alfaer logo 
Aldfaer

Parenteel van Jarich Hainga

1 Jarich Hainga is geboren omstreeks 1380. Jarich is overleden omstreeks 1440, ongeveer 60 jaar oud.

Notitie bij Jarich: Wordt ook geschreven als Hayngen.
Behoort tot de vetkopers.
Met zekerheid kan worden gesteld dat de Deelstra’s van hem afstammen.

Diverse schrijfwijzen werden nog gehanteerd:
Haynga, Hayngha, Haynge, Hainge.

De oudste vermelding is Jarich Hainga in 1428.

Sipma deel 1 p. 28:De plaatsen die genoemd worden zijn Merrim en Birdawert:datum 3 juni 1428.

Haynge is een achternaam die van oorsprong verbonden is aan een boerenhofstede.

De naam Haynga komt voor in het oostelijk deel van Friesland, dat thans Groningen heet.
In Leens was in de 14e eeuw een oude boerenhofstede met de naam Hayngaheert of Huyngaheert.

Zijn zonen wonen in Giekerk en bewerken grond van de zonen van Bockama in Giekerk.

In de 14e eeuw zien we een aantal Hainga’s/Hayngha’s optreden als scheidsrechter en mede ondertekenaar bij de verkoop van stukken grond. Maar we vinden ze ook terug bij het tekenen van een verbond tussen de stad Dockum en de grieternijen Dongeradeel, Dantumadeel en Ferwerderadeel.
Een aatal Haijnga’s mogen zelf zegelen. Alleen het wapen van Thiard Haynga is voor een deel bewaard gebleven. Tussen Jarich Hainga en Sijds Haijnge zitten een aantal voorouders.
Jarich trouwde met ?Hainga.

Kind van Jarich en ?Hainga:
1 Bennert Haijngha, geboren omstreeks 1400 Volgt 1.1.

1.1 Bennert Haijngha is geboren omstreeks 1400, zoon van Jarich Hainga (zie 1) en ?Hainga. Bennert is overleden omstreeks 1460, ongeveer 60 jaar oud.

Notitie bij Bennert: Er wordt gesproken van Bennert Hyngie kinderen in Steens, Register van aanbrengen in 1511.

Sipma deel 2 p. 45: Het stuk gaat over de jaarmarkten datum 1453.
Bennert trouwde in ? met ?Haijngha.

Kinderen van Bennert en ?Haijngha:
1 Henna Hayngha, geboren omstreeks 1420 Volgt 1.1.1.
2 Thiard Hayngha, geboren omstreeks 1420 Volgt 1.1.2.

1.1.1 Henna Hayngha is geboren omstreeks 1420, zoon van Bennert Haijngha (zie 1.1) en ?Haijngha. Henna is overleden omstreeks 1480, ongeveer 60 jaar oud.

Notitie bij Henna: Sipma, . 177, pag. 113: Henna woont in Oosterend en/of Welsrijp en Thiard in Leeuwarden.

Sipma, deel .., pag. 8, datum 29 aug 1466; Henna woont waarschijnlijk in Leeuwarden.

De broers hebben un grootste macht gehad op latere leeftijd. De stukken, die van hen gevonden zijn, dateren van 1466, 1453 en 1465.
Henna trouwde met ?Hayngha.

Kind van Henna en ?Hayngha:
1 Sijds Haijnga, geboren omstreeks 1440 Volgt 1.1.1.1.

1.1.1.1 Sijds Haijnga is geboren omstreeks 1440, zoon van Henna Hayngha (zie 1.1.1) en ?Hayngha. Sijds is overleden omstreeks 1500, ongeveer 60 jaar oud.

Notitie bij Sijds: Wordt ook geschreven als Hayngen.
Behoort tot de vetkopers.
Met zekerheid kan worden gesteld dat de Deelstra’s van hem afstammen.

Diverse schrijfwijzen werden nog gehanteerd:
Haynga, Hayngha, Haynge, Hainge.

De oudste vermelding is Jarich Hainga in 1428.

Haynge is een achternaam die van oorsprong verbonden is aan een boerenhofstede.

De naam Haynga komt voor in het oostelijk deel van Friesland, dat thans Groningen heet.
In Leens was in de 14e eeuw een oude boerenhofstede met de naam Hayngaheert of Huyngaheert.

Zijn zonen wonen in Giekerk en bewerken grond van de zonen van Bockama in Giekerk.
Sijds:
(1) trouwde in ? met Bockama. Zij is een dochter van Sijds Bockama en ?Bockema.
Notitie: (Dochter van)
(2) trouwde in ? met Rixt Romcke. Rixt is geboren omstreeks 1440, dochter van Romcke.

Kinderen van Sijds en Rixt:
1 Sascker Sijds, geboren omstreeks 1480 Volgt 1.1.1.1.1.
2 Botta Sijdsz, geboren in 1480.
Notitie bij Botta: (Haijnga)
3 Romcka Sijdsz, geboren in 1480 Volgt 1.1.1.1.2.

1.1.1.1.1 Sascker Sijds is geboren omstreeks 1480, zoon van Sijds Haijnga (zie 1.1.1.1) en Rixt Romcke. Sascker is overleden omstreeks 1540, ongeveer 60 jaar oud.

Notitie bij Sascker: Sijd(T)s ook Sijdsz.
Heeft landerijen in Giekerk.
Sascker trouwde in ? met ?Sijds.

Kind van Sascker en ?Sijds:
1 Sijds Sascker, geboren omstreeks 1515 Volgt 1.1.1.1.1.1.

1.1.1.1.1.1 Sijds Sascker is geboren omstreeks 1515, zoon van Sascker Sijds (zie 1.1.1.1.1) en ?Sijds. Sijds is overleden omstreeks 1580, ongeveer 65 jaar oud. Sijds trouwde in ? met ?Sascker.

Kinderen van Sijds en ?Sascker:

1 Sacker Sijds, geboren omstreeks 1540 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
2 Tonijs Sijdts, geboren in 1540.

1.1.1.1.1.1.1 Sacker Sijds is geboren omstreeks 1540, zoon van Sijds Sascker (zie 1.1.1.1.1.1) en ?Sascker. Sacker is overleden omstreeks 1620, ongeveer 80 jaar oud.

Beroep:
Boer en brandstoffen handelaar,
Religie:
Doopsgezind.
Sacker:
(1) trouwde in ? met Fets Montes. Fets is een dochter van Monte Juckes en Tyed Wobbes. Fets is overleden op 01-12-1618.
(2) trouwde met Anna Pijters.

Kinderen van Sacker en Fets:
1 Anna Saskers Volgt 1.1.1.1.1.1.1.1.
2 Jets Saskers Volgt 1.1.1.1.1.1.1.2.
3 Reitse Saskers.
Notitie bij Reitse: Woont in Friens.
Religie:
Doopsgezind.
4 Pijter Saskers, geboren omstreeks 1563 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.


1.1.1.1.1.1.1.1 Anna Saskers, dochter van Sacker Sijds (zie 1.1.1.1.1.1.1) en Fets Montes. Anna trouwde met Peter Peters.

1.1.1.1.1.1.1.2 Jets Saskers, dochter van Sacker Sijds (zie 1.1.1.1.1.1.1) en Fets Montes.

Notitie bij Jets: Woont in Wanswerd.
Religie:
Doopsgezind.
Jets trouwde met Cornelis Wblis.

1.1.1.1.1.1.1.3 Pijter Saskers is geboren omstreeks 1563, zoon van Sacker Sijds (zie 1.1.1.1.1.1.1) en Fets Montes. Pijter is overleden omstreeks 1645, ongeveer 82 jaar oud.

Notitie bij Pijter: ?Peter Sasckers
Woonr in Birdaard.
Is kort na 1618 getrouwd met Bauck Bote en woont dan in Suwoude.
Adres:
Suwoude
Pijter:
(1) trouwde met Bote. Zij is een dochter van Bote Pietersz.
Notitie: Zij is een dochter van Bote Pietersz en heet waarschijnlijk Bote.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, omstreeks 1618 met Bauck Bote, ongeveer 55 jaar oud. Bauck is geboren omstreeks 1563 in Suwoude, dochter van Bote Jacobs en ?Jacobs. Bauck is overleden op 24-09-1639 in Suwoude, ongeveer 76 jaar oud. Zij is begraven in Suwoude.
Notitie bij Bauck: Op grafsteen in de kerk van Suwoude :
Änno 1639 den 24 sept. is in den Heere gerust den eerbaren Bauck Bootes dochter en huisvrouw van Pieter Saskers out 76 jaren en leit alhier begraven.

Kinderen van Pijter en Bauck:
1 Jacob Pijters Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.1.
2 Bote Pijters Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.2.
3 Romcka Pijters.
4 Johannes Pijters.
5 Taecke Pijters Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.3.
6 Pijtter Pijtters, geboren in 1595 in Giekerk Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.1 Jacob Pijters, zoon van Pijter Saskers (zie 1.1.1.1.1.1.1.3) en Bauck Bote. Jacob trouwde met Auck Wobbes. Auck is geboren omstreeks 1615, dochter van Wobbe Montes en Houkje Reins. Auck is overleden vóór 1649, ten hoogste 34 jaar oud. Auck trouwde later met Taecke Pijters, zie 1.1.1.1.1.1.1.3.3.

Notitie bij Auck: Ook genaamd Montes.

Boedelinventarissen <../index.htm> > Inventarisatieboeken <index2.htm> > y48

Inventarisatieboeken, y48

Nummer: 2114
Signatuur: y48; 181
Datum: 1668/08/26
Inventarisant: Taecke Pijters
Beroep inventarisant: Boer
Eerste echtgenote: Auck Wobbes
Adres: Klokslag
Opmerking: Beroep n.a.v. posten.

±1618 ?

Kinderen van Jacob en Auck:
1 Auco Jacobs.
2 Pijter Jacobs.
3 Sascker Jacobs.
4 Tiaerdt Jacobs.
5 Tied Jacobs.

1.1.1.1.1.1.1.3.2 Bote Pijters, zoon van Pijter Saskers (zie 1.1.1.1.1.1.1.3) en Bauck Bote. Bote trouwde met Baucke Tjerks.

1.1.1.1.1.1.1.3.3 Taecke Pijters, zoon van Pijter Saskers (zie 1.1.1.1.1.1.1.3) en Bauck Bote.

Notitie bij Taecke: Teecke ?

Boedelinventarissen <../index.htm> > Inventarisatieboeken <index2.htm> > y48

Inventarisatieboeken, y48

Nummer: 2114
Signatuur: y48; 181
Datum: 1668/08/26
Inventarisant: Taecke Pijters
Beroep inventarisant: Boer
Eerste echtgenote: Auck Wobbes
Adres: Klokslag
Opmerking: Beroep n.a.v. posten.
Taecke trouwde met Auck Wobbes. Auck is geboren omstreeks 1615, dochter van Wobbe Montes en Houkje Reins. Auck is overleden vóór 1649, ten hoogste 34 jaar oud. Auck is weduwe van Jacob Pijters, zie 1.1.1.1.1.1.1.3.1.
Notitie bij Auck: Ook genaamd Montes.

Boedelinventarissen <../index.htm> > Inventarisatieboeken <index2.htm> > y48

Inventarisatieboeken, y48

Nummer: 2114
Signatuur: y48; 181
Datum: 1668/08/26
Inventarisant: Taecke Pijters
Beroep inventarisant: Boer
Eerste echtgenote: Auck Wobbes
Adres: Klokslag
Opmerking: Beroep n.a.v. posten.

±1618 ?

1.1.1.1.1.1.1.3.4 Pijtter Pijtters is geboren in 1595 in Giekerk, zoon van Pijter Saskers (zie 1.1.1.1.1.1.1.3) en Bauck Bote. Pijtter is overleden in 1668, 72 of 73 jaar oud.

Notitie bij Pijtter: Pieter Pieters

Bij FamilySearch was hij geboren in 1618 te Waenswerd. Het moet wel dezelfde zijn met dezelfde vrouw Auck Jennes, maar dat kan niet kloppen met onderstaand.

Woont in 1618 in Waenswerd.
Wordt in 1632 lidmaat van de Gereformeerde Kerk? Was tot 1632 doopsgezind..
Woont in 1645 in Hempens.

Landbezit Suwâld (toen Suawolde)

Landbezit 1700 <#Landbezit 22-08-1700 in Suwâld (toen Suawolde)>
Landbezit 1708 <#1708>
Landbezit 1728
<#1728>Landbezit 1768
<#1768>Landbezit 1778 <#1778>
Landbezit 22-08-1700 in Suwâld (toen Suawolde)

7. De Olde Heere Grietman Glinstra en Steven Giolts en Tiebbe Arens eijgenaers van de zate, groot een hondert veertig pondten bij Bote Hessels en Pijter Pijters gebruijkt, hebbende de Sgravenielanden ten oosten, Jan Harmens Erven ten Zuijden, de Lune ten westen en de Olde grietman Glinstra ten norden, belast met vier floreenen waervan Steven Giolts cum focis twee dardesten en de Heere Glinstra de dardepart moet (…).

786 Pieter Pieters, overleden voor 1702.
Woonde ws.te Huizum.
Pieter is getrouwd rond 1645 met
787 Aukje Jennes, geboren te Giekerk rond 1625, overleden te Huizum in het jaar 1702 ,voor 25-9-1702.
TIE 34-153v d.d.14-4-1663:Inventarisatie ten sterfhuize van haar moeder Antje Teunis,gestorven te Giekerk,huisvrouw van Jenne Wobbes,op verzoek van Teunis Reins,Rein Reins,enz.
LWL 111-265/270 d.d.25-9-1702:Inventarisatie ten sterfhuize van Auck Jennes te Huizum,weduwe van wijlen Pieter Pieters,op aangeven van dochter Antje Pieters.De kerkvoogden van Boxum treden op als administratoren over de kleinkinderen,kinderen van haar overleden zoon Pieter.Bij de stukken o.a.een obligatie d.d.18-9-1697 ten laste van Wobbe Pieters en Taetske Gabes en een obligatie d.d.25-6-1660 ten laste van Gabe Pieters en Sjoukje Hendriks,echtpaar te Marssum.
TIE 99-277 d.d.7-6-1706:Op 5-6-1706 tekenen Wobbe Pieters en Teetske Gabes,echtpaar onder Suawoude,een schuldbekentenis van 100 car.gld.aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Oenkerk.Zij had dit nog te vorderen uit de erfenis van haar moeder Aukje Jennes volgens scheidingsacte van 24-5-1703.

Uit dit huwelijk:

- Sjoukje Pieters, afkomstig uit Giekerk in 1665, geboren rond 1645, zie 393.

- Pieter Pieters, overleden te Boksum voor 1702.

- Wobbe Pieters, boer onder Suawoude/Hempens, overleden na 1703.
Wobbe was gehuwd met Taetske Gabes.

- Antje Pieters, overleden na 1702.
Adressen:
vanaf 1618     Warnsweerd
vanaf 1645     Hempens
Pijtter:
(1) trouwde in ? met Trijntje (Trijntie) Harmens. Trijntie is overleden na 1645.
Notitie bij Trijntie: Dit zou de juiste kunnen zijn, gezien de voornaam van Harmen.

TRIJNTJE HARMENS Pedigree
Female

Event(s):
Birth:
Christening: 23 SEP 1593 Franeker, Friesland, Netherlands
Death:
Burial:

Parents:
Father: HARMEN CLAASSEN
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 1643 in Giekerk met Auck (Aukje) Jennes, 22 of 23 jaar oud. Aukje is geboren in 1620 in Giekerk [bron: Familysearch], dochter van Jenne Wobbes en Antie (Antje) Theunis. Aukje is overleden vóór 25-09-1702 in Huizum, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij Aukje: Jennes?

Auck Jennes Pedigree
Female Family

Event(s):
Birth: 1620 Giekerk, Friesland, Netherlands
Christening:
Death: 1702
Burial:

Parents:
Father: Jenne Wobbes Family
Mother: Antje Theunis

Marriages:
Spouse: Pÿtter Pÿtters

787 Aukje Jennes, geboren te Giekerk rond 1625, overleden te Huizum in het jaar 1702 ,voor 25-9-1702.

TIE 34-153v d.d.14-4-1663:Inventarisatie ten sterfhuize van haar moeder Antje Teunis,gestorven te Giekerk,huisvrouw van Jenne Wobbes,op verzoek van Teunis Reins,Rein Reins,enz.

LWL 111-265/270 d.d.25-9-1702:Inventarisatie ten sterfhuize van Auck Jennes te Huizum,weduwe van wijlen Pieter Pieters,op aangeven van dochter Antje Pieters.De kerkvoogden van Boxum treden op als administratoren over de kleinkinderen,kinderen van haar overleden zoon Pieter.Bij de stukken o.a.een obligatie d.d.18-9-1697 ten laste van Wobbe Pieters en Taetske Gabes en een obligatie d.d.25-6-1660 ten laste van Gabe Pieters en Sjoukje Hendriks,echtpaar te Marssum.

TIE 99-277 d.d.7-6-1706:Op 5-6-1706 tekenen Wobbe Pieters en Teetske Gabes,echtpaar onder Suawoude,een schuldbekentenis van 100 car.gld.aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Oenkerk.Zij had dit nog te vorderen uit de erfenis van haar moeder Aukje Jennes volgens scheidingsacte van 24-5-1703.

Kinderen van Pijtter en Trijntie:
1 Harmen Pijtters.
2 Bote Pijtters.
3 Wobbe Pijtters, geboren in 1645 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.
Kinderen van Pijtter en Aukje:
1 Pijtter Pijtters, geboren in 1646 in Giekerk. Pijtter is overleden vóór 1702 in Boksum, ten hoogste 56 jaar oud.
Notitie bij Pijtter: Volgensw Familiesearch Pytter Pytters
2 Antje Pijtters.
Notitie bij Antje: Antje Pieters
3 Wobbe Pijtters, geboren omstreeks 1650 in Giekerk Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.
4 Sjoukje Pijtters, geboren in 1645 in Giekerk Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1 Wobbe Pijtters is geboren in 1645, zoon van Pijtter Pijtters (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4) en Trijntje (Trijntie) Harmens. Wobbe is overleden in 1718, 72 of 73 jaar oud.

Notitie bij Wobbe: Staat op lidmaatschap lijst van gereformeerde kerk van Hempens uit 1705. Later wordt daar boven geschreven "verstorven". Lijst loopt van 1705 tot 1738. Ook op de lijst van 1695 staat dat hij verstorven is.

Landbezit Suwâld (toen Suawolde)

Landbezit 1700 <#Landbezit 22-08-1700 in Suwâld (toen Suawolde)>
Landbezit 1708 <#1708>
Landbezit 1728
<#1728>Landbezit 1768
<#1768>Landbezit 1778 <#1778>
Landbezit 22-08-1700 in Suwâld (toen Suawolde)

19. Mevrouw Johanna van Vierssen wed. Glinstra, eigenaarse van een sate lants, groot een hondert en twalef pondematen, by Wobbe Pijters als meijer gebruijkt, hebbende de eigenaarse ten oosten en suijden, ’t deel ten westen en Jan Pijtters ten noorden, belast met twaleft floreen.

Woont met gezin op boerderij "Stem 19 op Olde Mieden" gelegen achter het Lang Deel.
Zijn twee kinderen zijn gedoopt in de gereformeerde kerk van Hempens.
Wobbe trouwde in ? met Oeke Derzels. Oeke is geboren in 1650.

Kinderen van Wobbe en Oeke:
1 Jenne Wobbes, geboren in Lage Mieden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.
2 Tjepke Wobbes, geboren in Lage Mieden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1 Jenne Wobbes is geboren in Lage Mieden, zoon van Wobbe Pijtters (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1) en Oeke Derzels. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Inventarisnr.: 467-Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)-Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772]. Hij is gedoopt op 16-09-1694 in Hempens en Teerns.

Notitie bij Jenne: Heet in doopacte Inne en verder staat er nog ENNE of IENSKE. Heet Jinne volgens Familysearch.

Is geboren op boerderij "stem nr.19" te Lage Mieden. Is daar ook Landbouwer.. Hij woont daar tot zijn 22e jaar.
Woont na 1718 niet meer in Olde Mieden. Verblijfplaats tussen 1718 en 1746 is onbekend. Uit doopgegevens blijkt dat hij in 1726 nog in de buurt van Hempens woonde.

In een processtuk uit 1746 van Haulerwijk wordt hij genoemd. Hij is dan 52 jaar.
Hij woont in Bakkeveen.
In 1747 woont hij in Donkerbroek met één kind, naam onbekend.

Gestandarisserde naam is Jenne Wobbes.

Quotisatiekohieren 1749

Jenne Wobbes, Ooststellingwerf
Plaats: Donkerbroek
Omschrijving: arbeider
Gezin volw: 2 en kind: 1
Aanslag: 11-13-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Ooststellingwerf, fol. 17v

Gestandaardiseerde naam: JENNE WOBBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns, lidmaten 1659-1850
DTB 713 blad 3

Wijzigingsdatum: 2-2-2011

Klik hier voor pagina lidmatenboek.

60 Akte waarbij Menno Frans Burmania van Tjaarda aan Douwe Jacobs een boerderij met landerijen te Rinsumageest verhuurt 1730; met een staatje van verschuldigde huur en rente door Jenne Wobbes aan de bijzitter O. Adema en een rekening, 1731/1734
Jenne trouwde, 24 jaar oud, op 18-06-1719 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467, 1693-1771] met Antie Hiddes. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-06-1719 in Hempens en Teerns [bron: Doop en trouwboek van Hempens DTB 467(1693-1771)].

Kinderen van Jenne en Antie:
1 Wobbes, geboren in Donkerbroek.
Notitie: Onbekend gebleven kind dat volgens Quotisatie Cahier van Ooststellingwerf moet bestaan.
2 Hiske Wobbes, geboren in Hempens Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.2.
3 Wobkie Wobbes. Zij is gedoopt op 03-03-1720 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467].
Notitie bij Wobkie: Tweeling met Hiske.
4 Johannes Wobbes, geboren [bron: Tresoar]. Hij is gedoopt op 04-01-1722 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467]. Johannes is overleden vóór 1731, ten hoogste 9 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Zeer jong gestorven. Doopdatum voor geboortedatum?
5 Petrus Wobbes. Hij is gedoopt op 26-04-1723 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467].
6 Teetske Wobbes. Zij is gedoopt op 06-01-1726 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467.].
Notitie bij Teetske: 07-04-1726?
7 Johannes Jennes, geboren in Rinsumageest [bron: Tresoar] Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.
8 Piettje Wobbes, geboren in Rinsumageest. Hij is gedoopt op 12-10-1732 in Rinsumageest [bron: DTB 167.]. Piettje is overleden vóór 1739, ten hoogste 7 jaar oud.
9 Pietje Wobbes. Zij is gedoopt op 31-05-1739 in Surhuisterveen gem. Achtkarspelen [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Surhuisterveen, doop 1688-1772 Inventarisnr.: DTB 25]. Pietje is overleden vóór 1742, ten hoogste 3 jaar oud.
10 Pietje Wobbes Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.1 Pietje Wobbes, dochter van Jenne Wobbes (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1) en Antie Hiddes. Zij is gedoopt op 13-02-1742 in Opsterland-Surhuisterveen(Wijnjeterp,Duurswoude en Bakkeveen). Pietje is overleden op 01-11-1789 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, 47 jaar oud. Pietje trouwde met Remmert Cornelis.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.2 Hiske Wobbes is geboren in Hempens, dochter van Jenne Wobbes (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1) en Antie Hiddes. Zij is gedoopt op 03-03-1720 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467].

Notitie bij Hiske: Tweeling met Wobkien.

Dit lijkt dezelde persoon?

Menaldumadeel, geboortejaar 1764, doopjaar 1764
Wier, Doop Herv. gem. 1675-1811
DTB: 523
Dopeling: Antje
Geboren op 2 september 1764
Gedoopt op 23 september 1764 in Wier
Kind van Steffen Aemes en Hiske Wobs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: ANSKE of ANTJE
Vader : STEFFEN AMES
Moeder : HISKE WOBBES

Wijzigingsdatum: 15-11-2005
Hiske trouwde met Steffen Aemes.

Kinderen van Hiske en Steffen:
1 Antje Aemes, geboren op 02-09-1764 in Wier. Zij is gedoopt op 23-09-1764 in Wier. Antje is overleden vóór 1766, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Antje Aemes, geboren op 30-06-1766 in Wier. Zij is gedoopt op 20-07-1766 in Wier.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3 Johannes Jennes is geboren in Rinsumageest [bron: Tresoar], zoon van Jenne Wobbes (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1) en Antie Hiddes. Hij is gedoopt op 05-08-1731 in Rinsumageest [bron: DTB 167.].

Notitie bij Johannes: Wordt in stukken van Jolanda Deelstra Johannes Jinnesz genoemd.
Johannes trouwde in ? met Trijntje Aukes. Trijntje is geboren omstreeks 1732.

Kinderen van Johannes en Trijntje:
1 Antje Johannes, geboren in 1763 in Bakkeveen. Zij is gedoopt op 27-03-1763 in Bakkeveen. Antje is overleden vóór 1767, ten hoogste 4 jaar oud.
Notitie bij Antje: Jenne(s)
2 Antje Johannes, geboren in 1767 in Bakkeveen. Zij is gedoopt op 05-07-1767 in Bakkeveen.
3 Jenne Johannes Deelstra, geboren op 15-10-1769 in Bakkeveen [bron: Tresoar] Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1 Jenne Johannes Deelstra is geboren op 15-10-1769 in Bakkeveen [bron: Tresoar], zoon van Johannes Jennes (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3) en Trijntje Aukes. Hij is gedoopt op 12-11-1769 in Bakkeveen [bron: Pagina uit doopboek]. Jenne is overleden op 25-02-1848 in Zevenhuizen gem. Leek, 78 jaar oud.

Notitie bij Jenne: Hij was de eerste waar de naam Deelstra achter de naam stond.
Hij nam in 1811 de naam Deelstra aan. Hij woonde in het Zuidelijk Westerkwarrtier in Groningen.

Beroep vervener, schipper te Huisnummer 25 Zevenhuizen(Leek) Groningen.
Hij was lid van de Municipale Raad van Leek, 1812.

ZIE: [Friesland-genealogy] Wobbes Familie, 03-11-2003.
Jenne Deelstra was lid van de Municipale Raad van Leek, 1812
ZIE: Geschiedenis van Vredewold, door J. Sijbolts (Leek, 1957), blz. 52.
ZIE: Kwartierstaat van Harm Westra (via Internet), nr. 102.
ZIE: Kwartierstaat van Jacob Deelstra (http://groups.msn.com/FamilieDeelstra/kwartierstaat.msnw) nr. 64.

Zij stonden vermeld bij FamilySearch als:
Submitter(s):
J. LAYNE HUMMEL Microfilm: NONE
18 SHAWNESSY TERRACE S.W.
CALGARY, AB
T2Y 1H4 Submission: AF91-102481


J. LAYNE HUMMEL Microfilm: NONE
18 SHAWNESSY TERRACE S.W.
CALGARY, AB
T2Y 1H4
Adres:
Huisnummer 25, Zevenhuizen gem. Leek
Beroep:
Vervener, schipper
Jenne trouwde, 21 jaar oud, op 12-07-1791 in Haule [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen] met Lemke Andries de Kok, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: DTB nr. 571, 1686-1811.]. Lemke is geboren op 19-09-1770 in Wijnjeterp, dochter van Andries (Anders) Wybes en Antje Jacobs. Lemke is overleden op 03-01-1855 in Zevenhuizen gem. Leek, 84 jaar oud.
Notitie bij Lemke: Ook wel genoemd: Linke of Lumke Andries zonder de Kok.. Ook Lemkien Andries of Lemke Andries zonder de Kok. Ook Limke Anders.

DTBL regio 5: oost Friesland

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen
DTB nr. 571, 1685 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 4 juni 1791, Wijnjeterp / Duurswoude /
Bakkeveen
Man: Jenne Johanis, Haulerwijk
Vrouw: Limke Anders, Bakkeveen
NB: met attestatie naar Donkerbroek
Gestandaardiseerde namen: JENNE JOHANNES en LIMKJE ANDRIES

Kinderen van Jenne Johannes en Lemke Andries:
1 Johannes Jennes Deelstra, geboren op 23-02-1792 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.
2 Antje Jennes Deelstra, geboren in 12-1794 in Zevenhuizen gem. Leek. Zij is gedoopt op 21-12-1794 in Midwolde gem. Leek. Antje is overleden op 25-01-1814 in Zevenhuizen gem. Leek, 19 jaar oud.
Notitie bij Antje: Arbeidster te Huisnr. 21 Zenenhuizen gem. Leek.
3 Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra, geboren op 07-10-1797 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.
4 Roelfke Jennes Deelstra, geboren in 01-1800 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.
5 Andries Jennes Deelstra, geboren op 01-05-1802 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.
6 Ietje Jennes (Atje) Deelstra, geboren op 09-09-1804 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.
7 Jacob Jennes Deelstra, geboren op 22-09-1806 in Zevenhuizen gem. Leek. Hij is gedoopt op 12-10-1806 in Midwolde gem. Leek. Jacob is overleden op 13-06-1808 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 jaar oud.
8 Jacobje Jennes Deelstra, geboren op 15-10-1808 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.
9 Aukje Jennes Deelstra, geboren op 14-01-1811 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.
10 Wiebe Jennes Deelstra, geboren in 1815 in Zevenhuizen gem. Leek. Wiebe is overleden op 02-02-1817 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 of 2 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1 Johannes Jennes Deelstra is geboren op 23-02-1792 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, zoon van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1) en Lemke Andries de Kok. Hij is gedoopt op 11-03-1792 in Haule. Johannes is overleden op 08-06-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1879 [bron: Acte 77 gem. Leek].

Notitie bij Johannes: Schipper, arbeider te Zevenhuizen gem. Leek. Beroep: veebaas, schipper.
Beroep:
Veenbaas, schipper
Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29-05-1814 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 13] met Hiltje Hendriks Bos, 22 of 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (Overlijden). Hiltje is geboren in 1791 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Berents Bos en Hiltje Jans. Zij is gedoopt op 16-01-1791 in Leek. Hiltje is overleden op 20-06-1829 in Zevenhuizen gem. Leek, 37 of 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1829 [bron: Acte 58 gem. Leek].
Notitie bij Hiltje: Heet in acte Hiltje Hendriks.
Ik had 4 kinderen gevonden, maar die schijnen fout te zijn.
Heet volgens FamilySearch Hittje.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 06-07-1834 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 16] met Aafke Hendriks Oosting, 24 jaar oud. Aafke is geboren op 23-03-1810 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, dochter van Hendrik Alberts Oosting en Fenje Alberts Hummel. Zij is gedoopt op 22-04-1810 in Donkerbroek. Aafke is overleden op 24-11-1896 in Zevenhuizen gem. Leek, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1896 [bron: Acte 70 gem. Leek].

Kinderen van Johannes Jennes en Hiltje Hendriks:
1 Jenne Johannes Deelstra, geboren op 18-?-1815 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.
2 Lemke Johannes Deelstra, geboren op 27-02-1816 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 08-03-1816 in Zevenhuizen gem. Leek, 10 dagen oud.
3 Lemke Deelstra, geboren op 12-02-1817 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 21-06-1818 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 jaar oud.
4 Lemke Johannes (Lumke) Deelstra, geboren op 17-02-1820 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.2.
5 Hendrik Johannes Deelstra, geboren op 02-08-1822 in Zevenhuizen gem. Leek. Hendrik is overleden op 21-10-1824 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud.
6 Antje Deelstra, geboren op 25-01-1824 in ZevenhuizenLeek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.
7 Renske Johannes Deelstra, geboren op 28-11-1825 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.
8 Hendrik Deelstra, geboren op 10-09-1827 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.
9 Andries Johannes Deelstra, geboren op 20-06-1829 in Zevenhuizen gem. Leek. Andries is overleden op 21-07-1829 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud.
Kinderen van Johannes Jennes en Aafke Hendriks:
1 Fenje Deelstra, geboren op 28-05-1835 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6.
2 Andries Johannes Deelstra, geboren op 19-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.
3 Trientje Deelstra, geboren op 07-10-1840 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.
4 Hinderikus Deelstra, geboren op 12-11-1842 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9.
5 Roelfke Deelstra, geboren op 05-10-1845 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.
6 Alle Deelstra, geboren op 29-03-1847 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.
7 Johannes Deelstra, geboren in 1850 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 02-09-1852 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 of 2 jaar oud.
8 Lemke Deelstra, geboren in 1852 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 16-08-1917 in Zevenhuizen gem. Leek, 64 of 65 jaar oud.
9 Hendriktje Deelstra, geboren op 24-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1 Jenne Johannes Deelstra is geboren op 18-?-1815 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Hiltje Hendriks Bos. Jenne is overleden op 25-10-1872, 56 of 57 jaar oud.

Notitie bij Jenne: Alle gegevens van deze familie gevonden op http://www.werelate.org/wiki/Person:Jenne_Deelstra_%281%29
Jenne trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 22-04-1841 in Ferwerderadeel met Sytske Thomas Hogendijk, 16 of 17 jaar oud. Sytske is geboren op 18-?-1824 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel.

Kinderen van Jenne Johannes en Sytske Thomas:
1 Hiltje Jennes Deelstra, geboren op 13-02-1843 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.1.
2 Klaaske Jennes Deelstra, geboren op 19-01-1845 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.2.
3 Dieuke Jennes Deelstra, geboren op 06-10-1847 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.3.
4 Thomas Jennes Deelstra, geboren op 15-05-1850.
5 Deelstra. 6 Deelstra. 7 Deelstra. 8 Thomas Jennes Deelstra, geboren op 12-07-1856.
9 Johanna Jennes Deelstra, geboren op 26-04-1860 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.1 Hiltje Jennes Deelstra is geboren op 13-02-1843 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1) en Sytske Thomas Hogendijk. Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op 12-10-1864 in Ferwerderadeel met Douwe Wielenga, 22 of 23 jaar oud. Douwe is geboren in 1841 in Blija (Ferwerderadeel).

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.2 Klaaske Jennes Deelstra is geboren op 19-01-1845 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1) en Sytske Thomas Hogendijk. Klaaske is overleden op 29-11-1866, 21 jaar oud. Klaaske trouwde, 19 jaar oud, op 17-11-1864 in Ferwerderadeel met Douwe Bakker, 22 of 23 jaar oud. Douwe is geboren in 1841 in Bozum, Baarderadeel.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.3 Dieuke Jennes Deelstra is geboren op 06-10-1847 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1) en Sytske Thomas Hogendijk. Dieuke is overleden op 15-03-1914, 66 jaar oud. Dieuke trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1869 in Ferwerderadeel [bron: Akte 27 gem. Ferwerderadeel] met Douwe Riedstra, 26 jaar oud. Douwe is geboren op 03-04-1843 in Warnswerd.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.4 Johanna Jennes Deelstra is geboren op 26-04-1860 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1) en Sytske Thomas Hogendijk. Johanna is overleden op 19-07-1894, 34 jaar oud.

Notitie bij Johanna: Geboorteakte Ferwerderadeel, 1888
Aangiftedatum 23 augustus 1888, akte nr. 171
Aaltje de Walle, geboren 21 augustus 1888
Dochter van Jan Andries de Walle en Johanna Jennes Deelstra
Wonende te Ferwerd
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 17-06-1886 in Ferwerderadeel met Jan de Walle, 24 of 25 jaar oud. Jan is geboren in 1861 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel. Jan trouwde later op 18-11-1905 in Ferwerderadeel met Grietje Nicolaij (geb. 1867).

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.2 Lemke Johannes (Lumke) Deelstra is geboren op 17-02-1820 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Hiltje Hendriks Bos. Lumke is overleden op 30-04-1848 in Nuis gem. Marum, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1848 [bron: Acte 46 gem. Marum]. Lumke trouwde, 26 jaar oud, op 11-04-1846 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 9] met Jan Goossen, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1823 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Geert Jans Goossen en Teke Kornelis Bron.

Notitie bij Jan: Heet ook wel Jan Geerts Goossen.

Kinderen van Lumke en Jan:
1 Goossen. 2 Geert Goossen, geboren op 05-03-1848 in Nuis gem. Marum.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3 Antje Deelstra is geboren op 25-01-1824 in ZevenhuizenLeek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Hiltje Hendriks Bos. Antje is overleden op 25-06-1902 in Hoogersmilde, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1902 [bron: Acte 69 Drenlias].

Notitie bij Antje: Zij was weduwe en hertrouwd met Gozeman.

Heet ook wel Aaltje ?

Johannes ?
Antje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1848 in Smilde [bron: Huwelijksacte nr. 21.] met Tymen Lefferts Blomberg, 32 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (Overlijden.). Tymen is geboren op 20-05-1815 in Oosterwolde, zoon van Lefferts Broers Blomberg en Martje Tijmes van der Zwaag. Tymen is overleden op 03-10-1861 in Smilde, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1861.
Notitie bij Tymen: Heet in acte 69 Drenlies Tieme.

19-12-1814 ?

Zus: Antje Lefferts Bloemberg • Trientje Lefferts Bloemberg • Hendrikje Lefferts Bloemberg
Broer: NN Bloemberg
Broer: Arent Lefferts Bloemberg
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 29-10-1863 in Smilde [bron: Huwelijksacte nr. 36 Drenlias.] met Steffen Hendriks Gozeman, 46 jaar oud. Steffen is geboren op 21-11-1816 in Nieuwolda, zoon van Hindrik Gozeman en Wichgertje Willems. Steffen is overleden op 30-10-1872 in Hoogsmilde, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1872.
Notitie bij Steffen: Heet in trouwacte Steffen Hinderich Gozemans.

Kinderen van Antje en Tymen Lefferts:
1 Hilligje Blomberg, geboren op 28-07-1850 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1850 [bron: Acte nr. 24.]. Hilligje is overleden op 08-07-1853 in Smilde, 2 jaar oud.
2 Geesje Blomberg, geboren op 10-10-1852 in Smilde Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.1.
3 Johannes Blomberg, geboren op 13-08-1855 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1855. Johannes is overleden op 27-05-1857 in Smilde, 1 jaar oud.
4 Hillechien (Hilligje) Blomberg, geboren op 08-08-1858 in Smilde Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.2.
5 Johannes Blomberg, geboren op 25-07-1861 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1861. Johannes is overleden op 13-02-1866 in Hoogersmilde, 4 jaar oud.
Kind van Antje en Steffen Hendriks:
1 Hendrikje Gozeman, geboren op 08-02-1866 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1866. Hendrikje is overleden op 27-02-1866 in Hoogersmilde, 19 dagen oud.
Notitie bij Hendrikje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.027
Inventarisnr: 1866
Gemeente: Smilde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 08-02-1866
Kind Hendrikje Gozeman
Geslacht: V
Geboortedatum: 08-02-1866
Geboorteplaats: Hoogersmilde (Smilde)
Vader Steffen Hendriks Gozeman
Moeder Antje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: arbeider; leeftijd vader: 50; beroep moeder: zonder

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.1 Geesje Blomberg is geboren op 10-10-1852 in Smilde, dochter van Tymen Lefferts Blomberg en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1852 [bron: Acte nr. 162.]. Geesje is overleden op 29-03-1908 in Hoogersmilde, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1908.

Notitie bij Geesje: Heet ook wel Bloemberg.
Geesje trouwde, 22 jaar oud, op 27-11-1874 in Smilde [bron: Akte nr. 38] met Harmannus Hummel, 27 jaar oud. Harmannus is geboren op 11-05-1847 in Hoogersmilde, zoon van Hendrik Hummelen en Jitske Jans Feijen. Harmannus is overleden op 27-10-1913 in Smilde, 66 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.2 Hillechien (Hilligje) Blomberg is geboren op 08-08-1858 in Smilde, dochter van Tymen Lefferts Blomberg en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1858. Hilligje is overleden op 12-12-1908 in Beilen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1908.

Notitie bij Hilligje: Dochter: Geertje Mulder
Dochter: Antje Gezina Mulder
Dochter: Jantina Hillegonda Mulder
Zoon: Barteld Mulder
Zoon: Tieme Mulder
Zoon: Anton Mulder
Zoon: Jan Hilbingh Mulder
Hilligje trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1883 in Smilde met Jan Mulder, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1861 in Smilde, zoon van Barteld Mulder en Geertje ten Hoorn.
Notitie bij Jan: Mulder ?

Dochter: Geertje Mulder
Dochter: Antje Gezina Mulder
Dochter: Jantina Hillegonda Mulder
Zoon: Barteld Mulder
Zoon: Tieme Mulder
Zoon: Anton Mulder
Zoon: Jan Hilbingh Mulder

Kind van Hilligje en Jan:
1 Barteld Mulder.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4 Renske Johannes Deelstra is geboren op 28-11-1825 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Hiltje Hendriks Bos. Zij is gedoopt op 06-07-1834 in Leek. Renske is overleden op 26-04-1901 in Zevenhuizen gem. Leek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1901 [bron: Acte 41 gem. Leek].

Notitie bij Renske: Zie stamboom op:

http://gw.geneanet.org/bergsma
Renske trouwde, 25 jaar oud, op 02-07-1851 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 24] met Jan Hummel, 31 jaar oud. Jan is geboren op 19-04-1820 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Louwe Willems Hummel en Aaltje Fokkes Wolters. Jan is overleden op 10-08-1893 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: Broer: Wolter Hummel
Broer: Willem Hummel
Broer: Feike Hummel • Fokke Hummel
Broer: Harm Hummel

Kinderen van Renske Johannes en Jan:
1 Johannes Hummel, geboren op 26-01-1854 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1.
2 Aaltje Hummel, geboren op 14-08-1857 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2.
3 Fokke Hummel, geboren in 1862 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.
4 Jenne Hummel, geboren op 12-08-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4.
5 Louwe Hummel, geboren op 24-02-1869 in Zevenhuizen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1 Johannes Hummel is geboren op 26-01-1854 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Hummel en Renske Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4). Johannes:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-03-1879 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 6.] met Aaltje van der Vinne, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-08-1857 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Pieter van der Vinne en Lugtertje Hummel.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 31-03-1883 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 7.] met Martje Schuil, 34 jaar oud. Martje is geboren op 11-02-1849 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Harm Schuil en Dieuwktje Wint. Martje is overleden op 06-12-1936 in Groningen, 87 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Aaltje:
1 Jan Hummel, geboren op 03-01-1880 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1.1.
2 Pieter Hummel, geboren op 11-08-1881 in Zevenhuizen.
Kind van Johannes en Martje:
1 Renskje Hummel, geboren op 04-09-1885 in Zevenhuizen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1.1 Jan Hummel is geboren op 03-01-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1) en Aaltje van der Vinne. Jan trouwde, 35 jaar oud, op 27-03-1915 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 6.] met Geertje Conraads, 21 of 22 jaar oud. Geertje is geboren in 1893 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Martijnus Conraads en Bouktje Linker.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2 Aaltje Hummel is geboren op 14-08-1857 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jan Hummel en Renske Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4). Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 15-03-1879 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 5.] met Stoffer Roede, 23 of 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden (Overlijden). Stoffer is geboren in 1855 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Willem Stoffers Roede en Aaltien Wilkens. Stoffer is overleden op 18-02-1918 in Leek, 62 of 63 jaar oud. Stoffer trouwde later op 27-10-1917 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 33.] met Wiepke Hummel (geb. 1871).

Kind van Aaltje en Stoffer:

1 Hendrik Roede, geboren in 1884 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2.1 Hendrik Roede is geboren in 1884 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Stoffer Roede en Aaltje Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2).

Notitie bij Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 25-03-1918
Overledene Willem Johannes Roede
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1918
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Roede
Moeder Aaltje Veenstra
Partner
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek oud 11 maand; beroep vader: landbouwer
Hendrik trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 02-05-1908 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 14.] met Aaltje Veenstra, 28 jaar oud. Aaltje is geboren op 11-08-1879 in Marum, dochter van Jan Veenstra en Jantje de Graaf.
Notitie bij Aaltje: 1889 ?

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3 Fokke Hummel is geboren in 1862 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Hummel en Renske Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4). Fokke trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 14-05-1887 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 7.] met Tetske Gort, 27 jaar oud. Tetske is geboren op 18-04-1860 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Gort en Wijtske Hoogstra. Tetske is overleden op 18-07-1919 in Groningen, 59 jaar oud. Tetske trouwde later met Harmannus Dijk.

Notitie bij Tetske: Werd in huwelijksacte van haar zoon Jan Fetje genoemd.

Kinderen van Fokke en Tetske:
1 Jan Hummel, geboren in 1878 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.1.
2 Louwe Hummel, geboren in 1882 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.2.
3 Johannes Hummel, geboren in 1889 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.1 Jan Hummel is geboren in 1878 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Fokke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3) en Tetske Gort. Jan trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 13-01-1912 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 3.] met Ibeltje Alkema, 35 of 36 jaar oud. Ibeltje is geboren in 1876 in Niebert gem. Marum, dochter van Hendrik Alkema en Auktje Slagter.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.2 Louwe Hummel is geboren in 1882 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Fokke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3) en Tetske Gort. Louwe trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 26-04-1913 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 15.] met Harmina Kobes, 28 of 29 jaar oud. Harmina is geboren in 1884 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Lute Kobes en Renskje Oving.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.3 Johannes Hummel is geboren in 1889 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Fokke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3) en Tetske Gort. Johannes trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 22-07-1916 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 24.] met Henderika Haze, 25 of 26 jaar oud. Henderika is geboren in 1890 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johan Haze en Hiltje Poeder.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4 Jenne Hummel is geboren op 12-08-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Hummel en Renske Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4). Jenne is overleden op 21-11-1896 in Zevenhuizen gem. Leek, 31 jaar oud. Jenne trouwde, 27 jaar oud, op 29-04-1893 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 4.] met Aafke de Jong, 27 jaar oud. Aafke is geboren op 06-07-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Benne de Jong en Fenje Hummel. Aafke is overleden op 29-07-1929 in Zevenhuizen gem. Leek, 64 jaar oud. Aafke trouwde later op 18-03-1899 in Leek met Martinus Gort (1857-1939).

Kinderen van Jenne en Aafke:

1 Alledina Hummel, geboren op 07-01-1892 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4.1.
2 Renske Hummel, geboren op 26-03-1894 in Zevenhuizen gem. Leek. Renske is overleden op 13-08-1906 in Zevenhuizen gem. Leek, 12 jaar oud.
3 Fenje Hummel, geboren op 23-08-1895 in Zevenhuizen gem. Leek. Fenje is overleden op 29-10-1906 in Zevenhuizen gem. Leek, 11 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4.1 Alledina Hummel is geboren op 07-01-1892 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4) en Aafke de Jong. Alledina is overleden op 06-10-1974 in Zevenhuizen gem. Leek, 82 jaar oud. Alledina trouwde, 24 jaar oud, op 16-12-1916 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 38.] met Roelf Eringa, 24 jaar oud. Roelf is geboren op 16-03-1892 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Frederik Willem Eringa en Johanna Linker. Roelf is overleden op 09-01-1981 in Zevenhuizen gem. Leek, 88 jaar oud.

Notitie bij Roelf: Zus: Aaltje Eringa
Zus: Sietske Eringa
Zus: Grietje Eringa
Broer: Willem Fokke Eringa • Fokke Eringa
Broer: Luitsen Eringa
Broer: Jan Eringa

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5 Hendrik Deelstra is geboren op 10-09-1827 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Hiltje Hendriks Bos. Hendrik is overleden op 25-04-1898 in Dantumadeel, 70 jaar oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1898 [bron: Acte 67.].

Notitie bij Hendrik: Johannes ?
Beroep:
Schipper
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 07-03-1857 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 5] met Oetsina de Graaf, 21 jaar oud. Oetsina is geboren op 06-06-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Roelof Heddes de Graaf en Martje Roelfs Hummel. Oetsina is overleden op 19-09-1907 in Zwaagwesteinde, 72 jaar oud.
Notitie bij Oetsina: Roelfs ?
Getuige bij:
11-02-1899     huwelijk Rinse Deelstra (geb. 1877) en Geertje Conradi (geb. 1878)    [moeder bruidegom]

Kinderen van Hendrik en Oetsina:
1 Hiltje Deelstra, geboren op 15-12-1857 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.1.
2 Roelf Deelstra, geboren op 26-10-1860 in Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.
3 Johannes Deelstra, geboren op 14-01-1863 in Zwaagwesteinde gem. Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3.
4 Martje Deelstra, geboren op 06-10-1865 in Kollummerzwaag gem. Kollumerland Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4.
5 Jenne Hendriks Deelstra, geboren in 1868 in Onstwedde. Jenne is overleden op 08-07-1889 in Dantumadeel, 20 of 21 jaar oud.
6 Roelfke Deelstra, geboren op 20-12-1870 in Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5.
7 Roelof Deelstra, geboren op 21-04-1874 in Foxholsterbosch gem. Hoogezand-Sappemeer Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.
8 Rinse Deelstra, geboren op 21-07-1877 in Gaarkeuken gem. Grijpskerk Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.1 Hiltje Deelstra is geboren op 15-12-1857 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5) en Oetsina de Graaf. Hiltje is overleden op 13-04-1910 in Tolbert gem. Leek, 52 jaar oud.

Notitie bij Hiltje: Dochter: Tetje Geerts heb ik niet gevonden. Is waarschijnlijk dezelfde als Ooetsina.
Hiltje trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1884 in Murmerwoude [bron: Akte 57 gem. Datumadeel - Geneanet] met Geert Hendriks de Bruin, 28 jaar oud. Geert is geboren op 17-09-1855 in Zwaagwesteinde. Geert is overleden op 20-05-1910 in Appingedam, 54 jaar oud.
Notitie bij Geert: Geert Hendriks de Bruin

Geboren op 17 september 1855 - Zwaagwesteinde
Overleden op 20 mei 1910 - Appingedam , leeftijd bij overlijden: 54 jaar oud
Kaaskramer, schipper

Ouders

Hendrik Theunis de Bruin 1810-1882
Stijntje Theunis Nieuwland 1816-1884

Huwelijken en kinderen

Gehuwd op 24 mei 1884, Murmerwoude, met Hiltje Hendriks Deelstra 1857 (NOTE:

NOTE: Huwelijksakte Dantumadeel, 1884
Man : Geert de Bruin, oud 28 jaar, geboren te Zwaagwesteinde
Ouders: Hendrik Theunis de Bruin en Stijntje Theunis Nieuwland
Vrouw : Hiltje Deelstra, oud 26 jaar, geboren te Zevenhuizen, provincie Groningen
Ouders: Hendrik Deelstra en Oetssina de Graaff
Datum : 24 mei 1884, akte nr. 57

), en hun kinderen:
Hendrik Geerts de Bruin 1885-1918
Oetsina Geerts de Bruin 1890

Broers en zusters

Douwe Hendriks de Bruin 1844-1872
Fokke Hendriks de Bruin 1847-1931
Theunis Hendriks de Bruin 1849-1909
Tjipke Hendriks de Bruin 1852-1918
Geert Hendriks de Bruin 1855-1910

Notities

NOTE: Geboorteakte Dantumadeel. Aangiftedatum 18 september 1855, nr. 75 - Geert de Bruin, geboren 17 september 1855, zoon van Hendrik Theunis de Bruin en Stijntje Theunis Nieuwland

Groninger Archieven. Algemeen Gemeente: Appingedam. Overlijdensakte: 41. Aangiftedatum: 21-05-1910. Overledene Geert Hendriks de Bruin. Overlijdensdatum: 20-05-1910. Leeftijd: 54. Overlijdensplaats: Appingedam. Vader Hendrik Theunes de Bruin. Moeder Stijntje Theunis Nieuwland. Partner Hiltje Deelstra. Relatie: weduwnaar. Nadere informatie geboortepl: Zwaagwesteinde; beroep overl.: kaarskoopman.

Salomon Levy door H. de Haan: Geert verhuist op 1.8.1905 naar Leek.

Kinderen van Hiltje en Geert Hendriks:
1 Hendrik Geerts de Bruin, geboren op 24-05-1885 in Dantumadeel. Hendrik is overleden in 1918, 32 of 33 jaar oud.
2 Oetsina Geerts de Bruin, geboren op 07-01-1890 in Dantumadeel.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2 Roelf Deelstra is geboren op 26-10-1860 in Dantumadeel, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5) en Oetsina de Graaf. Roelf is overleden op 16-02-1926 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1926 [bron: Acte nr. 32 te Achtkarspelen.]. Roelf trouwde, 35 jaar oud, op 01-08-1896 in Dantumadeel [bron: Huwelijksacte nr. 59.] met Grietje Tuintstra.

Kinderen van Roelf en Grietje:

1 Hendrik Deelstra, geboren op 04-10-1896 in Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.1.
2 Tietje (Tiets) Deelstra, geboren op 20-09-1897 in Zwaagwesteinde gem. Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.1 Hendrik Deelstra is geboren op 04-10-1896 in Dantumadeel, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2) en Grietje Tuintstra.

Notitie bij Hendrik: Van beroep turfschipper, brandstofhandelaar.
Hendrik trouwde met Aaltje?Deelstra.

Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Roelof Deelstra.
2 Taeke Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.2 Tietje (Tiets) Deelstra is geboren op 20-09-1897 in Zwaagwesteinde gem. Dantumadeel, dochter van Roelf Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2) en Grietje Tuintstra. Tiets is overleden op 17-03-1961 in Leeuwarden, 63 jaar oud.

Notitie bij Tiets: Man heeft boerenbedrijf in Kootstertille.
Tiets trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1921 in Achtkarspelen met Wieger Pieter Nijboer, 23 jaar oud. Wieger is geboren op 01-12-1897 in Kootstertille. Wieger is overleden op 20-10-1954 in Groningen, 56 jaar oud.
Notitie bij Wieger: Moeder: Trijntje Johannes Wijma
Vader: Siebe Jans Nijboer
Zus: Fientje Nijboer
Broer: Jan Nijboer
Broer: Johannes Pieter Nijboer

Kinderen van Tiets en Wieger Pieter:
1 Griet Nijboer.
2 Siebe Nijboer.
3 Trien Nijboer.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3 Johannes Deelstra is geboren op 14-01-1863 in Zwaagwesteinde gem. Dantumadeel, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5) en Oetsina de Graaf.

Notitie bij Johannes: Van beroep: schipper.

Hendriks ?
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 07-02-1891 in Dantumadeel met Akke (Anke) Kobus.

Kinderen van Johannes en Anke:
1 Oetcina Deelstra, geboren op 25-12-1891 in Dantumadeel.
2 Hendrik Deelstra, geboren op 24-12-1892 in Dantumadeel. Hendrik is overleden op 27-08-1893 in Dantumadeel, 8 maanden oud.
Notitie bij Hendrik: Zus: Martha ?(1)
Broer: Hiltje ?(1)
Broer: Hendrik ?(1)
3 Antje Deelstra, geboren op 14-07-1894 in Bergum,Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3.1.
4 Hiltje Deelstra, geboren op 11-02-1896 in Dantumadeel.
5 Martha Deelstra, geboren op 06-03-1901 in Idaarderadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3.1 Antje Deelstra is geboren op 14-07-1894 in Bergum,Dantumadeel, dochter van Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3) en Akke (Anke) Kobus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1894 [bron: Tietjerksteradeel]. Antje is overleden op 07-09-1980 in Groningen, 86 jaar oud. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 02-07-1919 in Groningen met Ernst Lodwij Cornelis, 26 jaar oud. Ernst is geboren op 07-02-1893 in Groningen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3.2 Martha Deelstra is geboren op 06-03-1901 in Idaarderadeel, dochter van Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3) en Akke (Anke) Kobus. Martha is overleden op 12-09-1969, 68 jaar oud.

Notitie bij Martha: 12-05-1969 ?
Martha trouwde met Jan Westra. Jan is geboren op 31-03-1901 in Dantumadeel. Jan is overleden op 27-05-1969, 68 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4 Martje Deelstra is geboren op 06-10-1865 in Kollummerzwaag gem. Kollumerland, dochter van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5) en Oetsina de Graaf. Martje trouwde, 24 jaar oud, op 15-02-1890 in Dantumadeel [bron: Huwelijksacte nr. 4.] met Gerlof Zijlstra, 29 jaar oud. Gerlof is geboren op 12-01-1861 in Dokkum, zoon van Jan Zijlstra en Tjitske Jans Wieringa. Gerlof trouwde later op 31-01-1895 in Dantumadeel [bron: Huwelijksacte nr. 4.] met Roelfke Deelstra (1870-1909), zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5. Gerlof trouwde later met Edom Willems Veenstra (1863-1888).

Kinderen van Martje en Gerlof:

1 Jan Zijlstra, geboren in 1891 in Bergum gem. Tietjerksteradeel. Jan is overleden op 18-04-1894 in Tietjerksteradeel, 2 of 3 jaar oud.
Notitie bij Jan: Halfzuster: Tjitske Zijlstra
Halfzuster: Wytske Zijlstra
2 Oedsina Zijlstra, geboren op 10-05-1892 in Stadskanaal. Oedsina is overleden op 14-05-1904 in Dantumadeel, 12 jaar oud.
3 Hendrik Zijlstra, geboren in 1894 in Hoogezand Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4.1.
4 Jan Zijlstra, geboren op 08-01-1896 in Valom gem. Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4.2.
5 Zijlstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4.1 Hendrik Zijlstra is geboren in 1894 in Hoogezand, zoon van Gerlof Zijlstra en Martje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4).

Notitie bij Hendrik: Halfzuster: Tjitske Zijlstra
Halfzuster: Wytske Zijlstra
Hendrik trouwde met Grietje Roek. Grietje is geboren in 1892 in Kuinre.

Kind van Hendrik en Grietje:
1 Gerlof Zijlstra, geboren in 1926 in Kuinre. Gerlof is overleden op 03-10-1928 in Hillegom, 1 of 2 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4.2 Jan Zijlstra is geboren op 08-01-1896 in Valom gem. Dantumadeel, zoon van Gerlof Zijlstra en Martje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4). Jan trouwde met Hendrikje de Lange.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5 Roelfke Deelstra is geboren op 20-12-1870 in Dantumadeel, dochter van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5) en Oetsina de Graaf. Roelfke is overleden op 10-02-1909 in Vlagtwedde, 38 jaar oud. Roelfke trouwde, 24 jaar oud, op 31-01-1895 in Dantumadeel [bron: Huwelijksacte nr. 4.] met Gerlof Zijlstra, 34 jaar oud. Gerlof is geboren op 12-01-1861 in Dokkum, zoon van Jan Zijlstra en Tjitske Jans Wieringa. Gerlof is weduwnaar van Martje Deelstra (geb. 1865), met wie hij trouwde op 15-02-1890 in Dantumadeel [bron: Huwelijksacte nr. 4.], zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4. Gerlof trouwde later met Edom Willems Veenstra (1863-1888).

Kinderen van Roelfke en Gerlof:

1 Oedcina Zijlstra, geboren op 17-10-1898 in Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5.1.
2 Jan Zijlstra, geboren op 06-08-1900 in Dantumadeel.
3 Hendrik Zijlstra, geboren op 27-09-1902 in Achtkarspelen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5.1 Oedcina Zijlstra is geboren op 17-10-1898 in Dantumadeel, dochter van Gerlof Zijlstra en Roelfke Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5). Oedcina trouwde met Willem de Jonge. Willem is geboren in 1902 in Winschoten, zoon van Egbert de Jonge en Mientje Dijken.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6 Roelof Deelstra is geboren op 21-04-1874 in Foxholsterbosch gem. Hoogezand-Sappemeer, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5) en Oetsina de Graaf. Roelof is overleden op 02-02-1947, 72 jaar oud. Roelof trouwde, 23 jaar oud, op 23-12-1897 in Dantumadeel met Geertje de Bruin, 19 jaar oud. Geertje is geboren op 30-10-1878 in Westergeest gem. Kollumerland, dochter van Karst de Bruin en Akke de Bruin.

Kinderen van Roelof en Geertje:

1 Roelf Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.1.
2 Oetsina Deelstra, geboren op 28-09-1897 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1897. Oetsina is overleden op 20-06-1898 in Achtkarspelen, 8 maanden oud [bron: Acte 85, overleden in Achtkarspelen.].
3 Karst Deelstra, geboren op 26-11-1900 in Dantumadeel. Karst is overleden op 10-12-1900 in Eemnes, 14 dagen oud.
Notitie bij Karst: Overleden te Eemnes.
4 Hendrik Deelstra, geboren op 22-11-1908 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.1 Roelf Deelstra, zoon van Roelof Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6) en Geertje de Bruin. Roelf trouwde met Johanna Roth. Johanna is een dochter van Gerardus Roth en Geertruida Karreman.

Kind van Roelf en Johanna:

1 Roelfina Geertruida Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2 Hendrik Deelstra is geboren op 22-11-1908, zoon van Roelof Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6) en Geertje de Bruin. Hendrik is overleden op 22-01-2000, 91 jaar oud. Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 11-12-1929 met Willempje Ras, 16 jaar oud. Willempje is geboren op 06-03-1913. Willempje is overleden.

Kind van Hendrik en Willempje:

1 Willem Johannes Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.1 Willem Johannes Deelstra, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2) en Willempje Ras. Willem trouwde met Elisabeth van Doorn.

Kind van Willem Johannes en Elisabeth:

1 Hendrik Willem (Henne) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.1.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.1.1 Hendrik Willem (Henne) Deelstra, zoon van Willem Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.1) en Elisabeth van Doorn. Henne trouwde met Ilse Feenstra.

Kind van Henne en Ilse:

1 Douwe Jelle Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7 Rinse Deelstra is geboren op 21-07-1877 in Gaarkeuken gem. Grijpskerk, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5) en Oetsina de Graaf.

Notitie bij Rinse: Schipper van Amsterdam naar Lemmer.
Woonde op 01-01-1921 in Ransdorp.
Is verhuisd op 08-11-1921 naar Broek in Waterland
Kleine Beerstraat 18hs, wijk 1341.
Rinse trouwde, 21 jaar oud, op 11-02-1899 in Dantumadeel met Geertje Conradi, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Rinse en Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Conradi [vader bruid], Grietje Dirks Klopma [moeder bruid], Oetsina de Graaf (1835-1907) [moeder bruidegom], Jan Huizinga (geb. 1871), Gauke Kooistra (geb. 1875), Hans de Haan (geb. 1876) en Anne Visfer (geb. 1876). Geertje is geboren op 21-03-1878 in Dantumadeel, dochter van Pieter Conradi en Grietje Dirks Klopma.

Kinderen van Rinse en Geertje:
1 Hendrik Deelstra, geboren op 14-05-1900 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.
2 Pieter Deelstra, geboren op 22-04-1902 in Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.2.
3 Roelf Deelstra, geboren op 06-02-1904 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.
4 Grietje Deelstra, geboren op 23-01-1906 in Groningen.
5 Oetsina Deelstra, geboren op 12-01-1908 in Amsterdam.
6 Egbertus Deelstra, geboren op 15-09-1909 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.4.
7 Johannes Deelstra, geboren op 31-03-1911.
8 Dirk Deelstra, geboren op 04-02-1913 in Sneek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.
9 Gerlof Deelstra, geboren op 01-11-1915 in Ransdorp gem. Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.6.
10 Janke Deelstra, geboren op 28-08-1917 in Ransdorp gem. Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.7.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1 Hendrik Deelstra is geboren op 14-05-1900 in Leeuwarden, zoon van Rinse Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7) en Geertje Conradi. Hendrik is overleden op 18-08-1979 in Amsterdam, 79 jaar oud. Hij is gecremeerd op 22-08-1979 in Amsterdam op Westgaarde.

Notitie bij Hendrik: Van beroep: schipper. In 1924 Fabrieksarbeider.
1e adres: Oostzanerdijk - Overtoom 32 A hs, 09-1924.
2e adres: Meteorensingel 24hs, 01-11-1926.
3e adres: Meteorensingel 64-hs, 21-06-1933.
4e adres: Orteliusstraat 280-II, 26-03-193?,
5e adres: Gibraltarstraat 33-III, 28-01-1936.
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 17-10-1923 met Elisabeth van de Bogerd, 19 jaar oud. Elisabeth is geboren op 18-01-1904 in Haarlemmermeer. Elisabeth is overleden op 04-05-1987 in Amsterdam, 83 jaar oud. Zij is begraven in Vredenhof Amsterdam.

Kinderen van Hendrik en Elisabeth:
1 Renze Deelstra, geboren op 14-05-1924 in Amsterdam. Renze is overleden op 22-07-1924 in Amsterdam, 2 maanden oud.
2 Renze Deelstra, geboren op 05-06-1925 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.
3 Cornelis (Kees) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.
4 Pieternella Deelstra, geboren op 19-07-1929 in Amsterdam. Pieternella is overleden op 08-02-1947 in Amsterdam, 17 jaar oud.
5 Geertje Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.
6 Hendrik (Henk) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.
7 Simon Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.5.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1 Renze Deelstra is geboren op 05-06-1925 in Amsterdam, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1) en Elisabeth van de Bogerd. Renze is overleden op 01-03-2003 in Amsterdam, 77 jaar oud. Hij is begraven in Begraafplaats Wilgenhof Hoofddorp [bron: Online Begraafplaatsen].

Notitie bij Renze: Van beroep: lasser bij Cirkel te Zwanenburg.
Beroep:
Lasser bij Cirkel te Zwanenburg
Renze trouwde met Johanna Cornelia (Annie) Borsten. Annie is een dochter van Cornelis Borsten en Elisabeth Johanna Meijer.

Kinderen van Renze en Annie:
1 Renze Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1.
2 Cornelis (Kees) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2.
3 Johannes (Johan) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.3.
4 Hendrik (Hennie) Deelstra, geboren op 07-03-1947 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1 Renze Deelstra, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1) en Johanna Cornelia (Annie) Borsten. Renze trouwde met Martie van Wezel.

Kinderen van Renze en Martie:

1 Nancy Deelstra.
2 Wendy Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1.1.
3 Andy Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1.1 Wendy Deelstra, dochter van Renze Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1) en Martie van Wezel. Wendy trouwde met William Kip.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2 Cornelis (Kees) Deelstra, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1) en Johanna Cornelia (Annie) Borsten. Kees trouwde met Gerarda P.M. (Grada) Luke.

Kinderen van Kees en Grada:

1 Suzanna Tabitha Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2.1.
2 Thomas Andreas (Tom) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2.2.
3 David John Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2.1 Suzanna Tabitha Deelstra, dochter van Cornelis (Kees) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2) en Gerarda P.M. (Grada) Luke. Suzanna trouwde met Mike Harris.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2.2 Thomas Andreas (Tom) Deelstra, zoon van Cornelis (Kees) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2) en Gerarda P.M. (Grada) Luke. Tom trouwde met Carolyn?Deelstra.

Kind van Tom en Carolyn:

1 Deelstra, geboren in 2001 in Nieuw Zeeland. Hij of zij is overleden in 2001, geen jaar oud. Hij of zij is begraven in Nieuw Zeeland.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.3 Johannes (Johan) Deelstra, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1) en Johanna Cornelia (Annie) Borsten. Johan trouwde met Carolien Witting.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4 Hendrik (Hennie) Deelstra is geboren op 07-03-1947 in Amsterdam, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1) en Johanna Cornelia (Annie) Borsten. Hennie is overleden. Hennie trouwde met Jenny Hulsebos. Jenny is een dochter van Jan Hulsebos en Anje Greven.

Kinderen van Hennie en Jenny:

1 Fransisca Jolanda (Jolanda) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4.1.
2 Anouschka Rianne Deelstra, geboren op 31-12-1975 om 14:20 in Stadskanaal. Anouschka is overleden op 14-09-1999 in Stadskanaal, 23 jaar oud (oorzaak: Syndroom van Prader Willi). Zij is gecremeerd op 17-09-1999 in Stadskanaal.
3 Tristan Rowam Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4.1 Fransisca Jolanda (Jolanda) Deelstra, dochter van Hendrik (Hennie) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4) en Jenny Hulsebos. Jolanda trouwde met Gerard Henk van Dijk. Gerard is een zoon van Jan van Dijk en Hinke Dijkstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2 Cornelis (Kees) Deelstra, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1) en Elisabeth van de Bogerd. Kees trouwde met Jannie Greven. Jannie is een dochter van Swier Greven en Antje Pomp.

Kinderen van Kees en Jannie:

1 Marianne Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.1.
2 Eric Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.1 Marianne Deelstra, dochter van Cornelis (Kees) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2) en Jannie Greven. Marianne trouwde met Theodoor (Dick) van der Meer.

Kinderen van Marianne en Dick:

1 Lenette van der Meer.
2 Nadine van der Meer.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.2 Eric Deelstra, zoon van Cornelis (Kees) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2) en Jannie Greven. Eric trouwde met Yvonne Baart.

Kinderen van Eric en Yvonne:

1 Michelle Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.2.1.
2 Raimond Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.2.1 Michelle Deelstra, dochter van Eric Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.2) en Yvonne Baart. Michelle trouwde met Jeroen!Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3 Geertje Deelstra, dochter van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1) en Elisabeth van de Bogerd. Geertje trouwde met Wim Hagen.

Kinderen van Geertje en Wim:

1 Alfredo Hagen Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.1.
2 Wilma Hagen Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.1 Alfredo Hagen, zoon van Wim Hagen en Geertje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3). Alfredo begon een relatie met Barbara?Hagen.

Kinderen van Alfredo en Barbara:

1 Valerie Hagen.
2 Rosita Carmen Hagen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.2 Wilma Hagen, dochter van Wim Hagen en Geertje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3). Wilma trouwde met Michael Teer.

Kinderen van Wilma en Michael:

1 Nubian Teer.
2 Chiljon Teer.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4 Hendrik (Henk) Deelstra, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1) en Elisabeth van de Bogerd. Henk trouwde met Stien Hendrika Johanna (Stien) Hulsebos. Stien is een dochter van Jan Hulsebos en Anje Greven.

Kinderen van Henk en Stien:

1 Ronald Jonathan Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.1.
2 Marja Hendrika Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.2.
3 Elisabeth (Liesbeth) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.3.
4 Stefan Aquilla Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.1 Ronald Jonathan Deelstra, zoon van Hendrik (Henk) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4) en Stien Hendrika Johanna (Stien) Hulsebos. Ronald:

(1) trouwde met Linda?Deelstra.
(2) begon een relatie met Anneke Bos.

Kinderen van Ronald Jonathan en Linda:
1 Rick Deelstra.
2 Robin Deelstra.


1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.2 Marja Hendrika Deelstra, dochter van Hendrik (Henk) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4) en Stien Hendrika Johanna (Stien) Hulsebos.

Kinderen van Marja Hendrika uit onbekende relatie:

1 Casandra Deelstra.
2 Pascal Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.3 Elisabeth (Liesbeth) Deelstra, dochter van Hendrik (Henk) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4) en Stien Hendrika Johanna (Stien) Hulsebos. Liesbeth:

(1) trouwde met Rob van Coesant.
(2) trouwde met Marcel Schiks.

Kinderen van Liesbeth en Rob:
1 Charissa van Coesant.
2 Ritchie van Coesant.
3 Romano van Coesant.
4 Jamiro van Coesant.


1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.4 Stefan Aquilla Deelstra, zoon van Hendrik (Henk) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4) en Stien Hendrika Johanna (Stien) Hulsebos. Stefan trouwde met Maskil Kuchler.

Kinderen van Stefan Aquilla en Maskil:

1 Jildou Deelstra.
2 Sverre Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.5 Simon Deelstra, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1) en Elisabeth van de Bogerd. Simon trouwde met Irene Hofmeister.

Kind van Simon en Irene:

1 Kevin Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.2 Pieter Deelstra is geboren op 22-04-1902 in Dantumadeel, zoon van Rinse Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7) en Geertje Conradi. Pieter trouwde met Anna van der Velde. Anna is geboren op 18-09-1905 in Amsterdam.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3 Roelf Deelstra is geboren op 06-02-1904 in Leeuwarden, zoon van Rinse Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7) en Geertje Conradi. Roelf is overleden op 01-01-1971, 66 jaar oud.

Notitie bij Roelf: Van beroep: schippersknecht.
Roelf trouwde, 24 jaar oud, op 16-10-1928 met Johanna Altje (Alie) Halekor, 20 jaar oud. Alie is geboren op 26-12-1907.

Kinderen van Roelf en Alie:
1 Geertje Deelstra, geboren op 29-11-1928 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.1.
2 Johannes Theodorus (Joop) Deelstra, geboren op 30-11-1930 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.2.
3 Altje Johanna (Alie) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.3.
4 Roelf Deelstra, geboren op 13-10-1935 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.4.
5 Egbertus (Bertus) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5.
6 Robert (Rob) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.6.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.1 Geertje Deelstra is geboren op 29-11-1928, dochter van Roelf Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Geertje is overleden op 09-12-1984, 56 jaar oud. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op 31-08-1948 met Piet Gawehn, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1983. Piet is geboren op 26-03-1928. Piet is overleden.

Kinderen van Geertje en Piet:

1 ? Gawehn.
2 ?? Gawehn.
3 ??? Gawehn.
4 ???? Gawehn.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.2 Johannes Theodorus (Joop) Deelstra is geboren op 30-11-1930, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Joop is overleden op 15-10-2005, 74 jaar oud. Joop trouwde met Catherina Elizabeth (Rina)?Deelstra.

Kinderen van Joop en Rina:

1 ? Deelstra.
2 ?? Deelstra.
3 ??? Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.3 Altje Johanna (Alie) Deelstra, dochter van Roelf Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Alie trouwde met Jan van Teijlingen.

Kinderen van Alie en Jan:

1 ? van Teijlingen.
2 ?? van Teijlingen.
3 ??? van Teijlingen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.4 Roelf Deelstra is geboren op 13-10-1935, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Roelf is overleden op 10-11-1998, 63 jaar oud. Roelf trouwde met Petronella (Nel) Kragt.

Kinderen van Roelf en Nel:

1 ? Deelstra.
2 ?? Deelstra.
3 ??? Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5 Egbertus (Bertus) Deelstra, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Bertus trouwde met Johanna Hendrika (Jopie) Borkert.

Kinderen van Bertus en Jopie:

1 Edwin Deelstra, geboren op 17-01-1964 in Amsterdam Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5.1.
2 Richard Deelstra.
3 Frank Deelstra.
4 Sander Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5.1 Edwin Deelstra is geboren op 17-01-1964 in Amsterdam, zoon van Egbertus (Bertus) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5) en Johanna Hendrika (Jopie) Borkert. Edwin is overleden.

Kind van Edwin uit onbekende relatie:

1 Edwin Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.6 Robert (Rob) Deelstra, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Rob trouwde met Anna Geertruida (Anke) de Graaf.

Kinderen van Rob en Anke:

1 ? Deelstra.
2 ?? Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.4 Egbertus Deelstra is geboren op 15-09-1909 in Amsterdam, zoon van Rinse Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7) en Geertje Conradi. Egbertus trouwde, 21 jaar oud, op 06-05-1931 in Amsterdam? met ?Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5 Dirk Deelstra is geboren op 04-02-1913 in Sneek, zoon van Rinse Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7) en Geertje Conradi. Dirk is overleden op 15-01-1983 in Amsterdam, 69 jaar oud. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 11-03-1936 met Elisabeth van Akkerman, 19 jaar oud. Elisabeth is geboren op 13-10-1916. Elisabeth is overleden op 24-11-2000, 84 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Elisabeth:

1 Geertje Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.1.
2 Cornelia Hendrika (Corrie) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.2.
3 Dirk Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.3.
4 Eduard Deelstra.
5 Gerlof Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.1 Geertje Deelstra, dochter van Dirk Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5) en Elisabeth van Akkerman. Geertje begon een relatie met Jaap Hagman.

Kind van Geertje en Jaap:

1 Sandra Hagman.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.2 Cornelia Hendrika (Corrie) Deelstra, dochter van Dirk Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5) en Elisabeth van Akkerman. Corrie trouwde met Co Stroomberg.

Kinderen van Corrie en Co:

1 Brenda Stroomberg.
2 Co Stroomberg.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.3 Dirk Deelstra, zoon van Dirk Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5) en Elisabeth van Akkerman. Dirk begon een relatie met Sanny Schendelaar.

Kinderen van Dirk en Sanny:

1 Dik Deelstra.
2 Monique Deelstra.
3 Susan Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.4 Gerlof Deelstra, zoon van Dirk Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5) en Elisabeth van Akkerman. Gerlof begon een relatie met Elsien Meinders de Porto.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.6 Gerlof Deelstra is geboren op 01-11-1915 in Ransdorp gem. Amsterdam, zoon van Rinse Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7) en Geertje Conradi. Gerlof is overleden. Gerlof trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1938 met Nanetta Petronella Schrader, 22 of 23 jaar oud. Nanetta is geboren in 1915. Nanetta is overleden op 03-08-1993 in Amsterdam, 77 of 78 jaar oud. Zij is gecremeerd op 07-08-1993.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.7 Janke Deelstra is geboren op 28-08-1917 in Ransdorp gem. Amsterdam, dochter van Rinse Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7) en Geertje Conradi. Janke is overleden. Janke trouwde met Karel Bruines?.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6 Fenje Deelstra is geboren op 28-05-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Aafke Hendriks Oosting. Fenje is overleden op 30-07-1925 in Ten Boer, 90 jaar oud.

Notitie bij Fenje: Staat niet op lijst Cazemier.
Fenje trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1862 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 23] met Hendrik van der Wijk, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 14-01-1836 in Niebert gem. Marum, zoon van Durk Jans van der Wijk en Grietje Jannes Auwsma. Hendrik is overleden op 13-02-1875 in Ten Boer, 39 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Zus: Metje van der Wijk
Zus: Bauktje van der Wijk
Zus: Josuadina van der Wijk
Zus: Reinna van der Wijk
Zus: Anna Catharina van der Wijk
Broer: Jannes van der Wijk
Broer: Egbert van der Wijk
Broer: Jan van der Wijk

Kinderen van Fenje en Hendrik:
1 Johannes van der Wijk.
2 Grietje van der Wijk, geboren in 1865 in Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6.1 Grietje van der Wijk is geboren in 1865 in Leek, dochter van Hendrik van der Wijk en Fenje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6). Grietje:

(1) trouwde met Jan Groothoff. Het huwelijk werd ontbonden (Overlijden) [bron: Huwelijksacte 26-11-1891 nr. 36].
(2) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 26-11-1891 in Ten Boer [bron: Huwelijkacte nr. 32] met Coenraad Betge, 32 of 33 jaar oud. Coenraad is geboren in 1858 in Noordwolde gem. Bedum, zoon van Hendrik Betge en Karsien Jans de Jonge. Coenraad trouwde voorheen met Jantje Vredevoogd.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7 Andries Johannes Deelstra is geboren op 19-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Aafke Hendriks Oosting. Andries trouwde, 33 jaar oud, op 22-12-1869 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 35] met Auktje Sjoerds Louwes, 23 of 24 jaar oud. Auktje is geboren in 1845 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Siewert Hindriks Louwes en Doetje Berends Hofstee. Auktje is overleden op 11-04-1904 in Boornbergum gem. Smallingerland, 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1904 [bron: Akte A44 gem. Ferwerderadeel - Tresoar].

Kinderen van Andries Johannes en Auktje Sjoerds:

1 Johannes Deelstra, geboren in 1870 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.1.
2 Sjoerd Deelstra, geboren op 04-02-1872 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.2.
3 Albert Andries Deelstra, geboren op 21-03-1874 in Zevenhuizen gem. Leek. Albert is overleden op 21-08-1874 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, 5 maanden oud.
4 Doetje Deelstra, geboren op 06-06-1875 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1875 [bron: Akte A 137 gem. Ferwerderadeel - Tresoar]. Doetje is overleden op 07-02-1877 in Ferwerderadeel, 1 jaar oud.
5 Albert Andries Deelstra, geboren op 27-04-1877 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1877 [bron: Akte A 121 gem. Ferwerderadeel - Tresoar]. Albert is overleden op 12-02-1882 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, 4 jaar oud.
6 Doetje Andries Deelstra, geboren op 29-07-1879 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1879 [bron: Akte A 201 gem. Ferwerderadeel - Tresoar].
7 Alberdina Deelstra, geboren op 23-04-1882 in Ferwerderadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.
8 Aafke Andries Deelstra, geboren op 18-07-1884 in Ferwerderadeel. Aafke is overleden op 02-03-1885 in Leeuwarden, 7 maanden oud.
9 Aafke Andries Deelstra, geboren op 14-01-1886 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel. Aafke is overleden op 29-04-1886 in Ferwerderadeel, 3 maanden oud.
10 Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.1 Johannes Deelstra is geboren in 1870 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Andries Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7) en Auktje Sjoerds Louwes. Johannes is overleden op 14-07-1920 in Leeuwarden, 49 of 50 jaar oud [bron: Acte nr. 120 dd.19-07-1920 te Smallingerland.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07-1920 [bron: Akte A 391 gem. Leeuwarden].

Adres:
Drachten gem. Smallingerland
Beroep:
Schipper
Johannes trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 23-05-1896 in Smallingerland [bron: Akte 40 gem. Smallingerland] met Antje Legendal, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1873 in Donkerbroek, dochter van Steffen Hessels Legendal en Trijntje Alberts Veenstra.

Kind van Johannes en Antje:
1 Andries Deelstra, geboren op 17-02-1897 in Smallingerland. Andries is overleden op 18-11-1910 in Smallingerland, 13 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.2 Sjoerd Deelstra is geboren op 04-02-1872 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, zoon van Andries Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7) en Auktje Sjoerds Louwes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1872 [bron: Akte A 35 gem. Ferwerderadeel - Tresoar]. Sjoerd trouwde, 31 jaar oud, op 06-06-1903 in Marum met Trijntje Kuipers, 23 of 24 jaar oud. Trijntje is geboren in 1879, dochter van Albert Kuipers en Trijntje Hof.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3 Alberdina Deelstra is geboren op 23-04-1882 in Ferwerderadeel, dochter van Andries Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7) en Auktje Sjoerds Louwes.

Notitie bij Alberdina: Alberdina Deelstra was non in het klooster Sint Joseph toen mijn grootvader een advertentie zette voor een huishoudster na het overlijden van zijn eerste vrouw. Vanuit het klooster in Leeuwarden heeft zij daarop geschreven en daarna stiekem eruit gepiekt, wat nogal wat consternatie gaf. Ook vertelde mijn vader altijd dat de vrouw van Andries Deelstra is overleden op het turfschip in 1904 wat onderweg was van Ferwerd naar Zevenhuizen.
Alberdina trouwde, 30 jaar oud, op 07-11-1912 in Woerden [bron: Akte 28 gem. Winsum - Groninger Archieven] met Jacob Dirks Zuiderveld, 30 of 31 jaar oud. Jacob is geboren in 1881 in Tietjerksteradeel, zoon van Dirk Jans Zuiderveld en Foekje Piebes Faber. Jacob is weduwnaar van Elisabeth van der Zwaag (1875-1911), met wie hij trouwde op 20-05-1905 in Tietjerksteradeel [bron: Akte 72].
Notitie bij Jacob: Beste Jaap,
Met belangstelling, heb ik de stamboom van de Fam Deelstra bestudeerd. Ik ben een zoon van Andries Zuiderveld geb 23-05-1916 Overleden01-01-2001.
Die zijn vader was Jacob Zuiderveld geh. met Alberdina Deelstra. Andries had 3 broers waarvan een uit een vorig huwelijk van Jacob Zuiderveld nl. Dirk. Twee andere broers waren Foeke en Auke. Alberdina Deelstra was non in het klooster Sint Joseph toen mijn grootvader een advertentie zette voor een huishoudster na het overlijden van zijn eerste vrouw. Vanuit het klooster in Leeuwarden heeft zij daarop geschreven en daarna stiekem eruit gepiekt, wat nogal wat consternatie gaf. Ook vertelde mijn vader altijd dat de vrouw van Andries Deelstra is overleden op het turfschip in 1904 wat onderweg was van Ferwerd naar Zevenhuizen. In Ferwerd had men een pakhuis. Na het lezen van Uw bericht zag ik dat er een boek was over 600 jaar Fam Deelstra. Wanneer dit er nog mocht zij zou ik graag willen weten waar ik dit kan bestellen.Mijn adres is Van Beverwijckstr 51, Leeuwarden. Tel 058-2664569 Vr groeten IJtsen Gerardus Zuiderveld.

Kinderen van Alberdina en Jacob Dirks:
1 Foeke Zuiderveld.
2 Andries Zuiderveld, geboren op 23-05-1916 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.1.
3 Auke Zuiderveld, geboren in 1919. Auke is overleden in 08-1925, 5 of 6 jaar oud.
Notitie bij Auke: Auke is maar 6 jaar geworden, hij is in augustus 1925 onder een van de eerste auto’s gekomen, die door Marssum reed.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.1 Andries Zuiderveld is geboren op 23-05-1916, zoon van Jacob Dirks Zuiderveld en Alberdina Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3). Andries is overleden op 01-01-2001, 84 jaar oud. Andries trouwde met Janke van de Wal.

Kinderen van Andries en Janke:

1 Alberdina Zuiderveld Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.1.1.
2 Ytzela Zuiderveld.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.1.1 Alberdina Zuiderveld, dochter van Andries Zuiderveld (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.1) en Janke van de Wal. Alberdina trouwde met Harkema.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8 Trientje Deelstra is geboren op 07-10-1840 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Aafke Hendriks Oosting. Trientje is overleden op 13-12-1920 in Zevenhuizen gem. Leek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1920 [bron: Acte 87 gem. Leek]. Trientje trouwde, 23 jaar oud, op 01-10-1864 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 43] met Andries Cazemier, 22 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3 voor persoonsgegevens van Andries.

Kinderen van Trientje en Andries:

1 Aafke Cazemier, geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1.
2 Jakobje Cazemier, geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.2.
3 Hendrik Cazemier, geboren op 25-03-1868 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.3.
4 Johannes Cazemier, geboren op 24-06-1871 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 17-02-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, 16 jaar oud.
5 Rensktje Cazemier, geboren op 31-03-1874 in Zevenhuizen gem. Leek. Rensktje is overleden op 10-11-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 6 jaar oud.
6 Cazemier. 7 Fenje Cazemier, geboren op 17-08-1877 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.4.
8 Lemke Cazemier, geboren op 06-01-1880 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 17-11-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 10 maanden oud.
9 Rensktje Cazemier, geboren op 04-09-1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5.
10 Andries Cazemier, geboren op 29-10-1887 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.6.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1 Aafke Cazemier is geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3) en Trientje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8). Aafke is overleden op 08-08-1938 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 jaar oud.

Notitie bij Aafke: Echtgenoot: Alle Ebeles van Wijk
Dochter: Temmina Alles van Wijk • Fenje Alles van Wijk • Jacobje Alles van Wijk • Klaaske Alles van Wijk • Foktje Alles van Wijk • Trientje Alles van Wijk
Zoon: Andries Alles van Wijk • Pieter Alles van Wijk • Gerrit Alles van Wijk • Hendrik Alles van Wijk

Dochter: Trientje van Wijk
Dochter: Jakobje van Wijk
Dochter: Temmina van Wijk
Dochter: Foktje van Wijk
Dochter: Klaaske van Wijk
Dochter: Fenje van Wijk
Zoon: Gerrit van Wijk
Zoon: Andries van Wijk
Zoon: Hendrik van Wijk
Zoon: Pieter van Wijk
Aafke trouwde, 21 jaar oud, op 11-12-1886 in Marum [bron: Acte 18.] met Alle van Wijk, 35 jaar oud. Alle is geboren op 14-05-1851 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Ebbel Alles van Wijk en Fokje Pieters Kloosterman. Alle is overleden op 29-05-1936 in Zevenhuizen gem. Leek, 85 jaar oud. Alle is weduwnaar van Jantje Bavingh (1856-1880), met wie hij trouwde op 10-10-1874 in Leek [bron: Akte nr. 32].
Notitie bij Alle: Alle Ebeles

Zus: Temmina van Wijk
Broer: Pieter van Wijk
Broer: Sipke van Wijk

Kinderen van Aafke en Alle:
1 Trientje van Wijk, geboren op 14-01-1885 in Zevenhuizen gem. Leek. Trientje is overleden op 04-11-1957 in Assen, 72 jaar oud.
2 Foktje van Wijk, geboren op 12-12-1886 in Zevenhuizen gem. Leek. Foktje is overleden op 03-06-1955 in Middelbert gem. Noorddijk, 68 jaar oud.
3 Klaaske van Wijk, geboren op 14-04-1890 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1.1.
4 Jakobje van Wijk, geboren op 12-10-1892 in Zevenhuizen gem. Leek. Jakobje is overleden op 24-12-1992 in Peize, 100 jaar oud.
5 Andries van Wijk, geboren op 27-07-1896 in Zevenhuizen gem. Leek. Andries is overleden op 28-03-1997 in Leek, 100 jaar oud.
6 Gerrit van Wijk, geboren op 17-05-1899 in Zevenhuizen gem. Leek. Gerrit is overleden op 17-04-1998 in Leek, 98 jaar oud.
7 Temmina van Wijk, geboren op 07-12-1900 in Zevenhuizen gem. Leek. Temmina is overleden op 12-09-1986 in Assen, 85 jaar oud.
8 Hendrik van Wijk, geboren op 23-03-1903 in Zevenhuizen gem. Leek. Hendrik is overleden op 31-03-1990 in Enschede, 87 jaar oud.
9 Pieter van Wijk, geboren op 02-12-1905 in Zevenhuizen gem. Leek. Pieter is overleden op 01-02-1996 in Drachten gem. Smallingerland, 90 jaar oud.
10 Fenje van Wijk, geboren op 06-01-1908 in Zevenhuizen gem. Leek. Fenje is overleden op 16-06-1971 in Marum gem. Leek, 63 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1.1 Klaaske van Wijk is geboren op 14-04-1890 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Alle van Wijk en Aafke Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1). Klaaske is overleden op 23-07-1967 in Groningen, 77 jaar oud. Klaaske trouwde met Andries Venema.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.2 Jakobje Cazemier is geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3) en Trientje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8). Jakobje is overleden op 27-06-1936 in Nieuw Roden gem. Roden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1936.

Notitie bij Jakobje: Huwelijken, kinderen en de kleinkinderen

Gehuwd met x x en hun kinderen
V Johanna Teng 1892-1933
V Roelfke Teng 1895- gehuwd op 18 maart 1916, Roden, Drenthe, met Koene Zonneveld en hun kinderen
x x
x x
x x
M Andries Teng 1898-1905
M Hendrik Teng
M Take Teng 1904-1930
? NN Teng 1910-1910
Jakobje trouwde, 27 jaar oud, op 08-10-1892 in Leek met Roelf Teng. Roelf is een zoon van Roelf Teng en Tolke van der Lei.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.3 Hendrik Cazemier is geboren op 25-03-1868 in Tolbert gem. Leek, zoon van Andries Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3) en Trientje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8). Hendrik is overleden op 07-01-1949 in Hoogekerk, 80 jaar oud. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 21-10-1893 in Leek met Bontje Feringa, 20 of 21 jaar oud. Bontje is geboren in 1872 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Eppe Feringa en Trientje Postema.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.4 Fenje Cazemier is geboren op 17-08-1877 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3) en Trientje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8). Fenje trouwde, 27 jaar oud, op 10-06-1905 in Bedum met Eijans Oosterbeek, 26 jaar oud. Eijans is geboren op 15-11-1878 in Haren, zoon van Harm Oosterbeek en Anje Timmer.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5 Rensktje Cazemier is geboren op 04-09-1883 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3) en Trientje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8). Rensktje is overleden op 24-11-1964 in Bakkeveen, 81 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf [bron: Jurjen de Boer].

Notitie bij Rensktje: M Andries Gorter 1908-1988
M Anne Gorter 1910
M Hendrik Gorter 1913-1992
V Trientje Gorter 1916
Rensktje trouwde, 21 jaar oud, op 15-04-1905 in Leek met Klaas Gorter, 27 jaar oud. Klaas is geboren op 29-09-1877 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, zoon van Anne Gerkes Gorter en Johantje Klazes de Jong. Klaas is overleden op 28-06-1951 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, 73 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Broer: Bonne Annes Gorter • Gerke Annes (2) Gorter • Gerke Annes (1) Gorter • Uilke Annes Gorter

Kinderen van Rensktje en Klaas:
1 Andries Gorter, geboren op 13-02-1908 in Ooststellingwerf. Andries is overleden op 01-12-1988, 80 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf.
Notitie bij Andries: Huwelijken en kinderen

Gehuwd met Hillechien Hof 1912-2000 en hun kinderen
2 Anne Gorter, geboren op 13-09-1910 in Ooststellingwerf.
3 Hendrik Gorter, geboren op 11-03-1913 in Ooststellingwerf. Hendrik is overleden op 14-06-1992, 79 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf.
Notitie bij Hendrik: Huwelijken

Gehuwd met Doetje Veenstra 1913-1990
4 Trientje Gorter, geboren op 04-03-1916 in Ooststellingwerf. Trientje is overleden.
Notitie bij Trientje: Huwelijken

Gehuwd op 29 mei 1942 met Linze Bos ca 1915

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.6 Andries Cazemier is geboren op 29-10-1887 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Andries Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3) en Trientje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8). Andries trouwde, 23 jaar oud, op 28-10-1911 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 30.] met Aaltje van Hoorn, 20 of 21 jaar oud. Aaltje is geboren in 1890 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jan van Hoorn en Grietje Drent.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9 Hinderikus Deelstra is geboren op 12-11-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Aafke Hendriks Oosting. Hinderikus is overleden op 26-02-1893 in Zevenhuizen gem. Leek, 50 jaar oud.

Notitie bij Hinderikus: Staat niet op lijst Cazemier.
Hinderikus trouwde, 35 jaar oud, op 16-03-1878 in Leek met Jantje Kalfsbeek, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 02-01-1856 in Leek, dochter van Wytze Kalfsbeek en Jantje Louwes. Jantje is overleden op 25-08-1924 in Leek, 68 jaar oud. Jantje trouwde later op 26-02-1898 met Jan Kamminga (1855-1921).
Notitie bij Jantje: Jan Kamminga werd geboren op 16 juli 1855 in Horsten (Gem. Onstwedde) des avonds te elf uur als zoon van Albert Hindriks Kamminga en Aaltje Jans Auwema. Zijn vader was toen 43 jaar oud, zijn moeder 29 jaar oud. Zijn geboorteakte werd ook ondertekend door Wubbe Reints Kornelius, 40 jaar oud, veldwachter te Onstwedde en door Johannes Jonker, 28 jaar oud, kantoorbediende te Vlagtwedde.

Jan Kamminga was in 1897 een 41-jarige weduwnaar met zes kinderen in huis. De oudste was 17 jaar en de jongste 4 jaar oud.

Hij hertrouwde al vrij snel (op 26 februari 1898) met Jantje Kalfsbeek, weduwe van Hendrikus Deelstra. Zij was even oud als Trientje Cordes en nam uit haar eerste huwelijk twee kinderen mee:

1. Aafke Deelstra geboren 24-11-1879

2. Wietse Deelstra geboren 8-2-1884

Samen kregen Jan Kamminga en Jantje Kalfsbeek ook nog twee kinderen, een zoon en een dochter:

1. Johannes Kamminga geboren 17-10-1899

2. Eltje Kamminga geboren 25-3-1904

Kinderen van Hinderikus en Jantje:
1 Aafke Deelstra, geboren op 24-11-1879 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9.1.
2 Wietse Deelstra, geboren op 08-02-1884 in Zevenhuizen gem. Leek. Wietse is overleden op 04-01-1903 in Leek, 18 jaar oud.
3 Johannes Deelstra, geboren op 11-02-1889 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 04-01-1896 in Leek, 6 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9.1 Aafke Deelstra is geboren op 24-11-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hinderikus Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9) en Jantje Kalfsbeek. Aafke is overleden op 01-03-1961 in Roden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 01-03-1961 in Roden [bron: Online Begraafplaatsen].

Notitie bij Aafke: Vertrekt 24-05-1898 naar Marum.
Aafke trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1909 in Leek met Folkert Lodewegen, 24 of 25 jaar oud. Folkert is geboren in 1884 in Kommerzijl gem. Grijpskerk, zoon van Johannes Lodewegen en Aagtje van der Meulen. Folkert is overleden op 15-11-1918 in Zevenhuizen gem. Leek, 33 of 34 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10 Roelfke Deelstra is geboren op 05-10-1845 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Aafke Hendriks Oosting. Roelfke is overleden op 04-02-1927 in Terheijl gem. Roden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1927 [bron: Acte van overlijden nr. 15 Drenlias].

Notitie bij Roelfke: Staat niet op lijst Cazemier.
Roelfke trouwde, 23 jaar oud, op 13-03-1869 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 10] met Henderikus Hut, 26 jaar oud. Henderikus is geboren op 19-04-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Karst Jans (Holman) Hut en Martje Alberts Hummel. Henderikus is overleden op 27-11-1918 in Terheijl gem. Roden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1918.

Kinderen van Roelfke en Henderikus:
1 Martje Hut, geboren op 31-07-1869 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.1.
2 Johannes Hut, geboren op 20-11-1870 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.
3 Karst Hut, geboren op 07-09-1872 in Zevenhuizen gem. Leek. Karst is overleden op 10-09-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, 3 dagen oud.
4 Karst Hut, geboren op 08-01-1874 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3.
5 Aafke Hut, geboren op 25-10-1875 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.4.
6 Luktje Hut, geboren op 29-09-1877 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.5.
7 Trientje Hut, geboren op 22-07-1879 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.6.
8 Jan Hut, geboren op 18-12-1881 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.7.
9 Hendrik Hut, geboren op 02-06-1886 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.8.
10 Alberdina Hut, geboren op 24-08-1890 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.9.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.1 Martje Hut is geboren op 31-07-1869 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10). Martje is overleden op 18-08-1954, 85 jaar oud. Martje trouwde, 23 jaar oud, op 13-08-1892 in Leek met Bonne Drenth, 27 jaar oud. Bonne is geboren op 29-11-1864 in KLoosterveen gem. Smilde, zoon van Berend Jacobs Drenth en Jantje Klazes Stobbe.

Kind van Martje en Bonne:

1 Roelfke Drenth, geboren op 23-01-1894 in Middelstum. Roelfke is overleden op 30-06-1959 in Amsterdam, 65 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2 Johannes Hut is geboren op 20-11-1870 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10). Johannes is overleden op 15-01-1955 in Zevenhuizen gem. Leek, 84 jaar oud. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1896 in Leek met Frouktje Feenstra, 29 jaar oud. Frouktje is geboren op 25-02-1867 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Derk Feenstra en Frouktje van der Linde. Frouktje is overleden op 13-02-1953 in Zevenhuizen gem. Leek, 85 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Frouktje:

1 Henderikus Hut, geboren op 01-04-1897 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.
2 Frouktje Hut, geboren op 26-11-1898 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.2.
3 Roelf Hut, geboren op 06-08-1900 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.3.
4 Derktje Hut, geboren op 14-05-1902 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.4.
5 Martje Hut, geboren op 05-04-1905 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.5.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1 Henderikus Hut is geboren op 01-04-1897 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Hut (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2) en Frouktje Feenstra. Henderikus is overleden op 22-06-1971 in Zevenhuizen gem. Leek, 74 jaar oud. Henderikus begon een relatie met Janna Ottema. Janna is geboren op 10-07-1902 in Zevenhuizen gem. Leek. Janna is overleden op 03-12-1980 in Leek, 78 jaar oud.

Kinderen van Henderikus en Janna:

1 Frouktje Hut Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.1.
2 Kornelis Hut, geboren op 19-09-1929 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.1 Frouktje Hut, dochter van Henderikus Hut (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1) en Janna Ottema. Frouktje begon een relatie met Willem Hummel.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2 Kornelis Hut is geboren op 19-09-1929 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Henderikus Hut (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1) en Janna Ottema. Kornelis is overleden op 14-04-1979 in Zevenhuizen gem. Leek, 49 jaar oud. Kornelis begon een relatie met Margaretha Kuiper.

Kinderen van Kornelis en Margaretha:

1 Hendrikus Johannes Hut.
2 Janna Trientje Hut.
3 Johannes Hut.
4 Jan Hendrik Hut Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2.1 Jan Hendrik Hut, zoon van Kornelis Hut (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2) en Margaretha Kuiper. Jan trouwde met Aukje Bult.

Kinderen van Jan Hendrik en Aukje:

1 Geertje Margaretha Hut.
2 Kornelis Hielmer Hut.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.2 Frouktje Hut is geboren op 26-11-1898 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Hut (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2) en Frouktje Feenstra. Frouktje is overleden op 10-06-1934 in Zevenhuizen gem. Leek, 35 jaar oud. Frouktje begon een relatie met Klaas van der Veen. Klaas is geboren op 16-05-1897 in Zuidbroek. Klaas is overleden op 28-01-1973 in Zevenhuizen gem. Leek, 75 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.3 Roelf Hut is geboren op 06-08-1900 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Hut (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2) en Frouktje Feenstra. Roelf trouwde met Jantje Reinders. Jantje is geboren op 02-08-1902 in Donkerbroek. Jantje is overleden op 17-01-1969 in Zevenhuizen gem. Leek, 66 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.4 Derktje Hut is geboren op 14-05-1902 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Hut (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2) en Frouktje Feenstra. Derktje is overleden op 24-05-1979 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud. Derktje begon een relatie met Geert Neef. Geert is geboren op 26-04-1902 in Pasop gem. Leek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.5 Martje Hut is geboren op 05-04-1905 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Hut (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2) en Frouktje Feenstra. Martje begon een relatie met Renze Linker. Renze is geboren op 22-11-1909 in Zevenhuizen gem. Leek. Renze is overleden op 14-12-1967 in Zevenhuizen gem. Leek, 58 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3 Karst Hut is geboren op 08-01-1874 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10). Karst is overleden op 10-11-1929 in Groningen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1929. Karst trouwde, 29 jaar oud, op 21-03-1903 in Roden [bron: Huwelijksacte nr. 3.] met Janke Houtsma, 22 jaar oud. Janke is geboren op 25-06-1880 in De Wilp gem. Marum, dochter van Frans Houtsma en Tjitske Jans Baron. Janke is overleden op 06-09-1964 in Terheijl gem. Roden, 84 jaar oud.

Notitie bij Janke: 24-6-1880?

Kinderen van Karst en Janke:
1 Roelfke Hut.
2 Tjitske Hut.
3 Johannes Hut.
4 Henderikus Hut, geboren op 07-01-1904 in Terheijl gem. Roden. Henderikus is overleden op 18-06-1994 in Zuidlaren, 90 jaar oud.
5 Frans Hut, geboren in 1905 in Terheijl gem. Roden.
6 Riemke Maartje (Rika) Hut, geboren in 1920 in Terheijl gem. Roden. Rika is overleden op 30-01-1991, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij Rika: Gehuwde naam: bouwsema

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.4 Aafke Hut is geboren op 25-10-1875 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10). Aafke is overleden op 26-03-1967 in Winschoten, 91 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Aafke trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1905 in Hoogkerk met Pieter Westerloo, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 07-12-1878 in Noordhorn. Pieter is overleden op 24-07-1966 in Winschoten, 87 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.5 Luktje Hut is geboren op 29-09-1877 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10). Luktje is overleden op 14-01-1968 in Roden, 90 jaar oud. Luktje trouwde, 34 jaar oud, op 11-05-1912 in Roden [bron: Huwelijksacte nr. 11] met Jannes Postema, 42 jaar oud. Jannes is geboren op 15-08-1869 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Iwe Postema en Stientje Koenes. Jannes is overleden op 08-06-1933 in Oostindie gem. Leek, 63 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.6 Trientje Hut is geboren op 22-07-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10). Trientje is overleden op 28-03-1966 in Hoogkerk, 86 jaar oud. Trientje trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1904 in Aduard met Rienk Mosselaar, 23 jaar oud. Rienk is geboren op 20-01-1881 in Grijpskerk, zoon van Wieger Mosselaar en Geertje Hoeksema. Rienk is overleden op 11-04-1956 in Hoogkerk, 75 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.7 Jan Hut is geboren op 18-12-1881 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10). Jan is overleden op 16-11-1971 in Zevenhuizen gem. Leek, 89 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 25-05-1912 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 32] met Antje Pruim, 28 jaar oud. Antje is geboren op 07-03-1884 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Thomas Pruim en Jantje Jansen. Antje is overleden op 12-04-1961 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.8 Hendrik Hut is geboren op 02-06-1886 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10). Hendrik is overleden op 15-06-1966 in Assen, 80 jaar oud. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 08-07-1916 in Roden [bron: Huwelijksacte nr. 26] met Geertje Huberts, 36 jaar oud. Geertje is geboren op 24-02-1880 in Nietap gem. Roden, dochter van Jacob Huberts en Geertien Geersing. Geertje is overleden op 18-12-1943 in Nietap gem. Roden, 63 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.9 Alberdina Hut is geboren op 24-08-1890 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10). Alberdina is overleden op 28-11-1968 in Hoogkerk, 78 jaar oud. Alberdina trouwde, 19 jaar oud, op 28-08-1909 in Hoogkerk met Hendrik Gorter, 18 jaar oud. Hendrik is geboren op 01-02-1891 in Hoogkerk, zoon van Pieter Gorter en Geertje Tuinstra. Hendrik is overleden op 27-12-1948 in Hoogkerk, 57 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11 Alle Deelstra is geboren op 29-03-1847 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Aafke Hendriks Oosting. Alle is overleden op 16-08-1915 in Zevenhuizen gem. Leek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1915 [bron: Acte 57 gem./ Leek]. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Alle trouwde, 29 jaar oud, op 28-10-1876 in Leek [bron: Huwelijksaktie nr. 35] met Foktje Kalfsbeek, 22 jaar oud. Foktje is geboren op 22-12-1853 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wytze Kalfsbeek en Jantje Louwes. Foktje is overleden op 27-10-1936 in Zevenhuizen gem. Leek, 82 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.

Kinderen van Alle en Foktje:

1 Aafke Deelstra, geboren op 01-12-1876 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.1.
2 Jantje Deelstra, geboren op 30-10-1878 in Zevenhuizen gem. Leek. Jantje is overleden op 06-12-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, 10 jaar oud.
3 Johannes Deelstra, geboren op 09-09-1885 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.2.
4 Wietske Deelstra, geboren omstreeks 1886 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.3.
5 Jantje Deelstra, geboren op 17-08-1891 in Zevenhuizen gem. Leek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.1 Aafke Deelstra is geboren op 01-12-1876 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Alle Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11) en Foktje Kalfsbeek. Aafke is overleden op 06-05-1968, 91 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Aafke trouwde, 27 jaar oud, op 11-06-1904 in Leek [bron: Akte 33 gem. Leek] met Abel Kuiper, 44 jaar oud. Abel is geboren op 17-02-1860 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Hendriks Kuiper en Trijntje Bakker. Abel is overleden op 02-04-1937 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.2 Johannes Deelstra is geboren op 09-09-1885 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Alle Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11) en Foktje Kalfsbeek. Johannes is overleden op 18-11-1947 in Zevenhuizen gem. Leek, 62 jaar oud [bron: Grafsteen]. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 14-10-1911 in Marum met Grietje Turksma, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 18-07-1887 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wiebe Turksma en Jantje Louwes. Grietje is overleden op 14-03-1955 in Roden, 67 jaar oud [bron: Grafsteen]. Zij is begraven in Begraafplaats Zevenhuizen te Leek.

Kind van Johannes en Grietje:

1 Wiebe Deelstra, geboren op 30-06-1924 in Zevenhuizen gem. Leek. Wiebe is overleden op 27-02-1925 in Zevenhuizen gem. Leek, 7 maanden oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.3 Wietske Deelstra is geboren omstreeks 1886 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Alle Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11) en Foktje Kalfsbeek. Wietske is overleden op 19-10-1972, ongeveer 86 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Wietske trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 24-11-1906 in Leek [bron: Huwelijksacte 49 Leek - Genlias] met Hendrik Russchen, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 05-11-1880 in Oosterwolde gem. Ooststellingerwerf, zoon van Jan Jannes Russchen en Trijntje Hendriks Engberts. Hendrik is overleden op 01-11-1943, 62 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12 Hendriktje Deelstra is geboren op 24-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1) en Aafke Hendriks Oosting. Hendriktje is overleden op 06-03-1900 in Roderveld gem. Roden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1900 [bron: Acte van overlijden nr. 18 Drenlias].

Notitie bij Hendriktje: Staat niet op lijst Cazemier.
Hendriktje trouwde, 28 jaar oud, op 04-03-1882 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 4] met Geert Vorenholt, 30 jaar oud. Geert is geboren op 28-06-1851 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jurjen Jans Vorenholt en Pieterke Jans Oostvries. Geert is overleden op 23-12-1936 in Leek, 85 jaar oud. Geert is weduwnaar van Tjaaktje Feringa (1857-1881), met wie hij trouwde op 19-07-1879 in Leek [bron: Huwelijksacte nr.].
Notitie bij Geert: Weduwnaar van Tjaaktje Feringa.

Kinderen van Hendriktje en Geert:
1 Johannes Vorenholt, geboren op 03-12-1882 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.1.
2 Pieter Vorenholt, geboren op 31-05-1884 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.2.
3 Aafke Vorenholt, geboren op 26-01-1887 in Leek. Aafke is overleden op 18-01-1895 in Steenbergerveld gem. Roden, 7 jaar oud.
4 Antje Vorenholt, geboren op 17-03-1890 in Zevenhuizen gem. Leek. Antje is overleden op 19-08-1896 in Zevenhuizen gem. Leek, 6 jaar oud.
5 Lemke Vorenholt, geboren op 09-04-1894 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.3.
6 Aafke Antje Vorenholt, geboren op 25-07-1897 in Groningen. Aafke is overleden op 23-02-1900 in Roderveld gem. Roden, 2 jaar oud.
7 Anne Vorenholt, geboren op 26-01-1900 in Roderveld gem. Roden. Anne is overleden op 05-03-1900 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.1 Johannes Vorenholt is geboren op 03-12-1882 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Geert Vorenholt en Hendriktje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12). Johannes is overleden op 17-11-1954 in Nieuw Roden gem. Roden, 71 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw Roden gem. Roden.

Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde met Bontje de Jong. Bontje is geboren in 1883 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jan de Jong en Elsien Meinders Heerdt.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.2 Pieter Vorenholt is geboren op 31-05-1884 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Geert Vorenholt en Hendriktje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12). Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 11-03-1910 in Marum met Rensina Mulder, 24 of 25 jaar oud. Rensina is geboren in 1885, dochter van Wietze Mulder en Siebrig Ploegh. Rensina is overleden in 1970, 84 of 85 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Rensina:

1 Hennie Vorenholt.
2 Geert Vorenholt, geboren op 09-09-1911 in Roden. Geert is overleden op 07-11-1911 in Terheijl gem. Roden, 1 maand oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.3 Lemke Vorenholt is geboren op 09-04-1894 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Geert Vorenholt en Hendriktje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12). Lemke trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1918 in Leek met Derk Stuut, 28 of 29 jaar oud. Derk is geboren in 1889 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Willem Stuut en Antje Pater.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2 Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra is geboren op 07-10-1797 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 17-10-1797 in Midwolde gem. Leek. Trientje is overleden op 14-09-1845 in Zevenhuizen gem. Leek, 47 jaar oud.

Notitie bij Trientje: Ook wel Trientje genoemd.
Trientje:
(1) trouwde met Roelof Klazes.
(2) trouwde, 21 jaar oud, op 18-10-1818 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 17] met Albert Jannes Hummel, 20 jaar oud. Albert is geboren op 18-03-1798 in Midwolda gem. Leek, zoon van Jannes Alberts Hummel en Anke Frankes. Hij is gedoopt op 25-03-1798 in Midwolda gem. Leek. Albert is overleden op 04-02-1847 in Zevenhuizen gem. Leek, 48 jaar oud.
Notitie bij Albert: Bakker van beroep.

25-03-1798 Midwolda ?
Beroep:
Bakker

Kinderen van Trientje en Albert Jannes:
1 Anke Alberts Hummel, geboren op 07-08-1820 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.1.
2 Jannes Alberts Hummel, geboren op 01-12-1822 in Zevenhuizen gem. Leek. Jannes is overleden op 19-08-1825 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud.
3 Jenne Hummel, geboren op 21-02-1825 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.
4 Lemke Alberts Hummel, geboren op 01-04-1827 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.
5 Jannes Alberts Hummel, geboren op 10-01-1830 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.
6 Fransina Alberts Hummel, geboren op 19-04-1832 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5.
7 Auktje Alberts Hummel, geboren op 16-12-1834 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.6.
8 Albert Alberts Hummel, geboren op 10-11-1839 in Zevenhuizen gem. Leek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.1 Anke Alberts Hummel is geboren op 07-08-1820 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2). Anke trouwde, 21 jaar oud, op 13-03-1842 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 1] met Jacob Hendriks Bakker, 24 of 25 jaar oud. Jacob is geboren in 1817 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hindrik Jacobs Bakker en Antje Cornelis.

Kinderen van Anke Alberts en Jacob Hendriks:

1 Trijntje Bakker.
2 Aaltje Bakker.
Notitie bij Aaltje: Broer: Albert Bakker

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2 Jenne Hummel is geboren op 21-02-1825 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2). Jenne is overleden op 21-08-1899 in Westerbork, 74 jaar oud.

Notitie bij Jenne: Jenne Alberts Hummel
Jenne trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1849 in Marum met Trijntje Pakes, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 15-01-1826 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Kornelis Pakes en Antje Wijtses Hoekstra. Trijntje is overleden op 20-01-1910 in Noord (Hoogeveen), 84 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Tweede naam Rinks?
Trientje?

Kinderen van Jenne en Trijntje:
1 Fransina Jantina Louisa Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.1.
2 Antje Hummel, geboren op 25-09-1849 in Nuis gem. Marum Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.2.
3 Albert Hummel, geboren op 19-02-1850 in Marum gem. Leek. Albert is overleden vóór 1856 in Hoogeveen, ten hoogste 6 jaar oud.
Notitie bij Albert: Geboortedatum lijkt onjuist omdat er nog meer broers komen die Albert heten.
4 Trientje Hummel, geboren op 17-11-1851 in Marum.
5 Rink Hummel, geboren op 01-02-1854 in Marum Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.3.
6 Albert Hummel, geboren op 17-02-1856 in Marum gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.4.
7 Jannes Hummel, geboren op 15-01-1858 in Marum Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.5.
8 Gerrit Hummel, geboren op 15-03-1860 in Marum gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.6.
9 Auke Hummel, geboren op 08-12-1863 in Sleen. Auke is overleden op 02-07-1871 in Nieuweroord gem. Westerbork, 7 jaar oud.
10 Lemke Hummel, geboren op 22-06-1866 in Nieuweroord gem. Westerbork. Lemke is overleden op 01-08-1866 in Nieuweroord gem. Westerbork, 1 maand oud.
11 Cornelis Hummel, geboren op 18-08-1867 in Nieuweroord gem. Westerbork Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.7.
12 Frans Jan Louis Hummel, geboren op 29-03-1870 in Nieuweroord gem. Westerbork. Frans is overleden op 28-12-1874 in Nieuweroord gem. Westerbork, 4 jaar oud.
13 Auke Hummel, geboren op 08-12-1873.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.1 Fransina Jantina Louisa Hummel, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2) en Trijntje Pakes. Fransina begon een relatie met J.R. Boerma.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.2 Antje Hummel is geboren op 25-09-1849 in Nuis gem. Marum, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2) en Trijntje Pakes. Antje is overleden op 29-04-1931 in Enschede, 81 jaar oud. Antje trouwde met Roelof ten Oever.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.3 Rink Hummel is geboren op 01-02-1854 in Marum, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2) en Trijntje Pakes. Rink is overleden op 08-05-1932 in Hoogeveen, 78 jaar oud.

Adres:
Noordscheschut 85, Hoogeveen
Rink trouwde met Wolterdina Bomert. Wolterdina is geboren op 25-01-1858 in Hoogeveen. Wolterdina is overleden op 10-08-1902 in Hoogeveen, 44 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.4 Albert Hummel is geboren op 17-02-1856 in Marum gem. Leek, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2) en Trijntje Pakes. Albert is overleden op 07-08-1931 in Hoogeveen, 75 jaar oud. Albert trouwde met Willempje Bruineberg. Willempje is geboren in 1859 in Avereest.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.5 Jannes Hummel is geboren op 15-01-1858 in Marum, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2) en Trijntje Pakes. Jannes is overleden op 01-04-1925 in Arnhem, 67 jaar oud. Jannes trouwde met Anna Harkema. Anna is geboren in 1861 in Hoogeveen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.6 Gerrit Hummel is geboren op 15-03-1860 in Marum gem. Leek, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2) en Trijntje Pakes. Gerrit is overleden in 1949, 88 of 89 jaar oud. Gerrit trouwde met Joukje Bosman.

Kind van Gerrit en Joukje:

1 Jenne Hummel.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.7 Cornelis Hummel is geboren op 18-08-1867 in Nieuweroord gem. Westerbork, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2) en Trijntje Pakes. Cornelis is overleden op 06-08-1934 in Winterswijk, 66 jaar oud. Cornelis trouwde met Grada Gesiena Nijweide. Grada is geboren in 1870.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3 Lemke Alberts Hummel is geboren op 01-04-1827 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2). Lemke is overleden op 24-08-1899 in Zevenhuizen gem. Leek, 72 jaar oud.

Notitie bij Lemke: Winkeliersche.
Lemke trouwde, 26 jaar oud, op 09-04-1853 in Leek [bron: Acte 2.] met Harm Holman, 29 jaar oud. Harm is geboren op 14-01-1824 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Derks Holman en Geeske Harms de Boer. Harm is overleden op 29-05-1902 in Zevenhuizen gem. Leek, 78 jaar oud.
Beroep:
Boer

Kinderen van Lemke Alberts en Harm:
1 Trientje Holman.
2 Jenne Holman.
3 Hendrik Holman.
4 Derk Holman, geboren op 02-10-1857 om 11:00 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.
5 Albert Holman, geboren op 12-07-1871 in Zevenhuizen gem. Leek. Albert is overleden op 04-07-1948, 76 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1 Derk Holman is geboren op 02-10-1857 om 11:00 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Harm Holman en Lemke Alberts Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3). Derk is overleden op 12-03-1935 in Noordhorn, 77 jaar oud. Hij is begraven op 15-03-1935.

Notitie bij Derk: Gegevens gevonden op de site van Harm Westra
http://www.xs4all.nl/~hselling/kwwestra.htm

Landbouwer.
Derk trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1886 in Leek met Jakobje Louwes, 21 jaar oud. Jakobje is geboren op 07-01-1865 om 15:00 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wietse Louwes en Liefke Pool. Jakobje is overleden op 13-03-1932 in Zevenhuizen gem. Leek, 67 jaar oud.

Kind van Derk en Jakobje:
1 Harm Holman, geboren op 17-11-1886 om 14:00 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1 Harm Holman is geboren op 17-11-1886 om 14:00 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Derk Holman (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1) en Jakobje Louwes. Harm is overleden op 25-03-1966 in Steenbergen gem. Roden, 79 jaar oud.

Notitie bij Harm: Van beroep: landbouwer.
Harm trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1912 in Leek met Jantje van Dijk, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 29-11-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Duurt van Dijk. Jantje is overleden op 11-11-1960 in Roden, 71 jaar oud.

Kind van Harm en Jantje:
1 Antje Holman Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1 Antje Holman, dochter van Harm Holman (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1) en Jantje van Dijk. Antje trouwde met Lambertus Harm (Bertus) Westra. Bertus is geboren op 06-06-1913 in Aduard, zoon van Harm Westra en Femke Hazenberg. Hij is gedoopt in Enumatil gem. Leek. Bertus is overleden op 04-12-1987 in Tolbert gem. Leek, 74 jaar oud. Hij is begraven op 09-12-1987 in Midwolde.

Kind van Antje en Bertus:

1 Harm Westra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1.1 Harm Westra, zoon van Lambertus Harm (Bertus) Westra en Antje Holman (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1). Harm trouwde met Aaltje (Alie) Doedens.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4 Jannes Alberts Hummel is geboren op 10-01-1830 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2). Jannes is overleden op 08-01-1913 in Egmond aan Zee, 82 jaar oud.

Notitie bij Jannes: Veel gegevens uit Genealogie Jacob Harms Hummelen op
http://www.dijk-kroeze.nl/hummeljacobharms.html#6-e3
Beroep:
Schipper, buitenvaarder
Jannes trouwde, 25 jaar oud, op 10-03-1855 in Leek [bron: Acte 5.] met Antje Baukes van der Veen, 24 jaar oud. Antje is geboren op 26-12-1830 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Bouke Gerbens van der Veen en Hiltje Pieters Nel.

Kinderen van Jannes Alberts en Antje Baukes:
1 Albert Hummel, geboren op 14-12-1855 in Zevenhuizen gem. Leek. Albert is overleden op 17-12-1855, 3 dagen oud.
2 Albert Hummel, geboren op 27-10-1856 in Leeuwarden. Albert is overleden op 22-04-1878 in Leeuwarden, 21 jaar oud.
3 Bouke Hummel, geboren op 15-07-1858 in Zevenhuizen gem. Leek. Bouke is overleden op 06-07-1861 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud.
4 Jenne Hummel, geboren op 15-02-1861 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.
5 Bauke Hummel, geboren op 07-11-1862 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.
6 Hiltje Hummel, geboren op 19-06-1864 in Stroobos gem. Achtkarspelen Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.
7 Trientje Hummel, geboren op 05-03-1866 in Zevenhuizen gem. Leek. Trientje is overleden op 01-01-1891 in Lekkum gem. Leeuwarderadeel, 24 jaar oud.
Notitie bij Trientje: Trouwde op 25 juni 1887 te Leeuwarden met Age van der Meulen, geboren op 2 februari 1864 te Britsum (Leeuwarderadeel), timmerman, overleden op 19 mei 1928 te Huizum (Leeuwarderadeel), zoon van Johannes Ages van der Meulen en Rientje Willems Dijkstra. (Age van der Meulen hertrouwde met Trijntje Morrema en Janneke Tuininga)
8 Germen Hummel, geboren op 06-09-1867 in Zevenhuizen gem. Leek. Germen is overleden op 19-05-1868 in Leeuwarden, 8 maanden oud.
9 Gerben Hummel, geboren op 07-03-1870 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.4.
10 Anke Hummel, geboren op 11-06-1874 in Hoogezand.
Notitie bij Anke: Trouwde op 14 juni 1899 te Amsterdam met Hindrik Bakker, geboren op 27 juli 1869 te Groningen, schipper, overleden op ?, zoon van Harm Bakker en Aaltje Schaap.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1 Jenne Hummel is geboren op 15-02-1861 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jannes Alberts Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4) en Antje Baukes van der Veen. Jenne is overleden op 25-02-1939 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1939 [bron: Akte 133 Leeuwarden]. Hij is begraven in Leeuwarden.

Notitie bij Jenne: Uit dit huwelijk:

1 Jannes Hummel, geboren op 16 maart 1883 te Oostwold (Leek) Volgt 10-bp.
2 Bontje Hummel, geboren op 31 augustus 1884 te Leeuwarden (aan boord van het schip), overleden op 11 november 1884 te Leeuwarden.
3 Gerrit Hummel, geboren op 27 november 1885 te Leeuwarden Volgt 10-bq.
4 Antje Hummel, geboren op 2 augustus 1887 te Leeuwarden (aan boord van het schip), overleden op 3 augustus 1970 te ?, begraven te Leeuwarden. Trouwde op 10 april 1909 te Leeuwarden met Abraham Dijkstra, geboren op 10 juni 1887 te Leeuwarden, schipper, overleden op 23 februari 1971 te Drachten, begraven te Leeuwarden, zoon van Lijkele Dijkstra en Pietertje Schuiring.
Op deze website http://www.simplesite.com/dykstrafamily/1241251 is iets te lezen over een zoon van Antje Hummel die geëmigreerd is.
5 Albert Hummel, geboren op 4 augustus 1889 te Huizum (Leeuwarderadeel) Volgt 10-br.
6 Johannes Hummel, geboren op 27 mei 1891 te Sneek Volgt 10-bs.
7 Bauke Hummel, geboren op 4 april 1893 te Leeuwarden Volgt 10-bt.
8 Libbe Hummel, geboren op 11 januari 1895 te Zwolle Volgt 10-bu.
9 Bontje Hummel, geboren op 5 april 1897 te Leeuwarden (aan boord van het schip), overleden op 6 augustus 1969 te ?. Trouwde op 16 april 1921 te Leeuwarden met Tjalle Ferwerda, geboren op 23 februari 1898 te Leeuwarden, boekdrukker, overleden op 5 februari 1949 te Leeuwarden, zoon van Hillebrand Ferwerda en Sijtske Jans Hijma.
10 Pietje Hummel, geboren op 3 december 1898 te Leeuwarden (aan boord van het schip), overleden op 14 december 1989 te Groningen. Trouwde op 27 februari 1924 te Leeuwarden met Alje Vennema, geboren op 15 september 1899 te Jelsum (Leeuwarderadeel), typograaf, overleden op 11 oktober 1978 te ?, zoon van Gerrit Vennema en Trientje Stenekes.
11 Hiltje Hummel, geboren op 6 mei 1901 te Hoogezand (aan boord van het schip), overleden op 29 augustus 1966 te Assen. Trouwde op 20 november 1928 te Leeuwarden met Wietse (Wijtze) de Boer, geboren op 16 mei 1907 te Akkerwoude (Dantumadeel), monteur, overleden op 7 oktober 1976 te ?, zoon van Jelle de Boer en Trijntje van der Meer.
12 Jenne Hummel, geboren op 14 oktober 1904 Leeuwarden Volgt 10-bv.
Beroep:
Schipper
Jenne trouwde, 21 jaar oud, op 18-02-1882 in Leeuwarden [bron: http://www.dijk-kroeze.nl/hummeljacobharms.html#6-e3] met Gooitske Oost, 20 jaar oud. Gooitske is geboren op 11-02-1862 in Grouw. Gooitske is overleden op 06-04-1939 in Leeuwarden, 77 jaar oud.
Notitie bij Gooitske: overleden op 6 april 1939 te Huizum (Leeuwarderadeel),
dochter van Gerrit Libbes Oost en Bontje Andries Feenstra.

Kinderen van Jenne en Gooitske:
1 Valtje Hummel.
2 Ance Hummel.
3 Jannes Hummel, geboren op 16-03-1883 in Oostwold gem. Leek. Jannes is overleden op 26-02-1960 in Leeuwarden, 76 jaar oud.
Notitie bij Jannes: Trouwde op 10 februari 1909 te Leeuwarden met Tetje Ferwerda, geboren op 3 december 1886 te Leeuwarden, overleden op 19 maart 1966 te Leeuwarden, dochter van Mient Ferwerda en Corneliske van der Wal.

Uit dit huwelijk:

1 Gooitske Hummel, geboren op 30 december 1909 te Leeuwarden (in het schip), overleden op 5 januari 2001 te Groningen. Trouwde op 22 juni 1938 te Leeuwarden met Wiebe van der Werf, geboren op 30 september 1910 te (?), overleden op 31 maart 1987 te Groningen, zoon van Wiebe van der Werf en Ybeltje Poelstra.
2 Mient Hummel, geboren op 30 november 1919 te Leeuwarden Volgt 11-by.
4 Bontje Hummel, geboren op 31-08-1884 in Leeuwarden. Bontje is overleden op 11-11-1884 in Leeuwarden, 2 maanden oud.
5 Gerrit Hummel, geboren op 27-11-1885 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.
6 Antje Hummel, geboren op 02-08-1887 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.2.
7 Albert Hummel, geboren op 04-08-1889 in Huizem Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.3.
8 Johannes (Joe) Hummel, geboren op 27-05-1891 in Sneek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.
9 Bauke Hummel, geboren op 04-04-1893 in Leeuwarden. Bauke is overleden omstreeks 1974 in California USA, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Bauke: Trouwde op ? in California (USA) met Miria Augusta Sundholm, geboren op ?, dochter van ?.
Bauke Hummel emigreerde naar de USA. Hij arriveerde op 14 september 1920 in New York.

Uit dit huwelijk:

1 James Alexander Hummel,
10 Libbe (Layne) Hummel, geboren op 11-01-1895 in Zwolle Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.
11 Bontje Hummel, geboren op 05-04-1897 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.
12 Pietje Hummel, geboren op 03-12-1898 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.7.
13 Hiltje Hummel, geboren op 06-05-1901 in Hoogezand Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.8.
14 Jenne (Jim) Hummel, geboren op 14-10-1904 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9.
15 Antje Hummel, geboren op 30-03-1908 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.10.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1 Gerrit Hummel is geboren op 27-11-1885 in Leeuwarden, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1) en Gooitske Oost. Gerrit is overleden op 25-11-1955 in Leeuwarden, 69 jaar oud.

Notitie bij Gerrit: Uit dit huwelijk:

1 Gooitske Hummel, geboren op 10 juni 1911 te Leeuwarden, coupeuse, overleden op ?. Trouwde op 23 oktober 1935 te Leeuwarden met Hendrik Drexhage, geboren op ? (omstreeks 1910) te Zaandam, reclame-tekenaar, overleden op ? (in juli 1987) te Ripon (Canada), zoon van Karel Drexhage en Albertje Ketelaar.
2 Auke Hummel, geboren op 27 mei 1917 te ? Volgt 11-bz.
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1909 in Leeiwarden met Cornelia Jager, 21 jaar oud. Cornelia is geboren op 07-03-1888 in Leeuwarden, dochter van Auke Jager en Sjoukje van der Wal. Cornelia is overleden op 07-11-1971 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Zus: Antje Jager
Broer: Geert Jager

Kinderen van Gerrit en Cornelia:
1 Goy Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.
2 Auke Hummel, geboren op 27-05-1917 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1 Goy Hummel, dochter van Gerrit Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1) en Cornelia Jager. Goy trouwde met Henry Drexhage.

Kinderen van Goy en Henry:

1 Gilbert Drexhage Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.1.
2 Karl Drexhage Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.2.
3 Casem Drexhage Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.3.
4 Robert Drexhage Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.1 Gilbert Drexhage, zoon van Henry Drexhage en Goy Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1). Gilbert trouwde met Linda Dessombes.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.2 Karl Drexhage, zoon van Henry Drexhage en Goy Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1). Karl trouwde met Vicky Cannon.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.3 Casem Drexhage, zoon van Henry Drexhage en Goy Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1). Casem trouwde met Cathy?Drexhagen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.4 Robert Drexhage, zoon van Henry Drexhage en Goy Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1). Robert trouwde met Karen?Drexhagen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.2 Auke Hummel is geboren op 27-05-1917 in Leeuwarden, zoon van Gerrit Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1) en Cornelia Jager. Auke is overleden op 17-09-1993 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Auke trouwde met Griet van Houten.

Kinderen van Auke en Griet:

1 Sabine Cornelia (Sabien) Hummel.
2 Cardeuc Hummel.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.2 Antje Hummel is geboren op 02-08-1887 in Leeuwarden, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1) en Gooitske Oost. Antje is overleden op 03-08-1970, 83 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden.

Notitie bij Antje: 4 Antje Hummel, geboren op 2 augustus 1887 te Leeuwarden (aan boord van het schip), overleden op 3 augustus 1970 te ?, begraven te Leeuwarden. Trouwde op 10 april 1909 te Leeuwarden met Abraham Dijkstra, geboren op 10 juni 1887 te Leeuwarden, schipper, overleden op 23 februari 1971 te Drachten, begraven te Leeuwarden, zoon van Lijkele Dijkstra en Pietertje Schuiring.
Op deze website http://www.simplesite.com/dykstrafamily/1241251 is iets te lezen over een zoon van Antje Hummel die geëmigreerd is.
Antje trouwde, 21 jaar oud, op 10-04-1909 in Kleeuwarden met Abraham Dijkstra, 21 jaar oud. Abraham is geboren op 10-06-1887 in Leewarden. Abraham is overleden op 23-02-1971 in Drachten gem. Smallingerland, 83 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden.
Notitie bij Abraham: zoon van Lijkele Dijkstra en Pietertje Schuiring.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.3 Albert Hummel is geboren op 04-08-1889 in Huizem, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1) en Gooitske Oost. Albert is overleden op 30-12-1966 in Gardena USA, 77 jaar oud.

Notitie bij Albert: Uit dit huwelijk:

1 Klaske Hummel, geboren op 12 juli 1918 te ?.
2 Gooitske Hummel, geboren op 6 februari 1921 te ?.
Albert trouwde, 28 jaar oud, op 08-12-1917 in Leeuwarden met Jantje Veldheer, 25 jaar oud. Jantje is geboren op 18-01-1892 in Baflo.
Notitie bij Jantje: dochter van Jacob Veldheer en Klaaske Tuinstra.
Gezin is in 1927 vertrokken naar Canada.

Kinderen van Albert en Jantje:
1 Klaske Hummel, geboren op 12-07-1918. Klaske is overleden.
2 Goyske Hummel, geboren op 06-02-1921. Goyske is overleden.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4 Johannes (Joe) Hummel is geboren op 27-05-1891 in Sneek, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1) en Gooitske Oost. Joe is overleden op 10-10-1987 in Contra Costa, California, USA, 96 jaar oud.

Notitie bij Joe: Harmke Bot is zijn nicht.

Gezin emigreerde naar Amerika. Zij vertrokken met het schip Rotterdam en arriveerden op 23 juni 1913.

Uit dit huwelijk:

1 Jenne Hummel, geboren op ? (omstreeks 1913/1914) te ?, overleden op ? (jong overleden).
2 Dirk Hummel, geboren op 20 augustus 1915 te ? Volgt 11-ca.
3 Louis Hummel, Trouwde met Wanda Danks.
Adres:
Pleasant Hill, California 94523, USA (Laatst bekende woonplaats: Pleasant Hill, California 94523, USA)
Joe trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1913 in Leeuwarden met Harmke Bot, 20 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.4 voor persoonsgegevens van Harmke.

Kinderen van Joe en Harmke:
1 Louis Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.1.
2 Jenne Hummel.
3 Dirk (Dick) Hummel, geboren op 20-08-1915 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.1 Louis Hummel, zoon van Johannes (Joe) Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4) en Harmke Bot (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.4). Louis trouwde met Wanda Danks.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.2 Dirk (Dick) Hummel is geboren op 20-08-1915, zoon van Johannes (Joe) Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4) en Harmke Bot (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.4). Dick is overleden op 14-08-1998 in Utah?, 82 jaar oud. Dick trouwde met Lois Wanda. Lois is overleden op 14-08-1998 in Utah(USA).

Kinderen van Dick en Lois:

1 Steve Hummel.
2 Kathy Hummel.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5 Libbe (Layne) Hummel is geboren op 11-01-1895 in Zwolle, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1) en Gooitske Oost. Layne is overleden op 29-02-1984 in Oxnard, California, 89 jaar oud.

Adressen:
Oxnard, California 93033, USA (Laatst bekende woonplaats: Oxnard, California 93033, USA)
Laatst bekende woonplaats: Carpinteria, California 93013, USA (Laatst bekende woonplaats: Carpinteria, California 93013, USA)
Layne trouwde, 28 jaar oud, op 25-12-1923 in California met Marie Ida (Mary) Sipkens, 26 jaar oud. Mary is geboren op 02-11-1897 in Detroit, Michigan, dochter van Hans Sipkens en Alieda Stuurman. Mary is overleden op 07-03-1992 in Camarillo, California, 94 jaar oud.
Adressen:
Oxnard, California 93033, USA (Laatst bekende woonplaats: Oxnard, California 93033, USA)
Carpinteria, California 93013, USA (Laatst bekende woonplaats: Carpinteria, California 93013, USA)

Kinderen van Layne en Mary:
1 Florence Jeanne Hummel, geboren op 16-12-1928 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.1.
2 Alvin Lee Hummel, geboren op 19-11-1935 in Santa Monica, California Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.1 Florence Jeanne Hummel is geboren op 16-12-1928, dochter van Libbe (Layne) Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5) en Marie Ida (Mary) Sipkens. Florence is overleden op 11-06-2009 in Santa Barbara, CA, 80 jaar oud.

Notitie bij Florence: Dochter: Jana Neilsen
Zoon: Donald Neilsen
Adres:
Carpinteria, California 93013, USA (Laatst bekende woonplaats: Carpinteria, California 93013, USA)
Florence trouwde met Robert Atherton Neilsen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2 Alvin Lee Hummel is geboren op 19-11-1935 in Santa Monica, California, zoon van Libbe (Layne) Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5) en Marie Ida (Mary) Sipkens. Alvin is overleden op 28-04-1974 in Gold Beach, Oregon, 38 jaar oud. Alvin trouwde met Romilda Anne Guthrie. Romilda is een dochter van Willem Edward Guthrie en Dine.

Kinderen van Alvin Lee en Romilda Anne:

1 Carlye Jeanne Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.1.
2 Lisa Lee Ann Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.2.
3 Erik Alan (Ricky) Hummel, geboren op 24-02-1970 in California. Ricky is overleden op 11-10-1988 in Napa, California, USA, 18 jaar oud. Hij is begraven in 11-1988 in 44 S. San Antonio Rd Goleta Cemetery Santa Barbara County California USA.
Adres:
Goleta Cemetery, California, USA

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.1 Carlye Jeanne Hummel, dochter van Alvin Lee Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2) en Romilda Anne Guthrie. Carlye trouwde met Daniel Strever.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.2 Lisa Lee Ann Hummel, dochter van Alvin Lee Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2) en Romilda Anne Guthrie. Lisa trouwde met Evan Daniel Geisinger. Evan is een zoon van Geisinger en Peskin.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6 Bontje Hummel is geboren op 05-04-1897 in Leeuwarden, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1) en Gooitske Oost. Bontje is overleden op 06-08-1969, 72 jaar oud. Bontje trouwde, 24 jaar oud, op 16-04-1921 in Leeuwarden met Tjalle Ferwerda, 23 jaar oud. Tjalle is geboren op 23-02-1898 in Leeuwarden. Tjalle is overleden op 05-02-1949 in Leeuwarden, 50 jaar oud.

Notitie bij Tjalle: zoon van Hillebrand Ferwerda en Sijtske Jans Hijma.

Kinderen van Bontje en Tjalle:
1 Gooitske Ferwerda, geboren op 01-06-1922 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.1.
2 Sytske Ferwerda, geboren op 06-07-1923. Sytske is overleden in Ripon, California.
3 Antje Ferwerda, geboren op 10-06-1928. Antje is overleden in Venice, California.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.1 Gooitske Ferwerda is geboren op 01-06-1922 in Leeuwarden, dochter van Tjalle Ferwerda en Bontje Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6). Gooitske is overleden op 13-12-2002 in Ripon, California, 80 jaar oud. Gooitske trouwde met Wouter Jelte Visser. Zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.3 voor persoonsgegevens van Wouter.

Kinderen van Gooitske en Wouter Jelte:

1 Helen Visser.
2 Walt Visser.
3 Irene Visser.
4 Cora Visser Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.1.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.1.1 Cora Visser, dochter van Wouter Jelte Visser (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.3) en Gooitske Ferwerda (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.1). Cora trouwde met Garrison.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.7 Pietje Hummel is geboren op 03-12-1898 in Leeuwarden, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1) en Gooitske Oost. Pietje is overleden op 14-12-1989 in Groningen, 91 jaar oud. Pietje:

(1) trouwde met [misschien] Eelke van der Steen.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 27-02-1924 in Leeuwarden met Altje Johanna Vennema, 24 jaar oud. Altje is geboren op 15-12-1899 in Jelsum gem. Leeuwarden. Altje is overleden op 11-10-1978, 78 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.8 Hiltje Hummel is geboren op 06-05-1901 in Hoogezand, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1) en Gooitske Oost. Hiltje is overleden op 29-08-1966 in Assen, 65 jaar oud. Hiltje trouwde, 27 jaar oud, op 29-11-1928 in Leeuwarden met Wietse de Boer, 21 jaar oud. Wietse is geboren op 16-05-1907 in Akkerwoude gem. Dantumadeel. Wietse is overleden op 07-10-1976, 69 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9 Jenne (Jim) Hummel is geboren op 14-10-1904 in Leeuwarden, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1) en Gooitske Oost. Jim is overleden op 29-10-1991 in Orange, California, 87 jaar oud.

Notitie bij Jim: Jennes ?
Adres:
Redlands, California 92373, USA (Laatst bekende woonplaats: Redlands, California 92373, USA)
Jim trouwde, 23 jaar oud, op 15-09-1928 met Alta Anna Tikker, 24 jaar oud. Alta is geboren op 26-12-1903 in Rotterdam, dochter van Roelf Tikker en Sytske Sipkens. Alta is overleden op 05-06-1980 in Redlands, California, 76 jaar oud.
Notitie bij Alta: Alta Anna Maria ?
Adres:
Redlands, California 92373, USA (Laatst bekende woonplaats: Redlands, California 92373, USA)

Kinderen van Jim en Alta Anna:
1 Jenne Jannes Hummel, geboren op 30-10-1933. Jenne is overleden vóór 1938, ten hoogste 5 jaar oud.
Adres:
Redlands, California 92373, USA (Laatst bekende woonplaats: Redlands, California 92373, USA)
2 Jenne Jannes Hummel.
3 Sietske Anna Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9.1 Sietske Anna Hummel, dochter van Jenne (Jim) Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9) en Alta Anna Tikker. Sietske trouwde met Ben Boeteger.

Kinderen van Sietske Anna en Ben:

1 Teri Boeteger.
2 Steve Boeteger.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.10 Antje Hummel is geboren op 30-03-1908, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1) en Gooitske Oost. Antje is overleden in 08-1984 in Artesia, California, 76 jaar oud. Antje trouwde met Abraham Dijkstra. Abraham is geboren op 10-04-1909 in Leeuwarden.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2 Bauke Hummel is geboren op 07-11-1862 in Leeuwarden, zoon van Jannes Alberts Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4) en Antje Baukes van der Veen. Bauke is overleden op 18-01-1941 in Groningen, 78 jaar oud.

Beroep:
Schipper
Bauke:
(1) trouwde met Froukina Oosterhof.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1885 met Taetske Sipkens, 21 jaar oud. Taetske is geboren op 09-03-1864 in Leeuwarden, dochter van Folkert Sipkens en Antje Jager.

Kinderen van Bauke en Taetske:
1 Siets Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.1.
2 Fokke Hummel, geboren op 07-07-1887 in Leeiwarden. Fokke is overleden op 28-08-1888 in Leeuwarden, 1 jaar oud.
3 Jannes Hummel, geboren op 13-05-1889 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.
4 Fokke Hummel, geboren op 10-09-1891 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.3.
5 Antje Hummel, geboren op 12-03-1894 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.4.
6 Anna Hummel, geboren op 30-09-1895 in Groningen Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5.
7 Auke Hummel, geboren op 22-09-1897 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.6.
8 Sietske Hummel, geboren op 26-07-1900 in Leeuwarden.
9 Hiltje Hummel, geboren in 1904 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.7.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.1 Siets Hummel, zoon van Bauke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2) en Taetske Sipkens. Siets trouwde met Luits Former.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2 Jannes Hummel is geboren op 13-05-1889 in Leeuwarden, zoon van Bauke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2) en Taetske Sipkens. Jannes is overleden op 20-06-1966 in Amsterdam, 77 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwe Ooster Amsterdam [bron: Neeltje Hummel].

Notitie bij Jannes: Want mijn opa en oma Hummel hebben 9 kinderen gehad waarvan 4stuks in de kinderjaren zijn overleden aan roodvonk of rode hond dat weet ik niet precies.
Na dat overlijden hebben ze er weer vier bijgemaakt en volgens mij hebben ze de zelfde namen gebruikt.
Er zijn 5 kinderen overgebleven waarvan de jongste nog in leven is.
Dat is mijn tante Riek (Hendrica) die met Henk spoelstra is getrouwd ze wonen nu in Friesland.
Jannes trouwde, 22 jaar oud, op 24-01-1912 in Leeuwarden [bron: Neeltje Hummel] met Hendrica Roersma, 20 jaar oud. Hendrica is geboren op 10-07-1891 in Tjitjerkstradeel(Dieren), dochter van Sytse Roersma en Jacoba de Groot. Hendrica is overleden op 28-10-1969 in Amsterdam, 78 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwe Ooster Amsterdam [bron: Neeltje Hummel].
Notitie bij Hendrica: Geboren in Amsterdam ?

Kinderen van Jannes en Hendrica:
1 Tjirtske (Thea) Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.1.
2 Jacoba Hummel.
3 Jan Jannes Hummel.
4 Hendrica (Riek) Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.2.
5 Sytse Jan Hummel.
6 Hiltje Hummel, geboren op 21-05-1914. Hiltje is overleden op 23-05-1914 in Tietjerksteradeel, 2 dagen oud.
7 Bouke Hummel, geboren in 1918 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.3.
8 Jannes Hummel, geboren op 21-12-1922 in Groningen Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.1 Tjirtske (Thea) Hummel, dochter van Jannes Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2) en Hendrica Roersma.

Notitie bij Thea: Taetske Thea ?
Thea trouwde met Jo Verwoerd.

Kinderen van Thea en Jo:
1 Daughter Verwoerd.
2 Joop Verwoerd.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.2 Hendrica (Riek) Hummel, dochter van Jannes Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2) en Hendrica Roersma. Riek trouwde met Henk Spoelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.3 Bouke Hummel is geboren in 1918, zoon van Jannes Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2) en Hendrica Roersma. Bouke is overleden. Bouke trouwde met Jel Eier.

Kind van Bouke en Jel:

1 Jeltje Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.3.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.3.1 Jeltje Hummel, dochter van Bouke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.3) en Jel Eier. Jeltje trouwde met Ronald Fernhout.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4 Jannes Hummel is geboren op 21-12-1922 in Groningen, zoon van Jannes Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2) en Hendrica Roersma. Jannes is overleden op 29-04-1985 in Amsterdam, 62 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwe Ooster Amsterdam [bron: Neeltje Hummel].

Notitie bij Jannes: Mijn vader Jannes was binnen vaartschipper zodoende zijn wij op verschillende plaatsen geboren.
Beroep:
Binnenvaartschipper
Jannes trouwde met Marretje Hoving. Marretje is geboren op 10-01-1927. Marretje is overleden op 19-09-2001 in Amsterdam, 74 jaar oud. Zij is begraven in Noorderbegraafplaats in Amsterdam-Noord [bron: Neeltje Hummel].

Kinderen van Jannes en Marretje:
1 Boy Hummel.
2 Henrika Neeltje (Neeltje) Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.1.
3 Neeltje Hendrika Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.2.
4 Martin Jannes Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.3.
5 Hillegonda Diana Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.1 Henrika Neeltje (Neeltje) Hummel, dochter van Jannes Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4) en Marretje Hoving. Neeltje trouwde met Tiedo Oost.

Kinderen van Neeltje en Tiedo:

1 Marjan Oost.
2 Hendrik Oost.
3 Johan Oost.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.2 Neeltje Hendrika Hummel, dochter van Jannes Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4) en Marretje Hoving. Neeltje trouwde met Rennie Veldhuizen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.3 Martin Jannes Hummel, zoon van Jannes Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4) en Marretje Hoving. Martin trouwde met ?Hummel.

Kinderen van Martin Jannes en ?Hummel:

1 Hummel1.
2 Hummel2.
3 Hummel3.
4 Hummel4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.4 Hillegonda Diana Hummel, dochter van Jannes Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4) en Marretje Hoving. Hillegonda trouwde met Ronald Kat.

Kinderen van Hillegonda Diana en Ronald:

1 Kat1.
2 Kat2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.3 Fokke Hummel is geboren op 10-09-1891 in Leeuwarden, zoon van Bauke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2) en Taetske Sipkens. Fokke is overleden op 15-02-1927 in Utrecht, 35 jaar oud. Fokke trouwde, 24 jaar oud, op 11-03-1916 in Leeuwarden met Ynske Vonk. Ynske is geboren in Leeuwarden.

Kinderen van Fokke en Ynske:

1 Taetske Hummel, geboren op 07-07-1916. Taetske is overleden.
2 Trijntje Hummel, geboren op 02-09-1917. Trijntje is overleden.
3 Bouke Hummel.
4 Jacob Hummel, geboren op 25-04-1921. Jacob is overleden.
5 Antje Hummel, geboren op 25-02-1924 in Leeuwarden. Antje is overleden op 03-10-1991 in Leeuwarden, 67 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.4 Antje Hummel is geboren op 12-03-1894, dochter van Bauke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2) en Taetske Sipkens. Antje is overleden op 27-02-1943, 48 jaar oud.

Notitie bij Antje: Zus: Antje Hummel
Zus: Anke Hummel
Zus: Sietske Hummel
Antje trouwde met Wiebe Ploeger. Wiebe is geboren op 11-01-1893 in Gouda. Wiebe is overleden op 03-12-1980 in Amsterdam, 87 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5 Anna Hummel is geboren op 30-09-1895 in Groningen, dochter van Bauke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2) en Taetske Sipkens. Anna is overleden op 08-02-1975 in Payette, USA, 79 jaar oud. Anna:

(1) trouwde in Weiser, Idaho met Jacob Bernardus (Jake) Knypstra. Jake is geboren in 1895, zoon van Petrus (Peter) Knypstra en Geeske (Grace) Schouwstra.
(2) begon een relatie in Weiser, Idaho met Arthur William (Art) Cartright.

Kinderen van Anna en Jake:
1 Grace Knypstra.
2 Teresa Knypstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5.1.


1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5.1 Teresa Knypstra, dochter van Jacob Bernardus (Jake) Knypstra en Anna Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5). Teresa begon een relatie met Warren Stuliff.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.6 Auke Hummel is geboren op 22-09-1897 in Leeuwarden, zoon van Bauke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2) en Taetske Sipkens.

Notitie bij Auke: Anke ?
Auke trouwde met Anor Koopmans.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.7 Hiltje Hummel is geboren in 1904, dochter van Bauke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2) en Taetske Sipkens. Hiltje is overleden op 30-01-1978, 73 of 74 jaar oud. Hiltje trouwde met Frits Brookhouse.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3 Hiltje Hummel is geboren op 19-06-1864 in Stroobos gem. Achtkarspelen, dochter van Jannes Alberts Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4) en Antje Baukes van der Veen. Hiltje is overleden op 06-09-1954 in Amsterdam, 90 jaar oud.

Notitie bij Hiltje: Weduwe van Derk Bot.
Hiltje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 21-07-1888 in Leeuwarden met Derk Bot, 34 jaar oud. Derk is geboren op 03-09-1853 in Wildervank, zoon van Harm Derks Bot en Anna Frederiks Reis. Derk is overleden op 13-08-1892 in Leeiuwarden, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan vóór 1894.
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 31-03-1894 in Wildervank gem. Stadskanaal [bron: Acte 13.] met Pieter Huizinga, 33 jaar oud. Pieter is geboren op 15-02-1861 in Eenrum, zoon van Jelte Huizinga en Aaltje van Dijk. Pieter is overleden in 1932, 70 of 71 jaar oud. Pieter is weduwnaar van Geesje Bot (ovl. vóór 1894).
Notitie bij Pieter: Weduwnaar van Geesje Bot en zwager van Derk Bot, de echtgenoot van Hiltje Hummel.

Werterminland(Lemmer) geboren?
Beroep:
Schipper

Kinderen van Hiltje en Derk:
1 Cot Bot.
2 Jenne Bot Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.1.
3 Cornelia Bot.
4 Anna Bot, geboren op 26-08-1889 in Groningen Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.
5 Harmke Bot, geboren op 17-02-1893 in Leeuwarden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.4.
Kinderen van Hiltje en Pieter:
1 A. Huizinga Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.2.
2 Aaltje Huizinga, geboren op 04-11-1894 in Holland Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.
3 Jacobus Huizinga, geboren op 22-06-1901 in Nieuwer-Amstel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.6.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.1 Jenne Bot, zoon van Derk Bot en Hiltje Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3). Jenne trouwde met Tryn?Bot.

Kind van Jenne en Tryn:

1 Jantje Bot.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.2 A. Huizinga, zoon van Pieter Huizinga en Hiltje Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3). A. trouwde met G. van den Brock.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3 Anna Bot is geboren op 26-08-1889 in Groningen, dochter van Derk Bot en Hiltje Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3). Anna is overleden op 22-11-1960 in Anaheim, California, 71 jaar oud.

Notitie bij Anna: Lived on Preston Way in Venice, CA., off Beethoven
Adressen:
tot 1910     Nederland
van 1910 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     Californië, USA
Anna trouwde, 20 jaar oud, op 08-06-1910 in Rotterdam met Jan Tikker, 23 jaar oud. Jan is geboren op 04-11-1886 in Bergum, Tietjerksteradeel, zoon van Roelf Tikker en Sytske Sipkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1886 [bron: Acte 351 Tietjerksteradeel]. Jan is overleden op 16-05-1957 in Santa Monica, California, 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan’s Uncle Hans Sipkens worked for the Holland-America Steamship Line. With funds loaned to him from his Uncle Jogem Sipkens, Jan was able to purchase a ticket for he and his new wife Anna. Jan and Anna sailed to America shortly after they married in 1910. They arrived on Ellis Island in New York and then took the train to Idaho. On the train the conductor said "Tickets", Anna said, "Jan, they are calling us". He went up to the conductor and after much discussion and lack of communication finally found out they were saying tickets not Tikker.
After arriving in Idaho their first of seven children, Sadie, was born in a tent behind the Sipkens home. Six of their seven children were born in Buhl, Idaho. All were delivered by one of the Sipkens sisters, no doctor was ever in attendance.
The whole family then came to California by train in 1923. The youngest son, Raymond, was born in 1928 in Venice, California.
Better known as "Jan the tire biter". Grandpa Tikker was known for his temper. He once took a bite out of a tire because it went flat. He was a hod carrier and house painter, always wore those white painters hats.

Notitie bij Jan: Jan en zij vrouw Anna vertrekken op 29 juni 1910 a/b van de Rijndam uit Rotterdam, en komen op 1 juli 1910 in New York aan

Zij geven als laatste woonplaats Rotterdam op én het adres van H. van Gent.

Hun eindbestemming is oom J.Sipkens in Twin Falls Idaho.
Adressen:
tot 1910     Nederland
van 1910 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     Californië, USA
Beroep:
Timmerman

Kinderen van Anna en Jan:
1 Sietske (Sadie) Tikker, geboren op 26-09-1910 in Twin Falls, Idaho Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1.
2 Derk (Richard) Tikker, geboren op 02-01-1912 in Twin Falls, Idaho Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.
3 Hilda Mae Tikker, geboren op 01-09-1913 in Filer, Idaho Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.
4 Annie Tikker, geboren op 22-08-1917 in Buhl, Idaho Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.
5 Ralph Tikker, geboren op 30-09-1919 in Buhl, Idaho Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.
6 Hermina Aleya Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.6.
7 Stillborn Tikker.
8 Raymond John Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1 Sietske (Sadie) Tikker is geboren op 26-09-1910 in Twin Falls, Idaho, dochter van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3). Sadie is overleden op 17-09-1997 in Elkton, Oregon, 86 jaar oud.

Adressen:
van 1910 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     Californië, USA
Sadie trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1928 met Benjamin (Ben) Knypstra, 21 of 22 jaar oud. Ben is geboren op 25-01-1906 in California, zoon van Petrus (Peter) Knypstra en Geeske (Grace) Schouwstra. Ben is overleden op 24-01-1986 in Elkton, Oregon, 79 jaar oud.

Kinderen van Sadie en Ben:
1 Benny Knypstra, geboren op 07-04-1929 in Los Angeles, California. Benny is overleden op 22-02-1940 in Los Angeles, California, 10 jaar oud.
2 Hilda Mae Knypstra, geboren op 01-05-1930 in Los Angeles, California. Hilda is overleden in 1932, 1 of 2 jaar oud.
3 Shirley Anne Knypstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1.1.
4 Dolores Jeanne Knypstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1.1 Shirley Anne Knypstra, dochter van Benjamin (Ben) Knypstra en Sietske (Sadie) Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1). Shirley trouwde met Bob Baimbridge. Bob is geboren in 1929. Bob is overleden in 1956, 26 of 27 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1.2 Dolores Jeanne Knypstra, dochter van Benjamin (Ben) Knypstra en Sietske (Sadie) Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1). Dolores trouwde met Loyd Smith. Loyd is geboren in 1929 in Oregon. Loyd is overleden in 1993 in Oregon, 63 of 64 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2 Derk (Richard) Tikker is geboren op 02-01-1912 in Twin Falls, Idaho, zoon van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3). Richard is overleden op 06-06-1991 in Los Angeles, California, 79 jaar oud.

Notitie bij Richard: Notes for DERK (RICHARD) TIKKER:
Richard was originally named after his grandfather. Derek. Someone (school)? accidently changed his name to Dick. When he went into the service, they told him Dick was a nickname...and changed his name to Richard
Adressen:
Venice, California 90291, USA (Laatst bekende woonplaats: Venice, California 90291, USA)
van 02-01-1912 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     Californië, USA
vanaf 1940     1109 Van Buren Ave, Los Angeles, Los Angeles, California, USA (1935 Same Place)
Richard trouwde met Louise Ann Lescoulie. Louise is geboren op 14-01-1913 in Tekachapi, California, dochter van Joseph Lescoulie en Grace Sauque. Louise is overleden op 11-09-2001 in Los Angeles, California, 88 jaar oud.
Adressen:
Venice, California 90291, USA (Laatst bekende woonplaats: Venice, California 90291, USA)
vanaf 1940     1109 Van Buren Ave, Los Angeles, Los Angeles, California, USA, USA (1935 Same Place)

Kinderen van Richard en Louise Ann:
1 Joan Louise Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.1.
2 Christine Grace Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.2.
3 Richard John Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.3.
4 Robert Raymond Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.1 Joan Louise Tikker, dochter van Derk (Richard) Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2) en Louise Ann Lescoulie. Joan trouwde met Michael Perry Dingman. Michael is een zoon van Mcneil.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.2 Christine Grace Tikker, dochter van Derk (Richard) Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2) en Louise Ann Lescoulie. Christine trouwde met Kenneth Saint-Onge.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.3 Richard John Tikker, zoon van Derk (Richard) Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2) en Louise Ann Lescoulie. Richard trouwde met Sharon Struck.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.4 Robert Raymond Tikker, zoon van Derk (Richard) Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2) en Louise Ann Lescoulie. Robert trouwde met Melanie Struck.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3 Hilda Mae Tikker is geboren op 01-09-1913 in Filer, Idaho, dochter van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3). Hilda is overleden op 06-02-1999 in Fallbrook, California, 85 jaar oud.

Adressen:
van 01-09-1913 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     Californië, USA
Hilda trouwde, 22 jaar oud, op 17-04-1936 met Frederick Herman Bahn, 23 jaar oud. Frederick is geboren op 12-08-1912 in Missouri, zoon van Bahn en Shaeffer. Frederick is overleden op 03-05-1985 in Fallbrook, California, 72 jaar oud.

Kinderen van Hilda Mae en Frederick Herman:
1 Richard Bahn Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.1.
2 Robert Roy Bahn, geboren op 14-10-1938 in Los Angeles, California Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.2.
3 Frederic Lee Bahn.
4 Carole Ann Bahn.
5 Raymond Paul Bahn Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.1 Richard Bahn, zoon van Frederick Herman Bahn en Hilda Mae Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3). Richard trouwde met Marilyn Brown.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.2 Robert Roy Bahn is geboren op 14-10-1938 in Los Angeles, California, zoon van Frederick Herman Bahn en Hilda Mae Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3). Robert is overleden in 11-1998 in Los Angeles, California, 60 jaar oud. Robert begon een relatie met Susan?Bahn.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.3 Raymond Paul Bahn, zoon van Frederick Herman Bahn en Hilda Mae Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3). Raymond trouwde met Anna Penelope.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4 Annie Tikker is geboren op 22-08-1917 in Buhl, Idaho, dochter van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3). Annie is overleden op 23-05-1995 in Washington, 77 jaar oud.

Adressen:
Pinehurst, North Carolina 28374, USA (Laatst bekende woonplaats: Pinehurst, North Carolina 28374, USA)
van 22-08-1917 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     Californië, USA
Annie trouwde, 19 jaar oud, op 12-12-1936 met Vernon Simpson, 24 jaar oud. Vernon is geboren op 02-07-1912 in Detroit, Michigan. Vernon is overleden op 14-04-2006, 93 jaar oud.
Notitie bij Vernon: Laatst bekende woonplaats: Pinehurst, North Carolina 28374, USA
Adres:
Pinehurst, North Carolina 28374, USA (Laatst bekende woonplaats: Pinehurst, North Carolina 28374, USA)

Kinderen van Annie en Vernon:
1 Claudia Dean Simpson Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.1.
2 Melvin Lee Simpson Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.2.
3 Julie Ann Simpson Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.1 Claudia Dean Simpson, dochter van Vernon Simpson en Annie Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4). Claudia trouwde met Michael Edward Fahringer. Michael is geboren op 12-08-1937 in Los Angeles, California, zoon van Leweday. Michael is overleden op 06-05-2010, 72 jaar oud.

Adres:
Pinehurst, North Carolina 28370, USA (Laatst bekende woonplaats: Pinehurst, North Carolina 28370, USA)

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.2 Melvin Lee Simpson, zoon van Vernon Simpson en Annie Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4). Melvin trouwde met Kim?Fahringer.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.3 Julie Ann Simpson, dochter van Vernon Simpson en Annie Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4). Julie trouwde met Paul Malley.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5 Ralph Tikker is geboren op 30-09-1919 in Buhl, Idaho, zoon van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3). Ralph is overleden op 20-05-1998 in Chowchilla, California, 78 jaar oud.

Adressen:
Chowchilla, California 93610, USA (Laatst bekende woonplaats: Chowchilla, California 93610, USA)
van 30-09-1919 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     Californië, USA
Ralph:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 15-04-1940 in Venice, California met Ida May Newman, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vóór 26-04-1942. Ida is geboren op 08-04-1920 in Venice, California. Ida is overleden op 15-04-1995, 75 jaar oud.
Notitie bij Ida: Ik had als achtenaam Nelson ? Volgens Amerikaanse match heet zij Newman.
Adres:
Hartwell, Georgia 30643, USA
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1942 in Yuma met Johanna Visser, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 10-02-1920 in Rotterdam, dochter van Nicolaas Visser en Cornelia Roggeveen. Johanna is overleden op 03-11-1997 in Chowchilla, California, 77 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Emigreerde op haar 10e verjaardig naar de USA.
Adres:
Chowchilla, California 93610, USA (Laatst bekende woonplaats: Chowchilla, California 93610, USA)

Kinderen van Ralph en Ida May:
1 Barbara Joanne Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.1.
2 Carrol Jean Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.3.
3 Jennifer Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.7.
Kinderen van Ralph en Johanna:
1 Linda Louise Tikker, geboren op 01-03-1943 in Santa Monica, California Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.2.
2 Patricia Arlene Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.4.
3 Thomas Neal Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.5.
4 Betty Kathryn Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.6.
5 Gloria Ann Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.8.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.1 Barbara Joanne Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5) en Ida May Newman. Barbara begon een relatie met Bruno!Tikker.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.2 Linda Louise Tikker is geboren op 01-03-1943 in Santa Monica, California, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5) en Johanna Visser. Linda is overleden op 24-12-1999 in Chowchilla, California, 56 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1999 in Valencia, California. Linda:

(1) trouwde met Robert Hathawy.
(2) trouwde met Robert Sheldon Warren. Robert is een zoon van Lenton.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.3 Carrol Jean Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5) en Ida May Newman. Carrol:

(1) trouwde met Marshman.
(2) trouwde met Steve!Tikker.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.4 Patricia Arlene Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5) en Johanna Visser. Patricia:

(1) trouwde met Todd Alois Jezek. Todd is een zoon van Christensen.
(2) trouwde met Frederick Woods.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.5 Thomas Neal Tikker, zoon van Ralph Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5) en Johanna Visser. Thomas:

(1) trouwde met Cheryl Ann Kelly.
(2) trouwde met Louise Mary King. Louise is een dochter van Lykins.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.6 Betty Kathryn Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5) en Johanna Visser. Betty trouwde met William Robert Davis.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.7 Jennifer Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5) en Ida May Newman. Jennifer trouwde met Cacanay.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.8 Gloria Ann Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5) en Johanna Visser. Gloria trouwde met Stephen Alan Meyers. Stephen is een zoon van Rea.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.6 Hermina Aleya Tikker, dochter van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3). Hermina trouwde met Raymond Coty Morris.

Kind van Hermina Aleya en Raymond Coty:

1 Susan Rae Morris, geboren op 26-08-1945 in Los Angeles, California Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.6.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.6.1 Susan Rae Morris is geboren op 26-08-1945 in Los Angeles, California, dochter van Raymond Coty Morris en Hermina Aleya Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.6). Susan is overleden op 18-03-1970 in Los Angeles, California, 24 jaar oud. Susan:

(1) trouwde met Robert Betz.
(2) trouwde met Paul Herman Sander.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7 Raymond John Tikker, zoon van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3). Raymond:

(1) trouwde met Madelon Antoinette Farny. Madelon is een dochter van Pelinka.
(2) trouwde met Mary Louise Russell. Mary is geboren op 20-04-1929 in California, dochter van George B. Russell en Callie Andrews. Mary is overleden op 27-08-2010 in Venice, California USA, 81 jaar oud.
Adressen:
Venice, California 90291, USA (Laatst bekende woonplaats: Venice, California 90291, USA)
vanaf 1940     4081 1/2 Ocean Park Ave, Los Angeles, A D 61, Los Angeles, California, USA (Woonplaats in 1935: Inglewood, Los Angeles, California)

Kinderen van Raymond John en Mary Louise:
1 John Scott Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.1.
2 Janet Noel Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.2.
3 James Russel Tikker, geboren op 15-04-1957 in Los Angeles, California. James is overleden op 01-09-1986 in Fresno, California, 29 jaar oud.
Adres:
vanaf 1940     4081 1/2 Ocean Park Ave, Los Angeles, A D 61, Los Angeles, California, USA (Woonplaats in 1935: Inglewood, Los Angeles, California)
4 Joellen Tikker Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.1 John Scott Tikker, zoon van Raymond John Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7) en Mary Louise Russell. John trouwde met Danielle Keser.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.2 Janet Noel Tikker, dochter van Raymond John Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7) en Mary Louise Russell. Janet trouwde met Karl Dahlin.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.3 Joellen Tikker, dochter van Raymond John Tikker (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7) en Mary Louise Russell. Joellen trouwde met Vernon Leroy Cousins. Vernon is een zoon van Bixler.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.4 Harmke Bot is geboren op 17-02-1893 in Leeuwarden, dochter van Derk Bot en Hiltje Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3). Harmke is overleden op 30-10-1969 in Santa Monica, California, 76 jaar oud.

Adres:
Pleasant Hill, California 94523, USA (Laatst bekende woonplaats: Pleasant Hill, California 94523, USA)
Harmke trouwde, 20 jaar oud, op 22-05-1913 in Leeuwarden met Johannes (Joe) Hummel, 21 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4 voor persoonsgegevens van Joe.

Kinderen van Harmke en Joe:
1 Louis Hummel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.1.
2 Jenne Hummel.
3 Dirk (Dick) Hummel, geboren op 20-08-1915 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5 Aaltje Huizinga is geboren op 04-11-1894 in Holland, dochter van Pieter Huizinga en Hiltje Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3). Aaltje is overleden op 04-10-1989 in San Joaquin, California, USA, 94 jaar oud.

Notitie bij Aaltje: The marriage certificate reflects a language barrier. Visser is spelled Fisher...Wouter is not spelled correctly.
Tanta Aaltja delivered Hermina Tikker just ten days before her son Walt was born. Hermina’s mother Anna Bot Tikker delivered Walt.
Alternate spelling Huisinga.
Tanta Aaltja lived on Mildred Street in Venice, CA.
Aaltje trouwde in Idaho met Wouter Johannes Visser. Wouter is geboren op 23-12-1889 in Rotterdam, zoon van Frans Visser en Cornelia van Os. Wouter is overleden op 06-08-1948 in Los Angeles, California, 58 jaar oud.
Notitie bij Wouter: The marriage certificate reflects a language barrier. Visser is spelled Fisher...Wouter is not spelled correctly.

Wout Visser sponsored Nicolaas Visser and his family when they immigrated to America around 1930. The Tikker and Visser families link several times. Aaltje Visser is Anna Bot Tikker’s half sister. Alternate spelling Woudt

Kinderen van Aaltje en Wouter Johannes:
1 Cora Visser.
2 Pieter Visser, geboren op 05-07-1916 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1.
3 Frans Cornelis Visser, geboren op 18-01-1920 Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.2.
4 Wouter Jelte Visser, geboren op 10-01-1922 in Nampa, Idaho Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1 Pieter Visser is geboren op 05-07-1916, zoon van Wouter Johannes Visser en Aaltje Huizinga (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5). Pieter is overleden op 13-12-1993 in Modesta, Clifornia, 77 jaar oud. Pieter trouwde met Jean?Visser.

Kinderen van Pieter en Jean:

1 Ethel May Visser Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1.1.
2 Peter Visser.
3 Frank Visser.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1.1 Ethel May Visser, dochter van Pieter Visser (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1) en Jean?Visser. Ethel begon een relatie met Frank Nelson.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.2 Frans Cornelis Visser is geboren op 18-01-1920, zoon van Wouter Johannes Visser en Aaltje Huizinga (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5). Frans is overleden op 20-06-1995 in California, 75 jaar oud. Frans trouwde met Claasha.

Kinderen van Frans Cornelis en Claasha:

1 Girl Visser.
2 Nicolaas Visser.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.3 Wouter Jelte Visser is geboren op 10-01-1922 in Nampa, Idaho, zoon van Wouter Johannes Visser en Aaltje Huizinga (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5). Wouter is overleden op 12-02-2002 in Ripon, California, 80 jaar oud. Wouter trouwde met Gooitske Ferwerda. Zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.1 voor persoonsgegevens van Gooitske.

Kinderen van Wouter Jelte en Gooitske:

1 Helen Visser.
2 Walt Visser.
3 Irene Visser.
4 Cora Visser Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.1.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.6 Jacobus Huizinga is geboren op 22-06-1901 in Nieuwer-Amstel, zoon van Pieter Huizinga en Hiltje Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3). Jacobus is overleden op 12-01-1968 in Amsterdam, 66 jaar oud.

Notitie bij Jacobus: Smid ?
Jacobus trouwde met Henderika (Rieki) Smit.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.4 Gerben Hummel is geboren op 07-03-1870 in Leeuwarden, zoon van Jannes Alberts Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4) en Antje Baukes van der Veen. Gerben is overleden op 27-07-1937 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Gerben trouwde, 21 jaar oud, op 09-04-1891 in Menaldumadeel met Willemke Hiemstra. Willemke is overleden op 30-08-1955 in Marssum.

Kinderen van Gerben en Willemke:

1 Jitske Hummel.
2 Trientje Hummel.
3 Pietje Hummel, geboren in 1892. Pietje is overleden op 09-09-1963, 70 of 71 jaar oud.
4 Antje Hummel, geboren in 1894.
5 Douwe Hummel, geboren in 1905.
6 Jannes Hummel, geboren in 1908.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5 Fransina Alberts Hummel is geboren op 19-04-1832 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2). Fransina is overleden op 21-07-1905 in Emmen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1905 [bron: Acte van overlijden nr. 301.]. Fransina trouwde, 21 jaar oud, op 08-04-1854 in Leek [bron: Acte 8.] met Jenne Holman, 21 jaar oud. Jenne is geboren op 24-05-1832 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Derks Holman en Geeske Harms de Boer. Jenne is overleden op 21-04-1921 in Emmen, 88 jaar oud. Jenne trouwde later op 03-10-1907 in Emmen [bron: Akte nr. 163] met Hinderkien Boers (geb. 1840).

Kinderen van Fransina Alberts en Jenne:

1 Trientje Holman.
2 Anke Holman.
3 Jantje Holman.
4 Lemke Holman.
5 Auktje Holman.
6 Jan Holman.
7 Jenne Holman.
8 Albert Holman, geboren op 11-02-1855 in Zevenhuizen gem. Leek.
9 Geeske Holman, geboren op 30-09-1857 in Leek. Geeske is overleden op 08-08-1900 in Emmer Compascum gem. Emmen, 42 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.6 Auktje Alberts Hummel is geboren op 16-12-1834 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2). Auktje trouwde, 32 jaar oud, op 05-06-1867 in Leek [bron: Acte 26.] met Klaas Stoffers, 28 jaar oud. Klaas is geboren op 11-03-1839 in Eelde, zoon van Hendrik Jans Stoffers en Fennechien de Graaf.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3 Roelfke Jennes Deelstra is geboren in 01-1800 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 12-01-1800 in Leek. Roelfke is overleden op 16-08-1858 in Zevenhuizen gem. Leek, 58 jaar oud [bron: Hettylok genealogie op Geneanet]. Roelfke trouwde, 19 jaar oud, op 19-11-1819 in Leek [bron: Acte 21.] met Roelof Klasens (Roelf) Aakster, 24 jaar oud. Roelf is geboren op 06-11-1795 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, zoon van Klaas Geerts Aakster en Teetske Eelzes. Hij is gedoopt op 13-11-1795 in Donkerbroek. Roelf is overleden op 07-11-1886 in Zevenhuizen gem. Leek, 91 jaar oud [bron: Hettylok genealogie op Geneanet].

Notitie bij Roelf: Arbeider.

Zus: Tjitske (Teetske) Klazes
Zus: Trijntien ?
Zus: Geertje
Broer: Eelze
Broer: Jelle ?
Dochter: Lemke
Zoon: Johannes
Zoon: Jenne ?

Kinderen van Roelfke Jennes en Roelf:
1 Iemke Aakster. Iemke is overleden [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].
2 Jenne Roelfs Aakster, geboren op 20-08-1820 in Zevenhuizen gem. Leek. Jenne is overleden op 08-07-1828 in Zevenhuizen gem. Leek, 7 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].
3 Klaas Aakster, geboren op 30-08-1822 in Leek. Klaas is overleden op 28-11-1841 in Zevenhuizen gem. Leek, 19 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].
4 Johannes Aakster, geboren op 24-12-1824 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.1.
5 Eelze Aakster, geboren in 1828 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.2.
6 Jenne Aakster, geboren op 08-10-1829 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3.
7 Andries Aakster, geboren op 22-11-1832 in Leek. Andries is overleden op 03-10-1854 in Leek, 21 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].
8 Geert Aakster, geboren op 05-03-1836 in Leek. Geert is overleden op 20-03-1901 in Leek, 65 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].
Beroep:
Schipper
9 Lemke Aakster, geboren in 1839 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.1 Johannes Aakster is geboren op 24-12-1824 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelof Klasens (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3). Johannes is overleden op 18-05-1860 in Nieuw Buinen gem. Borger, 35 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1860 [bron: Acte nr. 38 te Borger].

Notitie bij Johannes: Dochter: Lemke
Dochter: Bouktje ? Dochter: Roelfke
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1852 in Leek met Tjitske de Jonge. Tjitske is een dochter van Pieter Pieters de Jonge en Bauktje Jans Roda.

Kind van Johannes en Tjitske:
1 Roelfke Aakster.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.2 Eelze Aakster is geboren in 1828 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelof Klasens (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3). Eelze is overleden in 1911, 82 of 83 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet]. Eelze trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 26-01-1850 in Leek met Catharina Herm, 22 of 23 jaar oud. Catharina is geboren in 1827 in Born, dochter van !Herm en Aaltje Herm.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3 Jenne Aakster is geboren op 08-10-1829 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelof Klasens (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3). Jenne is overleden op 01-11-1895 in Ezinge, 66 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet]. Jenne:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1858 in Leek met Boukjen Bruinsma, 22 jaar oud. Boukjen is geboren op 31-01-1836 in Tolbert gem. Leek, dochter van Tjitte Kornelis Bruinsma en Lipke Klasens Aakster. Boukjen is overleden op 11-06-1870 in Feerwerd gem. Ezinge, 34 jaar oud.
Notitie bij Boukjen: Zus: IJmktje ?(1)
Zus: Teetske ?(1)
Zus: Geertje ?(1)
Zus: Jantje ?(2)
Zus: Willemke ?(1)
Zus: Teerske ?(1)
Broer: Kornelis ?(1)
Broer: Klaas ?(2)
Broer: Roelf ?(1)
Broer: Eelse ?(1)
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 19-10-1872 in Ezinge met Hiltje Bodhuis, 44 jaar oud. Hiltje is geboren op 05-04-1828 in Noordhorn gem. Zuidhorn, dochter van !Bodhuis en Betje Alberts Bodhuis. Hiltje is overleden op 02-07-1894 in Feerwerd gem. Ezinge, 66 jaar oud. Hiltje is weduwe van Jan Eelkes Haan (1816-1871).
Notitie bij Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Ezinge
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 15
Datum: 14-08-1852
Bruidegom Jan Eelkes Haan
Geboortedatum: 23-11-1816
Geboorteplaats: Sauwerd gem. Adorp
Bruid Hiltje Bodhuis
Geboortedatum: 05-04-1828
Geboorteplaats: Noordhorn
Vader bruidegom Lammert Jans Haan
Moeder bruidegom Geertruid Hindriks Bierling
Vader bruid NN
Moeder bruid Betje Alberts Bodhuis
Nadere informatie beroep bruidegom: boereknecht; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 35 jaar; bruid 24 jaar

Kinderen van Jenne en Boukjen:
1 Roelf Aakster.
2 Tjitte Aakster.
3 Roelfke Aakster, geboren in 1859 in Leek.
4 Lipke Aakster, geboren in 1867 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel.


1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4 Lemke Aakster is geboren in 1839 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Roelof Klasens (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3). Lemke is overleden op 19-01-1908 in Zevenhuizen gem. Leek, 68 of 69 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet]. Lemke trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 05-11-1859 in Leek met Klaas Bruinsma, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 30-11-1833 in Tolwerd, zoon van Tjitte Kornelis Bruinsma en Lipke Klasens Aakster. Klaas is overleden op 06-10-1908 in Zevenhuizen gem. Leek, 74 jaar oud.

Notitie bij Klaas: Zus: IJmktje Hummel (geboren Bruinsma)
Zus: Teetske Bruinsma
Zus: Willemke Bruinsma
Broer: Kornelis Bruinsma
Broer: Roelf Bruinsma
Broer: Eelse Bruinsma

Tolbert ?

Kinderen van Lemke en Klaas:
1 Geertje Bruinsma.
Notitie bij Geertje: Geertje?
2 Tjitte Bruinsma.
3 Jantje Bruinsma.
4 Lipkje Bruinsma.
5 Roelfke Bruinsma, geboren in Zevenhuizen gem. Leek. Roelfke is overleden op 14-03-1905 in Zevenhuizen gem. Leek.
6 Roelf Bruinsma, geboren in 04-1874 in Zevenhuizen gem. Leek. Roelf is overleden op 09-07-1874 in Zevenhuizen gem. Leek, 3 maanden oud.
7 Eelse Bruinsma, geboren op 09-10-1878 in Zevenhuizen gem. Leek. Eelse is overleden op 11-12-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud.
8 Eelsina Bruinsma, geboren op 01-06-1882 in Zevenhuizen gem. Leek. Eelsina is overleden op 01-04-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, 5 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4 Andries Jennes Deelstra is geboren op 01-05-1802 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1) en Lemke Andries de Kok. Hij is gedoopt op 16-05-1802 in Midwolde gem. Leek. Andries is overleden op 01-11-1870 in Zevenhuizen gem. Leek, 68 jaar oud.

Notitie bij Andries: Schipper.
Beroep:
Schipper
Andries trouwde, 26 jaar oud, op 22-03-1829 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 7] met Geertje Hendriks Cazemier, 19 jaar oud. Geertje is geboren op 15-09-1809 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Folkerts Cazemier en Jantje Hendriks Holman. Zij is gedoopt op 01-10-1809 in Midwolde gem. Leek. Geertje is overleden op 11-10-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1879 [bron: Akte 115 gem. Leek].
Beroep:
Landbouwersche

Kinderen van Andries Jennes en Geertje Hendriks:
1 Lemke Andries Deelstra, geboren op 09-11-1830 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.1.
2 Hendrik (Hindrik) Deelstra, geboren op 29-03-1833 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.
3 Jantje Deelstra, geboren op 22-01-1837 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.
4 Antje Deelstra, geboren op 21-08-1839 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.
5 Frederika Andries Deelstra, geboren op 09-03-1842 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.
6 Trientje Andries Deelstra, geboren op 20-03-1847 in Zevenhuizen gem. Leek. Trientje is overleden op 18-01-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, 20 jaar oud.
Notitie bij Trientje: Wie is de juiste dochter?


Trientje Deelstra
1840 - 1920
Geboorte
7 okt. 1840
Zevenhuizen Gem Leek (Gr)
Overlijden
14 dec. 1920
Zevenhuizen Gem Leek (Gr)
7 Folkert Deelstra, geboren omstreeks 1850 in Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6.
8 Roelfke Andries Deelstra, geboren op 22-12-1851 in Zevenhuizen gem. Leek. Roelfke is overleden op 18-01-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, 16 jaar oud.
Kind van Andries Jennes uit onbekende relatie:
1 Jenne Andries Deelstra, geboren op 18-09-1844 in Zevenhuizen gem. Leek. Jenne is overleden op 18-01-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, 23 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.1 Lemke Andries Deelstra is geboren op 09-11-1830 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4) en Geertje Hendriks Cazemier. Lemke trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1854 in Leek [bron: Huwelijksakte nr.] met Hendrik Hendriks, 30 of 31 jaar oud. Hendrik is geboren in 1823 in Tolbert gem. Leek, zoon van Geert Hendriks en Hendrikje Martens van Houten.

overgrootouders_deelstra.jpg
1 Overgrootouders Deelstra

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2 Hendrik (Hindrik) Deelstra (afb. 1) is geboren op 29-03-1833 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4) en Geertje Hendriks Cazemier. Hindrik is overleden op 27-11-1892 in Leek, 59 jaar oud.

Notitie bij Hindrik: Volgens Cazemierlijst heet hij Hindrik.
Volgens de auteur Evert Jan Deelstra hadden ze landerijen in Driesum (4 hectare).

Andries ?
Beroep:
Schipper, stoombootkapitein
Hindrik trouwde, 24 jaar oud, op 22-04-1857 in Leek [bron: Acte 16] met Anna Hofstee, 24 jaar oud. Anna is geboren op 24-03-1833 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Klaas Berends Hofstee en Jantje Hendriks Brink. Anna is overleden op 07-10-1899 in Leek, 66 jaar oud.
Notitie bij Anna: Klazes ?

Kinderen van Hindrik en Anna:
1 Andries Deelstra, geboren op 03-10-1857 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.
2 Jantje Deelstra, geboren op 15-12-1859 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.
3 Klaas Deelstra, geboren op 07-12-1861 in Zevenhuizen gem. Leek.
4 Geertje Deelstra, geboren op 06-01-1863 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij Geertje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 07-01-1863
Kind Geertje Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-01-1863
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
5 Geertje Deelstra, geboren op 21-11-1864 in Niebert gem. Marum Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.3.
6 Klaas Deelstra, geboren op 21-11-1864 in Niebert gem. Marum.
Notitie bij Klaas: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Marum
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 123
Aangiftedatum: 23-11-1864
Kind Klaas Deelstra
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 21-11-1864
Geboorteplaats: Niebert gem. Marum
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
7 Klaas Hendrik Deelstra, geboren op 22-09-1867 in Driesum gem. Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.
8 Jenne Deelstra, geboren op 10-04-1870 in Zevenhuizen gem. Leek.
9 Berendina Deelstra, geboren op 29-12-1872 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.5.

voorouders_deelstra_dijkstra.jpg
2 voorouders_deelstra_dijkstra

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1 Andries Deelstra (afb. 2) is geboren op 03-10-1857 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik (Hindrik) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2) en Anna Hofstee. Andries is overleden op 01-02-1914 in Zevenhuizen gem. Leek, 56 jaar oud.

Notitie bij Andries: Hendriks ?

Deelstra A. H. te Zevenhuizen betreft een in werking stelling op 30-12-1884 eener Stoombootdienst tussen tussen
Wilp (Gem. Marum) in de vaart bij Postema I. en Groningen en tusschen Wilp (Gem. Marum) en Leeuwarden met het
schip de de Dolfijn, met vermelding van tussenstops vertrektijden en tarieven ook een gedrukt aanplakbiljet aanwezig
door hem ondertekend enz. tevens de aankondiging dat de dienst wordt gestaakt op 01-02-1885 , jaar 1885 ( 8)

Deelstra A. H. te Zevenhuizen betreft een in werking stelling eener Stoombootdienst tussen Leek en Leeuwarden met
het schip de Antilope met vermelding van tussenstops vertrektijden en tarieven ook een gedrukt aanplakbiljet aanwezig
door hem ondertekend enz. jaar 1884 (2 akten maal 4)
Beroepen:
Stuurman
Stoombootkapitein
Andries trouwde, 21 jaar oud, op 18-08-1879 in Dantumadeel [bron: Acte 69 gem. Dantumadeel] met Antje Dijkstra, 22 jaar oud. Antje is geboren op 24-07-1857 in Wouterswoude, dochter van Pieter Reitses Dijkstra en Sibbeltje Hendriks Postmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1857 [bron: blad nr. 67 Dantumadeel]. Antje is overleden op 07-02-1933 in Zuidlaren, 75 jaar oud [bron: Acte nr. 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1933 [bron: Zuidlaren].
Notitie bij Antje: Antje Pieters Dijkstra en haar familie komen uit Driessum en waren (rijke)
boeren. Antje heeft heel wat ellende ( 12 kinderen, waarvan 4 in leven gebleven) meegemaakt met haar Deelstra. De erfenis van Antje is in de aankoop van stoomschepen gaan zitten en dat is later geen succes gebleken.
Andries Hendrik Deelstra was te trots (zo gaat het verhaal in de familie) om zijn eigen familie te groeten op straat.

Ze woonden op een klein schip ( 80 ton) in het Hoofdiep bij de Jonkersvaart.

In 1895 is Antje naar een krankzinnigen gesticht gegaan. Eerst in Loosduinen bij Den Haag en later in Zuidlaren. Jouw voorvader Pieter Deelstra heeft haar regelmatig bezocht en goed verzorgd (volgens de archieven).
Haar graf is betaald van de verkoop van de gouden oorijzers.


Geboorteplaats: Dantumadeel
Zus: Fokje Pieters ?(1) • Feikje Pieters ?(1) • Joukje Pieters ?(1)
Broer: Hendrik Pieters ?(1)
Adressen:
vanaf 1895     Loosduinen (Opgenomen in krankzinnigengesticht aldaar)
tot 07-02-1933     Zuidlaren (Opgenomen in krankzinnigengesticht aldaar.)

Kinderen van Andries en Antje:
1 Hendrik Deelstra, geboren op 13-08-1880 in Driesum gem. Dantumadeel [bron: Akte nr. A250 dd 14-08-1880 Genlias] Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.
2 Pieter Deelstra, geboren op 02-10-1881 in Zevenhuizen gem. Leek. Pieter is overleden op 06-10-1881 in Zevenhuizen gem. Leek, 4 dagen oud.
3 Sibbeltje Annette Deelstra, geboren op 17-06-1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.2.
4 Pieter Deelstra, geboren op 28-05-1885 in Driesum gem. Dantumadeel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.
5 Klaas Deelstra, geboren op 19-01-1887 in Dantumadeel [bron: Akte A21 dd. 20-01-1887 Gem. Dantumadeel]. Klaas is overleden op 22-01-1887 in Dantumadeel, 3 dagen oud [bron: Aktenr. A14 dd. 24-01-1887 Gem. Dantumadeel].
6 Anna Sibbelina Deelstra, geboren op 12-08-1888 in Dantumadeel [bron: Akte nr. A209 dd. 14-08-1888 gem. Dantumadeel]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1888 [bron: Acte 209 gemeente Dantumadeel]. Zij is gedoopt op 19-11-1888 in Valthermond(Odoorn). Anna is overleden op 19-11-1888 in Valthermond(Odoorn), 3 maanden oud [bron: Acte 20-11-1888 nr.114 Drenlias].
7 Klaas (Andries) Deelstra, geboren op 19-09-1889 in Driesum gem. Dantumadeel [bron: Akte nr. A232 dd. 20-09-1889 gem. Dantumadeel]. Klaas is overleden op 04-05-1890 in Driesum gem. Dantumadeel, 7 maanden oud [bron: Akte nr. A99 dd 06-05-1890 gem. Dantumadeel].
8 Anna Sibbelina Deelstra, geboren op 14-12-1891 in Dantumadeel [bron: Akte nr. A34 dd. 17-12-1891 gem. Dantumadeel] Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.4.
9 Klaas Deelstra, geboren op 22-12-1893 in Groningen. Klaas is overleden op 22-03-1895 in Groningen, 1 jaar oud.
10 Jenne Deelstra, geboren op 09-02-1896 in Zevenhuizen gem. Leek. Jenne is overleden op 18-?-1896 in Zevenhuizen gem. Leek, geen jaar oud.
11 Jantje Deelstra, geboren op 14-04-1898 in Zevenhuizen gem. Leek. Jantje is overleden op 07-06-1898 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1 Hendrik Deelstra is geboren op 13-08-1880 in Driesum gem. Dantumadeel [bron: Akte nr. A250 dd 14-08-1880 Genlias], zoon van Andries Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1) en Antje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1880 [bron: Acte 250 Gemeente Dantumadeel]. Hendrik is overleden op 15-11-1940 in Wildervank, 60 jaar oud (oorzaak: Beroerte).

Beroepen:
Schipper
Brandstofhandelaar
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1908 in Slochteren [bron: Acte 55 Genlias-Slochteren] met Etje van der Deen, 24 jaar oud. Etje is geboren op 17-06-1883 in Siddeburen gem. Slochteren, dochter van Jan van der Deen en Aaffien Boedeltje. Etje is overleden op 06-05-1969 in Stadskanaal, 85 jaar oud.
Notitie bij Etje: Zij is de laatste van de boeren,schippers en verveners. In 1952 doet ze de kolenhandel Hendrik Deelstra van de hand.

Kinderen van Hendrik en Etje:
1 Andries Hendrik Deelstra, geboren op 14-07-1909 in Slochteren Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.
2 Jan Deelstra, geboren op 01-08-1911 in Groningen Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.
3 Antje Afien Deelstra, geboren op 24-03-1914 in Groningen Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1 Andries Hendrik Deelstra is geboren op 14-07-1909 in Slochteren, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1) en Etje van der Deen. Andries is overleden op 15-12-1976 in Genk(B), 67 jaar oud (oorzaak: Mutiple sclerose).

Notitie bij Andries: Ging als dominee werken in Genk(Belgie).
Beroep:
Dominee (Werkte in Genk(B).)
Andries trouwde, 26 jaar oud, op 21-11-1935 in Wildervank [bron: Akte 80 gem. Groningen] met Antje Meijer, 23 jaar oud. Antje is geboren op 02-10-1912 in Nieuwe Pekela, dochter van Jan Meijer en Geertje Rustebiel. Antje is overleden op 06-04-2006 in Achel-Hamont(B), 93 jaar oud.
Notitie bij Antje: 02-11-1912 ?

Kinderen van Andries Hendrik en Antje:
1 Hendrik Andries Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.
2 Geertje Entelina Deelstra, geboren op 13-06-1942 in Genk(B) Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2.
3 Etje Edith (Etty) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.
4 Janny Frederika Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.
5 Andries Jan Deelstra, geboren op 17-07-1957 in Genk(B) Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.5.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1 Hendrik Andries Deelstra, zoon van Andries Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1) en Antje Meijer. Hendrik:

(1) trouwde met Rosa Haezendonck.
(2) trouwde met Maria Bertha Marcella (Mia) Janssens.

Kinderen van Hendrik Andries en Rosa:
1 Andries Hendrik (Andrik) Deelstra, geboren op 09-10-1965 in Léopoldville(Congo) Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.1.
2 Griselda Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.2.


1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.1 Andries Hendrik (Andrik) Deelstra is geboren op 09-10-1965 in Léopoldville(Congo), zoon van Hendrik Andries Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1) en Rosa Haezendonck. Andrik is overleden op 30-10-2012, 47 jaar oud. Andrik trouwde met Lucretia Dedecker.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.2 Griselda Deelstra, dochter van Hendrik Andries Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1) en Rosa Haezendonck. Griselda trouwde met Herbert Ingels.

Kinderen van Griselda en Herbert:

1 Jeroen Ingels.
2 Dieter Ingels.
3 Evelien Ingels.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2 Geertje Entelina Deelstra is geboren op 13-06-1942 in Genk(B), dochter van Andries Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1) en Antje Meijer. Geertje is overleden op 05-01-2012 in Holsbeek, 69 jaar oud. Geertje trouwde met Eduard (Edy) Kühn.

Kinderen van Geertje Entelina en Edy:

1 Frederik Kühn.
2 Anja Kühn Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2.1 Anja Kühn, dochter van Eduard (Edy) Kühn en Geertje Entelina Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2). Anja ging samenwonen met Kristiaan (Kristiaan) Motmans.

Kinderen van Anja en Kristiaan:

1 Julie Motmans.
2 Mattis Motmans.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3 Etje Edith (Etty) Deelstra, dochter van Andries Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1) en Antje Meijer. Etty trouwde met Willem Bruyneel.

Kinderen van Etty en Willem:

1 Tineke Bruyneel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.1.
2 Elisabeth (Liesbeth) Bruyneel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.2.
3 Jan Bruyneel.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.1 Tineke Bruyneel, dochter van Willem Bruyneel en Etje Edith (Etty) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3). Tineke trouwde met Jan van Bree.

Kinderen van Tineke en Jan:

1 Adriaan van Bree.
2 Michiel van Bree.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.2 Elisabeth (Liesbeth) Bruyneel, dochter van Willem Bruyneel en Etje Edith (Etty) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3). Liesbeth trouwde met Raf Vandeput.

Kind van Liesbeth en Raf:

1 Lëon Willem Ward Vandeput.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4 Janny Frederika Deelstra, dochter van Andries Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1) en Antje Meijer. Janny trouwde met Henk Meijer.

Kinderen van Janny Frederika en Henk:

1 Etty Meijer Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.1.
2 Antje Meijer Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.1 Etty Meijer, dochter van Henk Meijer en Janny Frederika Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4). Etty trouwde met Klaas Wielinga.

Kinderen van Etty en Klaas:

1 Tim Wielinga.
2 Daan Wielinga.
3 Sem Wielinga.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.2 Antje Meijer, dochter van Henk Meijer en Janny Frederika Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4). Antje ging samenwonen met Martijn Nikkels.

Kind van Antje en Martijn:

1 Lisanne Trisja Nikkels.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.5 Andries Jan Deelstra is geboren op 17-07-1957 in Genk(B), zoon van Andries Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1) en Antje Meijer. Andries is overleden op 04-06-2002 in Breukelen, 44 jaar oud (oorzaak: keelkanker).

Notitie bij Andries: ?17-06-1957
Andries ging samenwonen met Anita Lintsen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2 Jan Deelstra is geboren op 01-08-1911 in Groningen, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1) en Etje van der Deen. Jan is overleden op 04-04-1983 in Emmen, 71 jaar oud (oorzaak: Hartaanval) [bron: Gegevensverstrekking].

Notitie bij Jan: Onderwijzer
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 27-12-1939 in Gasselte gem. Stadskanaal met Kunna Corporaal, 32 jaar oud. Kunna is geboren op 29-07-1907 in Gasselte. Kunna is overleden op 13-11-1995 in Ter Apel, 88 jaar oud.

Kinderen van Jan en Kunna:
1 Etty Janny Kunna Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.
2 Evert Jan Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1 Etty Janny Kunna Deelstra, dochter van Jan Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2) en Kunna Corporaal. Etty trouwde met Albert (Ab) Jansen.

Kinderen van Etty Janny Kunna en Ab:

1 Inok Jansen Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1.
2 Kyung Jansen Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.
3 Richard Jansen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1 Inok Jansen, zoon van Albert (Ab) Jansen en Etty Janny Kunna Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1). Inok trouwde met René Felix.

Kinderen van Inok en René:

1 Pascal Jansen.
2 Delilah Jansen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2 Kyung Jansen, dochter van Albert (Ab) Jansen en Etty Janny Kunna Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1). Kyung trouwde met Arnold!Jansen.

Kind van Kyung en Arnold:

1 Lola Jansen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.2 Evert Jan Deelstra, zoon van Jan Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2) en Kunna Corporaal. Evert trouwde met Marianne Welleman.

Kinderen van Evert Jan en Marianne:

1 Carianne Kunna Deelstra.
2 Jojanneke Deelstra.
3 Jan Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3 Antje Afien Deelstra is geboren op 24-03-1914 in Groningen, dochter van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1) en Etje van der Deen. Antje is overleden op 16-10-2004 in Deventer, 90 jaar oud. Antje trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1941 in Winschoten [bron: Etty Rozema] met Geert Rozema, 25 jaar oud. Geert is geboren op 26-10-1915 in Musselkanaal gem. Onstwedde. Geert is overleden op 12-11-1993 in Stadskanaal, 78 jaar oud [bron: Etty Rozema].

Kinderen van Antje Afien en Geert:

1 Trijntje (Trynie) Rozema Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.1.
2 Etty Rozema Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.
3 Willem (Wim) Rozema Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.3.
4 Hendrik (Henk) Rozema Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.4.
5 Joop Rozema Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.5.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.1 Trijntje (Trynie) Rozema, dochter van Geert Rozema en Antje Afien Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3). Trynie trouwde met Hendrik (Henk) van den Ham.

Kinderen van Trynie en Henk:

1 Arnout Corneel van den Ham.
2 Geeralt Antoon van den Ham.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2 Etty Rozema, dochter van Geert Rozema en Antje Afien Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3). Etty trouwde met Hendrik (Henk) Aeilkema.

Kinderen van Etty en Henk:

1 Benjamin Aeilkema Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.1.
2 Joachim Aeilkema Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.2.
3 Elisabeth Aeilkema.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.1 Benjamin Aeilkema, zoon van Hendrik (Henk) Aeilkema en Etty Rozema (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2). Benjamin trouwde met Pamela Gill.

Kinderen van Benjamin en Pamela:

1 Amanda Aeilkema.
2 Angela Aeilkema.
3 Stephan Aeilkema.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.2 Joachim Aeilkema, zoon van Hendrik (Henk) Aeilkema en Etty Rozema (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2). Joachim trouwde met Mariska Elzen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.3 Willem (Wim) Rozema, zoon van Geert Rozema en Antje Afien Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3). Wim trouwde met Berendina (Diny) Wilpshaar.

Kinderen van Wim en Diny:

1 Ester Irene Maria Helene Rozema.
2 Marc Christiaan Willem Rozema.
3 Christiaan Imre Richard Rozema.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.4 Hendrik (Henk) Rozema, zoon van Geert Rozema en Antje Afien Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3). Henk trouwde met Reina Hebels.

Kinderen van Henk en Reina:

1 Marijn Rozema.
2 Arne Jan Rozema.
3 Roeland Rozema.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.5 Joop Rozema, zoon van Geert Rozema en Antje Afien Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3). Joop:

(1) trouwde met Carmen Bianca Mulder.
(2) trouwde met ?Rozema.

Kinderen van Joop en Carmen Bianca:
1 Jonathan Alexander Rozema.
2 Benjamin Quirines Rozema.
3 Maaike Sarah Quirina Rozema.
Kind van Joop en ?Rozema:
1 David Constatijn Rozema Rozema.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.2 Sibbeltje Annette Deelstra is geboren op 17-06-1883 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1) en Antje Dijkstra. Sibbeltje is overleden op 15-10-1953 in Roderwolde, 70 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde. Sibbeltje trouwde, 23 jaar oud, op 14-07-1906 in Leek [bron: Acte 38 Groninger Archieven-Leek] met Gerardus de Vries, 22 jaar oud. Gerardus is geboren op 04-11-1883 in Roden, zoon van Jeep de Vries en Geeske Alkema. Gerardus is overleden op 26-06-1962 in Ens(NOP), 78 jaar oud.

opa_pieter_deelstra.jpg lamke_aalmoes.jpg
3 Opa Pieter Deelstra
4 Lamke Aalmoes

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3 Pieter Deelstra (afb. 3) is geboren op 28-05-1885 in Driesum gem. Dantumadeel, zoon van Andries Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1) en Antje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1885 [bron: Acte A 138 Tresoar - Dantumadeel]. Pieter is overleden op 22-07-1950 in Castricum, 65 jaar oud. Hij is begraven op 25-07-1950 in Nieuwe Ooster Amsterdam.

Notitie bij Pieter: Kwam 29-04-1925 vanuit Haren naar Amsterdam.
Woonde o.a. Zocherstraat 51 en Sneeuwbalstraat 58 te Amsterdam.

Geboorteakte Dantumadeel, 1885
Aangiftedatum 29 mei 1885, akte nr. 138
Pieter Deelstra, geboren 28 mei 1885
Zoon van Andries Hendriks Deelstra en Antje Pieters Dijkstra
Adressen:
Sneeuwbalstraat 58, Amsterdam, Nederland
Sassenheimstraat, Amsterdam, Nederland
Olympiakade 35, Amsterdam, Nederland
Zocherstraat 51, Amsterdam, Nederland
vanaf 1911     Echt(L)   [bron: Huwelijksacte]
vanaf 1912     Beesel(L)
1939     Amsterdam
Beroep:
van 30-04-1930 tot 1950     Assistent der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen
Getuige bij:
21-12-1939     huwelijk Jan Heijstek (1912-1999) en Antje Deelstra (1915-1993) [zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2]    [vader bruid]
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 29-04-1911 in Leek [bron: Huwelijksakte nummer 10 Groninger Archieven-Leek] met Lamke Aalmoes (afb. 4), 23 jaar oud. Lamke is geboren op 23-07-1887 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jannes Almoes en Jantje Smid. Lamke is overleden op 21-12-1946 in Amsterdam, 59 jaar oud. Zij is begraven op 24-12-1946 in Nieuwe Ooster Amsterdam [bron: Online Begraafplaatsen].
Adressen:
Sneeuwbalstraat, Amsterdam, Nederland
Sassenheimstraat, Amsterdam, Nederland
vanaf 1912     Beesel(L)
1939     Amsterdam
tot 21-12-1946     Olympiakade 35, Amsterdam, Nederland
Getuige bij:
21-12-1939     huwelijk Jan Heijstek (1912-1999) en Antje Deelstra (1915-1993) [zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2]    [moeder bruid]

Kinderen van Pieter en Lamke:
jantje_deelstra.jpg
5 Jantje Deelstra
1 Jantje (Jaantje) Deelstra (afb. 5), geboren op 07-03-1910 in Leek. Jaantje is overleden op 07-12-1993 in Santpoort, 83 jaar oud. Zij is begraven op 10-12-1993 in Nieuwe Ooster Amsterdam [bron: Carla Bedijs].
Notitie bij Jaantje: Gewettigd bij huwelijk van ouders.

Ging 21-1-1935 naar Nieuweg 158 Soest Flammen?

Verbleef later in Santpoort.
Adressen:
Sneeuwbalstraat, Amsterdam, Nederland
Sassenheimstraat, Amsterdam, Nederland
vanaf 21-01-1935     Nieuweg 158, Soest Flammen (Inrichting)
van ±1950 tot ±1990     Santpoort (Inrichting)
2 Andries Jenne (Andries) Deelstra, geboren op 27-04-1912 in Beesel(L) Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1.
3 Antje Deelstra, geboren op 23-02-1915 in Eijsden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.
4 Jannes Deelstra, geboren op 23-02-1915 in Eijsden. Jannes is overleden op 01-03-1915 in Eijsden, 6 dagen oud.
5 Annette Sibeline (Netty) Deelstra, geboren op 12-10-1916 in Eijsden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.

andries_jenne_deelstra.jpg opa_deelstra.jpg adriana_cornelia_balk__2_.jpg oma_deelstra.jpg
6 Andries Jenne Deelstra
7 Opa Deelstra
8 Adriana Cornelia Balk (2)
9 Oma Deelstra

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1 Andries Jenne (Andries) Deelstra (afb. 6, 7, 7, 7 en 7) is geboren op 27-04-1912 in Beesel(L), zoon van Pieter Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3) en Lamke Aalmoes. Andries is overleden op 23-08-1988 in Amsterdam, 76 jaar oud. Hij is begraven op 26-08-1988 in Amsterdam.

Adressen:
Sneeuwbalweg, Amsterdam, Nederland
van 19-11-1936 tot 28-12-1938     Dorpsstraat 33-h, Nispen Gem. Roosendaal (Was daar in de kost)
van 28-12-1938 tot 05-07-1949     Dorpsstraat 40A, Nispen Gem. Roosendaal, Nederland (Op gezinskaart staat dat hij 11-09-1939 naar Amsterdam vertrok!)
van 1948 tot 23-08-1988     Dirkshornplantsoen 4, 1023 XX Amsterdam, Nederland
Beroepen:
Zeemilicien (nr. 5560Z)
Handelsreiziger met Hoover stofzuigers
van 02-01-1929 tot 17-08-1931     Kantoorbediende (Bij Kali-Handelaars-Vereniging)
tot 1936     Werkzaam bij de Politietroepen (Gelegerd in Geertruidenberg. Er is een fotot van hem als huzaar op de fiets.)
van 1936 tot 1941     Ambtenaar invoerrechten en accijnzen (in Nispen)
1942     Arbeider in Noordoostpolder (Werkzaam bij de ontginning en tijdelijke exploitatie)
van 22-03-1944 tot 1945     Wnd. brigadier bewakingsgroep bij de Nederlandsche Spoorwegen (Werkzaamheden bestonden in het bijzonder uit Recherchewerk.)
van 1945 tot 1977     Ambtenaar invoerrechten en accijnzen (Eerst weer in Nispen en daarna in Amsterdam.)
Opleidingen:
tot 31-01-1927     Getuigschrift lagere school
tot 07-1930     Getuigschrift stenografie i/d Nederl.Taal
Andries trouwde, 26 jaar oud, op 22-12-1938 in Amsterdam [bron: Trouwboekje] met Adriana Cornelia (Sjaan) Balk (afb. 8, 9 en 9), 28 jaar oud. Sjaan is geboren op 15-03-1910 in Amsterdam, dochter van Jacob Jan Balk en Maria Christina Schutte. Sjaan is overleden op 02-01-2013 om 14:30 in Hoorn, 102 jaar oud (oorzaak: ?) [bron: Aanwezigheid]. Zij is gecremeerd in Hoorn [bron: Rouwkaart].
Notitie bij Sjaan: Per 28-04-1938 verhuisd naar Nispen.
Adressen:
Oostenburgervoorstraat, Amsterdam
Nederhorst den Berg
Burg. Amersfoordtlaan 184, Badhoevedorp
vanaf 1910     Kuiperstraat, Amsterdam, Nederland (In deze straat is moeder geboren.)
1920     Meppel, Nederland (Haar grootvader Henry J. Balk uit Amerika kwam daar op bezoek.)
vanaf 1931     Waverstraat, Amsterdam, Nederland
tot 22-12-1938     van Oldenbarneveldstraat 16, Amsterdam (Moeder is van hieruit getrouwd)
van 22-12-1938 tot 05-07-1949     Dorpsstraat 40A, Nispen Gem. Roosendaal, Nederland
van 06-07-1949 tot 1995     Dirkshornplantsoen 4, 1023XX Amsterdam, Nederland
van 1996 tot 02-01-2013     Schenkeldijk 38, Wervershoof, Nederland

Kinderen van Andries en Sjaan:
1 Jacob (Jaap) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1.
2 Deelstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1948 [bron: register van overlijdens 1948, aktenr. 235].
Adres:
vanaf 29-09-1948     Dorpsstraat, Nispen Gem. Roosendaal, Nederland (Begraafplaats RK kerk)

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1 Jacob (Jaap) Deelstra, zoon van Andries Jenne (Andries) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1) en Adriana Cornelia (Sjaan) Balk. Jaap trouwde met Anna Maria (Annemarie) Kamphof. Annemarie is een dochter van Jakob (Jaap) Kamphof en Anna Maria (Annie) van den Bos.

tante_ant_deelstra.jpg antje_deelstra.jpg ant_en_jan_heystek.jpg
10 Tante Ant Deelstra
11 Antje Deelstra
12 Ant en Jan Heystek

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2 Antje Deelstra (afb. 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 en 11) is geboren op 23-02-1915 in Eijsden, dochter van Pieter Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3) en Lamke Aalmoes. Antje is overleden op 17-02-1993 in Alkmaar, 77 jaar oud. Zij is begraven op 20-02-1993 in Schoorl [bron: Overlijdenskaart].

Notitie bij Antje: In een stamboom van de Heystek familie had zij als tweede voornaam Jennes. Dit stond niet in trouwacte.
Adressen:
Sneeuwbalstraat, Amsterdam, Nederland
Sassenheimstraat, Amsterdam, Nederland
Blokker, Nederland
Schoorl, Nederland
1939     Amsterdam
Beroep:
1939     Kantoorbediende
Antje trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1939 in Blokker met Jan Heijstek (afb. 12), 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antje en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Deelstra (1885-1950) [zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3] [vader bruid], Adriaan Heijstek (1886-1978) [vader bruidegom], Lamke Aalmoes (1887-1946) [moeder bruid], Cornelia van Sluijs (1888-1949) [moeder bruidegom] en Jasperinus Heijstek (1918-1960) [broer bruidegom]. Jan is geboren op 29-07-1912 in Kortgene, zoon van Adriaan Heijstek en Cornelia van Sluijs. Jan is overleden op 15-05-1999 in Schoorl, 86 jaar oud. Hij is begraven op 18-05-1999 in Schoorl [bron: Overlijdenskaart].
Adressen:
Blokker, Nederland
Schoorl, Nederland
1939     Blokker
Beroep:
1939     Rijksveldwachter

Kinderen van Antje en Jan:
1 Adriaan (Adrie) Heijstek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.1.
2 Cornelia Heijstek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.2.
3 Ingrid Heijstek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.3.
4 Pieter Andries Heijstek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.1 Adriaan (Adrie) Heijstek, zoon van Jan Heijstek en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2). Adrie trouwde met Wil?Heijstek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.2 Cornelia Heijstek, dochter van Jan Heijstek en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2). Cornelia trouwde met Hans Laumann.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.3 Ingrid Heijstek, dochter van Jan Heijstek en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2). Ingrid trouwde met Piet!Heijstek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.4 Pieter Andries Heijstek, zoon van Jan Heijstek en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2). Pieter trouwde met Tineke?Heijstek.

tante_netyy_deelstra.jpg annette_sibeline_deelstra.jpg netty_bedijs_deelstra_1.jpg harry_bedijs2.jpg hadriaan_bedijs.jpg
13 Tante Netyy Deelstra
14 Annette Sibeline Deelstra
15 Netty Bedijs-Deelstra-1
16 Harry Bedijs2
17 Hadriaan Bedijs

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3 Annette Sibeline (Netty) Deelstra (afb. 13 t/m 15) is geboren op 12-10-1916 in Eijsden, dochter van Pieter Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3) en Lamke Aalmoes. Netty is overleden op 08-05-2002 in Lutjebroek, 85 jaar oud [bron: Sterfkaart]. Zij is gecremeerd op 14-05-2002 in Hoorn [bron: Overlijdenskaart].

Adressen:
Sneeuwbalstraat, Amsterdam, Nederland
Sassenheimstraat, Amsterdam, Nederland
van 1942 tot 1945     Olympiakade, Amsterdam, Nederland
van 1945 tot 1946     Simsonstraat, Amsterdam, Nederland
van 1946 tot 1984     Verlaat 26, Enkhuizen, Nederland
van 1984 tot 1998     Elzenbaan, Enkhuizen, Nederland
Netty trouwde, 26 jaar oud, op 28-10-1942 in Amsterdam met Hadriaan (Harry) Bedijs (afb. 16 en 17), 27 jaar oud. Harry is geboren op 08-09-1915 in Amsterdam, zoon van Adriaan Bedijs en Alida Hendrica Catharina Mathis. Harry is overleden op 09-05-2002 in Enkhuizen, 86 jaar oud [bron: Sterfkaart]. Hij is gecremeerd op 14-05-2002 in Hoorn [bron: Overlijdenskaart].
Notitie bij Harry: Samen met zijn broer Ben in de oorlog te werk gesteld in Hannover Duitsland.
Adressen:
van 1942 tot 1945     Olympiakade, Amsterdam, Nederland
van 1945 tot 1946     Simsonstraat, Amsterdam, Nederland
van 1946 tot 1964     Verlaat 26, Enkhuizen, Nederland
vanaf 1964     Elzenbaan, Enkhuizen
Beroep:
Fotograaf bij het ANP en later bij het Westfries Dagblad

Kinderen van Netty en Harry:
1 Carla Bedijs Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.
2 Mieke Bedijs Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.2.
3 Frank Bedijs Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1 Carla Bedijs, dochter van Hadriaan (Harry) Bedijs en Annette Sibeline (Netty) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3). Carla trouwde met Marinus (Rinus) van de Peppel. Rinus is een zoon van Marinus van de Peppel en Grietje Elskamp.

Kinderen van Carla en Rinus:

1 Mendy van de Peppel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.1.
2 Norbert van de Peppel Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.1 Mendy van de Peppel, dochter van Marinus (Rinus) van de Peppel en Carla Bedijs (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1).

Kinderen van Mendy uit onbekende relatie:

1 Kevin Groot.
2 Mike Groot.
3 Jasmin Bakker, geboren in 2006. Jasmin is overleden.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.2 Norbert van de Peppel, zoon van Marinus (Rinus) van de Peppel en Carla Bedijs (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1). Norbert trouwde met Henny Siebeling.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.2 Mieke Bedijs, dochter van Hadriaan (Harry) Bedijs en Annette Sibeline (Netty) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3). Mieke:

(1) begon een relatie met !Bedijs.
(2) trouwde met Hans Kemeling.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3 Frank Bedijs, zoon van Hadriaan (Harry) Bedijs en Annette Sibeline (Netty) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3). Frank trouwde met Marjan van Dam. Marjan is een dochter van G. van Dam en W.C. Visser.

Kinderen van Frank en Marjan:

1 Irene Bedijs Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3.1.
2 Paul Bedijs Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3.1 Irene Bedijs, dochter van Frank Bedijs (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3) en Marjan van Dam. Irene trouwde met Barry M.P. Holwerda.

Kind van Irene en Barry M.P.:

1 Meyke Holwerda.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3.2 Paul Bedijs, zoon van Frank Bedijs (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3) en Marjan van Dam. Paul begon een relatie met Alona?Bedijs.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.4 Anna Sibbelina Deelstra is geboren op 14-12-1891 in Dantumadeel [bron: Akte nr. A34 dd. 17-12-1891 gem. Dantumadeel], dochter van Andries Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1) en Antje Dijkstra. Anna is overleden op 26-01-1939 in Groningen, 47 jaar oud. Zij is begraven in Groningen Esserveld. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 02-08-1920 in Groningen [bron: Acte 531 Groninger Archieven-Groningen] met Jan Veldman, 31 jaar oud. Jan is geboren op 05-07-1889 in Groningen, zoon van Simon Abel Veldman en Trijntje Oostland. Jan is overleden op 01-09-1942, 53 jaar oud. Hij is begraven in Groningen Esserveld.

Kind van Anna Sibbelina en Jan:

1 Simon Abel Veldman, geboren in 1922 in Groningen. Simon is overleden in 1995, 72 of 73 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2 Jantje Deelstra is geboren op 15-12-1859 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik (Hindrik) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2) en Anna Hofstee. Jantje is overleden op 16-12-1927 in Leek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1927 [bron: Akte 70 gem. Leek]. Jantje trouwde, 22 jaar oud, op 24-06-1882 in Leek [bron: Acte nr. 23] met Klaas Bron, 26 jaar oud. Klaas is geboren op 06-02-1856 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Evert Jentje Bron en Berendina Hofstee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1856 [bron: Akte 15 gem. Leek]. Klaas is overleden op 04-11-1899 in Leek, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1899 [bron: Akte 97 gem. Leek].

Beroep:
Bakker

Kinderen van Jantje en Klaas:
1 Evert Klaas Bron, geboren op 21-08-1882 in Zevenhuizen gem. Leek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1882 [bron: Akte 87 gem. Leek]. Evert is overleden op 22-08-1882 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 dag oud.
2 Bron. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1882 [bron: Aklte 51 gem. Leek].
3 Evert Bron, geboren op 02-08-1883 in Leek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1883 [bron: Akte 89 gem. Leek]. Evert is overleden op 18-09-1886 in Leek, 3 jaar oud.
4 Anna Bron, geboren op 20-01-1886 in Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.1.
5 Evert Bron, geboren op 22-12-1887 in Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.2.
6 Berendina Bron, geboren op 06-03-1890 in Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.3.
7 Hendrik Bron, geboren op 12-09-1891 in Leek. Hendrik is overleden op 18-01-1892 in Leek, 4 maanden oud.
8 Hendrik Bron, geboren op 23-12-1892 in Leek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1892 [bron: Akte 147 gem. Leek]. Hendrik is overleden vóór 1893, ten hoogste 1 jaar oud.
9 Hendrik Bron, geboren in 1893 in Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.1 Anna Bron is geboren op 20-01-1886 in Leek, dochter van Klaas Bron, dochter van Jantje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1886 [bron: Akte 9 gem. Leek]. Anna trouwde, 20 jaar oud, op 14-06-1906 in Leek [bron: Akte 34 gem. Leek] met Wobbe Toeke Gorter, 22 of 23 jaar oud. Wobbe is geboren in 1883 in Drachten gem. Smallingerland, zoon van Hidzer Wiegers Gorter en IJmkje Rinsema.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.2 Evert Bron is geboren op 22-12-1887 in Leek, zoon van Klaas Bron en Jantje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1887 [bron: Akte 133 gem. Leek]. Evert is overleden op 19-08-1949 in Groningen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1949 [bron: Akte 1337 gem. Groningen]. Evert trouwde met Jetske Nauta.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.3 Berendina Bron is geboren op 06-03-1890 in Leek, dochter van Klaas Bron, dochter van Jantje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1890 [bron: Akte 21 gem. Leek Groninger Archieven]. Berendina trouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1917 in Leek [bron: Akte 7 gem. Leek] met Arend Gorter, 28 of 29 jaar oud. Arend is geboren in 1888 in Drachten gem. Smallingerland, zoon van Hidzer Wiegers Gorter.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.4 Hendrik Bron is geboren in 1893 in Leek, zoon van Klaas Bron, zoon van Jantje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2). Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 23-07-1921 in Roden [bron: Akte 29 gem. Roden] met Martha Jantina Rolina Heidema, 23 of 24 jaar oud. Martha is geboren in 1897 in Roden, dochter van Roelof Heidema en Jantina Rolina Benink.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.3 Geertje Deelstra is geboren op 21-11-1864 in Niebert gem. Marum, dochter van Hendrik (Hindrik) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2) en Anna Hofstee. Geertje is overleden op 10-12-1928 in Midwolde gem. Leek, 64 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 14-12-1928 in Midwolde gem. Leek.

Notitie bij Geertje: Dochter: Anna ?(1)
Zoon: Klaas ?(1)
Zoon: Jacob ?(1)
Zoon: Hendrik ?(1)
Zoon: Andries ?(1)
Geertje trouwde, 27 jaar oud, op 16-07-1892 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 26 Leek - Genlias] met Johannes Melessen, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1865 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Melessen en Grietje Hofstee.
Beroep:
Brievengaarder

Kind van Geertje en Johannes:
1 Hendrik Melessen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4 Klaas Hendrik Deelstra is geboren op 22-09-1867 in Driesum gem. Dantumadeel, zoon van Hendrik (Hindrik) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2) en Anna Hofstee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1867 [bron: Acte 201 gem. Datumadeel]. Klaas is overleden op 27-08-1942 in Zevenhuizen gem. Leek, 74 jaar oud [bron: Grafsteen].

Notitie bij Klaas: Van beroep: cafehouder, kruidenier, molenaar,
Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 28-08-1897 in Leek [bron: Acte 45 Genlias] met Auktje Bron, 25 jaar oud. Auktje is geboren op 10-06-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Evert Jentje Bron en Berendina Hofstee. Auktje is overleden op 07-04-1956 in Zevenhuizen gem. Leek, 83 jaar oud [bron: Grafsteen]. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij Auktje: Had ook als voornaam Auktje.

Kinderen van Klaas Hendrik en Auktje:
1 Andries Deelstra, geboren in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.1.
2 Hendrik Deelstra, geboren in Zevenhuizen gem. Leek.
3 Evert Deelstra, geboren op 09-03-1899 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.
4 Hendrik Deelstra, geboren op 30-01-1901 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.
Kind van Klaas Hendrik uit onbekende relatie:
1 Anna Deelstra, geboren in 1898 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.1 Andries Deelstra is geboren in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4) en Auktje Bron.

Kinderen van Andries uit onbekende relatie:

1 Arend Deelstra.
2 Evert Deelstra.
3 Klaas Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.2 Anna Deelstra is geboren in 1898 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4), dochter van Auktje Bron. Anna trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 13-06-1917 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 26.] met Willem Willems, 19 of 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 10-05-1938 (Echtscheiding) [bron: Huwelijksacte.]. Willem is geboren in 1897 in Tolbert gem. Leek, zoon van Jan Willems en Harmtien Barkhuis.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3 Evert Deelstra is geboren op 09-03-1899 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4) en Auktje Bron.

Beroep:
Broodbakker
Evert trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1926 in Leek [bron: Akte 36] met Boudina Cornelia Bos, 20 jaar oud. Boudina is geboren op 23-04-1906 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Pieter Bos en Geessien Beereboom.

Kind van Evert en Boudina Cornelia:
1 Piet Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1 Piet Deelstra, zoon van Evert Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3) en Boudina Cornelia Bos.

Kinderen van Piet uit onbekende relatie:

1 Evert Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.1.
2 Geertje (Gerda) Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.2.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.1 Evert Deelstra, zoon van Piet Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1).

Kinderen van Evert uit onbekende relatie:

1 Dylan Deelstra.
2 Lin Deelstra.
3 Naomi Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.2 Geertje (Gerda) Deelstra, dochter van Piet Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1).

Kinderen van Gerda uit onbekende relatie:

1 !Deelstra.
2 ?Deelstra, geboren in Groningen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4 Hendrik Deelstra is geboren op 30-01-1901 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4) en Auktje Bron. Hendrik is overleden op 26-05-1935, 34 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Van beroep: caféhjouder.
Hendrik trouwde met Maaike Meinema. Maaike is geboren op 04-07-1905. Maaike is overleden op 07-02-1999, 93 jaar oud.

Kind van Hendrik en Maaike:
1 Klaas Hendrik Deelstra, geboren op 07-03-1930 in Marum Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1 Klaas Hendrik Deelstra is geboren op 07-03-1930 in Marum, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4) en Maaike Meinema. Klaas is overleden op 02-02-1998 in Veendam, 67 jaar oud. Klaas trouwde met Margje Boerhof.

Kinderen van Klaas Hendrik en Margje:

1 Marianne Ingrid Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.1.
2 Peter Sjoerd Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.2.
3 Sjoerd Hendrik Tjitze Deelstra Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.3.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.1 Marianne Ingrid Deelstra, dochter van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1) en Margje Boerhof. Marianne begon een relatie met Chris Bettenhausen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.2 Peter Sjoerd Deelstra, zoon van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1) en Margje Boerhof. Peter trouwde met Susanne van der Kamp.

Kind van Peter Sjoerd en Susanne:

1 Daan Deelstra.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.3 Sjoerd Hendrik Tjitze Deelstra, zoon van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1) en Margje Boerhof. Sjoerd begon een relatie met Raquel Forner Pescador.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.5 Berendina Deelstra is geboren op 29-12-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik (Hindrik) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2) en Anna Hofstee. Berendina is overleden op 25-07-1924, 51 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 29-07-1924 in Midwolde gem. Leek. Berendina trouwde, 29 jaar oud, op 24-07-1902 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 31 Genlias] met Garmt de Boer, 27 of 28 jaar oud. Garmt is geboren in 1874 in Leek, zoon van Jan Hendriks de Boer en Aukje Visser.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3 Jantje Deelstra is geboren op 22-01-1837 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4) en Geertje Hendriks Cazemier. Jantje is overleden op 06-04-1881 in Zevenhuizen gem. Leek, 44 jaar oud. Jantje trouwde, 27 jaar oud, op 30-04-1864 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 13] met Hindrik Hofstee, 28 jaar oud. Hindrik is geboren op 20-07-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Berends Hofstee en Jantje Hendriks Brink. Hindrik is overleden op 22-02-1908 in Leek, 72 jaar oud.

Kinderen van Jantje en Hindrik:

1 Jantje Hofstee, geboren op 10-03-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.1.
2 Geertje Hofstee, geboren op 05-11-1868 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.2.
3 Klaas Hofstee, geboren op 10-08-1871 in Zevenhuizen gem. Leek. Klaas is overleden op 04-10-1871 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud.
4 Berendina Hofstee, geboren op 22-01-1873 in Zevenhuizen gem. Leek. Berendina is overleden op 06-08-1890 in Zevenhuizen gem. Leek, 17 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.1 Jantje Hofstee is geboren op 10-03-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hindrik Hofstee en Jantje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3). Jantje trouwde, 27 jaar oud, op 15-06-1892 in Leek met Jan Aukema, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1865 in Roden, zoon van Roelof (Jans) Aukema en Everdina Harmannus Bakker.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.2 Geertje Hofstee is geboren op 05-11-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hindrik Hofstee en Jantje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3). Geertje is overleden op 12-11-1946 in Haren, 78 jaar oud. Geertje trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1898 in Leek met Roelf Holtrop, 22 of 23 jaar oud. Roelf is geboren in 1875 in Marum, zoon van Roelf Holtrop en Sjoukje van Valen.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4 Antje Deelstra is geboren op 21-08-1839 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4) en Geertje Hendriks Cazemier. Antje is overleden op 01-11-1914 in Leek, 75 jaar oud. Zij is begraven in 11-1914 in Zevenhuizen gem. Leek.

Notitie bij Antje: Antje Andries Deelstra
Antje trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1863 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 14] met Johannes Reijntjes, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 05-06-1839 in Leek, zoon van Cornelis Reijntjes en Jantje Mulders. Johannes is overleden op 08-05-1920 in Leek, 80 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij Johannes: Gehuwd op 20 mei 1863, Leek, met Johannes Reijntjes 1839-1920 (50 jaar gehuwd), en hun kinderen:
Cornelis Johzn. Reijntjes 1864-1946
Geertje Reijntjes ca 1867-1869
Andries Jenne Reijntjes 1869-1925
Jantje Trientje Reijntjes 1873
Hendrik Folkert Reijntjes 1876-1932
Geerko Marten Reijntjes ca 1879-1964
Jenne Anthonius Reijntjes 1883-1937
Marten Jan Reijntjes 1886-1886

Kinderen van Antje en Johannes:
1 Martin Antonius Reijntjes.
2 Cornelis Reijntjes, geboren op 09-06-1864 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1.
3 Andries Jenne Reijntjes, geboren in 1870 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.2.
4 Jantje Trientje Reijntjes, geboren in 1873 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.3.
5 Hendrik Folkerts Reijntjes, geboren in 1877 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.4.
6 Jenne Anthonius Reijntjes, geboren op 20-03-1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.5.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1 Cornelis Reijntjes is geboren op 09-06-1864 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Reijntjes en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4). Cornelis is overleden op 08-05-1946 in Tolbert gem. Leek, 81 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: Geboren op 9 juni 1864 - Zevenhuizen
Gestorven op 8 mei 1946 - Tolbert , leeftijd bij overlijden: 81 jaar oud
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 01-09-1888 in Leek [bron: Acte nr. 32.] met Trientje Bron, 23 jaar oud. Trientje is geboren op 15-07-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Evert Jentje Bron en Berendina Hofstee. Trientje is overleden op 20-10-1952 in Tolbert gem. Leek, 87 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Trientje:
1 Berendina Jantina Reijntjes.
2 Antje Geertruida Reijntjes.
3 Jantina Anna Reijntjes.
4 Geertruida Hendrika Reijntjes.
5 Evert Jinte Reijntjes.
6 Andries Jenne Reijntjes.
7 Klaas Evert Reijntjes.
8 Johannes Cornelis Reijntjes.
9 Jantje Catharina Reijntjes.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.2 Andries Jenne Reijntjes is geboren in 1870 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Reijntjes en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4). Andries trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 20-08-1902 in Leek met Jantje Bouman, 32 of 33 jaar oud. Jantje is geboren in 1869 in Groningen, dochter van Pieter Jan Bouman en Aaltje Rijkens.

Kinderen van Andries Jenne en Jantje:

1 Johannes Reijntjes.
2 Piet Reijntjes.
3 Annnée Alexander Reijntjes.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.3 Jantje Trientje Reijntjes is geboren in 1873 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Reijntjes en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4). Jantje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 18-05-1898 in Leek met Jilt Reijntjes, 25 jaar oud. Jilt is geboren op 20-06-1872 in Leek, zoon van Engbert Albertus Reijntjes en Foktje Akkerman.

Kind van Jantje Trientje en Jilt:

1 Engbert Albertus Johannes Reijntjes.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.4 Hendrik Folkerts Reijntjes is geboren in 1877 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Reijntjes en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4). Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-11-1905 in Hoogkerk [bron: Acte 28 Hoogkerk - Genlias] met Annechien Leutscher, 26 of 27 jaar oud. Annechien is geboren in 1878 in Hoogkerk, dochter van Jan Leutscher.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.5 Jenne Anthonius Reijntjes is geboren op 20-03-1883 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Reijntjes en Antje Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4). Jenne is overleden op 21-02-1937 in Groningen, 53 jaar oud. Jenne trouwde, 30 jaar oud, op 26-06-1913 in Leek met Margrietha Sikkens, 21 jaar oud. Margrietha is geboren op 09-09-1891 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Olfert Sikkens en Wobbeltje Wolters. Margrietha is overleden op 20-01-1987 in Leek, 95 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5 Frederika Andries Deelstra is geboren op 09-03-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4) en Geertje Hendriks Cazemier. Frederika is overleden op 19-05-1909 in Zevenhuizen gem. Leek, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1909 [bron: Akte 47 gem. Leek]. Frederika trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1866 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 9] met Hedde Hendriks Bosman, 23 jaar oud. Hedde is geboren op 09-03-1843 in Niebert gem. Marum, zoon van Jacob Botes Bosman en Geeske Heddes de Boer. Hedde is overleden op 17-02-1899 in Tolbert gem. Leek, 55 jaar oud.

Notitie bij Hedde: Gehuwd op 3 mei 1866, Leek, Groningen, Netherlands, met Hedde Hendricks Bosman 1843-1899, en hun kinderen:

Jacob Bosman 1866-1960
Geertje Bosman 1869-1881
Geeske Bosman 1871-1888
Andries Jenne Bosman 1872-1929
Bote Bosman 1875-1962
Hendrik Bosman 1876-1877
Geerko Hendrik Bosman 1883-1965
Beroep:
Landbouwer

Kinderen van Frederika Andries en Hedde Hendriks:
1 Geeralt Antoon Bosman.
2 K. Bosman.
3 Jacob Bosman, geboren op 26-12-1866 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.1.
4 Geertje Bosman, geboren in 1869 in Zevenhuizen gem. Leek. Geertje is overleden op 04-08-1881 in Zevenhuizen gem. Leek, 11 of 12 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Geboren in 1869 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 4 augustus 1881 - Zevenhuizen, Netherlands , leeftijd bij overlijden: 12 jaar oud
5 Geeske Bosman, geboren in 1871 in Zevenhuizen gem. Leek. Geeske is overleden op 03-03-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, 16 of 17 jaar oud.
Notitie bij Geeske: Geboren in 1871 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 3 maart 1888 - Zevenhuizen, Netherlands , leeftijd bij overlijden: 17 jaar oud
6 Andries Jenne Bosman, geboren op 23-11-1872 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2.
7 Bote Bosman, geboren op 06-04-1875 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.3.
8 Hendrik Bosman, geboren in 1876 in Zevenhuizen gem. Leek. Hendrik is overleden op 27-05-1877 in Zevenhuizen gem. Leek, 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Geboren in 1876 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 27 mei 1877 - Zevenhuizen, Netherlands , leeftijd bij overlijden: één jaar oud
9 Geerko Hendrik Bosman, geboren op 01-02-1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.1 Jacob Bosman is geboren op 26-12-1866 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hedde Hendriks Bosman en Frederika Andries Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5). Jacob is overleden op 12-03-1960 in Bedum, 93 jaar oud.

Notitie bij Jacob: Geboren op 26 december 1866 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 12 maart 1960 - Vermoedelijk Bedum , leeftijd bij overlijden: 93 jaar oud
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 16-02-1895 in Hoogkerk met Cornelia van Wijk, 21 of 22 jaar oud. Cornelia is geboren in 1873 in Hoogkerk, dochter van Klaas van Wijk en Johanna Ananias.

Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Johanna Bosman.
2 Klaas Bosman, geboren op 20-10-1897 in Oostdongeradeel.
3 Hedde Hendriks Bosman, geboren op 04-05-1900 in Oostdongeradeel.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2 Andries Jenne Bosman is geboren op 23-11-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hedde Hendriks Bosman en Frederika Andries Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5). Andries is overleden op 09-03-1929 in Nietap gem. Roden, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1929.

Notitie bij Andries: Geboren op 23 november 1872 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 9 maart 1929 - Nietap, Noordenveld, Drenthe, Netherlands , leeftijd bij overlijden: 56 jaar oud
Andries trouwde, 28 jaar oud, op 01-06-1901 in Leek met Aaltje Berghuis, 21 of 22 jaar oud. Aaltje is geboren in 1879 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Geert Berghuis en Martha Bavingh. Aaltje is overleden op 12-02-1929 in Zuidlaren, 49 of 50 jaar oud.

Kinderen van Andries Jenne en Aaltje:
1 Frederika Bosman.
2 Martha Antje Bosman.
3 Greetje Bosman.
4 Heddina Hendrika Bosman.
5 Geert Hedde Hendrik Bosman.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.3 Bote Bosman is geboren op 06-04-1875 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hedde Hendriks Bosman en Frederika Andries Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5). Bote is overleden op 14-12-1962 in Zevenhuizen gem. Leek, 87 jaar oud.

Notitie bij Bote: Geboren op 6 april 1875 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 14 december 1962 - Zevenhuizen, Netherlands , leeftijd bij overlijden: 87 jaar oud
Beroep:
Landbouwer
Bote trouwde, 30 jaar oud, op 29-04-1905 in Leek met Jantje Berghuis, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 08-02-1883 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Geert Berghuis en Martha Bavingh. Jantje is overleden op 01-02-1966 in Zevenhuizen gem. Leek, 82 jaar oud.

Kind van Bote en Jantje:
1 Geert Bosman, geboren op 02-05-1907 in Zevenhuizen gem. Leek. Geert is overleden op 11-04-1987 in Roden, 79 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.4 Geerko Hendrik Bosman is geboren op 01-02-1883 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hedde Hendriks Bosman en Frederika Andries Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5). Geerko is overleden op 15-05-1965 in Zevenhuizen gem. Leek, 82 jaar oud. Hij is begraven [bron: Graftombe].

Notitie bij Geerko: Geboren op 1 februari 1883 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 15 mei 1965 - Zevenhuizen, Netherlands , leeftijd bij overlijden: 82 jaar oud
Geerko trouwde, 26 jaar oud, op 27-03-1909 in Leek [bron: Akte 4] met Margaretha Veenstra, 21 jaar oud. Margaretha is geboren op 22-12-1887 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Klaas Veenstra en Grietje Louwes. Margaretha is overleden op 07-12-1965 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: 07-12-1965 ?

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6 Folkert Deelstra is geboren omstreeks 1850 in Leek, zoon van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4) en Geertje Hendriks Cazemier. Folkert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-08-1873 in Roden [bron: Huwelijksacte nr. 10 Drenlias] met Trientje de Boer, 22 of 23 jaar oud. Trientje is geboren in 1850 in Grijpskerk, dochter van Hindrik Jans de Boer en Anna Johanna Boerema.

Kinderen van Folkert en Trientje:

1 Anna Geertruida Deelstra, geboren op 31-07-1876 in Dokkum.
2 Catharina Roelfina Deelstra, geboren op 17-05-1878 in Dokkum Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6.1 Catharina Roelfina Deelstra is geboren op 17-05-1878 in Dokkum, dochter van Folkert Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6) en Trientje de Boer. Catharina is overleden op 21-02-1939 in Hilversum, 60 jaar oud. Catharina trouwde, 31 jaar oud, op 26-08-1909 in Groningen [bron: Acte nr. 404] met Pieter Jurjen Puister, 28 jaar oud. Pieter is geboren op 27-03-1881 in Veendam, zoon van Geert Puister en Harmina Huberts. Pieter is overleden op 01-03-1950 in Groningen, 68 jaar oud.

Notitie bij Pieter: Zus: Marchina Johanna Margaretha van Bergen (born Puister)
Zus: Jantina Harmina Puister
Broer: Jan Puister
Broer: Johannes Puister
Broer: Marcus Alberts Puister

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5 Ietje Jennes (Atje) Deelstra is geboren op 09-09-1804 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 30-09-1804 in Midwolde gem. Leek. Atje is overleden op 02-04-1881 in Zevenhuizen gem. Leek, 76 jaar oud.

Notitie bij Atje: Jetje ?
Atje trouwde, 31 jaar oud, op 10-04-1836 in Leek [bron: Acte 7.] met Engbert Jans Blaauw, 30 of 31 jaar oud. Engbert is geboren in 1805 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Jans Blaauw en Antje Harms IJwema. Engbert is overleden op 03-04-1878 in Zevenhuizen gem. Leek, 72 of 73 jaar oud.
Beroep:
Timmerman

Kinderen van Atje en Engbert Jans:
1 Antje Blaauw, geboren op 06-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek. Antje is overleden op 10-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek, 4 dagen oud.
Notitie bij Antje: Bronnen:
- geboorte: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 125
Aangiftedatum: 09-11-1836
Kind Antje Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-11-1836
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: timmerman

- overleden: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 56
Aangiftedatum: 12-11-1836
Overledene Antje Engberts Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-11-1836
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner
Nadere informatie oud 4 dagen; beroep vader: timmerman; beroep moeder: timmermansch
2 Lemke Blaauw, geboren op 06-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 11-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek, 5 dagen oud.
Notitie bij Lemke: Bronnen:
- geboorte: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 126
Aangiftedatum: 09-11-1836
Kind Lemke Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-11-1836
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: timmerman;

- overleden: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 57
Aangiftedatum: 12-11-1836
Overledene Lemke Engberts Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-11-1836
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner
Nadere informatie oud 5 dagen; beroep vader: timmerman; beroep moeder: timmermansch
3 Antje Engberts Blaauw, geboren op 25-09-1838 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.
4 Limke Blaauw, geboren op 25-09-1838 in Zevenhuizen gem. Leek. Limke is overleden op 17-04-1860 in Zevenhuizen gem. Leek, 21 jaar oud.
Notitie bij Limke: Bronnen:
- geboorte: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 100
Aangiftedatum: 29-09-1838
Kind Limke Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 25-09-1838
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: timmerman;

- overleden: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 18-04-1860
Overledene Limke Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-04-1860
Leeftijd: 21
Overlijdensplaats: Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner
Nadere informatie ; beroep vader: timmerman
5 Renskje Blaauw, geboren op 10-05-1841 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.2.
6 Trientje Blaauw, geboren op 28-08-1843 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.3.
7 Blaauw.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1 Antje Engberts Blaauw is geboren op 25-09-1838 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Engbert Jans Blaauw en Ietje Jennes (Atje) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5). Antje is overleden op 02-01-1924 in Zevenhuizen gem. Leek, 85 jaar oud.

Notitie bij Antje: Bronnen:
- huwelijk: Archieven Burgerlijke Stand - Ambtenaar van de burgerlijke stand - Gemeente waarin de handeling plaats vond -
Akte Nummer - Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 08-03-1862
Bruidegom Harm Hummel
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Antje Blaauw
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Klaas Harms Hummel
Moeder bruidegom Wiepke Aukes Bakker
Vader bruid Engbert Jans Blaauw
Moeder bruid Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar

- overleden: Drenlias -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 03-01-1924
Overledene Antje Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-01-1924
Leeftijd: 85
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner Harm Hummel
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen
Antje trouwde, 23 jaar oud, op 08-03-1862 in Leek met Harm Hummel, 26 jaar oud. Harm is geboren op 02-09-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Hummel en Wiepke Aukes Bakker. Harm is overleden op 21-10-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 45 jaar oud.

Kinderen van Antje Engberts en Harm:
1 Itje Hummel, geboren op 28-05-1862 in Roden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.1.
2 Klaas Hummel, geboren op 26-09-1863 in Roden. Klaas is overleden op 22-05-1953 in Zevenhuizen gem. Leek, 89 jaar oud.
3 Engbert Hummel, geboren op 03-03-1865 in Roden. Engbert is overleden na 1871, minstens 6 jaar oud.
4 Wiepke Hummel, geboren op 29-03-1867 in Roden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.2.
5 Aaltje Hummel, geboren op 16-01-1869 in Roden. Aaltje is overleden op 11-02-1872 in Roden, 3 jaar oud.
6 Engbert Hummel, geboren op 24-11-1871 in Roden. Engbert is overleden in 1906, 34 of 35 jaar oud.
7 Auke Hummel, geboren op 10-12-1874 in Roden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.3.
8 Lemke Hummel, geboren op 25-08-1877 in Roden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.4.
9 Aaltje Hummel, geboren op 25-09-1879 in Roden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.5.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.1 Itje Hummel is geboren op 28-05-1862 in Roden, dochter van Harm Hummel en Antje Engberts Blaauw (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1862 [bron: Acte 29.]. Itje trouwde, 30 jaar oud, op 03-11-1892 in Groningen [bron: Acte 329.] met Geert Ottens, 25 jaar oud. Geert is geboren op 27-05-1867 in Helpman, zoon van Hindrik Bonnes Ottens en Mettien Mennes.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.2 Wiepke Hummel is geboren op 29-03-1867 in Roden, dochter van Harm Hummel en Antje Engberts Blaauw (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1). Wiepke is overleden op 13-01-1943 in Groningen, 75 jaar oud. Wiepke trouwde met Reint Middel. Reint is geboren op 13-11-1865 in De Wilp(Marum), zoon van Louwe Gerkes Middel en Jantje Reins de Vries. Reint is overleden op 13-01-1940 in De Wilp(Marum), 74 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.3 Auke Hummel is geboren op 10-12-1874 in Roden, zoon van Harm Hummel en Antje Engberts Blaauw (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1). Auke is overleden op 20-03-1960 in Groningen, 85 jaar oud. Auke trouwde met Jantje Spaan. Jantje is geboren op 13-02-1872. Jantje is overleden op 09-07-1956, 84 jaar oud.

Kind van Auke en Jantje:

1 Sijbrand Hummel, geboren op 08-07-1902 in Roderveld gem. Roden Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.3.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.3.1 Sijbrand Hummel is geboren op 08-07-1902 in Roderveld gem. Roden, zoon van Auke Hummel (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.3) en Jantje Spaan. Sijbrand is overleden op 12-01-1966 in Groningen, 63 jaar oud. Sijbrand trouwde met Ieke?Hummel.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.4 Lemke Hummel is geboren op 25-08-1877 in Roden, dochter van Harm Hummel en Antje Engberts Blaauw (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1). Lemke begon een relatie met Piet van der Laan.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.5 Aaltje Hummel is geboren op 25-09-1879 in Roden, dochter van Harm Hummel en Antje Engberts Blaauw (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1). Aaltje is overleden op 18-11-1957 in Zevenhuizen gem. Leek, 78 jaar oud.

Notitie bij Aaltje: Dochter: jantje van der haest (geboren buist)
Aaltje trouwde met Harm Buist. Harm is overleden in 1960.
Notitie bij Harm: Moeder: <Privé> buist (geboren blauw)
Vader: girbe buist
Dochter: jantje van der haest (geboren buist)

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.2 Renskje Blaauw is geboren op 10-05-1841 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Engbert Jans Blaauw en Ietje Jennes (Atje) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5). Renskje is overleden op 18-08-1871 in Leek, 30 jaar oud.

Notitie bij Renskje: Bronnen:
- geboorte: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 54
Aangiftedatum: 12-05-1841
Kind Renskje Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 10-05-1841
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: timmerman;

- overleden: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 80
Aangiftedatum: 21-08-1871
Overledene Renskje Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-08-1871
Overlijdensplaats: Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner Jannes de Vries
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek 10-05-1841; beroep vader: tim
Renskje trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1865 in Leek [bron: Acte 7.] met Jannes de Vries, 27 of 28 jaar oud. Jannes is geboren in 1837 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Gerrits de Vries en Geertruida Jannes Kolthof.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.3 Trientje Blaauw is geboren op 28-08-1843 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Engbert Jans Blaauw en Ietje Jennes (Atje) Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5).

Notitie bij Trientje: Wettiging van 1 kind bij huwelijk.

Bronnen:
- geboorte: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 81
Aangiftedatum: 30-08-1843
Kind Trientje Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 28-08-1843
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Ietje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: timmerman;
Trientje trouwde, 27 jaar oud, op 18-03-1871 in Roden [bron: Huwelijksacte nr. 1] met Lute Meijer, 28 of 29 jaar oud. Lute is geboren in 1842 in Roden, zoon van Roelof Luichies Meijer en Jantien Geerts de Vries.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6 Jacobje Jennes Deelstra is geboren op 15-10-1808 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 06-11-1808 in Midwolde gem. Leek. Jacobje is overleden op 01-12-1884 in Zevenhuizen gem. Leek, 76 jaar oud.

Notitie bij Jacobje: Arbeidster.
Jacobje trouwde, 24 jaar oud, op 22-09-1833 in Leek [bron: Acte 24.] met Hendrik Roelfs Cazemier, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-12-1806 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelf Hendriks Cazemier en Rensktje Hendriks Bos. Hendrik is overleden op 22-05-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heet volgens Cazemier lijst Casimier.
Arbeider. Volgens Genlias Hindrik.Roelfs.

Kinderen van Jacobje Jennes en Hendrik Roelfs:
1 Roelf Cazemier, geboren op 23-03-1835 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.
2 Jenne Cazemier, geboren op 05-09-1836 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.
3 Johannes Cazemier, geboren op 17-09-1838 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij Johannes: Hoort Hendriks erbij? Casimir?
4 Andries Cazemier, geboren op 15-01-1842 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3.
5 Renskje Cazemier, geboren op 20-04-1844 in Zevenhuizen gem. Leek. Renskje is overleden op 04-07-1867 in Zevenhuizen gem. Leek, 23 jaar oud.
Notitie bij Renskje: Casimier?
6 Hendrik Cazemier, geboren op 18-05-1846 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.4.
7 Wiebe Cazemier, geboren op 08-02-1849 in Zevenhuizen gem. Leek. Wiebe is overleden op 14-02-1852 in Zevenhuizen gem. Leek, 3 jaar oud.
Notitie bij Wiebe: Casimier?
8 Hillebrand Cazemier, geboren op 09-03-1851 in Nuis gem. Marum Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5.
9 Lemke Cazemier, geboren op 18-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.6.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1 Roelf Cazemier is geboren op 23-03-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6). Roelf is overleden op 15-01-1909 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 jaar oud.

Notitie bij Roelf: Hoort Hendriks erbij? Naam Casimier? Hoort Gerkes erbij? Gerkes!
Roelf trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1860 in Leek [bron: Acte 14.] met Jantje Roelfs Middel, 24 jaar oud. Jantje is geboren op 20-01-1836 in Tolbert gem. Leek, dochter van Roelf Gerkes Middel en Geertje Jans Hummel. Jantje is overleden op 14-01-1932 in Groningen, 95 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Broer: Gerke Roelfszn Middel
Broer: Gerke Roelfs Middel • Jan Roelfs Middel

Kinderen van Roelf en Jantje Roelfs:
1 Jakobje Cazemier, geboren in 1861 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.1.
2 Geertje Cazemier, geboren in 1864 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.2.
3 Hendrik Cazemier, geboren in 1867 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.3.
4 Roelf Cazemier, geboren in 1871 in Tolbert gem. Leek. Roelf is overleden op 12-02-1941 in Zevenhuizen gem. Leek, 69 of 70 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.1 Jakobje Cazemier is geboren in 1861 in Tolbert gem. Leek, dochter van Roelf Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1) en Jantje Roelfs Middel. Jakobje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 30-06-1883 in Roden met Hendrik Oostinga, 27 of 28 jaar oud. Hendrik is geboren in 1855 in Leek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.2 Geertje Cazemier is geboren in 1864 in Tolbert gem. Leek, dochter van Roelf Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1) en Jantje Roelfs Middel. Geertje is overleden op 01-01-1949 in Groningen, 84 of 85 jaar oud. Geertje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 11-05-1889 in Leek met Abel Cazemier, 25 of 26 jaar oud. Abel is geboren in 1863 in Leek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.3 Hendrik Cazemier is geboren in 1867 in Tolbert gem. Leek, zoon van Roelf Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1) en Jantje Roelfs Middel. Hendrik trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 21-04-1894 in Leek met Roelfke Neef, 32 of 33 jaar oud. Roelfke is geboren in 1861 in Niebert gem. Marum.

Kind van Hendrik en Roelfke:

1 Geessien Cazemier, geboren in 1895 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.3.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.3.1 Geessien Cazemier is geboren in 1895 in Tolbert gem. Leek, dochter van Hendrik Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.3) en Roelfke Neef. Geessien trouwde met Jan Risma. Jan is geboren in 1890 in Hoogkerk.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2 Jenne Cazemier is geboren op 05-09-1836 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6). Jenne is overleden op 14-01-1914 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud. Hij is begraven in 01-1914 in Zevenhuizen gem. Leek.

Notitie bij Jenne: Hoort Hendriks erbij?
Weduwnaar van Anke Winter.
Beroep:
Landbouwer, huisslachter
Jenne:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 13-11-1869 in Leek [bron: Acte 32.] met Anke Winter, 27 jaar oud. Anke is geboren op 31-10-1842 in Tolbert gem. Leek, dochter van Hindrik Winter en Eltje van der Veen. Anke is overleden op 29-03-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, 29 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 08-05-1875 in Leek [bron: Acte 21.] met Lutske Snip, 28 of 29 jaar oud. Lutske is geboren in 1846 in Tolbert gem. Leek, dochter van Jan Snip en Janke Westerhof. Lutske is overleden op 09-03-1926 in Roderveld gem. Roden, 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1926 [bron: Acte 6.].

Kinderen van Jenne en Lutske:
1 Hendrik Cazemier, geboren in 1876 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.1.
2 Jan Cazemier, geboren in 1877 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.2.
3 Jakobje Cazemier, geboren in 1879 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.3.
4 Klaas Cazemier, geboren in 1881 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.4.
5 Roelof Cazemier, geboren in 1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.5.
6 Jannes Cazemier, geboren op 31-01-1885 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.6.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.1 Hendrik Cazemier is geboren in 1876 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2) en Lutske Snip. Hendrik trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 26-04-1902 in Leek [bron: Acte 5.] met Jantje de Boer, 25 of 26 jaar oud. Jantje is geboren in 1876 in Buitenpost gem. Achtkarspelen, dochter van Riekele Kornelis de Boer en Elisabeth Jans Hulshoff.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.2 Jan Cazemier is geboren in 1877 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2) en Lutske Snip. Jan trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 02-11-1901 in Termunten [bron: Acte 25.] met Jantje Stek, 18 of 19 jaar oud. Jantje is geboren in 1882 in Borgsweer gem. Termunten, dochter van Geert Stek en Martje Stek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.3 Jakobje Cazemier is geboren in 1879 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2) en Lutske Snip. Jakobje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 21-06-1902 in Leek [bron: Acte 30.] met Girbe Heckler, 23 of 24 jaar oud. Girbe is geboren in 1878 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Heckler. Girbe is weduwnaar van Hiltje Klazes Pruim.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.4 Klaas Cazemier is geboren in 1881 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2) en Lutske Snip. Klaas trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 02-04-1904 in Leek [bron: Acte 9.] met Everdina van Dijk, 19 of 20 jaar oud. Everdina is geboren in 1884 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Duurt van Dijk en Antje van Bolhuis.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.5 Roelof Cazemier is geboren in 1883 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2) en Lutske Snip. Roelof trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 28-04-1906 in Leek [bron: Acte 9.] met Jantien Geerts Ubels, 22 of 23 jaar oud. Jantien is geboren in 1883 in Roden, dochter van Jan Ubels en Tieke Zuiderveld.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.6 Jannes Cazemier is geboren op 31-01-1885 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2) en Lutske Snip. Jannes is overleden op 01-06-1911 in Zevenhuizen gem. Leek, 26 jaar oud. Jannes trouwde, 21 jaar oud, op 10-11-1906 in Leek [bron: Acte 46.] met Trijntje Louwes, 18 of 19 jaar oud. Trijntje is geboren in 1887 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wiebe Louwes en Trientje Kloosterrman.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3 Andries Cazemier is geboren op 15-01-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6). Andries is overleden op 29-11-1902 in Groningen, 60 jaar oud. Andries trouwde, 22 jaar oud, op 01-10-1864 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 43] met Trientje Deelstra, 23 jaar oud. Zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8 voor persoonsgegevens van Trientje.

Kinderen van Andries en Trientje:

1 Aafke Cazemier, geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1.
2 Jakobje Cazemier, geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.2.
3 Hendrik Cazemier, geboren op 25-03-1868 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.3.
4 Johannes Cazemier, geboren op 24-06-1871 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 17-02-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, 16 jaar oud.
5 Rensktje Cazemier, geboren op 31-03-1874 in Zevenhuizen gem. Leek. Rensktje is overleden op 10-11-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 6 jaar oud.
6 Cazemier. 7 Fenje Cazemier, geboren op 17-08-1877 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.4.
8 Lemke Cazemier, geboren op 06-01-1880 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 17-11-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 10 maanden oud.
9 Rensktje Cazemier, geboren op 04-09-1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5.
10 Andries Cazemier, geboren op 29-10-1887 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.6.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.4 Hendrik Cazemier is geboren op 18-05-1846 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6). Hendrik is overleden op 14-04-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, 32 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Hoort Hendriks erbij?
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 25-02-1871 in Leek met Elzien Meinders Heerdt, 21 of 22 jaar oud. Elzien is geboren in 1849 in Leek, dochter van Jakob Heerdt en Geeske Hangelbroek.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5 Hillebrand Cazemier is geboren op 09-03-1851 in Nuis gem. Marum, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6). Hillebrand is overleden op 22-09-1919 in Nieuw Weerdinge gem. Emmen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1919 [bron: Acte van overlijden nr. 358]. Hij is begraven in 09-1919 in Nieuw Weerdinge gem. Emmen.

Notitie bij Hillebrand: Hilbrand? Casemier?
Hillebrand trouwde, 26 jaar oud, op 03-11-1877 in Leek met Antje Bakker, 27 jaar oud. Antje is geboren op 17-11-1849 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Lammert Hendriks Bakker en Grietje Winter. Antje is overleden op 01-03-1932 in Nieuw Weerdinge gem. Emmen, 82 jaar oud.

Kind van Hillebrand en Antje:
1 Jacobje Cazemier, geboren op 20-11-1876 in Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5.1.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5.1 Jacobje Cazemier is geboren op 20-11-1876 in Leek, dochter van Hillebrand Cazemier (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5) en Antje Bakker. Jacobje is overleden op 02-08-1966 in Finsterwolde, 89 jaar oud. Jacobje trouwde, 32 jaar oud, op 11-02-1909 in Emmen met Esdert van Heuvelen, 29 jaar oud. Esdert is geboren op 21-08-1879 in Finsterwolde. Esdert is overleden op 25-07-1947 in Finsterwolde, 67 jaar oud.

Notitie bij Esdert: zie stamboom op:
http://gw.geneanet.org/bowmore91

Moeder: Jantje Rijks
Vader: Freerk van Heuvelen
Zus: Grietje van Heuvelen
Zus: Jantje van Heuvelen
Zus: Harmke van Heuvelen

Kinderen van Jacobje en Esdert:
1 Antje van Heuvelen, geboren op 14-05-1909 in Finsterwolde.
Notitie bij Antje: Echtgenoot: J. Woltjer
2 Freerk Esdert van Heuvelen, geboren op 14-05-1909 in Finsterwolde. Freerk is overleden op 17-07-1909 in Emmen, 2 maanden oud.
3 Freerk Esdert van Heuvelen, geboren op 17-06-1911 in Finsterwolde. Freerk is overleden op 12-12-1980 in Finsterwolde, 69 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.6 Lemke Cazemier is geboren op 18-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6). Lemke is overleden op 07-01-1927 in Zevenhuizen gem. Leek, 72 jaar oud. Lemke trouwde, 24 jaar oud, op 12-10-1878 in Leek met Aldert Roffel, 46 of 47 jaar oud. Aldert is geboren in 1831 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hindrik Roffel en Jantje van der Vinne.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7 Aukje Jennes Deelstra is geboren op 14-01-1811 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 03-02-1811 in Midwolde gem. Leek. Aukje is overleden op 26-06-1858 in Zevenhuizen gem. Leek, 47 jaar oud.

Notitie bij Aukje: Auktje?
Aukje trouwde, 25 jaar oud, op 28-02-1836 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 4] met Cornelis Jans Homan, 21 jaar oud. Cornelis is geboren op 18-06-1814 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Hendriks Homan en Geeske Korneles Bijzitter. Cornelis is overleden op 24-11-1861 in Ooststellingwerf, 47 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Schipper.

Kinderen van Aukje Jennes en Cornelis Jans:
1 Geeske Homan, geboren op 08-02-1837 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.1.
2 Jenne Homan, geboren op 02-11-1838 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.2.
3 Jan Homan, geboren op 12-04-1841 in Zevenhuizen gem. Leek. Jan is overleden vóór 1846 in Zevenhuizen gem. Leek, ten hoogste 5 jaar oud.
Notitie bij Jan: Cornelis?
4 Limke Homan, geboren op 17-11-1843 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.3.
5 Jan Homan, geboren op 10-12-1846 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij Jan: Cornelis?
6 Grietje Homan, geboren op 06-12-1848 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.4.
7 Antje Homan, geboren op 27-02-1851 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij Antje: Cornelis?

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.1 Geeske Homan is geboren op 08-02-1837 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Cornelis Jans Homan en Aukje Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7). Geeske is overleden op 21-05-1924 in Groningen, 87 jaar oud.

Notitie bij Geeske: Cornelis?
Geeske trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1860 in Leek [bron: Akte nr. 13] met Jan Roelfs Middel, 32 jaar oud. Jan is geboren op 29-04-1827 in Tolbert gem. Leek, zoon van Roelf Gerkes Middel en Geertje Jans Hummel. Jan is overleden op 22-06-1910 in Groningen, 83 jaar oud.
Notitie bij Jan: Broer: Gerke Roelfszn Middel
Beroep:
Arbeider

Kinderen van Geeske en Jan Roelfs:
1 Aukje Middel.
2 Girben Middel.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.2 Jenne Homan is geboren op 02-11-1838 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Cornelis Jans Homan en Aukje Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7).

Notitie bij Jenne: Cornelis?
Jenne trouwde, 36 jaar oud, op 09-01-1875 in Leek met Aaltje Roffel, 30 jaar oud. Aaltje is geboren op 15-06-1844 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Fokke Roffel en Roelfke Lap.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.3 Limke Homan is geboren op 17-11-1843 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Cornelis Jans Homan en Aukje Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7). Limke is overleden op 19-07-1888 in Tolbert gem. Leek, 44 jaar oud.

Notitie bij Limke: Lemke?
Limke trouwde, 25 jaar oud, op 27-08-1869 in Leek [bron: Akte nr. 27 gem. Leek] met Hendrik Tuinstra, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 05-10-1841 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, zoon van Ritske Rapkes Tuinstra en Rienkje Loonstra. Hendrik is overleden op 26-12-1918 in Tolbert gem. Leek, 77 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Moeder: Riemkjen Joukes Loonstra (Tuinstra)

Vader: Ritske Rapkes Tuinstra
Zus: Wytske Tuinstra (Tjoelker)
Zus: Grietje Tuinstra (Veenstra)
Zus: Geeske Tuinstra (van de Velde)
Zus: Janke Tuinstra
Halfzuster: Frouktje Ritskes Tuinstra
Broer/Zuster: Jan Ritskes Tuinstra • Rapke Ritskes Tuinstra • Pieter Tuinstra • Berend Tuinstra * Hendrik Tuinstra

Voornaam: Pieter
Achternaam: Tuinstra
Geboortedatum: 23 jul 1839
Geboorteplaats: Surhuisterveen (Achtkarspelen), Nederland
In leven: Nee
Datum van overlijden: 17 okt 1919

Voornaam: Berend
Achternaam: Tuinstra
Geboortedatum: 24 dec 1844
Geboorteplaats: Surhuisterveen (Achtkarspelen), Nederland
In leven: Nee
Datum van overlijden: 5 dec 1883
Overlijdensplaats: De Wilp (Marum), Nederland
Echtgenote: Iebeltje Tienstra (Tuinstra)

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.4 Grietje Homan is geboren op 06-12-1848 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Cornelis Jans Homan en Aukje Jennes Deelstra (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7).

Notitie bij Grietje: Cornelis?
Grietje trouwde, 30 jaar oud, op 31-05-1879 in Leek met Geert Piek, 28 of 29 jaar oud. Geert is geboren in 1850 in Leek, zoon van Sjoert Piek en Annechien Giessen.
Notitie bij Geert: Echtgenote: G Grietje Piek (geboren ?)

1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.2 Tjepke Wobbes is geboren in Lage Mieden, zoon van Wobbe Pijtters (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1) en Oeke Derzels. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Inventarisnr.: 467-Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)-Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772]. Hij is gedoopt op 24-03-1698 in Hempens en Teerns.

Notitie bij Tjepke: Tjipke?

Leeuwarderadeel, huwelijken 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 april 1720 in Hempens
Man : Tjipke Wobbes
Vrouw : Wijtske Jelles afkomstig van Oudemirdum

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1693-1771
Inventarisnr.: DTB 467
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Leeuwarden, huwelijken 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 april 1720
Man : Tjipke Wobbes
Vrouw : Wytske Jelles
Opmerking : getrouwd te Hempens

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1714-1720
Inventarisnr.: DTB 987
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Tjepke trouwde, 22 jaar oud, op 01-04-1720 in Hempens [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1693-1771 DTB 467] met Wijtske Jelles. Wijtske is geboren in Oudemirdum.

Kinderen van Tjepke en Wijtske:
1 Trijntje Wobbes. Zij is gedoopt op 19-01-1721 in Hempens en Teerns. Trijntje is overleden vóór 1722, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Trijntje Wobbes. Zij is gedoopt op 06-09-1722 in Hempens en Teerns.
3 Tjepke Wobbes. Hij is gedoopt op 16-04-1724 in Hempens en Teerns.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.2 Wobbe Pijtters is geboren omstreeks 1650 in Giekerk, zoon van Pijtter Pijtters (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4) en Auck (Aukje) Jennes. Wobbe is overleden na 1703, minstens 53 jaar oud.

Notitie bij Wobbe: Wobbe Pieters


302 Dirk Sjoerds, afkomstig uit Oenkerk in 1665, overleden te Giekerk tussen 1685 en 1698.
Boer te Oenkerk(1666,1668) en te Giekerk(1674,1685).
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.
Dirk is in ondertrouw gegaan te Oenkerk/G/W op 8 januari 1665 met
393 Sjoukje Pieters, afkomstig uit Giekerk in 1665, geboren rond 1645, overleden te Giekerk tussen 1713 en 1721.
Na overlijden van haar man boerin te Giekerk (1698 stem 2,1708 stem 28).
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.
Pers.kohier Giekerk 1:1712 en 1713 Dirk Sjoerds weduwe 700 car.gld.;1718 Dirk Sjoerds erven 700 car.gld.;1721:de 7 kinderen betalen 700 car.gld.,ieder 100 car.gld.
TIE-99-277 d.d.17-6-1706:Wobbe Pieters en Taetske Gabes,echtpaar te Suawoude,tekenen te Leeuwarden op 5-6-1706 een schuldbekentenis aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Giekerk.Het betreft 100 car.gld.uit de erfenis van moeder Auk Jennes,volgens scheidingsacte d.d.24-5-1703.
Beroep:
Boer (te Suawoude/Hempens)
Wobbe trouwde met Taetske Gabes.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.3 Sjoukje Pijtters is geboren in 1645 in Giekerk, dochter van Pijtter Pijtters (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4) en Auck (Aukje) Jennes. Sjoukje is overleden vóór 1721, ten hoogste 76 jaar oud.

Notitie bij Sjoukje: 393 Sjoukje Pieters, afkomstig uit Giekerk in 1665, geboren rond 1645, overleden te Giekerk tussen 1713 en 1721.
Na overlijden van haar man boerin te Giekerk (1698 stem 2,1708 stem 28).
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.
Pers.kohier Giekerk 1:1712 en 1713 Dirk Sjoerds weduwe 700 car.gld.;1718 Dirk Sjoerds erven 700 car.gld.;1721:de 7 kinderen betalen 700 car.gld.,ieder 100 car.gld.
TIE-99-277 d.d.17-6-1706:Wobbe Pieters en Taetske Gabes,echtpaar te Suawoude,tekenen te Leeuwarden op 5-6-1706 een schuldbekentenis aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Giekerk.Het betreft 100 car.gld.uit de erfenis van moeder Auk Jennes,volgens scheidingsacte d.d.24-5-1703.
Beroep:
Boerin (te Giekerk)
Sjoukje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 08-01-1665 in Oenkerk met Dirk Sjoerds, 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 08-01-1665 in Oenkerk in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is geboren in 1645 in Oenkerk, zoon van Sjoerd Jurjens en Sijke Pijtters. Dirk is overleden vóór 1698 in Giekerk, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Broer: Reiner Sjoerds Jurjens • Joucke Sjoerdts Jurjens • Jurjen Sjoerds Jurjens • Andries Sjoerds Jurjens

392 Dirk Sjoerds, afkomstig uit Oenkerk in 1665, overleden te Giekerk tussen 1685 en 1698.
Boer te Oenkerk(1666,1668) en te Giekerk(1674,1685).
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.
Dirk is in ondertrouw gegaan te Oenkerk/G/W op 8 januari 1665 met
393 Sjoukje Pieters, afkomstig uit Giekerk in 1665, geboren rond 1645, overleden te Giekerk tussen 1713 en 1721.
Na overlijden van haar man boerin te Giekerk (1698 stem 2,1708 stem 28).
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.
Pers.kohier Giekerk 1:1712 en 1713 Dirk Sjoerds weduwe 700 car.gld.;1718 Dirk Sjoerds erven 700 car.gld.;1721:de 7 kinderen betalen 700 car.gld.,ieder 100 car.gld.
TIE-99-277 d.d.17-6-1706:Wobbe Pieters en Taetske Gabes,echtpaar te Suawoude,tekenen te Leeuwarden op 5-6-1706 een schuldbekentenis aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Giekerk.Het betreft 100 car.gld.uit de erfenis van moeder Auk Jennes,volgens scheidingsacte d.d.24-5-1703.

Uit dit huwelijk:

- Janke Dirks, gedoopt te Oenkerk op 25 februari 1666, overleden voor 1721.

- Tryntje Dirks, geboren rond 1668 ,ws.te Oenkerk,maar niet in doopboek,, overleden te Tietjerk tussen 1740 en 1751.
Boerin te Tietjerk na overlijden van haar man (1721 gebr.stem 32).
Pers.kohier Tietjerk 8:1721 als weduwe voor 1/7 erfgenaam van haar moeder,100 car.gld.;1723 en 1740 aangeslagen;1751 haar erven.
Tryntje is getrouwd rond 1690 met Eelke Sikkes, gedoopt te Rijperkerk op 25 september 1659, overleden te Tietjerk voor 1721.
Boer te Garijp en Tietjerk.
Pers.kohier Tietjerk 8:1712 Eelke Sikkes;1721 de weduwe.

- Gosse Dirks, geboren te Oenkerk/Giekerk rond 1670, zie 420.

- Jouke Dirks, gedoopt te Giekerk op 11 december 1674, zie 444.

- Sjoerd Dirks, gedoopt te Giekerk op 22 februari 1680, overleden aldaar tussen 1729 en 1732.
Boer te Giekerk (1728 gebr.stem 1).
Lidmaat te Giekerk na belijdenis in 1723;op de lidmatenlijst in 1728.
Pers.kohier Giekerk 32:1721 Sjoerd Dirks als erfgenaam van zijn moeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.;1732 de weduwe 260 car.gld.;1735 de weduwe is hertrouwd.
Sjoerd is getrouwd te Giekerk op 5 juni 1729 met Jisseltje Sikkes, (ook Jislyk), afkomstig uit Giekerk in 1729.
Zij hertrouwde op 28-3-1734 te Suawoude met Hermanus Inia van Suawoude.

- Pieter Dirks, gedoopt te Giekerk op 12 juli 1685, overleden te Roodkerk in 1769 of 1770.
Boer te Oenkerk (1718 en 1723 gebr.deel stem 18) en boer te Roodkerk (1726,1728,1738,1748 gebr.stem 12).
Pers.kohier Oenkerk 54:1721 Pieter Dirks als erfgenaam van zijn moeder 100 car.gld.;1723 niet meer.
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis omstreeks 1715;daar op lidmatenlijst in 1723;op lidmatenlijst Roodkerk in 1746 en 1754.
Pieter is getrouwd te Roodkerk (?) rond 1720 ,trouwen Roodkerk/Oudkerk 1720/1753 ontbreekt, met Sieuke Sijes, geboren te Lekkum in het jaar 1694, overleden te Roodkerk in het jaar 1754, dochter van Sije Tjeerds (422) en Tryntje Annes (423).

- Theunis Dirks, geboren te Giekerk rond 1690, zie 196.

- Antje Dirks, geboren te Giekerk ,ws.na 1690,, overleden aldaar na 1730.
Zij zal ook gedoopt zijn in Giekerk,maar het doopboek 1690/1695 is met hiaten.Zij staat op de lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728.
Antje is getrouwd rond 1710 met Pieter Eelses, geboren te Roodkerk rond 1683, overleden te Giekerk tussen 1728 en 1730.
Boer te Giekerk (1718 en 1728 gebr.stem 2).
Op lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728;diaken aldaar 1713/1715;ouderling 1721/1723.
Hij trouwde eerst op 10-5-1705 te Rijperkerk met Antje Ulbes,uit welk huwelijk een dochter Antje werd gedoopt te Oudkerk.
Pers.kohier Giekerk 26:1714 Pieter Eelses 520 car.gld.;1730 de weduwe 780 car.gld.;Giekerk 31:1721 Pieter Eelses voor 1/7 erfgenaam van zijn schoonmoeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.
Beroep:
Boer (1666,1668 te Oenkerk
1674,1685 te Giekerk)

Kinderen van Sjoukje en Dirk:
1 Janke Dirks. Zij is gedoopt op 25-02-1666 in Oenkerk. Janke is overleden vóór 1721, ten hoogste 55 jaar oud.
2 Tryntje Dirks, geboren omstreeks 1668 in Oenkerk Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.1.
3 Gosse Dirks, geboren omstreeks 1670 in Oenkerk/Giekerk.
4 Joucke Dirks, geboren op 11-12-1674 in Giekerk.
5 Sjoerd Dirks Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.2.
6 Pieter Dirks Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.3.
7 Theunis Dirks, geboren omstreeks 1690 in Giekerk.
8 Antje Dirks, geboren na 1690 in Gierkerk Volgt 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.4.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.1 Tryntje Dirks is geboren omstreeks 1668 in Oenkerk, dochter van Dirk Sjoerds en Sjoukje Pijtters (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3). Tryntje is overleden vóór 1751 in Giekerk, ten hoogste 83 jaar oud.

Notitie bij Tryntje: - Tryntje Dirks, geboren rond 1668 ,ws.te Oenkerk,maar niet in doopboek,, overleden te Tietjerk tussen 1740 en 1751.
Boerin te Tietjerk na overlijden van haar man (1721 gebr.stem 32).
Pers.kohier Tietjerk 8:1721 als weduwe voor 1/7 erfgenaam van haar moeder,100 car.gld.;1723 en 1740 aangeslagen;1751 haar erven.
Tryntje is getrouwd rond 1690 met Eelke Sikkes, gedoopt te Rijperkerk op 25 september 1659, overleden te Tietjerk voor 1721.
Boer te Garijp en Tietjerk.
Pers.kohier Tietjerk 8:1712 Eelke Sikkes;1721 de weduwe.
Tryntje begon een relatie met Eeltke Sikkes. Hij is gedoopt op 25-09-1659 in Rijperkerk. Eeltke is overleden vóór 1721 in Tietjerk, ten hoogste 62 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.2 Sjoerd Dirks, zoon van Dirk Sjoerds en Sjoukje Pijtters (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3). Hij is gedoopt op 22-02-1680 in Gierkerk. Sjoerd is overleden vóór 1732, ten hoogste 52 jaar oud.

Notitie bij Sjoerd: - Sjoerd Dirks, gedoopt te Giekerk op 22 februari 1680, overleden aldaar tussen 1729 en 1732.
Boer te Giekerk (1728 gebr.stem 1).
Lidmaat te Giekerk na belijdenis in 1723;op de lidmatenlijst in 1728.
Pers.kohier Giekerk 32:1721 Sjoerd Dirks als erfgenaam van zijn moeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.;1732 de weduwe 260 car.gld.;1735 de weduwe is hertrouwd.
Sjoerd is getrouwd te Giekerk op 5 juni 1729 met Jisseltje Sikkes, (ook Jislyk), afkomstig uit Giekerk in 1729.
Zij hertrouwde op 28-3-1734 te Suawoude met Hermanus Inia van Suawoude.
Sjoerd trouwde, 49 jaar oud, op 05-06-1729 in Giekerk met Jisseltje Sikkes. Jisseltje trouwde later op 28-03-1734 in Suawoude met Hermanus Inia.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.3 Pieter Dirks, zoon van Dirk Sjoerds en Sjoukje Pijtters (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3). Hij is gedoopt op 12-07-1685 in Giekerk. Pieter is overleden vóór 1771 in Roodkerk, ten hoogste 86 jaar oud.

Notitie bij Pieter: - Pieter Dirks, gedoopt te Giekerk op 12 juli 1685, overleden te Roodkerk in 1769 of 1770.
Boer te Oenkerk (1718 en 1723 gebr.deel stem 18) en boer te Roodkerk (1726,1728,1738,1748 gebr.stem 12).
Pers.kohier Oenkerk 54:1721 Pieter Dirks als erfgenaam van zijn moeder 100 car.gld.;1723 niet meer.
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis omstreeks 1715;daar op lidmatenlijst in 1723;op lidmatenlijst Roodkerk in 1746 en 1754.
Pieter is getrouwd te Roodkerk (?) rond 1720 ,trouwen Roodkerk/Oudkerk 1720/1753 ontbreekt, met Sieuke Sijes, geboren te Lekkum in het jaar 1694, overleden te Roodkerk in het jaar 1754, dochter van Sije Tjeerds (422) en Tryntje Annes (423).
Pieter trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1720 in Roodkerk met Sieuke Sijes, 25 of 26 jaar oud. Sieuke is geboren in 1694 in Lekkum. Sieuke is overleden in 1754 in Roodkerk, 59 of 60 jaar oud.

1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.4 Antje Dirks is geboren na 1690 in Gierkerk, dochter van Dirk Sjoerds en Sjoukje Pijtters (zie 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3). Antje is overleden na 1730.

Notitie bij Antje: - Antje Dirks, geboren te Giekerk ,ws.na 1690,, overleden aldaar na 1730.
Zij zal ook gedoopt zijn in Giekerk,maar het doopboek 1690/1695 is met hiaten.Zij staat op de lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728.
Antje is getrouwd rond 1710 met Pieter Eelses, geboren te Roodkerk rond 1683, overleden te Giekerk tussen 1728 en 1730.
Boer te Giekerk (1718 en 1728 gebr.stem 2).
Op lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728;diaken aldaar 1713/1715;ouderling 1721/1723.
Hij trouwde eerst op 10-5-1705 te Rijperkerk met Antje Ulbes,uit welk huwelijk een dochter Antje werd gedoopt te Oudkerk.
Pers.kohier Giekerk 26:1714 Pieter Eelses 520 car.gld.;1730 de weduwe 780 car.gld.;Giekerk 31:1721 Pieter Eelses voor 1/7 erfgenaam van zijn schoonmoeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.
Antje trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, in 1710 in Roodkerk met Pieter Eelzes, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1683 in Roodkerk. Pieter is overleden vóór 1730 in Giekerk, ten hoogste 47 jaar oud. Pieter is weduwnaar van Antje Ulbes, met wie hij trouwde op 10-05-1705 in Rijperkerk.
Notitie bij Pieter: Antje is getrouwd rond 1710 met Pieter Eelses, geboren te Roodkerk rond 1683, overleden te Giekerk tussen 1728 en 1730.
Boer te Giekerk (1718 en 1728 gebr.stem 2).
Op lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728;diaken aldaar 1713/1715;ouderling 1721/1723.
Hij trouwde eerst op 10-5-1705 te Rijperkerk met Antje Ulbes,uit welk huwelijk een dochter Antje werd gedoopt te Oudkerk.
Pers.kohier Giekerk 26:1714 Pieter Eelses 520 car.gld.;1730 de weduwe 780 car.gld.;Giekerk 31:1721 Pieter Eelses voor 1/7 erfgenaam van zijn schoonmoeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.

1.1.1.1.2 Romcka Sijdsz is geboren in 1480, zoon van Sijds Haijnga (zie 1.1.1.1) en Rixt Romcke.

Notitie bij Romcka: (Haijnga)
Sijdts.

Kinderen van Romcka uit onbekende relatie:
1 Jan Sasckers, geboren na 1540. Jan is overleden vóór 1620, ten hoogste 80 jaar oud.
2 Tiaert Sasckers, geboren na 1540. Tiaert is overleden vóór 1620, ten hoogste 80 jaar oud.
3 Vyttzie Romko, geboren na 1540 in Oenkerk Volgt 1.1.1.1.2.1.

1.1.1.1.2.1 Vyttzie Romko is geboren na 1540 in Oenkerk, zoon van Romcka Sijdsz (zie 1.1.1.1.2). Vyttzie is overleden vóór 1620, ten hoogste 80 jaar oud.

Notitie bij Vyttzie: Wytie Sasckers

Kind van Vyttzie uit onbekende relatie:
1 Sascker Wittzie, geboren in Oenkerk Volgt 1.1.1.1.2.1.1.

1.1.1.1.2.1.1 Sascker Wittzie is geboren in Oenkerk, zoon van Vyttzie Romko (zie 1.1.1.1.2.1).

Kind van Sascker uit onbekende relatie:

1 Wyttya Sasker, geboren in Oenkerk.

1.1.2 Thiard Hayngha is geboren omstreeks 1420, zoon van Bennert Haijngha (zie 1.1) en ?Haijngha. Thiard is overleden omstreeks 1480, ongeveer 60 jaar oud.

Notitie bij Thiard: Sipma, . 177, pag. 113: Henna woont in Oosterend en Thiard in Leeuwarden.

Sipma deel 1 p. 113:De plaatsen die genoemd worden zijn Mersem(Merrim) en Leeuwaren, waar Thiard woont: datum 5 november 1465.

De broers hebben un grootste macht gehad op latere leeftijd. De stukken, die van hen gevonden zijn, dateren van 1466, 1453 en 1465.
Thiard trouwde met ?Hayngha.

Kinderen van Thiard en ?Hayngha:
1 Bennert Hayngha, geboren in 1440. Bennert is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud.
2 Hessel Hayngha, geboren in 1440. Hessel is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Hessel: Sipma, deel 4, nr. 283 (1517)
3 Werp Hayngha, geboren in 1440. Werp is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Werp: Sipma, deel 2, pag. 176: verbondf tussen Dockum en omliggenden gebieden, datum: 1 nov 1487.

Index

!Bedijs, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.2]
!Bodhuis, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
!Deelstra, [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.2]
!Deelstra, Jeroen [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.2.1]
!Heijstek, Piet [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.3]
!Herm, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.2]
!Jansen, Arnold [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2]
!Tikker, Bruno [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.1]
!Tikker, Steve [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.3]
?Bahn, Susan [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.2]
?Bedijs, Alona [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3.2]
?Bockema, [Schoonouder van 1.1.1.1]
?Bot, Tryn [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.1]
?Deelstra, [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.2]
?Deelstra, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.4]
?Deelstra, Aaltje [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.1]
?Deelstra, Carolyn [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2.2]
?Deelstra, Rina [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.2]
?Deelstra, Linda [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.1]
?Drexhagen, Cathy [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.3]
?Drexhagen, Karen [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.4]
?Fahringer, Kim [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.2]
?Hagen, Barbara [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.1]
?Haijngha, [Partner van 1.1]
?Hainga, [Partner van 1]
?Hayngha, [Partner van 1.1.2]
?Hayngha, [Partner van 1.1.1]
?Heijstek, Tineke [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.4]
?Heijstek, Wil [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.1]
?Hummel, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.3]
?Hummel, Ieke [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.3.1]
?Jacobs, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3]
?Rozema, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.5]
?Sascker, [Partner van 1.1.1.1.1.1]
?Sijds, [Partner van 1.1.1.1.1]
?Visser, Jean [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1]
Aakster, Andries (*22-11-1832 †03-10-1854) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3]
Aakster, Eelze (*1828 †1911) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.2]
Aakster, Geert (*05-03-1836 †20-03-1901) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3]
Aakster, Iemke [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3]
Aakster, Jenne (*08-10-1829 †01-11-1895) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
Aakster, Jenne (*20-08-1820 †08-07-1828) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3]
Aakster, Johannes (*24-12-1824 †18-05-1860) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.1]
Aakster, Klaas (*30-08-1822 †28-11-1841) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3]
Aakster, Klaas (*05-03-1760 †19-08-1823) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3]
Aakster, Lemke (*1839 †19-01-1908) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4]
Aakster, Lipke (*1867) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
Aakster, Lipke (*05-02-1805 †07-08-1880) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
Aakster, Roelf [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
Aakster, Roelfke (*1859) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
Aakster, Roelfke [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.1]
Aakster, Roelf (*06-11-1795 †07-11-1886) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3]
Aakster, Tjitte [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
Aalmoes, Lamke (*23-07-1887 †21-12-1946) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3]
Aeilkema, Amanda [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.1]
Aeilkema, Angela [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.1]
Aeilkema, Benjamin [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.1]
Aeilkema, Elisabeth [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2]
Aeilkema, Henk [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2]
Aeilkema, Joachim [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.2]
Aeilkema, Stephan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.1]
Aemes, Antje (*02-09-1764 †<1766) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.2]
Aemes, Antje (*30-06-1766) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.2]
Aemes, Steffen [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.2]
Akkerman van, Elisabeth (*13-10-1916 †24-11-2000) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5]
Akkerman, Foktje (*06-07-1840 †01-07-1874) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.3]
Alkema, Geeske (*26-12-1844 †03-02-1917) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.2]
Alkema, Hendrik (*22-04-1858 †28-06-1936) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.1]
Alkema, Ibeltje (*1876) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.1]
Almoes, Jannes (*21-02-1836 †17-07-1923) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3]
Ananias, Johanna [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.1]
Andrews, Callie [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7]
Aukema, Jan (*1865) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.1]
Aukema, Jans (*09-12-1819 †02-03-1902) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.1]
Aukes, Trijntje (*±1732) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3]
Auwsma, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6]
Baart, Yvonne [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.2]
Bahn, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3]
Bahn, Carole [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3]
Bahn, Frederic [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3]
Bahn, Frederick (*12-08-1912 †03-05-1985) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3]
Bahn, Raymond [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.3]
Bahn, Richard [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.1]
Bahn, Robert (*14-10-1938 †?-11-1998) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.2]
Baimbridge, Bob (*1929 †1956) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1.1]
Bakker, Aaltje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.1]
Bakker, Antje (*17-11-1849 †01-03-1932) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5]
Bakker, Douwe (*1841) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.2]
Bakker, Everdina (*19-02-1824 †07-05-1905) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.1]
Bakker, Hindrik [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.1]
Bakker, Jacob (*1817) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.1]
Bakker, Jasmin (*2006) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.1]
Bakker, Lammert [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5]
Bakker, Trijntje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.1]
Bakker, Trijntje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.1]
Bakker, Wiepke (*20-07-1807 †11-08-1859) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1]
Balk, Sjaan (*15-03-1910 †02-01-2013) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1]
Balk, Jacob (*28-02-1887 †12-03-1972) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1]
Barkhuis, Harmtien [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.2]
Baron, Tjitske (*08-03-1852 †03-03-1929) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3]
Bavingh, Jantje (*23-02-1856 †09-01-1880)
Bavingh, Martha [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.3]
Bedijs, Adriaan (*18-10-1891 †14-02-1971) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3]
Bedijs, Carla [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1]
Bedijs, Frank [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3]
Bedijs, Harry (*08-09-1915 †09-05-2002) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3]
Bedijs, Irene [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3.1]
Bedijs, Mieke [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.2]
Bedijs, Paul [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3.2]
Beereboom, Geessien [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3]
Benink, Jantina [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.4]
Berghuis, Aaltje (*1879 †12-02-1929) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2]
Berghuis, Geert [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.3]
Berghuis, Jantje (*08-02-1883 †01-02-1966) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.3]
Betge, Coenraad (*1858) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6.1]
Betge, Hendrik [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6.1]
Bettenhausen, Chris [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.1]
Betz, Robert [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.6.1]
Bijzitter, Geeske [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7]
Bixler, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.3]
Blaauw, (*27-02-1847 †27-02-1847) [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5]
Blaauw, Antje (*06-11-1836 †10-11-1836) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5]
Blaauw, Antje (*25-09-1838 †02-01-1924) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1]
Blaauw, Engbert (*1805 †03-04-1878) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5]
Blaauw, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5]
Blaauw, Lemke (*06-11-1836 †11-11-1836) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5]
Blaauw, Limke (*25-09-1838 †17-04-1860) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5]
Blaauw, Renskje (*10-05-1841 †18-08-1871) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.2]
Blaauw, Trientje (*28-08-1843) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.3]
Blomberg, Geesje (*10-10-1852 †29-03-1908) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.1]
Blomberg, Hilligje (*08-08-1858 †12-12-1908) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.2]
Blomberg, Hilligje (*28-07-1850 †08-07-1853) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]
Blomberg, Johannes (*13-08-1855 †27-05-1857) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]
Blomberg, Johannes (*25-07-1861 †13-02-1866) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]
Blomberg, Lefferts [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]
Blomberg, Tymen (*20-05-1815 †03-10-1861) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]
Bockama, [Partner van 1.1.1.1]
Bockama, Sijds [Schoonouder van 1.1.1.1]
Bodhuis, Betje (*1803 †02-01-1868) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
Bodhuis, Hiltje (*05-04-1828 †02-07-1894) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
Boedeltje, Aaffien [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1]
Boer de, Garmt (*1874) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.5]
Boer de, Geeske (*13-11-1793 †02-09-1872) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Boer de, Geeske (*±1811 †17-10-1885) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5]
Boer de, Hindrik ( †30-07-1891) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6]
Boer de, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.5]
Boer de, Jantje (*1876) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.1]
Boer de, Riekele [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.1]
Boer de, Trientje (*1850) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6]
Boer de, Wietse (*16-05-1907 †07-10-1976) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.8]
Boerema, Anna (*31-08-1822 †20-10-1854) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6]
Boerhof, Margje [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1]
Boerma, J.R. [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.1]
Boers, Hinderkien (*1840)
Boeteger, Ben [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9.1]
Boeteger, Steve [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9.1]
Boeteger, Teri [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9.1]
Bogerd van de, Elisabeth (*18-01-1904 †04-05-1987) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1]
Bolhuis van, Antje (*16-06-1849 †11-02-1924) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.4]
Bomert, Wolterdina (*25-01-1858 †10-08-1902) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.3]
Borkert, Jopie [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5]
Borsten, Cornelis (*23-03-1892) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1]
Borsten, Annie [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1]
Bos van den, Annie (*21-08-1917 †24-04-1993) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1]
Bos, Anneke [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.1]
Bos, Boudina (*23-04-1906) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3]
Bos, Hendrik (*1755 †12-04-1808) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Bos, Hiltje (*1791 †20-06-1829) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Bos, Pieter [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3]
Bos, Rensktje (*1782 †08-05-1851) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6]
Bosman, Andries (*23-11-1872 †09-03-1929) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2]
Bosman, Bote (*06-04-1875 †14-12-1962) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.3]
Bosman, Frederika [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2]
Bosman, Geeralt [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5]
Bosman, Geerko (*01-02-1883 †15-05-1965) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.4]
Bosman, Geert (*02-05-1907 †11-04-1987) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.3]
Bosman, Geert [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2]
Bosman, Geertje (*1869 †04-08-1881) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5]
Bosman, Geeske (*1871 †03-03-1888) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5]
Bosman, Greetje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2]
Bosman, Hedde (*09-03-1843 †17-02-1899) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5]
Bosman, Hedde (*04-05-1900) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.1]
Bosman, Heddina [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2]
Bosman, Hendrik (*1876 †27-05-1877) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5]
Bosman, Jacob (*26-12-1866 †12-03-1960) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.1]
Bosman, Jacob (*03-11-1812 †28-01-1882) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5]
Bosman, Johanna [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.1]
Bosman, Joukje [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.6]
Bosman, K. [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5]
Bosman, Klaas (*20-10-1897) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.1]
Bosman, Martha [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.2]
Bot, Anna (*26-08-1889 †22-11-1960) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3]
Bot, Cornelia [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3]
Bot, Cot [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3]
Bot, Derk (*03-09-1853 †13-08-1892) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3]
Bot, Geesje ( †<1894)
Bot, Harm [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3]
Bot, Harmke (*17-02-1893 †30-10-1969) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.4]
Bot, Jantje [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.1]
Bot, Jenne [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.1]
Bote, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3]
Bote, Bauck (*±1563 †24-09-1639) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3]
Bouman, Jantje (*1869) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.2]
Bouman, Pieter [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.2]
Bree van, Adriaan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.1]
Bree van, Jan [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.1]
Bree van, Michiel [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.1]
Brink, Jantje (*±1805 †09-01-1873) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3]
Brock van den, G. [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.2]
Bron, (*21-08-1882 †21-08-1882) [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2]
Bron, Anna (*20-01-1886) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.1]
Bron, Auktje (*10-06-1872 †07-04-1956) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4]
Bron, Berendina (*06-03-1890) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.3]
Bron, Evert (*02-08-1883 †18-09-1886) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2]
Bron, Evert (*22-12-1887 †19-08-1949) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.2]
Bron, Evert (*20-06-1828 †06-03-1903) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4]
Bron, Evert (*21-08-1882 †22-08-1882) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2]
Bron, Hendrik (*1893) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.4]
Bron, Hendrik (*12-09-1891 †18-01-1892) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2]
Bron, Hendrik (*23-12-1892 †<1893) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2]
Bron, Klaas (*06-02-1856 †04-11-1899) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2]
Bron, Teke [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.2]
Bron, Trientje (*15-07-1865 †20-10-1952) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Brookhouse, Frits [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.7]
Brown, Marilyn [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.1]
Bruin de, Akke (*16-02-1854) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6]
Bruin de, Geert (*17-09-1855 †20-05-1910) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.1]
Bruin de, Geertje (*30-10-1878) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6]
Bruin de, Hendrik (*24-05-1885 †1918) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.1]
Bruin de, Karst (*02-03-1838 †08-04-1882) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6]
Bruin de, Oetsina (*07-01-1890) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.1]
Bruineberg, Willempje (*1859) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.4]
Bruines?, Karel [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.7]
Bruinsma, Boukjen (*31-01-1836 †11-06-1870) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
Bruinsma, Eelse (*09-10-1878 †11-12-1880) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4]
Bruinsma, Eelsina (*01-06-1882 †01-04-1888) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4]
Bruinsma, Geertje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4]
Bruinsma, Jantje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4]
Bruinsma, Klaas (*30-11-1833 †06-10-1908) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4]
Bruinsma, Lipkje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4]
Bruinsma, Roelf (*?-04-1874 †09-07-1874) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4]
Bruinsma, Roelfke ( †14-03-1905) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4]
Bruinsma, Tjitte [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4]
Bruinsma, Tjitte (*27-05-1804 †22-04-1861) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.4] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.3]
Bruyneel, Liesbeth [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.2]
Bruyneel, Jan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3]
Bruyneel, Tineke [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.1]
Bruyneel, Willem [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3]
Buist, Harm ( †1960) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.5]
Bult, Aukje [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2.1]
Cacanay, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.7]
Cannon, Vicky [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.2]
Cartright, Art [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5]
Cazemier, (*27-05-1876 †27-05-1876) [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3]
Cazemier, Aafke (*27-01-1865 †08-08-1938) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Cazemier, Abel (*1863) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.2]
Cazemier, Andries (*15-01-1842 †29-11-1902) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3]
Cazemier, Andries (*29-10-1887) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.6]
Cazemier, Fenje (*17-08-1877) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.4]
Cazemier, Geertje (*1864 †01-01-1949) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.2]
Cazemier, Geertje (*15-09-1809 †11-10-1879) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4]
Cazemier, Geessien (*1895) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.3.1]
Cazemier, Hendrik (*18-05-1846 †14-04-1879) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.4]
Cazemier, Hendrik (*25-03-1868 †07-01-1949) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.3]
Cazemier, Hendrik (*1876) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.1]
Cazemier, Hendrik (*1867) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.3]
Cazemier, Hendrik (*17-09-1788 †11-07-1857) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4]
Cazemier, Hendrik (*30-12-1806 †22-05-1880) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6]
Cazemier, Hillebrand (*09-03-1851 †22-09-1919) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5]
Cazemier, Jacobje (*20-11-1876 †02-08-1966) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5.1]
Cazemier, Jakobje (*27-01-1865 †27-06-1936) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.2]
Cazemier, Jakobje (*1879) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.3]
Cazemier, Jakobje (*1861) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.1]
Cazemier, Jan (*1877) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.2]
Cazemier, Jannes (*31-01-1885 †01-06-1911) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.6]
Cazemier, Jenne (*05-09-1836 †14-01-1914) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2]
Cazemier, Johannes (*17-09-1838) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6]
Cazemier, Johannes (*24-06-1871 †17-02-1888) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3]
Cazemier, Klaas (*1881) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.4]
Cazemier, Lemke (*18-02-1854 †07-01-1927) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.6]
Cazemier, Lemke (*06-01-1880 †17-11-1880) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3]
Cazemier, Renskje (*20-04-1844 †04-07-1867) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6]
Cazemier, Rensktje (*04-09-1883 †24-11-1964) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5]
Cazemier, Rensktje (*31-03-1874 †10-11-1880) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.3]
Cazemier, Roelf (*23-03-1835 †15-01-1909) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1]
Cazemier, Roelf (*1871 †12-02-1941) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1]
Cazemier, Roelf (*1780 †08-05-1851) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6]
Cazemier, Roelof (*1883) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.5]
Cazemier, Wiebe (*08-02-1849 †14-02-1852) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6]
Christensen, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.4]
Claasha, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.2]
Coesant van, Charissa [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.3]
Coesant van, Jamiro [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.3]
Coesant van, Ritchie [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.3]
Coesant van, Rob [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.3]
Coesant van, Romano [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.3]
Conraads, Geertje (*1893) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1.1]
Conraads, Martijnus [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1.1]
Conradi, Geertje (*21-03-1878) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7]
Conradi, Pieter [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7]
Cornelis, Antje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.1]
Cornelis, Ernst (*07-02-1893) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3.1]
Cornelis, Remmert [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.1]
Corporaal, Kunna (*29-07-1907 †13-11-1995) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2]
Cousins, Vernon [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.3]
Dahlin, Karl [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.2]
Dam van, G. [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3]
Dam van, Marjan [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3]
Danks, Wanda [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.1]
Davis, William [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.6]
Dedecker, Lucretia [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.1]
Deelstra, (*08-04-1888 †08-04-1888) [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Deelstra, (*2001 †2001) [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2.2]
Deelstra, (*29-09-1948 †29-09-1948) [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1]
Deelstra, (*28-06-1851 †28-06-1851) [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1]
Deelstra, (*04-05-1853 †04-05-1853) [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1]
Deelstra, (*18-06-1854 †18-06-1854) [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1]
Deelstra, ? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.2]
Deelstra, ? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.4]
Deelstra, ? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.6]
Deelstra, ?? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.2]
Deelstra, ?? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.4]
Deelstra, ?? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.6]
Deelstra, ??? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.2]
Deelstra, ??? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.4]
Deelstra, Aafke (*01-12-1876 †06-05-1968) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.1]
Deelstra, Aafke (*24-11-1879 †01-03-1961) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9.1]
Deelstra, Aafke (*18-07-1884 †02-03-1885) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Deelstra, Aafke (*14-01-1886 †29-04-1886) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Deelstra, Alberdina (*23-04-1882) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3]
Deelstra, Albert (*21-03-1874 †21-08-1874) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Deelstra, Albert (*27-04-1877 †12-02-1882) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Deelstra, Alle (*29-03-1847 †16-08-1915) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11]
Deelstra, Alie [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.3]
Deelstra, Andries [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.1]
Deelstra, Andries (*03-10-1857 †01-02-1914) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Deelstra, Andries (*17-02-1897 †18-11-1910) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.1]
Deelstra, Andries (*14-07-1909 †15-12-1976) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1]
Deelstra, Andrik (*09-10-1965 †30-10-2012) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.1]
Deelstra, Andries (*17-07-1957 †04-06-2002) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.5]
Deelstra, Andries (*27-04-1912 †23-08-1988) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1]
Deelstra, Andries (*01-05-1802 †01-11-1870) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4]
Deelstra, Andries (*19-11-1836) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Deelstra, Andries (*20-06-1829 †21-07-1829) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Deelstra, Andy [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1]
Deelstra, Anna (*1898) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.2]
Deelstra, Anna (*31-07-1876) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6]
Deelstra, Anna (*12-08-1888 †19-11-1888) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Deelstra, Anna (*14-12-1891 †26-01-1939) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.4]
Deelstra, Netty (*12-10-1916 †08-05-2002) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3]
Deelstra, Anouschka (*31-12-1975 †14-09-1999) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4]
Deelstra, Antje (*21-08-1839 †01-11-1914) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4]
Deelstra, Antje (*23-02-1915 †17-02-1993) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2]
Deelstra, Antje (*25-01-1824 †25-06-1902) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]
Deelstra, Antje (*14-07-1894 †07-09-1980) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3.1]
Deelstra, Antje (*24-03-1914 †16-10-2004) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3]
Deelstra, Antje (*?-12-1794 †25-01-1814) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1]
Deelstra, Arend [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.1]
Deelstra, Aukje (*14-01-1811 †26-06-1858) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7]
Deelstra, Berendina (*29-12-1872 †25-07-1924) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.5]
Deelstra, Carianne [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.2]
Deelstra, Casandra [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.2]
Deelstra, Catharina (*17-05-1878 †21-02-1939) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6.1]
Deelstra, Corrie [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.2]
Deelstra, Kees [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2]
Deelstra, Kees [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2]
Deelstra, Daan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.2]
Deelstra, David [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2]
Deelstra, Dieuke (*06-10-1847 †15-03-1914) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.3]
Deelstra, Dik [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.3]
Deelstra, Dirk (*04-02-1913 †15-01-1983) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5]
Deelstra, Dirk [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.3]
Deelstra, Doetje (*06-06-1875 †07-02-1877) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Deelstra, Doetje (*29-07-1879) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Deelstra, Douwe [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.1.1]
Deelstra, Dylan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.1]
Deelstra, Eduard [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5]
Deelstra, Edwin (*17-01-1964) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5.1]
Deelstra, Edwin [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5.1]
Deelstra, Egbertus (*15-09-1909) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.4]
Deelstra, Bertus [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5]
Deelstra, Liesbeth [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.3]
Deelstra, Eric [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.2]
Deelstra, Etty [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3]
Deelstra, Etty [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1]
Deelstra, Evert [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.1]
Deelstra, Evert (*09-03-1899) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3]
Deelstra, Evert [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.1]
Deelstra, Evert [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.2]
Deelstra, Fenje (*28-05-1835 †30-07-1925) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6]
Deelstra, Folkert (*±1850) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6]
Deelstra, Frank [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5]
Deelstra, Jolanda [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4.1]
Deelstra, Frederika (*09-03-1842 †19-05-1909) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5]
Deelstra, Geertje (*21-11-1864 †10-12-1928) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.3]
Deelstra, Gerda [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.2]
Deelstra, Geertje [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3]
Deelstra, Geertje [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.1]
Deelstra, Geertje (*29-11-1928 †09-12-1984) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.1]
Deelstra, Geertje (*06-01-1863) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2]
Deelstra, Geertje (*13-06-1942 †05-01-2012) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2]
Deelstra, Gerlof (*01-11-1915) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.6]
Deelstra, Gerlof [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.4]
Deelstra, Grietje (*23-01-1906) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7]
Deelstra, Griselda [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.2]
Deelstra, Hendrik [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4]
Deelstra, Hindrik (*29-03-1833 †27-11-1892) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2]
Deelstra, Hendrik (*13-08-1880 †15-11-1940) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1]
Deelstra, Hendrik (*10-09-1827 †25-04-1898) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5]
Deelstra, Hendrik (*04-10-1896) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.1]
Deelstra, Hendrik (*24-12-1892 †27-08-1893) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3]
Deelstra, Hendrik (*22-11-1908 †22-01-2000) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2]
Deelstra, Hendrik (*14-05-1900 †18-08-1979) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1]
Deelstra, Hendrik (*30-01-1901 †26-05-1935) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4]
Deelstra, Henk [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4]
Deelstra, Hennie (*07-03-1947) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4]
Deelstra, Hendrik [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1]
Deelstra, Hendrik (*02-08-1822 †21-10-1824) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Deelstra, Henne [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.1.1]
Deelstra, Hendriktje (*24-02-1854 †06-03-1900) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12]
Deelstra, Hiltje (*11-02-1896) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3]
Deelstra, Hiltje (*15-12-1857 †13-04-1910) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.1]
Deelstra, Hiltje (*13-02-1843) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.1]
Deelstra, Hinderikus (*12-11-1842 †26-02-1893) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9]
Deelstra, Atje (*09-09-1804 †02-04-1881) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5]
Deelstra, Jaap [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1]
Deelstra, Jacob (*22-09-1806 †13-06-1808) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1]
Deelstra, Jacobje (*15-10-1808 †01-12-1884) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6]
Deelstra, Jan (*01-08-1911 †04-04-1983) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2]
Deelstra, Jan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.2]
Deelstra, Janke (*28-08-1917) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.7]
Deelstra, Jannes (*23-02-1915 †01-03-1915) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3]
Deelstra, Janny [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4]
Deelstra, Jaantje (*07-03-1910 †07-12-1993) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3]
Deelstra, Jantje (*22-01-1837 †06-04-1881) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3]
Deelstra, Jantje (*15-12-1859 †16-12-1927) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2]
Deelstra, Jantje (*30-10-1878 †06-12-1888) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11]
Deelstra, Jantje (*17-08-1891) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11]
Deelstra, Jantje (*14-04-1898 †07-06-1898) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Deelstra, Jenne (*10-04-1870) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2]
Deelstra, Jenne (*09-02-1896 †18-?-1896) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Deelstra, Jenne (*18-09-1844 †18-01-1868) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4]
Deelstra, Jenne (*1868 †08-07-1889) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5]
Deelstra, Jenne (*15-10-1769 †25-02-1848) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1]
Deelstra, Jenne (*18-?-1815 †25-10-1872) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1]
Deelstra, Jildou [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.4]
Deelstra, Johanna (*26-04-1860 †19-07-1894) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.4]
Deelstra, Johannes (*14-01-1863) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3]
Deelstra, Johannes (*1870 †14-07-1920) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.1]
Deelstra, Johannes (*09-09-1885 †18-11-1947) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.2]
Deelstra, Johannes (*1850 †02-09-1852) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Deelstra, Johannes (*31-03-1911) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7]
Deelstra, Johan [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.3]
Deelstra, Johannes (*11-02-1889 †04-01-1896) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9]
Deelstra, Johannes (*23-02-1792 †08-06-1879) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Deelstra, Joop (*30-11-1930 †15-10-2005) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.2]
Deelstra, Jojanneke [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.2]
Deelstra, Karst (*26-11-1900 †10-12-1900) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6]
Deelstra, Kevin [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.5]
Deelstra, Klaas [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.1]
Deelstra, Klaas (*19-01-1887 †22-01-1887) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Deelstra, Klaas (*22-12-1893 †22-03-1895) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Deelstra, Klaas (*07-12-1861) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2]
Deelstra, Klaas (*21-11-1864) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2]
Deelstra, Klaas (*19-09-1889 †04-05-1890) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Deelstra, Klaas (*22-09-1867 †27-08-1942) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4]
Deelstra, Klaas (*07-03-1930 †02-02-1998) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1]
Deelstra, Klaaske (*19-01-1845 †29-11-1866) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.2]
Deelstra, Lemke (*12-02-1817 †21-06-1818) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Deelstra, Lemke (*1852 †16-08-1917) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Deelstra, Lemke (*09-11-1830) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.1]
Deelstra, Lumke (*17-02-1820 †30-04-1848) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.2]
Deelstra, Lemke (*27-02-1816 †08-03-1816) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Deelstra, Lin [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.1]
Deelstra, Marianne [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.1]
Deelstra, Marianne [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.1]
Deelstra, Marja [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.2]
Deelstra, Martha (*06-03-1901 †12-09-1969) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3.2]
Deelstra, Martje (*06-10-1865) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4]
Deelstra, Michelle [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.2.1]
Deelstra, Monique [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.3]
Deelstra, Nancy [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1]
Deelstra, Naomi [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1.1]
Deelstra, Oetcina (*25-12-1891) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3]
Deelstra, Oetsina (*28-09-1897 †20-06-1898) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6]
Deelstra, Oetsina (*12-01-1908) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7]
Deelstra, Pascal [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.2]
Deelstra, Peter [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.2]
Deelstra, Piet [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.3.1]
Deelstra, Pieter (*28-05-1885 †22-07-1950) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3]
Deelstra, Pieter (*22-04-1902) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.2]
Deelstra, Pieter (*02-10-1881 †06-10-1881) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Deelstra, Pieternella (*19-07-1929 †08-02-1947) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1]
Deelstra, Raimond [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.2]
Deelstra, Renske (*28-11-1825 †26-04-1901) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4]
Deelstra, Renze (*14-05-1924 †22-07-1924) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1]
Deelstra, Renze (*05-06-1925 †01-03-2003) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1]
Deelstra, Renze [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1]
Deelstra, Richard [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5]
Deelstra, Rick [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.1]
Deelstra, Rinse (*21-07-1877) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7]
Deelstra, Rob [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.6]
Deelstra, Robin [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.1]
Deelstra, Roelf (*26-10-1860 †16-02-1926) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2]
Deelstra, Roelf (*06-02-1904 †01-01-1971) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3]
Deelstra, Roelf (*13-10-1935 †10-11-1998) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.4]
Deelstra, Roelf [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.1]
Deelstra, Roelfina [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.1]
Deelstra, Roelfke (*05-10-1845 †04-02-1927) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10]
Deelstra, Roelfke (*20-12-1870 †10-02-1909) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5]
Deelstra, Roelfke (*22-12-1851 †18-01-1868) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4]
Deelstra, Roelfke (*?-01-1800 †16-08-1858) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3]
Deelstra, Roelof (*21-04-1874 †02-02-1947) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6]
Deelstra, Roelof [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.1]
Deelstra, Ronald [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.1]
Deelstra, Sander [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.5]
Deelstra, Sibbeltje (*17-06-1883 †15-10-1953) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.2]
Deelstra, Simon [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.5]
Deelstra, Sjoerd (*04-02-1872) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.2]
Deelstra, Sjoerd [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.3]
Deelstra, Stefan [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.4]
Deelstra, Susan [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.3]
Deelstra, Suzanna [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2.1]
Deelstra, Sverre [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.4]
Deelstra, Taeke [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.1]
Deelstra, Tom [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2.2]
Deelstra, Thomas (*15-05-1850) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1]
Deelstra, Thomas (*12-07-1856) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1]
Deelstra, Tiets (*20-09-1897 †17-03-1961) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.2]
Deelstra, Trientje (*07-10-1840 †13-12-1920) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8]
Deelstra, Trientje (*20-03-1847 †18-01-1868) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4]
Deelstra, Trientje (*07-10-1797 †14-09-1845) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2]
Deelstra, Tristan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4]
Deelstra, Wendy [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1.1]
Deelstra, Wiebe (*30-06-1924 †27-02-1925) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.2]
Deelstra, Wiebe (*1815 †02-02-1817) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1]
Deelstra, Wietse (*08-02-1884 †04-01-1903) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9]
Deelstra, Wietske (*±1886 †19-10-1972) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.3]
Deelstra, Willem [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.1]
Deen van der, Etje (*17-06-1883 †06-05-1969) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1]
Deen van der, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1]
Derzels, Oeke (*1650) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1]
Dessombes, Linda [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.1]
Dijk van, Aaltje (*1827 †08-06-1872) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3]
Dijk van, Duurt (*01-04-1847 †26-11-1918) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.4] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1]
Dijk van, Everdina (*1884) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.4]
Dijk van, Gerard [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4.1]
Dijk, Harmannus
Dijk van, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4.1]
Dijk van, Jantje (*29-11-1888 †11-11-1960) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1]
Dijken, Mientje (*06-11-1879) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5.1]
Dijkstra, Abraham (*10-04-1909) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.10]
Dijkstra, Abraham (*10-06-1887 †23-02-1971) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.2]
Dijkstra, Antje (*24-07-1857 †07-02-1933) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Dijkstra, Hinke [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4.1]
Dijkstra, Pieter (*15-01-1824 †07-02-1892) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Dine, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2]
Dingman, Michael [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.1]
Dirks, Antje (*>1690 †>1730) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.4]
Dirks, Gosse (*±1670) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
Dirks, Janke (~25-02-1666 †<1721) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
Dirks, Joucke (*11-12-1674) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
Dirks, Pieter (~12-07-1685 †<1771) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.3]
Dirks, Sjoerd (~22-02-1680 †<1732) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.2]
Dirks, Theunis (*±1690) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
Dirks, Tryntje (*±1668 †<1751) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.1]
Doedens, Alie [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1.1]
Doorn van, Elisabeth [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.1]
Drent, Grietje ( †10-09-1931) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.6]
Drenth, Berend (*08-09-1821 †19-12-1898) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.1]
Drenth, Bonne (*29-11-1864) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.1]
Drenth, Roelfke (*23-01-1894 †30-06-1959) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.1]
Drexhage, Casem [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.3]
Drexhage, Gilbert [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.1]
Drexhage, Henry [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1]
Drexhage, Karl [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.2]
Drexhage, Robert [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1.4]
Eelzes, Pieter (*±1683 †<1730) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.4]
Eelzes, Teetske (*1764 †25-12-1840) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3]
Eier, Jel [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.3]
Elskamp, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1]
Elzen, Mariska [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.2]
Engberts, Trijntje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.3]
Eringa, Frederik (*15-06-1855 †12-01-1937) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4.1]
Eringa, Roelf (*16-03-1892 †09-01-1981) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4.1]
Faber, Foekje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3]
Fahringer, Michael (*12-08-1937 †06-05-2010) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.1]
Farny, Madelon [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7]
Feenstra, Derk [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2]
Feenstra, Frouktje (*25-02-1867 †13-02-1953) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2]
Feenstra, Ilse [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2.1.1]
Feijen, Jitske (*29-03-1800 †17-03-1885) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.1]
Felix, René [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1]
Feringa, Bontje (*1872) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.3]
Feringa, Eppe [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.3]
Feringa, Tjaaktje (*1857 †17-05-1881)
Fernhout, Ronald [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.3.1]
Ferwerda, Antje (*10-06-1928) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6]
Ferwerda, Gooitske (*01-06-1922 †13-12-2002) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.1]
Ferwerda, Sytske (*06-07-1923) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6]
Ferwerda, Tjalle (*23-02-1898 †05-02-1949) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6]
Former, Luits [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.1]
Frankes, Anke (*19-02-1769 †12-11-1831) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2]
Gabes, Taetske [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.2]
Garrison, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.1.1]
Gawehn, ? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.1]
Gawehn, ?? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.1]
Gawehn, ??? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.1]
Gawehn, ???? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.1]
Gawehn, Piet (*26-03-1928) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.1]
Geersing, Geertien (*04-01-1837 †11-10-1898) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.8]
Geisinger, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.2]
Geisinger, Evan [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.2]
Giessen, Annechien (*1820) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.4]
Gill, Pamela [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2.1]
Goossen, [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.2]
Goossen, Geert (*05-03-1848) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.2]
Goossen, Geert [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.2]
Goossen, Jan (*1823) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.2]
Gort, Johannes (*29-10-1821 †13-01-1892) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3]
Gort, Martinus (*16-11-1857 †07-04-1939)
Gort, Tetske (*18-04-1860 †18-07-1919) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3]
Gorter, Andries (*13-02-1908 †01-12-1988) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5]
Gorter, Anne (*13-09-1910) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5]
Gorter, Anne (*15-11-1843 †26-01-1922) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5]
Gorter, Arend (*1888) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.3]
Gorter, Hendrik (*01-02-1891 †27-12-1948) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.9]
Gorter, Hendrik (*11-03-1913 †14-06-1992) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5]
Gorter, Hidzer [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.3]
Gorter, Klaas (*29-09-1877 †28-06-1951) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5]
Gorter, Pieter (*20-03-1862) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.9]
Gorter, Trientje (*04-03-1916) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5]
Gorter, Wobbe (*1883) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.1]
Gozeman, Hendrikje (*08-02-1866 †27-02-1866) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]
Gozeman, Hindrik [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]
Gozeman, Steffen (*21-11-1816 †30-10-1872) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]
Graaf de, Anke [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.6]
Graaf de, Fennechien (*12-01-1813 †07-06-1884) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.6]
Graaf de, Jantje (*30-09-1835 †17-02-1910) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2.1]
Graaf de, Oetsina (*06-06-1835 †19-09-1907) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5]
Graaf de, Roelof [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5]
Greven, Anje (*19-11-1919) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4]
Greven, Jannie [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2]
Greven, Swier [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2]
Groot de, Jacoba [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2]
Groot, Kevin [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.1]
Groot, Mike [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.1]
Groothoff, Jan [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6.1]
Guthrie, Romilda [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2]
Guthrie, Willem [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2]
Haan de, Hans (*1876)
Haan, Jan (*23-11-1816 †16-11-1871)
Haezendonck, Rosa [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1]
Hagen, Alfredo [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.1]
Hagen, Rosita [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.1]
Hagen, Valerie [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.1]
Hagen, Wilma [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.2]
Hagen, Wim [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3]
Hagman, Jaap [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.1]
Hagman, Sandra [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.1]
Haijnga, Sijds (*±1440 †±1500) [Nummer 1.1.1.1]
Haijngha, Bennert (*±1400 †±1460) [Nummer 1.1]
Hainga, Jarich (*±1380 †±1440) [Nummer 1]
Halekor, Alie (*26-12-1907) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3]
Ham van den, Arnout [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.1]
Ham van den, Geeralt [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.1]
Ham van den, Henk [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.1]
Hangelbroek, Geeske [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.4]
Harkema, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.1.1]
Harkema, Anna (*1861) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.5]
Harmens, Trijntie ( †>1645) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4]
Harris, Mike [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2.1]
Hathawy, Robert [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.2]
Hayngha, Bennert (*1440 †1500) [Zoon van 1.1.2]
Hayngha, Henna (*±1420 †±1480) [Nummer 1.1.1]
Hayngha, Hessel (*1440 †1500) [Zoon van 1.1.2]
Hayngha, Thiard (*±1420 †±1480) [Nummer 1.1.2]
Hayngha, Werp (*1440 †1500) [Zoon van 1.1.2]
Haze, Henderika (*1890) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.3]
Haze, Johan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.3]
Hazenberg, Femke [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1]
Hebels, Reina [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.4]
Heckler, Girbe (*1878) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.3]
Heckler, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.3]
Heerdt, Elsien [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.1]
Heerdt, Elzien (*1849) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.4]
Heerdt, Jakob [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.4]
Heidema, Martha (*1897) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.4]
Heidema, Roelof [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.4]
Heijstek, Adrie [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.1]
Heijstek, Adriaan (*10-10-1886 †02-06-1978) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2]
Heijstek, Cornelia [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.2]
Heijstek, Ingrid [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.3]
Heijstek, Jan (*29-07-1912 †15-05-1999) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2]
Heijstek, Jasperinus (*13-02-1918 †21-10-1960)
Heijstek, Pieter [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.4]
Hendriks, Geert [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.1]
Hendriks, Hendrik (*1823) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.1]
Herm, Aaltje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.2]
Herm, Catharina (*1827) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.2]
Heuvelen van, Antje (*14-05-1909) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5.1]
Heuvelen van, Esdert (*21-08-1879 †25-07-1947) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5.1]
Heuvelen van, Freerk (*14-05-1909 †17-07-1909) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5.1]
Heuvelen van, Freerk (*17-06-1911 †12-12-1980) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5.1]
Hiddes, Antie [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
Hiemstra, Willemke ( †30-08-1955) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.4]
Hoeksema, Geertje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.6]
Hoekstra, Antje (*1809 †18-07-1866) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2]
Hof, Trijntje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.2]
Hofmeister, Irene [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.5]
Hofstee, Anna (*24-03-1833 †07-10-1899) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2]
Hofstee, Berendina (*18-10-1830 †06-12-1918) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4]
Hofstee, Berendina (*22-01-1873 †06-08-1890) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3]
Hofstee, Doetje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Hofstee, Geertje (*05-11-1868 †12-11-1946) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.2]
Hofstee, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.3]
Hofstee, Hindrik (*20-07-1835 †22-02-1908) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3]
Hofstee, Jantje (*10-03-1865) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.1]
Hofstee, Klaas (*10-08-1871 †04-10-1871) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3]
Hofstee, Klaas (*±1798 †09-12-1884) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3]
Hogendijk, Sytske (*18-?-1824) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1]
Holman, Albert (*11-02-1855) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holman, Albert (*12-07-1871 †04-07-1948) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3]
Holman, Anke [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holman, Antje [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1]
Holman, Auktje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holman, Derk (*02-10-1857 †12-03-1935) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1]
Holman, Geeske (*30-09-1857 †08-08-1900) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holman, Harm (*14-01-1824 †29-05-1902) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3]
Holman, Harm (*17-11-1886 †25-03-1966) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1]
Holman, Hendrik [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3]
Holman, Jan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holman, Jan (*25-03-1798 †13-01-1867) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holman, Jantje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holman, Jantje (*?-09-1781 †15-07-1866) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4]
Holman, Jenne (*24-05-1832 †21-04-1921) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holman, Jenne [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3]
Holman, Jenne [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holman, Lemke [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holman, Trientje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3]
Holman, Trientje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Holtrop, Roelf (*1875) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.2]
Holtrop, Roelf [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.2]
Holwerda, Barry [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3.1]
Holwerda, Meyke [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3.1]
Homan, Antje (*27-02-1851) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7]
Homan, Cornelis (*18-06-1814 †24-11-1861) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7]
Homan, Geeske (*08-02-1837 †21-05-1924) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.1]
Homan, Grietje (*06-12-1848) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.4]
Homan, Jan (*12-04-1841 †<1846) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7]
Homan, Jan (*10-12-1846) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7]
Homan, Jan (*1778 †17-01-1835) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7]
Homan, Jenne (*02-11-1838) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.2]
Homan, Limke (*17-11-1843 †19-07-1888) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.3]
Hoogstra, Wijtske (*25-11-1826 †08-04-1871) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3]
Hoorn van, Aaltje (*1890) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.6]
Hoorn ten, Geertje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.2]
Hoorn van, Jan (*06-07-1849 †19-02-1932) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.6]
Houten van, Griet [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.2]
Houten van, Hendrikje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.1]
Houtsma, Frans (*27-12-1849 †18-11-1938) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3]
Houtsma, Janke (*25-06-1880 †06-09-1964) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3]
Hoving, Marretje (*10-01-1927 †19-09-2001) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4]
Huberts, Geertje (*24-02-1880 †18-12-1943) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.8]
Huberts, Harmina [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6.1]
Huberts, Jacob (*05-10-1833 †23-09-1906) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.8]
Huizinga, A. [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.2]
Huizinga, Aaltje (*04-11-1894 †04-10-1989) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5]
Huizinga, Jacobus (*22-06-1901 †12-01-1968) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.6]
Huizinga, Jan (*1871)
Huizinga, Jelte (*1827 †08-06-1872) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3]
Huizinga, Pieter (*15-02-1861 †1932) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3]
Hulsebos, Jan (*29-07-1912 †20-11-1971) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4]
Hulsebos, Jenny [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.4]
Hulsebos, Stien [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4]
Hulshoff, Elisabeth [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.1]
Hummel, Aaltje (*14-08-1857) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2]
Hummel, Aaltje (*16-01-1869 †11-02-1872) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1]
Hummel, Aaltje (*25-09-1879 †18-11-1957) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.5]
Hummel, Albert (*19-02-1850 †<1856) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2]
Hummel, Albert (*14-12-1855 †17-12-1855) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4]
Hummel, Albert (*27-10-1856 †22-04-1878) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4]
Hummel, Albert (*04-08-1889 †30-12-1966) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.3]
Hummel, Albert (*17-02-1856 †07-08-1931) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.4]
Hummel, Albert (*10-11-1839) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2]
Hummel, Albert (*18-03-1798 †04-02-1847) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2]
Hummel, Alledina (*07-01-1892 †06-10-1974) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4.1]
Hummel, Alvin (*19-11-1935 †28-04-1974) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2]
Hummel, Ance [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1]
Hummel, Anke (*11-06-1874) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4]
Hummel, Anke (*07-08-1820) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.1]
Hummel, Anna (*30-09-1895 †08-02-1975) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5]
Hummel, Antje (*25-09-1849 †29-04-1931) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.2]
Hummel, Antje (*30-03-1908 †?-08-1984) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.10]
Hummel, Antje (*12-03-1894 †27-02-1943) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.4]
Hummel, Antje (*1894) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.4]
Hummel, Antje (*25-02-1924 †03-10-1991) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.3]
Hummel, Antje (*02-08-1887 †03-08-1970) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.2]
Hummel, Auke (*10-12-1874 †20-03-1960) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.3]
Hummel, Auke (*08-12-1873) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2]
Hummel, Auke (*22-09-1897) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.6]
Hummel, Auke (*27-05-1917 †17-09-1993) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.2]
Hummel, Auke (*08-12-1863 †02-07-1871) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2]
Hummel, Auktje (*16-12-1834) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.6]
Hummel, Bauke (*07-11-1862 †18-01-1941) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2]
Hummel, Bauke (*04-04-1893 †±1974) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1]
Hummel, Bontje (*05-04-1897 †06-08-1969) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6]
Hummel, Bontje (*31-08-1884 †11-11-1884) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1]
Hummel, Bouke (*15-07-1858 †06-07-1861) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4]
Hummel, Bouke (*1918) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.3]
Hummel, Bouke [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.3]
Hummel, Boy [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4]
Hummel, Cardeuc [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.2]
Hummel, Carlye [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.1]
Hummel, Cornelis (*18-08-1867 †06-08-1934) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.7]
Hummel, Dick (*20-08-1915 †14-08-1998) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.2]
Hummel, Douwe (*1905) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.4]
Hummel, Engbert (*03-03-1865 †>1871) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1]
Hummel, Engbert (*24-11-1871 †1906) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1]
Hummel, Ricky (*24-02-1970 †11-10-1988) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2]
Hummel, Fenje (*1835 †21-01-1917) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4]
Hummel, Fenje (*23-08-1895 †29-10-1906) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4]
Hummel, Fenje (*28-02-1773 †22-04-1846) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Hummel, Florence (*16-12-1928 †11-06-2009) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.1]
Hummel, Fokke (*1862) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3]
Hummel, Fokke (*07-07-1887 †28-08-1888) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2]
Hummel, Fokke (*10-09-1891 †15-02-1927) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.3]
Hummel, Frans (*29-03-1870 †28-12-1874) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2]
Hummel, Fransina (*19-04-1832 †21-07-1905) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.5]
Hummel, Fransina [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.1]
Hummel, Geertje (*05-09-1805 †19-05-1887) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1]
Hummel, Gerben (*07-03-1870 †27-07-1937) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.4]
Hummel, Germen (*06-09-1867 †19-05-1868) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4]
Hummel, Gerrit (*15-03-1860 †1949) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.6]
Hummel, Gerrit (*27-11-1885 †25-11-1955) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1]
Hummel, Goy [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.1]
Hummel, Goyske (*06-02-1921) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.3]
Hummel, Harm (*02-09-1835 †21-10-1880) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1]
Hummel, Harmannus (*11-05-1847 †27-10-1913) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.1]
Hummel, Riek [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.2]
Hummel, Neeltje [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.1]
Hummel, Hillegonda [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.4]
Hummel, Hiltje (*19-06-1864 †06-09-1954) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3]
Hummel, Hiltje (*1904 †30-01-1978) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.7]
Hummel, Hiltje (*21-05-1914 †23-05-1914) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2]
Hummel, Hiltje (*06-05-1901 †29-08-1966) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.8]
Hummel, Itje (*28-05-1862) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.1]
Hummel, Jacob (*25-04-1921) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.3]
Hummel, Jacoba [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2]
Hummel, Jan (*19-04-1820 †10-08-1893) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4]
Hummel, Jan (*1878) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.1]
Hummel, Jan (*03-01-1880) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1.1]
Hummel, Jan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2]
Hummel, Jannes (*15-01-1858 †01-04-1925) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.5]
Hummel, Jannes (*13-05-1889 †20-06-1966) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2]
Hummel, Jannes (*1908) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.4]
Hummel, Jannes (*21-12-1922 †29-04-1985) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4]
Hummel, Jannes (*16-03-1883 †26-02-1960) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1]
Hummel, Jannes (*10-01-1830 †08-01-1913) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4]
Hummel, Jannes (*07-12-1766 †30-12-1842) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2]
Hummel, Jannes (*01-12-1822 †19-08-1825) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2]
Hummel, Jeltje [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.3.1]
Hummel, Jenne (*12-08-1865 †21-11-1896) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4]
Hummel, Jenne (*21-02-1825 †21-08-1899) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2]
Hummel, Jenne (*15-02-1861 †25-02-1939) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1]
Hummel, Jim (*14-10-1904 †29-10-1991) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9]
Hummel, Jenne [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4]
Hummel, Jenne [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.6]
Hummel, Jenne (*30-10-1933 †<1938) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9]
Hummel, Jenne [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9]
Hummel, Jitske [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.4]
Hummel, Johannes (*26-01-1854) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1]
Hummel, Johannes (*1889) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.3]
Hummel, Joe (*27-05-1891 †10-10-1987) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4]
Hummel, Kathy [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.2]
Hummel, Klaas (*1797 †19-06-1883) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1]
Hummel, Klaas (*26-09-1863 †22-05-1953) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1]
Hummel, Klaske (*12-07-1918) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.3]
Hummel, Lemke (*25-08-1877) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.4]
Hummel, Lemke (*22-06-1866 †01-08-1866) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2]
Hummel, Lemke (*01-04-1827 †24-08-1899) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3]
Hummel, Layne (*11-01-1895 †29-02-1984) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5]
Hummel, Lisa [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.2]
Hummel, Louis [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.1]
Hummel, Louwe (*24-02-1869) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4]
Hummel, Louwe (*1882) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.2]
Hummel, Louwe (*08-08-1792 †01-03-1837) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4]
Hummel, Lugtertje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1]
Hummel, Martin [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.3]
Hummel, Martje (*18-08-1799 †31-01-1877) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10]
Hummel, Martje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5]
Hummel, Neeltje [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.2]
Hummel, Pieter (*11-08-1881) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1]
Hummel, Pietje (*03-12-1898 †14-12-1989) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.7]
Hummel, Pietje (*1892 †09-09-1963) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.4]
Hummel, Renske (*26-03-1894 †13-08-1906) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4]
Hummel, Renskje (*04-09-1885) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1]
Hummel, Rink (*01-02-1854 †08-05-1932) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.3]
Hummel, Sabien [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1.2]
Hummel, Siets [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.1]
Hummel, Sietske (*26-07-1900) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2]
Hummel, Sietske [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9.1]
Hummel, Sijbrand (*08-07-1902 †12-01-1966) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.3.1]
Hummel, Steve [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.2]
Hummel, Sytse [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2]
Hummel, Taetske (*07-07-1916) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.3]
Hummel, Thea [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.1]
Hummel, Trientje (*05-03-1866 †01-01-1891) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4]
Hummel, Trientje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.4]
Hummel, Trientje (*17-11-1851) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2]
Hummel, Trijntje (*02-09-1917) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.3]
Hummel, Valtje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1]
Hummel, Wiepke (*29-03-1867 †13-01-1943) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.2]
Hummel, Wiepke (*1871)
Hummel, Willem [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.1]
Hummel1, [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.3]
Hummel2, [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.3]
Hummel3, [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.3]
Hummel4, [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.3]
Hummelen, Hendrik (*19-04-1798 †31-12-1881) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.1]
Hut, Aafke (*25-10-1875 †26-03-1967) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.4]
Hut, Alberdina (*24-08-1890 †28-11-1968) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.9]
Hut, Derktje (*14-05-1902 †24-05-1979) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.4]
Hut, Frans (*1905) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3]
Hut, Frouktje (*26-11-1898 †10-06-1934) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.2]
Hut, Frouktje [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.1]
Hut, Geertje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2.1]
Hut, Henderikus (*19-04-1842 †27-11-1918) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10]
Hut, Henderikus (*01-04-1897 †22-06-1971) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1]
Hut, Henderikus (*07-01-1904 †18-06-1994) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3]
Hut, Hendrik (*02-06-1886 †15-06-1966) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.8]
Hut, Hendrikus [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2]
Hut, Jan (*18-12-1881 †16-11-1971) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.7]
Hut, Jan [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2.1]
Hut, Janna [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2]
Hut, Johannes (*20-11-1870 †15-01-1955) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2]
Hut, Johannes [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2]
Hut, Johannes [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3]
Hut, Karst (*07-09-1872 †10-09-1872) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10]
Hut, Karst (*08-01-1874 †10-11-1929) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3]
Hut, Holman (*15-10-1794) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10]
Hut, Kornelis (*19-09-1929 †14-04-1979) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2]
Hut, Kornelis [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2.1]
Hut, Luktje (*29-09-1877 †14-01-1968) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.5]
Hut, Martje (*31-07-1869 †18-08-1954) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.1]
Hut, Martje (*05-04-1905) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.5]
Hut, Rika (*1920 †30-01-1991) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3]
Hut, Roelf (*06-08-1900) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.3]
Hut, Roelfke [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3]
Hut, Tjitske [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.3]
Hut, Trientje (*22-07-1879 †28-03-1966) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.6]
IJwema, Antje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5]
Ingels, Dieter [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.2]
Ingels, Evelien [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.2]
Ingels, Herbert [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.2]
Ingels, Jeroen [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.2]
Inia, Hermanus
Jacobs, Antje (*±1744 †26-02-1812) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1]
Jacobs, Auco [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.1]
Jacobs, Bote [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3]
Jacobs, Pijter [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.1]
Jacobs, Sascker [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.1]
Jacobs, Tiaerdt [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.1]
Jacobs, Tied [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.1]
Jager, Antje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2]
Jager, Auke (*23-05-1851 †07-03-1927) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1]
Jager, Cornelia (*07-03-1888 †07-11-1971) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1]
Jans, Hiltje (*1759 †26-07-1844) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Jansen, Ab [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1]
Jansen, Delilah [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1]
Jansen, Inok [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1]
Jansen, Jantje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.7]
Jansen, Kyung [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2]
Jansen, Lola [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2]
Jansen, Pascal [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1]
Jansen, Richard [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1]
Janssens, Mia [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1]
Jelles, Wijtske [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.2]
Jennes, Aukje (*1620 †<25-09-1702) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4]
Jennes, Johannes (~05-08-1731) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3]
Jezek, Todd [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.4]
Johannes, Antje (*1763 †<1767) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3]
Johannes, Antje (*1767) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3]
Jong de, Aafke (*06-07-1865 †29-07-1929) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4]
Jong de, Benne (*1832 †29-12-1902) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4]
Jong de, Bontje (*1883) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.1]
Jong de, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.1]
Jong de, Johantje (*02-12-1846 †19-12-1900) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.5]
Jonge de, Egbert [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5.1]
Jonge de, Karsien [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6.1]
Jonge de, Pieter (*?-01-1798 †22-03-1866) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.1]
Jonge de, Tjitske [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.1]
Jonge de, Willem (*1902) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5.1]
Juckes, Monte (*1545 †1581) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1]
Jurjens, Sjoerd [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
Kalfsbeek, Foktje (*22-12-1853 †27-10-1936) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11]
Kalfsbeek, Jantje (*02-01-1856 †25-08-1924) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9]
Kalfsbeek, Wytze [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9]
Kamminga, Jan (*16-07-1855 †22-02-1921)
Kamp van der, Susanne [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.2]
Kamphof, Annemarie [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1]
Kamphof, Jaap (*29-08-1914 †08-04-1984) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1]
Karreman, Geertruida (*1898 †1970) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.1]
Kat, Ronald [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.4]
Kat1, [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.4]
Kat2, [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.4]
Kelly, Cheryl [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.5]
Kemeling, Hans [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.2]
Keser, Danielle [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.1]
King, Louise [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.5]
Kip, William [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1.1]
Klazes, Roelof [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2]
Kloosterman, Fokje (*25-01-1821 †14-05-1921) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Kloosterrman, Trientje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.6]
Klopma, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7]
Knypstra, Ben (*25-01-1906 †24-01-1986) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1]
Knypstra, Benny (*07-04-1929 †22-02-1940) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1]
Knypstra, Dolores [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1.2]
Knypstra, Grace [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5]
Knypstra, Hilda (*01-05-1930 †1932) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1]
Knypstra, Jake (*1895) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5]
Knypstra, Peter [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1]
Knypstra, Shirley [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1.1]
Knypstra, Teresa [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5.1]
Kobes, Harmina (*1884) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.2]
Kobes, Lute [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.2]
Kobus, Anke [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3]
Koenes, Stientje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.5]
Kok de, Lemke (*19-09-1770 †03-01-1855) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1]
Kolthof, Geertruida [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.2]
Kooistra, Gauke (*1875)
Koopmans, Anor [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.6]
Kragt, Nel [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.4]
Kuchler, Maskil [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.4]
Kuiper, Abel (*17-02-1860 †02-04-1937) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.1]
Kuiper, Hendrik [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.1]
Kuiper, Margaretha [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1.2]
Kuipers, Albert [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.2]
Kuipers, Trijntje (*1879) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.2]
Kühn, Anja [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2.1]
Kühn, Edy [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2]
Kühn, Frederik [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2]
Laan van der, Piet [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.4]
Lange de, Hendrikje [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4.2]
Lap, Roelfke ( †22-07-1892) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.2]
Laumann, Hans [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2.2]
Legendal, Antje (*1873) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.1]
Legendal, Steffen [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.1]
Lei van der, Tolke [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.2]
Lenton, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.2]
Lescoulie, Joseph [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2]
Lescoulie, Louise (*14-01-1913 †11-09-2001) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2]
Leutscher, Annechien (*1878) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.4]
Leutscher, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.4]
Leweday, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.1]
Linde van der, Frouktje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2]
Linker, Bouktje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1.1]
Linker, Johanna (*29-04-1868 †26-09-1930) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.4.1]
Linker, Renze (*22-11-1909 †14-12-1967) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.5]
Lintsen, Anita [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.5]
Lodewegen, Folkert (*1884 †15-11-1918) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9.1]
Lodewegen, Johannes [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9.1]
Loonstra, Rienkje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.3]
Louwes, Auktje (*1845 †11-04-1904) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Louwes, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.4]
Louwes, Jakobje (*07-01-1865 †13-03-1932) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1]
Louwes, Jantje (*26-08-1859 †25-12-1933) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.2]
Louwes, Jantje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9]
Louwes, Siewert [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7]
Louwes, Trijntje (*1887) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.6]
Louwes, Wiebe [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.6]
Louwes, Wietse [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1]
Luke, Grada [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.2]
Lykins, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.5]
Malley, Paul [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.3]
Marshman, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.3]
Mathis, Alida (*06-02-1894 †02-12-1959) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3]
Mcneil, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.1]
Meer van der, Lenette [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.1]
Meer van der, Nadine [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.1]
Meer van der, Dick [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2.1]
Meijer, Antje (*02-10-1912 †06-04-2006) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1]
Meijer, Antje [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.2]
Meijer, Elisabeth (*28-02-1895) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1]
Meijer, Etty [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.1]
Meijer, Henk [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4]
Meijer, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1]
Meijer, Lute (*1842) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.3]
Meijer, Roelof [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.3]
Meinema, Maaike (*04-07-1905 †07-02-1999) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4]
Melessen, Hendrik [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.3]
Melessen, Johannes [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.3]
Melessen, Johannes (*±1865) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.3]
Mennes, Mettien [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.1]
Meulen van der, Aagtje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.9.1]
Meyers, Stephen [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.8]
Middel, Aukje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.1]
Middel, Girben [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.1]
Middel, Jan (*29-04-1827 †22-06-1910) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.1]
Middel, Jantje (*20-01-1836 †14-01-1932) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1]
Middel, Louwe [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.2]
Middel, Reint (*13-11-1865 †13-01-1940) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.2]
Middel, Roelf (*12-02-1801 †25-10-1855) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1]
Montes, Fets ( †01-12-1618) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1]
Montes, Wobbe (*1570 †17-05-1649) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.3]
Morris, Raymond [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.6]
Morris, Susan (*26-08-1945 †18-03-1970) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.6.1]
Mosselaar, Rienk (*20-01-1881 †11-04-1956) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.6]
Mosselaar, Wieger [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.6]
Motmans, Julie [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2.1]
Motmans, Kristiaan [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2.1]
Motmans, Mattis [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2.1]
Mulder, Barteld [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.2]
Mulder, Barteld [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.2]
Mulder, Carmen [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.5]
Mulder, Jan (*1861) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3.2]
Mulder, Rensina (*1885 †1970) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.2]
Mulder, Wietze (*±1854 †20-08-1939) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.2]
Mulders, Jantje (*26-11-1797 †25-08-1866) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4]
Nauta, Jetske [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.2]
Neef, Geert (*26-04-1902) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.4]
Neef, Roelfke (*1861) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.3]
Neilsen, Robert [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.1]
Nel, Hiltje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4]
Nelson, Frank [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1.1]
Newman, Ida (*08-04-1920 †15-04-1995) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5]
Nicolaij, Grietje (*1867)
Nijboer, Griet [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.2]
Nijboer, Siebe [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.2]
Nijboer, Trien [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.2]
Nijboer, Wieger (*01-12-1897 †20-10-1954) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2.2]
Nijweide, Grada (*1870) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.7]
Nikkels, Lisanne [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.2]
Nikkels, Martijn [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.2]
Oever ten, Roelof [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2.2]
Oost, Gooitske (*11-02-1862 †06-04-1939) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1]
Oost, Hendrik [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.1]
Oost, Johan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.1]
Oost, Marjan [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.1]
Oost, Tiedo [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.1]
Oosterbeek, Eijans (*15-11-1878) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.4]
Oosterbeek, Harm (*1843 †06-11-1905) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.4]
Oosterhof, Froukina [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2]
Oosting, Aafke (*23-03-1810 †24-11-1896) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Oosting, Hendrik (*±1780 †10-01-1837) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1]
Oostinga, Hendrik (*1855) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.1]
Oostland, Trijntje (*1863) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.4]
Oostvries, Pieterke (*1810) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12]
Os van, Cornelia [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5]
Ottema, Janna (*10-07-1902 †03-12-1980) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.1]
Ottens, Geert (*27-05-1867) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.1]
Ottens, Hindrik [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.1]
Oving, Renskje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.2]
Pakes, Kornelis (*14-10-1792 †16-11-1865) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2]
Pakes, Trijntje (*15-01-1826 †20-01-1910) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.2]
Pater, Antje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.3]
Pelinka, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7]
Penelope, Anna [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3.3]
Peppel van de, Rinus [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1]
Peppel van de, Marinus [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1]
Peppel van de, Mendy [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.1]
Peppel van de, Norbert [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.2]
Pescador, Raquel [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.4.1.3]
Peskin, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.2]
Peters, Peter [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.1]
Piek, Geert (*1850) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.4]
Piek, Sjoert (*1821) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.4]
Pietersz, Bote [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3]
Pijters, Anna [Partner van 1.1.1.1.1.1.1]
Pijters, Bote [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.2]
Pijters, Jacob [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.1]
Pijters, Johannes [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3]
Pijters, Romcka [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3]
Pijters, Taecke [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.3]
Pijtters, Antje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4]
Pijtters, Bote [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4]
Pijtters, Harmen [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4]
Pijtters, Pijtter (*1595 †1668) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4]
Pijtters, Pijtter (*1646 †<1702) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4]
Pijtters, Sijke [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
Pijtters, Sjoukje (*1645 †<1721) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
Pijtters, Wobbe (*1645 †1718) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1]
Pijtters, Wobbe (*±1650 †>1703) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.2]
Ploeger, Wiebe (*11-01-1893 †03-12-1980) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.4]
Ploegh, Siebrig (*18-09-1860 †10-07-1915) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.2]
Poeder, Hiltje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.3]
Pomp, Antje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.2]
Pool, Liefke [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1]
Porto de, Elsien [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.4]
Postema, Iwe [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.5]
Postema, Jannes (*15-08-1869 †08-06-1933) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.5]
Postema, Trientje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.3]
Postmus, Sibbeltje (*07-02-1823 †22-09-1868) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1]
Pruim, Antje (*07-03-1884 †12-04-1961) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.7]
Pruim, Hiltje
Pruim, Thomas [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.7]
Puister, Geert [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6.1]
Puister, Pieter (*27-03-1881 †01-03-1950) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.6.1]
Ras, Willempje (*06-03-1913) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.2]
Rea, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.8]
Reijntjes, Andries (*1870) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.2]
Reijntjes, Andries [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Reijntjes, Annnée [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.2]
Reijntjes, Antje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Reijntjes, Berendina [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Reijntjes, Cornelis (*09-06-1864 †08-05-1946) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Reijntjes, Cornelis (*25-07-1790 †11-09-1866) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4]
Reijntjes, Engbert (*20-06-1836 †11-01-1923) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.3]
Reijntjes, Engbert [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.3]
Reijntjes, Evert [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Reijntjes, Geertruida [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Reijntjes, Hendrik (*1877) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.4]
Reijntjes, Jantina [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Reijntjes, Jantje [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Reijntjes, Jantje (*1873) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.3]
Reijntjes, Jenne (*20-03-1883 †21-02-1937) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.5]
Reijntjes, Jilt (*20-06-1872) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.3]
Reijntjes, Johannes (*05-06-1839 †08-05-1920) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4]
Reijntjes, Johannes [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.2]
Reijntjes, Johannes [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Reijntjes, Klaas [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.1]
Reijntjes, Martin [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4]
Reijntjes, Piet [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.2]
Reinders, Jantje (*02-08-1902 †17-01-1969) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.3]
Reins, Houkje (*±1580) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.1] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.3]
Reis, Anna [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3]
Riedstra, Douwe (*03-04-1843) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.3]
Rijkens, Aaltje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.2]
Rinsema, IJmkje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.2.1]
Risma, Jan (*1890) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.1.3.1]
Roda, Bauktje (*20-05-1796 †24-01-1867) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.3.1]
Roede, Hendrik (*1884) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2.1]
Roede, Stoffer (*1855 †18-02-1918) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2]
Roede, Willem [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2]
Roek, Grietje (*1892) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4.1]
Roersma, Hendrica (*10-07-1891 †28-10-1969) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2]
Roersma, Sytse [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2]
Roffel, Aaltje (*15-06-1844) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.2]
Roffel, Aldert (*1831) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.6]
Roffel, Fokke (*11-04-1811 †16-01-1890) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.2]
Roffel, Hindrik [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.6]
Roggeveen, Cornelia [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5]
Romcke, [Schoonouder van 1.1.1.1]
Romcke, Rixt (*±1440) [Partner van 1.1.1.1]
Romko, Vyttzie (*>1540 †<1620) [Nummer 1.1.1.1.2.1]
Roth, Gerardus (*1899 †1958) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.1]
Roth, Johanna [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.6.1]
Rozema, Arne [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.4]
Rozema, Benjamin [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.5]
Rozema, Christiaan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.3]
Rozema, David [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.5]
Rozema, Ester [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.3]
Rozema, Etty [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.2]
Rozema, Geert (*26-10-1915 †12-11-1993) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3]
Rozema, Henk [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.4]
Rozema, Jonathan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.5]
Rozema, Joop [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.5]
Rozema, Maaike [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.5]
Rozema, Marc [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.3]
Rozema, Marijn [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.4]
Rozema, Roeland [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.4]
Rozema, Trynie [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.1]
Rozema, Wim [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.3]
Russchen, Hendrik (*05-11-1880 †01-11-1943) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.3]
Russchen, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.3]
Russell, George [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7]
Russell, Mary (*20-04-1929 †27-08-2010) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7]
Rustebiel, Geertje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1]
Saint-Onge Kenneth, [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.2]
Sander, Paul [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.6.1]
Sascker, Sijds (*±1515 †±1580) [Nummer 1.1.1.1.1.1]
Sasckers, Jan (*>1540 †<1620) [Zoon van 1.1.1.1.2]
Sasckers, Tiaert (*>1540 †<1620) [Zoon van 1.1.1.1.2]
Sasker, Wyttya [Zoon van 1.1.1.1.2.1.1]
Saskers, Anna [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.1]
Saskers, Jets [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.2]
Saskers, Pijter (*±1563 †±1645) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3]
Saskers, Reitse [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1]
Sauque, Grace [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2]
Schendelaar, Sanny [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.3]
Schiks, Marcel [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.4.3]
Schouwstra, Grace (*29-12-1865) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1]
Schrader, Nanetta (*1915 †03-08-1993) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.6]
Schuil, Harm [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1]
Schuil, Martje (*11-02-1849 †06-12-1936) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1]
Schutte, Maria (*05-11-1889 †18-11-1970) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.1]
Shaeffer, [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3]
Siebeling, Henny [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1.2]
Sijds, Sacker (*±1540 †±1620) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1]
Sijds, Sascker (*±1480 †±1540) [Nummer 1.1.1.1.1]
Sijdsz, Botta (*1480) [Zoon van 1.1.1.1]
Sijdsz, Romcka (*1480) [Nummer 1.1.1.1.2]
Sijdts, Tonijs (*1540) [Zoon van 1.1.1.1.1.1]
Sijes, Sieuke (*1694 †1754) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.3]
Sikkens, Margrietha (*09-09-1891 †20-01-1987) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.5]
Sikkens, Olfert (*06-02-1862 †05-11-1946) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.5]
Sikkes, Eeltke (~25-09-1659 †<1721) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.1]
Sikkes, Jisseltje [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.2]
Simpson, Claudia [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.1]
Simpson, Julie [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.3]
Simpson, Melvin [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4.2]
Simpson, Vernon (*02-07-1912 †14-04-2006) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4]
Sipkens, Folkert [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2]
Sipkens, Hans [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5]
Sipkens, Mary (*02-11-1897 †07-03-1992) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5]
Sipkens, Sytske (*18-10-1866) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9]
Sipkens, Taetske (*09-03-1864) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2]
Sjoerds, Dirk (*1645 †<1698) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
Slagter, Auktje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.3.1]
Sluijs van, Cornelia (*03-01-1888 †14-06-1949) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.2]
Smid, Jantje (*21-04-1849 †08-03-1911) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3]
Smit, Rieki [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.6]
Smith, Loyd (*1929 †1993) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1.2]
Snip, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2]
Snip, Lutske (*1846 †09-03-1926) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2]
Spaan, Jantje (*13-02-1872 †09-07-1956) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.3]
Spoelstra, Henk [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.2]
Steen van der, Eelke [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.7]
Stek, Geert (*17-01-1846 †30-12-1902) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.2]
Stek, Jantje (*1882) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.2]
Stek, Martje (*08-04-1842 †13-01-1901) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.2]
Stobbe, Jantje (*1821) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.1]
Stoffers, Hendrik (*16-05-1802 †23-02-1855) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.6]
Stoffers, Klaas (*11-03-1839) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.6]
Strever, Daniel [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5.2.1]
Stroomberg, Brenda [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.2]
Stroomberg, Co [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.2]
Stroomberg, Co [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.5.2]
Struck, Melanie [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.4]
Struck, Sharon [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.3]
Stuliff, Warren [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.5.1]
Stuurman, Alieda [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.5]
Stuut, Derk (*1889) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.3]
Stuut, Willem [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.3]
Teer, Chiljon [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.2]
Teer, Michael [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.2]
Teer, Nubian [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.3.2]
Teijlingen van, ? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.3]
Teijlingen van, ?? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.3]
Teijlingen van, ??? [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.3]
Teijlingen van, Jan [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.3.3]
Teng, Roelf [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.2]
Teng, Roelf [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.2]
Theunis, Antje (*±1592 †14-04-1663) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4]
Tikker, Alta (*26-12-1903 †05-06-1980) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9]
Tikker, Annie (*22-08-1917 †23-05-1995) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.4]
Tikker, Barbara [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.1]
Tikker, Betty [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.6]
Tikker, Carrol [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.3]
Tikker, Christine [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.2]
Tikker, Richard (*02-01-1912 †06-06-1991) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2]
Tikker, Gloria [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.8]
Tikker, Hermina [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.6]
Tikker, Hilda (*01-09-1913 †06-02-1999) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.3]
Tikker, James (*15-04-1957 †01-09-1986) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7]
Tikker, Jan (*04-11-1886 †16-05-1957) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3]
Tikker, Janet [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.2]
Tikker, Jennifer [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.7]
Tikker, Joan [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.1]
Tikker, Joellen [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.3]
Tikker, John [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7.1]
Tikker, Linda (*01-03-1943 †24-12-1999) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.2]
Tikker, Patricia [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.4]
Tikker, Ralph (*30-09-1919 †20-05-1998) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5]
Tikker, Raymond [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.7]
Tikker, Richard [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.3]
Tikker, Robert [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.2.4]
Tikker, Roelf (*08-11-1861 †13-09-1905) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.9]
Tikker, Sadie (*26-09-1910 †17-09-1997) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.1]
Tikker, Stillborn [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3]
Tikker, Thomas [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.5]
Timmer, Anje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.4]
Tjerks, Baucke [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.2]
Tuinstra, Geertje (*18-02-1865 †23-02-1929) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.9]
Tuinstra, Hendrik (*05-10-1841 †26-12-1918) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.3]
Tuinstra, Ritske [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.7.3]
Tuintstra, Grietje [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.2]
Turksma, Grietje (*18-07-1887 †14-03-1955) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.2]
Turksma, Wiebe (*09-09-1858 †08-12-1936) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.11.2]
Ubels, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.5]
Ubels, Jantien (*1883) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.5]
Ulbes, Antje
Valen van, Sjoukje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.3.2]
Vandeput, Lëon [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.2]
Vandeput, Raf [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.2]
Veen van der, Antje (*26-12-1830) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4]
Veen van der, Bouke [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4]
Veen van der, Eltje (*±1808) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2]
Veen van der, Klaas (*16-05-1897 †28-01-1973) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.2.2]
Veenstra, Aaltje (*11-08-1879) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2.1]
Veenstra, Edom (*28-09-1863 †08-12-1888)
Veenstra, Jan (*11-11-1832 †15-05-1905) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2.1]
Veenstra, Klaas [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.4]
Veenstra, Margaretha (*22-12-1887 †07-12-1965) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.4]
Veenstra, Trijntje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.1]
Velde van der, Anna (*18-09-1905) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.2]
Veldheer, Jantje (*18-01-1892) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.3]
Veldhuizen, Rennie [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.4.2]
Veldman, Jan (*05-07-1889 †01-09-1942) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.4]
Veldman, Simon (*1862) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.4]
Veldman, Simon (*1922 †1995) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.4]
Venema, Andries [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1.1]
Vennema, Altje (*15-12-1899 †11-10-1978) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.7]
Verwoerd, Daughter [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.1]
Verwoerd, Jo [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.1]
Verwoerd, Joop [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.2.1]
Vinne van der, Aaltje (*14-08-1857) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1]
Vinne van der, Jantje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.6]
Vinne van der, Pieter [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1]
Visfer, Anne (*1876)
Visser, Aukje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.5]
Visser, Cora [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5]
Visser, Cora [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.6.1.1]
Visser, Ethel [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1.1]
Visser, Frank [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1]
Visser, Frans [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5]
Visser, Frans (*18-01-1920 †20-06-1995) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.2]
Visser, Girl [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.2]
Visser, Helen [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.3]
Visser, Irene [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.3]
Visser, Johanna (*10-02-1920 †03-11-1997) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5]
Visser, Nicolaas [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5]
Visser, Nicolaas [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.2]
Visser, Peter [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1]
Visser, Pieter (*05-07-1916 †13-12-1993) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.1]
Visser, W.C. [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3]
Visser, Walt [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.3]
Visser, Wouter (*10-01-1922 †12-02-2002) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5.3]
Visser, Wouter (*23-12-1889 †06-08-1948) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.5]
Vonk, Ynske [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.2.3]
Vorenholt, Aafke (*26-01-1887 †18-01-1895) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12]
Vorenholt, Aafke (*25-07-1897 †23-02-1900) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12]
Vorenholt, Anne (*26-01-1900 †05-03-1900) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12]
Vorenholt, Antje (*17-03-1890 †19-08-1896) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12]
Vorenholt, Geert (*28-06-1851 †23-12-1936) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12]
Vorenholt, Geert (*09-09-1911 †07-11-1911) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.2]
Vorenholt, Hennie [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.2]
Vorenholt, Johannes (*03-12-1882 †17-11-1954) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.1]
Vorenholt, Jurjen (*1811) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12]
Vorenholt, Lemke (*09-04-1894) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.3]
Vorenholt, Pieter (*31-05-1884) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.12.2]
Vredevoogd, Jantje
Vries de, Gerardus (*04-11-1883 †26-06-1962) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.2]
Vries de, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.2]
Vries de, Jannes (*1837) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.2]
Vries de, Jantien [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.3]
Vries de, Jantje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.5.1.2]
Vries de, Jeep (*13-11-1845 †24-11-1925) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.2]
Wal van de, Janke [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.1]
Wal van der, Sjoukje (*12-01-1851 †13-01-1932) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.1]
Walle de, Jan (*1861) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.4]
Wanda, Lois ( †14-08-1998) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.1.4.2]
Warren, Robert [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.2]
Wblis, Cornelis [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.2]
Welleman, Marianne [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.2.2]
Westerhof, Janke [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2]
Westerloo, Pieter (*07-12-1878 †24-07-1966) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.10.4]
Westra, Harm [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1]
Westra, Harm [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1.1]
Westra, Jan (*31-03-1901 †27-05-1969) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.3.2]
Westra, Bertus (*06-06-1913 †04-12-1987) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.3.1.1.1]
Wezel van, Martie [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.1]
Wielenga, Douwe (*1841) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.1.1]
Wielinga, Daan [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.1]
Wielinga, Klaas [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.1]
Wielinga, Sem [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.1]
Wielinga, Tim [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.1.4.1]
Wieringa, Tjitske (*26-04-1836 †30-01-1901) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5]
Wijk van, Alle (*14-05-1851 †29-05-1936) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wijk van, Andries (*27-07-1896 †28-03-1997) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wijk van, Cornelia (*1873) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.1]
Wijk van der, Durk [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6]
Wijk van, Ebbel (*15-03-1821 †26-08-1897) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wijk van, Fenje (*06-01-1908 †16-06-1971) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wijk van, Foktje (*12-12-1886 †03-06-1955) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wijk van, Gerrit (*17-05-1899 †17-04-1998) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wijk van der, Grietje (*1865) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6.1]
Wijk van der, Hendrik (*14-01-1836 †13-02-1875) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6]
Wijk van, Hendrik (*23-03-1903 †31-03-1990) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wijk van, Jakobje (*12-10-1892 †24-12-1992) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wijk van der, Johannes [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.6]
Wijk van, Klaas [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.5.1]
Wijk van, Klaaske (*14-04-1890 †23-07-1967) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1.1]
Wijk van, Pieter (*02-12-1905 †01-02-1996) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wijk van, Temmina (*07-12-1900 †12-09-1986) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wijk van, Trientje (*14-01-1885 †04-11-1957) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.8.1]
Wilkens, Aaltien [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.2]
Willems, Jan [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.2]
Willems, Wichgertje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]
Willems, Willem (*1897) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.4.2]
Wilpshaar, Diny [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.2.1.1.3.3]
Wint, Dieuwktje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4.1]
Winter, Anke (*31-10-1842 †29-03-1872) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2]
Winter, Grietje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.5]
Winter, Hindrik (*07-11-1815 †16-12-1887) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2]
Witting, Carolien [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.7.1.1.3]
Wittzie, Sascker [Nummer 1.1.1.1.2.1.1]
Wobbes, [Kind van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
Wobbes, Auck (*±1615 †<1649) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.1] [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.3]
Wobbes, Hiske (~03-03-1720) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.2]
Wobbes, Jenne (*1596 †±1664) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4]
Wobbes, Jenne (~16-09-1694) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
Wobbes, Johannes (~04-01-1722 †<1731) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
Wobbes, Petrus (~26-04-1723) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
Wobbes, Pietje (~13-02-1742 †01-11-1789) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.1]
Wobbes, Pietje (~31-05-1739 †<1742) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
Wobbes, Piettje (~12-10-1732 †<1739) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
Wobbes, Teetske (~06-01-1726) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
Wobbes, Tjepke (~24-03-1698) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.2]
Wobbes, Tjepke (~16-04-1724) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.2]
Wobbes, Trijntje (~19-01-1721 †<1722) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.2]
Wobbes, Trijntje (~06-09-1722) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.2]
Wobbes, Tyed [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1]
Wobbes, Wobkie (~03-03-1720) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
Wolters, Aaltje (*15-03-1795 †21-05-1828) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.4]
Wolters, Wobbeltje (*02-12-1859 †10-07-1929) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.4.4.5]
Woods, Frederick [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.2.4.3.3.5.4]
Wybes, Andries (*±1743 †26-02-1812) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1]
Zijlstra, (*23-01-1897 †23-01-1897) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4]
Zijlstra, Gerlof (*12-01-1861) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4] [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5]
Zijlstra, Gerlof (*1926 †03-10-1928) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4.1]
Zijlstra, Hendrik (*27-09-1902) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5]
Zijlstra, Hendrik (*1894) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4.1]
Zijlstra, Jan (*1891 †18-04-1894) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4]
Zijlstra, Jan (*08-01-1896) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4.2]
Zijlstra, Jan (*06-08-1900) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5]
Zijlstra, Jan (*10-07-1833 †08-03-1915) [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4] [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5]
Zijlstra, Oedcina (*17-10-1898) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.5.1]
Zijlstra, Oedsina (*10-05-1892 †14-05-1904) [Dochter van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.5.4]
Zuiderveld, Alberdina [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.1.1]
Zuiderveld, Andries (*23-05-1916 †01-01-2001) [Nummer 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.1]
Zuiderveld, Auke (*1919 †?-08-1925) [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3]
Zuiderveld, Dirk [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3]
Zuiderveld, Foeke [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3]
Zuiderveld, Jacob (*1881) [Partner van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3]
Zuiderveld, Tieke [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.6.2.5]
Zuiderveld, Ytzela [Zoon van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.7.3.1]
Zwaag van der, Elisabeth (*1875 †04-08-1911)
Zwaag van der, Martje [Schoonouder van 1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1.3.1.1.3]