_METAINFO :. Meta informatie voor het _METAPRIVATE( "levend", "1" ) :. gehele sjabloon _METAPATH( "g:\localweb\website\", "g" ) _FUNCBEGI( _Versie )1.23 (modified) _FUNCEND :. :. Versie log :. ========== :. 1.0 20-10-2003 Initiele versie :. 1.1 23-10-2003 Goede koptekst, overeenkomstig de instellingen :. 1.2 24-10-2003 Fotoonderschriften klein, cijfer vet met punt :. Kopteksten maatje kleiner :. 1.3 25-10-2003 Fotoonderschrift over meer regels :. Komma teveel bij PC/Plaatsnaam adressen :. Fotoonderschriften met sluithaak en wrapping :. Ankers boven de foto's :. Meer personen in de index :. 1.4 28-10-2003 Fout in hyperlinks. Ankers werden verkeerd neergezet :. Nummer in de index zonder ':' met spatie :. Dubbele punt achter kinderen van x en y: :. Foto's gereorganiseerd :. Leeftijd bij huwelijk in orde bij geen geboortedatum (basis 1.8) :. 1.5 30-10-2003 Niet alle feiten bij partner hoofdpersoon (Basis 1.9) :. Teveel lege regels bij feiten met daarna kinderopsomming :. Doopgegevens worden niet getond :. Geboorte lengte en gewicht werden niet getoond :. Ondertrouw werd niet vermeld :. Overlijdens alleen vermelden als plaats of datum bekend. :. 1.6 03-11-2003 Diverse spaties teveel in de index :. 1.7 05-11-2003 Fontinstelling (vanaf 3.1.3AI) :. 1.8 06-11-2003 Geen punt achter volg verwijzing :. geen foto's bij partners van kinderen, ze staan al bij de kinderen :. 1.9 12-11-2003 Conversie uitgeschakeld (volgende aldfaer versie) :. 1.10 11-12-2003 'Volgt' ipv 'Volg' en zin afsluiten met een punt :. 1.11 23-12-2003 Kinder opsomming liet alleen biologische kinderen zien :. 1.12 23-12-2003 Kinderopsomming niet afhankelijk van vinkje :. Alleen vrouwelijk of alleen mannelijk werkte niet :. Begrenzing op aantal generaties ingebouwd :. 1.13 21-01-2004 Specificeer in de index de relatie met descnum :. 1.14 27-01-2004 Vermeldt geslacht bij levenloos :. 1.15 11-02-2004 Betere foto verdeling :. 1.16 11-02-2004 Kinderfoto's volgen de inspringing bij kinderen :. 1.17 17-02-2004 Toevoeging adoptie/pleeg waar nodig :. 1.18 23-02-2004 Zinsconstructie kinderloze stellen verbeterd :. 1.19 26-02-2004 Zekerheijd toegevoegd :. 1.20 04-03-2004 Sommige teksten zitten aan elkaar :. 1.21 04-03-2004 Afsluitend tag miste een slash () :. 1.22 05-03-2004 Spatie te weing bij zekerheid :. 1.23 09-03-2004 NageslachtHook toegevoegd :. Zet versienummers in de outputfile :. ========== :. :. Sjabloon 'Nageslacht' Versie _Versie COMMENTAAR :.Geef de huidige instellingen :. :. _FILEMODE( "HTML", ifNewer ) :. _USES( NageslachtHook ) :. Overrule standaard functies _USES( Basis ) :. Standaard functies _USES( DutchDateFormat ) :. Nederlandstalige datum formatering INITFOTO :. Een set die de controle over de foto's doet INITLINECONTROL :. Line control bepaald wanneer een nieuwe regel nodig is :. _SETDEF(Titel) :. Set om de juiste titel in op te slaan _SETADD(Titel, [:[&[?_MANNELIJK?]Genealogie&]|[&[?_VROUWELIJK?]Marenteel&]|[&Parenteel&]:] ) _SETDEF( MOEDERSET ) _SETFILL( MOEDERSET, _DESC, _SELECTIE ) :. GENERATIE_BEGRENZING :. Check op generatie nummers. In een toekomstige :. versie kan dat in de selectie functie _SETDEF( Index ) :. Personen welke in de index moeten komen :. :. _FILENAME( "stamboom.html" ) _WRITBEGI _SETBEGI(Titel)[:_SETSTRI:]_SETEND van USR_NAAM_ZEER_V HTMLMENU

_SETBEGI(Titel)[:_SETSTRI:]_SETEND van USR_NAAM_ZEER_V

_SETBEGI( MOEDERSET ) :. [?_RELAAMOU > 1?]?_BEGI FOTOS _ELSE FOTOS_MET_P _END :.

_DESCNUM USR_NAAM_ZEER_VANKER[: (FOTOVERWIJZING):][:U_PERS_COMPLEET:]|[:S_PERS_COMPLEET:] [?_RELAAMOU > 1?]?_BEGI FOTOS_P _END RELATIES KINDEREN GOTO_START_OF_LINE

_SETEND

_INDEX

HTMLFOOTER _WRITEND[? F u n c t i e s =============== --HMTL Footer-------------------------------------------------------------------------- _FUNCBEGI( HTMLFOOTER ) _FUNCEND --------------------------------------------------------------------------------------- --HMTL Menu---------------------------------------------------------------------------- _FUNCBEGI (HTMLMENU )
alfaer logo 
Aldfaer
_FUNCEND _FUNCBEGI ( PATH_PREFIX ) _SETBEGI ( pathpref ) _SETSTRI:. _SETEND _FUNCEND --Persoonsbeschrijving----------------------------------------------------------------- Begin met NAAM, of met Hij/Zij, en dan deze functie OF maak zelf een functie U_PERS_COMPLEET als alternatief _FUNCBEGI( S_PERS_COMPLEET )[: :][: is GEBOREN_OP:][:, KIND_VAN_OUDERS:]. [: GEBOREN_LENGTE_GEWICHT:][: GEBOORTE_AANGIFTE:][: GETUIGE_GEBOORTE:] [: DOOP:][: GETUIGE_DOOP:] [: NOTITIE_GEBOORTE:] [: OVERLIJDEN_OP:][: OVERLIJDEN_AANGIFTE:][: GETUIGE_OVERLIJDEN:] [: BEGRAVEN_OP:][:GETUIGE_BEGRAVEN:] [: NOTITIE_OVERLIJDEN:] [: NOTITIE:] ALLEFEITEN _FUNCEND Begin met NAAM, of met Hij/Zij, en dan deze functie OF maak zelf een functie U_PERSOON als alternatief _FUNCBEGI( S_PERSOON )[: :]_STIL?_BEGI[:, LEVENSLOOS:]_ELSE[:, GEBOREN_OP:]_END. [: GEBOORTE_AANGIFTE:][: GETUIGE_GEBOORTE:] [: DOOP:][: GETUIGE_DOOP:] [: NOTITIE_GEBOORTE:] [: OVERLIJDEN_OP:][: BEGRAVEN_OP:] [: NOTITIE_OVERLIJDEN:] [: NOTITIE:] ALLEFEITEN _FUNCEND --------------------------------------------------------------------------------------- --Index-------------------------------------------------------------------------------- _FUNCBEGI( _INDEX ) _PREFINDX?_BEGI _SETSORT( Index, _SURN, _NAMEFIRS )

Index

_SETBEGI( Index ) H_REF[::]_SURN[: _NAMEPREF:], USR_NAAM [:([:*_BIRTDATE([:DATEFORMAT2:]):]|[:~_BAPTDATE([:DATEFORMAT2:]):][: †_DEATDATE([:DATEFORMAT2:]):]):] _SETORDE(MOEDERSET)?_BEGI [Nummer _DESCNUM] _ELSE[:ZREL:]_END
_SETEND _END _FUNCEND --------------------------------------------------------------------------------------- --Zoek relatie------------------------------------------------------------------------- _FUNCBEGI( ZREL ) [:CHECKRELA:]|[:CHECKSCHOON:]|[:CHECKFATH:]|[:CHECKMOTH:]|[:CHECKCHIL:] _FUNCEND _FUNCBEGI( CHECKSCHOON ) _CHILBEGI _RELABEGI _SETORDE(MOEDERSET)?_BEGI [Schoonouder van _DESCNUM]_END _RELAEND _CHILEND _FUNCEND _FUNCBEGI( CHECKRELA ) _RELABEGI _SETORDE(MOEDERSET)?_BEGI [Partner van _DESCNUM]_END _RELAEND _FUNCEND _FUNCBEGI( CHECKFATH ) _FATHBEGI _SETORDE(MOEDERSET)?_BEGI [_SWAPBEGI[::]_SEX("Zoon;Dochter;Kind")_SWAPEND van _DESCNUM]_END _FATHEND _FUNCEND _FUNCBEGI( CHECKMOTH ) _MOTHBEGI _SETORDE(MOEDERSET)?_BEGI [_SWAPBEGI[::]_SEX("Zoon;Dochter;Kind")_SWAPEND van _DESCNUM]_END _MOTHEND _FUNCEND _FUNCBEGI( CHECKCHIL ) _CHILBEGI _SETORDE(MOEDERSET)?_BEGI [_SWAPBEGI[::]_SEX("Vader;Moeder;Ouder")_SWAPEND van _DESCNUM]_END _CHILEND _FUNCEND --------------------------------------------------------------------------------------- --Kinderen----------------------------------------------------------------------------- _FUNCBEGI( KINDEREN ) _CHIL?_BEGI [?_SETDEF( _ALL ) _CHILBEGI _SETADD( _ALL )_CHILEND?] _SETAMOU( _ALL )?_BEGI[:GOTO_START_OF_LINE:]
_END _RELABEGI _CHIL? _BEGI [:[?_CHILAMOU==1?]Kind:]|[&Kinderen&] van _SWAPBEGI _NAME|[:_NAMEPREF _SURN:] _SWAPEND en _NAME|[:_NAMEPREF _SURN:]: NOT_START_OF_LINE
SET_START_OF_LINE FOTOS_KINDEREN _CHILBEGI _SETSUB( _ALL )[?_SETORDE(MOEDERSET)?]? _BEGI DOE_EEN_KIND_KORT _ELSE DOE_EEN_KIND _END _CHILEND
[:SET_START_OF_LINE:] _ELSE [&[?_CHILLESS?]_SWAPBEGI _NAME|[:_NAMEPREF _SURN:] _SWAPEND en _NAME|[:_NAMEPREF _SURN:] bleven kinderloos.&]NOT_START_OF_LINE _END _RELAEND _SETAMOU( _ALL )? _BEGI [:[?_SETAMOU( _ALL ) == 1?]Kind:]|[&Kinderen&][: van _NAME:] uit onbekende relatie: NOT_START_OF_LINE
SET_START_OF_LINE FOTOS_KINDEREN _SETBEGI( _ALL ) [?_SETORDE(MOEDERSET)?]? _BEGI DOE_EEN_KIND_KORT _ELSE DOE_EEN_KIND _END _SETEND
[:SET_START_OF_LINE:] _END _SETDEL( _ALL ) _ELSE _CHILLESS?_BEGI _RELA?_BEGI _RELABEGI [&[?_CHILLESS?]_SWAPBEGI _NAME|[:_NAMEPREF _SURN:] _SWAPEND en _NAME|[:_NAMEPREF _SURN:] bleven kinderloos.&] _RELAEND [&[?_RELABEGI _CHILLESS _RELAEND?]|[:_NAME|[:_NAMEPREF _SURN:] bleef kinderloos.:]&] _ELSE [&_NAME|[:_SEX("Hij;Zij;Hij/Zij"):] bleef kinderloos.&] _END _END _END _FUNCEND _FUNCBEGI( DOE_EEN_KIND ) FOTOS_MET_P GOTO_START_OF_LINE _NUMB ANKER [:ZEKERHEID :][:_CHILTYPE(";(Adoptie) ;(Pleeg) "):]USR_NAAM_ZEER_V[: (FOTOVERWIJZING):][:U_PERSOON:]|[:S_PERSOON:] RELATIES [&[?_CHILLESS?]_NAME|[:_SEX("Hij;Zij;Hij/Zij"):] bleef kinderloos.&] [&[?_PREFNOTERELA?][?_RELANOTE?]&]?_BEGI[:GOTO_START_OF_LINE:]Notitie bij _RELATYPE("het huwelijk;het geregistreerd partnerschap;deze relatie;deze relatie"): _RELANOTENOT_START_OF_LINE _END _FUNCEND _FUNCBEGI( DOE_EEN_KIND_KORT ) GOTO_START_OF_LINE _NUMB [:ZEKERHEID :][:_CHILTYPE(";(Adoptie) ;(Pleeg) "):]USR_NAAM_ZEER_V[:U_PERS_KORT:]|[:, GEBOREN_OP:] H_REF Volgt _DESCNUM. NOT_START_OF_LINE [&[?_PREFNOTERELA?][?_RELANOTE?]&]?_BEGI[:GOTO_START_OF_LINE:]Notitie bij _RELATYPE("het huwelijk;het geregistreerd partnerschap;deze relatie;deze relatie"): _RELANOTENOT_START_OF_LINE _END _FUNCEND --------------------------------------------------------------------------------------- --Mannelijk/Vrouwelijk instellingen---------------------------------------------------- _FUNCBEGI( _MANNELIJK )[?_BEIDELIJNEN?]|[:_PREFMALE(";mannelijk") :]_FUNCEND _FUNCBEGI( _VROUWELIJK)[?_BEIDELIJNEN?]|[:_PREFFEMA(";vrouwelijk") :]_FUNCEND _FUNCBEGI( _BEIDELIJNEN )[:[?[&_PREFMALE(";1")_PREFFEMA(";1")&]?]beide:]|[:[?[&_PREFMALE("1;")_PREFFEMA("1;")&]?]beide:]_FUNCEND --------------------------------------------------------------------------------------- --Commentaar--------------------------------------------------------------------------- _FUNCBEGI( COMMENTAAR ) Bibliotheek: 'Basis' [:Versie BasisVersie:]|[&NIET GEVONDEN!&] [::] 'DutchDateFormat' [:Versie DutchDateFormatVersie:]|[&NIET GEVONDEN!&] Mogelijke instellingen Mannelijke/vrouwelijke lijn: [:[:_BEIDELIJNEN:]|[:_MANNELIJK:]|[:_VROUWELIJK:]:] Notitie bij persoon: _PREFNOTEPERS("uit;aan") Notitie bij geboorte: _PREFNOTEBIRT("uit;aan") Notitie bij relatie: _PREFNOTERELA("uit;aan") Notitie bij overlijden: _PREFNOTEDEAT("uit;aan") Adres: _PREFFACTADDR("uit;aan") Beroep: _PREFFACTOCCU("uit;aan") Religie: _PREFFACTRELI("uit;aan") Overige feiten: _PREFFACTMISC("uit;aan") Bron: _PREFSOUR("uit;aan") Code: _PREFCODE("uit;aan") Foto: _PREFPHOT("uit;max één;aan") Index: _PREFINDX("uit;aan") Zekerheid: _PREFQUAY("uit;aan") _FUNCEND --------------------------------------------------------------------------------------- --Selectie----------------------------------------------------------------------------- _FUNCBEGI( _SELECTIE )[?_CHIL _RELA?]?_BEGI [?_MANNELIJK?]?_BEGI _MALE _ELSE [?_VROUWELIJK?]?_BEGI _FEMA _ELSE Blijft over beide lijnen _END _END _END _FUNCEND --------------------------------------------------------------------------------------- E i n d e f u n c t i e s =========================== ?]