Namen

Omtrent het ontstaan van de namen van onze voorouders hebben we enige gegevens gevonden o.a. bij het Meertens instituut.

Kies hier uw Naam:

A(a)lmoes
Balk
Deelstra
Kamphof
Krikke
Plomp
Schutte


A(a)lmoes

Bij het Meertens instituut vond ik het volgende over het onstaan van de naam Almoes:

Almoes verklaring:

Adaptatie van de uit Duitsland afkomstige naam Almus.

Mogelijk is Almus een gelatiniseerde vorm van Almus. De naam Almus is vermoedelijk een patroniem, afgeleid van de naam Alm(er), met een genitief -s. De voornaam Almer gaat terug op de Germaanse naam Aldemar of Adelmar. Vgl. Zoder-1968. naamsvermeldingen en literatuurreferenties: • Christoph Almus (Haina in Hessen ca. 1717-1779); vader van Emanuel Almus/Almoes (Haina 1764-Leek (Gr) 1801); vader van Christoffel Almoes (Leek 1796-1840); vader van Jan Aalmoes (Leek 1820-Borger 1912) [J.Ph. Lucassen, 'Het geslacht Almoes (Aalmoes) uit Haina', in: Gruoninga 39 (1994), p 46-52].

Volgens Genlias had deze tak in het begin in Groningen de naam Aalmoes. Een enkele keer komt de naam Almoes voor, maar dat is volgens de beheerder van Genlias meestal een schrijffout.

De naam Almoes is veelal gebruikt door de Drentse tak.

Voor het aantal naamdragers van Aalmoes klik op aantal.
Voor het aantal naamdragers van Almoes klik op aantal.

[Terug naar boven]


Balk

Over deze naam hebben we nog geen gegevens gevonden

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Lambert die Bullick, Collendoorn 1429 (schattingsregister van Salland); Lambert die Bolik, Collendoorn 1433; Henrick die Ballyck, Collendoorn 1445 [H. van Biessum, De markte Lutten door de eeuwen heen, Wezep 1996, p 24].
• Simon Balck, geb. Elburg 1697; zoon van Jan Simonsen Balckholt; zoon van Simon Janszen, timmermansfamilie [W.J. de Gunst, 'Balckholt en de hellige', in: Arent thoe Boecop (1989), nr 39, p 40].

Voor het aantal naamdragers van Balk klik op aantal.

[Terug naar boven]


Deelstra

Bij het Meertens instituut vond ik het volgende over het onstaan van de naam Deelstra:

Naamsaanneming Grouw 1811:

1. Tjeerd Pyters Deelstra, Allingawier (Grouw) 1811, ontleend aan 't Wijde Deel.

2. Mindert Cornelis Deelstra, Oudega 1811, naar een "uitgang" land "Het Deel".

3. Anne Ruurds Deelstra, Tietjerk 1811, woont op 't Ouddeel [Brouwer-1965, p16].

In het 3e deel van zeshonderd jaar familie geschiedenis(schrijver E.J. Deelstra) vond ik het volgende:

Er zijn drie families Deelstra. De oorsprong van deze families liggen in :

Voor het aantal naamdragers van Deelstra klik op aantal.

[Terug naar boven]


Kamphof

Bij het Meertens instituut vond ik het volgende over het onstaan van de naam Kamphof:

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

Gerrit Kamphof, volkstelling Heino 1795 [Bieleman-1980, p 142; vgl. Hutten-1999, p 29].

Voor het aantal naamdragers van Kamphof klik op aantal.

[Terug naar boven]


Krikke

Verklaring:

In het middeleeuws Nederlands is cricke een variant van crucke = 'kruk'. Er kan echter verwarring ontstaan zijn met crieke (crike) het woord voor kriek = kers of pruim.

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Eenledige, tweesyllabige vormen op -e met geminaten op de syllabegrens en van oorsprong geenszins allemaal roepnamen [Ebeling-1990, p 76].
• [J. Gaal, Voorlopige kwartierstaat van Gerrit Krikke, Lelystad 1992].
• [H.D.J. Krikke, Jakob krikke, 1819-1882. Een Friese vervener aan de Dedemsvaart en zijn venen in Overijssel en Drenthe, Dedemsvaart 2000].

Voor het aantal naamdragers van Krikke klik op aantal.

[Terug naar boven]


Plomp

Bibliografie NFD

Plomp-1993
N. Plomp: Een boer is geen edelman.
In: Jb. CBG 47 (1993).

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Item Plumpessoen, die Zwaneke op oore were slaen wolde, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Jan Dirksz de Haes (ca. 1585-voor 1650) > drie zonen met de bijnaam (alias) Plompert, later afgekort tot Plomp. "Waarschijnlijk had deze naam te maken met de pannenbakkerij waarin de eerste generaties werkzaam waren. Deze pannenbakkerijen lagen even buiten Woerden, voorbij de Leidse- of Rietvelderpoort aan weerszijden van de Oude Rijn." [K. & W. Plomp, Genealogie van de Woerdense familie Plomp, Schoorl 1996; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 2, p 47].
• Paulus Jansz Plomp, won. Geersdorp, beleend met land ten westen van de hofstad Geestdorp te Woerden 1614; zoon van Johan Jansz Plomp, won. Woerden, beleend met land ten westen van de hofstad Geestdorp te Woerden 1597 [Slootweg-1997; aanv. 1998, p 248].
• Vgl. OLS: toponiemen Plompjesbrug en Bos van Plomp, i.v.m. fn. Plomp.

Voor het aantal naamdragers van Plomp klik op aantal.

[Terug naar boven]


Schutte

Over deze naam hebben we nog geen gegevens gevonden

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Nederlandse Genealogie´┐Żn (KNGGW), deel 10 (1993)].

Voor het aantal naamdragers van Schutte klik op aantal.

[Terug naar boven]


[Terug naar homepage]