alfaer logo
Aldfaer

Tjepke Wobbes

Geslacht

Man

Leeftijd

Onbekend

 

Geboren

24-03-1698

te

Lage Mieden

Gedoopt

24-03-1698

te

Hempens en Teerns

Begraven

Vader

Wobbe Pijters

 

Geboren

1645

 

Overleden

1718

Moeder

Oeke Derzels

 

Geboren

1650

 

Overleden

1703

Huwelijk

01-04-1720

te

Hempens

 

met

Wijtske Jelles

 

Geboren

1682

 

Overleden

1739

Kinderen

Notities persoon:

Tjipke?

Leeuwarderadeel, huwelijken 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 april 1720 in Hempens
Man : Tjipke Wobbes
Vrouw : Wijtske Jelles afkomstig van Oudemirdum

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1693-1771
Inventarisnr.: DTB 467
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Leeuwarden, huwelijken 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 april 1720
Man : Tjipke Wobbes
Vrouw : Wytske Jelles
Opmerking : getrouwd te Hempens

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1714-1720
Inventarisnr.: DTB 987
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Notities geboorte:

Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Tjepke
Gedoopt op 24 maart 1698 in Hempens en Teerns
Kind van Wobbe Pytter en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TJEPKE of TJEPKJE
Vader : WOBBE PIETERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

Notities huwelijk:

Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns, 1720
DTB nr: 467, 1693 - 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 april 1720, Hempens
Man: Tjipke Wobbes
Vrouw: Wijtske Jelles, Oudemirdum

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES

(Onder)trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
(raadpleegbaar bij het HCL), 1720
DTB nr: 2000, 1594 - 1812
Vermelding: Ondertrouw van 1720
Man: Tjipke Wobbes
Vrouw: Wytske Jelles
NB: zij is afkomstig van Oudemieden

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1720
DTB nr: 987, 1714 - 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 april 1720
Man: Tjipke Wobbes
Vrouw: Wytske Jelles
NB: gehuwd te Hempens

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES