alfaer logo 
Aldfaer

Parenteel van Jarich Hainga

1 Jarich Hainga is geboren omstreeks 1380. Jarich is overleden omstreeks 1440, ongeveer 60 jaar oud.

Notitie bij Jarich: Wordt ook geschreven als Hayngen.
Behoort tot de vetkopers.
Met zekerheid kan worden gesteld dat de Deelstra’s van hem afstammen.

Diverse schrijfwijzen werden nog gehanteerd:
Haynga, Hayngha, Haynge, Hainge.

De oudste vermelding is Jarich Hainga in 1428.

Sipma deel 1 p. 28:De plaatsen die genoemd worden zijn Merrim en Birdawert:datum 3 juni 1428.

Haynge is een achternaam die van oorsprong verbonden is aan een boerenhofstede.

De naam Haynga komt voor in het oostelijk deel van Friesland, dat thans Groningen heet.
In Leens was in de 14e eeuw een oude boerenhofstede met de naam Hayngaheert of Huyngaheert.

Zijn zonen wonen in Giekerk en bewerken grond van de zonen van Bockama in Giekerk.

In de 14e eeuw zien we een aantal Hainga’s/Hayngha’s optreden als scheidsrechter en mede ondertekenaar bij de verkoop van stukken grond. Maar we vinden ze ook terug bij het tekenen van een verbond tussen de stad Dockum en de grieternijen Dongeradeel, Dantumadeel en Ferwerderadeel.
Een aatal Haijnga’s mogen zelf zegelen. Alleen het wapen van Thiard Haynga is voor een deel bewaard gebleven. Tussen Jarich Hainga en Sijds Haijnge zitten een aantal voorouders.
Jarich trouwde met ?Hainga. Zij is overleden.

Kind van Jarich en ?Hainga:
1 Bennert Haijngha, geboren omstreeks 1400 Volgt 1.1.

1.1 Bennert Haijngha is geboren omstreeks 1400, zoon van Jarich Hainga (zie 1) en ?Hainga. Bennert is overleden omstreeks 1460, ongeveer 60 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Bennert: Overleden voor 1511.
Notitie bij Bennert: Er wordt gesproken van Bennert Hyngie kinderen in Steens, Register van aanbrengen in 1511.

Sipma deel 2 p. 45: Het stuk gaat over de jaarmarkten datum 1453.
Bennert trouwde in ? met ?Haijngha. Zij is geboren in 1400. Zij is overleden in 1440, 39 of 40 jaar oud.

Kinderen van Bennert en ?Haijngha:
1 Thiard Hayngha, geboren omstreeks 1420 Volgt 1.1.1.
2 Henna Hayngha, geboren omstreeks 1420 Volgt 1.1.2.

1.1.1 Thiard Hayngha is geboren omstreeks 1420, zoon van Bennert Haijngha (zie 1.1) en ?Haijngha. Thiard is overleden omstreeks 1473, ongeveer 53 jaar oud.

Notitie bij Thiard: Sipma, . 177, pag. 113: Henna woont in Oosterend en Thiard in Leeuwarden.

Sipma deel 1 p. 113:De plaatsen die genoemd worden zijn Mersem(Merrim) en Leeuwaren, waar Thiard woont: datum 5 november 1465.

De broers hebben hun grootste macht gehad op latere leeftijd. De stukken, die van hen gevonden zijn, dateren van 1466, 1453 en 1465.
Adres:
vanaf 04-11-1465     Leeuwarden (Woont in Leeuwarden)
Thiard trouwde met ?Hayngha. Zij is overleden.

Kinderen van Thiard en ?Hayngha:
1 Hessel Hayngha, geboren in 1440. Hessel is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Hessel: Sipma, deel 4, nr. 283 (1517)
2 Werp Hayngha, geboren in 1440. Werp is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Werp: Sipma, deel 2, pag. 176: verbondf tussen Dockum en omliggenden gebieden, datum: 1 nov 1487.
3 Bennert Hayngha, geboren in 1440. Bennert is overleden in 1500, 59 of 60 jaar oud.

1.1.2 Henna Hayngha is geboren omstreeks 1420, zoon van Bennert Haijngha (zie 1.1) en ?Haijngha. Henna is overleden omstreeks 1480, ongeveer 60 jaar oud.

Notitie bij Henna: Sipma, . 177, pag. 113: Henna woont in Oosterend en/of Welsrijp en Thiard in Leeuwarden.

Sipma, deel .., pag. 8, datum 29 aug 1466; Henna woont waarschijnlijk in Leeuwarden.

De broers hebben hun grootste macht gehad op latere leeftijd. De stukken, die van hen gevonden zijn, dateren van 1466, 1453 en 1465.

Niet duidelijk of Werp een zoon is van Henna. Zijn broer Thiard heeft namelijk ook een zoon Werp.
Adressen:
tot 1466     Oosterend en/of Welsrijp (Woont in Oosterend en/of Welsrijp)
vanaf 1466     Leeuwarden
Henna trouwde met ?Hayngha. Zij is overleden.

Kinderen van Henna en ?Hayngha:
1 Sijds Haijnga, geboren omstreeks 1440 Volgt 1.1.2.1.
2 Werp Hayngha. Werp is overleden.

1.1.2.1 Sijds Haijnga is geboren omstreeks 1440, zoon van Henna Hayngha (zie 1.1.2) en ?Hayngha.

Notitie bij de geboorte van Sijds: Zijn kinderen worden in Giekerk Sijds Haijngen kinderen genoemd.
Sijds is overleden omstreeks 1500, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijds: Overleden voor 1511.
Woonde in Giekerk. Zijn kinderen heetten Haijngen.
Notitie bij Sijds: Wordt ook geschreven als Hayngen.
Behoort tot de vetkopers.
Met zekerheid kan worden gesteld dat de Deelstra’s van hem afstammen.

Diverse schrijfwijzen werden nog gehanteerd:
Haynga, Hayngha, Haynge, Hainge.

De oudste vermelding is Jarich Hainga in 1428.

Haynge is een achternaam die van oorsprong verbonden is aan een boerenhofstede.

De naam Haynga komt voor in het oostelijk deel van Friesland, dat thans Groningen heet.
In Leens was in de 14e eeuw een oude boerenhofstede met de naam Hayngaheert of Huyngaheert.

Zijn zonen wonen in Giekerk en bewerken grond van de zonen van Bockama in Giekerk.
Sijds:
(1) trouwde in ? met Bockama. Zij is geboren omstreeks 1445, dochter van Sijds Bockama en ?Bockema. Zij is overleden.
Notitie: (Dochter van)
(2) trouwde in ? met Rixt Romcke. Rixt is geboren omstreeks 1440, dochter van Romcke. Rixt is overleden.

Kinderen van Sijds en Rixt:
1 Sascker Sijdsz, geboren omstreeks 1480 Volgt 1.1.2.1.1.
2 Botta Sijdsz, geboren in 1480. Botta is overleden.
Notitie bij Botta: (Haijnga)

Bewerken grond van de zonen van Bockama in Giekerk.
3 Romcka Sijdsz, geboren in 1480 Volgt 1.1.2.1.3.

1.1.2.1.1 Sascker Sijdsz is geboren omstreeks 1480, zoon van Sijds Haijnga (zie 1.1.2.1) en Rixt Romcke. Sascker is overleden omstreeks 1540, ongeveer 60 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Sascker: Heeft landerijen in Giekerk. Wordt ook genoemd: (Sijdsz) (Haynge)
Notitie bij Sascker: Sijd(T)s ook Sijdsz.
Heeft landerijen in Giekerk.

Bewerken grond van de zonen van Bockama in Giekerk.
Sascker trouwde in ? met ?Sijdsz. Zij is geboren in 1481. Zij is overleden.

Kind van Sascker en ?Sijdsz:
1 Sijds Sasckers, geboren omstreeks 1515 Volgt 1.1.2.1.1.1.

1.1.2.1.3 Romcka Sijdsz is geboren in 1480, zoon van Sijds Haijnga (zie 1.1.2.1) en Rixt Romcke. Romcka is overleden.

Notitie bij Romcka: (Haijnga)
Sijdts.

Bewerken grond van de zonen van Bockama in Giekerk.

Kinderen van Romcka uit onbekende relatie:
1 Jan Sasckers, geboren na 1540. Jan is overleden vóór 1620, ten hoogste 80 jaar oud.
2 Tiaert Sasckers, geboren na 1540. Tiaert is overleden vóór 1620, ten hoogste 80 jaar oud.
3 Vyttzie Romko, geboren na 1540 in Oenkerk Volgt 1.1.2.1.3.3.

1.1.2.1.1.1 Sijds Sasckers is geboren omstreeks 1515, zoon van Sascker Sijdsz (zie 1.1.2.1.1) en ?Sijdsz. Sijds is overleden omstreeks 1580, ongeveer 65 jaar oud. Sijds trouwde in ? met ?Sasckers. Zij is geboren in 1518. Zij is overleden.

Kinderen van Sijds en ?Sasckers:

1 Sasker Sijds, geboren omstreeks 1540 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.
2 Tonijs Sijdts, geboren in 1540. Tonijs is overleden.

1.1.2.1.3.3 Vyttzie Romko is geboren na 1540 in Oenkerk, zoon van Romcka Sijdsz (zie 1.1.2.1.3). Vyttzie is overleden vóór 1620, ten hoogste 80 jaar oud.

Notitie bij Vyttzie: Wytie Sasckers

Kind van Vyttzie uit onbekende relatie:
1 Sascker Wittzie, geboren in Oenkerk Volgt 1.1.2.1.3.3.1.

1.1.2.1.1.1.1 Sasker Sijds is geboren omstreeks 1540, zoon van Sijds Sasckers (zie 1.1.2.1.1.1) en ?Sasckers. Sasker is overleden omstreeks 1620, ongeveer 80 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Sasker: Was naast boer ook brandstoffen handelaar.
Beroep:
Boer en brandstoffen handelaar,
Sasker:
(1) trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1563 met Anna Pijters, ten hoogste 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1543. Anna is overleden.
(2) trouwde, minstens 23 jaar oud, na 1563 met Fets Montes, minstens 18 jaar oud. Fets is geboren omstreeks 1545, dochter van Monte Juckes en Tyed Wobbes. Fets is overleden op 01-12-1618, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Fets: Echtgenoot
Sacker Sijds

Kind van Sasker en Anna:
1 Pieter Saskersz, geboren omstreeks 1563 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.
Kinderen van Sasker en Fets:
1 Reitse Saskers, geboren omstreeks 1570. Reitse is overleden.
Notitie bij overlijden van Reitse: Woont in Friens.
Notitie bij Reitse: Woont in Friens.
2 Anna Saskers, geboren omstreeks 1575 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.3.
3 Jets Saskers, geboren omstreeks 1580 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.4.

1.1.2.1.3.3.1 Sascker Wittzie is geboren in Oenkerk, zoon van Vyttzie Romko (zie 1.1.2.1.3.3). Sascker is overleden.

Kind van Sascker uit onbekende relatie:

1 Wyttya Sasker, geboren in Oenkerk. Wyttya is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1 Pieter Saskersz is geboren omstreeks 1563, zoon van Sasker Sijds (zie 1.1.2.1.1.1.1) en Anna Pijters. Pieter is overleden omstreeks 1645, ongeveer 82 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Pieter: Woont in 1618 in Birdaard.
?1645
Notitie bij Pieter: Pijter Sasckers
Woont in Birdaard.

± 1565-> 1626
Vader
Sacker Sijds
Moeder
Fets Montes
Adres:
Suawoude
hypotheek:
van 1625 tot 1628     Hypotheekboek 65v
Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 29-04-1626
Bijzonderheden:
Jenne Wobbisz en Antye Toenisdr, el. te Giekerk, verklaren ƒ 200 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Pieter Saskersz en Bauck Botedr, el. te Suawoude
Vermeld:
Jenne Wobbisz
Vermeld:
Bauck Botedr
Vermeld:
Antye Toenisdr
Vermeld:
Pieter Saskersz
Bronvermelding:
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1625-1628
  [bron: Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0088, blad 65v, aktenummer 94]
Pieter:
(1) trouwde, ten hoogste 55 jaar oud, vóór 1618 met ?Bote Pietersz.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en ?Bote: Peter Sasckers?
Is kort na 1618 getrouwd met Bauck Bote en woont dan in Suwoude.
?Bote is een dochter van Bote Pietersz. ?Bote is overleden.
Notitie bij ?Bote: Zij is een dochter van Bote Pietersz en heet waarschijnlijk Bote.
hypotheek:
van 1625 tot 1628     Hypotheekboek 65v

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 29-04-1626

Bijzonderheden:
Jenne Wobbisz en Antye Toenisdr, el. te Giekerk, verklaren ƒ 200 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Pieter Saskersz en Bauck Botedr, el. te Suawoude

Vermeld
Jenne Wobbisz
Vermeld
Bauck Botedr
Vermeld
Antye Toenisdr
Vermeld
Pieter Saskersz

Bronvermelding
Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0088, blad 65v, aktenummer 94
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1625-1628
(2) trouwde, minstens 55 jaar oud, na 1618 in Suawoude? met Bauck Bootes, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Bauck: Peter Sasckers?
Is kort na 1618 getrouwd met Bauck Bote en woont dan in Suwoude.
Bauck is geboren omstreeks 1563 in Suawoude, dochter van Bote Jacobs en ?Jacobs. Bauck is overleden op 24-09-1639 in Suawoude, ongeveer 76 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude.
Notitie bij Bauck: Op grafsteen in de kerk van Suwoude :
Änno 1639 den 24 sept. is in den Heere gerust den eerbaren Bauck Bootes dochter en huisvrouw van Pieter Saskers out 76 jaren en leit alhier begraven.

Kinderen van Pieter en Bauck:
1 Pijter Pijtters, geboren in 1594 in Giekerk Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.
2 Jacob Pijters Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.2.
3 Bote Pijters Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.3.
4 Romcke Pijters, geboren in 1635 in Wouterswoude Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.4.
5 Johannes Pijters. Johannes is overleden.
6 Taecke Pijters, geboren omstreeks 1600 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.6.

1.1.2.1.1.1.1.3 Anna Saskers is geboren omstreeks 1575, dochter van Sasker Sijds (zie 1.1.2.1.1.1.1) en Fets Montes. Anna is overleden.

Notitie bij overlijden van Anna: Woont in Dokkum.
Notitie bij Anna: Woont in Dokkum.
Anna trouwde in ? met Peter Peters. Peter is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.4 Jets Saskers is geboren omstreeks 1580, dochter van Sasker Sijds (zie 1.1.2.1.1.1.1) en Fets Montes. Jets is overleden.

Notitie bij overlijden van Jets: Woont in Wanswerd.
Notitie bij Jets: Woont in Wanswerd.
Jets trouwde in ? met Cornelis Oebeles.
Notitie bij het huwelijk van Jets en Cornelis: Woont in Warnswerd in 1618.
Cornelis is overleden.
Notitie bij Cornelis: Wblis

Kind van Jets en Cornelis:
1 Oebele Cornelis. Oebele is overleden.
Notitie bij Oebele: Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden: Oebele Cornelis; boer te Oudkerk, 1640 gebr. stem 16, DAN I6 53
Vermeld Oebele Cornelis
Vader zoon van Cornelis Oebeles
Moeder Jetske Saskers

Open Archieven

Doorzoek de genealogische gegevens van 54 archieven via www.openarch.nl.

Mét slim zoeken op twee namen, fonetisch zoeken én zoeken met jokers ...

Met 153 miljoen historische persoons­vermeldingen is het de grootste genealogische database van Nederland!
Zoek op Open Archieven naar uw voorouders
Blij met Genealogie Online en wilt u meer? Neem dan nu een Plus abonnement of Premium abonnement!
Twitter Facebook Google+

1.1.2.1.1.1.1.1.1 Pijter Pijtters is geboren in 1594 in Giekerk, zoon van Pieter Saskersz (zie 1.1.2.1.1.1.1.1) en Bauck Bootes.

Notitie bij de geboorte van Pijter: ¦GEN 902 RAF door P.Nieuwland: Pieter Pieters trouwde Aukje Jennes; woont waarschijnlijk te Huizum;
TIE M4 153; S15 277; Kinderen: Pieter, Sjoukje (ca.1645), Wobbe, Antje.

1594 in Giekerk volgens Familysearch.

Heet in Familyseach: Pÿtter Pÿtters

Heet ook Pijt(T)ers

Pieter Pieters
Pijter is overleden in 1668 in Boksum, 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pijter: Suameer, Huizem Friesland
Notitie bij Pijter: Pieter Pieters

Gegevens uit Familiesearch.

Pieter (Pytter Pijtter) Pieters (Pytters, Pijtters) Hayinga
1595-1668

Woont in 1618 in Waenswerd.
Wordt in 1632 lidmaat van de Gereformeerde Kerk? Was tot 1632 doopsgezind..
Woont in 1645 in Hempens.

Landbezit Suwâld (toen Suawolde)

Landbezit 1700 <#Landbezit 22-08-1700 in Suwâld (toen Suawolde)>
Landbezit 1708 <#1708>
Landbezit 1728
<#1728>Landbezit 1768
<#1768>Landbezit 1778 <#1778>
Landbezit 22-08-1700 in Suwâld (toen Suawolde)

7. De Olde Heere Grietman Glinstra en Steven Giolts en Tiebbe Arens eijgenaers van de zate, groot een hondert veertig pondten bij Bote Hessels en Pijter Pijters gebruijkt, hebbende de Sgravenielanden ten oosten, Jan Harmens Erven ten Zuijden, de Lune ten westen en de Olde grietman Glinstra ten norden, belast met vier floreenen waervan Steven Giolts cum focis twee dardesten en de Heere Glinstra de dardepart moet (…).
Adressen:
vanaf 1618     Warnsweerd
vanaf 1645     Hempens
Pijter:
(1) trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1629 met Trijntje (Trijntie) Harmens, 35 of 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pijter en Trijntie: 786 Pieter Pieters, overleden voor 1702.
Woonde ws.te Huizum.
Pieter is getrouwd rond 1645 met
787 Aukje Jennes, geboren te Giekerk rond 1625, overleden te Huizum in het jaar 1702 ,voor 25-9-1702.
TIE 34-153v d.d.14-4-1663:Inventarisatie ten sterfhuize van haar moeder Antje Teunis,gestorven te Giekerk,huisvrouw van Jenne Wobbes,op verzoek van Teunis Reins,Rein Reins,enz.
LWL 111-265/270 d.d.25-9-1702:Inventarisatie ten sterfhuize van Auck Jennes te Huizum,weduwe van wijlen Pieter Pieters,op aangeven van dochter Antje Pieters.De kerkvoogden van Boxum treden op als administratoren over de kleinkinderen,kinderen van haar overleden zoon Pieter.Bij de stukken o.a.een obligatie d.d.18-9-1697 ten laste van Wobbe Pieters en Taetske Gabes en een obligatie d.d.25-6-1660 ten laste van Gabe Pieters en Sjoukje Hendriks,echtpaar te Marssum.
TIE 99-277 d.d.7-6-1706:Op 5-6-1706 tekenen Wobbe Pieters en Teetske Gabes,echtpaar onder Suawoude,een schuldbekentenis van 100 car.gld.aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Oenkerk.Zij had dit nog te vorderen uit de erfenis van haar moeder Aukje Jennes volgens scheidingsacte van 24-5-1703.

Uit dit huwelijk:

- Sjoukje Pieters, afkomstig uit Giekerk in 1665, geboren rond 1645, zie 393.

- Pieter Pieters, overleden te Boksum voor 1702.

- Wobbe Pieters, boer onder Suawoude/Hempens, overleden na 1703.
Wobbe was gehuwd met Taetske Gabes.

- Antje Pieters, overleden na 1702.
Trijntie is een dochter van Harmen Claassen. Zij is gedoopt op 23-09-1593 in Franeker.
Notitie bij de geboorte van Trijntie: ±1600 ?
Trijntie is overleden na 1645, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Trijntie: Dit zou de juiste kunnen zijn, gezien de voornaam van Harmen en geboortedatum.

TRIJNTJE HARMENS Pedigree
Female
Event(s):
Birth:
Christening: 23 SEP 1593 Franeker, Friesland, Netherlands
Death:
Burial:
Parents:
Father: HARMEN CLAASSEN
(2) trouwde, 48 of 49 jaar oud, in 1643 met Auck (Aukje) Jennes, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pijter en Aukje: 786 Pieter Pieters, overleden voor 1702.
Woonde ws.te Huizum.
Pieter is getrouwd rond 1645 met
787 Aukje Jennes, geboren te Giekerk rond 1625, overleden te Huizum in het jaar 1702 ,voor 25-9-1702.
TIE 34-153v d.d.14-4-1663:Inventarisatie ten sterfhuize van haar moeder Antje Teunis,gestorven te Giekerk,huisvrouw van Jenne Wobbes,op verzoek van Teunis Reins,Rein Reins,enz.
LWL 111-265/270 d.d.25-9-1702:Inventarisatie ten sterfhuize van Auck Jennes te Huizum,weduwe van wijlen Pieter Pieters,op aangeven van dochter Antje Pieters.De kerkvoogden van Boxum treden op als administratoren over de kleinkinderen,kinderen van haar overleden zoon Pieter.Bij de stukken o.a.een obligatie d.d.18-9-1697 ten laste van Wobbe Pieters en Taetske Gabes en een obligatie d.d.25-6-1660 ten laste van Gabe Pieters en Sjoukje Hendriks,echtpaar te Marssum.
TIE 99-277 d.d.7-6-1706:Op 5-6-1706 tekenen Wobbe Pieters en Teetske Gabes,echtpaar onder Suawoude,een schuldbekentenis van 100 car.gld.aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Oenkerk.Zij had dit nog te vorderen uit de erfenis van haar moeder Aukje Jennes volgens scheidingsacte van 24-5-1703.

Uit dit huwelijk:

- Sjoukje Pieters, afkomstig uit Giekerk in 1665, geboren rond 1645, zie 393.

- Pieter Pieters, overleden te Boksum voor 1702.

- Wobbe Pieters, boer onder Suawoude/Hempens, overleden na 1703.
Wobbe was gehuwd met Taetske Gabes.

- Antje Pieters, overleden na 1702.
Aukje is geboren in 1620 in Giekerk [bron: Familysearch], dochter van Jenne Wobbes en Antje (Antie) Theunis.
Notitie bij de geboorte van Aukje: 1620 in Giekerk volgens Familysearch.

Auck Jennes Compact Disc #9 Pin #619483 Pedigree
Sex: F
Event(s)
Birth: 1620
Giekerk,Friesland,Netherlands
Death: 1702
Huizem,Friesland,Netherlands
Parents
Father: Jenne Wobbes Disc #9 Pin #620582
Mother: Antje Theunis Disc #9 Pin #620583
Marriage(s)
Spouse: Pÿtter Pÿtters Disc #9 Pin #619482
Marriage: abt 1643
of Giekerk,Friesland,Netherlands

spouse:
Pieter /Pieters/
marriage:
Abt 1645
Hide children (4)

child 1:
Pieter /Pieters/
gender: Male

child 2:
Wobbe /Pieters/
gender: Male

child 3:
Antje /Pieters/
gender: Female

child 4:
Sjoukje /Pieters/
gender: Female

DEATH
BET 1708 AND 1720
Giekerk
Aukje is overleden vóór 25-09-1702 in Huizum, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij Aukje: Auck Jennes Pedigree
Female Family
Event(s):
Birth: 1620 Giekerk, Friesland, Netherlands
Christening:
Death: 1702
Burial:
Parents:
Father: Jenne Wobbes Family
Mother: Antje Theunis
Marriages:
Spouse: Pÿtter Pÿtters

Gevonden op website www.simonwierstra.nl

787 Aukje Jennes, geboren te Giekerk rond 1625, overleden te Huizum in het jaar 1702 ,voor 25-9-1702.

TIE 34-153v d.d.14-4-1663:Inventarisatie ten sterfhuize van haar moeder Antje Teunis, gestorven te Giekerk,huisvrouw van Jenne Wobbes,op verzoek van Teunis Reins,Rein Reins,enz.

LWL 111-265/270 d.d.25-9-1702:Inventarisatie ten sterfhuize van Auck Jennes te Huizum,weduwe van wijlen Pieter Pieters,op aangeven van dochter Antje Pieters.De kerkvoogden van Boxum treden op als administratoren over de kleinkinderen,kinderen van haar overleden zoon Pieter.Bij de stukken o.a.een obligatie d.d.18-9-1697 ten laste van Wobbe Pieters en Taetske Gabes en een obligatie d.d.25-6-1660 ten laste van Gabe Pieters en Sjoukje Hendriks,echtpaar te Marssum.

TIE 99-277 d.d.7-6-1706:Op 5-6-1706 tekenen Wobbe Pieters en Teetske Gabes,echtpaar onder Suawoude,een schuldbekentenis van 100 car.gld.aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Oenkerk.Zij had dit nog te vorderen uit de erfenis van haar moeder Aukje Jennes volgens scheidingsacte van 24-5-1703.

Kinderen van Pijter en Trijntie:
1 Harmen Pijtters, geboren in 1643. Harmen is overleden.
2 Bote Pijtters, geboren in 1643. Bote is overleden.
3 Wobbe Pijters, geboren in 1645 in Hempens Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.
Kinderen van Pijter en Aukje:
1 Sjoukje Pijtters, geboren in 1644 in Giekerk Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.
2 Pijtter Pijtters, geboren in 1646 in Giekerk Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.5.
3 Antje Pijtters, geboren in 1648. Antje is overleden na 1702, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Antje: Antje Pieters
4 Wobbe Pijtters, geboren in 1650 in Giekerk Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.7.

1.1.2.1.1.1.1.1.2 Jacob Pijters, zoon van Pieter Saskersz (zie 1.1.2.1.1.1.1.1) en Bauck Bootes. Jacob is overleden. Jacob trouwde met Auck Wobbes. Auck is geboren omstreeks 1615, dochter van Wobbe Montes en Houkje Reins. Auck is overleden vóór 1649, ten hoogste 34 jaar oud. Auck trouwde later met Taecke Pijters (geb. ±1600), zie 1.1.2.1.1.1.1.1.6.

Notitie bij Auck: Ook genaamd Montes.

Boedelinventarissen <../index.htm> > Inventarisatieboeken <index2.htm> > y48

Inventarisatieboeken, y48

Nummer: 2114
Signatuur: y48; 181
Datum: 1668/08/26
Inventarisant: Taecke Pijters
Beroep inventarisant: Boer
Eerste echtgenote: Auck Wobbes
Adres: Klokslag
Opmerking: Beroep n.a.v. posten.

±1618 ?

Kinderen van Jacob en Auck:
1 Auco Jacobs. Auco is overleden.
2 Pijter Jacobs. Pijter is overleden.
3 Sascker Jacobs. Sascker is overleden.
4 Tiaerdt Jacobs. Tiaerdt is overleden.
5 Tied Jacobs. Tied is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.3 Bote Pijters, zoon van Pieter Saskersz (zie 1.1.2.1.1.1.1.1) en Bauck Bootes. Bote is overleden.

Notitie bij overlijden van Bote: Nog niet zeker dat dit een zoon is van Pijter Saskers en Bauck Bote.
Bote trouwde met Baucke Tjerks.

1.1.2.1.1.1.1.1.4 Romcke Pijters is geboren in 1635 in Wouterswoude, zoon van Pieter Saskersz (zie 1.1.2.1.1.1.1.1) en Bauck Bootes.

Notitie bij de geboorte van Romcke: 1640?
Romcke is overleden vóór 04-09-1693 in Wouterswoude gem. Dantumadeel, ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Romcke: Romcke Pytters volgens FamilySerch
Vader
Pijter Saskers
Moeder
Bauck Jacobs Bote
Romcke trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-01-1663 in Giekerk [bron: Familysearch] met Tjacke Thyssens, 27 of 28 jaar oud. Tjacke is geboren in 1635 in Giekerk.
Notitie bij de geboorte van Tjacke: 1643?
Tjacke is overleden.
Notitie bij Tjacke: Talcke Pijters (born Thijsses)

Kinderen van Romcke en Tjacke:
1 Pieter Romckes, geboren in 1670. Pieter is overleden in 1704, 33 of 34 jaar oud.
2 Tijs Romckes, geboren in 1671. Tijs is overleden.
3 Willem Romckes, geboren in 1673. Willem is overleden in 1721, 47 of 48 jaar oud.
4 Grietje Romckes, geboren in 1675. Grietje is overleden in 1719, 43 of 44 jaar oud.
5 Meyndert Romckes, geboren in 1677 in Wouterswoude Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.
6 Wijger Romckes, geboren in 1682. Wijger is overleden in 1707, 24 of 25 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.6 Taecke Pijters is geboren omstreeks 1600, zoon van Pieter Saskersz (zie 1.1.2.1.1.1.1.1) en Bauck Bootes. Taecke is overleden.

Notitie bij Taecke: Teecke ?

Boedelinventarissen <../index.htm> > Inventarisatieboeken <index2.htm> > y48

Inventarisatieboeken, y48

Nummer: 2114
Signatuur: y48; 181
Datum: 1668/08/26
Inventarisant: Taecke Pijters
Beroep inventarisant: Boer
Eerste echtgenote: Auck Wobbes
Adres: Klokslag
Opmerking: Beroep n.a.v. posten.
Taecke trouwde met Auck Wobbes. Auck is geboren omstreeks 1615, dochter van Wobbe Montes en Houkje Reins. Auck is overleden vóór 1649, ten hoogste 34 jaar oud. Auck is weduwe van Jacob Pijters, zie 1.1.2.1.1.1.1.1.2.
Notitie bij Auck: Ook genaamd Montes.

Boedelinventarissen <../index.htm> > Inventarisatieboeken <index2.htm> > y48

Inventarisatieboeken, y48

Nummer: 2114
Signatuur: y48; 181
Datum: 1668/08/26
Inventarisant: Taecke Pijters
Beroep inventarisant: Boer
Eerste echtgenote: Auck Wobbes
Adres: Klokslag
Opmerking: Beroep n.a.v. posten.

±1618 ?

1.1.2.1.1.1.1.1.1.3 Sjoukje Pijtters is geboren in 1644 in Giekerk, dochter van Pijter Pijtters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1) en Auck (Aukje) Jennes. Sjoukje is overleden vóór 1721 in Giekerk, ten hoogste 77 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Sjoukje: death: BET 1708 AND 1720 te Giekerk
Notitie bij Sjoukje: 393 Sjoukje Pieters, afkomstig uit Giekerk in 1665, geboren rond 1645, overleden te Giekerk tussen 1713 en 1721.
Na overlijden van haar man boerin te Giekerk (1698 stem 2,1708 stem 28).
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.
Pers.kohier Giekerk 1:1712 en 1713 Dirk Sjoerds weduwe 700 car.gld.;1718 Dirk Sjoerds erven 700 car.gld.;1721:de 7 kinderen betalen 700 car.gld.,ieder 100 car.gld.
TIE-99-277 d.d.17-6-1706:Wobbe Pieters en Taetske Gabes,echtpaar te Suawoude,tekenen te Leeuwarden op 5-6-1706 een schuldbekentenis aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Giekerk.Het betreft 100 car.gld.uit de erfenis van moeder Auk Jennes,volgens scheidingsacte d.d.24-5-1703.


302 Dirk Sjoerds, afkomstig uit Oenkerk in 1665, overleden te Giekerk tussen 1685 en 1698.
Boer te Oenkerk(1666,1668) en te Giekerk(1674,1685).
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.
Dirk is in ondertrouw gegaan te Oenkerk/G/W op 8 januari 1665 met
393 Sjoukje Pieters, afkomstig uit Giekerk in 1665, geboren rond 1645, overleden te Giekerk tussen 1713 en 1721.
Na overlijden van haar man boerin te Giekerk (1698 stem 2,1708 stem 28).
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.
Pers.kohier Giekerk 1:1712 en 1713 Dirk Sjoerds weduwe 700 car.gld.;1718 Dirk Sjoerds erven 700 car.gld.;1721:de 7 kinderen betalen 700 car.gld.,ieder 100 car.gld.
Beroep:
Boerin (te Giekerk)
Sjoukje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 08-01-1665 in Oenkerk met Dirk Sjoerds, 24 of 25 jaar oud, nadat zij in Oenkerk in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Sjoukje en Dirk: 1640 ?

spouse:
Dirck /Sjoerdts/
marriage: 8 JAN 1665
Oenkerk

¦GEN 900,901,902 RAF door P.Nieuwland: Sjoukje Pieters, dochter van Pieter Pieters en Aukje Jennes, overleden Giekerk 1708/20, trouwde ondertr. Oenkerk ca. 8-1-1665 Dirk Sjoerds van Oenkerk, zij van Giekerk; belijdenis Oenkerk ca 5-6-1668, wonende te Oenkerk; 1708 te Giekerk, is 1698 weduwe; pers.kohier F.700; S15 277.<p>
Dirk is geboren in 1640 in Oenkerk, zoon van Sjoerd Jurjens en Sijke Pijtters.
Notitie bij de geboorte van Dirk: 1645 ?
Dirk is overleden vóór 1698 in Giekerk, ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: tussen 1685 en 1698
Notitie bij Dirk: Jurjens ?

392 Dirk Sjoerds, afkomstig uit Oenkerk in 1665, overleden te Giekerk tussen 1685 en 1698.
Boer te Oenkerk(1666,1668) en te Giekerk(1674,1685).
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.
Dirk is in ondertrouw gegaan te Oenkerk/G/W op 8 januari 1665 met
393 Sjoukje Pieters, afkomstig uit Giekerk in 1665, geboren rond 1645, overleden te Giekerk tussen 1713 en 1721.
Na overlijden van haar man boerin te Giekerk (1698 stem 2,1708 stem 28).
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.
Pers.kohier Giekerk 1:1712 en 1713 Dirk Sjoerds weduwe 700 car.gld.;1718 Dirk Sjoerds erven 700 car.gld.;1721:de 7 kinderen betalen 700 car.gld.,ieder 100 car.gld.

Uit dit huwelijk:

- Janke Dirks, gedoopt te Oenkerk op 25 februari 1666, overleden voor 1721.

- Tryntje Dirks, geboren rond 1668 ,ws.te Oenkerk,maar niet in doopboek,, overleden te Tietjerk tussen 1740 en 1751.
Boerin te Tietjerk na overlijden van haar man (1721 gebr.stem 32).
Pers.kohier Tietjerk 8:1721 als weduwe voor 1/7 erfgenaam van haar moeder,100 car.gld.;1723 en 1740 aangeslagen;1751 haar erven.
Tryntje is getrouwd rond 1690 met Eelke Sikkes, gedoopt te Rijperkerk op 25 september 1659, overleden te Tietjerk voor 1721.
Boer te Garijp en Tietjerk.
Pers.kohier Tietjerk 8:1712 Eelke Sikkes;1721 de weduwe.

- Gosse Dirks, geboren te Oenkerk/Giekerk rond 1670, zie 420.

- Jouke Dirks, gedoopt te Giekerk op 11 december 1674, zie 444.

- Sjoerd Dirks, gedoopt te Giekerk op 22 februari 1680, overleden aldaar tussen 1729 en 1732.
Boer te Giekerk (1728 gebr.stem 1).
Lidmaat te Giekerk na belijdenis in 1723;op de lidmatenlijst in 1728.
Pers.kohier Giekerk 32:1721 Sjoerd Dirks als erfgenaam van zijn moeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.;1732 de weduwe 260 car.gld.;1735 de weduwe is hertrouwd.
Sjoerd is getrouwd te Giekerk op 5 juni 1729 met Jisseltje Sikkes, (ook Jislyk), afkomstig uit Giekerk in 1729.
Zij hertrouwde op 28-3-1734 te Suawoude met Hermanus Inia van Suawoude.

- Pieter Dirks, gedoopt te Giekerk op 12 juli 1685, overleden te Roodkerk in 1769 of 1770.
Boer te Oenkerk (1718 en 1723 gebr.deel stem 18) en boer te Roodkerk (1726,1728,1738,1748 gebr.stem 12).
Pers.kohier Oenkerk 54:1721 Pieter Dirks als erfgenaam van zijn moeder 100 car.gld.;1723 niet meer.
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis omstreeks 1715;daar op lidmatenlijst in 1723;op lidmatenlijst Roodkerk in 1746 en 1754.
Pieter is getrouwd te Roodkerk (?) rond 1720 ,trouwen Roodkerk/Oudkerk 1720/1753 ontbreekt, met Sieuke Sijes, geboren te Lekkum in het jaar 1694, overleden te Roodkerk in het jaar 1754, dochter van Sije Tjeerds (422) en Tryntje Annes (423).

- Theunis Dirks, geboren te Giekerk rond 1690, zie 196.

- Antje Dirks, geboren te Giekerk ,ws.na 1690,, overleden aldaar na 1730.
Zij zal ook gedoopt zijn in Giekerk,maar het doopboek 1690/1695 is met hiaten.Zij staat op de lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728.
Antje is getrouwd rond 1710 met Pieter Eelses, geboren te Roodkerk rond 1683, overleden te Giekerk tussen 1728 en 1730.
Boer te Giekerk (1718 en 1728 gebr.stem 2).
Op lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728;diaken aldaar 1713/1715;ouderling 1721/1723.
Hij trouwde eerst op 10-5-1705 te Rijperkerk met Antje Ulbes,uit welk huwelijk een dochter Antje werd gedoopt te Oudkerk.
Pers.kohier Giekerk 26:1714 Pieter Eelses 520 car.gld.;1730 de weduwe 780 car.gld.;Giekerk 31:1721 Pieter Eelses voor 1/7 erfgenaam van zijn schoonmoeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.
Beroep:
Boer (1666,1668 te Oenkerk
1674,1685 te Giekerk)

Kinderen van Sjoukje en Dirk:
1 Janke Dirks. Zij is gedoopt op 25-02-1666 in Oenkerk. Janke is overleden vóór 1721, ten hoogste 55 jaar oud.
2 Tryntje Dirks, geboren omstreeks 1668 in Oenkerk Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.2.
3 Gosse Dirks, geboren omstreeks 1670 in Oenkerk/Giekerk. Gosse is overleden.
4 Joucke Dirks. Hij is gedoopt op 11-12-1674 in Giekerk. Joucke is overleden.
5 Sjoerd Dirks Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.5.
6 Pieter Dirks Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.6.
7 Theunis Dirks, geboren omstreeks 1690 in Giekerk. Theunis is overleden.
8 Antje Dirks, geboren na 1690 in Gierkerk Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.8.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4 Wobbe Pijters is geboren in 1645 in Hempens, zoon van Pijter Pijtters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1) en Trijntje (Trijntie) Harmens.

Notitie bij de geboorte van Wobbe: Birth: About 1664 Of, Hempens, Friesland, Netherlands
Christening:
Death:
Burial:
Marriages:
Spouse: Mrs. Wobbe Pijters Family
Marriage: About 1692 Of, Hempens, Friesland, Netherlands
Wobbe is overleden in 1718, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wobbe: Staat op lidmaatschap lijst van gereformeerde kerk van Hempens uit 1705. Later wordt daar boven geschreven "verstorven". Lijst loopt van 1705 tot 1738. Ook op de lijst van 1695 staat dat hij verstorven is.
Notitie bij Wobbe: Landbezit Suwâld (toen Suawolde)

Landbezit 1700 <#Landbezit 22-08-1700 in Suwâld (toen Suawolde)>
Landbezit 1708 <#1708>
Landbezit 1728
<#1728>Landbezit 1768
<#1768>Landbezit 1778 <#1778>
Landbezit 22-08-1700 in Suwâld (toen Suawolde)

19. Mevrouw Johanna van Vierssen wed. Glinstra, eigenaarse van een sate lants, groot een hondert en twalef pondematen, by Wobbe Pijters als meijer gebruijkt, hebbende de eigenaarse ten oosten en suijden, ’t deel ten westen en Jan Pijtters ten noorden, belast met twaleft floreen.

Woont met gezin op boerderij "Stem 19 op Olde Mieden" gelegen achter het Lang Deel.
Zijn twee kinderen zijn gedoopt in de gereformeerde kerk van Hempens.
Adres:
Stem 19 Olde Mieden, Achter Langdeel
Wobbe trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 1692 in Hempens met Oeke Derzels, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wobbe en Oeke: Birth: About 1664 Of, Hempens, Friesland, Netherlands
Christening:
Death:
Burial:
Marriages:
Spouse: Mrs. Wobbe Pijters Family
Marriage: About 1692 Of, Hempens, Friesland, Netherlands
Oeke is geboren in 1650 in Hempens, dochter van Derzel. Oeke is overleden in 1703, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Oeke: Mrs. Wobbe Pijters Pedigree
Female Family

Event(s):
Birth: About 1665 Of, Hempens, Friesland, Netherlands
Christening:
Death:
Burial:
Marriages:
Spouse: Wobbe Pijters Family
Marriage: About 1692 Of, Hempens, Friesland, Netherlands
Adres:
Stem 19 Lage Mieden

Kinderen van Wobbe en Oeke:
1 Jenne Wobbes, geboren op 16-09-1694 in Lage Mieden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.
2 Tjepke Wobbes, geboren op 24-03-1698 in Lage Mieden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.2.
3 Pytter Wobbes, geboren op 24-03-1700 in Suawoude. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Inventarisnr.: 467-Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)-Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772]. Hij is gedoopt op 24-03-1700 in Hempens en Teerns.
Notitie bij de geboorte van Pytter: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1700
Dopeling: Pytter
Gedoopt op 24 maart 1700 in Hempens en Teerns
Kind van Wobbe Pytters en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling :
Vader : WOBBE PIETERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Pytter is overleden.
Notitie bij Pytter: PIETER of PIETJE.
Volgens Familysearch heet hij Pijtter.
Adres:
Stem 19 Lage Mieden
4 Sitske Wobbes, geboren op 24-03-1700 in Suawoude. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Inventarisnr.: 467-Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)-Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772]. Zij is gedoopt op 24-03-1700 in Hempens en Teerns.
Notitie bij de geboorte van Sitske: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1700
Dopeling: Sitske
Gedoopt op 24 maart 1700 in Hempens en Teerns
Dochter van Wobbe Pytters en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : SIETSKE
Vader : WOBBE PIETERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Sitske is overleden.
Notitie bij Sitske: Sietske. Heet volgens Familysearch Jejtske.
Adres:
Stem 19 Lage Mieden
5 Jetske Wobbes. Zij is gedoopt op 24-03-1700 in Hempens.
Notitie bij de geboorte van Jetske: Jetsje en Itske kunnen dezelfde zijn.
Jetske is overleden.
Adres:
Stem 19 Lage Mieden
6 Teunis Wobbes, geboren op 03-06-1703 in Suawoude. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Inventarisnr.: 467-Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)-Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772]. Hij is gedoopt op 03-06-1703 in Hempens en Teerns.
Notitie bij de geboorte van Teunis: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1703
Dopeling: Tuenes
Gedoopt op 3 juni 1703 in Hempens en Teerns
Zoon van Wobbe Pytters en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TEUNIS
Vader : WOBBE PIETERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Teunis is overleden.
Notitie bij Teunis: Tuenes
Adres:
Stem 19 Lage Mieden

1.1.2.1.1.1.1.1.1.5 Pijtter Pijtters is geboren in 1646 in Giekerk, zoon van Pijter Pijtters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1) en Auck (Aukje) Jennes. Pijtter is overleden vóór 1702 in Boksum, ten hoogste 56 jaar oud.

Notitie bij Pijtter: Volgens Familiesearch Pytter Pytters
Kinderen

Jillert Pieters
1660–1731 • KHW4-67J ​​
Trijntje Pieters
1665–Deceased • GZK5-8TS ​​
Douwe Pieters
1670–Deceased • GZK5-6NH ​​
Sjoukje Pieters
1680–Deceased • GZK5-XVH ​​
Pieter Pieters
1686–Deceased • GZK5-88F ​​
Rinske Pijters
1690–1731 • GZK5-NLT
Pijtter trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1660 in Boxum [bron: Familysearch] met Auck Jennes, 19 of 20 jaar oud. Auck is geboren in 1640 in Boxum. Auck is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.7 Wobbe Pijtters is geboren in 1650 in Giekerk, zoon van Pijter Pijtters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1) en Auck (Aukje) Jennes.

Notitie bij de geboorte van Wobbe: Wobbe Pieters (Pijtters)
1664-1718
Wobbe is overleden in 1718, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Wobbe: Wobbe Pieters

Wobbe Pieters (Pijtters)
1664-1718

TIE-99-277 d.d.17-6-1706:Wobbe Pieters en Taetske Gabes,echtpaar te Suawoude,tekenen te Leeuwarden op 5-6-1706 een schuldbekentenis aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Giekerk.Het betreft 100 car.gld.uit de erfenis van moeder Auk Jennes,volgens scheidingsacte d.d.24-5-1703.

Bijzonderheden:
Wobbe Pieters; boer op Oude Miede, 1698 gebr. Suawoude stem 19, tr. Taetske Gabes, LWL M38 265; TIE S15 277, S16 673 (boelgoed 1720); ki. (geb. o/ Suawoude, ged. Hempens): Jenne, 16 sept. 1694, Tjepke, 24 maart 1698, Pieter en (Jetske, Itske o.i.d.), tweelingen, 24 maart 1700, Theunis, 5 juli 1703.Staat op lidmaatschap lijst van gereformeerde kerk van Hempens uit 1705. Later wordt daar boven geschreven "verstorven". Lijst loopt van 1705 tot 1738. Ook op de lijst van 1695 staat dat hij verstorven is.
Beroep:
Boer (te Suawoude/Hempens)
Wobbe trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 1693 met Taetske Gabes, ongeveer 28 jaar oud. Taetske is geboren omstreeks 1665.
Notitie bij de geboorte van Taetske: ± 1665-± 1703
Taetske is overleden omstreeks 1703, ongeveer 38 jaar oud.

Kinderen van Wobbe en Taetske:
1 Sitske Wobbes. Sitske is overleden.
2 Jenne (Inne) Wobbes, geboren op 16-09-1694 in Suawoude. Hij is gedoopt op 16-09-1694 in Hempens. Inne is overleden na 1742, minstens 48 jaar oud.
3 Oeke Wobbes, geboren omstreeks 1695. Oeke is overleden omstreeks 1738, ongeveer 43 jaar oud.
4 Tjepke Wobbes, geboren op 24-03-1698 in Suawoude. Tjepke is overleden na 1760 in Hempens, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Tjepke: Tjipke
5 Pijtter Wobbes, geboren op 24-03-1700 in Suawoude Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.7.5.
6 Jetske Wobbes, geboren op 24-03-1700 in Suawoude. Zij is gedoopt op 24-03-1700 in Hempens. Jetske is overleden.
Notitie bij Jetske: Itske of Sitske
7 Theunis Wobbes, geboren op 05-07-1703 in Suawoude. Theunis is overleden vóór 1703.

1.1.2.1.1.1.1.1.4.5 Meyndert Romckes is geboren in 1677 in Wouterswoude, zoon van Romcke Pijters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.4) en Tjacke Thyssens. Meyndert is overleden op 01-03-1751, 73 of 74 jaar oud. Meyndert trouwde met Antje Riekeles. Antje is overleden op 07-01-1713.

Kind van Meyndert en Antje:

1 Romke Meinderts, geboren op 20-02-1707 in Wouterswoude. Romke is overleden in 04-1753 in Murmerwoude, 46 jaar oud. Hij is begraven op 06-04-1753.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.2 Tryntje Dirks is geboren omstreeks 1668 in Oenkerk, dochter van Dirk Sjoerds en Sjoukje Pijtters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3). Tryntje is overleden vóór 1751 in Giekerk, ten hoogste 83 jaar oud.

Notitie bij Tryntje: - Tryntje Dirks, geboren rond 1668 ,ws.te Oenkerk,maar niet in doopboek,, overleden te Tietjerk tussen 1740 en 1751.
Boerin te Tietjerk na overlijden van haar man (1721 gebr.stem 32).
Pers.kohier Tietjerk 8:1721 als weduwe voor 1/7 erfgenaam van haar moeder,100 car.gld.;1723 en 1740 aangeslagen;1751 haar erven.
Tryntje is getrouwd rond 1690 met Eelke Sikkes, gedoopt te Rijperkerk op 25 september 1659, overleden te Tietjerk voor 1721.
Boer te Garijp en Tietjerk.
Pers.kohier Tietjerk 8:1712 Eelke Sikkes;1721 de weduwe.
Tryntje trouwde met Eeltke Sikkes. Hij is gedoopt op 25-09-1659 in Rijperkerk. Eeltke is overleden vóór 1721 in Tietjerk, ten hoogste 62 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.5 Sjoerd Dirks, zoon van Dirk Sjoerds en Sjoukje Pijtters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3). Hij is gedoopt op 22-02-1680 in Gierkerk. Sjoerd is overleden vóór 1732, ten hoogste 52 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Sjoerd: Tussen 1729 enn 1732
Notitie bij Sjoerd: - Sjoerd Dirks, gedoopt te Giekerk op 22 februari 1680, overleden aldaar tussen 1729 en 1732.
Boer te Giekerk (1728 gebr.stem 1).
Lidmaat te Giekerk na belijdenis in 1723;op de lidmatenlijst in 1728.
Pers.kohier Giekerk 32:1721 Sjoerd Dirks als erfgenaam van zijn moeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.;1732 de weduwe 260 car.gld.;1735 de weduwe is hertrouwd.
Sjoerd is getrouwd te Giekerk op 5 juni 1729 met Jisseltje Sikkes, (ook Jislyk), afkomstig uit Giekerk in 1729.
Zij hertrouwde op 28-3-1734 te Suawoude met Hermanus Inia van Suawoude.
Sjoerd trouwde, 49 jaar oud, op 05-06-1729 in Giekerk met Jisseltje Sikkes. Jisseltje is overleden. Jisseltje trouwde later op 28-03-1734 in Suawoude met Hermanus Inia.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.6 Pieter Dirks, zoon van Dirk Sjoerds en Sjoukje Pijtters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3). Hij is gedoopt op 12-07-1685 in Giekerk. Pieter is overleden vóór 1771 in Roodkerk, ten hoogste 86 jaar oud.

Notitie bij Pieter: - Pieter Dirks, gedoopt te Giekerk op 12 juli 1685, overleden te Roodkerk in 1769 of 1770.
Boer te Oenkerk (1718 en 1723 gebr.deel stem 18) en boer te Roodkerk (1726,1728,1738,1748 gebr.stem 12).
Pers.kohier Oenkerk 54:1721 Pieter Dirks als erfgenaam van zijn moeder 100 car.gld.;1723 niet meer.
Lidmaat te Oenkerk na belijdenis omstreeks 1715;daar op lidmatenlijst in 1723;op lidmatenlijst Roodkerk in 1746 en 1754.
Pieter is getrouwd te Roodkerk (?) rond 1720 ,trouwen Roodkerk/Oudkerk 1720/1753 ontbreekt, met Sieuke Sijes, geboren te Lekkum in het jaar 1694, overleden te Roodkerk in het jaar 1754, dochter van Sije Tjeerds (422) en Tryntje Annes (423).
Pieter trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1720 in Roodkerk met Sieuke Sijes, 25 of 26 jaar oud. Sieuke is geboren in 1694 in Lekkum. Sieuke is overleden in 1754 in Roodkerk, 59 of 60 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.8 Antje Dirks is geboren na 1690 in Gierkerk, dochter van Dirk Sjoerds en Sjoukje Pijtters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3). Antje is overleden na 1730.

Notitie bij Antje: - Antje Dirks, geboren te Giekerk ,ws.na 1690,, overleden aldaar na 1730.
Zij zal ook gedoopt zijn in Giekerk,maar het doopboek 1690/1695 is met hiaten.Zij staat op de lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728.
Antje is getrouwd rond 1710 met Pieter Eelses, geboren te Roodkerk rond 1683, overleden te Giekerk tussen 1728 en 1730.
Boer te Giekerk (1718 en 1728 gebr.stem 2).
Op lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728;diaken aldaar 1713/1715;ouderling 1721/1723.
Hij trouwde eerst op 10-5-1705 te Rijperkerk met Antje Ulbes,uit welk huwelijk een dochter Antje werd gedoopt te Oudkerk.
Pers.kohier Giekerk 26:1714 Pieter Eelses 520 car.gld.;1730 de weduwe 780 car.gld.;Giekerk 31:1721 Pieter Eelses voor 1/7 erfgenaam van zijn schoonmoeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.
Antje trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, in 1710 in Roodkerk met Pieter Eelzes, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1683 in Roodkerk. Pieter is overleden vóór 1730 in Giekerk, ten hoogste 47 jaar oud. Pieter is weduwnaar van Antje Ulbes, met wie hij trouwde op 10-05-1705 in Rijperkerk.
Notitie bij Pieter: Antje is getrouwd rond 1710 met Pieter Eelses, geboren te Roodkerk rond 1683, overleden te Giekerk tussen 1728 en 1730.
Boer te Giekerk (1718 en 1728 gebr.stem 2).
Op lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728;diaken aldaar 1713/1715;ouderling 1721/1723.
Hij trouwde eerst op 10-5-1705 te Rijperkerk met Antje Ulbes,uit welk huwelijk een dochter Antje werd gedoopt te Oudkerk.
Pers.kohier Giekerk 26:1714 Pieter Eelses 520 car.gld.;1730 de weduwe 780 car.gld.;Giekerk 31:1721 Pieter Eelses voor 1/7 erfgenaam van zijn schoonmoeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1 Jenne Wobbes is geboren op 16-09-1694 in Lage Mieden, zoon van Wobbe Pijters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4) en Oeke Derzels. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Inventarisnr.: 467-Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)-Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772]. Hij is gedoopt op 16-09-1694 in Hempens en Teerns.

Notitie bij de geboorte van Jenne: Heet in doopacte Inne en verder staat er nog ENNE of IENSKE. Heet Jinne volgens Familysearch.

Is geboren op boerderij "stem nr.19" te Lage Mieden. Is daar ook Landbouwer.. Hij woont daar tot zijn 22e jaar.

Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1694
Dopeling: Inne
Gedoopt op 16 september 1694 in Hempens en Teerns
Kind van Wobbe Pyters en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ENNE of IENSKE
Vader : WOBBE PIETERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Jenne is overleden.
Notitie bij Jenne: Woont na 1718 niet meer in Olde Mieden. Verblijfplaats tussen 1718 en 1746 is onbekend. Uit doopgegevens blijkt dat hij in 1726 nog in de buurt van Hempens woonde.

Stem- en floreenkohieren 1728
Bron: StemkohierenSoort registratie: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1728
Plaats: Tietjerksteradeel
Bijzonderheden:
Locatie: Tietjerk
Stemnr.: 8
Aantal stemmen: 1
Eigenaar; papist
Monsr. Abelus Egten
Gebruiker
Jenne Wobbes

In een processtuk uit 1746 van Haulerwijk wordt hij genoemd. Hij is dan 52 jaar.
Hij woont in Bakkeveen.
In 1747 woont hij in Donkerbroek met één kind, naam onbekend.

Gestandarisserde naam is Jenne Wobbes.

Quotisatiekohieren 1749

Jenne Wobbes, Ooststellingwerf
Plaats: Donkerbroek
Omschrijving: arbeider
Gezin volw: 2 en kind: 1
Aanslag: 11-13-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Ooststellingwerf, fol. 17v

Gestandaardiseerde naam: JENNE WOBBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns, lidmaten 1659-1850
DTB 713 blad 3
Wijzigingsdatum: 2-2-2011

Klik hier voor pagina lidmatenboek.
60 Akte waarbij Menno Frans Burmania van Tjaarda aan Douwe Jacobs een boerderij met landerijen te Rinsumageest verhuurt 1730; met een staatje van verschuldigde huur en rente door Jenne Wobbes aan de bijzitter O. Adema en een rekening, 1731/1734
Adressen:
Stem 19 Lage Mieden
vanaf 1731     Rinsumageest
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
vanaf 1749     Donkerbroek
Beroepen:
vanaf 1721     Boer te Suawoude (Oude Miede)
vanaf 1728     Boer te Tietjerk   [bron: Stem 8]
vanaf 1739     Boer te Surhuisterveen
vanaf 1739     Boer te Ooststellingwerf
Onbekend:
1749     Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Datum: 1749
Plaats: Ooststellingwerf
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Donkerbroek
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 1
Aanslag: £ 11:13:-
Bewoner
Jenne Wobbes
Diversen: arbeider
Bronvermelding
Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Opsterland, Rauwerderhem, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6481, blad 17, aktenummer 23400v
Periode: 1749
  [bron: Quotisatie kohieren Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Opsterland, Rauwerderhem, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6481, blad 17, aktenummer 23400v]
Jenne trouwde, 24 jaar oud, op 18-06-1719 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467, 1693-1771] met Antje Hiddes, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-06-1719 in Hempens en Teerns [bron: Doop en trouwboek van Hempens DTB 467(1693-1771)].
Notitie bij het huwelijk van Jenne en Antje: Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns, 1719
DTB nr: 467, 1693 - 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 juni 1719, Hempens
Man: Jenne Wobbes
Vrouw: Antie Hiddes

Gestandaardiseerde namen: JENNE WOBBES en ANTJE HIDDES

Nog een trouwakte van personen met dezelfde namen.
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 467, aktenummer 83
Gemeente: Leeuwarderadeel
Periode: 1693-1771

Stemkohier 1728 Tietjerk (Tietjerksteradeel)
Stem nr. 8, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Monsr. Abelus (ABEL) van Egten (ECHTEN), eigenaar; papist
Jenne Wobbes, gebruiker
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3563

Opsterland: Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744
Gemeente Opsterland, Duurswoude
Jenne Wobbes
Toegezegde bijdrage £ 1:2:00
Aantal personen: 4
Standaardnaam:
JENNE WOBBES
Bron : Tresoar
Toegang: 5
Invnr. : 1630
Pagina : 6
Antje is geboren op 27-03-1698 in Achlum gem. Franekeradeel, dochter van Hidde Haentjes en Hiske Martens. Zij is gedoopt op 27-03-1698 in Achlum gem. Franekeradeel.
Notitie bij de geboorte van Antje: FamilySearch
Antje is overleden.
Adressen:
vanaf 1731     Rinsumageest
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
vanaf 1749     Donkerbroek

Kinderen van Jenne en Antje:
1 Jennes, geboren in Donkerbroek. Hij of zij is overleden.
Notitie: Onbekend gebleven kind dat volgens Quotisatie Cahier van Ooststellingwerf moet bestaan.
Adres:
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
2 Hiske Jennes, geboren op 03-03-1720 in Hempens Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.2.
3 Wobkie Jennes, geboren op 03-03-1720 in Hempens. Zij is gedoopt op 03-03-1720 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467].
Notitie bij de geboorte van Wobkie: Wobkien?

Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1720
Dopeling: Wobkie
Gedoopt op 3 maart 1720 in Hempens en Teerns
Tweelingmet Hiske. Kind van Jenne Wobbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : .....
Vader : JENNE WOBBES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : DTB 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Wobkie is overleden in 1749, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij Wobkie: Tweeling met Hiske.
Adres:
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
4 Johannes Jennes, geboren op 04-01-1722 in Hempens [bron: Tresoar]. Hij is gedoopt op 04-01-1722 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1722
Dopeling: Johannes
Gedoopt op 4 januari 1722 in Hempens en Teerns
Kind van Jenne Wobbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNES of JOHANNA
Vader : JENNE WOBBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : DTB 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Johannes is overleden in 1728, 5 of 6 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Zeer jong gestorven. Doopdatum voor geboortedatum?
Adres:
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
5 Petrus Jennes, geboren op 26-12-1723 in Hempens. Hij is gedoopt op 26-12-1723 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467].
Notitie bij de geboorte van Petrus: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1723
Dopeling: Petrus
Gedoopt op 26 december 1723 in Hempens en Teerns
Zoon van Jenne Wobbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PETRUS
Vader : JENNE WOBBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : DTB 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Petrus is overleden.
Adres:
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
6 Teetske Jennes, geboren op 06-01-1726 in Hempens. Zij is gedoopt op 06-01-1726 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467.].
Notitie bij de geboorte van Teetske: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1726
Dopeling: Teetske
Gedoopt op 6 januari 1726 in Hempens en Teerns
Dochter van Jenne Wobbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TEETSKE
Vader : JENNE WOBBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : DTB 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Teetske is overleden.
Adres:
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
7 Johannes Jennes, geboren in 1728. Johannes is overleden op 06-12-1812, 83 of 84 jaar oud.
8 Johannes Jennes, geboren op 05-08-1731 in Rinsumageest [bron: Tresoar] Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.
9 Piettje Jennes, geboren in Rinsumageest. Hij is gedoopt op 12-10-1732 in Rinsumageest [bron: DTB 167.].
Notitie bij de geboorte van Piettje: Dantumadeel, doopjaar 1732
Rinsumageest en Sijbrandahuis, Doop Herv. gem. 1628-1812
DTB: 167
Dopeling: Piettje
Gedoopt op 12 oktober 1732
Dochter van Jenne Wobbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: PIETJE
Vader : JENNE WOBBES

Wijzigingsdatum: 15-11-2005
Piettje is overleden vóór 1739, ten hoogste 7 jaar oud.
Adres:
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
10 Pijtje Jennes, geboren op 31-05-1739 in Surhuisterveen gem. Achtkarspelen. Zij is gedoopt op 31-05-1739 in Surhuisterveen gem. Achtkarspelen [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Surhuisterveen, doop 1688-1772 Inventarisnr.: DTB 25].
Notitie bij de geboorte van Pijtje: Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1739
Dopeling: Piitje
Gedoopt op 31 mei 1739 in Surhuisterveen
Dochter van Jenne Wobbes en Antje Hiddes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : PIETJE
Vader : JENNE WOBBES
Moeder : ANTJE HIDDES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Surhuisterveen, doop 1688-1772
Inventarisnr. : DTB 25
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 25-7-2006
Pijtje is overleden vóór 1742, ten hoogste 3 jaar oud.
Notitie bij Pijtje: Pie
tje
Adres:
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
11 Pietje Jennes, geboren op 15-02-1742 in Surhuisterveen(Wijnjeterp,Du Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.11.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.2 Tjepke Wobbes is geboren op 24-03-1698 in Lage Mieden, zoon van Wobbe Pijters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4) en Oeke Derzels. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Inventarisnr.: 467-Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)-Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772]. Hij is gedoopt op 24-03-1698 in Hempens en Teerns.

Notitie bij de geboorte van Tjepke: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Tjepke
Gedoopt op 24 maart 1698 in Hempens en Teerns
Kind van Wobbe Pytter en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TJEPKE of TJEPKJE
Vader : WOBBE PIETERS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Tjepke is overleden.
Notitie bij Tjepke: Tjipke?

Leeuwarderadeel, huwelijken 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 april 1720 in Hempens
Man : Tjipke Wobbes
Vrouw : Wijtske Jelles afkomstig van Oudemirdum

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1693-1771
Inventarisnr.: DTB 467
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Leeuwarden, huwelijken 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 april 1720
Man : Tjipke Wobbes
Vrouw : Wytske Jelles
Opmerking : getrouwd te Hempens

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1714-1720
Inventarisnr.: DTB 987
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Adres:
Stem 19 Lage Mieden
Tjepke trouwde, 22 jaar oud, op 01-04-1720 in Hempens [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns 1693-1771 DTB 467] met Wijtske Jelles, 37 of 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tjepke en Wijtske: Trouwregister Hervormde gemeente Hempens Teerns, 1720
DTB nr: 467, 1693 - 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 april 1720, Hempens
Man: Tjipke Wobbes
Vrouw: Wijtske Jelles, Oudemirdum

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES

(Onder)trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
(raadpleegbaar bij het HCL), 1720
DTB nr: 2000, 1594 - 1812
Vermelding: Ondertrouw van 1720
Man: Tjipke Wobbes
Vrouw: Wytske Jelles
NB: zij is afkomstig van Oudemieden

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1720
DTB nr: 987, 1714 - 1720
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 april 1720
Man: Tjipke Wobbes
Vrouw: Wytske Jelles
NB: gehuwd te Hempens

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE WOBBES en WIETSKE JELLES
Wijtske is geboren in 1682 in Oudemirdum. Wijtske is overleden in 1739, 56 of 57 jaar oud.

Kinderen van Tjepke en Wijtske:
1 Trijntje Wobbes. Zij is gedoopt op 19-01-1721 in Hempens en Teerns.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1721
Dopeling: Tryntje
Gedoopt op 19 januari 1721 in Hempens en Teerns
Dochter van Tjipke Wobbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TRIJNTJE
Vader : TJEPKE WOBBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : DTB 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Trijntje is overleden vóór 1722, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Trijntje Wobbes. Zij is gedoopt op 06-09-1722 in Hempens en Teerns.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1722
Dopeling: Tryntje
Gedoopt op 6 september 1722 in Hempens en Teerns
Dochter van Tjipke Wobbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TRIJNTJE
Vader : TJEPKE WOBBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : DTB 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Trijntje is overleden.
3 Tjepke Wobbes. Hij is gedoopt op 16-04-1724 in Hempens en Teerns.
Notitie bij de geboorte van Tjepke: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1724
Dopeling: niet genoemd
Gedoopt op 16 april 1724 in Hempens en Teerns
Kind van Tjipke Wobbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Vader : TJEPKE WOBBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : DTB 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Tjepke is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.7.5 Pijtter Wobbes is geboren op 24-03-1700 in Suawoude, zoon van Wobbe Pijtters (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.7) en Taetske Gabes. Hij is gedoopt op 24-03-1700 in Hempens. Pijtter is overleden.

Notitie bij Pijtter: Pieter

Kind van Pijtter uit onbekende relatie:
1 Sitske Wobbes. Sitske is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.2 Hiske Jennes is geboren op 03-03-1720 in Hempens, dochter van Jenne Wobbes (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1) en Antje Hiddes. Zij is gedoopt op 03-03-1720 in Hempens en Teerns [bron: DTB 467].

Notitie bij de geboorte van Hiske: Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1720
Dopeling: Hiske
Gedoopt op 3 maart 1720 in Hempens en Teerns
Kind van Jenne Wobbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HISSE of HISKE
Vader : JENNE WOBBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Hempens en Teerns, doop 1694-1772
Inventarisnr. : DTB 467
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 19-12-2005
Hiske is overleden.
Notitie bij Hiske: Tweeling met Wobkie.
Adres:
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
Hiske trouwde met Steffen Aemes. Steffen is overleden.

Kinderen van Hiske en Steffen:
1 Antje Aemes, geboren op 02-09-1764 in Wier. Zij is gedoopt op 23-09-1764 in Wier. Antje is overleden vóór 1766, ten hoogste 2 jaar oud.
Notitie bij Antje: Dit lijkt dezelde persoon?

Menaldumadeel, geboortejaar 1764, doopjaar 1764
Wier, Doop Herv. gem. 1675-1811
DTB: 523
Dopeling: Antje
Geboren op 2 september 1764
Gedoopt op 23 september 1764 in Wier
Kind van Steffen Aemes en Hiske Wobs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: ANSKE of ANTJE
Vader : STEFFEN AMES
Moeder : HISKE WOBBES

Wijzigingsdatum: 15-11-2005
2 Antje Aemes, geboren op 30-06-1766 in Wier. Zij is gedoopt op 20-07-1766 in Wier.
Notitie bij de geboorte van Antje: Menaldumadeel, geboortejaar 1766, doopjaar 1766
Wier, Doop Herv. gem. 1675-1811
DTB: 523
Dopeling: Antje
Geboren op 30 juni 1766
Gedoopt op 20 juli 1766 in Wier
Kind van Steffen Aemes en Hiske Wobs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: ANSKE of ANTJE
Vader : STEFFEN AMES
Moeder : HISKE WOBBES

Wijzigingsdatum: 15-11-2005
Antje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8 Johannes Jennes is geboren op 05-08-1731 in Rinsumageest [bron: Tresoar], zoon van Jenne Wobbes (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1) en Antje Hiddes. Hij is gedoopt op 05-08-1731 in Rinsumageest [bron: DTB 167.].

Notitie bij de geboorte van Johannes: Dantumadeel, dopen, doopjaar 1731
Dopeling: Johannes
Gedoopt op 5 augustus 1731
Zoon van Jenne Wobbes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNES
Vader : JENNE WOBBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Rinsumageest en Sijbrandahuis, doop 1628-1812
Inventarisnr. : DTB 167
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 16-10-2007
Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Wordt in stukken van Jolanda Deelstra Johannes Jinnesz genoemd.
Adres:
vanaf 1739     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
Johannes trouwde in ? met Trijntje Aukes.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Trijntje: Staat ook in stukken als Johannes Jennes.
Trijntje is geboren omstreeks 1732. Trijntje is overleden.

Kinderen van Johannes en Trijntje:
1 Antje Johannes, geboren in 1763 in Bakkeveen. Zij is gedoopt op 27-03-1763 in Bakkeveen.
Notitie bij de geboorte van Antje: Opsterland, doopjaar 1763
Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Doop Herv. gem.
1685-1811
DTB: 570
Dopeling: Antje
Gedoopt op 27 maart 1763 in Wynjeterp/Duurswoude/Bakkeveen
Kind van Johannes Ins en niet genoemde moeder

Opm.: geb Bakkeveen;zie ook Johannes Jinnes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: ANSKE of ANTJE
Vader : JOHANNES ENNES

Wijzigingsdatum: 15-11-2005

Opsterland, doopjaar 1763
Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Doop Herv. gem.
1685-1811
DTB: 570
Dopeling: Antje
Gedoopt op 27 maart 1763 in Wynjeterp/Duurswoude/Bakkeveen
Kind van Johannes Ins en niet genoemde moeder

Opm.: geb Bakkeveen;zie ook Johannes Jinnes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: ANSKE of ANTJE
Vader : JOHANNES ENNES

Wijzigingsdatum: 15-11-2005
Antje is overleden vóór 1767, ten hoogste 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Deelstra
Notitie bij Antje: Jenne(s)
2 Antje Johannes, geboren in 1767 in Bakkeveen. Zij is gedoopt op 05-07-1767 in Bakkeveen.
Notitie bij de geboorte van Antje: Opsterland, doopjaar 1767
Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Doop Herv. gem.
1685-1811
DTB: 570
Dopeling: Antje
Gedoopt op 5 juli 1767 in Wynjeterp/Duurswoude/Bakkeveen
Kind van Johannes Jinnes en Tryntje Aukes

Opm.: geb Bakkeveen;zie ook Johannes Ins

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: ANSKE of ANTJE
Vader : JOHANNES JENNES
Moeder : TRIJNTJE AUKES

Wijzigingsdatum: 15-11-2005
Antje is overleden.
Notitie bij overlijden van Antje: Deelstra
3 Jenne Johannes Deelstra, geboren op 15-10-1769 in Bakkeveen [bron: Tresoar] Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.11 Pietje Jennes is geboren op 15-02-1742 in Surhuisterveen(Wijnjeterp,Du, dochter van Jenne Wobbes (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1) en Antje Hiddes. Zij is gedoopt op 01-11-1789 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveene en Bakkeveen).

Notitie bij de geboorte van Pietje: Opsterland, geboortejaar 1742, doopjaar 1789
Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Doop Herv. gem.
1685-1811
DTB: 570
Dopeling: Pietje
Geboren op 13 februari 1742
Gedoopt op 1 november 1789 in Wynjeterp/Duurswoude/Bakkeveen
Kind van Jenne Wobbes en Antje Hiddes

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 570, aktenummer 2676
Gemeente: Opsterland
Periode: 1685-1811

Opm.: kind db, geb Surhuisterveen;huisvrouw van Remmert
Cornelis

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: PIETER of PIETJE
Vader : JENNE WOBBES
Moeder : ANTJE HIDDES

Wijzigingsdatum: 15-11-2005

Opsterland, dopen, geboortejaar 1742, doopjaar 1789
Geboren op 15 februari 1742 in Surhuisterveen
Gedoopt op belijdenis op 1 november 1789 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dopeling: Pietje, dochter
Vader: Jenne Wobbes
Moeder: Antje Hiddes

Opm.: De dopeling is gehuwd met Remmert Cornelis te Wijnjeterp

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: PIETJE
Vader: JENNE WOBBES
Moeder: ANTJE HIDDES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, doop 1685-1811
Inventarisnr. : DTB 570
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 20-6-2006
Pietje is overleden.
Notitie bij Pietje: 01-11-1789
Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Adres:
vanaf 1742     Surhuisterveen gem. Achtkarspelen
Pietje trouwde met Remmert Cornelis. Remmert is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3 Jenne Johannes Deelstra is geboren op 15-10-1769 in Bakkeveen [bron: Tresoar], zoon van Johannes Jennes (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8) en Trijntje Aukes. Hij is gedoopt op 12-11-1769 in Bakkeveen [bron: Pagina uit doopboek].

Notitie bij de geboorte van Jenne: Opsterland, geboortejaar 1769, doopjaar 1769
Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Doop Herv. gem.
1685-1811
DTB: 570
Dopeling: Jenne
Geboren op 15 oktober 1769
Gedoopt op 12 november 1769 in
Wynjeterp/Duurswoude/Bakkeveen
Kind van Johannes Jinnes en Tryntje Aukes

Opm.: geb Bakkeveen;zie ook Johannes Ins

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: JENNE of JENKE
Vader : JOHANNES JENNES
Moeder : TRIJNTJE AUKES

Wijzigingsdatum: 15-11-2005
Jenne is overleden op 25-02-1848 in Zevenhuizen gem. Leek, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jenne: Volgens Betty Ticker overleden in 1845?
Notitie bij Jenne: Hij was de eerste waar de naam Deelstra achter de naam stond.
Hij nam in 1811 de naam Deelstra aan. Hij woonde in het Zuidelijk Westerkwarrtier in Groningen.

Beroep vervener, schipper te Huisnummer 25 Zevenhuizen(Leek) Groningen.
Hij was lid van de Municipale Raad van Leek, 1812.

ZIE: [Friesland-genealogy] Wobbes Familie, 03-11-2003.
Jenne Deelstra was lid van de Municipale Raad van Leek, 1812
ZIE: Geschiedenis van Vredewold, door J. Sijbolts (Leek, 1957), blz. 52.
ZIE: Kwartierstaat van Harm Westra (via Internet), nr. 102.
ZIE: Kwartierstaat van Jacob Deelstra (http://groups.msn.com/FamilieDeelstra/kwartierstaat.msnw) nr. 64.

Zij stonden vermeld bij FamilySearch als:
Submitter(s):
J. LAYNE HUMMEL Microfilm: NONE
18 SHAWNESSY TERRACE S.W.
CALGARY, AB
T2Y 1H4 Submission: AF91-102481
Adres:
Huisnummer 25, Zevenhuizen gem. Leek
Beroep:
Vervener, schipper
Jenne trouwde, 21 jaar oud, op 12-07-1791 in Haule [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen] met Lemke Andries de Kok, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: DTB nr. 571, 1686-1811.].
Notitie bij het huwelijk van Jenne en Lemke: DTBL regio 5: oost Friesland

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen
DTB nr. 571, 1685 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 4 juni 1791, Wijnjeterp / Duurswoude /
Bakkeveen
Man: Jenne Johanis, Haulerwijk
Vrouw: Limke Anders, Bakkeveen
NB: met attestatie naar Donkerbroek
Gestandaardiseerde namen: JENNE JOHANNES en LIMKJE ANDRIES

Trouwregister Hervormde gemeente Donkerbroek-Haule-Haulerwijk
DTB nr. 548, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 juli 1791, Haule
Man: Jenne Johannes, Haulerwijk
Vrouw: Limke Anders, Bakkeveen

Gestandaardiseerde namen: JEEN JOHANNES en LIMKJE ANDRIES

Opsterland, huwelijken 1791
Vermelding: Attestatie afgegeven op 4 juni 1791
Man : Jenne Johanis afkomstig van Haulerwijk
Vrouw : Limke Anders afkomstig van Bakkeveen
Opmerking : met attestatie naar Donkerbroek

Gestandaardiseerde namen: JENNE JOHANNES en LIMKJE ANDRIES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen 1685-1811
Inventarisnr.: DTB 571
Lemke is geboren op 19-09-1770 in Wijnjeterp, dochter van Anders Wybes en Antje Jacobs.
Notitie bij de geboorte van Lemke: Als geboorteplaats wordt ook Leek genoemd.
Lemke is overleden op 03-01-1855 in Zevenhuizen gem. Leek, 84 jaar oud.
Notitie bij Lemke: Ook wel genoemd: Linke of Lumke Andries zonder de Kok.. Ook Lemkien Andries of Lemke Andries zonder de Kok. Ook Limke Anders.

DTBL regio 5: oost Friesland

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen
DTB nr. 571, 1685 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 4 juni 1791, Wijnjeterp / Duurswoude /
Bakkeveen
Man: Jenne Johanis, Haulerwijk
Vrouw: Limke Anders, Bakkeveen
NB: met attestatie naar Donkerbroek
Gestandaardiseerde namen: JENNE JOHANNES en LIMKJE ANDRIES

Kinderen van Jenne Johannes en Lemke Andries:
1 Johannes Jennes Deelstra, geboren op 23-02-1792 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.
2 Antje Jennes Deelstra, geboren op 21-12-1794 in Zevenhuizen gem. Leek. Zij is gedoopt op 21-12-1794 in Midwolde gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Antje: doop: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven - www.allegroningers.nl - Doop 21-12-1794

Dopeling Antje

Vader Jenne Johannes
Moeder Lemke Andries

Bron Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1778-1796
Collectie DTB (toegang 124)
Antje is overleden op 25-01-1814 in Zevenhuizen gem. Leek, 19 jaar oud.
Notitie bij Antje: Arbeidster te Huisnr. 21 Zenenhuizen gem. Leek.
3 Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra, geboren op 07-10-1797 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.
4 Roelfke Jennes Deelstra, geboren in 01-1800 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.
5 Andries Jennes Deelstra, geboren op 01-05-1802 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.
6 Ietje Jennes (Atje) Deelstra, geboren op 09-09-1804 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.
7 Jacob Jennes Deelstra, geboren op 22-09-1806 in Zevenhuizen gem. Leek. Hij is gedoopt op 12-10-1806 in Midwolde gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Jacob: doop: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven - www.allegroningers.nl - Doop 12-10-1806 Midwolde

Dopeling Jacob
Geslacht m
Geboorteplaats Zevenhuizen
Geboortedatum 22-09-1806

Vader Jenne Johannes
Moeder Lemke Andries

Bron Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Jacob is overleden op 13-06-1808 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: overleden: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven - www.allegroningers.nl - Overlijden 13-06-1808 Zevenhuizen
Begraven Midwolde

Overledene Jacob Jennes
Geslacht m
Leeftijd 2 jaar

Vader Jenne Johannes
Moeder Lumke Andries

Bron Aangegeven lijken Midwolde en Leek 1806-1811
Collectie DTB (toegang 124)
8 Jacobje Jennes Deelstra, geboren op 15-10-1808 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.
9 Auktje Jennes Deelstra, geboren op 14-01-1811 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.
10 Wiebe Jennes Deelstra, geboren op 07-03-1814 in Zevenhuizen gem. Leek [bron: Akte 326 gem. Zwolle - Genlias].
Notitie bij de geboorte van Wiebe: Child: Wijbe Deelstra
Gender: Male
Place of birth: Zevenhuizen gem. Leek
Date of birth: Monday, March 7, 1814
Father: Jenne Johannes Deelstra
Age: 44
Occupation: veenbaas
Mother: Lemke Andries
Event: Birth
Date: Monday, March 7, 1814
Event place: Zevenhuizen gem. Leek
Source type: Birth certificate
Organisation: Groninger Archieven
Place: Groningen
Collection region: Groningen
Record number: 32
Record date: 7 March 1814
Record place: Leek
Collection: Bron: boek, Periode: 1814
Book: Geboorteregister 1814
Wiebe is overleden op 02-02-1817 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud [bron: Akte 9].
Notitie bij overlijden van Wiebe: Deceased: Wiebe Jennes Deelstra
Gender: Male
Age: 2 jaar
Father: Jenne Johannes Deelstra
Mother: Lumke Andries
Event: Death
Date: Sunday, February 2, 1817
Event place: Zevenhuizen gem. Leek
Source type: Death certificate
Organisation: Groninger Archieven
Place: Groningen
Collection region: Groningen
Record number: 9
Record date: 4 February 1817
Record place: Leek
Collection: Bron: boek, Periode: 1817
Book: Overlijdensregister 1817

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1 Johannes Jennes Deelstra is geboren op 23-02-1792 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, zoon van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3) en Lemke Andries de Kok. Hij is gedoopt op 11-03-1792 in Haule [bron: Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk, doop 1701-1811].

Notitie bij de geboorte van Johannes: Ooststellingwerf, dopen, geboortejaar 1792, doopjaar 1792
Dopeling: Johannes
Geboren op 23 februari 1792 in Haulerwijk
Gedoopt op 11 maart 1792 in Haule
Kind van Jenne Johannes en Limkien Anders

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JOHANNES of JOHANNA
Vader : JENNE JOHANNES
Moeder : ..... ANDRIES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Johannes is overleden op 08-06-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1879 [bron: Acte 77 gem. Leek].
Notitie bij overlijden van Johannes: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 77
Aangiftedatum: 09-06-1879
Overledene Johannes Jennes Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-06-1879
Leeftijd: 87
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jenne Johannes Deelstra
Moeder Lemkien Andries Kok
Partner Aafke Hendriks Oosting
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Ooststellingwerf; wedn.v. Hiltje Hendriks Bos; beroep overl.: landgebruiker
Notitie bij Johannes: Schipper, arbeider te Zevenhuizen gem. Leek. Beroep: veebaas, schipper.
Beroep:
Veenbaas, schipper
Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29-05-1814 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 13] met Hiltje Hendriks Bos, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hiltje: Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 29-05-1814
Bruidegom Johannes Jennes Deelstra
Geboorteplaats: -
Bruid Hiltje Hendriks
Geboorteplaats: -
Vader bruidegom Jenne Johannes Deelstra
Moeder bruidegom Lemkien Andries
Vader bruid Hendrik Berents
Moeder bruid Hiltje Jans
Nadere informatie bruidegom 22 jaar; bruid 23 jaar

In een acte staat Jannes ipv Jennes.
Bron overlijden is bovenstaande huwelijksacte.
Hiltje is geboren in 1791 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Berents Bos en Hiltje Jans. Zij is gedoopt op 16-01-1791 in Leek. Hiltje is overleden op 20-06-1829 in Zevenhuizen gem. Leek, 37 of 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1829 [bron: Acte 58 gem. Leek].
Notitie bij overlijden van Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 58
Aangiftedatum: 23-06-1829
Overledene Hiltje Hendriks Bos
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-06-1829
Leeftijd: 38
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader NN
Moeder NN
Partner Johannes Jennes Deelstra
Relatie: echtgenote
Nadere informatie ; beroep overl.: arbeidster
Notitie bij Hiltje: Heet in acte Hiltje Hendriks.
Ik had 4 kinderen gevonden, maar die schijnen fout te zijn.
Heet volgens FamilySearch Hittje.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 06-07-1834 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 16] met Aafke Hendriks Oosting, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Aafke: Weduwnaar van Hiltje Hendriks Bos.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 06-07-1834
Bruidegom Johannes Jennes Deelstra
Geboorteplaats: Haulerwijk gem. Ooststellingwerf
Bruid Aafke Hendriks Oosting
Geboorteplaats: Haulerwijk gem. Ooststellingwerf
Vader bruidegom Jenne Johannes Deelstra
Moeder bruidegom Lemkien Anders Kok
Vader bruid Hendrik Alberts Oosting
Moeder bruid Fenje Alberts Hummel
Nadere informatie beroep bruidegom: schipper; beroep bruid: arbeidster; beroep vader bruidegom.: verveender; beroep moeder bruidegom: verveenster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 42 jaar; bruid 24 jaar; weduwnaar van Hiltje Hendriks Bos
Aafke is geboren op 23-03-1810 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, dochter van Hendrik Alberts Oosting en Fenje Alberts Hummel. Zij is gedoopt op 22-04-1810 in Donkerbroek. Aafke is overleden op 24-11-1896 in Zevenhuizen gem. Leek, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1896 [bron: Acte 70 gem. Leek].
Notitie bij overlijden van Aafke: Soms heet ze in de acten Aafke Hindriks Oosting.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 70
Aangiftedatum: 25-11-1896
Overledene Aafke Hendriks Oosting
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 24-11-1896
Leeftijd: 86
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Alberts Oosting
Moeder Fenje Alberts Hummel
Partner Johannes Jennes Deelstra
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Ooststellingwerf
Beroep:
Landbouwersche

Kinderen van Johannes Jennes en Hiltje Hendriks:
1 Jenne Johannes Deelstra, geboren op 21-09-1814 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.
2 Lemke Johannes Deelstra, geboren op 27-02-1816 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 08-03-1816 in Zevenhuizen gem. Leek, 10 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Lemke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 08-03-1816
Overledene Lemke Johannes Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-03-1816
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Hiltje Hindriks Bos
Partner
Nadere informatie oud 10 dage
3 Lemke Deelstra, geboren op 12-02-1817 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 21-06-1818 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lemke: Soort akte: overlijden
Aktenummer: 36
Aangiftedatum: 23-06-1818
Overledene Lemke Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 21-06-1818
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Hiltje Hindriks
Partner
4 Hiltje Johannes Deelstra, geboren op 10-04-1818 in Zevenhuizen gem. Leek [bron: Nederland, Indexen van de Archieven, Primaire Archiefstukken (BS en DTB), 1600-2000] Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.4.
5 Lumke Johannes Deelstra, geboren op 17-02-1820 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.5.
6 Hendrik Johannes Deelstra, geboren op 02-08-1822 in Zevenhuizen gem. Leek. Hendrik is overleden op 21-10-1824 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 58
Aangiftedatum: 22-10-1824
Overledene Hendrik Johannes Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-10-1824
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Hiltje Hendriks
Partner
Nadere informatie ; beroep vader: arbeider
7 Antje Deelstra, geboren op 25-01-1824 in ZevenhuizenLeek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.
8 Renske Johannes Deelstra, geboren op 28-11-1825 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.
9 Hendrik Deelstra, geboren op 10-09-1827 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.
10 Andries Johannes Deelstra, geboren op 20-06-1829 in Zevenhuizen gem. Leek. Andries is overleden op 21-07-1829 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Andries: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 65
Aangiftedatum: 22-07-1829
Overledene Andries Johannes Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-07-1829
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Hiltje Hendriks Bos
Partner
Nadere informatie oud 4 week; beroep vader: arbeide
Notitie bij Andries: Geboorte: 1829
Overlijden: 21 jul 1829 - Zevenhuizen gem. Leek
Ouders: Johannes Jennes Deelstra, Hiltje Hendriks Deelstra (geboren Bos)
Broers/zusters: Jenne Johannes Deelstra, Lemke Johannes Deelstra, Lemke Deelstra, Lemke Johannes Goossen (geboren Deelstra), Hendrik Johannes Deelstra, Antje Blomberg (geboren Deelstra), Renske Johannes Hummel (geboren Deelstra), Hendrik Johannes Deelstra, Fenje Van Der Wijk (geboren Deelstra), Andries Johannes Deelstra, Trientje Cazemier (geboren Deelstra), Hinderikus Deelstra, Roelfke Hut (geboren Deelstra), Alle Deelstra, Johannes Deelstra, Lemke Deelstra, Hendriktje Vorenholt (geboren Deelstra), Hendrikus Deelstra
Bekijk het document
Kinderen van Johannes Jennes en Aafke Hendriks:
1 Fenje Deelstra, geboren op 28-05-1835 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.11.
2 Andries Johannes Deelstra, geboren op 19-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.
3 Trientje Deelstra, geboren op 07-10-1840 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.
4 Hinderikus Deelstra, geboren op 12-11-1842 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.14.
5 Roelfke Deelstra, geboren op 05-10-1845 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.
6 Alle Deelstra, geboren op 29-03-1847 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.
7 Johannes Deelstra, geboren in 1850 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 02-09-1852 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 of 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 49
Aangiftedatum: 04-09-1852
Overledene Johannes Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-09-1852
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Aafke Hindriks Oosting
Partner
Nadere informatie ; beroep vader: schipper; beroep moeder: schippersche
8 Lemke Deelstra, geboren in 1852 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 16-08-1917 in Zevenhuizen gem. Leek, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lemke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 76
Aangiftedatum: 17-08-1917
Overledene Lemke Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 16-08-1917
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Aafke Hendriks Oosting
Partner
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek
9 Hendriktje Deelstra, geboren op 24-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3 Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra is geboren op 07-10-1797 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 17-10-1797 in Midwolde gem. Leek. Trientje is overleden op 14-09-1845 in Zevenhuizen gem. Leek, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1845 [bron: Akte 66 gem. Leek].

Notitie bij overlijden van Trientje: overlijden: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 66
Aangiftedatum: 15-09-1845
Overledene Trientje Jennes Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-09-1845
Leeftijd: 47
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader NN
Moeder NN
Partner Albert Jannes Hummel
Relatie: echtgenote
Notitie bij Trientje: Ook wel Trientje genoemd.
Trientje:
(1) trouwde met Roelof Klazes. Roelof is overleden.
(2) trouwde, 21 jaar oud, op 18-10-1818 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 17] met Albert Jannes Hummel, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trientje en Albert: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 17
Datum: 18-10-1818
Bruidegom Albert Jannes Hummel
Bruid Trijntje Jennes Deelstra
Vader bruidegom Jannes Alberts Hummel
Moeder bruidegom Anke Frankes
Vader bruid Jenne Johannes Deelstra
Moeder bruid Lumke Andries
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; bruidegom 20 jaar; bruid 21 jaar
Albert is geboren op 18-03-1798 in Midwolda gem. Leek, zoon van Jannes Alberts Hummel en Anke Frankes. Hij is gedoopt op 25-03-1798 in Midwolda gem. Leek. Albert is overleden op 04-02-1847 in Zevenhuizen gem. Leek, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albert: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 10
Aangiftedatum: 06-02-1847
Overledene Albert Jannes Hummel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-02-1847
Leeftijd: 48
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jannes Alberts Hummel
Moeder Anke Frankes
Partner Trientje Jennes Deelstra
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie ; beroep overl.: broodbakker; beroep vader: verveener; beroep moeder: verveenersche
Notitie bij Albert: Bakker van beroep.

25-03-1798 Midwolda ?
Beroep:
Bakker

Kinderen van Trientje en Albert Jannes:
1 Anke Alberts Hummel, geboren op 07-08-1820 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.1.
2 Jannes Alberts Hummel, geboren op 01-12-1822 in Zevenhuizen gem. Leek. Jannes is overleden op 19-08-1825 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannes: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 23-08-1825
Overledene Jannes Alberts Hummel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-08-1825
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Albert Jannes Hummel
Moeder Trientje Jennes Deelstra
Partner
Nadere informatie ; beroep vader: bakker
3 Jenne Alberts Hummel, geboren op 21-02-1825 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.
4 Lemke Alberts Hummel, geboren op 01-04-1827 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.
5 Johannes Alberts (Jannes) Hummel, geboren op 10-01-1830 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.
6 Fransina Alberts Hummel, geboren op 19-04-1832 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6.
7 Auktje Alberts Hummel, geboren op 16-12-1834 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.7.
8 Albert Alberts Hummel, geboren op 11-12-1839 in Zevenhuizen gem. Leek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1839 [bron: Akte 137 gem. Leek]. Albert is overleden op 05-09-1911 in Egmond aan Zee, 71 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4 Roelfke Jennes Deelstra is geboren in 01-1800 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 12-01-1800 in Midwolda ge,. Leek.

Notitie bij de geboorte van Roelfke: doop: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven - www.allegroningers.nl - Doop 12-01-1800 Midwolde

Dopeling Roelfke
Geslacht v

Vader Jenne Johannes
Moeder Lamke Andries

Bron Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 297quality_of-data 3
huwelijk: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Groninger Archieven Algemeen Gemeente: Leek Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 21 Datum: 19-11-1819 Bruidegom Roelof Klasen Aakster Geboorteplaats: Haulerwijk Bruid Roelfke Jennes Deelstra Geboorteplaats: Zevenhuizen Vader bruidegom Klaas Geerts Aakster Moeder bruidegom Teetske Eelzes Vader bruid Jenne Johannes Deelstra Moeder bruid Lumke Andries Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: veenbaas; bruidegom 24 jaar; bruid 19
Roelfke is overleden op 16-08-1858 in Zevenhuizen gem. Leek, 58 jaar oud [bron: Hettylok genealogie op Geneanet]. Roelfke trouwde, 19 jaar oud, op 19-11-1819 in Leek [bron: Acte 21.] met Roelof Klasen (Roelf) Aakster, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roelfke en Roelf: Aakster Roelof Klasen bruidegom Leek 19-11-1819 huwelijksakte
Huwelijk 19-11-1819 Leek
Bruidegom Roelof Klasen Aakster, arbeider
Geboren Haulerwijk

Vader bruidegom Klaas Geerts Aakster, arbeider
Moeder bruidegom Teetske Eelzes

Bruid Roelfke Jennes Deelstra
Geboren Zevenhuizen

Vader bruid Jenne Johannes Deelstra, veenbaas
Moeder bruid Lumke Andries

Diversen bruidegom 24 jaar; bruid 19 jaar
Bron Huwelijksregister Leek 1819
Aktenummer 21
Roelf is geboren op 06-11-1795 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, zoon van Klaas Geerts Aakster en Teetske Eelzes. Hij is gedoopt op 13-11-1795 in Donkerbroek.
Notitie bij de geboorte van Roelf: Klaassens volgens Cazemier lijst.
Roelf is overleden op 07-12-1886 in Zevenhuizen gem. Leek, 91 jaar oud [bron: Hettylok genealogie op Geneanet].
Notitie bij overlijden van Roelf: Aakster Roelof Klasen overledene Zevenhuizen gem. Leek 07-12-1886 overlijdensakte
Overlijden 07-12-1886 Zevenhuizen gem. Leek
Overledene Roelof Klasen Aakster
Geslacht m
Beroep arbeider
Leeftijd 91 jaar
Geboorteplaats Haulerwijk

Relatie Roelfke Jennes Deelstra
Relatietype weduwe/weduwnaar

Vader Klaas Geerts Aakster
Moeder Teetske Eelzes

Bron Overlijdensregister Leek 1886
Aktenummer 105
Notitie bij Roelf: Arbeider.

Zus: Tjitske (Teetske) Klazes
Zus: Trijntien ?
Zus: Geertje
Broer: Eelze
Broer: Jelle ?
Dochter: Lemke
Zoon: Johannes
Zoon: Jenne ?

Geboren op 8 november 1795 - Haulerwijk, Ooststellingwerf
Gedoopt op 1 december 1795 - Donkerbroek, Ooststellingwerf
Overleden op 7 december 1886 - Zevenhuizen, Leek, Groningen , leeftijd bij overlijden: 91 jaar oud

Kinderen van Roelfke Jennes en Roelf:
1 Iemke Aakster. Iemke is overleden [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].
2 Jenne Aakster, geboren op 20-08-1820 in Zevenhuizen gem. Leek. Jenne is overleden op 08-07-1828 in Zevenhuizen gem. Leek, 7 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].
Notitie bij Jenne: Roelfs
3 Klaas Aakster, geboren op 30-08-1822 in Leek. Klaas is overleden op 28-11-1841 in Zevenhuizen gem. Leek, 19 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].
4 Johannes Aakster, geboren op 24-12-1824 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.4.
5 Eelze Aakster, geboren op 28-02-1827 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.5.
6 Jenne Aakster, geboren op 08-10-1829 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6.
7 Andries Aakster, geboren op 22-11-1832 in Leek. Andries is overleden op 03-10-1854 in Leek, 21 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].
8 Geert Aakster, geboren op 05-03-1836 in Leek. Geert is overleden op 20-03-1901 in Leek, 65 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].
Beroep:
Schipper
9 Lemke Aakster, geboren in 1839 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5 Andries Jennes Deelstra is geboren op 01-05-1802 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3) en Lemke Andries de Kok. Hij is gedoopt op 16-05-1802 in Midwolde gem. Leek.

Notitie bij de geboorte van Andries: doop: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven - www.allegroningers.nl - Doop 16-05-1802 Midwolde

Dopeling Andries
Geslacht m
Geboorteplaats Zevenhuizen

Vader Jenne Johannes
Moeder Lamke Andries

Bron Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811
Collectie DTB (toegang 124)

Pedigree Resource File

« Back to search results
name: Andries Jennes /Deelstra/
gender: Unknown
birth: 1802
Zevenhuizen, Leek, Groningen
christening: 16 May 1802
Midwolde, Leek, Groningen [1]
death: 01 Nov 1870
Zevenhuizen, Leek, Groningen
Parents
father: Jenne Johannes /Deelstra/
mother: Lumke /Andries/
Submission
submitter: hsavenije1077625
submission date: 02 Aug 2011
submission id: MM4X-YMC
person count: 460,351
Notes

Christening note: Quoted Text: Doop 16-05-1802 Midwolde<p>Dopeling Andries Geslacht m Geboorteplaats Zevenhuizen<p>Vader Jenne Johannes Moeder Lamke Andries<p>Bron Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 297
Andries is overleden op 01-11-1870 in Zevenhuizen gem. Leek, 68 jaar oud.
Notitie bij Andries: Schipper.
Beroep:
Schipper
Andries trouwde, 26 jaar oud, op 22-03-1829 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 7] met Geertje Hendriks Cazemier, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Geertje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 22-03-1829
Bruidegom Andries Jennes Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Geertje Hendriks Cazemier
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Jenne Johannes Deelstra
Moeder bruidegom Lemke Andries de Kok
Vader bruid Hendrik Folkerts Cazemier
Moeder bruid Jantje Hendriks Holman
Nadere informatie beroep bruidegom: schipper; beroep vader bruidegom.: verveender; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwster; bruidegom 26 jaar; bruid 19 jaar
Geertje is geboren op 15-09-1809 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Folkerts Cazemier en Jantje Hendriks Holman. Zij is gedoopt op 01-10-1809 in Midwolde gem. Leek. Geertje is overleden op 11-10-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1879 [bron: Akte 115 gem. Leek].
Notitie bij overlijden van Geertje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 115
Aangiftedatum: 13-10-1879
Overledene Geertje Hendriks Cazemier
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-10-1879
Leeftijd: 70
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Folkerts Cazemier
Moeder Jantje Hendriks Holman
Partner Andries Jennes Deelstra
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: landbouwersche
Beroep:
Landbouwersche

Kinderen van Andries Jennes en Geertje Hendriks:
1 Lemke Andries Deelstra, geboren op 09-11-1830 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.1.
2 Hendrik (Hindrik) Deelstra, geboren op 29-03-1833 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.
3 Jantje Deelstra, geboren op 22-01-1837 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.
4 Antje Deelstra, geboren op 21-08-1839 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.
5 Frederika Andries Deelstra, geboren op 09-03-1842 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.
6 Jenne Andries Deelstra, geboren op 18-09-1844 in Zevenhuizen gem. Leek. Jenne is overleden op 18-01-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jenne: Op bladzijde 2 van het Algemeen Handelsblad van 22-1-1868 staat de doodsoorzaak van Jenne Andries: verdronken samen met 2 anderen bij een bezoek waarbij hun schouw/pont door de duisternis niet goed te besturen was.
7 Trientje Andries Deelstra, geboren op 20-03-1847 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Trientje: Trientje Deelstra
1840 - 1920
Geboorte
7 okt. 1840
Zevenhuizen Gem Leek (Gr)
Overlijden
14 dec. 1920
Zevenhuizen Gem Leek (Gr)
Trientje is overleden op 18-01-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, 20 jaar oud.
Notitie bij Trientje: Wie is de juiste dochter?


Trientje Deelstra
1840 - 1920
Geboorte
7 okt. 1840
Zevenhuizen Gem Leek (Gr)
Overlijden
14 dec. 1920
Zevenhuizen Gem Leek (Gr)
8 Folkert Deelstra, geboren omstreeks 1850 in Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8.
9 Roelfke Andries Deelstra, geboren op 22-12-1851 in Zevenhuizen gem. Leek. Roelfke is overleden op 18-01-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, 16 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6 Ietje Jennes (Atje) Deelstra is geboren op 09-09-1804 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 30-09-1804 in Midwolde gem. Leek.

Notitie bij de geboorte van Atje: doop: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven - www.allegroningers.nl - Doop 30-09-1804 Midwolde

Dopeling Jetje
Geslacht v
Geboorteplaats Zevenhuizen
Geboortedatum 09-09-1804

Vader Jenne Johannes
Moeder Lamke Andries

Bron Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Atje is overleden op 02-04-1881 in Zevenhuizen gem. Leek, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Atje: Bronnen:
- overleden: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 02-04-1881
Overledene Itje Jennes Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-04-1881
Leeftijd: 76
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jenne Deelstra
Moeder Lamke Andries Kok
Partner Engbert Jans Blaauw
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek
Notitie bij Atje: Jetje ?
Atje trouwde, 31 jaar oud, op 10-04-1836 in Leek [bron: Acte 7.] met Engbert Jans Blaauw, 30 of 31 jaar oud. Engbert is geboren in 1805 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Jans Blaauw en Antje Harms IJwema.
Notitie bij de geboorte van Engbert: 1805?
Engbert is overleden op 03-04-1878 in Zevenhuizen gem. Leek, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Engbert: Bronnen:
- overleden: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 32
Aangiftedatum: 03-04-1878
Overledene Engbert Jans Blaauw
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-04-1878
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jan Jans Blaauw
Moeder Antje Harms IJwema
Partner Ietje Jennes Deelstra
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: timmerman
Beroep:
Timmerman

Kinderen van Atje en Engbert Jans:
1 Antje Blaauw, geboren op 06-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Antje: geboorte: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 125
Aangiftedatum: 09-11-1836
Kind Antje Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-11-1836
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: timmerman
Antje is overleden op 10-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek, 4 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Antje: overleden: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 56
Aangiftedatum: 12-11-1836
Overledene Antje Engberts Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-11-1836
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner
Nadere informatie oud 4 dagen; beroep vader: timmerman; beroep moeder: timmermansch
Notitie bij Antje: Bronnen:
- geboorte: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 125
Aangiftedatum: 09-11-1836
Kind Antje Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-11-1836
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: timmerman

- overleden: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 56
Aangiftedatum: 12-11-1836
Overledene Antje Engberts Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-11-1836
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner
Nadere informatie oud 4 dagen; beroep vader: timmerman; beroep moeder: timmermansch
2 Lemke Blaauw, geboren op 06-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Lemke: geboorte: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 126
Aangiftedatum: 09-11-1836
Kind Lemke Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-11-1836
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: timmerman;
Lemke is overleden op 11-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek, 5 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Lemke: overleden: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 57
Aangiftedatum: 12-11-1836
Overledene Lemke Engberts Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-11-1836
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner
Nadere informatie oud 5 dagen; beroep vader: timmerman; beroep moeder: timmermansch
Notitie bij Lemke: Bronnen:
- geboorte: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 126
Aangiftedatum: 09-11-1836
Kind Lemke Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-11-1836
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: timmerman;

- overleden: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 57
Aangiftedatum: 12-11-1836
Overledene Lemke Engberts Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 11-11-1836
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner
Nadere informatie oud 5 dagen; beroep vader: timmerman; beroep moeder: timmermansch
3 Antje Engberts Blaauw, geboren op 25-09-1838 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.
4 Limke Blaauw, geboren op 25-09-1838 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Limke: geboorte: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 100
Aangiftedatum: 29-09-1838
Kind Limke Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 25-09-1838
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: timmerman;
Limke is overleden op 17-04-1860 in Zevenhuizen gem. Leek, 21 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Limke: overleden: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 18-04-1860
Overledene Limke Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-04-1860
Leeftijd: 21
Overlijdensplaats: Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner
Nadere informatie ; beroep vader: timmerman
Notitie bij Limke: Bronnen:
- geboorte: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 100
Aangiftedatum: 29-09-1838
Kind Limke Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 25-09-1838
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: timmerman;

- overleden: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 18-04-1860
Overledene Limke Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-04-1860
Leeftijd: 21
Overlijdensplaats: Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner
Nadere informatie ; beroep vader: timmerman
5 Renskje Blaauw, geboren op 10-05-1841 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.5.
6 Trientje Blaauw, geboren op 28-08-1843 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.6.
7 Blaauw.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8 Jacobje Jennes Deelstra is geboren op 15-10-1808 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 06-11-1808 in Midwolde gem. Leek.

Notitie bij de geboorte van Jacobje: doop: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven - www.allegroningers.nl - Doop 06-11-1808 Midwolde

Dopeling Jacobje
Geslacht v
Geboorteplaats Zevenhuizen
Geboortedatum 15-10-1808

Vader Jenne Johannes
Moeder Lemke Andries

Bron Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 29
Jacobje is overleden op 01-12-1884 in Zevenhuizen gem. Leek, 76 jaar oud.
Notitie bij Jacobje: Arbeidster.
Jacobje trouwde, 24 jaar oud, op 22-09-1833 in Leek [bron: Acte 24.] met Hendrik Roelfs Cazemier, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-12-1806 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelf Hendriks Cazemier en Rensktje Hendriks Bos. Hendrik is overleden op 22-05-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heet volgens Cazemier lijst Casimier.
Arbeider. Volgens Genlias Hindrik.Roelfs.

Kinderen van Jacobje Jennes en Hendrik Roelfs:
1 Roelf Cazemier, geboren op 23-03-1835 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.
2 Jenne Cazemier, geboren op 05-09-1836 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.
3 Johannes Cazemier, geboren op 17-09-1838 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Hoort Hendriks erbij? Casimir?
4 Andries Cazemier, geboren op 15-01-1842 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4.
5 Renskje Cazemier, geboren op 20-04-1844 in Zevenhuizen gem. Leek. Renskje is overleden op 04-07-1867 in Zevenhuizen gem. Leek, 23 jaar oud.
Notitie bij Renskje: Casimier?
6 Hendrik Cazemier, geboren op 18-05-1846 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.6.
7 Wiebe Cazemier, geboren op 08-02-1849 in Zevenhuizen gem. Leek. Wiebe is overleden op 14-02-1852 in Zevenhuizen gem. Leek, 3 jaar oud.
Notitie bij Wiebe: Casimier?
8 Hillebrand Cazemier, geboren op 09-03-1851 in Nuis gem. Marum Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8.
9 Lemke Cazemier, geboren op 18-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.9.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9 Auktje Jennes Deelstra is geboren op 14-01-1811 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3) en Lemke Andries de Kok. Zij is gedoopt op 03-02-1811 in Midwolde gem. Leek.

Notitie bij de geboorte van Auktje: doop: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven - www.allegroningers.nl - Doop 03-02-1811 Midwolde

Dopeling Auktje
Geslacht v
Geboorteplaats Zevenhuizen
Geboortedatum 14-01-1811

Vader Jenne Johannes
Moeder Lemke Andries

Bron Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 29
Auktje is overleden op 26-06-1858 in Zevenhuizen gem. Leek, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Auktje: overleden: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 71
Aangiftedatum: 26-06-1858
Overledene Auktje Jennes Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 26-06-1858
Leeftijd: 47
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jenne Johannes Deelstra
Moeder Lamke Andries
Partner Cornelis Jans Homan
Relatie: echtgenote
Auktje trouwde, 25 jaar oud, op 28-02-1836 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 4] met Cornelis Jans Homan, 21 jaar oud. Cornelis is geboren op 18-06-1814 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Hendriks Homan en Geeske Korneles Bijzitter. Cornelis is overleden op 24-11-1861 in Ooststellingwerf, 47 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Schipper.

Kinderen van Auktje Jennes en Cornelis Jans:
1 Geeske Homan, geboren op 08-02-1837 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.1.
2 Jenne Homan, geboren op 02-11-1838 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.2.
3 Jan Homan, geboren op 12-04-1841 in Zevenhuizen gem. Leek. Jan is overleden vóór 1846 in Zevenhuizen gem. Leek, ten hoogste 5 jaar oud.
Notitie bij Jan: Cornelis?
4 Limke Homan, geboren op 17-11-1843 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.4.
5 Jan Homan, geboren op 10-12-1846 in Zevenhuizen gem. Leek. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Cornelis?
6 Grietje Homan, geboren op 06-12-1848 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.6.
7 Antje Homan, geboren op 27-02-1851 in Zevenhuizen gem. Leek. Antje is overleden.
Notitie bij Antje: Cornelis?

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1 Jenne Johannes Deelstra is geboren op 21-09-1814 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Hiltje Hendriks Bos.

Notitie bij de geboorte van Jenne: Geboren op 21 september 1814 - Leek, Groningen

18-?-1815
Jenne is overleden op 25-10-1872 in Ferwerderadeel, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1872 [bron: Akte 165 gem. Ferwerderadeel].
Notitie bij Jenne: Alle gegevens van deze familie gevonden op http://www.werelate.org/wiki/Person:Jenne_Deelstra_%281%29
Jenne trouwde, 26 jaar oud, op 22-04-1841 in Ferwerderadeel [bron: Akte 9 gem. Ferwerderadeel] met Sytske Thomas Hogendijk, 16 of 17 jaar oud. Sytske is geboren op 18-?-1824 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel. Sytske is overleden.

Kinderen van Jenne Johannes en Sytske Thomas:
1 Hiltje Jennes Deelstra, geboren op 13-02-1843 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.1.
2 Klaaske Jennes Deelstra, geboren op 19-01-1845 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.2.
3 Dieuke Jennes Deelstra, geboren op 06-10-1847 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.3.
4 Thomas Jennes Deelstra, geboren op 15-05-1850. Thomas is overleden.
5 Deelstra. 6 Deelstra. 7 Deelstra. 8 Thomas Jennes Deelstra, geboren op 12-07-1856. Thomas is overleden.
9 Johanna Jennes Deelstra, geboren op 26-04-1860 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.9.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.4 Hiltje Johannes Deelstra is geboren op 10-04-1818 in Zevenhuizen gem. Leek [bron: Nederland, Indexen van de Archieven, Primaire Archiefstukken (BS en DTB), 1600-2000], dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Hiltje Hendriks Bos.

Notitie bij de geboorte van Hiltje: 05-06-1818?
Hiltje is overleden op 10-05-1856 in Smilde, 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1856
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 79
Aangiftedatum: 11-05-1856
Overledene Hiltje Johannes Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-05-1856
Overlijdensplaats: Smilde
Vader Johannes Deelstra
Moeder NN NN
Partner Lute Wolters
Relatie: echtgenote
Notitie bij Hiltje: In trouwacte heet zij Hiltje en haar vader Johannes Jannes. Moeder onbekend.

Zoon: Johannes Wolters
Zoon: Jan Wolters
Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op 25-12-1841 in Smilde [bron: Acte 36 Drenlias] met Lute Wolters, 21 jaar oud. Lute is geboren op 13-10-1820 in Smilde, zoon van Lucas Jans Wolters en Marchien Jans Haveman. Lute is overleden. Lute trouwde later op 29-08-1856 in Smilde met Jansje Jans Haisma (1835-1864). Lute trouwde later op 07-11-1864 in Ooststellingwerf met Tijske Geerts Trui (geb. 1843).

Kinderen van Hiltje Johannes en Lute:
1 Johannes Wolters. Johannes is overleden.
2 Jan Wolters. Jan is overleden.
3 Margje (Marchien) Wolters, geboren op 05-06-1842 in Smilde Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.4.3.
4 Lukas Wolters, geboren op 10-01-1847 in Smilde.
Notitie bij de geboorte van Lukas: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.027
Inventarisnr: 1847
Gemeente: Smilde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 11-01-1847
Kind Lukas Wolters
Geslacht: M
Geboortedatum: 10-01-1847
Geboorteplaats: Smilde
Vader Lute Lukas Wolters
Moeder Hiltje Johannes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 26; leeftijd moeder: 28
Lukas is overleden.
5 Jenne Wolters, geboren op 10-06-1853 in Smilde.
Notitie bij de geboorte van Jenne: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.027
Inventarisnr: 1853
Gemeente: Smilde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 88
Aangiftedatum: 10-06-1853
Kind Jenne Wolters
Geslacht: M
Geboortedatum: 10-06-1853
Geboorteplaats: Smilde
Vader Lute Lukas Wolters
Moeder Hiltje Johannes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 34; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 35
Jenne is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.5 Lumke Johannes Deelstra is geboren op 17-02-1820 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Hiltje Hendriks Bos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1820 [bron: Akte 24 gem. Leek]. Lumke is overleden op 30-04-1848 in Nuis gem. Marum, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1848 [bron: Acte 46 gem. Marum].

Notitie bij overlijden van Lumke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Marum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 46
Aangiftedatum: 02-05-1848
Overledene Lemke Johannes Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 30-04-1848
Leeftijd: 28
Overlijdensplaats: Nuis gem. Marum
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Hiltje Hendriks Bos
Partner Jan Geerts Gosen
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: arbeidster; beroep vader: arbeider; beroep moeder: arbeidster
Lumke trouwde, 26 jaar oud, op 11-04-1846 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 9] met Jan Goossen, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lumke en Jan: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 11-04-1846
Bruidegom Jan Goossen
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Bruid Lumke Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader bruidegom Geert Jans Goossen
Moeder bruidegom Teke Kornelis Bron
Vader bruid Johannes Jennes Deelstra
Moeder bruid Hiltje Hindriks Bos
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: schipper; bruidegom 23 jaar; bruid 26 jaar
Jan is geboren in 1823 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Geert Jans Goossen en Teke Kornelis Bron. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Heet ook wel Jan Geerts Goossen.

Kinderen van Lumke Johannes en Jan:
1 Goossen. 2 Geert Goossen, geboren op 05-03-1848 in Nuis gem. Marum.
Notitie bij de geboorte van Geert: Kind: Geert Gosen
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Nuis gem. Marum
Geboortedatum: zondag 5 maart 1848
Vader: Jan Geerts Gosen
Leeftijd: 25
Beroep: arbeider
Moeder: Lemke Johannes Deelstra
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: zondag 5 maart 1848
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 16
Registratiedatum: 8 maart 1848
Plaats: Marum
Geert is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7 Antje Deelstra is geboren op 25-01-1824 in ZevenhuizenLeek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Hiltje Hendriks Bos.

Notitie bij de geboorte van Antje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 27-01-1824
Kind Antje Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 25-01-1824
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Hiltje Hindriks Bos
N
Antje is overleden op 25-06-1902 in Hoogersmilde, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1902 [bron: Acte 69 Drenlias].
Notitie bij overlijden van Antje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1902
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 69
Aangiftedatum: 26-06-1902
Overledene Antje Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-06-1902
Overlijdensplaats: Hoogersmilde (Smilde)
Vader Johannes Deelstra
Moeder Hiltje Bos
Partner Tieme Blomberg
Relatie: weduwe
Notitie bij Antje: Zij was weduwe en hertrouwd met Gozeman.

Heet ook wel Aaltje ?

Johannes ?
Antje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1848 in Smilde [bron: Huwelijksacte nr. 21.] met Tymen Lefferts Blomberg, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Tymen: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.027
Inventarisnr: 1848
Gemeente: Smilde
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 21
Datum: 03-05-1848
Bruidegom Tijmen Lefferts Blomberg
Geboorteplaats: Oosterwolde
Bruid Antje Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen (Leek)
Vader bruidegom Leffert Broers Blomberg
Moeder bruidegom Maatje Tijmes van der Zwaag
Vader bruid Johannes Jannes Deelstra
Moeder bruid Hiltje Hendriks Bos
Nadere informatie bruidegom: 33 jaar.; bruid: 24 jaar.
Tymen is geboren op 20-05-1815 in Oosterwolde, zoon van Lefferts Broers Blomberg en Martje Tijmes van der Zwaag. Tymen is overleden op 03-10-1861 in Smilde, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1861.
Notitie bij overlijden van Tymen: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1861
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 97
Aangiftedatum: 04-10-1861
Overledene Tijmen Lefferts Blomberg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-10-1861
Overlijdensplaats: Smilde
Vader Leffert Broers Blomberg
Moeder Martje Tijmes
Partner Antje Deelstra
Relatie: echtgenoot
Notitie bij Tymen: Heet in acte 69 Drenlies Tieme.

19-12-1814 ?

Zus: Antje Lefferts Bloemberg • Trientje Lefferts Bloemberg • Hendrikje Lefferts Bloemberg
Broer: NN Bloemberg
Broer: Arent Lefferts Bloemberg
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 29-10-1863 in Smilde [bron: Huwelijksacte nr. 36 Drenlias.] met Steffen Hendriks Gozeman, 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Steffen: In acte heet hij Gozemans.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.027
Inventarisnr: 1863
Gemeente: Smilde
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 36
Datum: 29-10-1863
Bruidegom Steffen Hinderich Gozemans
Geboorteplaats: Nieuwolda
Bruid Antje Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen (Leek)
Vader bruidegom Hinderik Gozeman
Moeder bruidegom Wichgertje Willems
Vader bruid Johannes Jannes Deelstra
Moeder bruid Hiltje Hendrik Bos
Nadere informatie bruidegom: 46 jaar.; bruid: 39 jaar.; weduwe van Tijmen Lefferts Blomberg
Steffen is geboren op 21-11-1816 in Nieuwolda, zoon van Hindrik Gozeman en Wichgertje Willems. Steffen is overleden op 30-10-1872 in Hoogsmilde, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1872.
Notitie bij overlijden van Steffen: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1872
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 103
Aangiftedatum: 31-10-1872
Overledene Steffen Hinderich Gozeman
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 30-10-1872
Overlijdensplaats: Hoogersmilde (Smilde)
Vader Hinderik Gozeman
Moeder Wichertje Willems
Partner Antje Deelstra
Relatie: echtgenoot
Notitie bij Steffen: Heet in trouwacte Steffen Hinderich Gozemans.

Kinderen van Antje en Tymen Lefferts:
1 Hilligje Blomberg, geboren op 28-07-1850 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1850 [bron: Acte nr. 24.].
Notitie bij de geboorte van Hilligje: Zij zou ook een tweede voornaam hebben: Tymens. Staat niet in acte.

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.027
Inventarisnr: 1850
Gemeente: Smilde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 124
Aangiftedatum: 29-07-1850
Kind Hilligje Blomberg
Geslacht: V
Geboortedatum: 28-07-1850
Geboorteplaats: Smilde
Vader Tijme Lefferts Blomberg
Moeder Antje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: arbeider; leeftijd vader: 35; leeftijd moeder: 26
Hilligje is overleden op 08-07-1853 in Smilde, 2 jaar oud.
2 Geesje Blomberg, geboren op 10-10-1852 in Smilde Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2.
3 Johannes Blomberg, geboren op 13-08-1855 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1855.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.027
Inventarisnr: 1855
Gemeente: Smilde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 128
Aangiftedatum: 14-08-1855
Kind Johannes Blomberg
Geslacht: M
Geboortedatum: 13-08-1855
Geboorteplaats: Smilde
Vader Tijme Lefferts Blomberg
Moeder Antje Johannes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: arbeider; leeftijd vader: 40; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 32
Johannes is overleden op 27-05-1857 in Smilde, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1857
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 43
Aangiftedatum: 28-05-1857
Overledene Johannes Blomberg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-05-1857
Overlijdensplaats: Smilde
Vader Tijmen Lefferts Blomberg
Moeder antje Deelstra
4 Hillechien (Hilligje) Blomberg, geboren op 08-08-1858 in Smilde Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.4.
5 Johannes Blomberg, geboren op 25-07-1861 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1861. Johannes is overleden op 13-02-1866 in Hoogersmilde, 4 jaar oud.
Kind van Antje en Steffen Hendriks:
1 Hendrikje Gozeman, geboren op 08-02-1866 in Smilde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1866. Hendrikje is overleden op 27-02-1866 in Hoogersmilde, 19 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1866
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 22
Aangiftedatum: 27-02-1866
Overledene Hendrikje Gozeman
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 27-02-1866
Overlijdensplaats: Hoogersmilde (Smilde)
Vader Steffen Hendriks Gozeman
Moeder Antje Deelstra
Notitie bij Hendrikje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.027
Inventarisnr: 1866
Gemeente: Smilde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 08-02-1866
Kind Hendrikje Gozeman
Geslacht: V
Geboortedatum: 08-02-1866
Geboorteplaats: Hoogersmilde (Smilde)
Vader Steffen Hendriks Gozeman
Moeder Antje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: arbeider; leeftijd vader: 50; beroep moeder: zonder

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8 Renske Johannes Deelstra is geboren op 28-11-1825 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Hiltje Hendriks Bos. Zij is gedoopt op 06-07-1834 in Leek. Renske is overleden op 26-04-1901 in Zevenhuizen gem. Leek, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1901 [bron: Acte 41 gem. Leek].

Notitie bij overlijden van Renske: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 41
Aangiftedatum: 27-04-1901
Overledene Renskje Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 26-04-1901
Leeftijd: 75
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Hiltje Hendriks Bos
Partner Jan Hummel
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek
Notitie bij Renske: Zie stamboom op:

http://gw.geneanet.org/bergsma
Renske trouwde, 25 jaar oud, op 02-07-1851 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 24] met Jan Hummel, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Renske en Jan: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 24
Datum: 02-07-1851
Bruidegom Jan Hummel
Geboortedatum: 19-04-1820
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Bruid Renskje Deelstra
Geboortedatum: 28-11-1825
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader bruidegom Louwe Willems Hummel
Moeder bruidegom Aaltje Fokkes Wolters
Vader bruid Johannes Jennes Deelstra
Moeder bruid Hiltje Hendriks Bos
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: arbeidster; beroep vader bruid: schipper; bruidegom 31 jaar; bruid 25 jaar
Jan is geboren op 19-04-1820 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Louwe Willems Hummel en Aaltje Fokkes Wolters. Jan is overleden op 10-08-1893 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: Broer: Wolter Hummel
Broer: Willem Hummel
Broer: Feike Hummel • Fokke Hummel
Broer: Harm Hummel

Kinderen van Renske Johannes en Jan:
1 Johannes Hummel, geboren op 26-01-1854 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1.
2 Aaltje Hummel, geboren op 14-08-1857 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.2.
3 Fokke Hummel, geboren in 1862 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.
4 Jenne Hummel, geboren op 12-08-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4.
5 Louwe Hummel, geboren op 24-02-1869 in Zevenhuizen. Louwe is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9 Hendrik Deelstra is geboren op 10-09-1827 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Hiltje Hendriks Bos.

Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 86
Aangiftedatum: 13-09-1827
Kind Hendrik Deelstra
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 10-09-1827
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Hiltje Hendriks Bos
Hendrik is overleden op 25-04-1898 in Dantumadeel, 70 jaar oud [bron: Tresoar]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1898 [bron: Acte 67.].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overlijdens regio 3: noordoost Friesland

Overlijdensakte Dantumadeel, 1898
Aangiftedatum 26 april 1898, akte nr. 67
Hendrik Johannes Deelstra, overleden 25 april 1898, oud 70 jaar,
gehuwd
zoon van Johannes Jennes Deelstra en Hiltje Hendriks Bos
Notitie bij Hendrik: Johannes ?
Beroep:
Schipper
Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 07-03-1857 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 5] met Oetsina de Graaf, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Oetsina: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 07-03-1857
Bruidegom Hendrik Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Bruid Oetsina de Graaf
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader bruidegom Johannes Jennes Deelstra
Moeder bruidegom Hiltje Hendriks Bos
Vader bruid Roelf Heddes de Graaf
Moeder bruid Martje Roelfs Hummel
Nadere informatie beroep bruidegom: schipper; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep vader bruid: schipper; beroep moeder bruid: schippersche; bruidegom 29 jaar; bruid 21 jaar
Oetsina is geboren op 06-06-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Roelof Heddes de Graaf en Martje Roelfs Hummel. Oetsina is overleden op 19-09-1907 in Zwaagwesteinde gem. Dantumadeel, 72 jaar oud.
Notitie bij Oetsina: Roelfs ?
Getuige bij:
11-02-1899     huwelijk Renze Deelstra (1877-1946) en Geertje Conradi (1878-1948)    [moeder bruidegom]   [bron: Akte 0004]

Kinderen van Hendrik en Oetsina:
1 Hiltje Deelstra, geboren op 15-12-1857 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.1.
2 Roelf Deelstra, geboren op 26-10-1860 in Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.
3 Johannes Deelstra, geboren op 14-01-1863 in Zwaagwesteinde gem. Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3.
4 Martje Deelstra, geboren op 06-10-1865 in Kollummerzwaag gem. Kollumerland Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.4.
5 Jenne Hendriks Deelstra, geboren in 1868 in Onstwedde. Jenne is overleden op 08-07-1889 in Dantumadeel, 20 of 21 jaar oud.
6 Roelfke Deelstra, geboren op 20-12-1870 in Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.6.
7 Roelof Deelstra, geboren op 21-04-1874 in Foxholsterbosch gem. Hoogezand-Sappemeer Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.
8 Renze Deelstra, geboren op 21-07-1877 in Gaarkeuken gem. Grijpskerk Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.11 Fenje Deelstra is geboren op 28-05-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Aafke Hendriks Oosting.

Notitie bij de geboorte van Fenje: Kind: Fenje Deelstra
Geslacht: Vrouw
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Geboortedatum: donderdag 28 mei 1835
Vader: Johannes Jennes Deelstra
Leeftijd: 43
Beroep: Schipper
Moeder: Aafke Hindriks Oosting
Leeftijd: 25
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: donderdag 28 mei 1835
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 70
Registratiedatum: 31 mei 1835
Plaats: Leek
Fenje is overleden op 30-07-1925 in Ten Boer, 90 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fenje: Overledene: Fenje Deelstra
Geslacht: Vrouw
Geboorteplaats: Leek
Leeftijd: 90 jaar
Vader: Johannes Jennes Deelstra
Moeder: Aafke Hindriks Oosting
Relatie: Hendrik van der Wijk
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: donderdag 30 juli 1925
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 31
Registratiedatum: 31 juli 1925
Plaats: Ten Boer
AkteSoort: normaal
Notitie bij Fenje: Staat niet op lijst Cazemier.
Fenje trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1862 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 23] met Hendrik van der Wijk, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fenje en Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 23
Datum: 17-05-1862
Bruidegom Hendrik van der Wijk
Geboorteplaats: Niebert
Bruid Fenje Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Durk Jans van der Wijk
Moeder bruidegom Grietje Jannes Auwsma
Vader bruid Johannes Jennes Deelstra
Moeder bruid Aafke Hendriks Oosting
Nadere informatie beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: schipper; beroep moeder bruid: schippersche; bruidegom 26 jaar; bruid 26 jaar
Hendrik is geboren op 14-01-1836 in Niebert gem. Marum, zoon van Durk Jans van der Wijk en Grietje Jannes Auwsma. Hendrik is overleden op 13-02-1875 in Ten Boer, 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overledene: Hendrik van der Wijk
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Niebert gem. Marum
Leeftijd: 39 jaar
Beroep: daglooner
Vader: Derk van der Wijk
Moeder: Grietje Oudsma
Beroep: dagloonster
Relatie: Fenje Deelstra
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zaterdag 13 februari 1875
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 10
Registratiedatum: 13 februari 1875
Plaats: Ten Boer
AkteSoort: normaal
Notitie bij Hendrik: Zus: Metje van der Wijk
Zus: Bauktje van der Wijk
Zus: Josuadina van der Wijk
Zus: Reinna van der Wijk
Zus: Anna Catharina van der Wijk
Broer: Jannes van der Wijk
Broer: Egbert van der Wijk
Broer: Jan van der Wijk

Kinderen van Fenje en Hendrik:
1 Johannes van der Wijk. Johannes is overleden.
2 Grietje van der Wijk, geboren op 28-11-1864 in Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.11.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12 Andries Johannes Deelstra is geboren op 19-11-1836 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Andries is overleden.

Beroep:
Schipper
Andries trouwde, 33 jaar oud, op 22-12-1869 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 35] met Auktje Sjoerds Louwes, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Auktje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 35
Datum: 22-12-1869
Bruidegom Andries Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Auktje Louwes
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Johannes Jennes Deelstra
Moeder bruidegom Aafke Hendriks Oosting
Vader bruid Siewert Hindriks Louwes
Moeder bruid Doetje Berends Hofstee
Nadere informatie beroep bruidegom: schipper; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 33 jaar; bruid 24 jaar
Auktje is geboren in 1845 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Siewert Hindriks Louwes en Doetje Berends Hofstee. Auktje is overleden op 11-04-1904 in Boornbergum - Noorderdrachten gem. Smallingerland, 58 of 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1904 [bron: Akte A44 gem. Ferwerderadeel - Tresoar].
Notitie bij overlijden van Auktje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 44
Aangiftedatum: 13-04-1904
Overledene Auktje Louwes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-04-1904
Vader Siewert Hindriks Louwes
Moeder Doetje Berends Hofstee
Partner Andries Deelstra
Relatie: gehuwd met
Nadere informatie overleden te Boornbergum, gemeente Smallingerland Leeftijd: 58 jaar
Notitie bij Auktje: Ook vertelde mijn vader altijd dat de vrouw van Andries Deelstra is overleden op het turfschip in 1904 wat onderweg was van Ferwerd naar Zevenhuizen. In Ferwerd had men een pakhuis.

Kinderen van Andries Johannes en Auktje Sjoerds:
1 Johannes Andries Deelstra, geboren op 27-02-1870 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.1.
2 Sjoerd Deelstra, geboren op 04-02-1872 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.2.
3 Albert Andries Deelstra, geboren op 21-03-1874 in Zevenhuizen gem. Leek. Albert is overleden op 21-08-1874 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, 5 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Albert: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 166
Aangiftedatum: 24-08-1874
Overledene Albert Andries Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-08-1874
Vader Andries Johannes Deelstra
Moeder Aukje Sjoerds Louwes
Partner
Nadere informatie Leeftijd: 5 maanden
4 Doetje Andries Deelstra, geboren op 06-06-1875 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1875 [bron: Akte A 137 gem. Ferwerderadeel - Tresoar].
Notitie bij de geboorte van Doetje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 137
Aangiftedatum: 08-06-1875
Kind Doetje Deelstra
Geslacht: V
Geboortedatum: 06-06-1875
Vader Andries Johannes Deelstra
Moeder Aukje Sjoerds Louwes
Doetje is overleden op 07-02-1877 in Ferwerderadeel, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Doetje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 25
Aangiftedatum: 09-02-1877
Overledene Doetje Andries Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 07-02-1877
Vader Andries Johannes Deelstra
Moeder Aukje Sjoerds Louwes
Partner
Nadere informatie Leeftijd: 1 jaar
5 Albert Andries Deelstra, geboren op 27-04-1877 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1877 [bron: Akte A 121 gem. Ferwerderadeel - Tresoar].
Notitie bij de geboorte van Albert: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 121
Aangiftedatum: 30-04-1877
Kind Albert Deelstra
Geslacht: M
Geboortedatum: 27-04-1877
Vader Andries Johannes Deelstra
Moeder Aukje Sjoerds Louwes
Albert is overleden op 12-02-1882 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Albert: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 16-02-1882
Overledene Albert Andries Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-02-1882
Leeftijd: 4
Overlijdensplaats: Ferwerd gem. Ferwerderadeel
Vader Andries Johannes Deelstra
Moeder Aukje Sjoerds Louwes
Partner
Nadere informatie elders overleden; geboortepl: Ferwerd gem. Ferwerderadeel; beroep vader: turfschipper
6 Doetje Andries Deelstra, geboren op 29-07-1879 in Ferwerderadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1879 [bron: Akte A 201 gem. Ferwerderadeel - Tresoar].
Notitie bij de geboorte van Doetje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 201
Aangiftedatum: 30-07-1879
Kind Doetje Deelstra
Geslacht: V
Geboortedatum: 29-07-1879
Vader Andries Johannes Deelstra
Moeder Aukje Sjoerds Louwes
Doetje is overleden.
7 Alberdina Deelstra, geboren op 23-04-1882 in Ferwerderadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7.
8 Aafke Andries Deelstra, geboren op 18-07-1884 in Ferwerderadeel. Aafke is overleden op 02-03-1885 in Leeuwarden, 7 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Aafke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 10-03-1885
Overledene Aafke Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-03-1885
Overlijdensplaats: Leeuwarden
Vader Andries Deelstra
Moeder Aukje Louwes
Partner
Nadere informatie elders overleden; wonende te Zevenhuizen gem. Leek; geboortepl: Ferwerd oud 7 maand; beroep vader: schipper
9 Aafke Andries Deelstra, geboren op 14-01-1886 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel. Aafke is overleden op 29-04-1886 in Ferwerderadeel, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Aafke: name: Aafke Andries Deelstra
gender: Female
death date: 29 Apr 1886
death place: Leeuwarden, Fr, Nederland
age: 0
birth date: 1886
birthplace: Ferwerd
father’s name: Andries Johannes Deelstra
mother’s name: Aukje Sjoerd Louwes
indexing project (batch) number: B01443-3
system origin: Netherlands-EASy
source film number: 483983
10 Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13 Trientje Deelstra is geboren op 07-10-1840 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Trientje is overleden op 13-12-1920 in Zevenhuizen gem. Leek, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1920 [bron: Acte 87 gem. Leek].

Notitie bij overlijden van Trientje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 87
Aangiftedatum: 14-12-1920
Overledene Trientje Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 13-12-1920
Leeftijd: 80
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Aafke Hendriks Oosting
Partner Andries Cazemier
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen
Trientje trouwde, 23 jaar oud, op 01-10-1864 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 43] met Andries Cazemier, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trientje en Andries: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 43
Datum: 01-10-1864
Bruidegom Andries Cazemier
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Trientje Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Hindrik Roelfs Cazemier
Moeder bruidegom Jakobje Jennes Deelstra
Vader bruid Johannes Jennes Deelstra
Moeder bruid Aafke Hendriks Oosting
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: schipper; beroep moeder bruid: schippersche; bruidegom 22 jaar; bruid 23 jaar
Zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4 voor persoonsgegevens van Andries.

Kinderen van Trientje en Andries:
1 Aafke Cazemier, geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.1.
2 Jakobje Cazemier, geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.2.
3 Hendrik Cazemier, geboren op 25-03-1868 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.3.
4 Johannes Cazemier, geboren op 24-06-1871 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 17-02-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, 16 jaar oud.
5 Rensktje Cazemier, geboren op 31-03-1874 in Zevenhuizen gem. Leek. Rensktje is overleden op 10-11-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 6 jaar oud.
6 Cazemier. 7 Fenje Cazemier, geboren op 17-08-1877 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.7.
8 Lemke Cazemier, geboren op 06-01-1880 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 17-11-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 10 maanden oud.
9 Rensktje Cazemier, geboren op 04-09-1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9.
10 Andries Cazemier, geboren op 29-10-1887 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.10.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.14 Hinderikus Deelstra is geboren op 12-11-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Aafke Hendriks Oosting.

Notitie bij de geboorte van Hinderikus: Person1:
Hinderikus Deelstra
Geslacht:
Man
Geboorteplaats:
Zevenhuizen gem. Leek
Geboortedatum:
zaterdag 12 november 1842

Person2:
Johannes Jannes Deelstra
Leeftijd:
50
Beroep:
Schipper

Person3:
Aafke Hindriks Oosting
Leeftijd:
32

Gebeurtenis:
Geboorte
Datum:
zaterdag 12 november 1842

Documenttype:
BS Geboorte
Erfgoedinstelling:
Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling:
Groningen
Collectiegebied:
Groningen
Documentnummer:
124
Registratiedatum:
14 november 1842
Plaats:
Leek
Hinderikus is overleden op 26-02-1893 in Zevenhuizen gem. Leek, 50 jaar oud.
Notitie bij Hinderikus: Staat niet op lijst Cazemier.
Hinderikus trouwde, 35 jaar oud, op 16-03-1878 in Leek met Jantje Kalfsbeek, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 02-01-1856 in Leek, dochter van Wytze Kalfsbeek en Jantje Louwes. Jantje is overleden op 25-08-1924 in Leek, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jantje: Person1:
Jantje Kalfsbeek
Geslacht:
Vrouw
Geboorteplaats:
Zevenhuizen
Leeftijd:
68 jaar

Person2:
Wijtse Kalfsbeek

Person3:
Jantje Louwes

Person4:
Hinderikus Deelstra

Person5:
Jan Kamminga

Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
maandag 25 augustus 1924

Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling:
Groningen
Collectiegebied:
Groningen
Documentnummer:
63
Registratiedatum:
26 augustus 1924
Plaats:
Leek
AkteSoort:
normaal
Jantje trouwde later op 26-02-1898 met Jan Kamminga (1855-1921).
Notitie bij Jantje: Jan Kamminga werd geboren op 16 juli 1855 in Horsten (Gem. Onstwedde) des avonds te elf uur als zoon van Albert Hindriks Kamminga en Aaltje Jans Auwema. Zijn vader was toen 43 jaar oud, zijn moeder 29 jaar oud. Zijn geboorteakte werd ook ondertekend door Wubbe Reints Kornelius, 40 jaar oud, veldwachter te Onstwedde en door Johannes Jonker, 28 jaar oud, kantoorbediende te Vlagtwedde.

Jan Kamminga was in 1897 een 41-jarige weduwnaar met zes kinderen in huis. De oudste was 17 jaar en de jongste 4 jaar oud.

Hij hertrouwde al vrij snel (op 26 februari 1898) met Jantje Kalfsbeek, weduwe van Hendrikus Deelstra. Zij was even oud als Trientje Cordes en nam uit haar eerste huwelijk twee kinderen mee:

1. Aafke Deelstra geboren 24-11-1879

2. Wietse Deelstra geboren 8-2-1884

Samen kregen Jan Kamminga en Jantje Kalfsbeek ook nog twee kinderen, een zoon en een dochter:

1. Johannes Kamminga geboren 17-10-1899

2. Eltje Kamminga geboren 25-3-1904

Kinderen van Hinderikus en Jantje:
1 Aafke Deelstra, geboren op 24-11-1879 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.14.1.
2 Wietse Deelstra, geboren op 08-02-1884 in Zevenhuizen gem. Leek. Wietse is overleden op 04-01-1903 in Leek, 18 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wietse: Person1: Wietse Deelstra
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Leeftijd: 18 jaar
Person2: Hinderikus Deelstra
Person3: Jantje Kalfsbeek
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zondag 4 januari 1903
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 1
Registratiedatum: 5 januari 1903
Plaats: Leek
AkteSoort: normaal
3 Johannes Deelstra, geboren op 11-02-1889 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Person1:
Johannes Deelstra
Geslacht:
Man
Geboorteplaats:
Zevenhuizen gem. Leek
Geboortedatum:
maandag 11 februari 1889

Person2:
Hinderikus Deelstra
Leeftijd:
46
Beroep:
arbeider

Person3:
Jantje Kalfsbeek

Gebeurtenis:
Geboorte
Datum:
maandag 11 februari 1889

Documenttype:
BS Geboorte
Erfgoedinstelling:
Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling:
Groningen
Collectiegebied:
Groningen
Documentnummer:
16
Registratiedatum:
11 februari 1889
Plaats:
Leek
Johannes is overleden op 04-01-1896 in Leek, 6 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Person1: Johannes Deelstra
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Leeftijd: 6 jaar
Person2: Hinderikus Deelstra
Person3: Jantje Kalfsbeek
Beroep: Arbeidster
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zaterdag 4 januari 1896
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 1
Registratiedatum: 4 januari 1896
Plaats: Leek
AkteSoort: normaal

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15 Roelfke Deelstra is geboren op 05-10-1845 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Roelfke is overleden op 04-02-1927 in Terheijl gem. Roden, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1927 [bron: Acte van overlijden nr. 15 Drenlias].

Notitie bij overlijden van Roelfke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.021
Inventarisnr: 1927
Gemeente: Roden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 05-02-1927
Overledene Roelfke Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 04-02-1927
Overlijdensplaats: Terheijl (Roden)
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Aafke Hindriks Oosting
Partner Hinderikus Hut
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen (Leek), oud 82 jaar
Notitie bij Roelfke: Staat niet op lijst Cazemier.
Roelfke trouwde, 23 jaar oud, op 13-03-1869 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 10] met Henderikus Hut, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roelfke en Henderikus: Ook wel Hinderikus genoemd.
13-03-1868?
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 13-03-1869
Bruidegom Hinderikus Hut
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Roelfke Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Karst Jans Hut
Moeder bruidegom Martje Alberts Hummel
Vader bruid Johannes Jennes Deelstra
Moeder bruid Aafke Hendriks Oosting
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: schipper; bruidegom 26 jaar; bruid 24 jaar
Henderikus is geboren op 19-04-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Karst Jans Hut en Martje Alberts Hummel. Henderikus is overleden op 27-11-1918 in Terheijl gem. Roden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1918.

Kinderen van Roelfke en Henderikus:
1 Martje Hut, geboren op 31-07-1869 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.1.
2 Johannes Hut, geboren op 20-11-1870 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.
3 Karst Hut, geboren op 07-09-1872 in Zevenhuizen gem. Leek. Karst is overleden op 10-09-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, 3 dagen oud.
4 Karst Hut, geboren op 08-01-1874 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.4.
5 Aafke Hut, geboren op 25-10-1875 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.5.
6 Luktje Hut, geboren op 29-09-1877 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.6.
7 Trientje Hut, geboren op 22-07-1879 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.7.
8 Jan Hut, geboren op 18-12-1881 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.8.
9 Hendrik Hut, geboren op 02-06-1886 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.9.
10 Alberdina Hut, geboren op 24-08-1890 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.10.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16 Alle Deelstra is geboren op 29-03-1847 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Aafke Hendriks Oosting.

Notitie bij de geboorte van Alle: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 108
Aangiftedatum: 19-08-1891
Kind Jantje Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 17-08-1891
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Alle Deelstra
Moeder Fokje Kalfsbeek
Alle is overleden op 16-08-1915 in Zevenhuizen gem. Leek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1915 [bron: Acte 57 gem./ Leek]. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij overlijden van Alle: Graf D268 D270

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 57
Aangiftedatum: 16-08-1915
Overledene Alle Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 16-08-1915
Leeftijd: 68
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Aafke Hendriks Oosting
Partner Fokje Kalfsbeek
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: arbeider
Alle trouwde, 29 jaar oud, op 28-10-1876 in Leek [bron: Huwelijksaktie nr. 35] met Foktje Kalfsbeek, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alle en Foktje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 35
Datum: 28-10-1876
Bruidegom Alle Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Fokje Kalfsbeek
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Johannes Jennes Deelstra
Moeder bruidegom Aafke Hendriks Oosting
Vader bruid Wijtze Kalfsbeek
Moeder bruid Jantje Louwes
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 29 jaar; bruid 22 jaar
Foktje is geboren op 22-12-1853 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wytze Kalfsbeek en Jantje Louwes. Foktje is overleden op 27-10-1936 in Zevenhuizen gem. Leek, 82 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij overlijden van Foktje: Graf D268 D270

Kinderen van Alle en Foktje:
1 Aafke Deelstra, geboren op 01-12-1876 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.1.
2 Jantje Deelstra, geboren op 30-10-1878 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 141
Aangiftedatum: 02-11-1878
Kind Jantje Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 30-10-1878
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Alle Deelstra
Moeder Fokje Kalfsbeek
Jantje is overleden op 06-12-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, 10 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jantje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 111
Aangiftedatum: 08-12-1888
Overledene Jantje Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-12-1888
Leeftijd: 10
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Alle Deelstra
Moeder Fokje Kalfsbeek
Partner
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep vader: arbeider; beroep moeder: arbeidster
3 Johannes Deelstra, geboren op 09-09-1885 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.3.
4 Wietske Deelstra, geboren omstreeks 1886 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.4.
5 Jantje Deelstra, geboren op 17-08-1891 in Zevenhuizen gem. Leek. Jantje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19 Hendriktje Deelstra is geboren op 24-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1) en Aafke Hendriks Oosting. Hendriktje is overleden op 06-03-1900 in Roderveld gem. Roden, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1900 [bron: Acte van overlijden nr. 18 Drenlias].

Notitie bij overlijden van Hendriktje: Detail resultaat:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.021
Inventarisnr: 1900
Gemeente: Roden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 07-03-1900
Overledene Hendrikje Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-03-1900
Overlijdensplaats: Roderveld (Roden)
Vader Johannes Jennes Deelstra
Moeder Aafke Hendriks Oosting
Partner Geert Vorenholt
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Leek 24-02-1854
Notitie bij Hendriktje: Staat niet op lijst Cazemier.
Hendriktje trouwde, 28 jaar oud, op 04-03-1882 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 4] met Geert Vorenholt, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendriktje en Geert: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 04-03-1882
Bruidegom Geert Vorenholt
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Hendriktje Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Jurjen Jans Vorenholt
Moeder bruidegom Pieterke Jans Oostvries
Vader bruid Johannes Jennes Deelstra
Moeder bruid Aafke Hendriks Oosting
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; bruidegom 30 jaar; bruid 28 jaar; weduwnaar van Tjaaktje Feringa
Geert is geboren op 28-06-1851 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jurjen Jans Vorenholt en Pieterke Jans Oostvries.
Notitie bij de geboorte van Geert: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 62
Aangiftedatum: 30-06-1851
Kind Geert Vorenholt
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 28-06-1851
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jurjen Jans Vorenholt
Moeder Pieterke Jans Oostvries
Geert is overleden op 23-12-1936 in Leek, 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geert: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 53
Aangiftedatum: 23-12-1936
Overledene Geert Vorenholt
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 23-12-1936
Leeftijd: 85
Overlijdensplaats: Leek
Vader Jurjen Jans Vorenholt
Moeder Pieterke Jans Oostvries
Partner Tjaaktjen Feringa
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Leek
Geert is weduwnaar van Tjaaktje Feringa (1857-1881), met wie hij trouwde op 19-07-1879 in Leek [bron: Huwelijksacte nr.].
Notitie bij Geert: Weduwnaar van Tjaaktje Feringa.

Kinderen van Hendriktje en Geert:
1 Johannes Vorenholt, geboren op 03-12-1882 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19.1.
2 Pieter Vorenholt, geboren op 31-05-1884 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19.2.
3 Aafke Vorenholt, geboren op 26-01-1887 in Leek.
Notitie bij de geboorte van Aafke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 29-01-1887
Kind Aafke Vorenholt
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 26-01-1887
Geboorteplaats: Leek
Vader Geert Vorenholt
Moeder Hendriktje Deelstra
Nadere informatie ;
Aafke is overleden op 18-01-1895 in Steenbergerveld gem. Roden, 7 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aafke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.021
Inventarisnr: 1895
Gemeente: Roden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 19-01-1895
Overledene Aafke Vorenholt
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-01-1895
Overlijdensplaats: Steenbergerveld (Roden)
Vader Geert Vorenholt
Moeder Hendriktje Deelstra
4 Antje Vorenholt, geboren op 17-03-1890 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Antje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 25
Aangiftedatum: 17-03-1890
Kind Antje Vorenholt
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 17-03-1890
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Geert Vorenholt
Moeder Hendriktje Deelstra
Nadere informatie ;
Antje is overleden op 19-08-1896 in Zevenhuizen gem. Leek, 6 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 46
Aangiftedatum: 20-08-1896
Overledene Antje Vorenholt
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 19-08-1896
Leeftijd: 6
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Geert Vorenholt
Moeder Hendriktje Deelstra
Partner
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep vader: arbeider; beroep moeder: arbeidster
5 Lemke Vorenholt, geboren op 09-04-1894 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19.5.
6 Aafke Antje Vorenholt, geboren op 25-07-1897 in Groningen. Aafke is overleden op 23-02-1900 in Roderveld gem. Roden, 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aafke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.021
Inventarisnr: 1900
Gemeente: Roden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 24-02-1900
Overledene Aafke Antje Vorenholt
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 23-02-1900
Overlijdensplaats: Roderveld (Roden)
Vader Geert Vorenholt
Moeder Hendrikje Deelstra
7 Anne Vorenholt, geboren op 26-01-1900 in Roderveld gem. Roden.
Notitie bij de geboorte van Anne: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.021
Inventarisnr: 1900
Gemeente: Roden
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 10
Aangiftedatum: 27-01-1900
Kind Anne Vorenholt
Geslacht: M
Geboortedatum: 26-01-1900
Geboorteplaats: Roderveld (Roden)
Vader Geert Vorenholt
Moeder Hendriktje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: arbeider; leeftijd vader: 48; beroep moeder: zonder
Anne is overleden op 05-03-1900 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Anne: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 07-03-1900
Overledene Anne Vorenholt
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 05-03-1900
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Geert Vorenholt
Moeder Hendriktje Deelstra
Partner
Nadere informatie geboortepl: Roden oud 5 week; beroep vader: arbeider; beroep moeder: arbeidster

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.1 Anke Alberts Hummel is geboren op 07-08-1820 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3). Anke is overleden op 10-02-1907 in Onstwedde gem. Stadskanaal, 86 jaar oud. Anke trouwde, 21 jaar oud, op 13-03-1842 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 1] met Jacob Hendriks Bakker, 24 of 25 jaar oud. Jacob is geboren in 1817 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hindrik Jacobs Bakker en Antje Cornelis. Jacob is overleden.

Kinderen van Anke Alberts en Jacob Hendriks:

1 Trijntje Bakker. Trijntje is overleden.
2 Aaltje Bakker. Aaltje is overleden.
Notitie bij Aaltje: Broer: Albert Bakker

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3 Jenne Alberts Hummel is geboren op 21-02-1825 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3).

Notitie bij de geboorte van Jenne: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 25-02-1825
Kind Jenne Hummel
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 21-02-1825
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Albert Jannes Hummel
Moeder Trijntje Jannes Deelstra
Jenne is overleden op 21-08-1899 in Westerbork, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1899 [bron: Akte 36 gem. Westerbork].
Notitie bij overlijden van Jenne: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.030
Inventarisnr: 1899
Gemeente: Westerbork
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 36
Aangiftedatum: 23-08-1899
Overledene Jenne Hummel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-08-1899
Overlijdensplaats: Westerbork
Vader Albert Hummel
Moeder NN NN
Partner Trientje Pakes
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Leek; geboortedatum: 21-02-1825; beroep overl.: veenbaas;
Notitie bij Jenne: Jenne Alberts Hummel
Jenne trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1849 in Marum [bron: Akte 13] met Trientje Rienks Pakes, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenne en Trientje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Marum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 12-05-1849
Bruidegom Jenne Hummel
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Bruid Trijntje Pakes
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Albert Jannes Hummel
Moeder bruidegom Trijntje Jennes Deelstra
Vader bruid Rink Kornelis Pakes
Moeder bruid Antje Wijtses Hoekstra
Nadere informatie beroep bruidegom: bakker; beroep bruid: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 24 jaar; bruid 23 jaar
Trientje is geboren op 15-01-1826 in Westerbork, dochter van Rink Kornelis Pakes en Antje Wijtses Hoekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1826 [bron: Akte 2 gem. Westerbork].
Notitie bij de geboorte van Trientje: Bevolkingsregister met Trientje Pakes

Geregistreerde Trientje Pakes
Geboortedatum 15-01-1826
Gebeurtenis Registratie
Datum 15-01-1826
Documenttype Bevolkingsregister
Erfgoedinstelling Drents Archief
Plaats instelling Assen
Collectiegebied Drenthe
Archief 2001.30
Registratienummer 2
Akteplaats Westerbork
Collectie Deel: 2
Boek Deel 2, 1850-1880
Trientje is overleden op 20-01-1910 in Noord (Hoogeveen), 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Trientje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.014
Inventarisnr: 1910
Gemeente: Hoogeveen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 22-01-1910
Overledene Trijntje Pakes
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-01-1910
Overlijdensplaats: Noord (Hoogeveen)
Vader Rink Cornelis Pakes
Moeder Antje Wijtzes Hoekstra
Partner Jenne Hummel
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Leek; geboortedatum: 15-01-1826; beroep overl.: zonder;

Kinderen van Jenne Alberts en Trientje Rienks:
1 Antje Hummel, geboren op 25-09-1849 in Nuis gem. Marum Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.1.
2 Trientje Hummel, geboren op 17-11-1851 in Marum Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.2.
3 Rink Hummel, geboren op 01-02-1854 in Nuis gem. Marum Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.3.
4 Albert Hummel, geboren op 17-02-1856 in Zevenhuizen gem. Marum Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.4.
5 Jannes Hummel, geboren op 15-01-1858 in Marum Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.5.
6 Gerrit Hummel, geboren op 15-03-1860 in Nuis gem. Marum Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.6.
7 Auke Hummel, geboren op 08-12-1863 in Schoonoord. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1863 [bron: Akte 84 gem. Sleen]. Auke is overleden op 02-07-1871 in Nieuweroord gem. Westerbork, 7 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Auke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.030
Inventarisnr: 1871
Gemeente: Westerbork
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 03-07-1871
Overledene Auke Hummel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-07-1871
Overlijdensplaats: Nieuweroord (Westerbork)
Vader Jenne Hummel
Moeder Trientje Pakes
Partner
Nadere informatie geboortepl: Sleen; geboortedatum: 08-12-1863; beroep overl.: zonder; beroep vader: administrateur; beroep moeder: zonder;
8 Lemke Hummel, geboren op 22-06-1866 in Nieuweroord gem. Westerbork. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1866 [bron: Akte 31 gem. Westerbork].
Notitie bij de geboorte van Lemke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.030
Inventarisnr: 1866
Gemeente: Westerbork
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 23-06-1866
Kind Lemke Hummel
Geslacht: V
Geboortedatum: 22-06-1866
Geboorteplaats: Nieuweroord (Westerbork)
Vader Jenne Hummel
Moeder Trientje Pakes
Nadere informatie beroep vader: administrateur; leeftijd vader: 41; beroep moeder: zonder
Lemke is overleden op 01-08-1866 in Nieuweroord gem. Westerbork, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Lemke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.030
Inventarisnr: 1866
Gemeente: Westerbork
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 43
Aangiftedatum: 02-08-1866
Overledene Lemke Hummel
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-08-1866
Overlijdensplaats: Nieuweroord (Westerbork)
Vader Jenne Hummel
Moeder Trientje Pakes
Partner
Nadere informatie geboortepl: Westerbork; geboortedatum: 22-06-1866; beroep overl.: zonder; beroep vader: administrateur; beroep moeder: zonder;
9 Cornelis Hummel, geboren op 18-08-1867 in Nieuweroord gem. Westerbork Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.9.
10 Frans Jan Louis Hummel, geboren op 29-03-1870 in Nieuweroord gem. Westerbork. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1870 [bron: Akte 14 gem. Westerbork].
Notitie bij de geboorte van Frans: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.030
Inventarisnr: 1870
Gemeente: Westerbork
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 14
Aangiftedatum: 30-03-1870
Kind Frans Jan Louis Hummel
Geslacht: M
Geboortedatum: 29-03-1870
Geboorteplaats: Nieuweroord (Westerbork)
Vader Jenne Hummel
Moeder Trientje Pakes
Nadere informatie beroep vader: administrateur; leeftijd vader: 45; beroep moeder: zonder
Frans is overleden op 28-12-1874 in Nieuweroord gem. Westerbork, 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.030
Inventarisnr: 1874
Gemeente: Westerbork
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 58
Aangiftedatum: 30-12-1874
Overledene Frans Jan Louis Hummel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 28-12-1874
Overlijdensplaats: Nieuweroord (Westerbork)
Vader Jenne Hummel
Moeder Trientje Pakes
Partner
Nadere informatie geboortepl: Westerbork; geboortedatum: 29-03-1870; beroep overl.: zonder; beroep vader: verveener; beroep moeder: zonder;
11 Auke Hummel, geboren op 08-12-1873. Auke is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4 Lemke Alberts Hummel is geboren op 01-04-1827 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3). Lemke is overleden op 24-08-1899 in Zevenhuizen gem. Leek, 72 jaar oud. Zij is begraven op 29-08-1899 in Zevenhuizen gem. Leek.

Notitie bij Lemke: Winkeliersche.
Lemke trouwde, 26 jaar oud, op 09-04-1853 in Leek [bron: Akte 2] met Harm Holman, 29 jaar oud. Harm is geboren op 14-01-1824 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Derks Holman en Geeske Harms de Boer. Harm is overleden op 29-05-1902 in Zevenhuizen gem. Leek, 78 jaar oud.
Beroep:
Boer

Kinderen van Lemke Alberts en Harm:
1 Trientje Holman. Trientje is overleden.
2 Jenne Holman. Jenne is overleden.
Notitie bij Jenne: Geboortedatum: 6 nov 1859
Geboorteplaats: Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland
Datum van overlijden: 10 aug 1925
Overlijdensplaats: Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland

Echtgenote: Rensktje Auwema
Dochter: Sietske Holman
3 Hendrik Holman. Hendrik is overleden.
4 Albert Holman, geboren op 11-10-1855 in Zevenhuizen gem. Leek. Albert is overleden op 28-11-1870 in Leek, 15 jaar oud.
5 Derk Holman, geboren op 02-10-1857 om 11:00 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5 Johannes Alberts (Jannes) Hummel is geboren op 10-01-1830 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3).

Notitie bij de geboorte van Jannes: Beroep: buitenvaarder.
Jannes is overleden op 08-01-1913 in Egmond aan Zee, 82 jaar oud.
Notitie bij Jannes: Veel gegevens uit Genealogie Jacob Harms Hummelen op
http://www.dijk-kroeze.nl/hummeljacobharms.html#6-e3
Beroep:
Schipper, buitenvaarder
Jannes trouwde, 25 jaar oud, op 10-03-1855 in Leek [bron: Acte 5.] met Antje Baukes van der Veen, 24 jaar oud. Antje is geboren op 26-12-1830 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Bouke Gerbens van der Veen en Hiltje Pieters Nel. Antje is overleden op 31-10-1901 in Leeuwarden, 70 jaar oud.
Onbekend:
Werd op 54-jarige leeftijd op 31-10-1855 samen met zoon Bauke veroordeeld tot 8 dagen gevangenisstraf wegens mishandeling.

Kinderen van Jannes en Antje Baukes:
1 Albert Hummel, geboren op 14-12-1855 in Zevenhuizen gem. Leek. Albert is overleden op 17-12-1855, 3 dagen oud.
2 Albert Hummel, geboren op 27-10-1856 in Leeuwarden. Albert is overleden op 22-04-1878 in Leeuwarden, 21 jaar oud.
3 Bouke Hummel, geboren op 15-07-1858 in Zevenhuizen gem. Leek. Bouke is overleden op 06-07-1861 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud.
4 Jenne Hummel, geboren op 15-02-1861 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.
5 Bauke Hummel, geboren op 07-11-1862 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.
6 Hiltje Hummel, geboren op 19-06-1864 in Stroobos gem. Achtkarspelen [bron: Akte 0156 gem. Achtkarspelen] Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.
7 Trientje Hummel, geboren op 05-03-1866 in Zevenhuizen gem. Leek. Trientje is overleden op 01-01-1891 in Lekkum gem. Leeuwarderadeel, 24 jaar oud.
Notitie bij Trientje: Trouwde op 25 juni 1887 te Leeuwarden met Age van der Meulen, geboren op 2 februari 1864 te Britsum (Leeuwarderadeel), timmerman, overleden op 19 mei 1928 te Huizum (Leeuwarderadeel), zoon van Johannes Ages van der Meulen en Rientje Willems Dijkstra. (Age van der Meulen hertrouwde met Trijntje Morrema en Janneke Tuininga)
8 Germen Hummel, geboren op 06-09-1867 in Zevenhuizen gem. Leek. Germen is overleden op 19-05-1868 in Leeuwarden, 8 maanden oud.
9 Gerben Hummel, geboren op 07-03-1870 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.9.
10 Anke Hummel, geboren op 11-06-1874 in Hoogezand. Anke is overleden.
Notitie bij Anke: Trouwde op 14 juni 1899 te Amsterdam met Hindrik Bakker, geboren op 27 juli 1869 te Groningen, schipper, overleden op ?, zoon van Harm Bakker en Aaltje Schaap.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6 Fransina Alberts Hummel is geboren op 19-04-1832 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3). Fransina is overleden op 21-07-1905 in Emmen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1905 [bron: Acte van overlijden nr. 301.]. Fransina trouwde, 21 jaar oud, op 08-04-1854 in Leek [bron: Acte 8.] met Jenne Holman, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Fransina en Jenne: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 8
Datum: 08-04-1854
Bruidegom Jenne Holman
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Fransina Hummel
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Jan Derks Holman
Moeder bruidegom Geeske Harms de Boer
Vader bruid Albert Jannes Hummel
Moeder bruid Trijntje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep moeder bruidegom: timmermanse; bruidegom 21 jaar; bruid 21 jaar
Jenne is geboren op 24-05-1832 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Derks Holman en Geeske Harms de Boer. Jenne is overleden op 21-04-1921 in Emmen, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jenne: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 55
Aangiftedatum: 26-05-1832
Kind Jenne Holman
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 24-05-1832
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jan Derks Holman
Moeder Geeske Harms de Boer
Nadere informatie beroep vader: timmerman
Jenne trouwde later op 03-10-1907 in Emmen [bron: Akte nr. 163] met Hinderkien Boers (geb. 1840).

Kinderen van Fransina Alberts en Jenne:
1 Trientje Holman. Trientje is overleden.
2 Anke Holman. Anke is overleden.
3 Jantje Holman. Jantje is overleden.
4 Lemke Holman. Lemke is overleden.
5 Auktje Holman. Auktje is overleden.
6 Jan Holman. Jan is overleden.
7 Jenne Holman. Jenne is overleden.
8 Geeske Holman, geboren op 30-09-1857 in Leek. Geeske is overleden op 08-08-1900 in Emmer Compascum gem. Emmen, 42 jaar oud.
9 Albert Holman, geboren op 12-07-1871 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Albert: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 19
Aangiftedatum: 12-02-1855
Kind Albert Holman
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 11-02-1855
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jenne Holman
Moeder Fransina Hummel
Nadere informatie beroep vader: arbeider;
Albert is overleden op 04-07-1948 in Leek, 76 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.7 Auktje Alberts Hummel is geboren op 16-12-1834 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Albert Jannes Hummel en Trijntje Jennes (Trientje) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3). Auktje is overleden op 14-08-1910 in Leek, 75 jaar oud. Auktje trouwde, 32 jaar oud, op 05-06-1867 in Leek [bron: Acte 26.] met Klaas Stoffers, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Auktje en Klaas: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 26
Datum: 05-06-1867
Bruidegom Klaas Stoffers
Geboorteplaats: Eelde
Bruid Auktje Hummel
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Hindrik Jans Stoffers
Moeder bruidegom Fennechien de Graaf
Vader bruid Albert Jannes Hummel
Moeder bruid Trijntje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: dienstbode; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: winkelier; beroep moeder bruid: winkeliersche; bruidegom 28 jaar; bruid 32 jaar
Klaas is geboren op 11-03-1839 in Eelde, zoon van Hendrik Jans Stoffers en Fennechien de Graaf.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.009
Inventarisnr: 1839
Gemeente: Eelde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 8
Aangiftedatum: 12-03-1839
Kind Klaas Stoffers
Geslacht: M
Geboortedatum: 11-03-1839
Geboorteplaats: Eelde
Vader Hendrik Jans Stoffers
Moeder Fennechien de Graaf
Nadere informatie beroep vader: arbeider; leeftijd vader: 36; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 24
Klaas is overleden op 08-03-1918 in Fransum gem. Aduard, 78 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.4 Johannes Aakster is geboren op 24-12-1824 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelof Klasen (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4).

Notitie bij de geboorte van Johannes: Geboren op 26 december 1824 - Zevenhuizen, Leek, Groningen ?
Johannes is overleden op 18-05-1860 in Nieuw Buinen gem. Borger, 35 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1860 [bron: Acte nr. 38 te Borger].
Notitie bij Johannes: Dochter: Lemke
Dochter: Bouktje ? Dochter: Roelfke
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1852 in Leek met Tjitske de Jonge, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Tjitske: 20-03-1852 ?
Tjitske is geboren op 12-06-1829 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Pieter Pieters de Jonge en Bauktje Jans Roda. Tjitske is overleden op 04-04-1868 in Musselkanaal gem. Onstwedde, 38 jaar oud. Tjitske trouwde later op 30-03-1865 in Onstwedde met Lubbert Hilbrands Gringhuis (1825-1901).

Kinderen van Johannes en Tjitske:
1 Roelfke Aakster. Roelfke is overleden.
2 Lemke Aakster, geboren op 27-06-1859 in Nieuw-Buinen. Lemke is overleden op 22-05-1943 in Musselkanaal gem. Onstwedde, 83 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.5 Eelze Aakster is geboren op 28-02-1827 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelof Klasen (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4). Eelze is overleden op 08-08-1911 in Letterbert gem. Leek, 84 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].

Notitie bij Eelze: Kind: Eelse Aakster
Broers/zustersKlaas Aakster, Johannes Aakster, Jenne Roelfs Aakster, Geert Aakster, Andries Aakster, Lemke Aakster
Eelze trouwde, 22 jaar oud, op 26-01-1850 in Leek met Catharina Herm, 22 of 23 jaar oud. Catharina is geboren in 1827 in Born, dochter van !Herm en Aaltje Herm. Catharina is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6 Jenne Aakster is geboren op 08-10-1829 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Roelof Klasen (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4). Jenne is overleden op 01-11-1895 in Ezinge, 66 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet].

Notitie bij overlijden van Jenne: ron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Ezinge
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 48
Aangiftedatum: 02-11-1895
Overledene Jenne Aakster
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-11-1895
Leeftijd: 66
Overlijdensplaats: Feerwerd gem. Ezinge
Vader
Moeder
Partner Hiltje Bodhuis
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Leek; weduwnaar van Bouktje Bruinsma
Jenne:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1858 in Leek met Boukjen Bruinsma, 22 jaar oud. Boukjen is geboren op 31-01-1836 in Tolbert gem. Leek, dochter van Tjitte Kornelis Bruinsma en Lipke Klasens Aakster. Boukjen is overleden op 11-06-1870 in Feerwerd gem. Ezinge, 34 jaar oud.
Notitie bij Boukjen: Zus: IJmktje ?(1)
Zus: Teetske ?(1)
Zus: Geertje ?(1)
Zus: Jantje ?(2)
Zus: Willemke ?(1)
Zus: Teerske ?(1)
Broer: Kornelis ?(1)
Broer: Klaas ?(2)
Broer: Roelf ?(1)
Broer: Eelse ?(1)
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 19-10-1872 in Ezinge [bron: Akte 7] met Hiltje Bodhuis, 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenne en Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Ezinge
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 19-10-1872
Bruidegom Jenne Aakster
Geboortedatum: 08-10-1829
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Hiltje Bodhuis
Geboortedatum: 05-04-1828
Geboorteplaats: Noordhorn
Vader bruidegom Roelf Klasens Aakster
Moeder bruidegom Roelfke Jennes Deelstra
Vader bruid NN
Moeder bruid Betje Alberts Bodhuis
Nadere informatie beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dagloonster; beroep vader bruidegom.: daglooner; bruidegom 43 jaar; bruid 44 jaar; weduwnaar van Bouktje Bruinsma; weduwe van Jan Haan
Hiltje is geboren op 05-04-1828 in Noordhorn gem. Zuidhorn, dochter van Dooije Harms Hogeboom en Betje Alberts Bodhuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1828 [bron: Akte 20 gem. Zuidhorn].
Notitie bij de geboorte van Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Zuidhorn
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 20
Aangiftedatum: 07-04-1828
Kind Hiltje Bodhuis
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 05-04-1828
Geboorteplaats: Noordhorn gem. Zuidhorn
Vader NN
Moeder Betje Alberts Bodhuis
Nadere informatie ;
Hiltje is overleden op 02-07-1894 in Feerwerd gem. Ezinge, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1894 [bron: Akte 29 gem. Ezinge].
Notitie bij overlijden van Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Ezinge
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 05-07-1894
Overledene Hiltje Bodhuis
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-07-1894
Leeftijd: 66
Overlijdensplaats: Feerwerd gem. Ezinge
Vader
Moeder
Partner Jenne Aakster
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zuidhorn
Hiltje is weduwe van Jan Eelkes Haan (1816-1871), met wie zij trouwde op 14-08-1852 in Ezinge [bron: Akte 52].
Notitie bij Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Ezinge
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 15
Datum: 14-08-1852
Bruidegom Jan Eelkes Haan
Geboortedatum: 23-11-1816
Geboorteplaats: Sauwerd gem. Adorp
Bruid Hiltje Bodhuis
Geboortedatum: 05-04-1828
Geboorteplaats: Noordhorn
Vader bruidegom Lammert Jans Haan
Moeder bruidegom Geertruid Hindriks Bierling
Vader bruid NN
Moeder bruid Betje Alberts Bodhuis
Nadere informatie beroep bruidegom: boereknecht; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 35 jaar; bruid 24 jaar

Kinderen van Jenne en Boukjen:
1 Roelf Aakster. Roelf is overleden.
2 Tjitte Aakster. Tjitte is overleden.
3 Roelfke Aakster, geboren in 1859 in Leek. Roelfke is overleden.
4 Lipke Aakster, geboren in 1867 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel. Lipke is overleden.


1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9 Lemke Aakster is geboren in 1839 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Roelof Klasen (Roelf) Aakster en Roelfke Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4). Lemke is overleden op 19-01-1908 in Zevenhuizen gem. Leek, 68 of 69 jaar oud [bron: Genealogie Hettylok Gerneanet]. Lemke trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 05-11-1859 in Leek met Klaas Bruinsma, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 30-11-1833 in Tolwerd, zoon van Tjitte Kornelis Bruinsma en Lipke Klasens Aakster. Klaas is overleden op 06-10-1908 in Zevenhuizen gem. Leek, 74 jaar oud.

Notitie bij Klaas: Zus: IJmktje Hummel (geboren Bruinsma)
Zus: Teetske Bruinsma
Zus: Willemke Bruinsma
Broer: Kornelis Bruinsma
Broer: Roelf Bruinsma
Broer: Eelse Bruinsma

Tolbert ?

Kinderen van Lemke en Klaas:
1 Geertje Bruinsma. Geertje is overleden.
Notitie bij Geertje: Geertje?
2 Tjitte Bruinsma. Tjitte is overleden.
3 Jantje Bruinsma. Jantje is overleden.
4 Lipkje Bruinsma. Lipkje is overleden.
5 Roelfke Bruinsma, geboren in Zevenhuizen gem. Leek. Roelfke is overleden op 14-03-1905 in Zevenhuizen gem. Leek.
6 Roelf Bruinsma, geboren in 04-1874 in Zevenhuizen gem. Leek. Roelf is overleden op 09-07-1874 in Zevenhuizen gem. Leek, 3 maanden oud.
7 Eelse Bruinsma, geboren op 09-10-1878 in Zevenhuizen gem. Leek. Eelse is overleden op 11-12-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 2 jaar oud.
8 Eelsina Bruinsma, geboren op 01-06-1882 in Zevenhuizen gem. Leek. Eelsina is overleden op 01-04-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, 5 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.1 Lemke Andries Deelstra is geboren op 09-11-1830 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier. Lemke is overleden. Lemke trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1854 in Leek [bron: Huwelijksakte nr.] met Hendrik Hendriks, 30 of 31 jaar oud. Hendrik is geboren in 1823 in Tolbert gem. Leek, zoon van Geert Hendriks en Hendrikje Martens van Houten. Hendrik is overleden.

overgrootouders_deelstra.jpg
1 Overgrootouders Deelstra

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2 Hendrik (Hindrik) Deelstra (afb. 1) is geboren op 29-03-1833 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier.

Notitie bij de geboorte van Hindrik: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 50
Aangiftedatum: 30-03-1833
Kind Hendrik Deelstra
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 29-03-1833
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Andries Jennes Deelstra
Moeder Geertje Hendriks Cazemier
Hindrik is overleden op 27-11-1892 in Leek, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hindrik: name: Hendrik Deelstra
gender: Male
death date: 27 Nov 1892
death place: Leek, Gr, Nederland
age: 59
birth date: 1833
birthplace: Zevenhuizen
marital status: Married
spouse’s name: Anna Hofstee
father’s name: Andries Jannes Deelstra
mother’s name: Geertje Hendriks Cazemier
indexing project (batch) number: B01443-3
system origin: Netherlands-EASy
source film number: 48
Notitie bij Hindrik: Volgens Cazemierlijst heet hij Hindrik.
Volgens de auteur Evert Jan Deelstra hadden ze landerijen in Driesum (4 hectare).

Andries ?
Beroep:
Schipper, stoombootkapitein
Hindrik trouwde, 24 jaar oud, op 22-04-1857 in Leek [bron: Acte 16] met Anna Hofstee, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hindrik en Anna: Bruidegom: Hindrik Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Beroep: Schipper
Vader bruidegom: Andries Jennes Deelstra
Beroep: Landbouwer
Moeder bruidegom: Geertje Hendriks Cazemier
Beroep: landbouwster
Bruid: Anna Hofstee
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader bruid: Klaas Berends Hofstee
Beroep: bakker
Moeder bruid: Jantje Hendriks Brink
Beroep: bakster
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: woensdag 22 april 1857
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 16
Registratiedatum: 22 april 1857
Plaats: Leek
AkteSoort: huwelijk
Opmerking: bruidegom 24 jaar; bruid 24 jaar
Anna is geboren op 24-03-1833 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Klaas Berends Hofstee en Jantje Hendriks Brink.
Notitie bij de geboorte van Anna: Kind: Anna Hofstee
Geslacht: Vrouw
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Geboortedatum: zondag 24 maart 1833
Vader: Klaas Berends Hofstee
Leeftijd: 34
Beroep: bakker
Moeder: Jantje Hendriks Brink
Leeftijd: 28
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: zondag 24 maart 1833
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 46
Registratiedatum: 25 maart 1833
Plaats: Leek
Anna is overleden op 07-10-1899 in Leek, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Overledene: Anna Hofstee
Geslacht: Vrouw
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Leeftijd: 66 jaar
Vader: Klaas Berends Hofstee
Moeder: Jantje Hendriks Brink
Relatie: Hendrik Deelstra
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zaterdag 7 oktober 1899
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 90
Registratiedatum: 9 oktober 1899
Plaats: Leek
AkteSoort: normaal
Notitie bij Anna: Klazes

Kinderen van Hindrik en Anna:
1 Andries Deelstra, geboren op 03-10-1857 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.
2 Jantje Deelstra, geboren op 15-12-1859 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.
3 Klaas Deelstra, geboren op 07-12-1861 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 142
Aangiftedatum: 09-12-1861
Kind Klaas Deelstra
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 07-12-1861
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
Klaas is overleden.
4 Geertje Deelstra, geboren op 06-01-1863 in Zevenhuizen gem. Leek. Geertje is overleden.
Notitie bij Geertje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 2
Aangiftedatum: 07-01-1863
Kind Geertje Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-01-1863
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
5 Geertje Deelstra, geboren op 21-11-1864 in Niebert gem. Marum Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.5.
6 Klaas Deelstra, geboren op 21-11-1864 in Niebert gem. Marum.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Kind: Klaas Deelstra
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Niebert gem. Marum
Geboortedatum: maandag 21 november 1864
Vader: Hendrik Deelstra
Leeftijd: 31
Beroep: Schipper
Moeder: Anna Hofstee
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: maandag 21 november 1864
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 123
Registratiedatum: 23 november 1864
Plaats: Marum
Opmerking: Tweeling
Klaas is overleden.
Notitie bij Klaas: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Marum
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 123
Aangiftedatum: 23-11-1864
Kind Klaas Deelstra
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 21-11-1864
Geboorteplaats: Niebert gem. Marum
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
7 Klaas Hendrik Deelstra, geboren op 22-09-1867 in Driesum gem. Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.
8 Jenne Deelstra, geboren op 10-04-1870 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Jenne: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 48
Aangiftedatum: 11-04-1870
Kind Jenne Deelstra
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 10-04-1870
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
Jenne is overleden.
9 Berendina Deelstra, geboren op 29-12-1872 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.9.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3 Jantje Deelstra is geboren op 22-01-1837 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier.

Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 23-01-1837
Kind Jantje Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 22-01-1837
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Andries Jennes Deelstra
Moeder Geertje Hendriks Cazemier
Jantje is overleden op 06-04-1881 in Zevenhuizen gem. Leek, 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jantje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 37
Aangiftedatum: 06-04-1881
Overledene Jantje Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-04-1881
Leeftijd: 44
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Andries Jennes Deelstra
Moeder Geertje Hendriks Cazemier
Partner Hendrik Hofstee
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek
Jantje trouwde, 27 jaar oud, op 30-04-1864 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 13] met Hindrik Hofstee, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Hindrik: Detail resultaat: (Bruid)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 30-04-1864
Bruidegom Hindrik Hofstee
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Jantje Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Klaas Berends Hofstee
Moeder bruidegom Jantje Hindriks Brink
Vader bruid Andries Jennes Deelstra
Moeder bruid Geertje Hendriks Cazemier
Nadere informatie beroep vader bruidegom: bakker; beroep moeder bruidegom: bakker; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 28 jaar; bruid 27 jaar
Hindrik is geboren op 20-07-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Berends Hofstee en Jantje Hendriks Brink. Hindrik is overleden op 22-02-1908 in Leek, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hindrik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Aangiftedatum: 22-02-1908
Overledene Hindrik Hofstee
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-02-1908
Leeftijd: 72
Overlijdensplaats: Leek
Vader Klaas Berends Hofstee
Moeder Jantje Hindriks Brink
Partner Jantje Deelstra
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek

Kinderen van Jantje en Hindrik:
1 Jantje Hofstee, geboren op 10-03-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.1.
2 Geertje Hofstee, geboren op 05-11-1868 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.2.
3 Klaas Hofstee, geboren op 10-08-1871 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 100
Aangiftedatum: 12-08-1871
Kind Klaas Hofstee
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 10-08-1871
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Hofstee
Moeder Jantje Deelstra
Klaas is overleden op 04-10-1871 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 99
Aangiftedatum: 04-10-1871
Overledene Klaas Hofstee
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-10-1871
Overlijdensplaats: Leek
Vader Hendrik Hofstee
Moeder Jantje Deelstra
Partner
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek 10-08-1871; beroep vader: bakker
4 Berendina Hofstee, geboren op 22-01-1873 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Berendina: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 25-01-1873
Kind Berendina Hofstee
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 22-01-1873
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hindrik Hofstee
Moeder Jantje Deelstra
Berendina is overleden op 06-08-1890 in Zevenhuizen gem. Leek, 17 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Berendina: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 60
Aangiftedatum: 06-08-1890
Overledene Berendina Hofstee
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 06-08-1890
Leeftijd: 17
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hindrik Hofstee
Moeder Jantje Deelstra
Partner
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep vader: bakker

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4 Antje Deelstra is geboren op 21-08-1839 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier.

Notitie bij de geboorte van Antje: Kind: Antje Deelstra
Geslacht: Vrouw
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Geboortedatum: dinsdag 20 augustus 1839
Vader: Andries Jennes Deelstra
Leeftijd: 37
Beroep: Schipper
Moeder: Geertje Hindriks Cazemier
Leeftijd: 29
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: dinsdag 20 augustus 1839
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 88
Registratiedatum: 21 augustus 1839
Plaats: Leek
Antje is overleden op 01-11-1914 in Leek, 75 jaar oud. Zij is begraven in 11-1914 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij overlijden van Antje: Graf Dsc0220

Overledene: Antje Deelstra
Geslacht: Vrouw
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Leeftijd: 75 jaar
Vader: Andries Jennes Deelstra
Moeder: Geertje Hindriks Cazemier
Relatie: Johannes Reijntjes
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zondag 1 november 1914
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 86
Registratiedatum: 2 november 1914
Plaats: Leek
AkteSoort: normaal
Notitie bij Antje: Antje Andries Deelstra

Cornelis Reijntjes 1864-1946 Gehuwd 1 september 1888 (zaterdag), Leek, met Trientje Bron 1865-1952 en hun kinderen :
M Johannes Cornelis Jo Reijntjes 1889-1964
M Evert Jinte Evert Reijntjes 1890-1978
V Antje Geertruida Antje Reijntjes 1892-1974
V Berendina Jantina Dien Reijntjes 1894-1970
M Andries Jenne Andries Reijntjes 1897-1979
M Klaas Evert Kai Reijntjes 1899-1995
V Jantje Catriena Jantje Reijntjes 1900-1985
V Jantina Anna Tini Reijntjes 1902-1970
V Geertruida Hendrika Gre Reijntjes 1906-1968
V Geertje Reijntjes 1867-1869
M Andries Jenne Reijntjes 1869-1925 Gehuwd 20 augustus 1902 (woensdag), Leek, met Jantje Bouman 1869-1956 en hun kinderen :
M Johannes Andries Reijntjes 1903-1932
M Pieter Cornelis Reijntjes 1906-1975
M Annâee Alexander Anáee Reijntjes 1911-1982
V Jantje Trientje Reijntjes 1873-1940 Gehuwd 18 mei 1898 (woensdag), Leek, met Jilt Reijntjes 1872-1924 en hun kinderen :
M Engbert Albertus Johannes Reijntjes 1900-1972
V Antje Jantiena Fokkeliena Reijntjes 1903-1935
M Hendrik Folkert Reijntjes 1876-1932 Gehuwd 4 november 1905 (zaterdag), Hoogkerk, met Annechien Leutscher 1877-1965 en hun kinderen :
M Johannes Reijntjes 1906-1940
V Lina Reijntjes 1910-1981
V Antje Jantiena Reijntjes 1911-
M Geerko Marten Reijntjes, DR. 1879-1964 Gehuwd 3 januari 1912 (woensdag), Kolummerland C.A., met Jeannette Egine Koerts 1879-1959 en hun kinderen :
M Johannes Anton Joop Reijntjes 1914-2010
M Jenne Anthonius Reijntjes 1883-1937 Gehuwd 26 juni 1913 (donderdag), Zevenhuizen, met Margrietha Sikkens 1891-1987 en hun kinderen :
M Johannes Reijntjes 1914-ca 1942
V Wobbeltje Wobbie Reijntjes 1915-1983
M Olfert Reijntjes 1917-2005
V Antje Reijntjes 1918-2006
M Marten Jan Reijntjes 1886-1886
Antje trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1863 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 14] met Johannes Reijntjes, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Johannes: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 14
Datum: 20-05-1863
Bruidegom Johannes Reijntjes
Geboorteplaats: Leek
Bruid Antje Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Cornelis Reijntjes
Moeder bruidegom Jantje Mulders
Vader bruid Andries Jennes Deelstra
Moeder bruid Geertje Hindriks Cazemier
Nadere informatie beroep vader bruidegom: koopman; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar
Johannes is geboren op 05-06-1839 in Leek, zoon van Cornelis Reijntjes en Jantje Mulders.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 65
Aangiftedatum: 08-06-1839
Kind Johannes Reijntjes
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 05-06-1839
Geboorteplaats: Leek
Vader Cornelis Reijntjes
Moeder Jantje Mulders
Nadere informatie beroep vader: koopman;
Johannes is overleden op 08-05-1920 in Leek, 80 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij overlijden van Johannes: Graf Dsc0219

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 48
Aangiftedatum: 10-05-1920
Overledene Johannes Reijntjes
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-05-1920
Leeftijd: 80
Overlijdensplaats: Leek
Vader Cornelis Reijntjes
Moeder Jantje Mulders
Partner Antje Deelstra
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Leek
Notitie bij Johannes: Gehuwd op 20 mei 1863, Leek, met Johannes Reijntjes 1839-1920 (50 jaar gehuwd), en hun kinderen:
Cornelis Johzn. Reijntjes 1864-1946
Geertje Reijntjes ca 1867-1869
Andries Jenne Reijntjes 1869-1925
Jantje Trientje Reijntjes 1873
Hendrik Folkert Reijntjes 1876-1932
Geerko Marten Reijntjes ca 1879-1964
Jenne Anthonius Reijntjes 1883-1937
Marten Jan Reijntjes 1886-1886

Kinderen van Antje en Johannes:
1 Martin Antonius Reijntjes. Martin is overleden.
2 Cornelis Reijntjes, geboren op 09-06-1864 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.2.
3 Andries Jenne Reijntjes, geboren in 1870 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.3.
4 Jantje Trientje Reijntjes, geboren in 1873 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.4.
5 Hendrik Folkerts Reijntjes, geboren in 1877 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.5.
6 Jenne Anthonius Reijntjes, geboren op 20-03-1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.6.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5 Frederika Andries Deelstra is geboren op 09-03-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier.

Notitie bij de geboorte van Frederika: 19-03-1842
Frederika is overleden op 19-05-1909 in Zevenhuizen gem. Leek, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1909 [bron: Akte 47 gem. Leek]. Frederika trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1866 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 9] met Hedde Hendriks Bosman, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederika en Hedde: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 9
Datum: 03-05-1866
Bruidegom Hedde Hendriks Bosman
Geboorteplaats: Niebert
Bruid Frederika Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Jakob Botes Bosman
Moeder bruidegom Geeske Heddes de Boer
Vader bruid Andries Jennes Deelstra
Moeder bruid Geertje Hindriks Cazemier
Nadere informatie beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 24 jaar; bruid 24 jaar
Hedde is geboren op 09-03-1843 in Niebert gem. Marum, zoon van Jacob Botes Bosman en Geeske Heddes de Boer. Hedde is overleden op 17-02-1899 in Tolbert gem. Leek, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hedde: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 17-02-1899
Overledene Hedde Hendriks Bosman
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 17-02-1899
Leeftijd: 56
Overlijdensplaats: Tolbert gem. Leek
Vader Jakob Botes Bosman
Moeder Geeske Heddes de Boer
Partner Frederika Deelstra
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Niebert gem. Marum; beroep overl.: landbouwer
Notitie bij Hedde: Gehuwd op 3 mei 1866, Leek, Groningen, Netherlands, met Hedde Hendricks Bosman 1843-1899, en hun kinderen:

Jacob Bosman 1866-1960
Geertje Bosman 1869-1881
Geeske Bosman 1871-1888
Andries Jenne Bosman 1872-1929
Bote Bosman 1875-1962
Hendrik Bosman 1876-1877
Geerko Hendrik Bosman 1883-1965
Beroep:
Landbouwer

Kinderen van Frederika Andries en Hedde Hendriks:
1 Geeralt Antoon Bosman. Geeralt is overleden.
2 K. Bosman. K. is overleden.
3 Jacob Bosman, geboren op 26-12-1866 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.3.
4 Geertje Bosman, geboren in 1869 in Zevenhuizen gem. Leek. Geertje is overleden op 04-08-1881 in Zevenhuizen gem. Leek, 11 of 12 jaar oud.
Notitie bij Geertje: Geboren in 1869 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 4 augustus 1881 - Zevenhuizen, Netherlands , leeftijd bij overlijden: 12 jaar oud
5 Geeske Bosman, geboren in 1871 in Zevenhuizen gem. Leek. Geeske is overleden op 03-03-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, 16 of 17 jaar oud.
Notitie bij Geeske: Geboren in 1871 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 3 maart 1888 - Zevenhuizen, Netherlands , leeftijd bij overlijden: 17 jaar oud
6 Andries Jenne Bosman, geboren op 23-11-1872 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6.
7 Bote Bosman, geboren op 06-04-1875 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.7.
8 Hendrik Bosman, geboren in 1876 in Zevenhuizen gem. Leek. Hendrik is overleden op 27-05-1877 in Zevenhuizen gem. Leek, 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Geboren in 1876 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 27 mei 1877 - Zevenhuizen, Netherlands , leeftijd bij overlijden: één jaar oud
9 Geerko Hendrik Bosman, geboren op 01-02-1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.9.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8 Folkert Deelstra is geboren omstreeks 1850 in Leek, zoon van Andries Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5) en Geertje Hendriks Cazemier. Folkert is overleden. Folkert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-08-1873 in Roden [bron: Huwelijksacte nr. 10 Drenlias] met Trientje de Boer, 22 of 23 jaar oud. Trientje is geboren in 1850 in Grijpskerk, dochter van Hindrik Jans de Boer en Anna Johanna Boerema. Trientje is overleden.

Kinderen van Folkert en Trientje:

1 Anna Geertruida Deelstra, geboren op 31-07-1876 in Dokkum. Anna is overleden.
2 Catharina Roelfina Deelstra, geboren op 17-05-1878 in Dokkum Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3 Antje Engberts Blaauw is geboren op 25-09-1838 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Engbert Jans Blaauw en Ietje Jennes (Atje) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6). Antje is overleden op 02-01-1924 in Zevenhuizen gem. Leek, 85 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Antje: overleden: Drenlias - De website van de provincie Drenthe
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 03-01-1924
Overledene Antje Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-01-1924
Leeftijd: 85
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner Harm Hummel
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen
Notitie bij Antje: Bronnen:
- huwelijk: Archieven Burgerlijke Stand - Ambtenaar van de burgerlijke stand - Gemeente waarin de handeling plaats vond -
Akte Nummer - Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 08-03-1862
Bruidegom Harm Hummel
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Antje Blaauw
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Klaas Harms Hummel
Moeder bruidegom Wiepke Aukes Bakker
Vader bruid Engbert Jans Blaauw
Moeder bruid Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar

- overleden: Drenlias -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 03-01-1924
Overledene Antje Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-01-1924
Leeftijd: 85
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner Harm Hummel
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen
Antje trouwde, 23 jaar oud, op 08-03-1862 in Leek met Harm Hummel, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Harm: huwelijk: Archieven Burgerlijke Stand - Ambtenaar van de burgerlijke stand - Gemeente waarin de handeling plaats vond
Akte Nummer - Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 08-03-1862
Bruidegom Harm Hummel
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Antje Blaauw
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Klaas Harms Hummel
Moeder bruidegom Wiepke Aukes Bakker
Vader bruid Engbert Jans Blaauw
Moeder bruid Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar
Harm is geboren op 02-09-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Hummel en Wiepke Aukes Bakker. Harm is overleden op 21-10-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harm: overleden: Drenlias - De website van de provincie Drenthe
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 69
Aangiftedatum: 23-10-1880
Overledene Harm Hummel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-10-1880
Leeftijd: 45
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Klaas Harms Hummel
Moeder Wiepke Aukes Bakker
Partner Antje Blaauw
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: arbeider

Kinderen van Antje Engberts en Harm:
1 Itje Hummel, geboren op 28-05-1862 in Roden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.1.
2 Klaas Hummel, geboren op 26-09-1863 in Roden. Klaas is overleden op 22-05-1953 in Zevenhuizen gem. Leek, 89 jaar oud.
3 Engbert Hummel, geboren op 03-03-1865 in Roden. Engbert is overleden vóór 1871, ten hoogste 6 jaar oud.
4 Wiepke Hummel, geboren op 29-03-1867 in Roden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.4.
5 Aaltje Hummel, geboren op 16-01-1869 in Roden. Aaltje is overleden op 11-02-1872 in Roden, 3 jaar oud.
6 Engbert Hummel, geboren op 24-11-1871 in Roden. Engbert is overleden in 1906, 34 of 35 jaar oud.
7 Auke Hummel, geboren op 10-12-1874 in Roden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.7.
8 Lemke Hummel, geboren op 25-08-1877 in Roden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.8.
9 Aaltje Hummel, geboren op 25-09-1879 in Roden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.9.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.5 Renskje Blaauw is geboren op 10-05-1841 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Engbert Jans Blaauw en Ietje Jennes (Atje) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6).

Notitie bij de geboorte van Renskje: geboorte: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 54
Aangiftedatum: 12-05-1841
Kind Renskje Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 10-05-1841
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: timmerman;
Renskje is overleden op 18-08-1871 in Leek, 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Renskje: overleden: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 80
Aangiftedatum: 21-08-1871
Overledene Renskje Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-08-1871
Overlijdensplaats: Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner Jannes de Vries
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek 10-05-1841; beroep vader: timmerman
Notitie bij Renskje: Bronnen:
- geboorte: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 54
Aangiftedatum: 12-05-1841
Kind Renskje Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 10-05-1841
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: timmerman;

- overleden: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 80
Aangiftedatum: 21-08-1871
Overledene Renskje Blaauw
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-08-1871
Overlijdensplaats: Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Itje Jennes Deelstra
Partner Jannes de Vries
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek 10-05-1841; beroep vader: tim
Renskje trouwde, 23 jaar oud, op 25-03-1865 in Leek [bron: Acte 7.] met Jannes de Vries, 27 of 28 jaar oud. Jannes is geboren in 1837 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Gerrits de Vries en Geertruida Jannes Kolthof. Jannes is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.6 Trientje Blaauw is geboren op 28-08-1843 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Engbert Jans Blaauw en Ietje Jennes (Atje) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6).

Notitie bij de geboorte van Trientje: geboorte: GenLias - Genlias - Rijksarchiefdienst (c) 2000
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 81
Aangiftedatum: 30-08-1843
Kind Trientje Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 28-08-1843
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Ietje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: timmerman;
Trientje is overleden.
Notitie bij Trientje: Wettiging van 1 kind bij huwelijk.

Bronnen:
- geboorte: GenLias - Rijksarchiefdienst (c) 2000 -
link - Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 81
Aangiftedatum: 30-08-1843
Kind Trientje Blaauw
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 28-08-1843
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Engbert Jans Blaauw
Moeder Ietje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: timmerman;
Trientje trouwde, 27 jaar oud, op 18-03-1871 in Roden [bron: Huwelijksacte nr. 1] met Lute Meijer, 28 of 29 jaar oud. Lute is geboren in 1842 in Roden, zoon van Roelof Luichies Meijer en Jantien Geerts de Vries. Lute is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1 Roelf Cazemier is geboren op 23-03-1835 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8). Roelf is overleden op 15-01-1909 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Roelf: Volgens lijst Cazemier 15-10-1909.
Notitie bij Roelf: Hoort Hendriks erbij? Naam Casimier? Hoort Gerkes erbij? Gerkes!
Roelf trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1860 in Leek [bron: Acte 14.] met Jantje Roelfs Middel, 24 jaar oud. Jantje is geboren op 20-01-1836 in Tolbert gem. Leek, dochter van Roelf Gerkes Middel en Geertje Jans Hummel. Jantje is overleden op 14-01-1932 in Groningen, 95 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Broer: Gerke Roelfszn Middel
Broer: Gerke Roelfs Middel • Jan Roelfs Middel

Kinderen van Roelf en Jantje Roelfs:
1 Jakobje Cazemier, geboren in 1861 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.1.
2 Geertje Cazemier, geboren in 1864 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.2.
3 Hendrik Cazemier, geboren in 1867 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.3.
4 Roelf Cazemier, geboren in 1871 in Tolbert gem. Leek. Roelf is overleden op 12-02-1941 in Zevenhuizen gem. Leek, 69 of 70 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2 Jenne Cazemier is geboren op 05-09-1836 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8). Jenne is overleden op 14-01-1914 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud. Hij is begraven in 01-1914 in Zevenhuizen gem. Leek.

Notitie bij Jenne: Hoort Hendriks erbij?
Weduwnaar van Anke Winter.
Beroep:
Landbouwer, huisslachter
Jenne:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 13-11-1869 in Leek [bron: Acte 32.] met Anke Winter, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenne en Anke: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 32
Datum: 13-11-1869
Bruidegom Jenne Cazemier
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Anke Winter
Geboorteplaats: Tolbert
Vader bruidegom Hendrik Roelfs Cazemier
Moeder bruidegom Jacobje Jennes Deelstra
Vader bruid Hindrik Winter
Moeder bruid Eltje van der Veen
Nadere informatie beroep bruidegom: slagter; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 33 jaar; bruid 27 jaar
Anke is geboren op 31-10-1842 in Tolbert gem. Leek, dochter van Hindrik Winter en Eltje van der Veen.
Notitie bij de geboorte van Anke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 118
Aangiftedatum: 31-10-1842
Kind Anke Winter
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 31-10-1842
Geboorteplaats: Tolbert gem. Leek
Vader Hindrik Winter
Moeder Eltje van der Veen
Nadere informatie ;
Anke is overleden op 29-03-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 36
Aangiftedatum: 30-03-1872
Overledene Anke Winter
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 29-03-1872
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Winter
Moeder Eltje van der Veen
Partner Jenne Cazemier
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Tolbert gem. Leek 31-10-1842; beroep vader: landbouwer
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 08-05-1875 in Leek [bron: Acte 21.] met Lutske Snip, 28 of 29 jaar oud. Lutske is geboren in 1846 in Tolbert gem. Leek, dochter van Jan Snip en Janke Westerhof. Lutske is overleden op 09-03-1926 in Roderveld gem. Roden, 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1926 [bron: Acte 6.].

Kinderen van Jenne en Lutske:
1 Hendrik Cazemier, geboren in 1876 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.1.
2 Jan Cazemier, geboren in 1877 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.2.
3 Jakobje Cazemier, geboren in 1879 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.3.
4 Klaas Cazemier, geboren in 1881 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.4.
5 Roelof Cazemier, geboren op 16-08-1882 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.5.
6 Jannes Cazemier, geboren op 31-01-1885 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.6.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4 Andries Cazemier is geboren op 15-01-1842 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8). Andries is overleden op 29-11-1902 in Groningen, 60 jaar oud. Andries trouwde, 22 jaar oud, op 01-10-1864 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 43] met Trientje Deelstra, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Andries en Trientje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 43
Datum: 01-10-1864
Bruidegom Andries Cazemier
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Trientje Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Hindrik Roelfs Cazemier
Moeder bruidegom Jakobje Jennes Deelstra
Vader bruid Johannes Jennes Deelstra
Moeder bruid Aafke Hendriks Oosting
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: schipper; beroep moeder bruid: schippersche; bruidegom 22 jaar; bruid 23 jaar
Zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13 voor persoonsgegevens van Trientje.

Kinderen van Andries en Trientje:
1 Aafke Cazemier, geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.1.
2 Jakobje Cazemier, geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.2.
3 Hendrik Cazemier, geboren op 25-03-1868 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.3.
4 Johannes Cazemier, geboren op 24-06-1871 in Zevenhuizen gem. Leek. Johannes is overleden op 17-02-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, 16 jaar oud.
5 Rensktje Cazemier, geboren op 31-03-1874 in Zevenhuizen gem. Leek. Rensktje is overleden op 10-11-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 6 jaar oud.
6 Cazemier. 7 Fenje Cazemier, geboren op 17-08-1877 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.7.
8 Lemke Cazemier, geboren op 06-01-1880 in Zevenhuizen gem. Leek. Lemke is overleden op 17-11-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, 10 maanden oud.
9 Rensktje Cazemier, geboren op 04-09-1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9.
10 Andries Cazemier, geboren op 29-10-1887 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.10.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.6 Hendrik Cazemier is geboren op 18-05-1846 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8). Hendrik is overleden op 14-04-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, 32 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Hoort Hendriks erbij?
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 25-02-1871 in Leek met Elzien Meinders Heerdt, 21 of 22 jaar oud. Elzien is geboren in 1849 in Leek, dochter van Jakob Heerdt en Geeske Hangelbroek. Elzien is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8 Hillebrand Cazemier is geboren op 09-03-1851 in Nuis gem. Marum, zoon van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8).

Notitie bij de geboorte van Hillebrand: Overlijden 17-09-1919?
Hillebrand is overleden op 22-09-1919 in Nieuw Weerdinge gem. Emmen, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1919 [bron: Acte van overlijden nr. 358]. Hij is begraven in 09-1919 in Nieuw Weerdinge gem. Emmen.
Notitie bij overlijden van Hillebrand: Volgens site Westra overleden 17-09-1919.
Notitie bij Hillebrand: Hilbrand? Casemier?
Hillebrand trouwde, 26 jaar oud, op 03-11-1877 in Leek met Antje Bakker, 27 jaar oud. Antje is geboren op 17-11-1849 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Lammert Hendriks Bakker en Grietje Winter. Antje is overleden op 01-03-1932 in Nieuw Weerdinge gem. Emmen, 82 jaar oud.

Kind van Hillebrand en Antje:
1 Jacobje Cazemier, geboren op 20-11-1876 in Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.9 Lemke Cazemier is geboren op 18-02-1854 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Roelfs Cazemier en Jacobje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8).

Notitie bij de geboorte van Lemke: 16-02-1854 ?
Lemke is overleden op 07-01-1927 in Zevenhuizen gem. Leek, 72 jaar oud. Lemke trouwde, 24 jaar oud, op 12-10-1878 in Leek met Aldert Roffel, 46 of 47 jaar oud. Aldert is geboren in 1831 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hindrik Roffel en Jantje van der Vinne. Aldert is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.1 Geeske Homan is geboren op 08-02-1837 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Cornelis Jans Homan en Auktje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9). Geeske is overleden op 21-05-1924 in Groningen, 87 jaar oud.

Notitie bij Geeske: Cornelis?
Geeske trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1860 in Leek [bron: Akte nr. 13] met Jan Roelfs Middel, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geeske en Jan: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 21-04-1860
Bruidegom Jan Middel
Geboorteplaats: Tolbert gem. Leek
Bruid Geeske Homan
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader bruidegom Roelf Gerkes Middel
Moeder bruidegom Geertje Jans Hummel
Vader bruid Kornelis Jans Homan
Moeder bruid Aukje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep moeder bruidegom: tappersche; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 32 jaar; bruid 23 jaar
Jan is geboren op 29-04-1827 in Tolbert gem. Leek, zoon van Roelf Gerkes Middel en Geertje Jans Hummel.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 56
Aangiftedatum: 01-05-1827
Kind Jan Middel
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 29-04-1827
Geboorteplaats: Tolbert gem. Leek
Vader Roelf Gerkes Middel
Moeder Geertje Jans Hummel
Nadere informatie beroep vader: arbeider;
Jan is overleden op 22-06-1910 in Groningen, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 625
Aangiftedatum: 22-06-1910
Overledene Jan Middel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-06-1910
Leeftijd: 83
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Roelf Gerkes Middel
Moeder Geertje Jans Hummel
Partner Geeske Homan
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Tolbert gem.Leek; beroep overl.: arbeider
Notitie bij Jan: Broer: Gerke Roelfszn Middel
Beroep:
Arbeider

Kinderen van Geeske en Jan Roelfs:
1 Aukje Middel. Aukje is overleden.
2 Girben Middel. Girben is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.2 Jenne Homan is geboren op 02-11-1838 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Cornelis Jans Homan en Auktje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9). Jenne is overleden.

Notitie bij Jenne: Cornelis?
Jenne trouwde, 36 jaar oud, op 09-01-1875 in Leek met Aaltje Roffel, 30 jaar oud. Aaltje is geboren op 15-06-1844 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Fokke Roffel en Roelfke Lap. Aaltje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.4 Limke Homan is geboren op 17-11-1843 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Cornelis Jans Homan en Auktje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9).

Notitie bij de geboorte van Limke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 115
Aangiftedatum: 20-11-1843
Kind Limke Homan
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 17-11-1843
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Cornelis Jans Homan
Moeder Aukje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: arbeider; beroep moeder: arbeidster;
Limke is overleden op 19-07-1888 in Tolbert gem. Leek, 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Limke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 61
Aangiftedatum: 21-07-1888
Overledene Limke Homan
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 19-07-1888
Leeftijd: 44
Overlijdensplaats: Tolbert gem. Leek
Vader Cornelis Jans Homan
Moeder Aukje Jennes Deelstra
Partner Hendrik Tuinstra
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek
Notitie bij Limke: Lemke?
Limke trouwde, 25 jaar oud, op 27-08-1869 in Leek [bron: Akte nr. 27 gem. Leek] met Hendrik Tuinstra, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Limke en Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 27
Datum: 27-08-1869
Bruidegom Hendrik Tuinstra
Geboorteplaats: Surhuisterveen
Bruid Limke Homan
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Ritske Rapkes Tuinstra
Moeder bruidegom Rienkje Loonstra
Vader bruid Cornelis Jans Homan
Moeder bruid Aukje Jennes Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: boereknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 27 jaar; bruid 25 jaar
Hendrik is geboren op 05-10-1841 in Surhuisterveen gem. Achtkarspelen, zoon van Ritske Rapkes Tuinstra en Riemkjen Loonstra. Hendrik is overleden op 26-12-1918 in Tolbert gem. Leek, 77 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Vader: Ritske Rapkes Tuinstra
Zus: Wytske Tuinstra (Tjoelker)
Zus: Grietje Tuinstra (Veenstra)
Zus: Geeske Tuinstra (van de Velde)
Zus: Janke Tuinstra
Halfzuster: Frouktje Ritskes Tuinstra
Broer/Zuster: Jan Ritskes Tuinstra • Rapke Ritskes Tuinstra • Pieter Tuinstra • Berend Tuinstra * Hendrik Tuinstra

Voornaam: Pieter
Achternaam: Tuinstra
Geboortedatum: 23 jul 1839
Geboorteplaats: Surhuisterveen (Achtkarspelen), Nederland
In leven: Nee
Datum van overlijden: 17 okt 1919

Voornaam: Berend
Achternaam: Tuinstra
Geboortedatum: 24 dec 1844
Geboorteplaats: Surhuisterveen (Achtkarspelen), Nederland
In leven: Nee
Datum van overlijden: 5 dec 1883
Overlijdensplaats: De Wilp (Marum), Nederland
Echtgenote: Iebeltje Tienstra (Tuinstra)

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.6 Grietje Homan is geboren op 06-12-1848 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Cornelis Jans Homan en Auktje Jennes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9). Grietje is overleden.

Notitie bij Grietje: Cornelis?
Grietje trouwde, 30 jaar oud, op 31-05-1879 in Leek met Geert Piek, 28 of 29 jaar oud. Geert is geboren in 1850 in Leek, zoon van Sjoert Piek en Annechien Giessen. Geert is overleden.
Notitie bij Geert: Echtgenote: G Grietje Piek (geboren ?)

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.1 Hiltje Jennes Deelstra is geboren op 13-02-1843 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1) en Sytske Thomas Hogendijk. Hiltje is overleden op 01-05-1866 v.Chr. in Oldehove, 3707 jaar oud. Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op 12-10-1864 in Ferwerderadeel met Douwe Wielenga, 22 of 23 jaar oud. Douwe is geboren in 1841 in Blija (Ferwerderadeel). Douwe is overleden.

Notitie bij Douwe: zoon Klaas Douwes Wielenga 3 december 1865 te Oldehove, overleden 24 november 1932 te Santpoort.
Dit was mijn grootvader van moeders kant.
M.vr.gr. Arie Wiebe Noort

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.2 Klaaske Jennes Deelstra is geboren op 19-01-1845 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1) en Sytske Thomas Hogendijk. Klaaske is overleden op 29-11-1866, 21 jaar oud. Klaaske trouwde, 19 jaar oud, op 17-11-1864 in Ferwerderadeel met Douwe Bakker, 22 of 23 jaar oud. Douwe is geboren in 1841 in Bozum, Baarderadeel. Douwe is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.3 Dieuke Jennes Deelstra is geboren op 06-10-1847 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1) en Sytske Thomas Hogendijk. Dieuke is overleden op 15-03-1914, 66 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Dieuke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 21
Aangiftedatum: 16-03-1914
Overledene Dieuke Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-03-1914
Vader Jenne Johannes Deelstra
Moeder Sytske Thomas Hogendijk
Partner Douwe Riedstra
Relatie: gehuwd met
Nadere informatie Leeftijd: 66 jaar
Dieuke trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1869 in Ferwerderadeel [bron: Akte 27 gem. Ferwerderadeel] met Douwe Riedstra, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dieuke en Douwe: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-11
Inventarisnr: 2022
Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 27
Datum: 13-05-1869
Bruidegom Douwe Riedstra
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Wanswerd
Bruid Dieuke Jennes Deelstra
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Ferwerd
Vader bruidegom Gerrit Sierds Riedstra
Moeder bruidegom Trijntje Douwes de Boer
Vader bruid Jenne Johannes Deelstra
Moeder bruid Sytske Thomas Hogendijk
Douwe is geboren op 03-04-1843 in Warnswerd.
Notitie bij de geboorte van Douwe: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: B 37
Aangiftedatum: 04-04-1843
Kind Douwe Riedstra
Geslacht: M
Geboortedatum: 03-04-1843
Vader Gerrit Sierds Riedstra
Moeder Trijntje Douwes de Boer
Douwe is overleden.
Notitie bij overlijden van Douwe: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 93
Aangiftedatum: 19-11-1920
Overledene Douwe Riedstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-11-1920
Vader Gerrit Sieds Riedstra
Moeder Trijntje Douwes de Boer
Partner Dieuke Deelstra
Relatie: weduwnaar van
Nadere informatie Leeftijd: 77 jaar

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.9 Johanna Jennes Deelstra is geboren op 26-04-1860 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, dochter van Jenne Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1) en Sytske Thomas Hogendijk. Johanna is overleden op 19-07-1894, 34 jaar oud.

Notitie bij Johanna: Geboorteakte Ferwerderadeel, 1888
Aangiftedatum 23 augustus 1888, akte nr. 171
Aaltje de Walle, geboren 21 augustus 1888
Dochter van Jan Andries de Walle en Johanna Jennes Deelstra
Wonende te Ferwerd
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 17-06-1886 in Ferwerderadeel met Jan de Walle, 24 of 25 jaar oud. Jan is geboren in 1861 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel. Jan is overleden. Jan trouwde later op 18-11-1905 in Ferwerderadeel met Grietje Nicolaij (geb. 1867).

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.4.3 Margje (Marchien) Wolters is geboren op 05-06-1842 in Smilde, dochter van Lute Wolters en Hiltje Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.4).

Notitie bij de geboorte van Marchien: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.027
Inventarisnr: 1842
Gemeente: Smilde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 68
Aangiftedatum: 06-06-1842
Kind Margje Wolters
Geslacht: V
Geboortedatum: 05-06-1842
Geboorteplaats: Smilde
Vader Lute Wolters
Moeder Hiltje Johannes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 21; leeftijd moeder: 24
Marchien is overleden.
Beroep:
Dienstmeid
Marchien trouwde, 29 jaar oud, op 13-04-1872 in Gasselte [bron: Akte 4 dd. 13-04-1872 Gasselte] met Evert de Jonge, ongeveer 23 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1849 in Gasselterboerveenschemond gem. Gasselte. Evert is overleden.
Beroep:
Boerenknecht.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2 Geesje Blomberg is geboren op 10-10-1852 in Smilde, dochter van Tymen Lefferts Blomberg en Antje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1852 [bron: Acte nr. 162.].

Notitie bij de geboorte van Geesje: Heet in acte Bloemberg.
Geesje is overleden op 29-03-1908 in Hoogersmilde, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1908.
Notitie bij overlijden van Geesje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.027
Inventarisnr: 1908
Gemeente: Smilde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 23
Aangiftedatum: 30-03-1908
Overledene Geesje Blomberg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 29-03-1908
Overlijdensplaats: Hoogersmilde (Smilde)
Vader Tijme Blomberg
Moeder Antje Deelstra
Partner Harmannus Hummel
Relatie: echtgenote
Notitie bij Geesje: Heet ook wel Bloemberg.
Geesje trouwde, 22 jaar oud, op 27-11-1874 in Smilde [bron: Akte nr. 38] met Harmannus Hummel, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geesje en Harmannus: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.027
Inventarisnr: 1874
Gemeente: Smilde
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 38
Datum: 27-11-1874
Bruidegom Harmannus Hummel
Geboorteplaats: Smilde
Bruid Geesje Blomberg
Geboorteplaats: Smilde
Vader bruidegom Hendrik Pieters Hummel
Moeder bruidegom Jitske Jans Feijen
Vader bruid Tijme Lefferts Blomberg
Moeder bruid Antje Deelstra
Nadere informatie bruidegom: 27 jaar.; bruid: 22 jaar.
Harmannus is geboren op 11-05-1847 in Hoogersmilde, zoon van Hendrik Hummelen en Jitske Jans Feijen.
Notitie bij de geboorte van Harmannus: nov 1847 ?
Harmannus is overleden op 27-10-1913 in Smilde, 66 jaar oud.

Kinderen van Geesje en Harmannus:
1 Annigje Hummel. Annigje is overleden.
2 Jitske Hummel. Jitske is overleden.
3 Hillechien Hummel. Hillechien is overleden.
4 Johanna Hummel. Johanna is overleden.
5 Hendrik Hummel. Hendrik is overleden.
6 Tieme Hummel. Tieme is overleden.
7 Lambertus Jantinus Hummel. Lambertus is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.4 Hillechien (Hilligje) Blomberg is geboren op 08-08-1858 in Smilde, dochter van Tymen Lefferts Blomberg en Antje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1858.

Notitie bij de geboorte van Hilligje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.027
Inventarisnr: 1858
Gemeente: Smilde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 135
Aangiftedatum: 09-08-1858
Kind Hillechien Blomberg
Geslacht: V
Geboortedatum: 08-08-1858
Geboorteplaats: Smilde
Vader Tijme Blomberg
Moeder Antje Johannes Deelstra
Nadere informatie beroep vader: arbeider; leeftijd vader: 33; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 35
Hilligje is overleden op 12-12-1908 in Beilen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1908.
Notitie bij overlijden van Hilligje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.003
Inventarisnr: 1908
Gemeente: Beilen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 98
Aangiftedatum: 14-12-1908
Overledene Hilligje Blomberg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-12-1908
Leeftijd: 50
Overlijdensplaats: Beilen
Vader Tieme Blomberg
Moeder Antje Deelstra
Partner Jan Mulder
Relatie: echtgenote
Notitie bij Hilligje: Dochter: Geertje Mulder
Dochter: Antje Gezina Mulder
Dochter: Jantina Hillegonda Mulder
Zoon: Barteld Mulder
Zoon: Tieme Mulder
Zoon: Anton Mulder
Zoon: Jan Hilbingh Mulder
Hilligje trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1883 in Smilde met Jan Mulder, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1861 in Smilde, zoon van Barteld Mulder en Geertje ten Hoorn. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Mulder ?

Dochter: Geertje Mulder
Dochter: Antje Gezina Mulder
Dochter: Jantina Hillegonda Mulder
Zoon: Barteld Mulder
Zoon: Tieme Mulder
Zoon: Anton Mulder
Zoon: Jan Hilbingh Mulder

Kind van Hilligje en Jan:
1 Barteld Mulder. Barteld is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1 Johannes Hummel is geboren op 26-01-1854 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Hummel en Renske Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8). Johannes is overleden. Johannes:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-03-1879 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 6.] met Aaltje van der Vinne, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-08-1857 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Pieter van der Vinne en Lugtertje Hummel. Aaltje is overleden.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 31-03-1883 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 7.] met Martje Schuil, 34 jaar oud. Martje is geboren op 11-02-1849 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Harm Schuil en Dieuwktje Wint. Martje is overleden op 06-12-1936 in Groningen, 87 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Aaltje:
1 Jan Hummel, geboren op 03-01-1880 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1.1.
2 Pieter Hummel, geboren op 11-08-1881 in Zevenhuizen. Pieter is overleden.
Kind van Johannes en Martje:
1 Renskje Hummel, geboren op 04-09-1885 in Zevenhuizen. Renskje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.2 Aaltje Hummel is geboren op 14-08-1857 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jan Hummel en Renske Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8). Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 15-03-1879 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 5.] met Stoffer Roede, 23 of 24 jaar oud. Stoffer is geboren in 1855 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Willem Stoffers Roede en Aaltien Wilkens. Stoffer is overleden op 18-02-1918 in Leek, 62 of 63 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Stoffer: Nieuwsblad van Het Noorden Proviciale Groninger Courant - 21 feb 1918
Tekst: "overleed, zacht en I kalm, na een kortstondige ziekte van slechts zeven dagen, onze geliefde Vader, Behuwden Grootvader, Broeder en Behuwdbroeder STOFFER W. ROEDE, in den ouderdom van ruim 63 jaar. 103 8..."
Publicatie: Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands
Datum: 21 feb 1918
Bladzijde: 4
Stoffer trouwde later op 27-10-1917 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 33.] met Wiepke Hummel (geb. 1871).

Kind van Aaltje en Stoffer:
1 Hendrik Roede, geboren in 1884 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.2.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3 Fokke Hummel is geboren in 1862 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Hummel en Renske Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8). Fokke is overleden. Fokke trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 14-05-1887 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 7.] met Tetske Gort, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Fokke en Tetske: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 14-05-1887
Bruidegom Fokke Hummel
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Tetske Gort
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Jan Hummel
Moeder bruidegom Renskje Deelstra
Vader bruid Johannes Gort
Moeder bruid Wijtske Hoogstra
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwster; bruidegom 25 jaar; bruid 27 jaar

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 27
Datum: 03-06-1899
Bruidegom Harmannus Dijk
Geboorteplaats: Hoogkerk
Bruid Tetske Gort
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Ubel Dijk
Moeder bruidegom Jantje Smidt
Vader bruid Johannes Gort
Moeder bruid Wijtske Hoogstra
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; bruidegom 41 jaar; bruid 39 jaar; weduwnaar van Geeske Wijkstra; weduwe van Fokke Hummel
Tetske is geboren op 18-04-1860 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Gort en Wijtske Hoogstra.
Notitie bij de geboorte van Tetske: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 55
Aangiftedatum: 21-04-1860
Kind Tetske Gort
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 18-04-1860
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Gort
Moeder Wijtske Hoogstra
Nadere informatie beroep vader: arbeider;
Tetske is overleden op 18-07-1919 in Groningen, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tetske: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 85
Aangiftedatum: 25-07-1919
Overledene Tetske Gort
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 18-07-1919
Leeftijd: 59
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Johannes Gort
Moeder Wijtske Hoogstra
Partner Harmannus Dijk
Relatie: echtgenote
Nadere informatie elders overleden; geboortepl: Zevenhuizen; wed.v. Fokke Hummel
Tetske trouwde later met Harmannus Dijk.
Notitie bij Tetske: Werd in huwelijksacte van haar zoon Jan Fetje genoemd.

Kinderen van Fokke en Tetske:
1 Jan Hummel, geboren in 1878 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.1.
2 Louwe Hummel, geboren in 1882 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.2.
3 Johannes Hummel, geboren in 1889 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.3.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4 Jenne Hummel is geboren op 12-08-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Hummel en Renske Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8).

Notitie bij de geboorte van Jenne: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 95
Aangiftedatum: 14-08-1865
Kind Jenne Hummel
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 12-08-1865
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jan Hummel
Moeder Renske Deelstra
Jenne is overleden op 21-11-1896 in Zevenhuizen gem. Leek, 31 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jenne: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 69
Aangiftedatum: 23-11-1896
Overledene Jenne Hummel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-11-1896
Leeftijd: 31
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jan Hummel
Moeder Renske Deelstra
Partner Aafke de Jong
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: landbouwer
Jenne trouwde, 27 jaar oud, op 29-04-1893 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 4.] met Aafke de Jong, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jenne en Aafke: Wettiging 1 kind.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 29-04-1893
Bruidegom Jenne Hummel
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Aafke de Jong
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Jan Hummel
Moeder bruidegom Renske Deelstra
Vader bruid Benne de Jong
Moeder bruid Fenje Hummel
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 27 jaar; bruid 27 jaar; Wettiging 1 kind
Aafke is geboren op 06-07-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Benne de Jong en Fenje Hummel.
Notitie bij de geboorte van Aafke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 78
Aangiftedatum: 08-07-1865
Kind Aafke de Jong
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-07-1865
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Benne de Jong
Moeder Fenje HummelBron
Aafke is overleden op 29-07-1929 in Zevenhuizen gem. Leek, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aafke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 90
Aangiftedatum: 30-07-1929
Overledene Aafke de Jong
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 29-07-1929
Leeftijd: 64
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Benne de Jong
Moeder Fenje Hummel
Partner Martinus Gort
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen; wed.v. Jenne Hummel
Aafke trouwde later op 18-03-1899 in Leek met Martinus Gort (1857-1939).

Kinderen van Jenne en Aafke:
1 Alledina Hummel, geboren op 07-01-1892 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4.1.
2 Renske Hummel, geboren op 26-03-1894 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Renske: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 26-03-1894
Kind Renske Hummel
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 26-03-1894
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jenne Hummel
Moeder Aafke de Jong
Renske is overleden op 13-08-1906 in Zevenhuizen gem. Leek, 12 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Renske: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 58
Aangiftedatum: 13-08-1906
Overledene Renske Hummel
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 13-08-1906
Leeftijd: 12
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jenne Hummel
Moeder Aafke de Jong
Partner
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek
3 Fenje Hummel, geboren op 23-08-1895 in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij de geboorte van Fenje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 99
Aangiftedatum: 24-08-1895
Kind Fenje Hummel
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 23-08-1895
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jenne Hummel
Moeder Aafke de Jong
Fenje is overleden op 29-10-1906 in Zevenhuizen gem. Leek, 11 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fenje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 78
Aangiftedatum: 30-10-1906
Overledene Fenje Hummel
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 29-10-1906
Leeftijd: 11
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jenne Hummel
Moeder Aafke de Jong
Partner
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.1 Hiltje Deelstra is geboren op 15-12-1857 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9) en Oetsina de Graaf.

Notitie bij de geboorte van Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 141
Aangiftedatum: 16-12-1857
Kind Hiltje Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 15-12-1857
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Oetsina de Graaff
Hiltje is overleden op 13-04-1910 in Tolbert gem. Leek, 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hiltje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 13-04-1910
Overledene Hiltje Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 13-04-1910
Leeftijd: 52
Overlijdensplaats: Tolbert gem. Leek
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Oetssina de Graaff
Partner Geert de Bruin
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek
Notitie bij Hiltje: Dochter: Tetje Geerts heb ik niet gevonden. Is waarschijnlijk dezelfde als Ooetsina.
Hiltje trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1884 in Murmerwoude [bron: Akte 57 gem. Datumadeel - Geneanet] met Geert Hendriks de Bruin, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hiltje en Geert: Hiltje Hendriks Deelstra

Geboren op 15 december 1857 - Zevenhuizen (Leek)
Overleden

Huwelijken en kinderen

Gehuwd op 24 mei 1884, Murmerwoude, met Geert Hendriks de Bruin 1855-1910 (NOTE:

NOTE: Huwelijksakte Dantumadeel, 1884
Man : Geert de Bruin, oud 28 jaar, geboren te Zwaagwesteinde
Ouders: Hendrik Theunis de Bruin en Stijntje Theunis Nieuwland
Vrouw : Hiltje Deelstra, oud 26 jaar, geboren te Zevenhuizen, provincie Groningen
Ouders: Hendrik Deelstra en Oetssina de Graaff
Datum : 24 mei 1884, akte nr. 57

), en hun kinderen:
Hendrik Geerts de Bruin 1885-1918
Oetsina Geerts de Bruin 1890
Geert is geboren op 17-09-1855 in Zwaagwesteinde gem. Dantumadeel. Geert is overleden op 20-05-1910 in Appingedam, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geert: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Appingedam
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 41
Aangiftedatum: 21-05-1910
Overledene Geert Hendriks de Bruin
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-05-1910
Leeftijd: 54
Overlijdensplaats: Appingedam
Vader Hendrik Theunes de Bruin
Moeder Stijntje Theunis Nieuwland
Partner Hiltje Deelstra
Relatie: weduwnaar
Nadere informatie geboortepl: Zwaagwesteinde; beroep overl.: kaarskoopman
Notitie bij Geert: Geert Hendriks de Bruin

Geboren op 17 september 1855 - Zwaagwesteinde
Overleden op 20 mei 1910 - Appingedam , leeftijd bij overlijden: 54 jaar oud
Kaaskramer, schipper

Ouders

Hendrik Theunis de Bruin 1810-1882
Stijntje Theunis Nieuwland 1816-1884

Huwelijken en kinderen

Gehuwd op 24 mei 1884, Murmerwoude, met Hiltje Hendriks Deelstra 1857 (NOTE:

NOTE: Huwelijksakte Dantumadeel, 1884
Man : Geert de Bruin, oud 28 jaar, geboren te Zwaagwesteinde
Ouders: Hendrik Theunis de Bruin en Stijntje Theunis Nieuwland
Vrouw : Hiltje Deelstra, oud 26 jaar, geboren te Zevenhuizen, provincie Groningen
Ouders: Hendrik Deelstra en Oetssina de Graaff
Datum : 24 mei 1884, akte nr. 57

), en hun kinderen:
Hendrik Geerts de Bruin 1885-1918
Oetsina Geerts de Bruin 1890

Broers en zusters

Douwe Hendriks de Bruin 1844-1872
Fokke Hendriks de Bruin 1847-1931
Theunis Hendriks de Bruin 1849-1909
Tjipke Hendriks de Bruin 1852-1918
Geert Hendriks de Bruin 1855-1910

Notities

NOTE: Geboorteakte Dantumadeel. Aangiftedatum 18 september 1855, nr. 75 - Geert de Bruin, geboren 17 september 1855, zoon van Hendrik Theunis de Bruin en Stijntje Theunis Nieuwland

Groninger Archieven. Algemeen Gemeente: Appingedam. Overlijdensakte: 41. Aangiftedatum: 21-05-1910. Overledene Geert Hendriks de Bruin. Overlijdensdatum: 20-05-1910. Leeftijd: 54. Overlijdensplaats: Appingedam. Vader Hendrik Theunes de Bruin. Moeder Stijntje Theunis Nieuwland. Partner Hiltje Deelstra. Relatie: weduwnaar. Nadere informatie geboortepl: Zwaagwesteinde; beroep overl.: kaarskoopman.

Salomon Levy door H. de Haan: Geert verhuist op 1.8.1905 naar Leek.

Kinderen van Hiltje en Geert Hendriks:
1 Hendrik Geerts de Bruin, geboren op 24-05-1885 in Dantumadeel.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 134
Aangiftedatum: 27-05-1885
Kind Hendrik de Bruin
Geslacht: M
Geboortedatum: 24-05-1885
Vader Geert Hendriks de Bruin
Moeder Hiltje Hendriks Deelstra
Hendrik is overleden in 1918, 32 of 33 jaar oud.
2 Oetsina Geerts de Bruin, geboren op 07-01-1890 in Dantumadeel.
Notitie bij de geboorte van Oetsina: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 8
Aangiftedatum: 08-01-1890
Kind Oetsina de Bruin
Geslacht: V
Geboortedatum: 07-01-1890
Vader Geert Hendriks de Bruin
Moeder Hiltje Hendriks Deelstra
Oetsina is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2 Roelf Deelstra is geboren op 26-10-1860 in Dantumadeel, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9) en Oetsina de Graaf.

Notitie bij de geboorte van Roelf: Kind:
Roelf Deelstra
Geslacht:
Man
Geboortedatum:
vrijdag 26 oktober 1860

Vader:
Hendrik Johannes Deelstra

Moeder:
Oetziena Roelfs de Graaf

Gebeurtenis:
Geboorte
Datum:
vrijdag 26 oktober 1860
Gebeurtenisplaats:
Dantumadeel

Documenttype:
BS Geboorte
Erfgoedinstelling:
TresoarTresoar
Plaats instelling:
Leeuwarden
Collectiegebied:
Friesland
Aktenummer:
136
Registratiedatum:
27 oktober 1860
Akteplaats:
Dantumadeel
Collectie:
Bron: boek, Periode: 1860
Boek:
Geboorteregister 1860
Roelf is overleden op 16-02-1926 in Leeuwarden, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1926 [bron: Acte nr. 32 te Achtkarspelen.].
Notitie bij overlijden van Roelf: Heeft zich verhangen?

Overledene:
Roelf Deelstra
Geslacht:
Man
Leeftijd:
65
Burgerlijke staat:
other:gehuwd

Vader:
Hendrik Johannes Deelstra
Geslacht:
Man

Moeder:
Oetziena Roelfs de Graaf
Geslacht:
Vrouw

Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
dinsdag 16 februari 1926
Gebeurtenisplaats:
Leeuwarden

Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Historisch Centrum LeeuwardenHistorisch Centrum Leeuwarden
Plaats instelling:
Leeuwarden
Collectiegebied:
Friesland
Aktenummer:
A 75
Registratiedatum:
16 februari 1926
Akteplaats:
Leeuwarden
Aktesoort:
Overlijdensakte
Opmerking:
Leeftijd: 65 jaar
Roelf trouwde, 35 jaar oud, op 01-08-1896 in Dantumadeel [bron: Huwelijksacte nr. 59.] met Grietje Tuintstra, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roelf en Grietje: Bruidegom:
Roelf Deelstra
Geboorteplaats:
Zwaagwesteinde
Leeftijd:
35

Vader bruidegom:
Hendrik Johannes Deelstra

Moeder bruidegom:
Oetziena Roelfs de Graaf

Bruid:
Grietje Tuinstra
Geboorteplaats:
Kooten, gemeente Achtkarspelen
Leeftijd:
29

Vader bruid:
Bauke Durks Tuinstra

Moeder bruid:
Tietje Pieters Ellens

Gebeurtenis:
Huwelijk
Datum:
zaterdag 1 augustus 1896
Gebeurtenisplaats:
Dantumadeel

Documenttype:
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:
TresoarTresoar
Plaats instelling:
Leeuwarden
Collectiegebied:
Friesland
Archief:
30-08
Registratienummer:
2034
Aktenummer:
59
Registratiedatum:
1 augustus 1896
Akteplaats:
Dantumadeel
Collectie:
Bron: boek, Deel: 2034, Periode: 1896
Boek:
Huwelijksregister 1896

Gebruikersovereenkomst
Grietje is geboren omstreeks 1867. Grietje is overleden.
Notitie bij Grietje: Vader Bauke Durks Tuinstra, geb. Datum onbekend, ovl. Datum onbekend
Moeder Tietje Pieter Ellens , geb. Datum onbekend, ovl. Datum onbekend

Kinderen van Roelf en Grietje:
1 Hendrik Deelstra, geboren op 04-10-1896 in Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.
2 Tietje (Tiets) Deelstra, geboren op 20-09-1897 in Zwaagwesteinde gem. Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3 Johannes Deelstra is geboren op 14-01-1863 in Zwaagwesteinde gem. Dantumadeel, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9) en Oetsina de Graaf. Johannes is overleden.

Notitie bij Johannes: Van beroep: schipper.

Hendriks ?
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 07-02-1891 in Dantumadeel met Akke (Anke) Kobus, 23 jaar oud. Anke is geboren op 25-06-1867 in Dantumadeel. Anke is overleden op 09-07-1929 in Dantumadeel, 62 jaar oud.
Notitie bij Anke: Ouders: Andries Kobes, Antje Bienses Kobes (geboren Wijbenga)

Broers/zustersKobes, Albert Biense Andries Kobes, Aaltje Wijbenga (geboren Kobus), Hiltje Kobes, Hiltje Westra (geboren Kobus)

Kinderen van Johannes en Anke:
1 Hendrik Deelstra. Hendrik is overleden.
2 Aaltje Deelstra. Aaltje is overleden.
3 Oetcina Deelstra, geboren op 25-12-1891 in Dantumadeel. Oetcina is overleden.
4 Hendrik Deelstra, geboren op 24-12-1892 in Dantumadeel. Hendrik is overleden op 27-08-1893 in Dantumadeel, 8 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Akte van overlijden in Tietjersteradeel.
Notitie bij Hendrik: Zus: Martha ?(1)
Broer: Hiltje ?(1)
Broer: Hendrik ?(1)
5 Antje Deelstra, geboren op 14-07-1894 in Bergum,Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3.5.
6 Hiltje Deelstra, geboren op 11-02-1896 in Dantumadeel. Hiltje is overleden.
7 Martha Deelstra, geboren op 06-03-1901 in Idaarderadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3.7.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.4 Martje Deelstra is geboren op 06-10-1865 in Kollummerzwaag gem. Kollumerland, dochter van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9) en Oetsina de Graaf.

Notitie bij de geboorte van Martje: 7-10-1865?
Martje is overleden op 19-03-1943 in Sneek, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1943 [bron: Akte 062 gem. Sneek].
Notitie bij overlijden van Martje: Martje Deelstra is overleden te Sneek op 19 maart 19943, aangiftedatum 22 maart 1943, akte 062
Martje trouwde, 24 jaar oud, op 15-02-1890 in Dantumadeel [bron: Huwelijksacte nr. 4.] met Gerlof Zijlstra, 29 jaar oud. Gerlof is geboren op 12-01-1861 in Dokkum, zoon van Jan Zijlstra en Tjitske Jans Wieringa. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1861 [bron: Akte A 1 Dokkum].
Notitie bij de geboorte van Gerlof: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dokkum
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 1
Aangiftedatum: 14-01-1861
Kind Gerlof Zijlstra
Geslacht: M
Geboortedatum: 12-01-1861
Vader Jan Zijlstra
Moeder Tjitske Jans Wieringa
Gerlof is overleden op 16-05-1945 in Sneek, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1945 [bron: Akte 228 gem. Sneek].
Notitie bij overlijden van Gerlof: Gerlof Zijlstra is overleden te Sneek op 16 mei 1945, aangiftedatum 17 mei 1945, aktenummer 228
Gerlof is weduwnaar van Edom Veenstra (1863-1888), met wie hij trouwde op 15-05-1886 in Dantumadeel [bron: Akte 28].
Beroep:
Binnenschipper

Kinderen van Martje en Gerlof:
1 Jan Zijlstra, geboren op 22-12-1890 in Bergum gem. Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1890 [bron: Akte 1543].
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan Zijlstra is geboren in Groningen aan boord van hun schip op 22 december 1890, aangiftedatum 23 december 1890, akte 1543.
Jan is overleden op 18-04-1894 in Tietjerksteradeel, 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Groningen ?
Notitie bij Jan: Halfzuster: Tjitske Zijlstra
Halfzuster: Wytske Zijlstra
2 Oedsina Zijlstra, geboren op 10-05-1892 in Stadskanaal. Oedsina is overleden op 14-05-1904 in Dantumadeel, 12 jaar oud.
3 Hendrik Zijlstra, geboren op 06-12-1893 in Kiel gem. Hoogezand Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.4.3.
4 Jan Zijlstra, geboren op 08-01-1896 in Valom gem. Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.4.4.
5 Zijlstra.
Notitie bij de geboorte: De aangifte van de geboorte van een kind of overlijden geschied in de gemeente waar dit heeft plaats gevonden. Dus dood geboren in de gemeente Dantumadeel kan niet, want dan had de aangifte ook moeten geschieden in de gemeente Dantumadeel.

Het levenloos kind is geboren in Oostermeer - een dorp liggende aan de ander kant van de Bergumermeer- aan boord van hun schip. het citaat van de akte is verder correct.
Notitie bij overlijden: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-37
Inventarisnr: 3034
Gemeente: Tietjerksteradeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 21
Aangiftedatum: 25-01-1897
Overledene Levenloos kind
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 23-01-1897
Vader Gerlof Zijlstra
Moeder Martje Deelstra

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.6 Roelfke Deelstra is geboren op 20-12-1870 in Dantumadeel, dochter van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9) en Oetsina de Graaf. Roelfke is overleden op 10-02-1909 in Vlagtwedde, 38 jaar oud. Roelfke trouwde, 24 jaar oud, op 31-01-1895 in Dantumadeel met Gerlof Zijlstra, 26 jaar oud. Gerlof is geboren op 26-08-1868 in Groningen, zoon van Jacob Zijlstra en Ebeltje van der Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1868 [bron: Akte 824].

Notitie bij de geboorte van Gerlof: De bruidegom is echter 24 jaar oud en geboren te Groningen op 26 aug. 1868, aan boord van hun schip liggende in het Noord Willemskanaal, aangifte is op 28 aug. 1868, aktenummer 824.
Gerlof is overleden.
Notitie bij Gerlof: De ouders zijn Jacob Zijlstra en Ebeltje van der Veen, wonende te Dokkum (domicilieplaats).

Waarschijnlijk is deze Gerlof Zijlstra, een neef van de Gerlof Zijlstra, die geboren te Dokkum in 1861.
Ik ben bezig met de familie Wieringa uit Ternaard.

Kinderen van Roelfke en Gerlof:
1 Oedcina Zijlstra, geboren op 17-10-1898 in Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.6.1.
2 Jan Zijlstra, geboren op 06-08-1900 in Dantumadeel. Jan is overleden.
3 Hendrik Zijlstra, geboren op 27-09-1902 in Achtkarspelen. Hendrik is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7 Roelof Deelstra is geboren op 21-04-1874 in Foxholsterbosch gem. Hoogezand-Sappemeer, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9) en Oetsina de Graaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1874 [bron: Akte 80 Hoogezand]. Roelof is overleden op 02-02-1947, 72 jaar oud.

Beroep:
Binnenschipper
Roelof trouwde, 23 jaar oud, op 23-12-1897 in Dantumadeel met Geertje de Bruin, 19 jaar oud. Geertje is geboren op 30-10-1878 in Westergeest gem. Kollumerland, dochter van Karst de Bruin en Akke de Bruin. Geertje is overleden.

Kinderen van Roelof en Geertje:
1 Roelf Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.1.
2 Oetsina Deelstra, geboren op 28-09-1897 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1897. Oetsina is overleden op 20-06-1898 in Achtkarspelen, 8 maanden oud [bron: Acte 85, overleden in Achtkarspelen.].
Notitie bij overlijden van Oetsina: Overleden in Dantumadeel stond hier bij Johanna.
3 Karst Deelstra, geboren op 26-11-1900 in Dantumadeel. Karst is overleden op 10-12-1900 in Eemnes, 14 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Karst: Overledene: Karst Deelstra
Geboorteplaats: Amsterdam
Leeftijd: 14 dagen
Vader: Roelof Deelstra
Moeder: Geertje de Bruin
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: maandag 10 december 1900
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Archief EemlandArchief Eemland
Plaats instelling: Amersfoort
Collectiegebied: Utrecht
Archief: Archief
Registratiedatum: 1900
Plaats: Eemnes
Opmerking: Ouders wonen in Dantumadeel.
Notitie bij Karst: Overleden te Eemnes.
4 Karst Deelstra, geboren op 23-12-1901 in Den Haag Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.4.
5 Hendrik Deelstra, geboren op 22-11-1908 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8 Renze Deelstra is geboren op 21-07-1877 in Gaarkeuken gem. Grijpskerk, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9) en Oetsina de Graaf. Renze is overleden op 04-07-1946 in Amsterdam, 68 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwe Noorder Begraafplaats te Amsterdam.

Notitie bij Renze: Heet ook Rinse in aktes.

Schipper van Amsterdam naar Lemmer.
Woonde op 01-01-1921 in Ransdorp.
Is verhuisd op 08-11-1921 naar Broek in Waterland
Kleine Beerstraat 18hs, wijk 1341.
Renze trouwde, 21 jaar oud, op 11-02-1899 in Dantumadeel [bron: Akte 0004] met Geertje Conradi, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Renze en Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Conradi [vader bruid], Grietje Dirks Klopma [moeder bruid], Oetsina de Graaf (1835-1907) [moeder bruidegom], Jan Huizinga (geb. 1871), Gauke Kooistra (geb. 1875), Hans de Haan (geb. 1876) en Anne Visfer (geb. 1876).
Notitie bij het huwelijk van Renze en Geertje: Getuigen:
Moeder Van Rinse Deelstra, ouders van Geertje Conradi.
Gauke Kooistra, 24 jaar, klerk en Jan Huizinga, 28 jaar, veldwachter, beiden te Murmerwoude.
Hans de Haan, 23 jaar, veldwachter te Dantumawoude.
Anne Visfer, 23 jaar, veldwachter te Zwaagwesteinde.
Geertje is geboren op 21-03-1878 in Dantumadeel, dochter van Pieter Conradi en Grietje Dirks Klopma. Geertje is overleden op 13-03-1948 in Amsterdam, 69 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwe Noorder Begraafplaats te Amsterdam.

Kinderen van Renze en Geertje:
1 Hendrik Deelstra, geboren op 14-05-1900 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.
2 Pieter Deelstra, geboren op 22-04-1902 in Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.2.
3 Roelf Deelstra, geboren op 06-02-1904 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.
4 Grietje Deelstra, geboren op 23-01-1906 in Groningen. Grietje is overleden in 03-2000 in Rotterdam, 94 jaar oud.
5 Oetsina Deelstra, geboren op 12-01-1908 in Amsterdam. Oetsina is overleden.
6 Egbertus Deelstra, geboren op 15-09-1909 in Amsterdam Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.6.
7 Johannes Deelstra, geboren op 31-03-1911. Johannes is overleden.
8 Dirk Deelstra, geboren op 04-02-1913 in Sneek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.
9 Gerlof Deelstra, geboren op 01-11-1915 in Ransdorp gem. Amsterdam Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.9.
10 Janke Deelstra, geboren op 28-08-1917 in Ransdorp gem. Amsterdam Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.10.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.11.2 Grietje van der Wijk is geboren op 28-11-1864 in Leek, dochter van Hendrik van der Wijk en Fenje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1864 [bron: Akte 145 gem. Leek]. Grietje is overleden. Grietje:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 16-05-1885 in Ten Boer [bron: Akte nr. 13] met Jan Groothoff. Jan is overleden.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 26-11-1891 in Ten Boer [bron: Huwelijkacte nr. 32] met Coenraad Betge, 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Coenraad: Weduwe van Jan Groothoff
Coenraad is geboren in 1858 in Noordwolde gem. Bedum, zoon van Hendrik Betge en Karsien Jans de Jonge. Coenraad is overleden. Coenraad is weduwnaar van Jantje Vredevoogd (ovl. vóór 1891).

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.1 Johannes Andries Deelstra is geboren op 27-02-1870 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Andries Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12) en Auktje Sjoerds Louwes. Johannes is overleden op 14-07-1920 in Leeuwarden, 50 jaar oud [bron: Acte nr. 120 dd.19-07-1920 te Smallingerland.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07-1920 [bron: Akte A 391 gem. Leeuwarden]. Hij is begraven in Zuiderbegraafplaats in Drachten.

Notitie bij overlijden van Johannes: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 391
Aangiftedatum: 15-07-1920
Overledene Johannes Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 14-07-1920
Vader Andries Deelstra
Moeder Auktje Louwes
Partner
Relatie: gehuwd
Nadere informatie Geboren te Zevenhuizen, gemeente Leek; wonende te Drachten Leeftijd: 50 jaar
Notitie bij Johannes: Andries is onjuist volgens aktes huwelijk en overlijden.
Adres:
Drachten gem. Smallingerland
Beroep:
Schipper
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 23-05-1896 in Smallingerland [bron: Akte 40 gem. Smallingerland] met Antje Legendal, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Antje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-33
Inventarisnr: 2033
Gemeente: Smallingerland
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 40
Datum: 23-05-1896
Bruidegom Johannes Deelstra
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Zevenhuizen, provincie Groningen
Bruid Antje Legendal
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Donkerbroek, gemeente Ooststellingwerf
Vader bruidegom Andries Deelstra
Moeder bruidegom Auktje Louwes
Vader bruid Steffen Hessels Legendal
Moeder bruid Trijntje Alberts Veenstra
Antje is geboren op 30-10-1872 in Donkerbroek, dochter van Steffen Hessels Legendal en Trijntje Alberts Veenstra. Antje is overleden.

Kinderen van Johannes Andries en Antje:
1 Andries Deelstra, geboren op 17-02-1897 in Smallingerland. Andries is overleden op 18-11-1910 in Smallingerland, 13 jaar oud.
2 Steffen Johannes Deelstra, geboren op 18-08-1898 in Kantens. Steffen is overleden.
3 Andries Deelstra, geboren op 25-12-1911 in Drachten Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.1.3.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.2 Sjoerd Deelstra is geboren op 04-02-1872 in Ferwerd gem. Ferwerderadeel, zoon van Andries Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12) en Auktje Sjoerds Louwes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1872 [bron: Akte A 35 gem. Ferwerderadeel - Tresoar].

Notitie bij de geboorte van Sjoerd: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 35
Aangiftedatum: 05-02-1872
Kind Sjoerd Deelstra
Geslacht: M
Geboortedatum: 04-02-1872
Vader Andries Johannes Deelstra
Moeder Aukje Sjoerds Louwes
Sjoerd is overleden. Sjoerd trouwde, 31 jaar oud, op 06-06-1903 in Marum met Trijntje Kuipers, 23 of 24 jaar oud. Trijntje is geboren in 1879, dochter van Albert Kuipers en Trijntje Hof. Trijntje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7 Alberdina Deelstra is geboren op 23-04-1882 in Ferwerderadeel, dochter van Andries Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12) en Auktje Sjoerds Louwes. Alberdina is overleden op 29-09-1965, 83 jaar oud.

Notitie bij Alberdina: Alberdina Deelstra was non in het klooster Sint Joseph toen mijn grootvader een advertentie zette voor een huishoudster na het overlijden van zijn eerste vrouw. Vanuit het klooster in Leeuwarden heeft zij daarop geschreven en daarna stiekem eruit gepiekt, wat nogal wat consternatie gaf. Ook vertelde mijn vader altijd dat de vrouw van Andries Deelstra is overleden op het turfschip in 1904 wat onderweg was van Ferwerd naar Zevenhuizen.
In Ferwerd had men een pakhuis.Na het lezen van Uw bericht zag ik dat er een boek was over 600 jaar Fam Deelstra. Wanneer dit er nog mocht zij zou ik graag willen weten waar ik dit kan bestellen.Mijn adres is Van Beverwijckstr 51, Leeuwarden. Tel 058-2664569 Vr groeten IJtsen Gerardus Zuiderveld.
Alberdina trouwde, 30 jaar oud, op 07-11-1912 in Woerden [bron: Akte 28 gem. Winsum - Groninger Archieven] met Jacob Dirks Zuiderveld, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alberdina en Jacob: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 509
Gemeente: Woerden
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 28
Datum: 07-11-1912
Bruidegom Jacob Dirks Zuiderveld
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Tietjerksteradeel
Bruid Alberdina Deelstra
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Ferwerderadeel
Vader bruidegom Dirk Jans Zuiderveld
Moeder bruidegom Foekje Piebes Faber
Vader bruid Andries Johannes Deelstra
Moeder bruid Aukje Sjoerds Louwes
Jacob is geboren op 29-03-1881 in Tietjerksteradeel, zoon van Dirk Jans Zuiderveld en Foekje Piebes Faber. Jacob is overleden op 04-10-1960, 79 jaar oud. Hij is begraven in Marssum. Jacob is weduwnaar van Elisabeth van der Zwaag (1875-1911), met wie hij trouwde op 20-05-1905 in Tietjerksteradeel [bron: Akte 72].
Notitie bij Jacob: Beste Jaap,
Met belangstelling, heb ik de stamboom van de Fam Deelstra bestudeerd. Ik ben een zoon van Andries Zuiderveld geb 23-05-1916 Overleden01-01-2001.
Die zijn vader was Jacob Zuiderveld geh. met Alberdina Deelstra. Andries had 3 broers waarvan een uit een vorig huwelijk van Jacob Zuiderveld nl. Dirk. Twee andere broers waren Foeke en Auke. Alberdina Deelstra was non in het klooster Sint Joseph toen mijn grootvader een advertentie zette voor een huishoudster na het overlijden van zijn eerste vrouw. Vanuit het klooster in Leeuwarden heeft zij daarop geschreven en daarna stiekem eruit gepiekt, wat nogal wat consternatie gaf. Ook vertelde mijn vader altijd dat de vrouw van Andries Deelstra is overleden op het turfschip in 1904 wat onderweg was van Ferwerd naar Zevenhuizen. In Ferwerd had men een pakhuis. Na het lezen van Uw bericht zag ik dat er een boek was over 600 jaar Fam Deelstra. Wanneer dit er nog mocht zij zou ik graag willen weten waar ik dit kan bestellen.Mijn adres is Van Beverwijckstr 51, Leeuwarden. Tel 058-2664569 Vr groeten IJtsen Gerardus Zuiderveld.

Kinderen van Alberdina en Jacob Dirks:
1 Foeke Zuiderveld. Foeke is overleden.
2 Andries Zuiderveld, geboren op 23-05-1916 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7.2.
3 Auke Zuiderveld, geboren op 28-02-1919. Auke is overleden op 03-08-1925, 6 jaar oud. Hij is begraven in Marssum, Menaldumadeel.
Notitie bij Auke: Auke is maar 6 jaar geworden, hij is in augustus 1925 onder een van de eerste auto’s gekomen, die door Marssum reed.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.1 Aafke Cazemier is geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4) en Trientje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13).

Notitie bij de geboorte van Aafke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 28-01-1865
Kind Aafke Cazemier
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 28-01-1865
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Andries Cazemier
Moeder Trientje Deelstra
Nadere informatie ; tweelingberoep vader: arbeider;
Aafke is overleden op 08-08-1938 in Zevenhuizen gem. Leek, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aafke: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 60
Aangiftedatum: 08-08-1938
Overledene Aafke Cazemier
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 08-08-1938
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Andries Cazemier
Moeder Trientje Deelstra
Partner Alle van Wijk
Relatie: weduwe
Nadere informatie wonende te Zevenhuizen gem. Leek; geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek
Notitie bij Aafke: Echtgenoot: Alle Ebeles van Wijk
Dochter: Temmina Alles van Wijk • Fenje Alles van Wijk • Jacobje Alles van Wijk • Klaaske Alles van Wijk • Foktje Alles van Wijk • Trientje Alles van Wijk
Zoon: Andries Alles van Wijk • Pieter Alles van Wijk • Gerrit Alles van Wijk • Hendrik Alles van Wijk

Dochter: Trientje van Wijk
Dochter: Jakobje van Wijk
Dochter: Temmina van Wijk
Dochter: Foktje van Wijk
Dochter: Klaaske van Wijk
Dochter: Fenje van Wijk
Zoon: Gerrit van Wijk
Zoon: Andries van Wijk
Zoon: Hendrik van Wijk
Zoon: Pieter van Wijk
Aafke trouwde, 21 jaar oud, op 11-12-1886 in Marum [bron: Acte 18.] met Alle van Wijk, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aafke en Alle: Wettiging 1 kind.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Marum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 18
Datum: 11-12-1886
Bruidegom Alle van Wijk
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Aafke Cazemier
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Ebbel van Wijk
Moeder bruidegom Fokje Kloosterman
Vader bruid Andries Cazemier
Moeder bruid Trientje Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 35 jaar; bruid 21 jaar; weduwnaar van Jantje Bavingh; wettiging 1 kind
Alle is geboren op 14-05-1851 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Ebbel Alles van Wijk en Fokje Pieters Kloosterman.
Notitie bij de geboorte van Alle: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 55
Aangiftedatum: 17-05-1851
Kind Alle van Wijk
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 14-05-1851
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Ebel van Wijk
Moeder Fokje Kloosterman
Nadere informatie beroep vader: arbeider;
Alle is overleden op 29-05-1936 in Zevenhuizen gem. Leek, 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alle: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Aangiftedatum: 30-05-1936
Overledene Alle van Wijk
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 29-05-1936
Leeftijd: 85
Overlijdensplaats: Leek
Vader Ebel van Wijk
Moeder Fokje Kloosterman
Partner Aafke Cazemier
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen; wedn.v. Jantje Bavingh
Alle is weduwnaar van Jantje Bavingh (1856-1880), met wie hij trouwde op 10-10-1874 in Leek [bron: Akte nr. 32].
Notitie bij Alle: Alle Ebeles

Zus: Temmina van Wijk
Broer: Pieter van Wijk
Broer: Sipke van Wijk

Kinderen van Aafke en Alle:
1 Trientje van Wijk, geboren op 14-01-1885 in Zevenhuizen gem. Leek. Trientje is overleden op 04-11-1957 in Assen, 72 jaar oud.
Notitie bij Trientje: Begraafplaats: Assen, Netherlands
Partner: Ebel van Wijk
2 Foktje van Wijk, geboren op 12-12-1886 in Zevenhuizen gem. Leek. Foktje is overleden op 03-06-1955 in Middelbert gem. Noorddijk, 68 jaar oud.
3 Klaaske van Wijk, geboren op 14-04-1890 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.1.3.
4 Jakobje van Wijk, geboren op 12-10-1892 in Zevenhuizen gem. Leek. Jakobje is overleden op 24-12-1992 in Peize, 100 jaar oud.
5 Andries van Wijk, geboren op 27-07-1896 in Zevenhuizen gem. Leek. Andries is overleden op 28-03-1997 in Leek, 100 jaar oud.
6 Gerrit van Wijk, geboren op 17-05-1899 in Zevenhuizen gem. Leek. Gerrit is overleden op 17-04-1998 in Leek, 98 jaar oud.
7 Temmina van Wijk, geboren op 07-12-1900 in Zevenhuizen gem. Leek. Temmina is overleden op 12-09-1986 in Assen, 85 jaar oud.
8 Hendrik van Wijk, geboren op 23-03-1903 in Zevenhuizen gem. Leek. Hendrik is overleden op 31-03-1990 in Enschede, 87 jaar oud.
9 Pieter van Wijk, geboren op 02-12-1905 in Zevenhuizen gem. Leek. Pieter is overleden op 01-02-1996 in Drachten gem. Smallingerland, 90 jaar oud.
10 Fenje van Wijk, geboren op 06-01-1908 in Zevenhuizen gem. Leek. Fenje is overleden op 16-06-1971 in Marum gem. Leek, 63 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.2 Jakobje Cazemier is geboren op 27-01-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4) en Trientje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13). Jakobje is overleden op 27-06-1936 in Nieuw Roden gem. Roden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1936.

Notitie bij Jakobje: Huwelijken, kinderen en de kleinkinderen

Gehuwd met x x en hun kinderen
V Johanna Teng 1892-1933
V Roelfke Teng 1895- gehuwd op 18 maart 1916, Roden, Drenthe, met Koene Zonneveld en hun kinderen
x x
x x
x x
M Andries Teng 1898-1905
M Hendrik Teng
M Take Teng 1904-1930
? NN Teng 1910-1910
Jakobje trouwde, 27 jaar oud, op 08-10-1892 in Leek met Roelf Teng. Roelf is een zoon van Roelf Teng en Tolke van der Lei. Roelf is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.3 Hendrik Cazemier is geboren op 25-03-1868 in Tolbert gem. Leek, zoon van Andries Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4) en Trientje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13). Hendrik is overleden op 07-01-1949 in Hoogekerk, 80 jaar oud. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 21-10-1893 in Leek [bron: Akte 16] met Bontje Feringa, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Bontje: Wettiging 1 kind.
Bontje is geboren op 01-11-1871 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Eppe Feringa en Trientje Postema. Bontje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.7 Fenje Cazemier is geboren op 17-08-1877 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4) en Trientje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13). Fenje is overleden op 23-09-1971 in Zuidwolde gem. Bedum, 94 jaar oud.

Notitie bij Fenje: V Trientje Oosterbeek 1906-1986
M Harm Oosterbeek 1907-1907
V Anje Oosterbeek 1908-1981
V Aafke Oosterbeek 1909-
V Harmina Berendina Oosterbeek 1911-
V Andrea Johanna Oosterbeek 1911-
M Harm Berend Oosterbeek 1918
Fenje trouwde, 27 jaar oud, op 10-06-1905 in Bedum met Eijans Oosterbeek, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fenje en Eijans: huwelijk: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven - www.allegroningers.nl - Huwelijk 10-06-1905 Bedum

Bruidegom Eijans Oosterbeek, arbeider
Geboren Haren
Vader Harm Oosterbeek, landgebruiker
Moeder Anje Timmer

Bruid Fenje Cazemier
Geboren Zevenhuizen, gem. Leek
Vader Andries Cazemier
Moeder Trientje Deelstra

Bron Huwelijksregister Bedum 1905
Eijans is geboren op 15-11-1878 in Haren, zoon van Harm Oosterbeek en Anje Timmer. Eijans is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9 Rensktje Cazemier is geboren op 04-09-1883 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4) en Trientje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13). Rensktje is overleden op 24-11-1964 in Bakkeveen, 81 jaar oud. Zij is begraven in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf [bron: Jurjen de Boer].

Notitie bij Rensktje: M Andries Gorter 1908-1988
M Anne Gorter 1910
M Hendrik Gorter 1913-1992
V Trientje Gorter 1916
Rensktje trouwde, 21 jaar oud, op 15-04-1905 in Leek met Klaas Gorter, 27 jaar oud. Klaas is geboren op 29-09-1877 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, zoon van Anne Gerkes Gorter en Johantje Klazes de Jong. Klaas is overleden op 28-06-1951 in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf, 73 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Broer: Bonne Annes Gorter • Gerke Annes (2) Gorter • Gerke Annes (1) Gorter • Uilke Annes Gorter

Kinderen van Rensktje en Klaas:
1 Bontje Gorter. Bontje is overleden.
2 Andries Gorter, geboren op 13-02-1908 in Ooststellingwerf. Andries is overleden op 01-12-1988, 80 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf.
Notitie bij Andries: Huwelijken en kinderen

Gehuwd met Hillechien Hof 1912-2000 en hun kinderen
3 Anne Gorter, geboren op 13-09-1910 in Ooststellingwerf. Anne is overleden.
4 Hendrik Gorter, geboren op 11-03-1913 in Ooststellingwerf. Hendrik is overleden op 14-06-1992, 79 jaar oud. Hij is begraven in Haulerwijk gem. Ooststellingwerf.
Notitie bij Hendrik: Huwelijken

Gehuwd met Doetje Veenstra 1913-1990
5 Trientje Gorter, geboren op 04-03-1916 in Ooststellingwerf Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.10 Andries Cazemier is geboren op 29-10-1887 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Andries Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4) en Trientje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13). Andries is overleden. Andries trouwde, 23 jaar oud, op 28-10-1911 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 30.] met Aaltje van Hoorn, 20 of 21 jaar oud. Aaltje is geboren in 1890 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jan van Hoorn en Grietje Drent. Aaltje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.14.1 Aafke Deelstra is geboren op 24-11-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hinderikus Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.14) en Jantje Kalfsbeek.

Notitie bij de geboorte van Aafke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 172
Aangiftedatum: 26-11-1879
Kind Aafke Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 24-11-1879
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hinderikus Deelstra
Moeder Jantje Kalfsbeek
Aafke is overleden op 01-03-1961 in Roden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 01-03-1961 in Roden [bron: Online Begraafplaatsen].
Notitie bij overlijden van Aafke: Overledene:
Aafke Deelstra
Geslacht:
Vrouw
Geboorteplaats:
Leek
Leeftijd:
81 jaar
Beroep:
zonder

Vader:
Hinderikus Deelstra
Geslacht:
Man

Moeder:
Jantje Kalfsbeek
Geslacht:
Vrouw

Relatie:
Jogchum Zwaanstra
Geslacht:
Man

relatie2:
Folkert Lodewegen
Relationtype:
Weduwnaar
Geslacht:
Man

Gebeurtenis:
Overlijden
Datum:
woensdag 1 maart 1961
Plaats:
Roden

Documenttype:
BS Overlijden
Erfgoedinstelling:
Drents ArchiefDrents Archief
Plaats instelling:
Assen
Collectiegebied:
Drenthe
Archief:
0167.021
Registratienummer:
1961
Documentnummer:
5
Registratiedatum:
1 maart 1961
Plaats:
Roden
AkteSoort:
Overlijden
Notitie bij Aafke: Vertrekt 24-05-1898 naar Marum.
Aafke trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1909 in Leek met Folkert Lodewegen, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aafke en Folkert: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 18
Datum: 15-05-1909
Bruidegom Folkert Lodewegen
Geboorteplaats: Kommerzijl gem. Grijpskerk
Bruid Aafke Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader bruidegom Johannes Lodewegen
Moeder bruidegom Aagtje van der Meulen
Vader bruid Hinderikus Deelstra
Moeder bruid Jantje Kalfsbeek
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; bruidegom 25 jaar; bruid 29 jaar
Folkert is geboren in 1884 in Kommerzijl gem. Grijpskerk, zoon van Johannes Lodewegen en Aagtje van der Meulen. Folkert is overleden op 15-11-1918 in Zevenhuizen gem. Leek, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Folkert: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 77
Aangiftedatum: 15-11-1918
Overledene Folkert Lodewegen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-11-1918
Leeftijd: 34
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Johannes Lodewegen
Moeder Aagtje van der Meulen
Partner Aafke Deelstra
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Kommerzijl; beroep overl.: arbeider; beroep vader: arbeider

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.1 Martje Hut is geboren op 31-07-1869 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15). Martje is overleden op 18-08-1954, 85 jaar oud. Martje trouwde, 23 jaar oud, op 13-08-1892 in Leek met Bonne Drenth, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Martje en Bonne: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 29
Datum: 13-08-1892
Bruidegom Bonne Drenth
Geboorteplaats: Smilde
Bruid Martje Hut
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Berend Drenth
Moeder bruidegom Jantje Stobbe
Vader bruid Henderikus Hut
Moeder bruid Roelfke Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: schipper; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep moeder bruidegom: schipper; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar
Bonne is geboren op 29-11-1864 in KLoosterveen gem. Smilde, zoon van Berend Jacobs Drenth en Jantje Klazes Stobbe.
Notitie bij de geboorte van Bonne: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.027
Inventarisnr: 1864
Gemeente: Smilde
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 181
Aangiftedatum: 30-11-1864
Kind Bonne Drenth
Geslacht: M
Geboortedatum: 29-11-1864
Geboorteplaats: Kloosterveen (Smilde)
Vader Berend Drenth
Moeder Jantje Stobbe
Nadere informatie beroep vader: arbeider; leeftijd vader: 43; beroep moeder: zonder
Bonne is overleden.

Kind van Martje en Bonne:
1 Roelfke Drenth, geboren op 23-01-1894 in Middelstum. Roelfke is overleden op 30-06-1959 in Amsterdam, 65 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2 Johannes Hut is geboren op 20-11-1870 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15). Johannes is overleden op 15-01-1955 in Zevenhuizen gem. Leek, 84 jaar oud. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1896 in Leek met Frouktje Feenstra, 29 jaar oud. Frouktje is geboren op 25-02-1867 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Derk Feenstra en Frouktje van der Linde. Frouktje is overleden op 13-02-1953 in Zevenhuizen gem. Leek, 85 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Frouktje:

1 Henderikus Hut, geboren op 01-04-1897 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.
2 Frouktje Hut, geboren op 26-11-1898 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.2.
3 Roelf Hut, geboren op 06-08-1900 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.3.
4 Derktje Hut, geboren op 14-05-1902 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.4.
5 Martje Hut, geboren op 05-04-1905 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.4 Karst Hut is geboren op 08-01-1874 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15). Karst is overleden op 10-11-1929 in Groningen, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1929.

Notitie bij overlijden van Karst: Overledene: Karst Hut
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Zevenhuizen (Leek)
Leeftijd: 55 jaar
Beroep: zonder
Vader: Henderikus Hut
Geslacht: Man
Moeder: Roelfke Deelstra
Geslacht: Vrouw
Relatie: Janke Houtsma
Relatiesoort: Echtgenote
Geslacht: Vrouw
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: zondag 10 november 1929
Plaats: Groningen
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Drents ArchiefDrents Archief
Plaats instelling: Assen
Collectiegebied: Drenthe
Archief: 0167.021
Registratienummer: 1929
Documentnummer: 65
Registratiedatum: 20 november 1929
Plaats: Roden
AkteSoort: Uittreksel
Karst trouwde, 29 jaar oud, op 21-03-1903 in Roden [bron: Huwelijksacte nr. 3.] met Janke Houtsma, 22 jaar oud. Janke is geboren op 25-06-1880 in De Wilp gem. Marum, dochter van Frans Houtsma en Tjitske Jans Baron.
Notitie bij de geboorte van Janke: Kind: Janke Houtsma
Geslacht: Vrouw
Geboorteplaats: De Wilp gem. Marum
Geboortedatum: vrijdag 25 juni 1880
Vader: Frans Houtsma
Leeftijd: 30
Beroep: arbeider
Moeder: Tjitske Baron
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: vrijdag 25 juni 1880
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 62
Registratiedatum: 26 juni 1880
Plaats: Marum
Janke is overleden op 06-09-1964 in Terheijl gem. Roden, 84 jaar oud.
Notitie bij Janke: 24-6-1880?

Kinderen van Karst en Janke:
1 Henderikus Hut, geboren op 07-01-1904 in Terheijl gem. Roden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.4.1.
2 Frans Hut, geboren op 20-11-1905 in Terheijl gem. Roden. Frans is overleden op 15-12-1996 in Zuidhorn, 91 jaar oud.
3 Johannes Hut, geboren op 10-10-1908 in Terheijl gem. Roden. Johannes is overleden op 18-12-1997 in Garsthuizen, 89 jaar oud.
4 Tjitske Hut, geboren op 18-12-1912 in Terheijl gem. Roden. Tjitske is overleden op 17-09-2008 in Leek, 95 jaar oud. Zij is begraven in Roden.
5 Roelfke Hut, geboren op 06-04-1915 in Terheijl gem. Roden. Roelfke is overleden op 10-12-1997 in Zuidhorn, 82 jaar oud.
Notitie bij Roelfke: Gehuwde naam: Veldsema
6 Riemke Maartje (Rika) Hut, geboren op 06-06-1920 in Terheijl gem. Roden. Rika is overleden op 30-01-1991 in Terheijl gem. Roden, 70 jaar oud.
Notitie bij Rika: Gehuwde naam: bouwsema

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.5 Aafke Hut is geboren op 25-10-1875 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15). Aafke is overleden op 26-03-1967 in Winschoten, 91 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek. Aafke trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1905 in Hoogkerk met Pieter Westerloo, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 07-12-1878 in Noordhorn. Pieter is overleden op 24-07-1966 in Winschoten, 87 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.6 Luktje Hut is geboren op 29-09-1877 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15). Luktje is overleden op 14-01-1968 in Roden, 90 jaar oud. Luktje trouwde, 34 jaar oud, op 11-05-1912 in Roden [bron: Huwelijksacte nr. 11] met Jannes Postema, 42 jaar oud. Jannes is geboren op 15-08-1869 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Iwe Postema en Stientje Koenes. Jannes is overleden op 08-06-1933 in Oostindie gem. Leek, 63 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.7 Trientje Hut is geboren op 22-07-1879 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15). Trientje is overleden op 28-03-1966 in Hoogkerk, 86 jaar oud. Trientje trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1904 in Aduard met Rienk Mosselaar, 23 jaar oud. Rienk is geboren op 20-01-1881 in Grijpskerk, zoon van Wieger Mosselaar en Geertje Hoeksema. Rienk is overleden op 11-04-1956 in Hoogkerk, 75 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.8 Jan Hut is geboren op 18-12-1881 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15). Jan is overleden op 16-11-1971 in Zevenhuizen gem. Leek, 89 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 25-05-1912 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 32] met Antje Pruim, 28 jaar oud. Antje is geboren op 07-03-1884 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Thomas Pruim en Jantje Jansen. Antje is overleden op 12-04-1961 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.9 Hendrik Hut is geboren op 02-06-1886 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15). Hendrik is overleden op 15-06-1966 in Assen, 80 jaar oud. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 08-07-1916 in Roden [bron: Huwelijksacte nr. 26] met Geertje Huberts, 36 jaar oud. Geertje is geboren op 24-02-1880 in Nietap gem. Roden, dochter van Jacob Huberts en Geertien Geersing. Geertje is overleden op 18-12-1943 in Nietap gem. Roden, 63 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.10 Alberdina Hut is geboren op 24-08-1890 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Henderikus Hut en Roelfke Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15). Alberdina is overleden op 28-11-1968 in Hoogkerk, 78 jaar oud. Alberdina trouwde, 19 jaar oud, op 28-08-1909 in Hoogkerk met Hendrik Gorter, 18 jaar oud. Hendrik is geboren op 01-02-1891 in Hoogkerk, zoon van Pieter Gorter en Geertje Tuinstra. Hendrik is overleden op 27-12-1948 in Hoogkerk, 57 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.1 Aafke Deelstra is geboren op 01-12-1876 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Alle Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16) en Foktje Kalfsbeek.

Notitie bij de geboorte van Aafke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 155
Aangiftedatum: 02-12-1876
Kind Aafke Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 01-12-1876
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Alle Deelstra
Moeder Fokje Kalfsbeek
Aafke is overleden op 06-05-1968 in Roden, 91 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij overlijden van Aafke: Graf D031
Notitie bij Aafke: Dochter: Fokje Kuiper
Dochter: Henderika Kuiper
Dochter: Jantje Kuiper
Dochter: Trijntje Kuiper
Zoon: Alle Kuiper
Aafke trouwde, 27 jaar oud, op 11-06-1904 in Leek [bron: Akte 33 gem. Leek] met Abel Kuiper, 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aafke en Abel: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 33
Datum: 11-06-1904
Bruidegom Abel Kuiper
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Bruid Aafke Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Hendrik Hendriks Kuiper
Moeder bruidegom Trijntje Kornelis Bakker
Vader bruid Alle Deelstra
Moeder bruid Fokje Klafsbeek
Nadere informatie beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 44 jaar; bruid 27 jaar
Abel is geboren op 17-02-1860 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik Hendriks Kuiper en Trijntje Bakker. Abel is overleden op 02-04-1937 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij overlijden van Abel: Graf D031

Detail resultaat: (Partner)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 31
Aangiftedatum: 02-04-1937
Overledene Abel Kuiper
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-04-1937
Leeftijd: 77
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Hendriks Kuiper
Moeder Trijntje Kornelis Bakker
Partner Aafke Deelstra
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie wonende te Zevenhuizen gem. Leek; geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: landbouwer

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.3 Johannes Deelstra is geboren op 09-09-1885 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Alle Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16) en Foktje Kalfsbeek.

Notitie bij de geboorte van Johannes: Deze geboortedatum staat op grafsteen.

geboorte: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 100
Aangiftedatum: 10-09-1883
Kind Johannes Deelstra
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 09-09-1883
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Alle Deelstra
Moeder Fokje Kalfsbeek
Nadere informatie beroep vader: arbeider;
Johannes is overleden op 18-11-1947 in Zevenhuizen gem. Leek, 62 jaar oud [bron: Grafsteen]. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij overlijden van Johannes: Graf D243

overlijden: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 57
Aangiftedatum: 19-11-1947
Overledene Johannes Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-11-1947
Leeftijd: 64
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Alle Deelstra
Moeder Foktje Kalfsbeek
Partner Grietje Turksma
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie wonende te Zevenhuizen gem. Leek; geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: landbouwer
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 14-10-1911 in Marum met Grietje Turksma, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Grietje: huwelijk: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Marum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 39
Datum: 14-10-1911
Bruidegom Johannes Deelstra
Geboorteplaats: Leek
Bruid Grietje Turksma
Geboorteplaats: Leek
Vader bruidegom Alle Deelstra
Moeder bruidegom Foktje Kalfsbeek
Vader bruid Wiebe Turksma
Moeder bruid Jantje Louwes
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 28 jaar; bruid 24 jaar
Grietje is geboren op 11-07-1887 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wiebe Turksma en Jantje Louwes.
Notitie bij de geboorte van Grietje: geboorte: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 66
Aangiftedatum: 11-07-1887
Kind Grietje Turksma
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 11-07-1887
Geboorteplaats: Leek
Vader Wiebe Turksma
Moeder Jantje Louwes
Nadere informatie beroep vader: arbeider;
Grietje is overleden op 14-03-1955 in Roden, 67 jaar oud [bron: Grafsteen]. Zij is begraven in Begraafplaats Zevenhuizen te Leek.
Notitie bij overlijden van Grietje: Gegevens staan op grafsteen.
Graf D243

Kinderen van Johannes en Grietje:
1 Fioktje Deelstra, geboren op 31-12-1911 in Zevenhuizen gem. Leek. Fioktje is overleden op 04-01-2003 in Roden, 91 jaar oud. Zij is begraven in Noordenveld te Roden.
Notitie bij Fioktje: Bruidegom: Hinderikus Scharft
Geboorteplaats: Roden
Leeftijd: 29 jaar
Beroep: klompenmaker
Bruid: Foktje Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Leeftijd: 26 jaar
Vader van de bruidegom: Harm Scharft
Beroep: Wagenmaker
Moeder van de bruidegom: Antje Uringa
Vader van de bruid: Johannes Deelstra
Beroep: Timmerman
Moeder van de bruid: Grietje Turksma
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: dinsdag 14 juni 1938
Gebeurtenisplaats: Leek
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Groninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Archief: 1642
Registratienummer: 351
Aktenummer: 48
Registratiedatum: 14 juni 1938
Akteplaats: Leek
Collectie: Bron: boek, Deel: 351, Periode: 1938
Boek: Huwelijksregister 1938
Aktesoort: huwelijk
2 Wiebe Deelstra, geboren op 30-06-1924 in Zevenhuizen gem. Leek. Wiebe is overleden op 27-02-1925 in Zevenhuizen gem. Leek, 7 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Wiebe: GrafD272

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.4 Wietske Deelstra is geboren omstreeks 1886 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Alle Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16) en Foktje Kalfsbeek. Wietske is overleden op 19-10-1972, ongeveer 86 jaar oud. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.

Notitie bij overlijden van Wietske: Graf D161
Wietske trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 24-11-1906 in Leek [bron: Huwelijksacte 49 Leek - Genlias] met Hendrik Russchen, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 05-11-1880 in Oosterwolde gem. Ooststellingerwerf, zoon van Jan Jannes Russchen en Trijntje Hendriks Engberts. Hendrik is overleden op 01-11-1943, 62 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Graf D161

Kind van Wietske en Hendrik:
1 Jan Russchen, geboren in 1917 in Zevenhuizen. Jan is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19.1 Johannes Vorenholt is geboren op 03-12-1882 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Geert Vorenholt en Hendriktje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19).

Notitie bij de geboorte van Johannes: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 136
Aangiftedatum: 04-12-1882
Kind Johannes Vorenholt
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 03-12-1882
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Geert Vorenholt
Moeder Hendriktje Deelstra
Johannes is overleden op 17-11-1954 in Nieuw Roden gem. Roden, 71 jaar oud. Hij is begraven in Nieuw Roden gem. Roden.
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde met Bontje de Jong. Bontje is geboren in 1883 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jan de Jong en Elsien Meinders Heerdt. Bontje is overleden.
Notitie bij Bontje: Dochter: Lemke Vorenholt

Kind van Johannes en Bontje:
1 Lemke Vorenholt. Lemke is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19.2 Pieter Vorenholt is geboren op 31-05-1884 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Geert Vorenholt en Hendriktje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19).

Notitie bij de geboorte van Pieter: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 62
Aangiftedatum: 31-05-1884
Kind Pieter Vorenholt
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 31-05-1884
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Geert Vorenholt
Moeder Hendriktje Deelstra
Nadere informatie ;
Pieter is overleden. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 11-03-1910 in Marum met Rensina Mulder, 24 of 25 jaar oud. Rensina is geboren in 1885, dochter van Wietze Mulder en Siebrig Ploegh. Rensina is overleden in 1970, 84 of 85 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Rensina:
1 Hennie Vorenholt. Hennie is overleden.
2 Geert Vorenholt, geboren op 09-09-1911 in Roden. Geert is overleden op 07-11-1911 in Terheijl gem. Roden, 1 maand oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19.5 Lemke Vorenholt is geboren op 09-04-1894 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Geert Vorenholt en Hendriktje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19).

Notitie bij de geboorte van Lemke: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 41
Aangiftedatum: 11-04-1894
Kind Lemke Vorenholt
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 09-04-1894
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Geert Vorenholt
Moeder Hendriktje Deelstra
Lemke is overleden. Lemke trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1918 in Leek met Derk Stuut, 28 of 29 jaar oud. Derk is geboren in 1889 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Willem Stuut en Antje Pater. Derk is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.1 Antje Hummel is geboren op 25-09-1849 in Nuis gem. Marum, dochter van Jenne Alberts Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3) en Trientje Rienks Pakes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1849 [bron: Akte 81 gem. Marum].

Notitie bij de geboorte van Antje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Marum
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 81
Aangiftedatum: 26-09-1849
Kind Antje Hummel
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 25-09-1849
Geboorteplaats: Nuis gem. Marum
Vader Jenne Hummel
Moeder Trientje Pakes
Nadere informatie beroep vader: bakkersknecht;
Antje is overleden op 29-04-1931 in Enschede, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1931 [bron: Akte 206 gem. Enschede].
Notitie bij overlijden van Antje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 4238
Gemeente: Enschede
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 206
Aangiftedatum: 29-04-1931
Overledene Antje Hummel
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 29-04-1931
Leeftijd: 81
Overlijdensplaats: Enschede
Vader Jenne Hummel
Moeder Trientje Pakes
Partner Roelof ten Oever
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboren te Marum
Antje trouwde, 27 jaar oud, op 30-09-1876 in Hoogeveen [bron: Akte 89 gem. Hoogeveen] met Roelof ten Oever.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Roelof: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.014
Inventarisnr: 1876
Gemeente: Hoogeveen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 89
Datum: 30-09-1876
Bruidegom Roelof ten Oever
Geboorteplaats: Hoogeveen
Bruid Antje Hummel
Geboorteplaats: Marum
Vader bruidegom Warner ten Oever
Moeder bruidegom Jacoba Aleida Esselbrugge
Vader bruid Jenne Hummel
Moeder bruid Trientje Pakes
Nadere informatie bruidegom: 24 jaar.; bruid: 27 jaar.
Roelof is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.2 Trientje Hummel is geboren op 17-11-1851 in Marum, dochter van Jenne Alberts Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3) en Trientje Rienks Pakes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1851 [bron: Akte 103 gem. Marum].

Notitie bij de geboorte van Trientje: Geboorte 17-11-1851
Kind Trientje Hummel
Geslacht v
Vader Jenne Alberts Hummel
Moeder Trientje Rinks Pakes
Bron Geboorteregister Marum 1851
Aktenummer 103
Trientje is overleden. Trientje trouwde, 21 jaar oud, op 09-07-1873 met Albert ter Stege.
Notitie bij het huwelijk van Trientje en Albert: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.014
Inventarisnr: 1873
Gemeente: Hoogeveen
Soort akte: HuwelijksakteAktenummer: 73
Datum: 09-07-1873
Bruidegom Arend ter Stege
Geboorteplaats: Hoogeveen
Bruid Trientje Hummel
Geboorteplaats: Marum
Vader bruidegom Jan ter Stege
Moeder bruidegom Zwaantje Schierbeek
Vader bruid Jenne Alberts Hummel
Moeder bruid Trientje Rinks Pakes
Nadere informatie bruidegom: 19 jaar.; bruid: 21 jaar.
Albert is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.3 Rink Hummel is geboren op 01-02-1854 in Nuis gem. Marum, zoon van Jenne Alberts Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3) en Trientje Rienks Pakes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1854 [bron: Akte 12 gem. Marum].

Notitie bij de geboorte van Rink: Geboorte 01-02-1854
Kind Rink Hummel
Geslacht m
Vader Jenne Alberts Hummel
Moeder Trientje Rinks Pakes
Bron Geboorteregister Marum 1854
Aktenummer 12
Rink is overleden op 08-05-1932 in Hoogeveen, 78 jaar oud.
Adres:
Noordscheschut 85, Hoogeveen
Rink trouwde, 27 jaar oud, op 26-03-1881 in Hoogeveen [bron: Akte 25] met Wolterdina Bomert, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rink en Wolterdina: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.014
Inventarisnr: 1881
Gemeente: Hoogeveen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 25
Datum: 26-03-1881
Bruidegom Rink Hummel
Geboorteplaats: Marum
Bruid Wolterdina Bomert
Geboorteplaats: Hoogeveen
Vader bruidegom Jenne Alberts Hummel
Moeder bruidegom Trientje Rinks Pakes
Vader bruid Willem Wolters Bomert
Moeder bruid Hendrikje Roelofs Wever
Nadere informatie bruidegom: 27 jaar.; bruid: 23 jaar.
Wolterdina is geboren op 25-01-1858 in Hoogeveen. Wolterdina is overleden op 10-08-1902 in Hoogeveen, 44 jaar oud.

Kind van Rink en Wolterdina:
1 Fransina Jantina Louisa Hummel, geboren op 13-10-1881 in Nieuweroord gem. Westerbork Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.3.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.4 Albert Hummel is geboren op 17-02-1856 in Zevenhuizen gem. Marum, zoon van Jenne Alberts Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3) en Trientje Rienks Pakes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1856 [bron: Akte 19 gem. Marum]. Albert is overleden op 07-08-1931 in Hoogeveen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1931 [bron: Akte 145 gem. Hoogeveen].

Notitie bij Albert: Willempje Bruinenberg, geboren 20-11-1858 te Avereest, overleden 17-5-1937 te Hoogeveen op 78 jarige leeftijd, begraven te Hoogeveen.

Gehuwd met Albert Hummel, geboren te Zevenhuizen op 19-2-1850, overleden op 7-8-1931 te Hoogeveen op 81 jarig leeftijd. Zoon van Jenne Alberts Hummel en Trientje Rinks Pakes.
Geboortedatum klopt niet. moet zijn 17-02-1856.

Albert en Willempje woonden aan de Wilhelminastraat 20 te Hoogeveen.
Albert trouwde, 52 jaar oud, op 06-08-1908 in Renkum [bron: akte 48] met Willempje Bruineberg, 49 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Willempje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 7893
Gemeente: Renkum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 48
Datum: 06-08-1908
Bruidegom Albert Hummel
Leeftijd: 52
Geboorteplaats: Zevenhuizen (Marum)
Bruid Willempje Bruineberg
Leeftijd: 49
Geboorteplaats: Avereest
Vader bruidegom Jenne Alberts Hummel
Moeder bruidegom Trientje Rinks Pakes
Vader bruid Albert Bruineberg
Moeder bruid Elisabeth Bonte
Nadere informatie beroep bg.: koopman; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: verveender; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: zonder beroep; beroep moeder bd.: zonder beroep
Willempje is geboren op 20-11-1858 in Avereest. Willempje is overleden op 17-05-1937 in Hoogeveen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1937 [bron: Akte 109 gem. Hoogeveen].
Notitie bij Willempje: Willempje Bruinenberg, geboren 20-11-1858 te Avereest, overleden 17-5-1937 te Hoogeveen op 78 jarige leeftijd, begraven te Hoogeveen.

Gehuwd met Albert Hummel, geboren te Zevenhuizen op 19-2-1850, overleden op 7-8-1931 te Hoogeveen op 81 jarig leeftijd. Zoon van Jenne Alberts Hummel en Trientje Rinks Pakes.

Albert en Willempje woonden aan de Wilhelminastraat 20 te Hoogeveen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.5 Jannes Hummel is geboren op 15-01-1858 in Marum, zoon van Jenne Alberts Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3) en Trientje Rienks Pakes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1858 [bron: Akte 6 gem. Marum].

Notitie bij de geboorte van Jannes: Geboorte 15-01-1858

Kind Jannes Hummel
Geslacht m

Vader Janne Alberts Hummel
Moeder Trientje Rinks Pakes

Bron Geboorteregister Marum 1858
Aktenummer 6
Jannes is overleden op 01-04-1925 in Arnhem, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannes: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8062
Gemeente: Arnhem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 237
Aangiftedatum: 03-04-1925
Overledene Jannes Hummel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-04-1925
Overlijdensplaats: Arnhem
Vader Jenne Alberts Hummel
Moeder Trientje Rinks Pakes
Partner Anna Harkema
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Marum; oud 67 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
Jannes trouwde, 26 jaar oud, op 01-03-1884 in Hoogeveen [bron: Akte 20] met Anna Harkema, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannes en Anna: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.014
Inventarisnr: 1884
Gemeente: Hoogeveen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 20
Datum: 01-03-1884
Bruidegom Jannes Hummel
Geboorteplaats: Marum
Bruid Anna Harkema
Geboorteplaats: Hoogeveen
Vader bruidegom Jenne Alberts Hummel
Moeder bruidegom Trientje Rinks Pakes
Vader bruid Jacob Harkema
Moeder bruid Anna Huisman
Nadere informatie bruidegom: 26 jaar.; bruid: 23 jaar.
Anna is geboren in 1861 in Hoogeveen. Anna is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.6 Gerrit Hummel is geboren op 15-03-1860 in Nuis gem. Marum, zoon van Jenne Alberts Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3) en Trientje Rienks Pakes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1860 [bron: Akte 30 gem. Marum].

Notitie bij de geboorte van Gerrit: Geboorte 15-03-1860

Kind Gerrit Hummel
Geslacht m

Vader Jenne Alberts Hummel
Moeder Trientje Rinks Pakes

Bron Geboorteregister Marum 1860
Aktenummer 30
Gerrit is overleden op 15-03-1949 in Hoogeveen, 89 jaar oud. Gerrit trouwde met Joukje Bosman. Joukje is overleden.

Kind van Gerrit en Joukje:
1 Jenne Hummel. Jenne is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.9 Cornelis Hummel is geboren op 18-08-1867 in Nieuweroord gem. Westerbork, zoon van Jenne Alberts Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3) en Trientje Rienks Pakes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1867 [bron: Akte 42 gem. Westerbork].

Notitie bij de geboorte van Cornelis: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.030
Inventarisnr: 1867
Gemeente: Westerbork
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 42
Aangiftedatum: 19-08-1867
Kind Cornelis Hummel
Geslacht: M
Geboortedatum: 18-08-1867
Geboorteplaats: Nieuweroord (Westerbork)
Vader Jenne Hummel
Moeder Trientje Pakes
Nadere informatie beroep vader: administrateur; leeftijd vader: 42; beroep moeder: zonder
Cornelis is overleden op 06-08-1934 in Winterswijk, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-08-1934 [bron: Akte 111 gem. Winterswijk].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9793
Gemeente: Winterswijk
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 111
Aangiftedatum: 07-08-1934
Overledene Cornelis Hummel
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 06-08-1934
Overlijdensplaats: Winterswijk
Vader Jenne Hummel
Moeder Trientje Pakes
Partner Grada Gesiena Nijweide
Relatie: Echtgenoot van
Nadere informatie Geboorteplaats: Westerbork; oud : 66 Jaar; beroep ovl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld; beroep partner: geen beroep vermeld
Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 11-09-1896 in Winterswijk [bron: Akte 72] met Grada Gesiena Nijweide, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Grada: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2468
Gemeente: Winterswijk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 72
Datum: 11-09-1896
Bruidegom Cornelis Hummel
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Westerbork
Bruid Grada Gesiena Nijweide
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Winterswijk
Vader bruidegom Jenne Hummel
Moeder bruidegom Trientje Pakes
Vader bruid Gerrit Jan Nijweide
Moeder bruid Hendrika Johanna Wassink
Nadere informatie beroep bg.: rijksambtenaar; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: verveender; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: radenmaker; beroep moeder bd.: zonder beroep
Grada is geboren in 1870. Grada is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5 Derk Holman is geboren op 02-10-1857 om 11:00 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Harm Holman en Lemke Alberts Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4). Derk is overleden op 12-03-1935 in Noordhorn, 77 jaar oud. Hij is begraven op 15-03-1935.

Notitie bij Derk: Gegevens gevonden op de site van Harm Westra
http://www.xs4all.nl/~hselling/kwwestra.htm

Landbouwer.

Dochter: Lemke Holman
Zoon: Wietse Holman
Derk trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1886 in Leek met Jakobje Louwes, 21 jaar oud. Jakobje is geboren op 07-01-1865 om 15:00 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wietse Louwes en Liefke Pool. Jakobje is overleden op 13-03-1932 in Zevenhuizen gem. Leek, 67 jaar oud.

Kind van Derk en Jakobje:
1 Harm Holman, geboren op 17-11-1886 om 14:00 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4 Jenne Hummel is geboren op 15-02-1861 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Alberts (Jannes) Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5) en Antje Baukes van der Veen.

Notitie bij de geboorte van Jenne: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 16-02-1861
Kind Jenne Hummel
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 15-02-1861
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jannes Hummel
Moeder Antje van der Veen
Jenne is overleden op 25-02-1939 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1939 [bron: Akte 133 Leeuwarden]. Hij is begraven in Leeuwarden.
Beroep:
Schipper
Jenne trouwde, 21 jaar oud, op 18-02-1882 in Leeuwarden [bron: Akte 0013] met Gooitske Oost, 20 jaar oud. Gooitske is geboren op 11-02-1862 in Grouw. Gooitske is overleden op 06-04-1939 in Huizum gem. Leeuwarderadeel, 77 jaar oud.
Notitie bij Gooitske: overleden op 6 april 1939 te Huizum (Leeuwarderadeel),
dochter van Gerrit Libbes Oost en Bontje Andries Feenstra.

Kinderen van Jenne en Gooitske:
1 Jannes Hummel, geboren op 16-03-1883 in Oostwold gem. Leek. Jannes is overleden op 26-02-1960 in Leeuwarden, 76 jaar oud.
Notitie bij Jannes: Trouwde op 10 februari 1909 te Leeuwarden met Tetje Ferwerda, geboren op 3 december 1886 te Leeuwarden, overleden op 19 maart 1966 te Leeuwarden, dochter van Mient Ferwerda en Corneliske van der Wal.

Uit dit huwelijk:

1 Gooitske Hummel, geboren op 30 december 1909 te Leeuwarden (in het schip), overleden op 5 januari 2001 te Groningen. Trouwde op 22 juni 1938 te Leeuwarden met Wiebe van der Werf, geboren op 30 september 1910 te (?), overleden op 31 maart 1987te Groningen, zoon van Wiebe van der Werf en Ybeltje Poelstra.
2 Mient Hummel, geboren op 30 november 1919 te Leeuwarden Volgt 11-by.
2 Bontje Hummel, geboren op 31-08-1884 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Bontje: Aan boord van het schip.
Bontje is overleden op 11-11-1884 in Leeuwarden, 2 maanden oud.
3 Gerrit Hummel, geboren op 27-11-1885 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.
4 Antje Hummel, geboren op 02-08-1887 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.4.
5 Albert Hummel, geboren op 04-08-1889 in Huizem Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.5.
6 Johannes (Joe) Hummel, geboren op 27-05-1891 in Sneek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.
7 Bauke Hummel, geboren op 04-04-1893 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.7.
8 Libbe (Layne) Hummel, geboren op 11-01-1895 in Zwolle Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.
9 Bontje Hummel, geboren op 05-04-1897 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9.
10 Pietje Hummel, geboren op 03-12-1898 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.10.
11 Hiltje Hummel, geboren op 06-05-1901 in Hoogezand Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.11.
12 Jenne (Jim) Hummel, geboren op 14-10-1904 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5 Bauke Hummel is geboren op 07-11-1862 in Leeuwarden, zoon van Johannes Alberts (Jannes) Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5) en Antje Baukes van der Veen. Bauke is overleden op 18-01-1941 in Groningen, 78 jaar oud.

Beroep:
Schipper
Bauke:
(1) trouwde met Froukina Oosterhof. Froukina is overleden.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1885 met Taetske Sipkens, 21 jaar oud. Taetske is geboren op 09-03-1864 in Leeuwarden, dochter van Fokke Aukes Sipkens en Antje Hanzes Jager. Taetske is overleden op 14-02-1921 in Groningen, 56 jaar oud.
Notitie bij Taetske: Broer: Hans (John) Sipkes

Kinderen van Bauke en Taetske:
1 Siets Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.1.
2 Fokke Hummel, geboren op 07-07-1887 in Leeiwarden. Fokke is overleden op 28-08-1888 in Leeuwarden, 1 jaar oud.
3 Jannes Hummel, geboren op 13-05-1889 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.
4 Fokke Hummel, geboren op 10-09-1891 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.4.
5 Antje Hummel, geboren op 12-03-1894 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.5.
6 Anna Hummel, geboren op 30-09-1895 in Groningen Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.6.
7 Auke Hummel, geboren op 22-09-1897 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.7.
8 Sietske Hummel, geboren op 26-07-1900 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Sietske: Geboorteakte Leeuwarden, 1900
Aangiftedatum 26 juli 1900, akte nr. 475
Sietske Hummel, geboren 26 juli 1900
Dochter van Bauke Hummel en Taetske Sipkens
Sietske is overleden.
9 Hiltje Hummel, geboren in 1904 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.9.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6 Hiltje Hummel is geboren op 19-06-1864 in Stroobos gem. Achtkarspelen [bron: Akte 0156 gem. Achtkarspelen], dochter van Johannes Alberts (Jannes) Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5) en Antje Baukes van der Veen.

Notitie bij de geboorte van Hiltje: BS Geboorte met Hiltje Hummel

Kind Hiltje Hummel
Geboortedatum 19-06-1864
Geboorteplaats Stroobos
Geslacht Vrouw
Vader Johannes Alberts Hummel
Beroep Schipper
Leeftijd 34 jaar
Woonplaats Zevenhuizen
Moeder Antje Baukes van der Veen
Woonplaats Zevenhuizen
Gebeurtenis
Geboorte Datum 19-06-1864
Gebeurtenisplaats Stroobos
Documenttype BS Geboorte
Erfgoedinstelling AlleFriezen
Plaats instelling Leeuwarden
Collectiegebied Friesland
Archief 30-01
Registratienummer 1036
Aktenummer 0156
Registratiedatum 20-06-1864
Akteplaats Achtkarspelen
Collectie Archiefnaam: Burgerlijke Stand Achtkarspelen - Tresoar, Bron: boek, Deel: 1036, Periode: 1864
Boek Geboorteregister 1864
Hiltje is overleden op 06-09-1954 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij Hiltje: Weduwe van Derk Bot.
Hiltje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 21-07-1888 in Leeuwarden met Derk Bot, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hiltje en Derk: BS Huwelijk met Derk Bot

Bruidegom Derk Bot
Beroep Schipper
Geboorteplaats Martenshoek
Leeftijd 24 jaar
Bruid Hiltje Hummel
Geboorteplaats Stroobos
Leeftijd 24 jaar
Vader van de bruidegom Harm Dirks Bot
Moeder van de bruidegom Anna Fredriks Reis
Vader van de bruid Jannes Hummel
Moeder van de bruid Antje Baukes van der Veen
Gebeurtenis Huwelijk
Datum 21-07-1888
Gebeurtenisplaats Leeuwarden
Documenttype BS Huwelijk
Erfgoedinstelling AlleFriezen
Plaats instelling Leeuwarden
Collectiegebied Friesland
Archief 1002
Registratienummer 3613A
Aktenummer 0118
Registratiedatum 21-07-1888
Akteplaats Leeuwarden
Collectie Archiefnaam: Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941 - Historisch Centrum Leeuwarden, Deel: 361...
Boek Huwelijksregister 1888
AkteSoort Huwelijksakte
Derk is geboren op 05-10-1863 in Martenshoek gem. Hoogezand, zoon van Harm Derks Bot en Anna Frederiks Reis.
Notitie bij de geboorte van Derk: BS Geboorte met Derk Bot

Kind
Derk Bot
Geboortedatum
05-10-1863
Geboorteplaats
Martenshoek gem. Hoogezand
Geslacht
Man

Vader
Harm Derks Bot
Beroep
Schipper
Leeftijd
42 jaar

Moeder
Anna Fredriks Reis

Gebeurtenis
Geboorte
Datum
05-10-1863
Gebeurtenisplaats
Martenshoek gem. Hoogezand

Documenttype
BS Geboorte
Erfgoedinstelling
Groninger Archieven
Plaats instelling
Groningen
Collectiegebied
Groningen
Aktenummer
182
Registratiedatum
06-10-1863
Akteplaats
Hoogezand
Collectie
Bron: boek, Periode: 1863
Boek
Geboorteregister 1863
Derk is overleden op 13-08-1892 in Leeuwarden, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan vóór 1894.
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 31-03-1894 in Wildervank gem. Stadskanaal [bron: Acte 13.] met Pieter Huizinga, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hiltje en Pieter: BS Huwelijk met Pieter Huizinga
Bruidegom Pieter Huizinga
Beroep Schipper
Geboorteplaats Eenrum
Leeftijd 33 jaar
Bruid Hiltje Hummel
Geboorteplaats Achtkarspelen
Leeftijd 29 jaar
diversen weduwe van Derk Bot
Vader van de bruidegom Jelte Huizinga
Moeder van de bruidegom Aaltje van Dijk
Vader van de bruid Jannes Alberts Hummel
Beroep Schipper
Moeder van de bruid Antje Baukes van der Veen
Gebeurtenis Huwelijk
Datum 31-03-1894
Gebeurtenisplaats Wildervank
Documenttype BS Huwelijk
Erfgoedinstelling Groninger Archieven
Plaats instelling Groningen
Collectiegebied Groningen
Aktenummer 13
Registratiedatum 31-03-1894
Akteplaats Wildervank
Collectie Bron: boek, Periode: 1894
Boek Huwelijksregister 1894
AkteSoort huwelijk
Pieter is geboren op 15-02-1861 in Westernieland gem. Eenrum, zoon van Jelte Huizinga en Aaltje van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1861 [bron: Akte 17 gem. Eenrum].
Notitie bij de geboorte van Pieter: BS Geboorte met Pieter Huizinga

Kind Pieter Huizinga
Geboortedatum 15-02-1861
Geboorteplaats Westernieland gem. Eenrum
Geslacht Man
Vader Jelte Huizinga
Beroep daglooner
Leeftijd 32 jaar
Moeder Aaltje van Dijk
Beroep dagloonster
Gebeurtenis Geboorte
Datum 15-02-1861
Gebeurtenisplaats Westernieland gem. Eenrum
Documenttype BS Geboorte
Erfgoedinstelling Groninger Archieven
Plaats instelling Groningen
Collectiegebied Groningen
Aktenummer 17
Registratiedatum 16-02-1861
Akteplaats Eenrum
Collectie Bron: boek, Periode: 1861
Boek Geboorteregister 1861
Pieter is overleden in 1932, 70 of 71 jaar oud. Pieter is weduwnaar van Geesje Bot (±1861-vóór 1894), met wie hij trouwde op 05-02-1887 in Wildervank [bron: Akte 4].
Notitie bij Pieter: Weduwnaar van Geesje Bot en zwager van Derk Bot, de echtgenoot van Hiltje Hummel.
Beroep:
Schipper

Kinderen van Hiltje en Derk:
1 Anna Bot, geboren op 26-08-1889 in Groningen Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.
2 Jannes Bot, geboren op 02-10-1890 in Stadskanaal gem. Ontwedde [bron: Akte 261 gem. Onstwedde] Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.2.
3 Antje Bot, geboren op 01-09-1891 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Antje: BS Geboorte met Antje Bot

Kind
Antje Bot
Geboortedatum
01-09-1891
Geboorteplaats
Groningen
Geslacht
Vrouw

Vader
Derk Bot
Beroep
Schipper
Leeftijd
27 jaar

Moeder
Hiltje Hummel

Gebeurtenis
Geboorte
Datum
01-09-1891
Gebeurtenisplaats
Groningen

Documenttype
BS Geboorte
Erfgoedinstelling
Groninger Archieven
Plaats instelling
Groningen
Collectiegebied
Groningen
Aktenummer
1135
Registratiedatum
02-09-1891
Akteplaats
Groningen
Collectie
Bron: boek, Periode: 1891
Boek
Geboorteregister 1891
Opmerking
ouders wonende te Wildervank
Antje is overleden op 19-08-1894 in Stadskanaal, 2 jaar oud [bron: Akte 195 gem. Onstwedde].
4 Harmke Bot, geboren op 17-02-1893 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.4.
Kinderen van Hiltje en Pieter:
1 Aaltje Huizinga, geboren op 04-11-1894 in Veur Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.
2 Jelte Huizinga, geboren op 11-10-1896 in Buren(GLD). Jelte is overleden op 24-11-1917 in Rotterdam, 21 jaar oud.
3 Antje Huizinga, geboren op 14-09-1898 in Doesburg Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.7.
4 Anke Huizinga, geboren op 11-11-1899 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Anke is overleden.
5 Jacobus Huizinga, geboren op 22-06-1901 in Nieuwer-Amstel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.9.
6 Anke Huizinga, geboren in 1903 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.10.
7 Jantje Huizinga, geboren op 28-03-1908 in Rotterdam. Jantje is overleden op 12-02-1911 in Rotterdam, 2 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.9 Gerben Hummel is geboren op 07-03-1870 in Leeuwarden, zoon van Johannes Alberts (Jannes) Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5) en Antje Baukes van der Veen. Gerben is overleden op 27-07-1937 in Leeuwarden, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1937 [bron: Akte 0499 gem. Leeuwarden]. Gerben trouwde, 21 jaar oud, op 09-04-1891 in Menaldumadeel [bron: Akte 0002] met Willemke Hiemstra, 20 of 21 jaar oud. Willemke is geboren in 1870 in Deinum. Willemke is overleden op 30-08-1955 in Marssum, 84 of 85 jaar oud.

Kinderen van Gerben en Willemke:

1 Pietje Hummel, geboren op 24-04-1892 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1892 [bron: Akte 0120 gem. Menaldumadeel]. Pietje is overleden op 09-09-1963, 71 jaar oud.
2 Antje Hummel, geboren op 20-04-1894 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1894 [bron: Akte 0094 gem. Menaldumadeel]. Antje is overleden op 22-12-1959 in Leeuwarden, 65 jaar oud.
3 Jitske Hummel, geboren op 28-06-1897 in Menaldumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1897 [bron: Akte 0134 gem. Menaldumadeel]. Jitske is overleden.
4 Trientje Hummel, geboren op 17-12-1901 in Martenshoek gem. Hoogezand. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1901 [bron: Akte 324 gem. Hoogezand]. Trientje is overleden op 15-04-1931 in Leeuwarden, 29 jaar oud.
5 Douwe Hummel, geboren op 10-09-1904 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1904 [bron: Akte 1372 gem. Groningen]. Douwe is overleden.
6 Jannes Hummel, geboren op 04-03-1908 in Leeuwarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1908 [bron: Akte 0182 gem. Leeuwarden]. Jannes is overleden.

voorouders-deelstra-dijkstra.jpg
2 Voorouders-Deelstra-Dijkstra

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1 Andries Deelstra (afb. 2) is geboren op 03-10-1857 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hendrik (Hindrik) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2) en Anna Hofstee.

Notitie bij de geboorte van Andries: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 117
Aangiftedatum: 05-10-1857
Kind Andries Deelstra
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 03-10-1857
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
Nadere informatie beroep vader: schipper
Andries is overleden op 01-02-1914 in Zevenhuizen gem. Leek, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Andries: Burgerlijke stand - gemeente: Leek - overlijdensakte nummer: 12 -
aangiftedatum: 02-02-1914:
Andries Deelstra,
overlijdensdatum: 01-02-1914,
leeftijd: 56,
overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek.
Vader: Hendrik Deelstra.
Moeder: Anna Hofstee.
Partner: Antje Dijkstra. Relatie: echtgenoot.
Nadere informatie: geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij Andries: Andries Hendriks Deelstra ?

Deelstra A. H. te Zevenhuizen betreft een in werking stelling op 30-12-1884 eener Stoombootdienst tussen tussen Wilp (Gem. Marum) in de vaart bij Postema I. en Groningen en tusschen Wilp (Gem. Marum) en Leeuwarden met het schip de Dolfijn, met vermelding van tussenstops vertrektijden en tarieven ook een gedrukt aanplakbiljet aanwezig door hem ondertekend enz. tevens de aankondiging dat de dienst wordt gestaakt op 01-02-1885 , jaar 1885 ( 8)

Deelstra A. H. te Zevenhuizen betreft een in werking stelling eener Stoombootdienst tussen Leek en Leeuwarden met het schip de Antilope met vermelding van tussenstops vertrektijden en tarieven ook een gedrukt aanplakbiljet aanwezig door hem ondertekend enz. jaar 1884 (2 akten maal 4)
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel
Beroep:
Schipper (Stoombootkapitein)
Andries trouwde, 21 jaar oud, op 18-08-1879 in Dantumadeel [bron: Acte 69 gem. Dantumadeel] met Antje Dijkstra, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Antje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-08
Inventarisnr: 2026
Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 69
Datum: 18-08-1879
Bruidegom Andries Deelstra
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Zevenhuizen, provincie Groningen
Bruid Antje Pieters Dijkstra
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Wouterswoude
Vader bruidegom Hendrik Deelstra
Moeder bruidegom Anna Hofstee
Vader bruid Pieter Reitses Dijkstra
Moeder bruid Sibbeltje Hendriks Posthumus
Antje is geboren op 24-07-1857 in Wouterswoude, dochter van Pieter Reitses Dijkstra en Sibbeltje Hendriks Postmus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1857 [bron: blad nr. 67 Dantumadeel].
Notitie bij de geboorte van Antje: Kind: Antje Dijkstra
Geslacht: Vrouw
Geboortedatum: vrijdag 24 juli 1857
Vader: Pieter Reitzes Dijkstra
Moeder: Sibbeltje Hendriks Posthumus
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: vrijdag 24 juli 1857
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: TresoarTresoar
Plaats instelling: Leeuwarden
Collectiegebied: Friesland
Pagina: 67
Registratiedatum: 25 juli 1857
Plaats: Dantumadeel
Antje is overleden op 07-02-1933 in Zuidlaren, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1933 [bron: Akte 17 gem. Zuidlaren].
Notitie bij overlijden van Antje: Antje Dijkstra overledene Deelstra
Zuidlaren, overlijdensakte, 7 februari 1933, aktenr. 17
Overledene: Antje Dijkstra, geboren te Dantumadeel; beroep: zonder; overleden te Zuidlaren op 07-02-1933; oud: 75 jaren, dochter van Pieter Reitses Dijkstra en Sibbeltje Hendriks Posthumus.
Gehuwd geweest met Andries Deelstra, overleden.
NB. woonplaats Leek.
Notitie bij Antje: Antje Pieters Dijkstra en haar familie komen uit Driessum en waren (rijke)
boeren. Antje heeft heel wat ellende ( 12 kinderen, waarvan 4 in leven gebleven) meegemaakt met haar Deelstra. De erfenis van Antje is in de aankoop van stoomschepen gaan zitten en dat is later geen succes gebleken.
Andries Hendrik Deelstra was te trots (zo gaat het verhaal in de familie) om zijn eigen familie te groeten op straat.

Ze woonden op een klein schip ( 80 ton) in het Hoofdiep bij de Jonkersvaart.

In 1895 is Antje naar een krankzinnigen gesticht gegaan. Eerst in krankzinnigengesticht Bloemendaal in Loosduinen bij Den Haag en later in krankzinnigengesticht Dennenoord in Zuidlaren. Jouw voorvader Pieter Deelstra heeft haar regelmatig bezocht en goed verzorgd (volgens de archieven).
Haar graf is betaald van de verkoop van de gouden oorijzers.
Adressen:
vanaf 1895     Loosduinen (Opgenomen in krankzinnigengesticht aldaar)
tot 07-02-1933     E, Zuidlaren (Opgenomen in krankzinnigengesticht aldaar.
Gebeurtenis Registratie
Datum 24-07-1857
Documenttype Bevolkingsregister
Erfgoedinstelling Drents Archief
Plaats instelling Assen
Collectiegebied Drenthe
Archief 2001.32
Registratienummer 23
Registratiedatum 24-07-1857
Akteplaats Zuidlaren - Dennenoord
Collectie Deel: 23
Boek Groep I - patiënten, nummer 1891-2995, 1911-1920)
Beroep:
Schippersche

Kinderen van Andries en Antje:
1 Hendrik Deelstra, geboren op 13-08-1880 in Driesum gem. Dantumadeel [bron: Akte nr. A250 dd 14-08-1880 Genlias] Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.
2 Pieter Deelstra, geboren op 02-10-1881 in Zevenhuizen gem. Leek. Pieter is overleden op 06-10-1881 in Zevenhuizen gem. Leek, 4 dagen oud.
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel
3 Sibbeltje Annette Deelstra, geboren op 17-06-1883 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.3.
4 Pieter Deelstra, geboren op 28-05-1885 in Driesum gem. Dantumadeel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.
5 Klaas Deelstra, geboren op 19-01-1887 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1887 [bron: Akte A21 gem. Dantumadeek].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 21
Aangiftedatum: 20-01-1887
Kind Klaas Deelstra
Geslacht: M
Geboortedatum: 19-01-1887
Vader Andries Deelstra
Moeder Antje Dijkstra
Klaas is overleden op 22-01-1887 in Dantumadeel, 3 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 14
Aangiftedatum: 24-01-1887
Overledene Klaas Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-01-1887
Vader Andries Deelstra
Moeder Antje Dijkstra
Partner
Nadere informatie Leeftijd: 2 dagen
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel
6 Anna Sibbelina Deelstra, geboren op 12-08-1888 in Dantumadeel [bron: Akte nr. A209 dd. 14-08-1888 gem. Dantumadeel]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1888 [bron: Acte 209 gemeente Dantumadeel]. Zij is gedoopt op 19-11-1888 in Valthermond(Odoorn).
Notitie bij de geboorte van Anna: Geboorteakte Dantumadeel, 1888

Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 209
Aangiftedatum: 14-08-1888
Kind Anna Sibbelina Deelstra
Geslacht: V
Geboortedatum: 12-08-1888
Vader Andries Hendriks Deelstra
Moeder Antje Pieters Dijkstra
Anna is overleden op 19-11-1888 in Valthermond(Odoorn), 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Vader)
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.018
Inventarisnr: 1888
Gemeente: Odoorn
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 114
Aangiftedatum: 20-11-1888
Overledene Anna Sibbelina Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 19-11-1888
Overlijdensplaats: Valthermond (Odoorn)
Vader Andries Hendriks Deelstra
Moeder Antje Pieters Dijkstra
Nadere informatie geboortepl: Dantumadeel; geboortedatum: 12-08-1888; beroep overl.: zonder; beroep vader: schipper; beroep moeder: zonder;
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel
7 Klaas Andries Deelstra, geboren op 19-09-1889 in Driesum gem. Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1889 [bron: Akte A232 gem. Dantumadeel].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 232
Aangiftedatum: 20-09-1889
Kind Klaas Deelstra
Geslacht: M
Geboortedatum: 19-09-1889
Vader Andries Deelstra
Moeder Antje Dijkstra
Klaas is overleden op 04-05-1890 in Driesum gem. Dantumadeel, 7 maanden oud [bron: Akte nr. A99 dd 06-05-1890 gem. Dantumadeel].
Notitie bij overlijden van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: A 99
Aangiftedatum: 06-05-1890
Overledene Klaas Andries Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-05-1890
Vader Andries Deelstra
Moeder Antje Dijkstra
Partner
Nadere informatie Leeftijd: 7 maanden
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel
8 Anna Sibbelina Deelstra, geboren op 14-12-1891 in Dantumadeel [bron: Akte nr. A34 dd. 17-12-1891 gem. Dantumadeel] Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.8.
9 Klaas Deelstra, geboren op 22-12-1893 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Klaas: pouse: Antje Dijkstra
child: Klaas Deelstra

name: Klaas Deelstra
gender: Male
birth date: 22 Dec 1893
birthplace: Groningen, Groningen, Netherlands
father’s name: Andries Deelstra
mother’s name: Antje Dijkstra
indexing project (batch) number: I07586-2
system origin: Netherlands-EASy
source film number:
Klaas is overleden op 22-03-1895 in Groningen, 1 jaar oud.
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel
10 Jenne Deelstra, geboren op 09-02-1896 in Zevenhuizen gem. Leek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1896 [bron: Akte 17 gem. Leek].
Notitie bij de geboorte van Jenne: Opmerking
ouders wonende te Groningen
Jenne is overleden op 30-03-1896 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Jenne: 1896 ?
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel
11 Jantje Deelstra, geboren op 14-04-1898 in Zevenhuizen gem. Leek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1898 [bron: Akte 48 Gem. Leek].
Notitie bij de geboorte van Jantje: ouders wonende te Groningen
Jantje is overleden op 07-06-1898 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 maand oud.
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2 Jantje Deelstra is geboren op 15-12-1859 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik (Hindrik) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2) en Anna Hofstee.

Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 155
Aangiftedatum: 17-12-1859
Kind Jantje Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 15-12-1859
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
Jantje is overleden op 16-12-1927 in Leek, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1927 [bron: Akte 70 gem. Leek].
Notitie bij overlijden van Jantje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 70
Aangiftedatum: 17-12-1927
Overledene Jantje Deelstra
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 16-12-1927
Leeftijd: 68
Overlijdensplaats: Leek
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
Partner Klaas Bron
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen
Notitie bij Jantje: Nieuwsblad van Het Noorden Proviciale Groninger Courant - 20 dec 1927
Tekst: "overleed, tot onze diepe droefheid, zeer nachts, onze innig geliefde Moeder. Behuwd- en Grootmoeder JANTJE DEELSTRA, i in den ouderdom vau jaar en d teren, sedert 1899 Wed. van KLAAS BRON. Leek, 16 Dec. 1927. A. W. T GORTER. E. BRON. .T. B.A. GORTER. H. BRON.
Heden overleed tot onze diepe droefheid, zeer onze beste Behuwd» zuster en Tante i JANTJE DEELSTRA, Wed. K. BRON..."
Publicatie: Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands
Datum: 20 dec 1927
Bladzijde: 4
Jantje trouwde, 22 jaar oud, op 24-06-1882 in Leek [bron: Acte nr. 23] met Klaas Bron, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Klaas: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 23
Datum: 24-06-1882
Bruidegom Klaas Bron
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Bruid Jantje Deelstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Evert Bron
Moeder bruidegom Berendina Hofstee
Vader bruid Hendrik Deelstra
Moeder bruid Anna Hofstee
Nadere informatie beroep bruidegom: bakker; beroep vader bruidegom.: bakker; beroep vader bruid: schipper; bruidegom 26 jaar; bruid 22 jaar
Klaas is geboren op 06-02-1856 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Evert Jentje Bron en Berendina Hofstee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1856 [bron: Akte 15 gem. Leek].
Notitie bij de geboorte van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 06-02-1856
Kind Klaas Bron
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-02-1856
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Evert Bron
Moeder Berendina Hofstee
Nadere informatie beroep vader: arbeider;
Klaas is overleden op 04-11-1899 in Leek, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1899 [bron: Akte 97 gem. Leek].
Notitie bij overlijden van Klaas: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 97
Aangiftedatum: 06-11-1899
Overledene Klaas Bron
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-11-1899
Leeftijd: 43
Overlijdensplaats: Leek
Vader Evert Bron
Moeder Berendina Hofstee
Partner Jantje Deelstra
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: winkelier; beroep vader: bakker; beroep moeder: bakkersche
Beroep:
Bakker

Kinderen van Jantje en Klaas:
1 Evert Klaas Bron, geboren op 21-08-1882 in Zevenhuizen gem. Leek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1882 [bron: Akte 87 gem. Leek].
Notitie bij de geboorte van Evert: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 87
Aangiftedatum: 21-08-1882
Kind Evert Klaas Bron
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 21-08-1882
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: bakker;
Evert is overleden op 22-08-1882 in Zevenhuizen gem. Leek, 1 dag oud.
Notitie bij overlijden van Evert: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 52
Aangiftedatum: 23-08-1882
Overledene Evert Klaas Bron
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-08-1882
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Partner
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek oud 1 dagen; beroep vader: bakker
2 Bron. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1882 [bron: Aklte 51 gem. Leek].
Notitie bij de geboorte: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 87
Aangiftedatum: 21-08-1882
Kind Evert Klaas Bron
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 21-08-1882
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Notitie bij overlijden: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 51
Aangiftedatum: 21-08-1882
Overledene NN Bron
Overlijdensdatum: 21-08-1882
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Partner
Nadere informatie levenloos geboren; geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek 21-08-1882; beroep vader: bakker
3 Evert Bron, geboren op 02-08-1883 in Leek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1883 [bron: Akte 89 gem. Leek].
Notitie bij de geboorte van Evert: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 89
Aangiftedatum: 04-08-1883
Kind Evert Bron
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 02-08-1883
Geboorteplaats: Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: winkelier;
Evert is overleden op 18-09-1886 in Leek, 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Evert: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 87
Aangiftedatum: 20-09-1886
Overledene Evert Bron
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-09-1886
Leeftijd: 3
Overlijdensplaats: Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Partner
Nadere informatie geboortepl: Leek; beroep vader: winkelier
4 Anna Bron, geboren op 20-01-1886 in Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.4.
5 Evert Bron, geboren op 22-12-1887 in Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.5.
6 Berendina Bron, geboren op 06-03-1890 in Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.6.
7 Hendrik Bron, geboren op 12-09-1891 in Leek.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 116
Aangiftedatum: 14-09-1891
Kind Hendrik Bron
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 12-09-1891
Geboorteplaats: Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: winkelier;
Hendrik is overleden op 18-01-1892 in Leek, 4 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 18
Aangiftedatum: 20-01-1892
Overledene Hendrik Bron
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-01-1892
Overlijdensplaats: Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Partner
Nadere informatie geboortepl: Leek oud 4 maand; beroep vader: winkelie
8 Hendrik Bron, geboren op 23-12-1892 in Leek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1892 [bron: Akte 147 gem. Leek].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 147
Aangiftedatum: 24-12-1892
Kind Hendrik Bron
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 23-12-1892
Geboorteplaats: Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: winkelier;
Hendrik is overleden vóór 1893, ten hoogste 1 jaar oud.
9 Hendrik Bron, geboren in 1893 in Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.9.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.5 Geertje Deelstra is geboren op 21-11-1864 in Niebert gem. Marum, dochter van Hendrik (Hindrik) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2) en Anna Hofstee.

Notitie bij de geboorte van Geertje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Marum
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 124
Aangiftedatum: 23-11-1864
Kind Geertje Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 21-11-1864
Geboorteplaats: Niebert gem. Marum
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
Opmerking: Tweeling
Geertje is overleden op 10-12-1928 in Midwolde gem. Leek, 64 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 14-12-1928 in Midwolde gem. Leek.
Notitie bij Geertje: Dochter: Anna ?(1)
Zoon: Klaas ?(1)
Zoon: Jacob ?(1)
Zoon: Hendrik ?(1)
Zoon: Andries ?(1)
Geertje trouwde, 27 jaar oud, op 16-07-1892 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 26 Leek - Genlias] met Johannes Melessen, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1865 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Melessen en Grietje Hofstee. Johannes is overleden.
Beroep:
Brievengaarder

Kind van Geertje en Johannes:
1 Hendrik Melessen. Hendrik is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7 Klaas Hendrik Deelstra is geboren op 22-09-1867 in Driesum gem. Dantumadeel, zoon van Hendrik (Hindrik) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2) en Anna Hofstee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1867 [bron: Acte 201 gem. Datumadeel].

Notitie bij de geboorte van Klaas: Geboorteakte Dantumadeel, 1867
Aangiftedatum 23 september 1867, akte nr. 201
Klaas Deelstra, geboren 22 september 1867
Zoon van Hendrik Andries Deelstra en Anna Klazes Hofstee

Kind: Klaas Deelstra
Geslacht: Man
Geboortedatum: zondag 22 september 1867
Vader: Hendrik Andries Deelstra
Moeder: Anna Klazes Hofstee
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: zondag 22 september 1867
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: TresoarTresoar
Plaats instelling: Leeuwarden
Collectiegebied: Friesland
Documentnummer: 201
Registratiedatum: 23 september 1867
Plaats: Dantumadeel
Klaas is overleden op 27-08-1942 in Zevenhuizen gem. Leek, 74 jaar oud [bron: Grafsteen].
Notitie bij overlijden van Klaas: Graf D274

Overlijden 27-08-1942 Zevenhuizen gem. Leek

Overledene Klaas Deelstra
Geslacht m
Leeftijd 74 jaar
Geboorteplaats Driesum gem. Dantumadeel

Vader Hendrik Andries Deelstra
Moeder Anna Klazes Hofstee
Relatie Auktje Bron

Bron Overlijdensregister Leek 1942
Aktenummer 43

Geslacht: Man
Geboorteplaats: Driesum gem. Dantumadeel
Leeftijd: 74 jaar
Vader: Hendrik Andries Deelstra
Moeder: Anna Klazes Hofstee
Relatie: Auktje Bron
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: donderdag 27 augustus 1942
Documenttype: BS Overlijden
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 43
Registratiedatum: 28 augustus 1942
Plaats: Leek
AkteSoort:
normaal
Opmerking:
wonende te Zevenhuizen gem. Leek
Notitie bij Klaas: Van beroep: cafehouder, kruidenier, molenaar,
Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 28-08-1897 in Leek [bron: Acte 45 Genlias] met Auktje Bron, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Auktje: Bruidegom: Klaas Deelstra
Geboorteplaats: Driesum gem. Dantumadeel
Beroep: bakker
Vader bruidegom: Hendrik Annes Deelstra
Moeder bruidegom: Anna Klazes Hofstee
Bruid: Auktje Bron
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruid: Evert Bron
Beroep: bakker
Moeder bruid: Berendina Hofstee
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: zaterdag 28 augustus 1897
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 45
Registratiedatum: 28 augustus 1897
Plaats: Leek
AkteSoort: huwelijk
Opmerking: bruidegom 29 jaar; bruid 25 jaar
Auktje is geboren op 10-06-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Evert Jentje Bron en Berendina Hofstee. Auktje is overleden op 07-04-1956 in Zevenhuizen gem. Leek, 83 jaar oud [bron: Grafsteen]. Zij is begraven in Zevenhuizen gem. Leek.
Notitie bij overlijden van Auktje: Graf D274
Notitie bij Auktje: Had ook als voornaam Auktje.

Kinderen van Klaas Hendrik en Auktje:
1 Andries Deelstra, geboren in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.1.
2 Hendrik Deelstra, geboren in Zevenhuizen gem. Leek. Hendrik is overleden.
3 Anna Deelstra, geboren in 1898 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.3.
4 Evert Deelstra, geboren op 09-03-1899 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.
5 Hendrik Deelstra, geboren op 30-01-1901 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.9 Berendina Deelstra is geboren op 29-12-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hendrik (Hindrik) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2) en Anna Hofstee.

Notitie bij de geboorte van Berendina: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 159
Aangiftedatum: 30-12-1872
Kind Berendina Deelstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 29-12-1872
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Deelstra
Moeder Anna Hofstee
Berendina is overleden op 25-07-1924, 51 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 29-07-1924 in Midwolde gem. Leek. Berendina trouwde, 29 jaar oud, op 24-07-1902 in Leek [bron: Huwelijksakte nr. 31 Genlias] met Garmt de Boer, 27 of 28 jaar oud. Garmt is geboren in 1874 in Leek, zoon van Jan Hendriks de Boer en Aukje Visser. Garmt is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.1 Jantje Hofstee is geboren op 10-03-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hindrik Hofstee en Jantje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3).

Notitie bij de geboorte van Jantje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 33
Aangiftedatum: 06-03-1865
Kind Jantje Hofstee
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 05-03-1865
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hindrik Hofstee
Moeder Jantje Deelstra
Jantje is overleden. Jantje trouwde, 27 jaar oud, op 15-06-1892 in Leek met Jan Aukema, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Jan: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 24
Datum: 15-06-1892
Bruidegom Jan Aukema
Geboorteplaats: Roden
Bruid Jantje Hofstee
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Roelf Jans Aukema
Moeder bruidegom Everdina Harmannus Bakker
Vader bruid Hindrik Hofstee
Moeder bruid Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwster; beroep vader bruid: bakker; bruidegom 27 jaar; bruid 27 jaar
Jan is geboren in 1865 in Roden, zoon van Roelof (Jans) Aukema en Everdina Harmannus Bakker. Jan is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.2 Geertje Hofstee is geboren op 05-11-1868 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Hindrik Hofstee en Jantje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3).

Notitie bij de geboorte van Geertje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 131
Aangiftedatum: 07-11-1868
Kind Geertje Hofstee
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 05-11-1868
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hindrik Hofstee
Moeder Jantje Deelstra
Geertje is overleden op 12-11-1946 in Haren, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertje: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Haren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 139
Aangiftedatum: 13-11-1946
Overledene Geertje Hofstee
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-11-1946
Leeftijd: 78
Overlijdensplaats: Haren
Vader Hindrik Hofstee
Moeder Jantje Deelstra
Partner Roelf Holtrop
Relatie: echtgenote
Nadere informatie geboortepl: Leek
Geertje trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1898 in Leek met Roelf Holtrop, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Roelf: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 28-04-1898
Bruidegom Roelf Holtrop
Geboorteplaats: Marum
Bruid Geertje Hofstee
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Roelf Holtrop
Moeder bruidegom Sjoukje van Valen
Vader bruid Hindrik Hofstee
Moeder bruid Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: bakker; bruidegom 23 jaar; bruid 29 jaar
Roelf is geboren in 1875 in Marum, zoon van Roelf Holtrop en Sjoukje van Valen. Roelf is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.2 Cornelis Reijntjes is geboren op 09-06-1864 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Reijntjes en Antje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4). Cornelis is overleden op 08-05-1946 in Tolbert gem. Leek, 81 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: Geboren op 9 juni 1864 - Zevenhuizen
Gestorven op 8 mei 1946 - Tolbert , leeftijd bij overlijden: 81 jaar oud
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 01-09-1888 in Leek [bron: Acte nr. 32.] met Trientje Bron, 23 jaar oud. Trientje is geboren op 15-07-1865 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Evert Jentje Bron en Berendina Hofstee. Trientje is overleden op 20-10-1952 in Tolbert gem. Leek, 87 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Trientje:
1 Berendina Jantina Reijntjes. Berendina is overleden.
2 Antje Geertruida Reijntjes. Antje is overleden.
3 Jantina Anna Reijntjes. Jantina is overleden.
4 Geertruida Hendrika Reijntjes. Geertruida is overleden.
5 Evert Jinte Reijntjes. Evert is overleden.
6 Andries Jenne Reijntjes. Andries is overleden.
7 Klaas Evert Reijntjes. Klaas is overleden.
8 Johannes Cornelis Reijntjes. Johannes is overleden.
9 Jantje Catharina Reijntjes. Jantje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.3 Andries Jenne Reijntjes is geboren in 1870 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Reijntjes en Antje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4). Andries is overleden. Andries trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 20-08-1902 in Leek met Jantje Bouman, 32 of 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Andries en Jantje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 32
Datum: 20-08-1902
Bruidegom Andries Jenne van Reijntjes
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Bruid Jantje Bouman
Geboorteplaats: Groningen
Vader bruidegom Johannes van Reijntjes
Moeder bruidegom Antje Deelstra
Vader bruid Pieter Jan Bouman
Moeder bruid Aaltje Rijkens
Nadere informatie beroep bruidegom: tandarts; beroep vader bruidegom.: winkelier; bruidegom 32 jaar; bruid 33 jaar
Jantje is geboren in 1869 in Groningen, dochter van Pieter Jan Bouman en Aaltje Rijkens. Jantje is overleden.

Kinderen van Andries Jenne en Jantje:
1 Johannes Reijntjes. Johannes is overleden.
2 Piet Reijntjes. Piet is overleden.
3 Annnée Alexander Reijntjes. Annnée is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.4 Jantje Trientje Reijntjes is geboren in 1873 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Reijntjes en Antje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4). Jantje is overleden. Jantje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 18-05-1898 in Leek met Jilt Reijntjes, 25 jaar oud. Jilt is geboren op 20-06-1872 in Leek, zoon van Engbert Albertus Reijntjes en Foktje Akkerman. Jilt is overleden.

Kind van Jantje Trientje en Jilt:

1 Engbert Albertus Johannes Reijntjes. Engbert is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.5 Hendrik Folkerts Reijntjes is geboren in 1877 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Reijntjes en Antje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-11-1905 in Hoogkerk [bron: Acte 28 Hoogkerk - Genlias] met Annechien Leutscher, 26 of 27 jaar oud. Annechien is geboren in 1878 in Hoogkerk, dochter van Jan Leutscher. Annechien is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.6 Jenne Anthonius Reijntjes is geboren op 20-03-1883 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Reijntjes en Antje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4). Jenne is overleden op 21-02-1937 in Groningen, 53 jaar oud. Jenne trouwde, 30 jaar oud, op 26-06-1913 in Leek met Margrietha Sikkens, 21 jaar oud. Margrietha is geboren op 09-09-1891 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Olfert Sikkens en Wobbeltje Wolters. Margrietha is overleden op 20-01-1987 in Leek, 95 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.3 Jacob Bosman is geboren op 26-12-1866 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hedde Hendriks Bosman en Frederika Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5). Jacob is overleden op 12-03-1960 in Bedum, 93 jaar oud.

Notitie bij Jacob: Geboren op 26 december 1866 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 12 maart 1960 - Vermoedelijk Bedum , leeftijd bij overlijden: 93 jaar oud
Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 16-02-1895 in Hoogkerk met Cornelia van Wijk, 21 of 22 jaar oud. Cornelia is geboren in 1873 in Hoogkerk, dochter van Klaas van Wijk en Johanna Ananias. Cornelia is overleden.

Kinderen van Jacob en Cornelia:
1 Johanna Bosman. Johanna is overleden.
2 Klaas Bosman, geboren op 20-10-1897 in Oostdongeradeel. Klaas is overleden.
3 Hedde Hendriks Bosman, geboren op 04-05-1900 in Oostdongeradeel. Hedde is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6 Andries Jenne Bosman is geboren op 23-11-1872 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hedde Hendriks Bosman en Frederika Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5). Andries is overleden op 09-03-1929 in Nietap gem. Roden, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-03-1929.

Notitie bij Andries: Geboren op 23 november 1872 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 9 maart 1929 - Nietap, Noordenveld, Drenthe, Netherlands , leeftijd bij overlijden: 56 jaar oud
Andries trouwde, 28 jaar oud, op 01-06-1901 in Leek met Aaltje Berghuis, 21 of 22 jaar oud. Aaltje is geboren in 1879 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Geert Berghuis en Martha Bavingh. Aaltje is overleden op 12-02-1929 in Zuidlaren, 49 of 50 jaar oud.

Kinderen van Andries Jenne en Aaltje:
1 Frederika Bosman. Frederika is overleden.
2 Martha Antje Bosman. Martha is overleden.
3 Greetje Bosman. Greetje is overleden.
4 Heddina Hendrika Bosman. Heddina is overleden.
5 Geert Hedde Hendrik Bosman. Geert is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.7 Bote Bosman is geboren op 06-04-1875 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hedde Hendriks Bosman en Frederika Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5). Bote is overleden op 14-12-1962 in Zevenhuizen gem. Leek, 87 jaar oud.

Notitie bij Bote: Geboren op 6 april 1875 - Zevenhuizen, Netherlands
Overleden op 14 december 1962 - Zevenhuizen, Netherlands , leeftijd bij overlijden: 87 jaar oud
Beroep:
Landbouwer
Bote trouwde, 30 jaar oud, op 29-04-1905 in Leek met Jantje Berghuis, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 08-02-1883 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Geert Berghuis en Martha Bavingh. Jantje is overleden op 01-02-1966 in Zevenhuizen gem. Leek, 82 jaar oud.

Kind van Bote en Jantje:
1 Geert Bosman, geboren op 02-05-1907 in Zevenhuizen gem. Leek. Geert is overleden op 11-04-1987 in Roden, 79 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.9 Geerko Hendrik Bosman is geboren op 01-02-1883 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Hedde Hendriks Bosman en Frederika Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1883 [bron: Akte 12 gem. Leek].

Notitie bij de geboorte van Geerko: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 03-02-1883
Kind Geerko Hendrik Bosman
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 01-02-1883
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hedde Bosman
Moeder Frederika Deelstra
Geerko is overleden op 15-05-1965 in Zevenhuizen gem. Leek, 82 jaar oud. Geerko trouwde, 26 jaar oud, op 27-03-1909 in Leek [bron: Akte 4] met Margaretha Veenstra, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geerko en Margaretha: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 27-03-1909
Bruidegom Geerko Hendrik Bosman
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Bruid Margaretha Veenstra
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Hedde Hendriks Bosman
Moeder bruidegom Frederika Deelstra
Vader bruid Klaas Veenstra
Moeder bruid Grietje Louwes
Nadere informatie beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 26 jaar; bruid 21 jaar
Margaretha is geboren op 22-12-1887 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Klaas Veenstra en Grietje Louwes.
Notitie bij de geboorte van Margaretha: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 132
Aangiftedatum: 24-12-1887
Kind Margaretha Veenstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 22-12-1887
Geboorteplaats: Leek
Vader Klaas Veenstra
Moeder Grietje Louwes
Margaretha is overleden op 07-12-1965 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8.2 Catharina Roelfina Deelstra is geboren op 17-05-1878 in Dokkum, dochter van Folkert Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8) en Trientje de Boer. Catharina is overleden op 21-02-1939 in Hilversum, 60 jaar oud. Catharina trouwde, 31 jaar oud, op 26-08-1909 in Groningen [bron: Acte nr. 404] met Pieter Jurjen Puister, 28 jaar oud. Pieter is geboren op 27-03-1881 in Veendam, zoon van Geert Puister en Harmina Huberts. Pieter is overleden op 01-03-1950 in Groningen, 68 jaar oud.

Notitie bij Pieter: Zus: Marchina Johanna Margaretha van Bergen (born Puister)
Zus: Jantina Harmina Puister
Broer: Jan Puister
Broer: Johannes Puister
Broer: Marcus Alberts Puister

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.1 Itje Hummel is geboren op 28-05-1862 in Roden, dochter van Harm Hummel en Antje Engberts Blaauw (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1862 [bron: Acte 29.]. Itje is overleden. Itje trouwde, 30 jaar oud, op 03-11-1892 in Groningen [bron: Acte 329.] met Geert Ottens, 25 jaar oud. Geert is geboren op 27-05-1867 in Helpman, zoon van Hindrik Bonnes Ottens en Mettien Mennes. Geert is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.4 Wiepke Hummel is geboren op 29-03-1867 in Roden, dochter van Harm Hummel en Antje Engberts Blaauw (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3). Wiepke is overleden op 13-01-1943 in Groningen, 75 jaar oud. Wiepke trouwde met Reint Middel.

Notitie bij het huwelijk van Wiepke en Reint: Kinderen van Wiepke en Reint zijn geemigreerd naar Canada.
Reint is geboren op 13-11-1865 in De Wilp(Marum), zoon van Louwe Gerkes Middel en Jantje Reins de Vries. Reint is overleden op 13-01-1940 in De Wilp(Marum), 74 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.7 Auke Hummel is geboren op 10-12-1874 in Roden, zoon van Harm Hummel en Antje Engberts Blaauw (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3). Auke is overleden op 20-03-1960 in Groningen, 85 jaar oud. Auke trouwde met Jantje Spaan. Jantje is geboren op 13-02-1872. Jantje is overleden op 09-07-1956, 84 jaar oud.

Kind van Auke en Jantje:

1 Sijbrand Hummel, geboren op 08-07-1902 in Roderveld gem. Roden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.7.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.8 Lemke Hummel is geboren op 25-08-1877 in Roden, dochter van Harm Hummel en Antje Engberts Blaauw (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3). Lemke is overleden. Lemke begon een relatie met Piet van der Laan. Piet is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.9 Aaltje Hummel is geboren op 25-09-1879 in Roden, dochter van Harm Hummel en Antje Engberts Blaauw (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3). Aaltje is overleden op 18-11-1957 in Zevenhuizen gem. Leek, 78 jaar oud.

Notitie bij Aaltje: Dochter: jantje van der haest (geboren buist)
Aaltje trouwde met Harm Buist. Harm is overleden in 1960.
Notitie bij Harm: Moeder: <Privé> buist (geboren blauw)
Vader: girbe buist
Dochter: jantje van der haest (geboren buist)

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.1 Jakobje Cazemier is geboren in 1861 in Tolbert gem. Leek, dochter van Roelf Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1) en Jantje Roelfs Middel. Jakobje is overleden. Jakobje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 30-06-1883 in Roden met Hendrik Oostinga, 27 of 28 jaar oud. Hendrik is geboren in 1855 in Leek. Hendrik is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.2 Geertje Cazemier is geboren in 1864 in Tolbert gem. Leek, dochter van Roelf Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1) en Jantje Roelfs Middel. Geertje is overleden op 01-01-1949 in Groningen, 84 of 85 jaar oud. Geertje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 11-05-1889 in Leek met Abel Cazemier, 25 of 26 jaar oud. Abel is geboren in 1863 in Leek. Abel is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.3 Hendrik Cazemier is geboren in 1867 in Tolbert gem. Leek, zoon van Roelf Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1) en Jantje Roelfs Middel. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 21-04-1894 in Leek met Roelfke Neef, 32 of 33 jaar oud. Roelfke is geboren in 1861 in Niebert gem. Marum. Roelfke is overleden.

Kind van Hendrik en Roelfke:

1 Geessien Cazemier, geboren in 1895 in Tolbert gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.3.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.1 Hendrik Cazemier is geboren in 1876 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2) en Lutske Snip. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 26-04-1902 in Leek [bron: Acte 5.] met Jantje de Boer, 25 of 26 jaar oud. Jantje is geboren in 1876 in Buitenpost gem. Achtkarspelen, dochter van Riekele Kornelis de Boer en Elisabeth Jans Hulshoff. Jantje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.2 Jan Cazemier is geboren in 1877 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2) en Lutske Snip. Jan is overleden. Jan trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 02-11-1901 in Termunten [bron: Acte 25.] met Jantje Stek, 18 of 19 jaar oud. Jantje is geboren in 1882 in Borgsweer gem. Termunten, dochter van Geert Stek en Martje Stek. Jantje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.3 Jakobje Cazemier is geboren in 1879 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2) en Lutske Snip. Jakobje is overleden. Jakobje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 21-06-1902 in Leek [bron: Acte 30.] met Girbe Heckler, 23 of 24 jaar oud. Girbe is geboren in 1878 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jan Heckler. Girbe is overleden. Girbe is weduwnaar van Hiltje Klazes Pruim.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.4 Klaas Cazemier is geboren in 1881 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2) en Lutske Snip. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 02-04-1904 in Leek [bron: Acte 9.] met Everdina van Dijk, 19 of 20 jaar oud. Everdina is geboren in 1884 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Duurt van Dijk en Antje van Bolhuis. Everdina is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.5 Roelof Cazemier is geboren op 16-08-1882 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2) en Lutske Snip.

Notitie bij de geboorte van Roelof: Kind: Roelof Cazemier
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Geboortedatum: woensdag 16 augustus 1882
Vader: Jenne Cazemier
Leeftijd: 45
Beroep: arbeider
Moeder: Lutske Snip
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: woensdag 16 augustus 1882
Gebeurtenisplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Aktenummer: 85
Registratiedatum: 16 augustus 1882
Akteplaats: Leek
Boek: Geboorteregister 1882
Roelof is overleden op 30-01-1947 in Rosden, 64 jaar oud. Hij is begraven in Begraafplaats Roden, Roden, Drenthe, The Netherlands. Roelof trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1906 in Leek [bron: Acte 9.] met Jantien Geerts Ubels, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Jantien: Bruidegom: Roelof Cazemier
Geboorteplaats: Zevenhuizen,gem Leek
Beroep: arbeider
Bruid: Jantien Ubels
Geboorteplaats: Roden
Vader van de bruidegom: Jenne Cazemier
Beroep: Landbouwer
Moeder van de bruidegom: Lutske Snip
Vader van de bruid: Jan Ubels
Beroep: Timmerman
Moeder van de bruid: Tieke Zuiderveld
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: zaterdag 28 april 1906
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Aktenummer: 9
Registratiedatum: 28 april 1906
Akteplaats: Leek
Collectie: Bron: boek, Periode: 1906
Boek: Huwelijksregister 1906
Aktesoort: huwelijk
Opmerking: bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar
Jantien is geboren op 25-11-1883 in Roden, dochter van Jan Ubels en Tieke Zuiderveld. Jantien is overleden op 03-02-1949 in Roden, 65 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Roden, Roden, Drenthe, The Netherlands.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.6 Jannes Cazemier is geboren op 31-01-1885 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Jenne Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2) en Lutske Snip. Jannes is overleden op 01-06-1911 in Zevenhuizen gem. Leek, 26 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Jannes: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 60
Aangiftedatum: 02-06-1911
Overledene Jannes Cazemier
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 01-06-1911
Leeftijd: 26
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Jenne Cazemier
Moeder Lutske Snip
Partner Trijntje Louwes
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: landbouwster
Jannes trouwde, 21 jaar oud, op 10-11-1906 in Leek [bron: Acte 46.] met Trijntje Louwes, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannes en Trijntje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 46
Datum: 10-11-1906
Bruidegom Jannes Cazemier
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Bruid Trijntje Louwes
Geboorteplaats: Zevenhuizen
Vader bruidegom Jenne Cazemier
Moeder bruidegom Lutske Snip
Vader bruid Wiebe Louwes
Moeder bruid Trientje Kloosterman
Nadere informatie beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 21 jaar; bruid 19 jaar
Trijntje is geboren op 18-06-1887 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Wiebe Louwes en Trientje Kloosterrman.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: BS Geboorte met Trijntje Louwes
Kind
Trijntje Louwes
Geboorteplaats
Leek
Geslacht
Vrouw
Vader
Wiebe Louwes
Beroep
arbeider
Leeftijd
28 jaar
Moeder
Trientje Kloosterman
Gebeurtenis
Geboorte
Gebeurtenisplaats
Leek
Documenttype
BS Geboorte
Erfgoedinstelling
Groninger Archieven
Plaats instelling Groningen
Collectiegebied Groningen
Aktenummer 61
Registratiedatum 18-06-1887
Akteplaats Leek
Collectie Bron: boek, Periode: 1887
Boek Geboorteregister 1887
Trijntje is overleden.
Notitie bij Trijntje: Datum van overlijden: 25 apr 1981 ?
Overlijdensplaats: Jonkersvaart (gem. Marum) ?
Echtgenoot: Pieter van Dijk

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8.1 Jacobje Cazemier is geboren op 20-11-1876 in Leek, dochter van Hillebrand Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8) en Antje Bakker. Jacobje is overleden op 02-08-1966 in Finsterwolde, 89 jaar oud. Jacobje trouwde, 32 jaar oud, op 11-02-1909 in Emmen met Esdert van Heuvelen, 29 jaar oud. Esdert is geboren op 21-08-1879 in Finsterwolde. Esdert is overleden op 25-07-1947 in Finsterwolde, 67 jaar oud.

Notitie bij Esdert: zie stamboom op:
http://gw.geneanet.org/bowmore91

Moeder: Jantje Rijks
Vader: Freerk van Heuvelen
Zus: Grietje van Heuvelen
Zus: Jantje van Heuvelen
Zus: Harmke van Heuvelen

Kinderen van Jacobje en Esdert:
1 Antje van Heuvelen, geboren op 14-05-1909 in Finsterwolde. Antje is overleden.
Notitie bij Antje: Echtgenoot: J. Woltjer
2 Freerk Esdert van Heuvelen, geboren op 14-05-1909 in Finsterwolde. Freerk is overleden op 17-07-1909 in Emmen, 2 maanden oud.
3 Freerk Esdert van Heuvelen, geboren op 17-06-1911 in Finsterwolde. Freerk is overleden op 12-12-1980 in Finsterwolde, 69 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1.1 Jan Hummel is geboren op 03-01-1880 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1) en Aaltje van der Vinne. Jan is overleden. Jan trouwde, 35 jaar oud, op 27-03-1915 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 6.] met Geertje Conraads, 21 of 22 jaar oud. Geertje is geboren in 1893 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Martijnus Conraads en Bouktje Linker. Geertje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.2.1 Hendrik Roede is geboren in 1884 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Stoffer Roede en Aaltje Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.2). Hendrik is overleden.

Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 54
Aangiftedatum: 27-08-1918
Overledene Hendrik Roede
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-08-1918
Leeftijd: 35
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Stoffer Roede
Moeder Aaltje Hummel
Partner Aaltje Veenstra
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek; beroep overl.: landbouwer
Notitie bij Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 25-03-1918
Overledene Willem Johannes Roede
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-03-1918
Overlijdensplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader Hendrik Roede
Moeder Aaltje Veenstra
Partner
Nadere informatie geboortepl: Zevenhuizen gem. Leek oud 11 maand; beroep vader: landbouwer
Hendrik trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 02-05-1908 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 14.] met Aaltje Veenstra, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 14
Datum: 02-05-1908
Bruidegom Hendrik Roede
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Bruid Aaltje Veenstra
Geboorteplaats: Marum
Vader bruidegom Stoffer Roede
Moeder bruidegom Aaltje Hummel
Vader bruid Jan Veenstra
Moeder bruid Jantje de Graaf
Nadere informatie beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 24 jaar; bruid 28 jaar
Aaltje is geboren op 11-08-1879 in Marum, dochter van Jan Veenstra en Jantje de Graaf.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Marum
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 76
Aangiftedatum: 11-08-1879
Kind Aaltje Veenstra
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 09-08-1879
Geboorteplaats: Marum
Vader Jan Veenstra
Moeder Jantje de Graaf
Nadere informatie ;
Aaltje is overleden.
Notitie bij Aaltje: 1889 ?

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.1 Jan Hummel is geboren in 1878 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Fokke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3) en Tetske Gort. Jan is overleden. Jan trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 13-01-1912 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 3.] met Ibeltje Alkema, 35 of 36 jaar oud. Ibeltje is geboren in 1876 in Niebert gem. Marum, dochter van Hendrik Alkema en Auktje Slagter. Ibeltje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.2 Louwe Hummel is geboren in 1882 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Fokke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3) en Tetske Gort. Louwe is overleden. Louwe trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 26-04-1913 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 15.] met Harmina Kobes, 28 of 29 jaar oud. Harmina is geboren in 1884 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Lute Kobes en Renskje Oving. Harmina is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.3 Johannes Hummel is geboren in 1889 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Fokke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3) en Tetske Gort. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 22-07-1916 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 24.] met Henderika Haze, 25 of 26 jaar oud. Henderika is geboren in 1890 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johan Haze en Hiltje Poeder. Henderika is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4.1 Alledina Hummel is geboren op 07-01-1892 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4) en Aafke de Jong.

Notitie bij de geboorte van Alledina: Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 08-01-1892
Kind Alledina Hummel
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 07-01-1892
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader NN
Moeder Aafke de Jong
Nadere informatie ; erkend bij huw. 29-04-1893 met Jenne Hummel
Alledina is overleden op 06-10-1974 in Zevenhuizen gem. Leek, 82 jaar oud. Alledina trouwde, 24 jaar oud, op 16-12-1916 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 38.] met Roelf Eringa, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alledina en Roelf: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 38
Datum: 16-12-1916
Bruidegom Roelf Eringa
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Bruid Alledina Hummel
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader bruidegom Frederik Willem Eringa
Moeder bruidegom Johanna Linker
Vader bruid Jenne Hummel
Moeder bruid Aafke de Jong
Nadere informatie beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 24 jaar; bruid 24 jaar
Roelf is geboren op 16-03-1892 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Frederik Willem Eringa en Johanna Linker. Roelf is overleden op 09-01-1981 in Zevenhuizen gem. Leek, 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Roelf: Zus: Aaltje Eringa
Zus: Sietske Eringa
Zus: Grietje Eringa
Broer: Willem Fokke Eringa • Fokke Eringa
Broer: Luitsen Eringa
Broer: Jan Eringa
Notitie bij Roelf: Zus: Aaltje Eringa
Zus: Sietske Eringa
Zus: Grietje Eringa
Broer: Willem Fokke Eringa • Fokke Eringa
Broer: Luitsen Eringa
Broer: Jan Eringa

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1 Hendrik Deelstra is geboren op 04-10-1896 in Dantumadeel, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2) en Grietje Tuintstra.

Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kind:
Hendrik Deelstra
Geslacht:
Man
Geboortedatum:
zondag 4 oktober 1896

Vader:
Roelf Deelstra

Moeder:
Grietje Tuinstra

Gebeurtenis:
Geboorte
Datum:
zondag 4 oktober 1896
Gebeurtenisplaats:
Dantumadeel

Documenttype:
BS Geboorte
Erfgoedinstelling:
TresoarTresoar
Plaats instelling:
Leeuwarden
Collectiegebied:
Friesland
Aktenummer:
269
Registratiedatum:
6 oktober 1896
Akteplaats:
Dantumadeel
Collectie:
Bron: boek, Periode: 1896
Boek:
Geboorteregister 1896
Hendrik is overleden in 1968, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Van beroep turfschipper, brandstofhandelaar.
Hendrik trouwde met Aaltje Venema. Aaltje is overleden.

Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Roelf Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1.
2 Taeke Deelstra. Taeke is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.2 Tietje (Tiets) Deelstra is geboren op 20-09-1897 in Zwaagwesteinde gem. Dantumadeel, dochter van Roelf Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2) en Grietje Tuintstra.

Notitie bij de geboorte van Tiets: Kind:
Tietje Deelstra
Geslacht:
Vrouw
Geboortedatum:
maandag 20 september 1897

Vader:
Roelf Deelstra

Moeder:
Grietje Tuinstra

Gebeurtenis:
Geboorte
Datum:
maandag 20 september 1897
Gebeurtenisplaats:
Dantumadeel

Documenttype:
BS Geboorte
Erfgoedinstelling:
TresoarTresoar
Plaats instelling:
Leeuwarden
Collectiegebied:
Friesland
Aktenummer:
271
Registratiedatum:
22 september 1897
Akteplaats:
Dantumadeel
Collectie:
Bron: boek, Periode: 1897
Boek:
Geboorteregister 1897
Tiets is overleden op 17-03-1961 in Leeuwarden, 63 jaar oud.
Notitie bij Tiets: Man heeft boerenbedrijf in Kootstertille.
Tiets trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1921 in Achtkarspelen met Wieger Pieter Nijboer, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tiets en Wieger: Bruidegom:
Wieger Pieter Nijboer
Geboorteplaats:
Kooten
Leeftijd:
23

Vader bruidegom:
Siebe Nijboer

Moeder bruidegom:
Trijntje Wijma

Bruid:
Tietje Deelstra
Geboorteplaats:
Zwaagwesteinde, gemeente Dantumadeel
Leeftijd:
23

Vader bruid:
Roelf Deelstra

Moeder bruid:
Grietje Tuinstra

Gebeurtenis:
Huwelijk
Datum:
zaterdag 12 februari 1921
Gebeurtenisplaats:
Achtkarspelen

Documenttype:
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:
TresoarTresoar
Plaats instelling:
Leeuwarden
Collectiegebied:
Friesland
Archief:
30-01
Registratienummer:
2059
Aktenummer:
6
Registratiedatum:
12 februari 1921
Akteplaats:
Achtkarspelen
Collectie:
Bron: boek, Deel: 2059, Periode: 1921
Boek:
Huwelijksregister 1921
Wieger is geboren op 01-12-1897 in Kootstertille. Wieger is overleden op 20-10-1954 in Groningen, 56 jaar oud.
Notitie bij Wieger: Moeder: Trijntje Johannes Wijma
Vader: Siebe Jans Nijboer
Zus: Fientje Nijboer
Broer: Jan Nijboer
Broer: Johannes Pieter Nijboer

Kinderen van Tiets en Wieger Pieter:
1 Griet Nijboer.
2 Siebe Nijboer.
3 Trien Nijboer.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3.5 Antje Deelstra is geboren op 14-07-1894 in Bergum,Dantumadeel, dochter van Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3) en Akke (Anke) Kobus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1894 [bron: Tietjerksteradeel]. Antje is overleden op 07-09-1980 in Groningen, 86 jaar oud. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 02-07-1919 in Groningen met Ernst Lodwij Cornelis, 26 jaar oud. Ernst is geboren op 07-02-1893 in Groningen. Ernst is overleden op 17-07-1954 in Groningen, 61 jaar oud.

Kind van Antje en Ernst Lodwij:

1 Jacobus (Jaap) Cornelis.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3.7 Martha Deelstra is geboren op 06-03-1901 in Idaarderadeel, dochter van Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3) en Akke (Anke) Kobus. Martha is overleden op 12-09-1969, 68 jaar oud.

Notitie bij Martha: 12-05-1969 ?
Martha trouwde met Jan Westra. Jan is geboren op 31-03-1901 in Dantumadeel. Jan is overleden op 27-05-1969, 68 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.4.3 Hendrik Zijlstra is geboren op 06-12-1893 in Kiel gem. Hoogezand, zoon van Gerlof Zijlstra en Martje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1893 [bron: Akte 321].

Notitie bij de geboorte van Hendrik: Hendrik Zijlstra is geboren te Kiel (gemeente Hoogezand) op 6 dec. 1893 aan boord van hun schip, aangiftedatum 7 dec. 1893, akte 1893/321.
Hendrik is overleden.
Notitie bij Hendrik: Halfzuster: Tjitske Zijlstra
Halfzuster: Wytske Zijlstra
Hendrik trouwde met Grietje Roek.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Grietje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 08192
Gemeente: Kuinre
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 28-07-1921
Bruidegom Hendrik Zijlstra
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Hoogezand
Bruid Grietje Roek
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Kuinre
Vader bruidegom Gerlof Zijlstra
Moeder bruidegom Martje Deelstra
Vader bruid Klaas Roek
Moeder bruid Lammigje Brugge
Nadere informatie beroep Bg.: schipper; beroep vader Bg.: schipper; beroep vader Bd.: smid
Grietje is geboren in 1892 in Kuinre. Grietje is overleden.

Kind van Hendrik en Grietje:
1 Gerlof Zijlstra, geboren in 1926 in Kuinre. Gerlof is overleden op 03-10-1928 in Hillegom, 1 of 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerlof: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 8321
Gemeente: Kuinre
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 05-10-1928
Overledene Gerlof Zijlstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-10-1928
Leeftijd: 2
Overlijdensplaats: Hillegom
Vader Hendrik Zijlstra
Moeder Grietje Roek
Partner
Nadere informatie geboren te Kuinre

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.4.4 Jan Zijlstra is geboren op 08-01-1896 in Valom gem. Dantumadeel, zoon van Gerlof Zijlstra en Martje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.4). Jan is overleden op 23-09-1978 in Kuinre, 82 jaar oud. Hij is begraven in Kuinre. Jan trouwde met Hendrikje de Lange. Hendrikje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.6.1 Oedcina Zijlstra is geboren op 17-10-1898 in Dantumadeel, dochter van Gerlof Zijlstra en Roelfke Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.6). Oedcina is overleden. Oedcina trouwde met Willem de Jonge.

Notitie bij het huwelijk van Oedcina en Willem: Oetcina?
Willem is geboren in 1902 in Winschoten, zoon van Egbert de Jonge en Mientje Dijken. Willem is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.1 Roelf Deelstra, zoon van Roelof Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7) en Geertje de Bruin. Roelf is overleden. Roelf trouwde met Johanna Roth. Johanna is een dochter van Gerardus Roth en Geertruida Karreman. Johanna is overleden.

Kind van Roelf en Johanna:

1 Roelfina Geertruida Deelstra. Roelfina is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.4 Karst Deelstra is geboren op 23-12-1901 in Den Haag, zoon van Roelof Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7) en Geertje de Bruin. Karst is overleden.

Notitie bij Karst: Karst Deelstra geb Den Haag 23-12-1901 havenarbeider
Francina Dirkje Sluimer geb Rotterdam 1-11-1908
Geertruida Francina Deelstra geb Rotterdam 7-7-1933
Beroep:
Havenarbeider
Karst trouwde met Francina Dirkje Sluimer. Francina is geboren op 01-11-1908 in Rotterdam. Francina is overleden.

Kind van Karst en Francina Dirkje:
1 Geertruida Francina Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5 Hendrik Deelstra is geboren op 22-11-1908, zoon van Roelof Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7) en Geertje de Bruin. Hendrik is overleden op 22-01-2000, 91 jaar oud. Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 11-12-1929 met Willempje Ras, 16 jaar oud. Willempje is geboren op 06-03-1913 in Rotterdam. Willempje is overleden.

Kind van Hendrik en Willempje:

1 Willem Johannes Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1 Hendrik Deelstra is geboren op 14-05-1900 in Leeuwarden, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8) en Geertje Conradi. Hendrik is overleden op 18-08-1979 in Amsterdam, 79 jaar oud. Hij is gecremeerd op 22-08-1979 in Amsterdam op Westgaarde.

Notitie bij Hendrik: Van beroep: schipper. In 1924 Fabrieksarbeider.
1e adres: Oostzanerdijk - Overtoom 32 A hs, 09-1924.
2e adres: Meteorensingel 24hs, 01-11-1926.
3e adres: Meteorensingel 64-hs, 21-06-1933.
4e adres: Orteliusstraat 280-II, 26-03-193?,
5e adres: Gibraltarstraat 33-III, 28-01-1936.
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 17-10-1923 met Elisabeth van de Bogerd, 19 jaar oud. Elisabeth is geboren op 18-01-1904 in Haarlemmermeer. Elisabeth is overleden op 04-05-1987 in Amsterdam, 83 jaar oud. Zij is begraven in Vredenhof Amsterdam.

Kinderen van Hendrik en Elisabeth:
1 Renze Deelstra, geboren op 14-05-1924 in Amsterdam. Renze is overleden op 22-07-1924 in Amsterdam, 2 maanden oud.
2 Renze Deelstra, geboren op 05-06-1925 in Amsterdam Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.
3 Cornelis (Kees) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.
4 Pieternella Deelstra, geboren op 19-07-1929 in Amsterdam. Pieternella is overleden op 08-02-1947 in Amsterdam, 17 jaar oud.
5 Geertje Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5.
6 Hendrik (Henk) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.
7 Simon Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.7.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.2 Pieter Deelstra is geboren op 22-04-1902 in Dantumadeel, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8) en Geertje Conradi.

Notitie bij de geboorte van Pieter: 47) Geboorteakte Dantumadeel, 1902

Pieter Deelstra, geboren 22 april 1902 Zoon van Rinze Deelstra en Geertje Conradi
Pieter is overleden. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1925 in Broek in Waterland met Anna van der Velde, 19 jaar oud. Anna is geboren op 18-09-1905 in Amsterdam. Anna is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3 Roelf Deelstra is geboren op 06-02-1904 in Leeuwarden, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8) en Geertje Conradi. Roelf is overleden op 03-01-1971 in Amsterdam, 66 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwe Noorder Begraafplaats te Amsterdam.

Notitie bij Roelf: Van beroep: schippersknecht.
Roelf trouwde, 24 jaar oud, op 10-10-1928 in Amsterdam [bron: Akte Reg.6F fol. 27v] met Johanna Altje (Alie) Halekor, 20 jaar oud. Alie is geboren op 26-12-1907 in Unna(Duitsland), dochter van Johannes Theodorus Halekor en Tetje Simons. Alie is overleden op 25-01-1964 in Hilversum, 56 jaar oud.
Notitie bij Alie: Vader van de bruid
Johannes Theodorus Halekor
Beroep
bankwerker

Moeder van de bruid
Tetje Simons

Kinderen van Roelf en Alie:
1 Geertje Deelstra, geboren op 29-11-1928 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.1.
2 Johannes Theodorus (Joop) Deelstra, geboren op 30-11-1930 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.2.
3 Altje Johanna (Alie) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.3.
4 Roelf Deelstra, geboren op 13-10-1935 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.4.
5 Egbertus (Bertus) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5.
6 Robert (Rob) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.6.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.6 Egbertus Deelstra is geboren op 15-09-1909 in Amsterdam, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8) en Geertje Conradi. Egbertus is overleden. Egbertus trouwde, 21 jaar oud, op 06-05-1931 in Amsterdam met ?Deelstra. Zij is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8 Dirk Deelstra is geboren op 04-02-1913 in Sneek, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8) en Geertje Conradi. Dirk is overleden op 15-01-1983 in Amsterdam, 69 jaar oud. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 11-03-1936 met Elisabeth van Akkerman, 19 jaar oud. Elisabeth is geboren op 13-10-1916. Elisabeth is overleden op 24-11-2000, 84 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Elisabeth:

1 Geertje Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.1.
2 Cornelia Hendrika (Corrie) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.2.
3 Dirk Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.3.
4 Eduard Deelstra.
5 Gerlof Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.9 Gerlof Deelstra is geboren op 01-11-1915 in Ransdorp gem. Amsterdam, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8) en Geertje Conradi. Gerlof is overleden. Gerlof trouwde, 22 jaar oud, op 01-06-1938 met Nanetta Petronella Schrader, 22 of 23 jaar oud. Nanetta is geboren in 1915. Nanetta is overleden op 03-08-1993 in Amsterdam, 77 of 78 jaar oud. Zij is gecremeerd op 07-08-1993.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.10 Janke Deelstra is geboren op 28-08-1917 in Ransdorp gem. Amsterdam, dochter van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8) en Geertje Conradi. Janke is overleden op 21-08-2005, 87 jaar oud. Zij is begraven in Westgaarde Amsterdam. Janke trouwde, 21 jaar oud, op 15-02-1939 met Karel Bruines, 21 jaar oud. Karel is geboren op 20-01-1918. Karel is overleden op 29-06-2004, 86 jaar oud. Hij is begraven in Westgaarde Amsterdam.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.1.3 Andries Deelstra is geboren op 25-12-1911 in Drachten, zoon van Johannes Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.1) en Antje Legendal. Andries is overleden op 13-10-1979 in Badhoevedorp, 67 jaar oud.

Notitie bij Andries: Hij is getrouwd met Klaasje Bosma op 19 september 1939 te Leeuwarden, hij was toen 27 jaar oud.

Dit huwelijk is met de handschoen gesloten, Andries was tijdens dit huwelijk in Nederlands Indie. Zij is hierna ook naar Nederlands Indie vertrokken. Na de tweede wereldoorloog zijn zij weer terug gekomen. Beiden hebben in het kamp van de Japannersgezeten.

Bronvermelding
Nationaal Archief

Nationaal Archief, Internerings­kaarten
Min. van Binnenl. Zaken: Stamboekgegevens KNIL-militairen met Japanse Interneringskaarten 1942-1996, Den Haag, archief 2.10.50.03, inventaris­num­mer 425
Andries trouwde, 27 jaar oud, op 18-09-1939 in Leeuwarden met Klaasje Bosma, 24 jaar oud. Klaasje is geboren op 03-04-1915 in Leeuwarden. Klaasje is overleden op 21-10-2003 in Baarn, 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op 25-10-2003 in Bilthoven.
Adres:
van 1940 tot 1945     Malino, Makassar, Celebes, Nederlands Indie (Pers. 8901)   [bron: Nationaal Archief]

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7.2 Andries Zuiderveld is geboren op 23-05-1916, zoon van Jacob Dirks Zuiderveld en Alberdina Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7). Andries is overleden op 01-01-2001, 84 jaar oud. Andries trouwde met Janke van de Wal. Janke is overleden.

Kinderen van Andries en Janke:

1 Alberdina Zuiderveld Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7.2.1.
2 Ytzela Zuiderveld.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.1.3 Klaaske van Wijk is geboren op 14-04-1890 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Alle van Wijk en Aafke Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.1). Klaaske is overleden op 23-07-1967 in Groningen, 77 jaar oud. Klaaske trouwde met Andries Venema. Andries is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9.5 Trientje Gorter is geboren op 04-03-1916 in Ooststellingwerf, dochter van Klaas Gorter en Rensktje Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9). Trientje is overleden op 22-03-2005, 89 jaar oud. Zij is begraven in Deachten.

Notitie bij Trientje: Huwelijken

Gehuwd op 29 mei 1942 met Linze Bos ca 1915
Trientje trouwde met Linze Bos. Linze is geboren op 04-08-1913. Linze is overleden op 14-10-1999, 86 jaar oud. Hij is begraven in Uitvaartcentrum Slingehof, Overstesingel 1 9204 KJ Drachten [bron: Online Begraafplaatsen].
Notitie bij overlijden van Linze: Graf id-nummer:
601164
Begraafplaatsnr.:
2246
(Plaats)aanduiding:
V1-2-42-03 SAM_7426

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1 Henderikus Hut is geboren op 01-04-1897 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Hut (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2) en Frouktje Feenstra. Henderikus is overleden op 22-06-1971 in Zevenhuizen gem. Leek, 74 jaar oud. Henderikus begon een relatie met Janna Ottema. Janna is geboren op 10-07-1902 in Zevenhuizen gem. Leek. Janna is overleden op 03-12-1980 in Leek, 78 jaar oud.

Kinderen van Henderikus en Janna:

1 Frouktje Hut Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.1.
2 Kornelis Hut, geboren op 19-09-1929 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.2 Frouktje Hut is geboren op 26-11-1898 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Hut (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2) en Frouktje Feenstra. Frouktje is overleden op 10-06-1934 in Zevenhuizen gem. Leek, 35 jaar oud. Frouktje begon een relatie met Klaas van der Veen. Klaas is geboren op 16-05-1897 in Zuidbroek. Klaas is overleden op 28-01-1973 in Zevenhuizen gem. Leek, 75 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.3 Roelf Hut is geboren op 06-08-1900 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Johannes Hut (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2) en Frouktje Feenstra. Roelf is overleden. Roelf trouwde met Jantje Reinders. Jantje is geboren op 02-08-1902 in Donkerbroek. Jantje is overleden op 17-01-1969 in Zevenhuizen gem. Leek, 66 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.4 Derktje Hut is geboren op 14-05-1902 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Hut (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2) en Frouktje Feenstra. Derktje is overleden op 24-05-1979 in Zevenhuizen gem. Leek, 77 jaar oud. Derktje begon een relatie met Geert Neef. Geert is geboren op 26-04-1902 in Pasop gem. Leek. Geert is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.5 Martje Hut is geboren op 05-04-1905 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Johannes Hut (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2) en Frouktje Feenstra. Martje is overleden. Martje begon een relatie met Renze Linker. Renze is geboren op 22-11-1909 in Zevenhuizen gem. Leek. Renze is overleden op 14-12-1967 in Zevenhuizen gem. Leek, 58 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.4.1 Henderikus Hut is geboren op 07-01-1904 in Terheijl gem. Roden, zoon van Karst Hut (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.4) en Janke Houtsma. Henderikus is overleden op 18-06-1994 in Zuidlaren, 90 jaar oud. Henderikus trouwde met Grietje de Wit. Grietje is geboren op 07-01-1904. Grietje is overleden op 18-06-1994, 90 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Norgerweg 9301 Roden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.3.1 Fransina Jantina Louisa Hummel is geboren op 13-10-1881 in Nieuweroord gem. Westerbork, dochter van Rink Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.3) en Wolterdina Bomert. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1881 [bron: Akte 51 gem. Westerbork]. Fransina is overleden. Fransina trouwde, 29 jaar oud, op 18-02-1911 in Hoogeveen [bron: Akte 6] met Jan Reinder Boerma, 29 jaar oud. Jan is geboren op 08-08-1881 in Anloo. Jan is overleden op 25-12-1943 in Hoogeveen, 62 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1 Harm Holman is geboren op 17-11-1886 om 14:00 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Derk Holman (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5) en Jakobje Louwes. Harm is overleden op 25-03-1966 in Steenbergen gem. Roden, 79 jaar oud.

Notitie bij Harm: Van beroep: landbouwer.
Harm trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1912 in Leek met Jantje van Dijk, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 29-11-1888 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Duurt van Dijk. Jantje is overleden op 11-11-1960 in Roden, 71 jaar oud.

Kind van Harm en Jantje:
1 Antje Holman, geboren op 11-11-1916 in Zevenhuizen gem. Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3 Gerrit Hummel is geboren op 27-11-1885 in Leeuwarden, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4) en Gooitske Oost. Gerrit is overleden op 25-11-1955 in Leeuwarden, 69 jaar oud.

Notitie bij Gerrit: Uit dit huwelijk:

1 Gooitske Hummel, geboren op 10 juni 1911 te Leeuwarden, coupeuse, overleden op ?. Trouwde op 23 oktober 1935 te Leeuwarden met Hendrik Drexhage, geboren op ? (omstreeks 1910) te Zaandam, reclame-tekenaar, overleden op ? (in juli 1987) te Ripon (Canada), zoon van Karel Drexhage en Albertje Ketelaar.
2 Auke Hummel, geboren op 27 mei 1917 te ? Volgt 11-bz.
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1909 in Leeiwarden met Cornelia Jager, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Cornelia: dochter van Auke Jager en Sjoukje van der Wal.
Cornelia is geboren op 07-03-1888 in Leeuwarden, dochter van Auke Jager en Sjoukje van der Wal. Cornelia is overleden op 07-11-1971 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Zus: Antje Jager
Broer: Geert Jager

Kinderen van Gerrit en Cornelia:
1 Goy Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.
2 Auke Hummel, geboren op 27-05-1917 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.4 Antje Hummel is geboren op 02-08-1887 in Leeuwarden, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4) en Gooitske Oost. Antje is overleden op 03-08-1970, 83 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden.

Notitie bij Antje: Op deze website http://www.simplesite.com/dykstrafamily/1241251 is iets te lezen over een zoon van Antje Hummel die geëmigreerd is.
Antje trouwde, 21 jaar oud, op 10-04-1909 in Leeuwarden met Abraham Dijkstra, 21 jaar oud. Abraham is geboren op 10-06-1887 in Leewarden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1887 [bron: Akte 0417 gem. Leeuwarden]. Abraham is overleden op 23-02-1971 in Drachten gem. Smallingerland, 83 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden.
Notitie bij Abraham: zoon van Lijkele Dijkstra en Pietertje Schuiring.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.5 Albert Hummel is geboren op 04-08-1889 in Huizem, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4) en Gooitske Oost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1889 [bron: Akte 0176 gem. Leeuwarderadeel]. Albert is overleden op 30-12-1966 in Gardena USA, 77 jaar oud. Albert trouwde, 28 jaar oud, op 08-12-1917 in Leeuwarden met Jantje Veldheer, 25 jaar oud. Jantje is geboren op 18-01-1892 in Baflo. Jantje is overleden.

Notitie bij Jantje: dochter van Jacob Veldheer en Klaaske Tuinstra.
Gezin is in 1927 vertrokken naar Canada.

Kinderen van Albert en Jantje:
1 Klaske Hummel, geboren op 12-07-1918. Klaske is overleden.
2 Gooitske Hummel, geboren op 06-02-1921. Gooitske is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6 Johannes (Joe) Hummel is geboren op 27-05-1891 in Sneek, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4) en Gooitske Oost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1891 [bron: Akte 0147 gem. Sneek].

Notitie bij de geboorte van Joe: Aan boord van een schip.
Joe is overleden op 10-10-1987 in Contra Costa, California, USA, 96 jaar oud. Hij is begraven in Woodlawn Cemetery, Santa Monica, California, United States.
Notitie bij overlijden van Joe: 1997 ?
Notitie bij Joe: Harmke Bot is zijn nicht.

Gezin emigreerde naar Amerika. Zij vertrokken met het schip Rotterdam en arriveerden op 23 juni 1913.

Uit dit huwelijk:

1 Jenne Hummel, geboren op ? (omstreeks 1913/1914) te ?, overleden op ? (jong overleden).
2 Dirk Hummel, geboren op 20 augustus 1915 te ? Volgt 11-ca.
3 Louis Hummel, Trouwde met Wanda Danks.
Adres:
Pleasant Hill, California 94523, USA (Laatst bekende woonplaats: Pleasant Hill, California 94523, USA)
Joe trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1913 in Leeuwarden met Harmke Bot, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joe en Harmke: 22-03-1919 ?
Zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.4 voor persoonsgegevens van Harmke.

Kinderen van Joe en Harmke:
1 Dirk (Dick) Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.1.
2 Jenne Hummel, geboren in 1914. Jenne is overleden.
3 Dirk (Dick) Hummel, geboren op 20-08-1915 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.3.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.7 Bauke Hummel is geboren op 04-04-1893 in Leeuwarden, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4) en Gooitske Oost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1893 [bron: Akte 0231 gem. Leeuwarden]. Bauke is overleden omstreeks 1974 in California USA, ongeveer 81 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Bauke: Crestlawn Memorial Park
Riverside, Riverside, California, United States
Notitie bij Bauke: Trouwde op ? in California (USA) met Miria Augusta Sundholm, geboren op ?, dochter van ?.
Bauke Hummel emigreerde naar de USA. Hij arriveerde op 14 september 1920 in New York.

Uit dit huwelijk:

1 James Alexander Hummel,
Bauke trouwde met Rose A.?Hummel. Rose is geboren in 1894. Rose is overleden in Crestlawn Memorial Park.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8 Libbe (Layne) Hummel is geboren op 11-01-1895 in Zwolle, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4) en Gooitske Oost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1895 [bron: Akte 49 gem. Zwolle]. Layne is overleden op 29-02-1984 in Oxnard, California, 89 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Layne: Overlijden: 29 feb 1984 - Ventura, California, USA
Adressen:
Laatst bekende woonplaats: Carpinteria, California 93013, USA (Laatst bekende woonplaats: Carpinteria, California 93013, USA)
Oxnard, California 93033, USA (Laatst bekende woonplaats: Oxnard, California 93033, USA)
Layne trouwde, 28 jaar oud, op 25-12-1923 in California USA met Marie Ida (Mary) Sipkens, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Layne en Mary: 17 april 1914.

Uit dit huwelijk:

1 Florence Jeanne Hummel, Trouwde te Californië met Robert Athernon Neilsen.
2 Alvin Lee Hummel, geboren op 19 november 1935 te ? Volgt 11-cb.
Mary is geboren op 02-11-1897 in Detroit, Michigan, dochter van Hans Sipkens en Alieda Stuurman. Mary is overleden op 07-03-1992 in Camarillo, California, 94 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mary: Santa Barbara, California, USA
Adressen:
Carpinteria, California 93013, USA (Laatst bekende woonplaats: Carpinteria, California 93013, USA)
Oxnard, California 93033, USA (Laatst bekende woonplaats: Oxnard, California 93033, USA)

Kinderen van Layne en Mary:
1 Florence Jeanne Hummel, geboren op 16-12-1928 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.1.
2 Alvin Lee Hummel, geboren op 19-11-1935 in Santa Monica, California Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9 Bontje Hummel is geboren op 05-04-1897 in Leeuwarden, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4) en Gooitske Oost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1897 [bron: Akte 0238 gem. Leeuwarden]. Bontje is overleden op 06-08-1969, 72 jaar oud.

Notitie bij Bontje: Aan boord van het schip.
Bontje trouwde, 24 jaar oud, op 16-04-1921 in Leeuwarden met Tjalle Ferwerda, 23 jaar oud. Tjalle is geboren op 23-02-1898 in Leeuwarden. Tjalle is overleden op 05-02-1949 in Leeuwarden, 50 jaar oud.
Notitie bij Tjalle: zoon van Hillebrand Ferwerda en Sijtske Jans Hijma.

Kinderen van Bontje en Tjalle:
1 Gooitske Ferwerda, geboren op 01-06-1922 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9.1.
2 Sytske Ferwerda, geboren op 06-07-1923. Sytske is overleden in Ripon, California.
3 Antje Ferwerda, geboren op 10-06-1928. Antje is overleden in Venice, California.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.10 Pietje Hummel is geboren op 03-12-1898 in Leeuwarden, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4) en Gooitske Oost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1898 [bron: Akte 0798 gem. Leeuwarden]. Pietje is overleden op 14-12-1989 in Groningen, 91 jaar oud.

Notitie bij Pietje: Aan boord van het schip.
Pietje:
(1) trouwde met [misschien] Eelke van der Steen. Eelke is geboren op 15-07-1916 in Leeuwarden. Eelke is overleden.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 27-02-1924 in Leeuwarden met Altje Johanna Vennema, 24 jaar oud. Altje is geboren op 15-12-1899 in Jelsum gem. Leeuwarden. Altje is overleden op 11-10-1978, 78 jaar oud.
Notitie bij Altje: zoon van Gerrit Vennema en Trientje Stenekes.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.11 Hiltje Hummel is geboren op 06-05-1901 in Hoogezand, dochter van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4) en Gooitske Oost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1901 [bron: Akte 133 gem. Hoogezand]. Hiltje is overleden op 29-08-1966 in Assen, 65 jaar oud.

Notitie bij Hiltje: (aan boord van het schip)Trouwde op 20 november 1928 te Leeuwarden met Wietse (Wijtze) de Boer, geboren op 16 mei 1907 te Akkerwoude (Dantumadeel), monteur, overleden op 7 oktober 1976 te ?,
Hiltje trouwde, 27 jaar oud, op 29-11-1928 in Leeuwarden met Wietse de Boer, 21 jaar oud. Wietse is geboren op 16-05-1907 in Akkerwoude gem. Dantumadeel. Wietse is overleden op 07-10-1976, 69 jaar oud.
Notitie bij Wietse: zoon van Jelle de Boer en Trijntje van der Meer.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12 Jenne (Jim) Hummel is geboren op 14-10-1904 in Leeuwarden, zoon van Jenne Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4) en Gooitske Oost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1904 [bron: Akte 0684 gem. Leeuwarden]. Jim is overleden op 29-10-1991 in Orange, California, 87 jaar oud.

Notitie bij Jim: Gebeurtenis
Vertrek
Datum
25-03-1939
Gebeurtenisplaats
Rotterdam
Naam schip
Veendam (Europa - Noord-Amerika)
Adres:
Redlands, California 92373, USA (Laatst bekende woonplaats: Redlands, California 92373, USA)
Jim trouwde, 23 jaar oud, op 15-09-1928 met Alta Anna Tikker, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jim en Alta: (Jenne is geëmigreerd naar de USA. Uitgeschreven gemeente Leeuwarden op 21 augustus 1930, bestemming Noord-Amerika. Het gezin kwam aan op 2 november 1930)

Uit dit huwelijk:

1 Sietske Anna Hummel, geboren op 3 juli 1930 te Leeuwarden, overleden op 27 december 1975 te ?.
2 Jenne Jannes Hummel,
3 Jenne Jannes Hummel, geboren op 12 oktober 1938 te Los Angeles Volgt 11-c?????.
Alta is geboren op 26-12-1903 in Rotterdam, dochter van Roelf Tikker en Sytske Sipkens.
Notitie bij de geboorte van Alta: Foute geboortedatum 15 sep 1928 ?
Alta is overleden op 05-06-1980 in Redlands, California, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alta: San Bernardino , Californië
Notitie bij Alta: Alta Anna Maria ?
Adres:
Redlands, California 92373, USA (Laatst bekende woonplaats: Redlands, California 92373, USA)

Kinderen van Jim en Alta Anna:
1 Sietske Anna Hummel, geboren op 03-07-1930 in Leeuwarden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12.1.
2 Jenne Jannes Hummel, geboren op 30-10-1933. Jenne is overleden vóór 1938, ten hoogste 5 jaar oud.
Adres:
Redlands, California 92373, USA (Laatst bekende woonplaats: Redlands, California 92373, USA)
3 Jenne Jannes Hummel.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.1 Siets Hummel, zoon van Bauke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5) en Taetske Sipkens. Siets is overleden. Siets trouwde met Luits Former. Luits is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3 Jannes Hummel is geboren op 13-05-1889 in Leeuwarden, zoon van Bauke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5) en Taetske Sipkens. Jannes is overleden op 20-06-1966 in Amsterdam, 77 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwe Ooster Amsterdam [bron: Neeltje Hummel].

Notitie bij overlijden van Jannes: Ze ligt begraven samen met haar man op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam. En daar ligt in het zelfde graf ook mijn vader (hun zoon) begraven, Jannes Hummel overleden op 29 April 1985 Met vriendelijke groet Neeltje Hummel
Notitie bij Jannes: Kleindochter Neeltje Hummel schreef mij:
Mijn opa en oma Hummel hebben 9 kinderen gehad waarvan 4 stuks in de kinderjaren zijn overleden aan roodvonk of rode hond dat weet ik niet precies.
Na dat overlijden hebben ze er weer vier bijgemaakt en volgens mij hebben ze de zelfde namen gebruikt.
Er zijn 5 kinderen overgebleven waarvan de jongste nog in leven is.
Dat is mijn tante Riek (Hendrica) die met Henk spoelstra is getrouwd ze wonen nu in Friesland.
Jannes trouwde, 22 jaar oud, op 24-01-1912 in Leeuwarden [bron: Akte 0011 gem. Leeuwarden] met Hendrica Roersma, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannes en Hendrica: Bron: Neeltje Hummel
Hendrica is geboren op 10-07-1891 in Nes gem. Utingeradeel, dochter van Sytse Roersma en Jacoba de Groot. Hendrica is overleden op 28-10-1969 in Amsterdam, 78 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwe Ooster Amsterdam [bron: Neeltje Hummel].
Notitie bij overlijden van Hendrica: Ze ligt begraven samen met haar man op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam. En daar ligt in het zelfde graf ook mijn vader (hun zoon) begraven, Jannes Hummel overleden op 29 April 1985 Met vriendelijke groet Neeltje Hummel
Notitie bij Hendrica: Geboren in Amsterdam ?

Kinderen van Jannes en Hendrica:
1 Jan Jannes Hummel. Jan is overleden.
2 Taetske (Thea) Hummel, geboren op 18-10-1912 in Leek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.2.
3 Jacoba Hummel, geboren in 1914 in Suawoude. Jacoba is overleden op 06-08-1914 in 06-08-1914, geen jaar oud.
4 Hiltje Hummel, geboren op 21-05-1914 in Suawoude. Hiltje is overleden op 23-05-1914 in Oostermeer, 2 dagen oud.
5 Jacoba Hummel, geboren in 1915 in Emmen Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.5.
6 Bauke Hummel, geboren in 1917 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.6.
7 Sytse Jan Hummel, geboren in 1921 in Groningen. Sytse is overleden op 19-12-1927 in Zwolle, 5 of 6 jaar oud.
8 Jannes Hummel, geboren op 21-12-1922 in Groningen Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.
9 Hendrica (Riek) Hummel, geboren in 1927 in Zwolle. Riek is overleden op 04-12-1927 in Steenwijk, geen jaar oud.
10 Hendrica Hummel, geboren in 1929. Hendrica is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.4 Fokke Hummel is geboren op 10-09-1891 in Leeuwarden, zoon van Bauke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5) en Taetske Sipkens. Fokke is overleden op 15-02-1927 in Utrecht, 35 jaar oud. Fokke trouwde, 24 jaar oud, op 11-03-1916 in Leeuwarden met Ynske Vonk, 24 jaar oud. Ynske is geboren op 25-07-1891 in Leeuwarden. Ynske is overleden op 13-03-1985 in Leeuwarden, 93 jaar oud.

Notitie bij Ynske: Moeder: Trijntje Lukas Huisman
Vader: Jacob Egberts Vonk
Echtgenoot: Sjouke Ferwerda

Kinderen van Fokke en Ynske:
1 Taetske Hummel, geboren op 07-07-1916. Taetske is overleden op 07-07-1982, 66 jaar oud.
2 Trijntje Hummel, geboren op 02-09-1917. Trijntje is overleden op 10-08-2003, 85 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: 02-10-1917 ?
3 Bouke Hummel, geboren op 14-12-1919. Bouke is overleden.
4 Jacob Hummel, geboren op 25-04-1921. Jacob is overleden op 23-05-1978, 57 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Echtgenote: Jannesje (Jannie) Luiten
5 Antje Hummel, geboren op 25-02-1924 in Leeuwarden. Antje is overleden op 03-10-1991 in Leeuwarden, 67 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.5 Antje Hummel is geboren op 12-03-1894, dochter van Bauke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5) en Taetske Sipkens. Antje is overleden op 27-02-1943, 48 jaar oud.

Notitie bij Antje: Zus: Antje Hummel
Zus: Anke Hummel
Zus: Sietske Hummel
Antje trouwde met Wiebe Ploeger. Wiebe is geboren op 11-01-1893 in Gouda. Wiebe is overleden op 03-12-1980 in Amsterdam, 87 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.6 Anna Hummel is geboren op 30-09-1895 in Groningen, dochter van Bauke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5) en Taetske Sipkens. Anna is overleden op 08-02-1975 in Payette, USA, 79 jaar oud. Anna:

(1) trouwde in Weiser, Idaho met Jacob Bernardus (Jake) Knypstra. Jake is geboren op 23-08-1894 in Leeuwarden, zoon van Petrus (Peter) Knypstra en Geeske (Grace) Schouwstra. Jake is overleden op 22-08-1989 in Yakima, USA, 94 jaar oud.
(2) begon een relatie in Weiser, Idaho met Arthur William (Art) Cartright. Art is overleden.

Kinderen van Anna en Jake:
1 Grace Knypstra. Grace is overleden.
2 Teresa Knypstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.6.2.


1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.7 Auke Hummel is geboren op 22-09-1897 in Leeuwarden, zoon van Bauke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5) en Taetske Sipkens. Auke is overleden.

Notitie bij Auke: Anke ?
Auke trouwde met Anor Koopmans. Anor is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.9 Hiltje Hummel is geboren in 1904, dochter van Bauke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5) en Taetske Sipkens. Hiltje is overleden op 30-01-1978, 73 of 74 jaar oud. Hiltje trouwde met Frits Brookhouse. Frits is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1 Anna Bot is geboren op 26-08-1889 in Groningen, dochter van Derk Bot en Hiltje Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6).

Notitie bij de geboorte van Anna: BS Geboorte met Anna Bot

Kind Anna Bot
Geboortedatum 26-08-1889
Geboorteplaats Groningen
Geslacht Vrouw
Vader Derk Bot
Beroep Schipper
Leeftijd 25 jaar
Moeder Hiltje Hummel
Gebeurtenis Geboorte
Datum 26-08-1889
Gebeurtenisplaats Groningen
Documenttype BS Geboorte
Erfgoedinstelling Groninger Archieven
Plaats instelling Groningen
Collectiegebied Groningen
Aktenummer 1021
Registratiedatum 26-08-1889
Akteplaats Groningen
Collectie Bron: boek, Periode: 1889
Boek Geboorteregister 1889
Opmerking ouders wonende te Wildervank
Anna is overleden op 23-11-1960 in Anaheim, California, 71 jaar oud [bron: Grafsteen].
Notitie bij overlijden van Anna: Woodlawn Cemetery, Santa Monica, California, United States
Notitie bij Anna: Lived on Preston Way in Venice, CA., off Beethoven
Adressen:
tot 1910     Nederland
van 1910 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     California USA, USA
Anna trouwde, 20 jaar oud, op 08-06-1910 in Rotterdam met Jan Tikker, 23 jaar oud. Jan is geboren op 04-11-1886 in Bergum gem. Tietjerksteradeel, zoon van Roelf Tikker en Sytske Sipkens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1886 [bron: Acte 351 Tietjerksteradeel]. Jan is overleden op 16-05-1957 in Santa Monica, California, 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan’s Uncle Hans Sipkens worked for the Holland-America Steamship Line. With funds loaned to him from his Uncle Jogem Sipkens, Jan was able to purchase a ticket for he and his new wife Anna. Jan and Anna sailed to America shortly after they married in 1910. They arrived on Ellis Island in New York and then took the train to Idaho. On the train the conductor said "Tickets", Anna said, "Jan, they are calling us". He went up to the conductor and after much discussion and lack of communication finally found out they were saying tickets not Tikker.
After arriving in Idaho their first of seven children, Sadie, was born in a tent behind the Sipkens home. Six of their seven children were born in Buhl, Idaho. All were delivered by one of the Sipkens sisters, no doctor was ever in attendance.
The whole family then came to California by train in 1923. The youngest son, Raymond, was born in 1928 in Venice, California.
Better known as "Jan the tire biter". Grandpa Tikker was known for his temper. He once took a bite out of a tire because it went flat. He was a hod carrier and house painter, always wore those white painters hats.

Notitie bij Jan: Jan en zij vrouw Anna vertrekken op 29 juni 1910 a/b van de Rijndam uit Rotterdam, en komen op 1 juli 1910 in New York aan

Zij geven als laatste woonplaats Rotterdam op én het adres van H. van Gent.

Hun eindbestemming is oom J.Sipkens in Twin Falls Idaho.
Adressen:
tot 1910     Nederland
van 1910 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     California USA, USA
Beroep:
Timmerman

Kinderen van Anna en Jan:
1 Sietske (Sadie) Tikker, geboren op 26-09-1910 in Twin Falls, Idaho Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.1.
2 Derk (Richard) Tikker, geboren op 02-01-1912 in Twin Falls, Idaho Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2.
3 Hilda Mae Tikker, geboren op 01-09-1913 in Filer, Idaho Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.
4 Annie Tikker, geboren op 22-08-1917 in Buhl, Idaho, USA Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4.
5 Ralph Tikker, geboren op 30-09-1919 in Buhl, Idaho, USA Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.
6 Hermina Aleya Tikker, geboren op 26-12-1921 in Nampa Idaho Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.6.
7 Stillborn Tikker, geboren in 1923.
Adressen:
1923     Idaho, USA
vanaf 1923     California USA, USA
8 Raymond John Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.2 Jannes Bot is geboren op 02-10-1890 in Stadskanaal gem. Ontwedde [bron: Akte 261 gem. Onstwedde], zoon van Derk Bot en Hiltje Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6).

Notitie bij de geboorte van Jannes: BS Geboorte met Jannes Bot

Kind Jannes Bot
Geboortedatum 02-10-1890
Geboorteplaats Stadskanaal gem. Onstwedde
Geslacht Man
Vader Derk Bot
Beroep Schipper
Leeftijd 26 jaar
Moeder Hiltje Hummel
Gebeurtenis Geboorte
Datum 02-10-1890
Gebeurtenisplaats Stadskanaal gem. Onstwedde
Documenttype BS Geboorte
Erfgoedinstelling Groninger Archieven
Plaats instelling Groningen
Collectiegebied Groningen
Aktenummer 261
Registratiedatum 03-10-1890
Akteplaats Onstwedde
Collectie Bron: boek, Periode: 1890
Boek Geboorteregister 1890
Opmerking wonende te Wildervank
Jannes is overleden.
Notitie bij Jannes: Jenne?
Jannes trouwde, 30 jaar oud, op 06-10-1920 in Rotterdam [bron: Akte 1920T] met Trijntje Kaptein, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannes en Trijntje: Bruidegom Jannes Bot
Geboorteplaats Onstwedde
Leeftijd 30
Bruid Trijntje Hendrika Kaptein
Geboorteplaats Rotterdam
Leeftijd 21
Vader van de bruidegom Derk Bot
Moeder van de bruidegom Hiltje Hummel
Vader van de bruid Bertus Kaptein
Moeder van de bruid Cornelia de Rooij
Gebeurtenis Huwelijk
Datum 06-10-1920
Gebeurtenisplaats Rotterdam
Documenttype BS Huwelijk
Erfgoedinstelling Stadsarchief Rotterdam
Plaats instelling Rotterdam
Collectiegebied Zuid-Holland
Archief 999-06
Registratienummer 1920T
Pagina t66v
Registratiedatum 06-10-1920
Akteplaats Rotterdam
Collectie Nadere toegang op het huwelijksregister van de gemeente Rotterdam
Trijntje is geboren omstreeks 1899 in Rotterdam. Trijntje is overleden.

Kind van Jannes en Trijntje:
1 Jantje Bot. Jantje is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.4 Harmke Bot is geboren op 17-02-1893 in Leeuwarden, dochter van Derk Bot en Hiltje Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6). Harmke is overleden op 30-10-1969 in Santa Monica, California, 76 jaar oud.

Adres:
Pleasant Hill, California 94523, USA (Laatst bekende woonplaats: Pleasant Hill, California 94523, USA)
Harmke trouwde, 20 jaar oud, op 22-05-1913 in Leeuwarden met Johannes (Joe) Hummel, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmke en Joe: 22-03-1919 ?
Zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6 voor persoonsgegevens van Joe.

Kinderen van Harmke en Joe:
1 Dirk (Dick) Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.1.
2 Jenne Hummel, geboren in 1914. Jenne is overleden.
3 Dirk (Dick) Hummel, geboren op 20-08-1915 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.3.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5 Aaltje Huizinga is geboren op 04-11-1894 in Veur, dochter van Pieter Huizinga en Hiltje Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6). Aaltje is overleden op 04-10-1989 in San Joaquin, California, USA, 94 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Aaltje: Overlijden: 28 okt 1989 - San Joaquin, California, USA
Notitie bij Aaltje: The marriage certificate reflects a language barrier. Visser is spelled Fisher...Wouter is not spelled correctly.
Tanta Aaltja delivered Hermina Tikker just ten days before her son Walt was born. Hermina’s mother Anna Bot Tikker delivered Walt.
Alternate spelling Huisinga.
Tanta Aaltja lived on Mildred Street in Venice, CA.
Aaltje trouwde in Idaho met Wouter Johannes Visser. Wouter is geboren op 23-12-1889 in Rotterdam, zoon van Frans Visser en Cornelia van Os. Wouter is overleden op 06-08-1948 in Los Angeles, California, 58 jaar oud. Hij is begraven in Woodlawn Cemetery, Santa Monica, California, United States.
Notitie bij Wouter: The marriage certificate reflects a language barrier. Visser is spelled Fisher...Wouter is not spelled correctly.

Wout Visser sponsored Nicolaas Visser and his family when they immigrated to America around 1930. The Tikker and Visser families link several times. Aaltje Visser is Anna Bot Tikker’s half sister. Alternate spelling Woudt

Kinderen van Aaltje en Wouter Johannes:
1 Cora Visser. Cora is overleden (oorzaak: Hartproblemen).
2 Pieter Visser, geboren op 05-07-1916 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.2.
3 Frans Cornelis Visser, geboren op 18-01-1920 Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.3.
4 Wouter Jelte Visser, geboren op 10-01-1922 in Nampa, Idaho Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.7 Antje Huizinga is geboren op 14-09-1898 in Doesburg, dochter van Pieter Huizinga en Hiltje Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6). Antje is overleden in 1967, 68 of 69 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op 07-08-1918 in Amsterdam [bron: Akte Reg.6F fol. 34v] met Gerrit van den Broek, ongeveer 23 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam. Gerrit is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.9 Jacobus Huizinga is geboren op 22-06-1901 in Nieuwer-Amstel, zoon van Pieter Huizinga en Hiltje Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6). Jacobus is overleden op 12-01-1968 in Amsterdam, 66 jaar oud.

Notitie bij Jacobus: Smid ?
Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 15-08-1928 in Rotterdam [bron: Akte 1928.3137] met Henderika (Rieki) Smid, ongeveer 22 jaar oud. Rieki is geboren omstreeks 1906 in Ambt Ommen gem. Ommen. Rieki is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.10 Anke Huizinga is geboren in 1903, dochter van Pieter Huizinga en Hiltje Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6). Anke is overleden in 1944, 40 of 41 jaar oud. Anke trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 21-02-1923 in Amsterdam [bron: Akte Reg.6A fol. 9] met Jannes Sijbrands, ongeveer 23 jaar oud. Jannes is geboren omstreeks 1900 in Amsterdam. Jannes is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1 Hendrik Deelstra is geboren op 13-08-1880 in Driesum gem. Dantumadeel [bron: Akte nr. A250 dd 14-08-1880 Genlias], zoon van Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1) en Antje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1880 [bron: Acte 250 Gemeente Dantumadeel].

Notitie bij de geboorte van Hendrik: Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 250
Aangiftedatum: 14-08-1880
Kind Hendrik Deelstra
Geslacht: M
Geboortedatum: 13-08-1880
Vader Andries Hendriks Deelstra
Moeder Antje Pieters Dijkstra
Hendrik is overleden op 15-11-1940 in Wildervank, 60 jaar oud (oorzaak: Beroerte).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Wildervank
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 112
Aangiftedatum: 18-11-1940
Overledene Hendrik Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-11-1940
Leeftijd: 60
Overlijdensplaats: Wildervank
Vader Andries Hendriks Deelstra
Moeder Antje Pieters Dijkstra
Partner Etje van der Deen
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Dantumadeel; beroep overl.: brandstofhandelaar
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel
Beroepen:
Brandstofhandelaar
Schipper
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1908 in Slochteren [bron: Acte 55 Genlias-Slochteren] met Etje van der Deen, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Etje: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom)
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Slochteren
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 55
Datum: 23-05-1908
Bruidegom Hendrik Deelstra
Geboorteplaats: Driesum
Bruid Etje van der Deen
Geboorteplaats: Siddeburen
Vader bruidegom Andries Hendriks Deelstra
Moeder bruidegom Antje Pieters Dijkstra
Vader bruid Jan van der Deen
Moeder bruid Aaffien Boedeltje
Nadere informatie beroep bruidegom: schipper; beroep vader bruidegom.: stoombootkapitein; beroep vader bruid: schipper; bruidegom 27 jaar; bruid 24 jaar
Etje is geboren op 17-06-1883 in Siddeburen gem. Slochteren, dochter van Jan van der Deen en Aaffien Boedeltje. Etje is overleden op 06-05-1969 in Stadskanaal, 85 jaar oud.
Notitie bij Etje: Zij is de laatste van de boeren,schippers en verveners. In 1952 doet ze de kolenhandel Hendrik Deelstra van de hand.

Kinderen van Hendrik en Etje:
1 Andries Hendrik Deelstra, geboren op 14-07-1909 in Slochteren Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.
2 Jan Deelstra, geboren op 01-08-1911 in Groningen Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.
3 Antje Afien Deelstra, geboren op 24-03-1914 in Groningen Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.3 Sibbeltje Annette Deelstra is geboren op 17-06-1883 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1) en Antje Dijkstra.

Notitie bij de geboorte van Sibbeltje: child: Wibbeltje Annette Deelstra

name: Wibbeltje Annette Deelstra
gender: Female
birth date: 17 Jun 1883
birthplace: Leek, Groningen, Netherlands
father’s name: Andries Deelstra
father’s age: 25y
mother’s name: Antje Dijkstra
indexing project (batch) number: C04167-0
system origin: Netherlands-EASy
source film number: 483981
Sibbeltje is overleden op 15-10-1953 in Roderwolde, 70 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde.
Notitie bij overlijden van Sibbeltje: dsc0046 Deelstra,Sibbeltje Annette 17-06-1883 Zevenhuizen 15-10-1953 Roderwolde Vries de,Gerardus 04-11-1883 Roden 26-06-1962 Ens N.O.P

Bij Familysearch heet zij "Wibbeltje
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel
Sibbeltje trouwde, 23 jaar oud, op 14-07-1906 in Leek [bron: Acte 38 Groninger Archieven-Leek] met Gerardus de Vries, 22 jaar oud. Gerardus is geboren op 04-11-1883 in Roden, zoon van Jeep de Vries en Geeske Alkema. Gerardus is overleden op 26-06-1962 in Ens(NOP), 78 jaar oud.

pieter_deelstra.jpg lamke_aalmoes.jpg
3 Pieter Deelstra
4 Lamke Aalmoes

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4 Pieter Deelstra (afb. 3) is geboren op 28-05-1885 in Driesum gem. Dantumadeel, zoon van Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1) en Antje Dijkstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-05-1885 [bron: Acte A 138 Tresoar - Dantumadeel].

Notitie bij de geboorte van Pieter: Bron Burgerlijke stand - Geboorte (Kind)
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 138
Aangiftedatum: 29-05-1885
Kind Pieter Deelstra
Geslacht: M
Geboortedatum: 28-05-1885
Vader Andries Hendriks Deelstra
Moeder Antje Pieters Dijkstra

Geboorteakte Dantumadeel, 1885
Aangiftedatum 29 mei 1885, akte nr. 138
Pieter Deelstra, geboren 28 mei 1885
Zoon van Andries Hendriks Deelstra en Antje Pieters Dijkstra
Pieter is overleden op 22-07-1950 in Castricum, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1950 [bron: Akte 99 gem. Castricim]. Hij is begraven op 25-07-1950 in Nieuwe Ooster Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Pieter: Opgenomen in ziekenhuis Berg en Bos te Castricum. Hij woonde daarvoor wisselend bij zijn 2 dochters Antje en Netty.

overledene:
Deelstra, Pieter
Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3267364

* grafnummer:59-2-0272
* datum begrafenis:25-07-1950

Achternaam Deelstra
Voornaam Pieter
Rol overledene
Plaats Castricum
Datum 22-07-1950
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Castricum
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 99
Aangiftedatum: 24-07-1950
Overledene Pieter Deelstra
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-07-1950
Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: Castricum
Vader Andries Hendriks Deelstra
Moeder Antje Pieters Dijkstra
Partner Lamke Aalmoes
Relatie: wn
Nadere informatie geboortepl.:Dantumadeel

Plaats Castricum
Bron Overlijdensregisters vanaf 1811
Periode 1948-1950
Bevat Overlijdensregister
Soort registratie overlijdensakte
Aktenummer 1950/099
Datum overlijden 22-07-1950
Overledene Pieter Deelstra
Notitie bij Pieter: Kwam 29-04-1925 vanuit Haren naar Amsterdam.
Woonde o.a. Zocherstraat 51 en Sneeuwbalstraat 58 te Amsterdam.

Ingeschreven 11-10-1909 en vertrokken 19-01-1910 naar Echt(L).
Bronvermelding
Bevolkingsregister 1890-1921 - 09 Dienstboden (1900-1921), inventarisnummer 1443a, blad 12
Gemeente: Oud en Nieuw Gastel
Periode: 1890-1921
Adressen:
Sassenheimstraat, Amsterdam, Nederland
vanaf 1885     Drie Octoberstraat 17, Beesel(L)
tot 11-10-1909     Leek
van 11-10-1909 tot 19-01-1910     Oud- en Nieuw Gastel
van 19-01-1910 tot 1911     Echt(L)   [bron: Huwelijksacte]
vanaf 1911     Offenbeek gem. Beesel(L)
van 12-06-1917 tot 28-10-1920     Eijsden
tot 29-04-1925     Haren
vanaf 29-04-1925     Sneeuwbalstraat 58, Amsterdam, Nederland
vanaf 06-04-1933     Zocherstraat 51, Amsterdam, Nederland
1939     Amsterdam
van 07-10-1946 tot 1950     Olympiakade 35, Amsterdam, Nederland (Woningruil van Leeuwarden dd 7-10-1946)
tot 22-07-1950     Castricum (Psychiatrische inrichting Bakkum te Castricum.)
Beroep:
van 30-04-1930 tot 1950     Assistent der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen
Onbekend:
28-04-1921     28-4-1921 Vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst in de gemeente Amsterdam..   [bron: Gemeente Amsterdam]
Getuige bij:
21-12-1939     huwelijk Jan Heijstek (1912-1999) en Antje Deelstra (1915-1993) [zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3]    [vader bruid]
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 29-04-1911 in Leek [bron: Huwelijksakte nummer 10 Groninger Archieven-Leek] met Lamke Aalmoes (afb. 4), 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lamke: Wettiging 1 kind.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 29-04-1911
Bruidegom Pieter Deelstra
Geboorteplaats: Driesum gem. Dantumadeel
Bruid Lamke Aalmoes
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Vader bruidegom Andries Hendriks Deelstra
Moeder bruidegom Antje Pieters Dijkstra
Vader bruid Jannes Aalmoes
Moeder bruid Jantje Smid
Nadere informatie beroep bruidegom: rijksambtenaar; beroep vader bruidegom.: stuurman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 23 jaar; Wettiging 1 kind Jantje Deelstra
Lamke is geboren op 23-07-1887 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Jannes Almoes en Jantje Smid. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1887 [bron: Akte 74 van Geboorteregister Leek 1887].
Notitie bij de geboorte van Lamke: Achternaam Voornaam Rol Plaats Datum Type Registratie
1 Aalmoes Lamke kind Leek 23-07-1887 geboorteakte
Registratiedatum 25-07-1887
Geboorte 23-07-1887 Leek
Kind Lamke Aalmoes
Geslacht v

Vader Jannes Aalmoes
Leeftijd 51 jaar
Beroep arbeider

Moeder Jantje Smid

Bron Geboorteregister Leek 1887
Aktenummer 74
Lamke is overleden op 21-12-1946 in Amsterdam, 59 jaar oud. Zij is begraven op 24-12-1946 in Nieuwe Ooster Amsterdam [bron: Online Begraafplaatsen].
Notitie bij overlijden van Lamke: overledene:
Aalmoes, Lamke
Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3267363

* partner:Deelstra,
* datum overlijden:21-12-1946
* grafnummer:59-2-0272
* datum begrafenis:24-12-1946
Adressen:
Sassenheimstraat, Amsterdam, Nederland
Sneeuwbalstraat, Amsterdam, Nederland
vanaf 01-?-1912     Drie Octoberstraat 17, Beesel(L)
van 12-06-1917 tot 28-10-1920     Eijsden
tot 29-04-1925     Haren
1939     Amsterdam
tot 21-12-1946     Olympiakade 35, Amsterdam, Nederland
Getuige bij:
21-12-1939     huwelijk Jan Heijstek (1912-1999) en Antje Deelstra (1915-1993) [zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3]    [moeder bruid]

Kinderen van Pieter en Lamke:
jantje_deelstra.jpg
5 Jantje Deelstra
1 Jantje (Jaantje) Deelstra (afb. 5), geboren op 07-03-1910 in Zevenhuizen gem. Leek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1910 [bron: Akte 38 gem. Leek].
Notitie bij de geboorte van Jaantje: Kind Jantje Deelstra
Geboortedatum 07-03-1910
Geboorteplaats Zevenhuizen gem. Leek
Geslacht Vrouw
diversen gewettigd bij huwelijksakte op 29-04-1911 te Leek
Vader Pieter Deelstra
Moeder Lamke Aalmoes
Gebeurtenis Geboorte
Datum 07-03-1910
Gebeurtenisplaats Zevenhuizen gem. Leek
Documenttype BS Geboorte
Erfgoedinstelling Groninger Archieven
Plaats instelling Groningen
Collectiegebied Groningen
Aktenummer 38
Registratiedatum 09-03-1910
Akteplaats Leek
Collectie Bron: boek, Periode: 1910
Boek Geboorteregister 1910
Jaantje is overleden op 07-12-1993 in Bloemendaal, 83 jaar oud. Zij is begraven op 10-12-1993 in Nieuwe Ooster Amsterdam [bron: Carla Bedijs].
Notitie bij overlijden van Jaantje: overledene:
Deelstra, Jantje
Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3273346

* geboortedatum:07-03-1910
* datum overlijden:07-12-1993
* datum begrafenis:10-12-1993
* grafnummer:59-2-0272
Notitie bij Jaantje: Gewettigd bij huwelijk van ouders.

Ging 21-1-1935 naar Nieuweweg 15B te Soest Flammen? Misschien is dit Flaman. Ene Flaman wenst iedereen een gelukkig niuewjaar.

Verbleef later in Santpoort.
Adressen:
Sassenheimstraat, Amsterdam, Nederland
van 12-06-1917 tot 28-10-1920     Eijsden
tot 29-04-1925     Haren
vanaf 29-04-1925     Sneeuwbalstraat 58, Amsterdam, Nederland
van 21-01-1935 tot ca. 1950     Nieuweweg 15B, Soest (Psychiatrische inrichting Flammen of Flaman)
van ca. 1950 tot 07-12-1993     Bloemendaal (Psychiatrische Inrichting Santpoort)
2 Andries Jenne (Andries) Deelstra, geboren op 27-04-1912 in Beesel(L) Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.
3 Antje Deelstra, geboren op 23-02-1915 in Eijsden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.
4 Jannes Deelstra, geboren op 23-02-1915 in Eijsden. Jannes is overleden op 01-03-1915 in Eijsden, 6 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Jannes: Burgerlijke Stand in Limburg: Eijsden
Overlijdensakte Overlijdensakte Deelstra, Jannes, 01-03-1915
Aktenummer: 15
Aktedatum: 02-03-1915
Gemeente: Eijsden
Overlijdensdatum: 01-03-1915
Overlijdensplaats: Eijsden
Overledene: Deelstra, Jannes
Vader: Deelstra, Pieter
Moeder: Aalmoes, Lamke
Toegangsnummer:

12.026 Burgerlijke Stand in Limburg: Eijsden
Inventarisnummer: 33
Opmerkingen: 7 dagen oud
Notitie bij Jannes: Tweeling met Antje.
5 Annette Sibbeliene (Netty) Deelstra, geboren op 12-10-1916 in Eijsden Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.8 Anna Sibbelina Deelstra is geboren op 14-12-1891 in Dantumadeel [bron: Akte nr. A34 dd. 17-12-1891 gem. Dantumadeel], dochter van Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1) en Antje Dijkstra.

Notitie bij de geboorte van Anna: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Dantumadeel
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: A 304
Aangiftedatum: 17-12-1891
Kind Anna Sibbelina Deelstra
Geslacht: V
Geboortedatum: 14-12-1891
Vader Andries Deelstra
Moeder Antje Dijkstra
Anna is overleden op 26-01-1939 in Groningen, 47 jaar oud. Zij is begraven in Groningen Esserveld.
Notitie bij overlijden van Anna: Graf 2554
Adres:
Drie Octoberstraat 17, Driesum gem. Dantumadeel
Anna trouwde, 28 jaar oud, op 02-08-1920 in Groningen [bron: Acte 531 Groninger Archieven-Groningen] met Jan Veldman, 31 jaar oud. Jan is geboren op 05-07-1889 in Groningen, zoon van Simon Abel Veldman en Trijntje Oostland. Jan is overleden op 01-09-1942, 53 jaar oud. Hij is begraven in Groningen Esserveld.

Kind van Anna Sibbelina en Jan:
1 Simon Abel Veldman, geboren in 1922 in Groningen. Simon is overleden in 1995, 72 of 73 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.4 Anna Bron is geboren op 20-01-1886 in Leek, dochter van Klaas Bron en Jantje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1886 [bron: Akte 9 gem. Leek].

Notitie bij de geboorte van Anna: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 9
Aangiftedatum: 23-01-1886
Kind Anna Bron
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 20-01-1886
Geboorteplaats: Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: winkelier;
Anna is overleden. Anna trouwde, 20 jaar oud, op 14-06-1906 in Leek [bron: Akte 34 gem. Leek] met Wobbe Toeke Gorter, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Wobbe: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 34
Datum: 14-06-1906
Bruidegom Wobbe Toeke Gorter
Geboorteplaats: Drachten gem. Smallingerland
Bruid Anna Bron
Geboorteplaats: Leek
Vader bruidegom Hidzer Wiegers Gorter
Moeder bruidegom IJmkje Rinsema
Vader bruid Klaas Bron
Moeder bruid Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: bakkersknecht; beroep vader bruidegom.: kastelein; beroep moeder bruid: kasteleinsche; bruidegom 23 jaar; bruid 20 jaar
Wobbe is geboren in 1883 in Drachten gem. Smallingerland, zoon van Hidzer Wiegers Gorter en IJmkje Rinsema. Wobbe is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.5 Evert Bron is geboren op 22-12-1887 in Leek, zoon van Klaas Bron en Jantje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1887 [bron: Akte 133 gem. Leek].

Notitie bij de geboorte van Evert: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 133
Aangiftedatum: 24-12-1887
Kind Evert Bron
Geslacht: M
Vondeling: N
Geboortedatum: 22-12-1887
Geboorteplaats: Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: kastelein;
Evert is overleden op 19-08-1949 in Groningen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1949 [bron: Akte 1337 gem. Groningen].
Notitie bij overlijden van Evert: Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1337
Aangiftedatum: 22-08-1949
Overledene Evert Bron
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-08-1949
Leeftijd: 61
Overlijdensplaats: Groningen
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Partner Jetske Nauta
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Leek; beroep overl.: bakker
Evert trouwde met Jetske Nauta. Jetske is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.6 Berendina Bron is geboren op 06-03-1890 in Leek, dochter van Klaas Bron en Jantje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1890 [bron: Akte 21 gem. Leek Groninger Archieven].

Notitie bij de geboorte van Berendina: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 21
Aangiftedatum: 08-03-1890
Kind Berendina Bron
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 06-03-1890
Geboorteplaats: Leek
Vader Klaas Bron
Moeder Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep vader: winkelier;
Berendina is overleden. Berendina trouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1917 in Leek [bron: Akte 7 gem. Leek] met Arend Gorter, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berendina en Arend: Detail resultaat: (Moeder bruid)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Leek
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7
Datum: 25-04-1917
Bruidegom Arend Gorter
Geboorteplaats: Drachten gem. Smallingerland
Bruid Berendina Bron
Geboorteplaats: Leek
Vader bruidegom Hitzer Wiegers Gorter
Moeder bruidegom IJmkje Rinsema
Vader bruid Klaas Bron
Moeder bruid Jantje Deelstra
Nadere informatie beroep bruidegom: meubelmaker; beroep moeder bruid: winkeliersche; bruidegom 29 jaar; bruid 27 jaar
Arend is geboren in 1888 in Drachten gem. Smallingerland, zoon van Hidzer Wiegers Gorter. Arend is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.9 Hendrik Bron is geboren in 1893 in Leek, zoon van Klaas Bron en Jantje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 23-07-1921 in Roden [bron: Akte 29 gem. Roden] met Martha Jantina Rolina Heidema, 23 of 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Martha: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.021
Inventarisnr: 1921
Gemeente: Roden
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 29
Datum: 23-07-1921
Bruidegom Hendrik Bron
Geboorteplaats: Leek
Bruid Martha Jantina Rolina Heidema
Geboorteplaats: Roden
Vader bruidegom Klaas Bron
Moeder bruidegom Jantje Deelstra
Vader bruid Roelof Heidema
Moeder bruid Jantina Rolina Benink
Nadere informatie bruidegom: 28 jaar.; bruid: 24 jaar.
Martha is geboren in 1897 in Roden, dochter van Roelof Heidema en Jantina Rolina Benink. Martha is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.1 Andries Deelstra is geboren in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7) en Auktje Bron. Andries is overleden.

Kinderen van Andries uit onbekende relatie:

1 Arend Deelstra.
2 Evert Deelstra.
3 Klaas Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.3 Anna Deelstra is geboren in 1898 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7) en Auktje Bron. Anna is overleden. Anna trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 13-06-1917 in Leek [bron: Huwelijksacte nr. 26.] met Willem Willems, 19 of 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 10-05-1938 (Echtscheiding) [bron: Huwelijksacte.]. Willem is geboren in 1897 in Tolbert gem. Leek, zoon van Jan Willems en Harmtien Barkhuis. Willem is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4 Evert Deelstra is geboren op 09-03-1899 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7) en Auktje Bron.

Notitie bij de geboorte van Evert: Kind: Evert Deelstra
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Geboortedatum: donderdag 9 maart 1899
Vader: Klaas Deelstra
Leeftijd: 31
Beroep: bakker
Moeder: Auktje Bron
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: donderdag 9 maart 1899
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 38
Registratiedatum: 9 maart 1899
Plaats: Leek
Evert is overleden.
Beroep:
Broodbakker
Evert trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1926 in Leek [bron: Akte 36] met Boudina Cornelia Bos, 20 jaar oud. Boudina is geboren op 23-04-1906 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Pieter Bos en Geessien Beereboom.
Notitie bij de geboorte van Boudina: Kind: Boudina Cornelia Bos
Geslacht: Vrouw
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Geboortedatum: maandag 23 april 1906
Vader: Pieter Bos
Leeftijd: 30
Beroep: schoenmaker
Moeder: Geessien Beereboom
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: maandag 23 april 1906
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 75
Registratiedatum: 24 april 1906
Plaats: Leek
Boudina is overleden.

Kind van Evert en Boudina Cornelia:
1 Piet Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5 Hendrik Deelstra is geboren op 30-01-1901 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7) en Auktje Bron.

Notitie bij de geboorte van Hendrik: Kind: Hendrik Deelstra
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Geboortedatum: woensdag 30 januari 1901
Vader: Klaas Deelstra
Leeftijd: 33
Beroep: bakker
Moeder: Auktje Bron
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: woensdag 30 januari 1901
Gebeurtenisplaats: Zevenhuizen gem. Leek
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Aktenummer: 14
Registratiedatum: 31 januari 1901
Akteplaats: Leek
Collectie: Bron: boek, Periode: 1901
Boek: Geboorteregister 1901
Hendrik is overleden op 26-05-1935 in Nuis gem. Marum, 34 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Van beroep: caféhouder.
Hendrik trouwde met Maaike Meinema. Maaike is geboren op 04-07-1905. Maaike is overleden op 07-02-1999, 93 jaar oud.

Kind van Hendrik en Maaike:
1 Klaas Hendrik Deelstra, geboren op 07-03-1930 in Marum Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.7.1 Sijbrand Hummel is geboren op 08-07-1902 in Roderveld gem. Roden, zoon van Auke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.7) en Jantje Spaan. Sijbrand is overleden op 12-01-1966 in Groningen, 63 jaar oud. Sijbrand trouwde met Ieke?Hummel. Ieke is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.3.1 Geessien Cazemier is geboren in 1895 in Tolbert gem. Leek, dochter van Hendrik Cazemier (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.3) en Roelfke Neef. Geessien is overleden. Geessien trouwde met Jan Risma. Jan is geboren in 1890 in Hoogkerk. Jan is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1 Roelf Deelstra, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1) en Aaltje Venema. Roelf is overleden op 06-09-1992.

Beroep:
Schipper
Roelf trouwde met Ida Ottens. Ida is overleden op 29-11-2008.

Kind van Roelf en Ida:
1 Hendrik Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.1 Willem Johannes Deelstra, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5) en Willempje Ras. Willem trouwde met Elisabeth van Doorn.

Kind van Willem Johannes en Elisabeth:

1 Hendrik Willem (Henne) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.1.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2 Renze Deelstra is geboren op 05-06-1925 in Amsterdam, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1) en Elisabeth van de Bogerd. Renze is overleden op 01-03-2003 in Amsterdam, 77 jaar oud. Hij is begraven in Begraafplaats Wilgenhof Hoofddorp [bron: Online Begraafplaatsen].

Notitie bij Renze: Van beroep: lasser bij Cirkel te Zwanenburg.
Beroep:
Lasser bij Cirkel te Zwanenburg
Renze trouwde, 21 jaar oud, op 23-10-1946 in Amsterdam met Johanna Cornelia (Annie) Borsten, 20 jaar oud. Annie is geboren op 17-02-1926 in Rotterdam, dochter van Cornelis Borsten en Elisabeth Johanna Meijer.

Kinderen van Renze en Annie:
1 Renze Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.1.
2 Cornelis (Kees) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2.
3 Johannes (Johan) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.3.
4 Hendrik (Hennie) Deelstra, geboren op 07-03-1947 in Amsterdam Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3 Cornelis (Kees) Deelstra, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1) en Elisabeth van de Bogerd. Kees trouwde met Jannie Greven. Jannie is een dochter van Swier Greven en Antje Pomp.

Kinderen van Kees en Jannie:

1 Marianne Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.1.
2 Eric Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5 Geertje Deelstra, dochter van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1) en Elisabeth van de Bogerd. Geertje trouwde met Wim Hagen.

Kinderen van Geertje en Wim:

1 Alfredo Hagen Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5.1.
2 Wilma Hagen Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6 Hendrik (Henk) Deelstra, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1) en Elisabeth van de Bogerd. Henk trouwde met Stien Hendrika Johanna (Stien) Hulsebos. Stien is een dochter van Jan Hulsebos en Anje Greven.

Kinderen van Henk en Stien:

1 Ronald Jonathan Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.1.
2 Marja Hendrika Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.2.
3 Elisabeth (Liesbeth) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.3.
4 Stefan Aquilla Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.7 Simon Deelstra, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1) en Elisabeth van de Bogerd. Simon trouwde met Irene Hofmeister.

Kind van Simon en Irene:

1 Kevin Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.1 Geertje Deelstra is geboren op 29-11-1928, dochter van Roelf Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Geertje is overleden op 09-12-1984, 56 jaar oud. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op 31-08-1948 met Piet Gawehn, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1983. Piet is geboren op 26-03-1928. Piet is overleden.

Kinderen van Geertje en Piet:

1 ? Gawehn.
2 ?? Gawehn.
3 ??? Gawehn.
4 ???? Gawehn.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.2 Johannes Theodorus (Joop) Deelstra is geboren op 30-11-1930, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Joop is overleden op 15-10-2005, 74 jaar oud. Joop trouwde met Catherina Elizabeth (Rina)?Deelstra.

Kinderen van Joop en Rina:

1 ? Deelstra.
2 ?? Deelstra.
3 ??? Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.3 Altje Johanna (Alie) Deelstra, dochter van Roelf Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Alie trouwde met Jan van Teijlingen.

Kinderen van Alie en Jan:

1 ? van Teijlingen.
2 ?? van Teijlingen.
3 ??? van Teijlingen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.4 Roelf Deelstra is geboren op 13-10-1935, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Roelf is overleden op 10-11-1998, 63 jaar oud. Roelf trouwde met Petronella (Nel) Kragt.

Kinderen van Roelf en Nel:

1 ? Deelstra.
2 ?? Deelstra.
3 ??? Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5 Egbertus (Bertus) Deelstra, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Bertus trouwde met Johanna Hendrika (Jopie) Borkert.

Kinderen van Bertus en Jopie:

1 Edwin Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5.1.
2 Richard Deelstra.
3 Frank Deelstra.
4 Sander Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.6 Robert (Rob) Deelstra, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3) en Johanna Altje (Alie) Halekor. Rob trouwde met Anna Geertruida (Anke) de Graaf.

Kinderen van Rob en Anke:

1 ? Deelstra.
2 ?? Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.1 Geertje Deelstra, dochter van Dirk Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8) en Elisabeth van Akkerman. Geertje begon een relatie met Jaap Hagman.

Kind van Geertje en Jaap:

1 Sandra Hagman.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.2 Cornelia Hendrika (Corrie) Deelstra, dochter van Dirk Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8) en Elisabeth van Akkerman. Corrie trouwde met Co Stroomberg.

Kinderen van Corrie en Co:

1 Brenda Stroomberg.
2 Co Stroomberg.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.3 Dirk Deelstra, zoon van Dirk Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8) en Elisabeth van Akkerman. Dirk begon een relatie met Sanny Schendelaar.

Kinderen van Dirk en Sanny:

1 Dik Deelstra.
2 Monique Deelstra.
3 Susan Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.5 Gerlof Deelstra, zoon van Dirk Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8) en Elisabeth van Akkerman. Gerlof begon een relatie met Elsien Meinders de Porto.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7.2.1 Alberdina Zuiderveld, dochter van Andries Zuiderveld (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7.2) en Janke van de Wal. Alberdina trouwde met Harkema.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.1 Frouktje Hut, dochter van Henderikus Hut (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1) en Janna Ottema. Frouktje begon een relatie met Willem Hummel.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.2 Kornelis Hut is geboren op 19-09-1929 in Zevenhuizen gem. Leek, zoon van Henderikus Hut (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1) en Janna Ottema. Kornelis is overleden op 14-04-1979 in Zevenhuizen gem. Leek, 49 jaar oud. Kornelis begon een relatie met Margaretha Kuiper.

Kinderen van Kornelis en Margaretha:

1 Hendrikus Johannes Hut.
2 Janna Trientje Hut.
3 Johannes Hut.
4 Jan Hendrik Hut Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.2.4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1.1 Antje Holman is geboren op 11-11-1916 in Zevenhuizen gem. Leek, dochter van Harm Holman (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1) en Jantje van Dijk. Antje is overleden. Antje trouwde, 25 jaar oud, op 23-07-1942 in Leek met Lambertus Harm (Bertus) Westra, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Zevenhuizen gem. Leek.

Notitie bij het huwelijk van Antje en Bertus: Gehuwd voor de Gereformeerde Kerk.
Bertus is geboren op 06-06-1913 in Aduard, zoon van Harm Westra en Femke Hazenberg. Hij is gedoopt in Enumatil gem. Leek. Bertus is overleden op 04-12-1987 in Tolbert gem. Leek, 74 jaar oud. Hij is begraven op 09-12-1987 in Midwolde.

Kind van Antje en Bertus:
1 Harm Westra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1.1.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1 Goy Hummel, dochter van Gerrit Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3) en Cornelia Jager. Goy is overleden. Goy trouwde met Henry Drexhage.

Kinderen van Goy en Henry:

1 Gilbert Drexhage Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.1.
2 Karl Drexhage Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.2.
3 Casem Drexhage Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.3.
4 Robert Drexhage Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.2 Auke Hummel is geboren op 27-05-1917 in Leeuwarden, zoon van Gerrit Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3) en Cornelia Jager. Auke is overleden op 17-09-1993 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Auke trouwde met Griet van Houten. Griet is overleden.

Kinderen van Auke en Griet:

1 Sabine Cornelia (Sabien) Hummel.
2 Cardeuc Hummel.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.1 Dirk (Dick) Hummel, zoon van Johannes (Joe) Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6) en Harmke Bot (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.4). Dick is overleden. Dick trouwde met Lois Wanda Danks. Lois is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.3 Dirk (Dick) Hummel is geboren op 20-08-1915, zoon van Johannes (Joe) Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6) en Harmke Bot (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.4). Dick is overleden op 14-08-1998 in Utah?, 82 jaar oud. Dick trouwde met Lois Wanda. Lois is overleden op 14-08-1998 in Utah(USA).

Kinderen van Dick en Lois:

1 Steve Hummel.
2 Kathy Hummel.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.1 Florence Jeanne Hummel is geboren op 16-12-1928, dochter van Libbe (Layne) Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8) en Marie Ida (Mary) Sipkens. Florence is overleden op 11-06-2009 in Santa Barbara, CA, 80 jaar oud.

Notitie bij Florence: Dochter: Jana Neilsen
Zoon: Donald Neilsen
Adres:
Carpinteria, California 93013, USA (Laatst bekende woonplaats: Carpinteria, California 93013, USA)
Florence trouwde met Robert Atherton Neilsen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2 Alvin Lee Hummel is geboren op 19-11-1935 in Santa Monica, California, zoon van Libbe (Layne) Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8) en Marie Ida (Mary) Sipkens. Alvin is overleden op 28-04-1974 in Gold Beach, Oregon, 38 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Alvin: 17-03-1974?
Alvin trouwde met Romilda Anne Guthrie. Romilda is een dochter van Willem Edward Guthrie en Dine.

Kinderen van Alvin Lee en Romilda Anne:
1 Carlye Jeanne Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2.1.
2 Lisa Lee Ann Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2.2.
3 Erik Alan (Ricky) Hummel, geboren op 24-02-1970 in California USA. Ricky is overleden op 11-10-1988 in Napa, California, USA, 18 jaar oud. Hij is begraven in 11-1988 in 44 S. San Antonio Rd Goleta Cemetery Santa Barbara County California USA.
Adres:
Goleta Cemetery, California, USA

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9.1 Gooitske Ferwerda is geboren op 01-06-1922 in Leeuwarden, dochter van Tjalle Ferwerda en Bontje Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9). Gooitske is overleden op 13-12-2002 in Ripon, California, 80 jaar oud. Gooitske trouwde met Wouter Jelte Visser. Zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.4 voor persoonsgegevens van Wouter.

Kinderen van Gooitske en Wouter Jelte:

1 Helen Visser.
2 Walt Visser.
3 Irene Visser.
4 Cora Visser Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9.1.4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12.1 Sietske Anna Hummel is geboren op 03-07-1930 in Leeuwarden, dochter van Jenne (Jim) Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12) en Alta Anna Tikker. Sietske is overleden op 27-12-1975, 45 jaar oud.

Adres:
Redlands, California 92373, USA (Laatst bekende woonplaats: Redlands, California 92373, USA)
Sietske trouwde met Ben Boeteger.

Kinderen van Sietske Anna en Ben:
1 Teri Boeteger.
2 Steve Boeteger.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.2 Taetske (Thea) Hummel is geboren op 18-10-1912 in Leek, dochter van Jannes Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3) en Hendrica Roersma. Thea is overleden.

Notitie bij Thea: Taetske Thea ?
Thea trouwde, 20 jaar oud, op 19-07-1933 in Rotterdam [bron: Akte 1933.1709 gem. Rotterdam] met Johannes Catharinus (Jo) Verwoert, 23 jaar oud. Jo is geboren op 13-03-1910 in Rotterdam. Jo is overleden.

Kinderen van Thea en Jo:
1 Daughter Verwoert.
2 Joop Verwoert.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.5 Jacoba Hummel is geboren in 1915 in Emmen, dochter van Jannes Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3) en Hendrica Roersma. Jacoba is overleden. Jacoba trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 22-12-1937 in Rotterdam [bron: Akte 1937.5406 gem. Rotterdam] met Anthonie Assenburg, 20 of 21 jaar oud. Anthonie is geboren in 1916 in Brielle. Anthonie is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.6 Bauke Hummel is geboren in 1917, zoon van Jannes Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3) en Hendrica Roersma. Bauke is overleden. Bauke trouwde met Jel Eier. Jel is overleden.

Kind van Bauke en Jel:

1 Jeltje Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.6.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8 Jannes Hummel is geboren op 21-12-1922 in Groningen, zoon van Jannes Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3) en Hendrica Roersma. Jannes is overleden op 29-04-1985 in Amsterdam, 62 jaar oud. Hij is begraven in Nieuwe Ooster Amsterdam [bron: Neeltje Hummel].

Notitie bij overlijden van Jannes: Ze ligt begraven samen met haar man op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam. En daar ligt in het zelfde graf ook mijn vader (hun zoon) begraven, Jannes Hummel overleden op 29 April 1985 Met vriendelijke groet Neeltje Hummel
Notitie bij Jannes: Mijn vader Jannes was binnen vaartschipper zodoende zijn wij op verschillende plaatsen geboren.
Beroep:
Binnenvaartschipper
Jannes trouwde met Marretje Hoving.
Notitie bij het huwelijk van Jannes en Marretje: Mijn vader Jannes was binnen vaartschipper zodoende zijn wij op verschillende plaatsen geboren.
Marretje is geboren op 10-01-1927. Marretje is overleden op 19-09-2001 in Amsterdam, 74 jaar oud. Zij is begraven in Noorderbegraafplaats in Amsterdam-Noord [bron: Neeltje Hummel].
Notitie bij Marretje: Moeder: Neeltje Smit
Vader: Pieter Hoving

Kinderen van Jannes en Marretje:
1 Boy Hummel.
2 Henrika Neeltje (Neeltje) Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.2.
3 Neeltje Hendrika Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.3.
4 Martin Jannes Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.4.
5 Hillegonda Diana Hummel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.6.2 Teresa Knypstra, dochter van Jacob Bernardus (Jake) Knypstra en Anna Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.6). Teresa is overleden. Teresa begon een relatie met Warren Stuliff.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.1 Sietske (Sadie) Tikker is geboren op 26-09-1910 in Twin Falls, Idaho, dochter van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1).

Notitie bij de geboorte van Sadie: The location of her birth may have been Buhl, in Twin Falls Co, Idaho
Sadie is overleden op 17-09-1997 in Elkton, Oregon, 86 jaar oud. Zij is begraven in Henderer Cemetery, Elkton, Oregon, United States.
Adressen:
van 1910 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     California USA, USA
Sadie trouwde, 17 jaar oud, op 08-09-1928 in Los Angeles, California met Benjamin (Ben) Knypstra, 22 jaar oud. Ben is geboren op 25-01-1906 in California USA, zoon van Petrus (Peter) Knypstra en Geeske (Grace) Schouwstra. Ben is overleden op 24-01-1986 in Elkton, Oregon, 79 jaar oud.

Kinderen van Sadie en Ben:
1 Benny Knypstra, geboren op 07-04-1929 in Los Angeles, California. Benny is overleden op 22-02-1940 in Los Angeles, California, 10 jaar oud. Hij is begraven in Woodlawn Cemetery, Santa Monica, California, United States.
2 Hilda Mae Knypstra, geboren op 01-05-1930 in Los Angeles, California. Hilda is overleden in 1932, 1 of 2 jaar oud.
3 Shirley Anne Knypstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.1.3.
4 Dolores Jeanne Knypstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.1.4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2 Derk (Richard) Tikker is geboren op 02-01-1912 in Twin Falls, Idaho, zoon van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1). Richard is overleden op 06-06-1991 in Los Angeles, California, 79 jaar oud.

Notitie bij Richard: Notes for DERK (RICHARD) TIKKER:
Richard was originally named after his grandfather. Derek. Someone (school)? accidently changed his name to Dick. When he went into the service, they told him Dick was a nickname...and changed his name to Richard
Adressen:
Venice, California 90291, USA (Laatst bekende woonplaats: Venice, California 90291, USA)
van 02-01-1912 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     California USA, USA
vanaf 1940     1109 Van Buren Ave, Los Angeles, California, USA, USA (1935 Same Place)
Richard trouwde met Louise Ann Lescoulie. Louise is geboren op 14-01-1913 in Tekachapi, California, dochter van Joseph Lescoulie en Grace Sauque. Louise is overleden op 11-09-2001 in Los Angeles, California, 88 jaar oud.
Adressen:
Venice, California 90291, USA (Laatst bekende woonplaats: Venice, California 90291, USA)
vanaf 1940     1109 Van Buren Ave, Los Angeles, California, USA, USA (1935 Same Place)

Kinderen van Richard en Louise Ann:
1 Joan Louise Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2.1.
2 Christine Grace Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2.2.
3 Richard John Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2.3.
4 Robert Raymond Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2.4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3 Hilda Mae Tikker is geboren op 01-09-1913 in Filer, Idaho, dochter van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1). Hilda is overleden op 06-02-1999 in Fallbrook, California, 85 jaar oud.

Adressen:
van 01-09-1913 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     California USA, USA
Hilda trouwde, 22 jaar oud, op 17-04-1936 met Frederick Herman Bahn, 23 jaar oud. Frederick is geboren op 12-08-1912 in Missouri, zoon van Bahn en Shaeffer. Frederick is overleden op 03-05-1985 in Fallbrook, California, 72 jaar oud.

Kinderen van Hilda Mae en Frederick Herman:
1 Richard Bahn Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.1.
2 Robert Roy Bahn, geboren op 14-10-1938 in Los Angeles, California Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.2.
3 Frederic Lee Bahn.
4 Carole Ann Bahn.
5 Raymond Paul Bahn Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4 Annie Tikker is geboren op 22-08-1917 in Buhl, Idaho, USA, dochter van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1). Annie is overleden op 23-05-1995 in Washington, 77 jaar oud.

Adressen:
Pinehurst, North Carolina 28374, USA (Laatst bekende woonplaats: Pinehurst, North Carolina 28374, USA)
van 22-08-1917 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     California USA, USA
Annie trouwde, 19 jaar oud, op 12-12-1936 met Vernon Simpson, 24 jaar oud. Vernon is geboren op 02-07-1912 in Detroit, Michigan. Vernon is overleden op 14-04-2006, 93 jaar oud.
Notitie bij Vernon: Laatst bekende woonplaats: Pinehurst, North Carolina 28374, USA
Adres:
Pinehurst, North Carolina 28374, USA (Laatst bekende woonplaats: Pinehurst, North Carolina 28374, USA)

Kinderen van Annie en Vernon:
1 Claudia Dean Simpson Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4.1.
2 Melvin Lee Simpson Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4.2.
3 Julie Ann Simpson Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4.3.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5 Ralph Tikker is geboren op 30-09-1919 in Buhl, Idaho, USA, zoon van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1). Ralph is overleden op 20-05-1998 in Chowchilla, California, 78 jaar oud.

Adressen:
Chowchilla, California 93610, USA (Laatst bekende woonplaats: Chowchilla, California 93610, USA)
van 30-09-1919 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     California USA, USA
Ralph:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 15-04-1940 in Venice, California met Ida May Newman, 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken vóór 26-04-1942. Ida is geboren op 08-04-1920 in Venice, California. Ida is overleden op 15-04-1995, 75 jaar oud.
Notitie bij Ida: Ik had als achtenaam Nelson ? Volgens Amerikaanse match heet zij Newman.
Adres:
Hartwell, Georgia 30643, USA
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1942 in Yuma met Johanna Visser, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 10-02-1920 in Rotterdam, dochter van Nicolaas Visser en Cornelia Roggeveen. Johanna is overleden op 03-11-1997 in Chowchilla, California, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Madera, California, USA
Notitie bij Johanna: Emigreerde op haar 10e verjaardig naar de USA.
Adres:
Chowchilla, California 93610, USA (Laatst bekende woonplaats: Chowchilla, California 93610, USA)

Kinderen van Ralph en Ida May:
1 Barbara Joanne Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.1.
2 Carrol Jean Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.3.
3 Jennifer Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.7.
Kinderen van Ralph en Johanna:
1 Linda Louise Tikker, geboren op 01-03-1943 in Santa Monica, California Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.2.
2 Patricia Arlene Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.4.
3 Thomas Neal Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.5.
4 Betty Kathryn Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.6.
5 Gloria Ann Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.8.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.6 Hermina Aleya Tikker is geboren op 26-12-1921 in Nampa Idaho, dochter van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1). Hermina is overleden.

Adressen:
van 26-12-1921 tot 1923     Idaho, USA
vanaf 1923     California USA, USA
Hermina trouwde met Raymond Coty Morris. Raymond is geboren op 29-11-1919 in Bartlesville, Oklahoma. Raymond is overleden.

Kind van Hermina Aleya en Raymond Coty:
1 Susan Rae Morris, geboren op 26-08-1945 in Los Angeles, California Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.6.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8 Raymond John Tikker, zoon van Jan Tikker en Anna Bot (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1). Raymond:

(1) trouwde met Madelon Antoinette Farny. Madelon is een dochter van Pelinka.
(2) trouwde met Mary Louise Russell. Mary is geboren op 20-04-1929 in California USA, dochter van George B. Russell en Callie Andrews. Mary is overleden op 27-08-2010 in Venice, California USA, 81 jaar oud.
Adressen:
Venice, California 90291, USA (Laatst bekende woonplaats: Venice, California 90291, USA)
vanaf 1940     4081 1/2 Ocean Park Ave, Los Angeles, A D 61, Los Angeles, California, USA (Woonplaats in 1935: Inglewood, Los Angeles, California)

Kinderen van Raymond John en Mary Louise:
1 John Scott Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8.1.
2 Janet Noel Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8.2.
3 James Russel Tikker, geboren op 15-04-1957 in Los Angeles, California. James is overleden op 01-09-1986 in Fresno, California, 29 jaar oud.
Adres:
vanaf 19-04-1957     4081 1/2 Ocean Park Ave, Los Angeles, A D 61, Los Angeles, California, USA
4 Joellen Tikker Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8.4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.2 Pieter Visser is geboren op 05-07-1916, zoon van Wouter Johannes Visser en Aaltje Huizinga (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5). Pieter is overleden op 13-12-1993 in Modesta, Clifornia, 77 jaar oud. Pieter trouwde met Jean?Visser. Jean is overleden.

Kinderen van Pieter en Jean:

1 Ethel May Visser Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.2.1.
2 Peter Visser.
3 Frank Visser.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.3 Frans Cornelis Visser is geboren op 18-01-1920, zoon van Wouter Johannes Visser en Aaltje Huizinga (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5). Frans is overleden op 20-06-1995 in California USA, 75 jaar oud. Frans trouwde met Claasha. Zij is overleden.

Kinderen van Frans Cornelis en Claasha:

1 Girl Visser.
2 Nicolaas Visser.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.4 Wouter Jelte Visser is geboren op 10-01-1922 in Nampa, Idaho, zoon van Wouter Johannes Visser en Aaltje Huizinga (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5). Wouter is overleden op 12-02-2002 in Ripon, California, 80 jaar oud. Wouter trouwde met Gooitske Ferwerda. Zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9.1 voor persoonsgegevens van Gooitske.

Kinderen van Wouter Jelte en Gooitske:

1 Helen Visser.
2 Walt Visser.
3 Irene Visser.
4 Cora Visser Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9.1.4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1 Andries Hendrik Deelstra is geboren op 14-07-1909 in Slochteren, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1) en Etje van der Deen.

Notitie bij de geboorte van Andries: Kind: Andries Hendrik Deelstra
Geslacht: Man
Geboorteplaats: Siddeburen gem. Slochteren
Geboortedatum: woensdag 14 juli 1909
Vader: Hendrik Deelstra
Leeftijd: 28
Beroep: Schipper
Moeder: Etje van der Veen
Gebeurtenis: Geboorte
Datum: woensdag 14 juli 1909
Documenttype: BS Geboorte
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 214
Registratiedatum: 15 juli 1909
Plaats: Slochteren
Andries is overleden op 15-12-1976 in Genk(B), 67 jaar oud (oorzaak: Mutiple sclerose).
Notitie bij Andries: Ging als dominee werken in Genk(Belgie).
Beroep:
Dominee (Werkte in Genk(B).)
Andries trouwde, 26 jaar oud, op 21-11-1935 in Wildervank [bron: Akte 80 gem. Groningen] met Antje Meijer, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Antje: Bruidegom: Andries Hendrik Deelstra
Geboorteplaats: Slochteren
Leeftijd: 26 jaar
Beroep: Evangelisch predikant
Vader bruidegom: Hendrik Deelstra
Leeftijd: 55 jaar
Beroep: brandstoffenhandelaar
Moeder bruidegom: Etje van der Deen
Leeftijd: 52 jaar
Bruid: Antje Meijer
Geboorteplaats: Nieuwe Pekela
Leeftijd: 23 jaar
Beroep: coupeuse
Vader bruid: Jan Meijer
Leeftijd: 49 jaar
Beroep: Schipper
Moeder bruid: Geertje Rustebiel
Leeftijd: 45 jaar
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: donderdag 21 november 1935
Documenttype: BS Huwelijk
Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven
Plaats instelling: Groningen
Collectiegebied: Groningen
Documentnummer: 80
Registratiedatum: 21 november 1935
Plaats: Wildervank
Antje is geboren op 02-10-1912 in Nieuwe Pekela, dochter van Jan Meijer en Geertje Rustebiel. Antje is overleden op 06-04-2006 in Achel-Hamont(B), 93 jaar oud.
Notitie bij Antje: 02-11-1912 ?

Kinderen van Andries Hendrik en Antje:
1 Hendrik Andries Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1.
2 Geertje Entelina Deelstra, geboren op 13-06-1942 in Genk(B) Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.2.
3 Etje Edith (Etty) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3.
4 Janny Frederika Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.4.
5 Andries Jan Deelstra, geboren op 17-07-1957 in Genk(B) Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.5.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2 Jan Deelstra is geboren op 01-08-1911 in Groningen, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1) en Etje van der Deen. Jan is overleden op 04-04-1983 in Emmen, 71 jaar oud (oorzaak: Hartaanval) [bron: Gegevensverstrekking].

Notitie bij Jan: Onderwijzer
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 27-12-1939 in Gasselte gem. Stadskanaal met Kunna Corporaal, 32 jaar oud. Kunna is geboren op 29-07-1907 in Gasselte. Kunna is overleden op 13-11-1995 in Ter Apel, 88 jaar oud.

Kinderen van Jan en Kunna:
1 Etty Janny Kunna Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1.
2 Evert Jan Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3 Antje Afien Deelstra is geboren op 24-03-1914 in Groningen, dochter van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1) en Etje van der Deen. Antje is overleden op 16-10-2004 in Deventer, 90 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Antje: Dagblad vh Noorden 19-10-2004

Overleden

Antje Afien Deelstra
90 jaar
wed./wednr. van Geert Rozema

24-03-1914
16-10-2004
Antje trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1941 in Winschoten [bron: Etty Rozema] met Geert Rozema, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Geert: Volgens Hendrik Deelstra getrouwd 19-05-1941.

Plaats huwelijk van mijn ouders ook fout! Is geen Groningen, maar WINSCHOTEN, n.l. voor het gerecht. Mijn moeder Antje, toen al 27 jaar, kreeg geen toestemming van haar moeder om te trouwen, niet om haar partner, maar ze wilde dochter niet als huisgenote missen. Oma was net weduwe geworden in december 1940.
Geert is geboren op 26-10-1915 in Musselkanaal gem. Onstwedde. Geert is overleden op 12-11-1993 in Stadskanaal, 78 jaar oud [bron: Etty Rozema].
Notitie bij overlijden van Geert: Overleden in Refajaziekenhuis.

Kinderen van Antje Afien en Geert:
1 Trijntje (Trynie) Rozema Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.1.
2 Etty Rozema Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.
3 Willem (Wim) Rozema Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.3.
4 Hendrik (Henk) Rozema Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.4.
5 Joop Rozema Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.5.

andries_jenne_deelstra.jpg adriana_cornelia_balk.jpg
6 Andries Jenne Deelstra
7 Adriana Cornelia Balk

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2 Andries Jenne (Andries) Deelstra (afb. 6) is geboren op 27-04-1912 in Beesel(L), zoon van Pieter Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4) en Lamke Aalmoes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1912 [bron: Akte 39 gem. Beesel]. Andries is overleden op 23-08-1988 in Amsterdam, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op 26-08-1988 in Westgaarde Amsterdam.

Notitie bij Andries: Bronvermelding
Gezinskaarten 1910-1939 Da t/m De, archiefnummer 007, inventarisnummer 18498-026, aktenummer 022
Gemeente: Roosendaal

Militieregisters met Andries Jenne Deelstra
Geregistreerde Andries Jenne Deelstra
Geboortedatum 27-04-1912
Geboorteplaats Beesel
Gebeurtenis Registratie
Gebeurtenisplaats Amsterdam
Documenttype Militieregisters
Erfgoedinstelling Stadsarchief Amsterdam
Plaats instelling Amsterdam
Collectiegebied Noord-Holland
Archief 4480
Pagina 206
Registratiedatum 1932
Akteplaats Amsterdam
Collectie Lotingsregisters
Boek 1932, A-G
Adressen:
vanaf 27-04-1912     Drie Octoberstraat 17 Wijk 12, Beesel(L)
van 12-06-1917 tot 28-10-1920     Eijsden
van 28-10-1920 tot 29-04-1925     Haren
vanaf 29-04-1925     Sneeuwbalweg 58, Amsterdam, Nederland
vanaf 14-04-1936     Depot Militaire Politie, Doesburg
tot 19-11-1936     Geertruidenberg (Militaire kazerne)
van 19-11-1936 tot 22-12-1938     Dorpsstraat 33h, 44a, Nispen Gem. Roosendaal (Was daar in de kost. Kwam van Geertruidenberg.)
van 22-12-1938 tot 05-07-1949     Dorpsstraat 40A, Nispen Gem. Roosendaal, Nederland (Op gezinskaart staat dat hij 11-09-1939 naar Amsterdam vertrok!)
van 11-09-1939 tot 22-02-1940     van Oldenbarneveldstraat 16-huis, Amsterdam (Veenestraat 1 Amsterdam)
van 13-03-1947 tot 05-07-1949     Dorpsstraat 58, Nispen Gem. Roosendaal
van 06-06-1949 tot 23-08-1988     Dirkshornplantsoen 4, 1023 XX Amsterdam, Nederland
Beroepen:
Handelsreiziger met Hoover stofzuigers
Zeemilicien (nr. 5560Z)
van 02-01-1929 tot 17-08-1931     Kantoorbediende (Bij Kali-Handelaars-Vereniging)
van 15-04-1936 tot 05-12-1936     Werkzaam bij de Politietroepen (Als vrijwilliger bij het Korps Politietroepen gelegerd in Geertruidenberg. Er is een foto van hem als huzaar op de fiets.)
van 19-11-1936 tot 1940     Hulpcommies invoerrechten en accijnzen (Eervol ontslag als vrijwilliger bij het Korps Politietroepen om betrekking te aanvaarden als hulpcommies in Nispen)
1942     Arbeider in Noordoostpolder (Werkzaam bij de ontginning en tijdelijke exploitatie
Nederlands Onderduikers Paradijs

De Noordoostpolder (NOP) viel midden in de Tweede Wereldoorlog - 9 september 1942 - officieel droog.
De Duitse bezetters hadden het dus voor het zeggen in Nederland.
Zij wilden echter dat deze polder snel werd ontgonnen; klaargemaakt voor landbouw.
Ze hadden het gebied nodig voor de voedselvoorziening.
In de Noordoostpolder werden heel veel arbeiders ingeschakeld om greppels te graven in de drooggevallen grond.
Ze woonden in barakkenkampen, houten gebouwen in de polder.
Maar de Duitse bezetter verplichtte gezonde Nederlandse mannen om in Duitsland te gaan werken.
Dit heette de Arbeitseinsatz; de inzet van arbeiders.
Veel Nederlanders wilden helemaal niet in Duitsland werken.
Vandaar dat zij zich aanmeldden voor het werk in de Noordoostpolder.
Van deze groep werd gezegd dat zij ’onderdoken’ in de polder.
Zo slaat de afkorting NOP niet alleen op Noordoostpolder maar ook op Nederlands Onderduikers Paradijs.
Sommige Duitsers wisten wel dat veel arbeiders eigenlijk naar Duitsland moesten worden gestuurd.
Maar zij snapten ook dat er in de Noordoostpolder gewerkt moest worden.
Zij knepen een oogje toe. Dit duurde tot november 1944, toen werden alle arbeiders naar Duitsland vervoerd.
De meesten kwamen pas na de bevrijding - 5 mei 1945 - weer terug.)
van 22-03-1944 tot 1945     Wnd. brigadier bewakingsgroep bij de Nederlandsche Spoorwegen (Werkzaamheden bestonden in het bijzonder uit Recherchewerk.)
van 1945 tot 1977     Ambtenaar invoerrechten en accijnzen (Eerst weer in Nispen en daarna in Amsterdam.)
Onbekend:
23-04-1931     Geschikt als milicien bij keuing in 23-04-1931.
van 1940 tot 1945     Zij ruilde in de oorlog eten voor kleren(van de markt) bij boer Schepers.   [bron: A.C. Balk]
1944     Aan het eind van de oorlog werd de toren van de kerk van Nispen opgeblazen. Op de foto een puinhoop op de plaats van de door Duitsers opgeblazen kerktoren.
Nispen wordt na zware gevechten als eerste bevrijd op 26 oktober 1944. Op 28 oktober volgt de bevrijding van Wouw en op 30 oktober volgt Roosendaal.
Andries trouwde, 26 jaar oud, op 22-12-1938 in Amsterdam [bron: Trouwboekje] met Adriana Cornelia (Sjaan) Balk (afb. 7), 28 jaar oud. Sjaan is geboren op 15-03-1910 in Amsterdam, dochter van Jacob Jan Balk en Maria Christina Schutte. Sjaan is overleden op 02-01-2013 om 14:30 in Hoorn, 102 jaar oud (oorzaak: ?) [bron: Aanwezigheid]. Zij is gecremeerd op 09-01-2013 in Hoorn [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Sjaan: 20-12-2012 opgenomen in het WestFriesGasthuis in Hoorn, omdat ze zo geel was. Na het plaatsen van een stent in een afvoerbuis van de gal, ging het alleen maar slechter. Zij bleek ook galblaas en andere kanker te hebben die niet te behandelen waren. Tenslotte is ze in haar slaap/coma overleden.
Notitie bij Sjaan: Bronvermelding
Gezinskaarten 1910-1939 Da t/m De, archiefnummer 007, inventarisnummer 18498-026, aktenummer 022
Gemeente: Roosendaal
Adressen:
Nederhorst den Berg
Burg. Amersfoordtlaan 184, Badhoevedorp
Govert Flinckstraat 102, Amsterdam
Oostenburgervoorstraat, Amsterdam
vanaf 1910     Kuiperstraat, Amsterdam, Nederland (In deze straat is moeder geboren.)
van 04-06-1920 tot 22-03-1921     Zuideinde 96, Meppel, Nederland (Haar grootvader Henry J. Balk uit Amerika kwam daar op bezoek.)
vanaf 1931     Waverstraat, Amsterdam, Nederland
van 09-04-1937 tot 27-12-1938     van Oldenbarneveldstraat 16, Amsterdam (Moeder is van hieruit getrouwd)
van 28-12-1938 tot 10-09-1939     Dorpsstraat 40A, Nispen Gem. Roosendaal
van 11-09-1939 tot 22-02-1940     van Oldenbarneveldstraat 16hs, Amsterdam
van 23-02-1940 tot 12-03-1947     Dorpsstraat 40A, Nispen Gem. Roosendaal, Nederland (Veenestraat 1 Amsterdam.)
van 13-03-1947 tot 05-07-1949     Dorpsstraat 58, Nispen Gem. Roosendaal
van 06-07-1949 tot 1995     Dirkshornplantsoen 4, 1023XX Amsterdam, Nederland
van 1996 tot 02-01-2013     Schenkeldijk 38, Wervershoof, Nederland
Onbekend:
van 1940 tot 1945     Zij ruilde in de oorlog eten voor kleren(van de markt) bij boer Schepers.   [bron: Adriana Coenelia Balk]
1944     Aan het eind van de oorlog werd de toren van de kerk van Nispen opgeblazen. Op de foto een puinhoop op de plaats van de door Duitsers opgeblazen kerktoren.
Nispen wordt na zware gevechten als eerste bevrijd op 26 oktober 1944. Op 28 oktober volgt de bevrijding van Wouw en op 30 oktober volgt Roosendaal.

Kinderen van Andries en Sjaan:
1 Pieter (Piet) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1.
2 Jacob (Jaap) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.
3 Andries Cornelis (Dries) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.
4 Deelstra.
Notitie bij de geboorte: Andries Jenne Deelstra vader van overledene
op woensdag 29 september 1948 Roosendaal en Nispen
geboren op 29-09-1948 :
een levenloos kind
- vader : Andries Jenne Deelstra
- moeder : Adriana Cornelia Balk
- bijzonderheden : -
bron : register van overlijdens 1948, aktenr. 235

Bron:
Registers van overlijden Roosendaal 1811-1953
Archief: Burgerlijke Stand Roosendaal en Nispen inventarisnummer --
Notitie bij overlijden: Type registratie
1 Deelstra - een levenloos kind overledene Roosendaal 29-09-1948 overlijdensakte
Plaats Roosendaal
Bron Overlijdensregisters 1811-1960
Periode 1948
Deel Overlijdensregister Roosendaal 1948
Soort registratie overlijdensakte
Aktenummer 235
Bijzonderheden een levenloos kind
Plaats overlijden Roosendaal - Nispen
Datum overlijden 29-09-1948
Overledene een levenloos kind Deelstra
Geslacht o
Plaats geboorte Roosendaal en Nispen
Vader overledene Andries Jenne Deelstra
Moeder overledene Adriana Cornelia Balk
2 Deelstra - Andries Jenne vader overledene Roosendaal 29-09-1948 overlijdensakte
3 Deelstra - Andries Jenne geregistreerde Roosendaal - bevolkingsregister
Adres:
29-09-1948     Dorpsstraat 58, Nispen Gem. Roosendaal

antje_deelstra.jpg ant_en_jan_heystek.jpg
8 Antje Deelstra
9 Ant en Jan Heystek

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3 Antje Deelstra (afb. 8) is geboren op 23-02-1915 in Eijsden, dochter van Pieter Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4) en Lamke Aalmoes. Antje is overleden op 17-02-1993 in Alkmaar, 77 jaar oud. Zij is begraven op 20-02-1993 in Schoorl [bron: Overlijdenskaart].

Notitie bij overlijden van Antje: Algemene Begraafplaats, Molenweg te Schoorl.

Noord Hollands Dagblad regio West-Friesland

Overleden

Antje Deelstra
76 jaar
echtg. van Jan Heijstek


17-02-1993
Schoorl
Notitie bij Antje: Tweeling met Jannes.
In een stamboom van de Heystek familie had zij als tweede voornaam Jennes. Dit stond niet in trouwacte.
Adressen:
Herenweg 40, Schoorl, Nederland
Sassenheimstraat, Amsterdam, Nederland
van 12-06-1917 tot 28-10-1920     Eijsden
tot 29-04-1925     Haren
vanaf 29-04-1925     Sneeuwbalstraat 58, Amsterdam, Nederland
van 1939 tot 28-12-1939     Amsterdam
vanaf 29-12-1939     Blokker, Nederland
Beroep:
1939     Kantoorbediende
Antje trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1939 in Blokker met Jan Heijstek (afb. 9), 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Antje en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Deelstra (1885-1950) [zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4] [vader bruid], Adriaan Heijstek (1886-1978) [vader bruidegom], Lamke Aalmoes (1887-1946) [moeder bruid], Cornelia van Sluijs (1888-1949) [moeder bruidegom] en Jasperinus Heijstek (1918-1960) [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Antje en Jan: Enkhuizer Courant: 1940-01-09; p.2
Naam serie: Enkuizen
Naam krant: Enkuizer Courant
Datum: 1940-01-09
Gehuwd Jan Heystek en Antje Deelstra
Jan is geboren op 29-07-1912 in Kortgene, zoon van Adriaan Heijstek en Cornelia van Sluijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1912 [bron: Akte 14 Kortgene]. Jan is overleden op 15-05-1999 in Schoorl, 86 jaar oud. Hij is begraven op 18-05-1999 in Schoorl [bron: Overlijdenskaart].
Notitie bij overlijden van Jan: Algemene Begraafplaats, Molenweg te Schoorl.
Notitie bij Jan: Gegevens van Heijstek stamboom.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Adriaan Heijstek, geboren op 23-03-1943 in Hoorn.
2 Cornelia Heijstek, geboren op 21-08-1945 in Hoorn.
3 Ingrid Heijstek, geboren op 29-08-1949 in Hoorn.
4 Pieter Andries Heijstek, geboren op 07-05-1953 in Hoorn.
Adressen:
Schoorl, Nederland
vanaf 1939     Blokker, Nederland
Beroep:
1939     Rijksveldwachter

Kinderen van Antje en Jan:
1 Heijstek. 2 Adriaan (Adrie) Heijstek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.2.
3 Cornelia Heijstek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.3.
4 Ingrid Heijstek.
5 Pieter Andries Heijstek Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.5.

annette_sibeline_deelstra1.jpg annette_sibeline_deelstra.jpg harry_bedijs2.jpg
10 Annette Sibeline Deelstra1
11 Annette Sibeline Deelstra
12 Harry Bedijs2

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5 Annette Sibbeliene (Netty) Deelstra (afb. 10 en 11) is geboren op 12-10-1916 in Eijsden, dochter van Pieter Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4) en Lamke Aalmoes. Netty is overleden op 08-05-2002 in Lutjebroek, 85 jaar oud [bron: Sterfkaart]. Zij is gecremeerd op 14-05-2002 in Hoorn [bron: Overlijdenskaart].

Notitie bij overlijden van Netty: Stierf op dezelfde dag als haar echtgenoot Harry Bedijs.
Crematorium "Hollands Hof", Berkhouterweg te 26 te Hoorn.
Adressen:
Sassenheimstraat, Amsterdam, Nederland
van 12-06-1917 tot 28-10-1920     Eijsden
tot 29-04-1925     Haren
vanaf 29-04-1925     Sneeuwbalstraat 58, Amsterdam, Nederland
van 28-10-1942 tot 1945     Olympiakade, Amsterdam, Nederland
van 1945 tot 1946     Simsonstraat, Amsterdam, Nederland
van 1946 tot 1984     Verlaat 26, Enkhuizen, Nederland
van 1984 tot 1998     Elzenbaan, Enkhuizen, Nederland
Netty trouwde, 26 jaar oud, op 28-10-1942 in Amsterdam met Hadriaan (Harry) Bedijs (afb. 12), 27 jaar oud. Harry is geboren op 08-09-1915 in Amsterdam, zoon van Adriaan Bedijs en Alida Hendrica Catharina Mathis. Harry is overleden op 09-05-2002 in Enkhuizen, 86 jaar oud [bron: Sterfkaart]. Hij is gecremeerd op 14-05-2002 in Hoorn [bron: Overlijdenskaart].
Notitie bij overlijden van Harry: Stierf op dezelfde dag als echtgenote Netty Deelstra.
Crematorium "Hollands Hof", Berkhouterweg te 26 te Hoorn.
Notitie bij Harry: Samen met zijn broer Ben in de oorlog te werk gesteld in Hannover Duitsland.
Adressen:
van 1942 tot 1945     Olympiakade, Amsterdam, Nederland
van 1945 tot 1946     Simsonstraat, Amsterdam, Nederland
van 1946 tot 1964     Verlaat 26, Enkhuizen, Nederland
vanaf 1964     Elzenbaan, Enkhuizen
Beroep:
Fotograaf bij het ANP en later bij het Westfries Dagblad

Kinderen van Netty en Harry:
1 Carla Bedijs Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1.
2 Mieke Bedijs Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.2.
3 Frank Bedijs Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1 Piet Deelstra, zoon van Evert Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4) en Boudina Cornelia Bos.

Kinderen van Piet uit onbekende relatie:

1 Evert Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.1.
2 Geertje (Gerda) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1 Klaas Hendrik Deelstra is geboren op 07-03-1930 in Marum, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5) en Maaike Meinema. Klaas is overleden op 02-02-1998 in Veendam, 67 jaar oud. Klaas trouwde met Margje Boerhof.

Kinderen van Klaas Hendrik en Margje:

1 Marianne Ingrid Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.1.
2 Peter Sjoerd Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.2.
3 Sjoerd Hendrik Tjitze Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.3.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1.1 Hendrik Deelstra, zoon van Roelf Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1) en Ida Ottens. Hendrik trouwde met Feddy de Jong.

Kind van Hendrik en Feddy:

1 Roelf Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1.1.1.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.1.1 Hendrik Willem (Henne) Deelstra, zoon van Willem Johannes Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.1) en Elisabeth van Doorn. Henne trouwde met Ilse Feenstra.

Kind van Henne en Ilse:

1 Douwe Jelle Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.1 Renze Deelstra, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2) en Johanna Cornelia (Annie) Borsten. Renze trouwde met Martie van Wezel.

Kinderen van Renze en Martie:

1 Nancy Deelstra.
2 Wendy Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.1.2.
3 Andy Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2 Cornelis (Kees) Deelstra, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2) en Johanna Cornelia (Annie) Borsten. Kees trouwde met Gerarda P.M. (Grada) Luke.

Kinderen van Kees en Grada:

1 Suzanna Tabitha Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2.1.
2 Thomas Andreas (Tom) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2.2.
3 David John Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.3 Johannes (Johan) Deelstra, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2) en Johanna Cornelia (Annie) Borsten. Johan trouwde met Carolien Witting.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4 Hendrik (Hennie) Deelstra is geboren op 07-03-1947 in Amsterdam, zoon van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2) en Johanna Cornelia (Annie) Borsten. Hennie is overleden op 09-10-2009, 62 jaar oud. Hennie trouwde, 21 jaar oud, op 08-03-1968 in Hoofddorp met Jenny Hulsebos, 21 jaar oud. Jenny is geboren op 25-02-1947 in Bellingwolde, dochter van Jan Hulsebos en Anje Greven. Zij is gedoopt in Goor, Almelo. Jenny is overleden op 20-04-2016 in Stadskanaal, 69 jaar oud. Zij is gecremeerd omstreeks 27-04-2016 in Cereshof te Stadskanaal [bron: Ter Apeler Courant 27-04-2016].

Notitie bij overlijden van Jenny: Ter Apeler Courant 27-04-2016

Overleden

Jenny Hulsebos
69 jaar
wed./wednr. van Hennie Deelstra

25-02-1947
Bellingwolde 20-04-2016
Stadskanaal

Jolanda
Renze
Iwan
Anouschka+
Tristan

Crematie te Stadskanaal, Cereshof

Crematie in besloten kring
Adres:
Bellingwolde

Kinderen van Hennie en Jenny:
1 Fransisca Jolanda (Jolanda) Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.1.
2 Renze Eduard Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.2.
3 Iwan Jose Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.3.
4 Anouschka Rianne Deelstra, geboren op 31-12-1975 om 14:20 in Stadskanaal. Anouschka is overleden op 14-09-1999 in Stadskanaal, 23 jaar oud (oorzaak: Syndroom van Prader Willi). Zij is gecremeerd op 17-09-1999 in Stadskanaal.
5 Tristan Rowam Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.1 Marianne Deelstra, dochter van Cornelis (Kees) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3) en Jannie Greven. Marianne trouwde met Theodoor (Dick) van der Meer.

Kinderen van Marianne en Dick:

1 Lenette van der Meer.
2 Nadine van der Meer.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.2 Eric Deelstra, zoon van Cornelis (Kees) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3) en Jannie Greven. Eric trouwde met Yvonne Baart.

Kinderen van Eric en Yvonne:

1 Michelle Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.2.1.
2 Raimond Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5.1 Alfredo Hagen, zoon van Wim Hagen en Geertje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5). Alfredo begon een relatie met Barbara?Hagen.

Kinderen van Alfredo en Barbara:

1 Valerie Hagen.
2 Rosita Carmen Hagen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5.2 Wilma Hagen, dochter van Wim Hagen en Geertje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5). Wilma trouwde met Michael Teer.

Kinderen van Wilma en Michael:

1 Nubian Teer.
2 Chiljon Teer.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.1 Ronald Jonathan Deelstra, zoon van Hendrik (Henk) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6) en Stien Hendrika Johanna (Stien) Hulsebos. Ronald:

(1) trouwde met Linda?Deelstra.
(2) begon een relatie met Anneke Bos.

Kinderen van Ronald Jonathan en Linda:
1 Rick Deelstra.
2 Robin Deelstra.


1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.2 Marja Hendrika Deelstra, dochter van Hendrik (Henk) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6) en Stien Hendrika Johanna (Stien) Hulsebos.

Kinderen van Marja Hendrika uit onbekende relatie:

1 Casandra Deelstra.
2 Pascal Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.3 Elisabeth (Liesbeth) Deelstra, dochter van Hendrik (Henk) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6) en Stien Hendrika Johanna (Stien) Hulsebos. Liesbeth:

(1) trouwde met Rob van Coesant.
(2) trouwde met Marcel Schiks.

Kinderen van Liesbeth en Rob:
1 Charissa van Coesant.
2 Ritchie van Coesant.
3 Romano van Coesant.
4 Jamiro van Coesant.


1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.4 Stefan Aquilla Deelstra, zoon van Hendrik (Henk) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6) en Stien Hendrika Johanna (Stien) Hulsebos. Stefan trouwde met Maskil Kuchler.

Kinderen van Stefan Aquilla en Maskil:

1 Jildou Deelstra.
2 Sverre Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5.1 Edwin Deelstra, zoon van Egbertus (Bertus) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5) en Johanna Hendrika (Jopie) Borkert.

Kinderen van Edwin uit onbekende relatie:

1 Dennis Deelstra.
2 Randy Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.2.4 Jan Hendrik Hut, zoon van Kornelis Hut (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.2) en Margaretha Kuiper. Jan trouwde met Aukje Bult.

Kinderen van Jan Hendrik en Aukje:

1 Geertje Margaretha Hut.
2 Kornelis Hielmer Hut.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1.1.1 Harm Westra, zoon van Lambertus Harm (Bertus) Westra en Antje Holman (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1.1). Harm trouwde met Aaltje (Alie) Doedens.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.1 Gilbert Drexhage, zoon van Henry Drexhage en Goy Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1). Gilbert trouwde met Linda Dessombes.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.2 Karl Drexhage, zoon van Henry Drexhage en Goy Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1). Karl trouwde met Vicky Cannon.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.3 Casem Drexhage, zoon van Henry Drexhage en Goy Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1). Casem trouwde met Cathy?Drexhagen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.4 Robert Drexhage, zoon van Henry Drexhage en Goy Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1). Robert trouwde met Karen J Jenkins.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2.1 Carlye Jeanne Hummel, dochter van Alvin Lee Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2) en Romilda Anne Guthrie. Carlye trouwde met Daniel Strever.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2.2 Lisa Lee Ann Hummel, dochter van Alvin Lee Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2) en Romilda Anne Guthrie. Lisa trouwde met Evan Daniel Geisinger. Evan is een zoon van Geisinger en Peskin.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9.1.4 Cora Visser, dochter van Wouter Jelte Visser (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.4) en Gooitske Ferwerda (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9.1). Cora trouwde met Garrison.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.6.1 Jeltje Hummel, dochter van Bauke Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.6) en Jel Eier. Jeltje trouwde met Ronald Fernhout.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.2 Henrika Neeltje (Neeltje) Hummel, dochter van Jannes Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8) en Marretje Hoving. Neeltje trouwde met Tiedo Oost.

Kinderen van Neeltje en Tiedo:

1 Marjan Oost.
2 Hendrik Oost.
3 Johan Oost.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.3 Neeltje Hendrika Hummel, dochter van Jannes Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8) en Marretje Hoving. Neeltje trouwde met Rennie Veldhuizen.

Kinderen van Neeltje Hendrika en Rennie:

1 Nicolette Desiré Veldhuizen.
2 Raymond Jeffrey Veldhuizen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.4 Martin Jannes Hummel, zoon van Jannes Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8) en Marretje Hoving. Martin trouwde met ?Hummel.

Kinderen van Martin Jannes en ?Hummel:

1 Hummel1.
2 Hummel2.
3 Hummel3.
4 Hummel4.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.5 Hillegonda Diana Hummel, dochter van Jannes Hummel (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8) en Marretje Hoving. Hillegonda trouwde met Ronald Kat.

Kinderen van Hillegonda Diana en Ronald:

1 Kat1.
2 Kat2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.1.3 Shirley Anne Knypstra, dochter van Benjamin (Ben) Knypstra en Sietske (Sadie) Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.1). Shirley trouwde met Bob Baimbridge. Bob is geboren in 1929. Bob is overleden in 1956, 26 of 27 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.1.4 Dolores Jeanne Knypstra, dochter van Benjamin (Ben) Knypstra en Sietske (Sadie) Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.1). Dolores trouwde met Loyd Smith. Loyd is geboren in 1929 in Oregon. Loyd is overleden in 1993 in Oregon, 63 of 64 jaar oud.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2.1 Joan Louise Tikker, dochter van Derk (Richard) Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2) en Louise Ann Lescoulie. Joan trouwde met Michael Perry Dingman. Michael is een zoon van Mcneil.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2.2 Christine Grace Tikker, dochter van Derk (Richard) Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2) en Louise Ann Lescoulie. Christine trouwde met Kenneth Saint-Onge.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2.3 Richard John Tikker, zoon van Derk (Richard) Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2) en Louise Ann Lescoulie. Richard trouwde met Sharon Struck.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2.4 Robert Raymond Tikker, zoon van Derk (Richard) Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2) en Louise Ann Lescoulie. Robert trouwde met Melanie Struck.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.1 Richard Bahn, zoon van Frederick Herman Bahn en Hilda Mae Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3). Richard trouwde met Marilyn Brown.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.2 Robert Roy Bahn is geboren op 14-10-1938 in Los Angeles, California, zoon van Frederick Herman Bahn en Hilda Mae Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3). Robert is overleden in 11-1998 in Los Angeles, California, 60 jaar oud. Robert begon een relatie met Susan?Bahn.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.5 Raymond Paul Bahn, zoon van Frederick Herman Bahn en Hilda Mae Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3). Raymond trouwde met Anna Penelope.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4.1 Claudia Dean Simpson, dochter van Vernon Simpson en Annie Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4). Claudia trouwde met Michael Edward Fahringer. Michael is geboren op 12-08-1937 in Los Angeles, California, zoon van Leweday. Michael is overleden op 06-05-2010, 72 jaar oud.

Adres:
Pinehurst, North Carolina 28370, USA (Laatst bekende woonplaats: Pinehurst, North Carolina 28370, USA)

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4.2 Melvin Lee Simpson, zoon van Vernon Simpson en Annie Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4). Melvin trouwde met Kim?Fahringer.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4.3 Julie Ann Simpson, dochter van Vernon Simpson en Annie Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4). Julie trouwde met Paul Malley.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.1 Barbara Joanne Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5) en Ida May Newman. Barbara begon een relatie met Bruno!Tikker.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.2 Linda Louise Tikker is geboren op 01-03-1943 in Santa Monica, California, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5) en Johanna Visser. Linda is overleden op 24-12-1999 in Chowchilla, California, 56 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1999 in Valencia, California. Linda:

(1) trouwde met Robert Hathawy.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 10-02-1968 in Nevada met Robert Sheldon Warren, 25 jaar oud. Robert is geboren op 17-11-1942 in Orange, California, USA, zoon van Lenton. Robert is overleden in 2012, 69 of 70 jaar oud. Hij is begraven in Eternal Valley Memorial Park and Mortuary, Santa Clarita, California, United States.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.3 Carrol Jean Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5) en Ida May Newman. Carrol:

(1) trouwde met Marshman.
(2) trouwde met Steve!Tikker.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.4 Patricia Arlene Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5) en Johanna Visser. Patricia:

(1) trouwde met Todd Alois Jezek. Todd is een zoon van Christensen.
(2) trouwde met Frederick Woods.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.5 Thomas Neal Tikker, zoon van Ralph Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5) en Johanna Visser. Thomas:

(1) trouwde met Cheryl Ann Kelly.
(2) trouwde met Louise Mary King. Louise is een dochter van Lykins.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.6 Betty Kathryn Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5) en Johanna Visser. Betty trouwde met William Robert Davis.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.7 Jennifer Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5) en Ida May Newman. Jennifer trouwde met Cacanay.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.8 Gloria Ann Tikker, dochter van Ralph Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5) en Johanna Visser. Gloria trouwde met Stephen Alan Meyers. Stephen is een zoon van Rea.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.6.1 Susan Rae Morris is geboren op 26-08-1945 in Los Angeles, California, dochter van Raymond Coty Morris en Hermina Aleya Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.6). Susan is overleden op 18-03-1970 in Los Angeles, California, 24 jaar oud. Susan:

(1) trouwde met Robert Betz.
(2) trouwde met Paul Herman Sander.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8.1 John Scott Tikker, zoon van Raymond John Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8) en Mary Louise Russell. John trouwde met Danielle Keser.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8.2 Janet Noel Tikker, dochter van Raymond John Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8) en Mary Louise Russell. Janet trouwde met Karl Dahlin.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8.4 Joellen Tikker, dochter van Raymond John Tikker (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8) en Mary Louise Russell. Joellen trouwde met Vernon Leroy Cousins. Vernon is geboren op 10-12-1928 in San Fransisco, California, zoon van Bixler. Vernon is overleden op 07-06-2018, 89 jaar oud [bron: Billion Graves]. Hij is begraven in Miramar National Cemetery, San Diego, California, United States.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.2.1 Ethel May Visser, dochter van Pieter Visser (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.2) en Jean?Visser. Ethel begon een relatie met Frank Nelson.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1 Hendrik Andries Deelstra, zoon van Andries Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1) en Antje Meijer. Hendrik:

(1) trouwde met Rosa Haezendonck.
(2) trouwde met Maria Bertha Marcella (Mia) Janssens.

Kinderen van Hendrik Andries en Rosa:
1 Andries Hendrik (Andrik) Deelstra, geboren op 09-10-1965 in Léopoldville(Congo) Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1.1.
2 Griselda Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1.2.


1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.2 Geertje Entelina Deelstra is geboren op 13-06-1942 in Genk(B), dochter van Andries Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1) en Antje Meijer. Geertje is overleden op 05-01-2012 in Holsbeek, 69 jaar oud. Geertje trouwde met Eduard (Edy) Kühn.

Kinderen van Geertje Entelina en Edy:

1 Frederik Kühn.
2 Anja Kühn Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.2.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3 Etje Edith (Etty) Deelstra, dochter van Andries Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1) en Antje Meijer. Etty trouwde met Willem Bruyneel.

Kinderen van Etty en Willem:

1 Tineke Bruyneel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3.1.
2 Elisabeth (Liesbeth) Bruyneel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3.2.
3 Jan Bruyneel.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.4 Janny Frederika Deelstra, dochter van Andries Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1) en Antje Meijer. Janny trouwde met Henk Meijer.

Kinderen van Janny Frederika en Henk:

1 Etty Meijer Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.4.1.
2 Antje Meijer Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.4.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.5 Andries Jan Deelstra is geboren op 17-07-1957 in Genk(B), zoon van Andries Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1) en Antje Meijer. Andries is overleden op 04-06-2002 in Breukelen, 44 jaar oud (oorzaak: keelkanker).

Notitie bij Andries: ?17-06-1957
Andries ging samenwonen met Anita Lintsen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1 Etty Janny Kunna Deelstra, dochter van Jan Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2) en Kunna Corporaal. Etty trouwde met Albert (Ab) Jansen.

Kinderen van Etty Janny Kunna en Ab:

1 Inok Jansen Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1.1.
2 Kyung Jansen Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1.2.
3 Richard Jansen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.2 Evert Jan Deelstra, zoon van Jan Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2) en Kunna Corporaal. Evert trouwde met Marianne Welleman.

Kinderen van Evert Jan en Marianne:

1 Carianne Kunna Deelstra.
2 Jojanneke Deelstra.
3 Jan Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.1 Trijntje (Trynie) Rozema, dochter van Geert Rozema en Antje Afien Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3). Trynie trouwde met Hendrik (Henk) van den Ham.

Kinderen van Trynie en Henk:

1 Arnout Corneel van den Ham.
2 Geeralt Antoon van den Ham.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2 Etty Rozema, dochter van Geert Rozema en Antje Afien Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3). Etty trouwde met Hendrik (Henk) Aeilkema. Henk is geboren op 06-12-1945 in Drouwenermond gem. Borger. Henk is overleden op 22-01-2016 in Suddendorf, 70 jaar oud. Hij is begraven in Drouwenerveen.

Kinderen van Etty en Henk:

1 Benjamin Aeilkema Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.1.
2 Joachim Aeilkema Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.2.
3 Elisabeth Aeilkema.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.3 Willem (Wim) Rozema, zoon van Geert Rozema en Antje Afien Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3). Wim trouwde met Berendina (Diny) Wilpshaar.

Kinderen van Wim en Diny:

1 Ester Irene Maria Helene Rozema.
2 Marc Christiaan Willem Rozema.
3 Christiaan Imre Richard Rozema.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.4 Hendrik (Henk) Rozema, zoon van Geert Rozema en Antje Afien Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3). Henk trouwde met Reina Hebels.

Kinderen van Henk en Reina:

1 Marijn Rozema.
2 Arne Jan Rozema.
3 Roeland Rozema.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.5 Joop Rozema, zoon van Geert Rozema en Antje Afien Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3). Joop trouwde met Carmen Bianca Mulder.

Kinderen van Joop en Carmen Bianca:

1 David Constatijn Rozema Rozema.
2 Jonathan Alexander Rozema.
3 Benjamin Quirines Rozema.
4 Maaike Sarah Quirina Rozema.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1 Pieter (Piet) Deelstra, zoon van Andries Jenne (Andries) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2) en Adriana Cornelia (Sjaan) Balk. Piet trouwde met Oestina Geertruida (Tinie) van den Heuvel.

Kinderen van Piet en Tinie:

1 Eric Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1.1.
2 Petra Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2 Jacob (Jaap) Deelstra, zoon van Andries Jenne (Andries) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2) en Adriana Cornelia (Sjaan) Balk. Jaap trouwde met Anna Maria (Annemarie) Kamphof. Annemarie is een dochter van Jakob (Jaap) Kamphof en Anna Maria (Annie) van den Bos.

Kinderen van Jaap en Annemarie:

1 Ellen Joyce Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.1.
2 Astrid Karen Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3 Andries Cornelis (Dries) Deelstra, zoon van Andries Jenne (Andries) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2) en Adriana Cornelia (Sjaan) Balk. Dries trouwde met Wil Dijkshoorn.

Kinderen van Dries en Wil:

1 Marco Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.1.
2 Erwin Deelstra Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.2 Adriaan (Adrie) Heijstek, zoon van Jan Heijstek en Antje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3). Adrie trouwde met Wil?Heijstek.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.3 Cornelia Heijstek, dochter van Jan Heijstek en Antje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3). Cornelia trouwde met Hans Laumann.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.5 Pieter Andries Heijstek, zoon van Jan Heijstek en Antje Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3). Pieter trouwde met Tineke?Heijstek.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1 Carla Bedijs, dochter van Hadriaan (Harry) Bedijs en Annette Sibbeliene (Netty) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5). Carla trouwde met Marinus (Rinus) van de Peppel. Rinus is een zoon van Marinus van de Peppel en Grietje Elskamp.

Kinderen van Carla en Rinus:

1 Mendy van de Peppel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1.1.
2 Norbert van de Peppel Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.2 Mieke Bedijs, dochter van Hadriaan (Harry) Bedijs en Annette Sibbeliene (Netty) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5).

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3 Frank Bedijs, zoon van Hadriaan (Harry) Bedijs en Annette Sibbeliene (Netty) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5). Frank trouwde met Marjan van Dam. Marjan is een dochter van G. van Dam en W.C. Visser.

Kinderen van Frank en Marjan:

1 Irene Bedijs Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3.1.
2 Paul Bedijs Volgt 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3.2.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.1 Evert Deelstra, zoon van Piet Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1).

Kinderen van Evert uit onbekende relatie:

1 Dylan Deelstra.
2 Lin Deelstra.
3 Naomi Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.2 Geertje (Gerda) Deelstra, dochter van Piet Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1).

Kinderen van Gerda uit onbekende relatie:

1 !Deelstra.
2 ?Deelstra, geboren in Groningen. Zij is overleden.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.1 Marianne Ingrid Deelstra, dochter van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1) en Margje Boerhof. Marianne begon een relatie met Chris Bettenhausen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.2 Peter Sjoerd Deelstra, zoon van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1) en Margje Boerhof. Peter trouwde met Susanne van der Kamp.

Kind van Peter Sjoerd en Susanne:

1 Daan Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.3 Sjoerd Hendrik Tjitze Deelstra, zoon van Klaas Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1) en Margje Boerhof. Sjoerd begon een relatie met Raquel Forner Pescador.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1.1.1 Roelf Deelstra, zoon van Hendrik Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1.1) en Feddy de Jong.

Kind van Roelf uit onbekende relatie:

1 Hendrik Pieter Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.1.2 Wendy Deelstra, dochter van Renze Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.1) en Martie van Wezel. Wendy trouwde met William Kip.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2.1 Suzanna Tabitha Deelstra, dochter van Cornelis (Kees) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2) en Gerarda P.M. (Grada) Luke. Suzanna trouwde met Mike Harris.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2.2 Thomas Andreas (Tom) Deelstra, zoon van Cornelis (Kees) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2) en Gerarda P.M. (Grada) Luke. Tom trouwde met Carolyn?Deelstra.

Kind van Tom en Carolyn:

1 Deelstra. Hij of zij is begraven in Nieuw Zeeland.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.1 Fransisca Jolanda (Jolanda) Deelstra, dochter van Hendrik (Hennie) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4) en Jenny Hulsebos. Jolanda trouwde met Gerard Henk van Dijk. Gerard is een zoon van Jan van Dijk en Hinke Dijkstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.2 Renze Eduard Deelstra, zoon van Hendrik (Hennie) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4) en Jenny Hulsebos. Renze:

(1) begon een relatie met Supawadee Sonsay (Nang) Sing.
(2) trouwde met Giovanna Cecilia Castaneda Bruce Abbott. Giovanna is een dochter van Jorge Tulio Castaneda Avilla en Mildred Cecilia Bruce Abbott Ramos.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.3 Iwan Jose Deelstra, zoon van Hendrik (Hennie) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4) en Jenny Hulsebos. Iwan trouwde met Brigitte Mariska van der Heijden.

Kinderen van Iwan Jose en Brigitte Mariska:

1 Nick Roberto Deelstra.
2 Joëy Leandro Deelstra.
3 Jesselyn Raisscha Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.2.1 Michelle Deelstra, dochter van Eric Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.2) en Yvonne Baart. Michelle trouwde met Jeroen!Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1.1 Andries Hendrik (Andrik) Deelstra is geboren op 09-10-1965 in Léopoldville(Congo), zoon van Hendrik Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1) en Rosa Haezendonck. Andrik is overleden op 30-10-2012, 47 jaar oud. Andrik trouwde met Lucretia Dedecker.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1.2 Griselda Deelstra, dochter van Hendrik Andries Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1) en Rosa Haezendonck. Griselda trouwde met Herbert Ingels.

Kinderen van Griselda en Herbert:

1 Jeroen Ingels.
2 Dieter Ingels.
3 Evelien Ingels.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.2.2 Anja Kühn, dochter van Eduard (Edy) Kühn en Geertje Entelina Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.2). Anja ging samenwonen met Kristiaan (Kristiaan) Motmans.

Kinderen van Anja en Kristiaan:

1 Julie Motmans.
2 Mattis Motmans.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3.1 Tineke Bruyneel, dochter van Willem Bruyneel en Etje Edith (Etty) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3). Tineke trouwde met Jan van Bree.

Kinderen van Tineke en Jan:

1 Adriaan van Bree.
2 Michiel van Bree.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3.2 Elisabeth (Liesbeth) Bruyneel, dochter van Willem Bruyneel en Etje Edith (Etty) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3). Liesbeth trouwde met Raf Vandeput.

Kind van Liesbeth en Raf:

1 Lëon Willem Ward Vandeput.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.4.1 Etty Meijer, dochter van Henk Meijer en Janny Frederika Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.4). Etty trouwde met Klaas Wielinga.

Kinderen van Etty en Klaas:

1 Tim Wielinga.
2 Daan Wielinga.
3 Sem Wielinga.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.4.2 Antje Meijer, dochter van Henk Meijer en Janny Frederika Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.4). Antje ging samenwonen met Martijn Nikkels.

Kind van Antje en Martijn:

1 Lisanne Trisja Nikkels.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1.1 Inok Jansen, zoon van Albert (Ab) Jansen en Etty Janny Kunna Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1). Inok trouwde met René Felix.

Kinderen van Inok en René:

1 Pascal Jansen.
2 Delilah Jansen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1.2 Kyung Jansen, dochter van Albert (Ab) Jansen en Etty Janny Kunna Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1). Kyung trouwde met Arnold!Jansen.

Kind van Kyung en Arnold:

1 Lola Jansen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.1 Benjamin Aeilkema, zoon van Hendrik (Henk) Aeilkema en Etty Rozema (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2). Benjamin trouwde met Pamela Gill.

Kinderen van Benjamin en Pamela:

1 Amanda Aeilkema.
2 Angela Aeilkema.
3 Stephan Aeilkema.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.2 Joachim Aeilkema, zoon van Hendrik (Henk) Aeilkema en Etty Rozema (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2). Joachim trouwde met Mariska Elzen.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1.1 Eric Deelstra, zoon van Pieter (Piet) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1) en Oestina Geertruida (Tinie) van den Heuvel. Eric begon een relatie met Simone Bor.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1.2 Petra Deelstra, dochter van Pieter (Piet) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1) en Oestina Geertruida (Tinie) van den Heuvel. Petra:

(1) trouwde met Romeo Geerlings.
(2) ging samenwonen met Lex van der Wal.

Kind van Petra en Romeo:
1 Matthijs Geerlings.
Kinderen van Petra en Lex:
1 Karlijn Inge van der Wal.
2 Koen Christiaan van der Wal.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.1 Ellen Joyce Deelstra, dochter van Jacob (Jaap) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2) en Anna Maria (Annemarie) Kamphof. Ellen trouwde met Eduardus (Eddy) Weerdesteyn. Eddy is een zoon van Willhelmus (Willem) Weerdesteijn en Wilhelmina Petronella (Mien) van Diemen.

Kinderen van Ellen Joyce en Eddy:

1 Joyce Weerdesteijn.
2 Karen Weerdesteijn.
3 Amber Weerdesteijn.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.2 Astrid Karen Deelstra, dochter van Jacob (Jaap) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2) en Anna Maria (Annemarie) Kamphof. Astrid trouwde met Cornelis (Kees) van den Heerik. Kees is een zoon van Cornelis van den Heerik en Mary Haasdijk.

Kinderen van Astrid Karen en Kees:

1 Maartje van den Heerik.
2 Wiesje van den Heerik. Wiesje trouwde met Henry Wallis.
3 Gijs van den Heerik.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.1 Marco Deelstra, zoon van Andries Cornelis (Dries) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3) en Wil Dijkshoorn. Marco trouwde met Willeke van der Eems.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.2 Erwin Deelstra, zoon van Andries Cornelis (Dries) Deelstra (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3) en Wil Dijkshoorn. Erwin trouwde met Frauke Sietske Ans Francis Bolman. Frauke is een dochter van Sijbrand (Sieb) Bolman en Jacobje Jantje (Cobi) Buter.

Kinderen van Erwin en Frauke Sietske Ans Francis:

1 Dominieke Deelstra.
2 Siemon Deelstra.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1.1 Mendy van de Peppel, dochter van Marinus (Rinus) van de Peppel en Carla Bedijs (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1). Mendy begon een relatie met Sjaak Bakker.

Kind van Mendy en Sjaak:

1 Jasmin Bakker, geboren in 2006. Jasmin is overleden.
Kinderen van Mendy uit onbekende relatie:
1 Kevin Groot.
2 Mike Groot.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1.2 Norbert van de Peppel, zoon van Marinus (Rinus) van de Peppel en Carla Bedijs (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1). Norbert trouwde met Henny Siebeling.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3.1 Irene Bedijs, dochter van Frank Bedijs (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3) en Marjan van Dam. Irene trouwde met Barry M.P. Holwerda.

Kind van Irene en Barry M.P.:

1 Meyke Holwerda.

1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3.2 Paul Bedijs, zoon van Frank Bedijs (zie 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3) en Marjan van Dam. Paul begon een relatie met Alona?Bedijs.

Index

!Deelstra, [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.2]
!Deelstra, Jeroen [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.2.1]
!Herm, [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.5]
!Jansen, Arnold [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1.2]
!Tikker, Bruno [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.1]
!Tikker, Steve [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.3]
?Bahn, Susan [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.2]
?Bedijs, Alona [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3.2]
?Bockema, [Schoonouder van 1.1.2.1]
?Deelstra, [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.2]
?Deelstra, [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.6]
?Deelstra, Carolyn [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2.2]
?Deelstra, Rina [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.2]
?Deelstra, Linda [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.1]
?Drexhagen, Cathy [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.3]
?Fahringer, Kim [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4.2]
?Hagen, Barbara [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5.1]
?Haijngha, (*14001440) [Partner van 1.1]
?Hainga, [Partner van 1]
?Hayngha, [Partner van 1.1.1]
?Hayngha, [Partner van 1.1.2]
?Heijstek, Tineke [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.5]
?Heijstek, Wil [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.2]
?Hummel, [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.4]
?Hummel, Ieke [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.7.1]
?Hummel, Rose (*1894) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.7]
?Jacobs, [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1]
?Sasckers, (*1518) [Partner van 1.1.2.1.1.1]
?Sijdsz, (*1481) [Partner van 1.1.2.1.1]
?Visser, Jean [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.2]
Aakster, Andries (*22-11-183203-10-1854) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4]
Aakster, Eelze (*28-02-182708-08-1911) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.5]
Aakster, Geert (*05-03-183620-03-1901) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4]
Aakster, Iemke [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4]
Aakster, Jenne (*08-10-182901-11-1895) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Aakster, Jenne (*20-08-182008-07-1828) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4]
Aakster, Johannes (*24-12-182418-05-1860) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.4]
Aakster, Klaas (*30-08-182228-11-1841) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4]
Aakster, Klaas (*05-03-176019-08-1823) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4]
Aakster, Lemke (*183919-01-1908) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9]
Aakster, Lemke (*27-06-185922-05-1943) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.4]
Aakster, Lipke (*1867) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Aakster, Lipke (*05-02-180507-08-1880) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Aakster, Roelf [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Aakster, Roelfke (*1859) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Aakster, Roelfke [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.4]
Aakster, Roelf (*06-11-179507-12-1886) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4]
Aakster, Tjitte [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Aalmoes, Lamke (*23-07-188721-12-1946) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4]
Abbott, Giovanna [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.2]
Abbott Ramos, Mildred [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.2]
Aeilkema, Amanda [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.1]
Aeilkema, Angela [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.1]
Aeilkema, Benjamin [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.1]
Aeilkema, Elisabeth [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2]
Aeilkema, Henk (*06-12-194522-01-2016) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2]
Aeilkema, Joachim [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.2]
Aeilkema, Stephan [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.1]
Aemes, Antje (*02-09-1764<1766) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.2]
Aemes, Antje (*30-06-1766) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.2]
Aemes, Steffen [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.2]
Akkerman van, Elisabeth (*13-10-191624-11-2000) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8]
Akkerman, Foktje (*06-07-184001-07-1874) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.4]
Alkema, Geeske (*26-12-184403-02-1917) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.3]
Alkema, Hendrik (*22-04-185828-06-1936) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.1]
Alkema, Ibeltje (*1876) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.1]
Almoes, Jannes (*21-02-183617-07-1923) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4]
Ananias, Johanna [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.3]
Andrews, Callie (*±1888) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8]
Assenburg, Anthonie (*1916) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.5]
Aukema, Jan (*1865) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.1]
Aukema, Jans (*09-12-181902-03-1902) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.1]
Aukes, Trijntje (*±1732) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8]
Auwsma, Grietje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.11]
Avilla, Jorge [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.2]
Baart, Yvonne [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.2]
Bahn, [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3]
Bahn, Carole [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3]
Bahn, Frederic [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3]
Bahn, Frederick (*12-08-191203-05-1985) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3]
Bahn, Raymond [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.5]
Bahn, Richard [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.1]
Bahn, Robert (*14-10-1938?-11-1998) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.2]
Baimbridge, Bob (*19291956) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.1.3]
Bakker, Aaltje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.1]
Bakker, Antje (*17-11-184901-03-1932) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8]
Bakker, Douwe (*1841) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.2]
Bakker, Everdina (*19-02-182407-05-1905) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.1]
Bakker, Hindrik [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.1]
Bakker, Jacob (*1817) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.1]
Bakker, Jasmin (*2006) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1.1]
Bakker, Lammert [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8]
Bakker, Sjaak [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1.1]
Bakker, Trijntje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.1]
Bakker, Trijntje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.1]
Bakker, Wiepke (*20-07-180711-08-1859) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3]
Balk, Sjaan (*15-03-191002-01-2013) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2]
Balk, Jacob (*28-02-188712-03-1972) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2]
Barkhuis, Harmtien [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.3]
Baron, Tjitske (*08-03-185203-03-1929) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.4]
Bavingh, Jantje (*23-02-185609-01-1880)
Bavingh, Martha [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.7]
Bedijs, Adriaan (*18-10-189114-02-1971) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5]
Bedijs, Carla [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1]
Bedijs, Frank [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3]
Bedijs, Harry (*08-09-191509-05-2002) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5]
Bedijs, Irene [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3.1]
Bedijs, Mieke [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.2]
Bedijs, Paul [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3.2]
Beereboom, Geessien [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4]
Benink, Jantina [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.9]
Berghuis, Aaltje (*187912-02-1929) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6]
Berghuis, Geert [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.7]
Berghuis, Jantje (*08-02-188301-02-1966) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.7]
Betge, Coenraad (*1858) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.11.2]
Betge, Hendrik [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.11.2]
Bettenhausen, Chris [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.1]
Betz, Robert [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.6.1]
Bijzitter, Geeske [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9]
Bixler, [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8.4]
Blaauw, (*27-02-184727-02-1847) [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6]
Blaauw, Antje (*06-11-183610-11-1836) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6]
Blaauw, Antje (*25-09-183802-01-1924) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3]
Blaauw, Engbert (*180503-04-1878) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6]
Blaauw, Jan [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6]
Blaauw, Lemke (*06-11-183611-11-1836) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6]
Blaauw, Limke (*25-09-183817-04-1860) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6]
Blaauw, Renskje (*10-05-184118-08-1871) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.5]
Blaauw, Trientje (*28-08-1843) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.6]
Blomberg, Geesje (*10-10-185229-03-1908) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Blomberg, Hilligje (*08-08-185812-12-1908) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.4]
Blomberg, Hilligje (*28-07-185008-07-1853) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7]
Blomberg, Johannes (*13-08-185527-05-1857) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7]
Blomberg, Johannes (*25-07-186113-02-1866) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7]
Blomberg, Lefferts [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7]
Blomberg, Tymen (*20-05-181503-10-1861) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7]
Bockama, (*±1445) [Partner van 1.1.2.1]
Bockama, Sijds [Schoonouder van 1.1.2.1]
Bodhuis, Betje (*180302-01-1868) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Bodhuis, Hiltje (*05-04-182802-07-1894) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Boedeltje, Aaffien [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1]
Boer de, Garmt (*1874) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.9]
Boer de, Geeske (*13-11-179302-09-1872) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Boer de, Geeske (*±181117-10-1885) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5]
Boer de, Hindrik ( †30-07-1891) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8]
Boer de, Jan [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.9]
Boer de, Jantje (*1876) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.1]
Boer de, Riekele [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.1]
Boer de, Trientje (*1850) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8]
Boer de, Wietse (*16-05-190707-10-1976) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.11]
Boerema, Anna (*31-08-182220-10-1854) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8]
Boerhof, Margje [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1]
Boerma, Jan (*08-08-188125-12-1943) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.3.1]
Boers, Hinderkien (*1840)
Boeteger, Ben [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12.1]
Boeteger, Steve [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12.1]
Boeteger, Teri [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12.1]
Bogerd van de, Elisabeth (*18-01-190404-05-1987) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1]
Bolhuis van, Antje (*16-06-184911-02-1924) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.4]
Bolman, Frauke [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.2]
Bolman, Sieb [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.2]
Bomert, Wolterdina (*25-01-185810-08-1902) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.3]
Bootes, Bauck (*±156324-09-1639) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1]
Bor, Simone [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1.1]
Borkert, Jopie [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5]
Borsten, Cornelis (*23-03-1892) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2]
Borsten, Annie (*17-02-1926) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2]
Bos van den, Annie (*21-08-191724-04-1993) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2]
Bos, Anneke [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.1]
Bos, Boudina (*23-04-1906) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4]
Bos, Hendrik (*175512-04-1808) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1]
Bos, Hiltje (*179120-06-1829) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1]
Bos, Linze (*04-08-191314-10-1999) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9.5]
Bos, Pieter [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4]
Bos, Rensktje (*06-01-178208-05-1851) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8]
Bosma, Klaasje (*03-04-191521-10-2003) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.1.3]
Bosman, Andries (*23-11-187209-03-1929) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6]
Bosman, Bote (*06-04-187514-12-1962) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.7]
Bosman, Frederika [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6]
Bosman, Geeralt [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5]
Bosman, Geerko (*01-02-188315-05-1965) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.9]
Bosman, Geert (*02-05-190711-04-1987) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.7]
Bosman, Geert [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6]
Bosman, Geertje (*186904-08-1881) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5]
Bosman, Geeske (*187103-03-1888) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5]
Bosman, Greetje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6]
Bosman, Hedde (*09-03-184317-02-1899) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5]
Bosman, Hedde (*04-05-1900) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.3]
Bosman, Heddina [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6]
Bosman, Hendrik (*187627-05-1877) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5]
Bosman, Jacob (*26-12-186612-03-1960) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.3]
Bosman, Jacob (*03-11-181228-01-1882) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5]
Bosman, Johanna [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.3]
Bosman, Joukje [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.6]
Bosman, K. [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5]
Bosman, Klaas (*20-10-1897) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.3]
Bosman, Martha [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5.6]
Bot, Anna (*26-08-188923-11-1960) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1]
Bot, Antje (*01-09-189119-08-1894) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6]
Bot, Derk (*05-10-186313-08-1892) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6]
Bot, Geesje (*±1861<1894)
Bot, Harm [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6]
Bot, Harmke (*17-02-189330-10-1969) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.4]
Bot, Jannes (*02-10-1890) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.2]
Bot, Jantje [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.2]
Bouman, Jantje (*1869) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.3]
Bouman, Pieter [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.3]
Bree van, Adriaan [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3.1]
Bree van, Jan [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3.1]
Bree van, Michiel [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3.1]
Brink, Jantje (*±180509-01-1873) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3]
Broek van den, Gerrit (*±1895) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.7]
Bron, (*21-08-188221-08-1882) [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2]
Bron, Anna (*20-01-1886) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.4]
Bron, Auktje (*10-06-187207-04-1956) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7]
Bron, Berendina (*06-03-1890) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.6]
Bron, Evert (*02-08-188318-09-1886) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2]
Bron, Evert (*22-12-188719-08-1949) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.5]
Bron, Evert (*20-06-182806-03-1903) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.2] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7]
Bron, Evert (*21-08-188222-08-1882) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2]
Bron, Hendrik (*1893) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.9]
Bron, Hendrik (*12-09-189118-01-1892) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2]
Bron, Hendrik (*23-12-1892<1893) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2]
Bron, Klaas (*06-02-185604-11-1899) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2]
Bron, Teke [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.5]
Bron, Trientje (*15-07-186520-10-1952) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.2]
Brookhouse, Frits [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.9]
Brown, Marilyn [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.3.1]
Bruin de, Akke (*16-02-1854) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7]
Bruin de, Geert (*17-09-185520-05-1910) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.1]
Bruin de, Geertje (*30-10-1878) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7]
Bruin de, Hendrik (*24-05-18851918) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.1]
Bruin de, Karst (*02-03-183808-04-1882) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7]
Bruin de, Oetsina (*07-01-1890) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.1]
Bruineberg, Willempje (*20-11-185817-05-1937) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.4]
Bruines, Karel (*20-01-191829-06-2004) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.10]
Bruinsma, Boukjen (*31-01-183611-06-1870) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Bruinsma, Eelse (*09-10-187811-12-1880) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9]
Bruinsma, Eelsina (*01-06-188201-04-1888) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9]
Bruinsma, Geertje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9]
Bruinsma, Jantje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9]
Bruinsma, Klaas (*30-11-183306-10-1908) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9]
Bruinsma, Lipkje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9]
Bruinsma, Roelf (*?-04-187409-07-1874) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9]
Bruinsma, Roelfke ( †14-03-1905) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9]
Bruinsma, Tjitte [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9]
Bruinsma, Tjitte (*27-05-180422-04-1861) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.9] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Bruyneel, Liesbeth [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3.2]
Bruyneel, Jan [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3]
Bruyneel, Tineke [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3.1]
Bruyneel, Willem [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3]
Buist, Harm ( †1960) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.9]
Bult, Aukje [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.2.4]
Buter, Cobi [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.2]
Cacanay, [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.7]
Cannon, Vicky [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.2]
Cartright, Art [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.6]
Cazemier, (*27-05-187627-05-1876) [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4]
Cazemier, Aafke (*27-01-186508-08-1938) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.1]
Cazemier, Abel (*1863) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.2]
Cazemier, Andries (*15-01-184229-11-1902) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4]
Cazemier, Andries (*29-10-1887) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.10]
Cazemier, Fenje (*17-08-187723-09-1971) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.7]
Cazemier, Geertje (*186401-01-1949) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.2]
Cazemier, Geertje (*15-09-180911-10-1879) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5]
Cazemier, Geessien (*1895) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.3.1]
Cazemier, Hendrik (*18-05-184614-04-1879) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.6]
Cazemier, Hendrik (*25-03-186807-01-1949) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.3]
Cazemier, Hendrik (*1876) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.1]
Cazemier, Hendrik (*1867) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.3]
Cazemier, Hendrik (*17-09-178811-07-1857) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5]
Cazemier, Hendrik (*30-12-180622-05-1880) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8]
Cazemier, Hillebrand (*09-03-185122-09-1919) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8]
Cazemier, Jacobje (*20-11-187602-08-1966) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8.1]
Cazemier, Jakobje (*27-01-186527-06-1936) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.2]
Cazemier, Jakobje (*1879) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.3]
Cazemier, Jakobje (*1861) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1.1]
Cazemier, Jan (*1877) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.2]
Cazemier, Jannes (*31-01-188501-06-1911) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.6]
Cazemier, Jenne (*05-09-183614-01-1914) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2]
Cazemier, Johannes (*17-09-1838) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8]
Cazemier, Johannes (*24-06-187117-02-1888) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4]
Cazemier, Klaas (*1881) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.4]
Cazemier, Lemke (*18-02-185407-01-1927) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.9]
Cazemier, Lemke (*06-01-188017-11-1880) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4]
Cazemier, Renskje (*20-04-184404-07-1867) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8]
Cazemier, Rensktje (*04-09-188324-11-1964) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9]
Cazemier, Rensktje (*31-03-187410-11-1880) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.4]
Cazemier, Roelf (*23-03-183515-01-1909) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1]
Cazemier, Roelf (*187112-02-1941) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1]
Cazemier, Roelf (*178008-05-1851) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8]
Cazemier, Roelof (*16-08-188230-01-1947) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.5]
Cazemier, Wiebe (*08-02-184914-02-1852) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8]
Christensen, [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.4]
Claasha, [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5.3]
Claassen, Harmen [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1]
Coesant van, Charissa [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.3]
Coesant van, Jamiro [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.3]
Coesant van, Ritchie [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.3]
Coesant van, Rob [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.3]
Coesant van, Romano [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.3]
Conraads, Geertje (*1893) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1.1]
Conraads, Martijnus [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1.1]
Conradi, Geertje (*21-03-187813-03-1948) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8]
Conradi, Pieter [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8]
Cornelis, Antje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.1]
Cornelis, Ernst (*07-02-189317-07-1954) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3.5]
Cornelis, Jaap [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3.5]
Cornelis, Oebele [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.4]
Cornelis, Remmert [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.11]
Corporaal, Kunna (*29-07-190713-11-1995) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2]
Cousins, Vernon (*10-12-192807-06-2018) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8.4]
Dahlin, Karl [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8.2]
Dam van, G. [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3]
Dam van, Marjan [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3]
Danks, Lois [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.1]
Davis, William [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.6]
Dedecker, Lucretia [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1.1]
Deelstra, (*08-04-188808-04-1888) [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12]
Deelstra, (*20012001) [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2.2]
Deelstra, (*29-09-194829-09-1948) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2]
Deelstra, (*28-06-185128-06-1851) [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1]
Deelstra, (*04-05-185304-05-1853) [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1]
Deelstra, (*18-06-185418-06-1854) [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1]
Deelstra, ? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.2]
Deelstra, ? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.4]
Deelstra, ? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.6]
Deelstra, ?? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.2]
Deelstra, ?? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.4]
Deelstra, ?? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.6]
Deelstra, ??? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.2]
Deelstra, ??? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.4]
Deelstra, Aafke (*01-12-187606-05-1968) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.1]
Deelstra, Aafke (*24-11-187901-03-1961) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.14.1]
Deelstra, Aafke (*18-07-188402-03-1885) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12]
Deelstra, Aafke (*14-01-188629-04-1886) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12]
Deelstra, Aaltje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3]
Deelstra, Alberdina (*23-04-188229-09-1965) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7]
Deelstra, Albert (*21-03-187421-08-1874) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12]
Deelstra, Albert (*27-04-187712-02-1882) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12]
Deelstra, Alle (*29-03-184716-08-1915) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16]
Deelstra, Alie [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.3]
Deelstra, Andries [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.1]
Deelstra, Andries (*03-10-185701-02-1914) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1]
Deelstra, Andries (*17-02-189718-11-1910) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.1]
Deelstra, Andries (*25-12-191113-10-1979) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.1.3]
Deelstra, Dries [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3]
Deelstra, Andries (*14-07-190915-12-1976) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1]
Deelstra, Andrik (*09-10-196530-10-2012) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1.1]
Deelstra, Andries (*17-07-195704-06-2002) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.5]
Deelstra, Andries (*27-04-191223-08-1988) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2]
Deelstra, Andries (*01-05-180201-11-1870) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5]
Deelstra, Andries (*19-11-1836) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12]
Deelstra, Andries (*20-06-182921-07-1829) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1]
Deelstra, Andy [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.1]
Deelstra, Anna (*1898) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.3]
Deelstra, Anna (*31-07-1876) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8]
Deelstra, Anna (*12-08-188819-11-1888) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1]
Deelstra, Anna (*14-12-189126-01-1939) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.8]
Deelstra, Netty (*12-10-191608-05-2002) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5]
Deelstra, Anouschka (*31-12-197514-09-1999) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4]
Deelstra, Antje (*21-08-183901-11-1914) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4]
Deelstra, Antje (*23-02-191517-02-1993) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3]
Deelstra, Antje (*25-01-182425-06-1902) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7]
Deelstra, Antje (*14-07-189407-09-1980) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3.5]
Deelstra, Antje (*24-03-191416-10-2004) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3]
Deelstra, Antje (*21-12-179425-01-1814) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3]
Deelstra, Arend [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.1]
Deelstra, Astrid [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.2]
Deelstra, Auktje (*14-01-181126-06-1858) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9]
Deelstra, Berendina (*29-12-187225-07-1924) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.9]
Deelstra, Carianne [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.2]
Deelstra, Casandra [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.2]
Deelstra, Catharina (*17-05-187821-02-1939) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8.2]
Deelstra, Corrie [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.2]
Deelstra, Kees [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3]
Deelstra, Kees [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2]
Deelstra, Daan [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.2]
Deelstra, David [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2]
Deelstra, Dennis [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5.1]
Deelstra, Dieuke (*06-10-184715-03-1914) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.3]
Deelstra, Dik [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.3]
Deelstra, Dirk (*04-02-191315-01-1983) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8]
Deelstra, Dirk [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.3]
Deelstra, Doetje (*06-06-187507-02-1877) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12]
Deelstra, Doetje (*29-07-1879) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12]
Deelstra, Dominieke [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.2]
Deelstra, Douwe [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.1.1]
Deelstra, Dylan [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.1]
Deelstra, Eduard [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8]
Deelstra, Edwin [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5.1]
Deelstra, Egbertus (*15-09-1909) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.6]
Deelstra, Bertus [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5]
Deelstra, Liesbeth [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.3]
Deelstra, Ellen [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.1]
Deelstra, Eric [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.2]
Deelstra, Eric [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1.1]
Deelstra, Erwin [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.2]
Deelstra, Etty [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.3]
Deelstra, Etty [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1]
Deelstra, Evert [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.1]
Deelstra, Evert (*09-03-1899) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4]
Deelstra, Evert [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.1]
Deelstra, Evert [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.2]
Deelstra, Fenje (*28-05-183530-07-1925) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.11]
Deelstra, Fioktje (*31-12-191104-01-2003) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.3]
Deelstra, Folkert (*±1850) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8]
Deelstra, Frank [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5]
Deelstra, Jolanda [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.1]
Deelstra, Frederika (*09-03-184219-05-1909) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.5]
Deelstra, Geertje (*21-11-186410-12-1928) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.5]
Deelstra, Gerda [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.2]
Deelstra, Geertje [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5]
Deelstra, Geertje [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.1]
Deelstra, Geertje (*29-11-192809-12-1984) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.1]
Deelstra, Geertje (*06-01-1863) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2]
Deelstra, Geertje (*13-06-194205-01-2012) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.2]
Deelstra, Geertruida [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.4]
Deelstra, Gerlof (*01-11-1915) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.9]
Deelstra, Gerlof [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.5]
Deelstra, Grietje (*23-01-1906?-03-2000) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8]
Deelstra, Griselda [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1.2]
Deelstra, Hendrik [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7]
Deelstra, Hindrik (*29-03-183327-11-1892) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2]
Deelstra, Hendrik (*13-08-188015-11-1940) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1]
Deelstra, Hendrik (*10-09-182725-04-1898) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9]
Deelstra, Hendrik (*04-10-18961968) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1]
Deelstra, Hendrik (*24-12-189227-08-1893) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3]
Deelstra, Hendrik (*22-11-190822-01-2000) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5]
Deelstra, Hendrik (*14-05-190018-08-1979) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1]
Deelstra, Hendrik (*30-01-190126-05-1935) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5]
Deelstra, Henk [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6]
Deelstra, Hennie (*07-03-194709-10-2009) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4]
Deelstra, Hendrik [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1.1]
Deelstra, Hendrik [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3]
Deelstra, Hendrik [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1]
Deelstra, Hendrik (*02-08-182221-10-1824) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1]
Deelstra, Hendrik [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1.1.1]
Deelstra, Henne [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.1.1]
Deelstra, Hendriktje (*24-02-185406-03-1900) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19]
Deelstra, Hiltje (*11-02-1896) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3]
Deelstra, Hiltje (*15-12-185713-04-1910) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.1]
Deelstra, Hiltje (*13-02-184301-05-1866 v.Chr.) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.1]
Deelstra, Hiltje (*10-04-181810-05-1856) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.4]
Deelstra, Hinderikus (*12-11-184226-02-1893) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.14]
Deelstra, Atje (*09-09-180402-04-1881) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6]
Deelstra, Iwan [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.3]
Deelstra, Jaap [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2]
Deelstra, Jacob (*22-09-180613-06-1808) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3]
Deelstra, Jacobje (*15-10-180801-12-1884) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8]
Deelstra, Jan (*01-08-191104-04-1983) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2]
Deelstra, Jan [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.2]
Deelstra, Janke (*28-08-191721-08-2005) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.10]
Deelstra, Jannes (*23-02-191501-03-1915) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4]
Deelstra, Janny [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.4]
Deelstra, Jaantje (*07-03-191007-12-1993) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4]
Deelstra, Jantje (*22-01-183706-04-1881) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3]
Deelstra, Jantje (*15-12-185916-12-1927) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2]
Deelstra, Jantje (*30-10-187806-12-1888) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16]
Deelstra, Jantje (*17-08-1891) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16]
Deelstra, Jantje (*14-04-189807-06-1898) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1]
Deelstra, Jenne (*10-04-1870) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2]
Deelstra, Jenne (*09-02-189630-03-1896) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1]
Deelstra, Jenne (*18-09-184418-01-1868) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5]
Deelstra, Jenne (*186808-07-1889) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9]
Deelstra, Jenne (*15-10-176925-02-1848) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3]
Deelstra, Jenne (*21-09-181425-10-1872) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1]
Deelstra, Jesselyn [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.3]
Deelstra, Jildou [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.4]
Deelstra, Joëy [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.3]
Deelstra, Johanna (*26-04-186019-07-1894) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.9]
Deelstra, Johannes (*14-01-1863) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3]
Deelstra, Johannes (*09-09-188518-11-1947) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.3]
Deelstra, Johannes (*185002-09-1852) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1]
Deelstra, Johannes (*31-03-1911) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8]
Deelstra, Johan [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.3]
Deelstra, Johannes (*11-02-188904-01-1896) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.14]
Deelstra, Johannes (*27-02-187014-07-1920) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.1]
Deelstra, Johannes (*23-02-179208-06-1879) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1]
Deelstra, Joop (*30-11-193015-10-2005) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.2]
Deelstra, Jojanneke [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.2]
Deelstra, Karst (*26-11-190010-12-1900) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7]
Deelstra, Karst (*23-12-1901) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.4]
Deelstra, Kevin [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.7]
Deelstra, Klaas [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.1]
Deelstra, Klaas (*19-01-188722-01-1887) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1]
Deelstra, Klaas (*22-12-189322-03-1895) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1]
Deelstra, Klaas (*07-12-1861) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2]
Deelstra, Klaas (*21-11-1864) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2]
Deelstra, Klaas (*19-09-188904-05-1890) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1]
Deelstra, Klaas (*22-09-186727-08-1942) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7]
Deelstra, Klaas (*07-03-193002-02-1998) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1]
Deelstra, Klaaske (*19-01-184529-11-1866) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1.2]
Deelstra, Lemke (*12-02-181721-06-1818) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1]
Deelstra, Lemke (*185216-08-1917) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1]
Deelstra, Lemke (*09-11-1830) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.1]
Deelstra, Lemke (*27-02-181608-03-1816) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1]
Deelstra, Lin [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.1]
Deelstra, Lumke (*17-02-182030-04-1848) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.5]
Deelstra, Marco [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.1]
Deelstra, Marianne [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.1]
Deelstra, Marianne [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.1]
Deelstra, Marja [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.2]
Deelstra, Martha (*06-03-190112-09-1969) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3.7]
Deelstra, Martje (*06-10-186519-03-1943) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.4]
Deelstra, Michelle [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.2.1]
Deelstra, Monique [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.3]
Deelstra, Nancy [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.1]
Deelstra, Naomi [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1.1]
Deelstra, Nick [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.3]
Deelstra, Oetcina (*25-12-1891) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.3]
Deelstra, Oetsina (*28-09-189720-06-1898) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7]
Deelstra, Oetsina (*12-01-1908) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8]
Deelstra, Pascal [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.2]
Deelstra, Peter [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.2]
Deelstra, Petra [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1.2]
Deelstra, Piet [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.4.1]
Deelstra, Pieter (*28-05-188522-07-1950) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4]
Deelstra, Pieter (*22-04-1902) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.2]
Deelstra, Piet [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1]
Deelstra, Pieter (*02-10-188106-10-1881) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1]
Deelstra, Pieternella (*19-07-192908-02-1947) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1]
Deelstra, Raimond [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3.2]
Deelstra, Randy [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5.1]
Deelstra, Renske (*28-11-182526-04-1901) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8]
Deelstra, Renze (*21-07-187704-07-1946) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8]
Deelstra, Renze (*14-05-192422-07-1924) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1]
Deelstra, Renze (*05-06-192501-03-2003) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2]
Deelstra, Renze [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.1]
Deelstra, Renze [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.2]
Deelstra, Richard [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5]
Deelstra, Rick [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.1]
Deelstra, Rob [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.6]
Deelstra, Robin [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.1]
Deelstra, Roelf (*26-10-186016-02-1926) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2]
Deelstra, Roelf (*06-02-190403-01-1971) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3]
Deelstra, Roelf ( †06-09-1992) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1]
Deelstra, Roelf (*13-10-193510-11-1998) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.4]
Deelstra, Roelf [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.1]
Deelstra, Roelf [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1.1.1.1]
Deelstra, Roelfina [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.1]
Deelstra, Roelfke (*05-10-184504-02-1927) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15]
Deelstra, Roelfke (*20-12-187010-02-1909) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.6]
Deelstra, Roelfke (*22-12-185118-01-1868) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5]
Deelstra, Roelfke (*?-01-180016-08-1858) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4]
Deelstra, Roelof (*21-04-187402-02-1947) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7]
Deelstra, Ronald [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.1]
Deelstra, Sander [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.5]
Deelstra, Sibbeltje (*17-06-188315-10-1953) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.3]
Deelstra, Siemon [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.2]
Deelstra, Simon [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.7]
Deelstra, Sjoerd (*04-02-1872) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.2]
Deelstra, Sjoerd [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7.5.1.3]
Deelstra, Stefan [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.4]
Deelstra, Steffen (*18-08-1898) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.1]
Deelstra, Susan [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.3]
Deelstra, Suzanna [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2.1]
Deelstra, Sverre [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6.4]
Deelstra, Taeke [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.1]
Deelstra, Tom [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2.2]
Deelstra, Thomas (*15-05-1850) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1]
Deelstra, Thomas (*12-07-1856) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1]
Deelstra, Tiets (*20-09-189717-03-1961) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.2.2]
Deelstra, Trientje (*07-10-184013-12-1920) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13]
Deelstra, Trientje (*20-03-184718-01-1868) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5]
Deelstra, Trientje (*07-10-179714-09-1845) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3]
Deelstra, Tristan [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4]
Deelstra, Wendy [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.1.2]
Deelstra, Wiebe (*30-06-192427-02-1925) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.3]
Deelstra, Wiebe (*07-03-181402-02-1817) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3]
Deelstra, Wietse (*08-02-188404-01-1903) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.14]
Deelstra, Wietske (*±188619-10-1972) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.4]
Deelstra, Willem [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.1]
Deen van der, Etje (*17-06-188306-05-1969) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1]
Deen van der, Jan [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1]
Derzel, [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4]
Derzels, Oeke (*16501703) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4]
Dessombes, Linda [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.1]
Diemen van, Mien [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.1]
Dijk van, Aaltje (*182708-06-1872) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6]
Dijk van, Duurt (*01-04-184726-11-1918) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.4] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1]
Dijk van, Everdina (*1884) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.4]
Dijk van, Gerard [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.1]
Dijk, Harmannus
Dijk van, Jan [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.1]
Dijk van, Jantje (*29-11-188811-11-1960) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1]
Dijken, Mientje (*06-11-1879) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.6.1]
Dijkshoorn, Wil [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3]
Dijkstra, Abraham (*10-06-188723-02-1971) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.4]
Dijkstra, Antje (*24-07-185707-02-1933) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1]
Dijkstra, Hinke [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.1]
Dijkstra, Pieter (*15-01-182407-02-1892) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1]
Dine, [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2]
Dingman, Michael [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.2.1]
Dirks, Antje (*>1690>1730) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.8]
Dirks, Gosse (*±1670) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3]
Dirks, Janke (~25-02-1666<1721) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3]
Dirks, Joucke (~11-12-1674) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3]
Dirks, Pieter (~12-07-1685<1771) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.6]
Dirks, Sjoerd (~22-02-1680<1732) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.5]
Dirks, Theunis (*±1690) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3]
Dirks, Tryntje (*±1668<1751) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.2]
Doedens, Alie [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1.1.1]
Doorn van, Elisabeth [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.1]
Drent, Grietje (*22-12-185110-09-1931) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.10]
Drenth, Berend (*08-09-182119-12-1898) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.1]
Drenth, Bonne (*29-11-1864) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.1]
Drenth, Roelfke (*23-01-189430-06-1959) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.1]
Drexhage, Casem [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.3]
Drexhage, Gilbert [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.1]
Drexhage, Henry [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1]
Drexhage, Karl [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.2]
Drexhage, Robert [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1.4]
Eelzes, Pieter (*±1683<1730) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.3.8]
Eelzes, Teetske (*176425-12-1840) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4]
Eems van der, Willeke [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.3.1]
Eier, Jel [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.6]
Elskamp, Grietje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1]
Elzen, Mariska [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.2]
Engberts, Trijntje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.16.4]
Eringa, Frederik (*15-06-185512-01-1937) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4.1]
Eringa, Roelf (*16-03-189209-01-1981) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4.1]
Faber, Foekje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7]
Fahringer, Michael (*12-08-193706-05-2010) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.4.1]
Farny, Madelon [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.8]
Feenstra, Derk [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2]
Feenstra, Frouktje (*25-02-186713-02-1953) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2]
Feenstra, Ilse [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.7.5.1.1]
Feijen, Jitske (*29-03-180017-03-1885) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Felix, René [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.2.1.1]
Feringa, Bontje (*01-11-1871) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.3]
Feringa, Eppe (*183013-02-1884) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.3]
Feringa, Tjaaktje (*07-07-185717-05-1881)
Fernhout, Ronald [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.6.1]
Ferwerda, Antje (*10-06-1928) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9]
Ferwerda, Gooitske (*01-06-192213-12-2002) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9.1]
Ferwerda, Sytske (*06-07-1923) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9]
Ferwerda, Tjalle (*23-02-189805-02-1949) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9]
Former, Luits [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.1]
Frankes, Anke (*19-02-176912-11-1831) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3]
Gabes, Taetske (*±1665±1703) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.7]
Garrison, [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9.1.4]
Gawehn, ? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.1]
Gawehn, ?? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.1]
Gawehn, ??? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.1]
Gawehn, ???? [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.1]
Gawehn, Piet (*26-03-1928) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.1]
Geerlings, Matthijs [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1.2]
Geerlings, Romeo [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1.2]
Geersing, Geertien (*04-01-183711-10-1898) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.9]
Geisinger, [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2.2]
Geisinger, Evan [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2.2]
Giessen, Annechien (*23-06-182008-06-1876) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.6]
Gill, Pamela [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.2.1]
Goossen, [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.5]
Goossen, Geert (*05-03-1848) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.5]
Goossen, Geert [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.5]
Goossen, Jan (*1823) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.5]
Gort, Johannes (*29-10-182113-01-1892) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3]
Gort, Martinus (*16-11-185707-04-1939)
Gort, Tetske (*18-04-186018-07-1919) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3]
Gorter, Andries (*13-02-190801-12-1988) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9]
Gorter, Anne (*13-09-1910) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9]
Gorter, Anne (*15-11-184326-01-1922) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9]
Gorter, Arend (*1888) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.6]
Gorter, Bontje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9]
Gorter, Hendrik (*01-02-189127-12-1948) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.10]
Gorter, Hendrik (*11-03-191314-06-1992) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9]
Gorter, Hidzer [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.4] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.6]
Gorter, Klaas (*29-09-187728-06-1951) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9]
Gorter, Pieter (*20-03-1862) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.10]
Gorter, Trientje (*04-03-191622-03-2005) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.9.5]
Gorter, Wobbe (*1883) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.4]
Gozeman, Hendrikje (*08-02-186627-02-1866) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7]
Gozeman, Hindrik [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7]
Gozeman, Steffen (*21-11-181630-10-1872) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7]
Graaf de, Anke [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3.6]
Graaf de, Fennechien (*12-01-181307-06-1884) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.7]
Graaf de, Jantje (*30-09-183517-02-1910) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.2.1]
Graaf de, Oetsina (*06-06-183519-09-1907) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9]
Graaf de, Roelof (*07-11-180201-04-1877) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9]
Greven, Anje (*19-11-1919) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4]
Greven, Jannie [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3]
Greven, Swier [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.3]
Gringhuis, Lubbert (*07-05-182519-01-1901)
Groot de, Jacoba [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3]
Groot, Kevin [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1.1]
Groot, Mike [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.1.1]
Groothoff, Jan [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.11.2]
Guthrie, Romilda [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2]
Guthrie, Willem [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2]
Haan de, Hans (*1876)
Haan, Jan (*23-11-181616-11-1871)
Haasdijk, Mary [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.2]
Haentjes, Hidde (*1670) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1]
Haezendonck, Rosa [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.1.1]
Hagen, Alfredo [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5.1]
Hagen, Rosita [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5.1]
Hagen, Valerie [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5.1]
Hagen, Wilma [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5.2]
Hagen, Wim [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.5]
Hagman, Jaap [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.1]
Hagman, Sandra [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.8.1]
Haijnga, Sijds (*±1440±1500) [Nummer 1.1.2.1]
Haijngha, Bennert (*±1400±1460) [Nummer 1.1]
Hainga, Jarich (*±1380±1440) [Nummer 1]
Haisma, Jansje (*18351864)
Halekor, Alie (*26-12-190725-01-1964) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3]
Halekor, Johannes (*±1884) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.3]
Ham van den, Arnout [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.1]
Ham van den, Geeralt [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.1]
Ham van den, Henk [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.1]
Hangelbroek, Geeske [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.6]
Harkema, [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.7.2.1]
Harkema, Anna (*1861) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.5]
Harmens, Trijntie (~23-09-1593>1645) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1]
Harris, Mike [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.2.1]
Hathawy, Robert [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.1.5.2]
Haveman, Marchien (*01-02-178303-01-1834) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.4]
Hayngha, Bennert (*14401500) [Zoon van 1.1.1]
Hayngha, Henna (*±1420±1480) [Nummer 1.1.2]
Hayngha, Hessel (*14401500) [Zoon van 1.1.1]
Hayngha, Thiard (*±1420±1473) [Nummer 1.1.1]
Hayngha, Werp (*14401500) [Zoon van 1.1.1]
Hayngha, Werp [Zoon van 1.1.2]
Haze, Henderika (*1890) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.3]
Haze, Johan (*27-02-185112-01-1912) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.3]
Hazenberg, Femke (*29-05-187610-05-1976) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1.1]
Hebels, Reina [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.1.3.4]
Heckler, Girbe (*1878) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.3]
Heckler, Jan [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.3]
Heerdt, Elsien [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.19.1]
Heerdt, Elzien (*1849) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.6]
Heerdt, Jakob [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.6]
Heerik van den, Kees [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.2]
Heerik van den, Cornelis [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.2]
Heerik van den, Gijs [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.2]
Heerik van den, Maartje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.2]
Heerik van den, Wiesje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.2.2]
Heidema, Martha (*1897) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.9]
Heidema, Roelof [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2.9]
Heijden van der, Brigitte [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4.3]
Heijstek, (*08-01-194108-01-1941) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3]
Heijstek, Adrie [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.2]
Heijstek, Adriaan (*10-10-188602-06-1978) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3]
Heijstek, Cornelia [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.3]
Heijstek, Ingrid [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3]
Heijstek, Jan (*29-07-191215-05-1999) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3]
Heijstek, Jasperinus (*13-02-191821-10-1960)
Heijstek, Pieter [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.3.5]
Hendriks, Geert [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.1]
Hendriks, Hendrik (*1823) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.1]
Herm, Aaltje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.5]
Herm, Catharina (*1827) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.5]
Heuvel van den, Tinie [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.2.1]
Heuvelen van, Antje (*14-05-1909) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8.1]
Heuvelen van, Esdert (*21-08-187925-07-1947) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8.1]
Heuvelen van, Freerk (*14-05-190917-07-1909) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8.1]
Heuvelen van, Freerk (*17-06-191112-12-1980) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.8.1]
Hiddes, Antje (*27-03-1698) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1]
Hiemstra, Willemke (*187030-08-1955) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.9]
Hoeksema, Geertje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.7]
Hoekstra, Antje (*180918-07-1866) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3]
Hof, Trijntje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12.2]
Hofmeister, Irene [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.7]
Hofstee, Anna (*24-03-183307-10-1899) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2]
Hofstee, Berendina (*18-10-183006-12-1918) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.2] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.4.2] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.7]
Hofstee, Berendina (*22-01-187306-08-1890) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3]
Hofstee, Doetje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.12]
Hofstee, Geertje (*05-11-186812-11-1946) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.2]
Hofstee, Grietje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.5]
Hofstee, Hindrik (*20-07-183522-02-1908) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3]
Hofstee, Jantje (*10-03-1865) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.1]
Hofstee, Klaas (*10-08-187104-10-1871) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3]
Hofstee, Klaas (*±179809-12-1884) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3]
Hogeboom, Dooije (*180623-03-1844) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.4.6]
Hogendijk, Sytske (*18-?-1824) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.1]
Holman, Albert (*12-07-187104-07-1948) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holman, Albert (*11-10-185528-11-1870) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4]
Holman, Anke [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holman, Antje (*11-11-1916) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1.1]
Holman, Auktje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holman, Derk (*02-10-185712-03-1935) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5]
Holman, Geeske (*30-09-185708-08-1900) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holman, Harm (*14-01-182429-05-1902) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4]
Holman, Harm (*17-11-188625-03-1966) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4.5.1]
Holman, Hendrik [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4]
Holman, Jan [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holman, Jan (*25-03-179813-01-1867) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holman, Jantje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holman, Jantje (*?-09-178115-07-1866) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5]
Holman, Jenne (*24-05-183221-04-1921) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holman, Jenne [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4]
Holman, Jenne [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holman, Lemke [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holman, Trientje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4]
Holman, Trientje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Holtrop, Roelf (*1875) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.2]
Holtrop, Roelf [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.3.2]
Holwerda, Barry [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3.1]
Holwerda, Meyke [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.2.1.4.5.3.1]
Homan, Antje (*27-02-1851) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9]
Homan, Cornelis (*18-06-181424-11-1861) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9]
Homan, Geeske (*08-02-183721-05-1924) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.1]
Homan, Grietje (*06-12-1848) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.6]
Homan, Jan (*12-04-1841<1846) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9]
Homan, Jan (*10-12-1846) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9]
Homan, Jan (*177817-01-1835) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9]
Homan, Jenne (*02-11-1838) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.2]
Homan, Limke (*17-11-184319-07-1888) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.4]
Hoogstra, Wijtske (*25-11-182608-04-1871) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3]
Hoorn van, Aaltje (*1890) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.10]
Hoorn ten, Geertje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.4]
Hoorn van, Jan (*06-07-184919-02-1932) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.13.10]
Houten van, Griet [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.2]
Houten van, Hendrikje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.1]
Houtsma, Frans (*27-12-184918-11-1938) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.4]
Houtsma, Janke (*25-06-188006-09-1964) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.4]
Hoving, Marretje (*10-01-192719-09-2001) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8]
Huberts, Geertje (*24-02-188018-12-1943) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.9]
Huberts, Harmina [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.5.8.2]
Huberts, Jacob (*05-10-183323-09-1906) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.9]
Huizinga, Aaltje (*04-11-189404-10-1989) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.5]
Huizinga, Anke (*11-11-1899) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6]
Huizinga, Anke (*19031944) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.10]
Huizinga, Antje (*14-09-18981967) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.7]
Huizinga, Jacobus (*22-06-190112-01-1968) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6.9]
Huizinga, Jan (*1871)
Huizinga, Jantje (*28-03-190812-02-1911) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6]
Huizinga, Jelte (*182708-06-1872) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6]
Huizinga, Jelte (*11-10-189624-11-1917) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6]
Huizinga, Pieter (*15-02-18611932) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6]
Hulsebos, Jan (*29-07-191220-11-1971) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4]
Hulsebos, Jenny (*25-02-194720-04-2016) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.2.4]
Hulsebos, Stien [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9.8.1.6]
Hulshoff, Elisabeth [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.2.1]
Hummel, Aaltje (*14-08-1857) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.2]
Hummel, Aaltje (*16-01-186911-02-1872) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3]
Hummel, Aaltje (*25-09-187918-11-1957) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.9]
Hummel, Albert (*14-12-185517-12-1855) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5]
Hummel, Albert (*27-10-185622-04-1878) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5]
Hummel, Albert (*04-08-188930-12-1966) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.5]
Hummel, Albert (*17-02-185607-08-1931) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.4]
Hummel, Albert (*11-12-183905-09-1911) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3]
Hummel, Albert (*18-03-179804-02-1847) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3]
Hummel, Alledina (*07-01-189206-10-1974) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4.1]
Hummel, Alvin (*19-11-193528-04-1974) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2]
Hummel, Anke (*11-06-1874) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5]
Hummel, Anke (*07-08-182010-02-1907) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.1]
Hummel, Anna (*30-09-189508-02-1975) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.6]
Hummel, Annigje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Hummel, Antje (*25-09-184929-04-1931) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.1]
Hummel, Antje (*12-03-189427-02-1943) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.5]
Hummel, Antje (*20-04-189422-12-1959) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.9]
Hummel, Antje (*25-02-192403-10-1991) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.4]
Hummel, Antje (*02-08-188703-08-1970) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.4]
Hummel, Auke (*10-12-187420-03-1960) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.7]
Hummel, Auke (*08-12-1873) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3]
Hummel, Auke (*22-09-1897) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.7]
Hummel, Auke (*27-05-191717-09-1993) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.2]
Hummel, Auke (*08-12-186302-07-1871) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3]
Hummel, Auktje (*16-12-183414-08-1910) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.7]
Hummel, Bauke (*07-11-186218-01-1941) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5]
Hummel, Bauke (*1917) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.6]
Hummel, Bauke (*04-04-1893±1974) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.7]
Hummel, Bontje (*05-04-189706-08-1969) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.9]
Hummel, Bontje (*31-08-188411-11-1884) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4]
Hummel, Bouke (*15-07-185806-07-1861) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5]
Hummel, Bouke (*14-12-1919) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.4]
Hummel, Boy [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8]
Hummel, Cardeuc [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.2]
Hummel, Carlye [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2.1]
Hummel, Cornelis (*18-08-186706-08-1934) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.9]
Hummel, Dick (*20-08-191514-08-1998) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.3]
Hummel, Dick [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.1]
Hummel, Douwe (*10-09-1904) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.9]
Hummel, Engbert (*03-03-1865<1871) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3]
Hummel, Engbert (*24-11-18711906) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3]
Hummel, Ricky (*24-02-197011-10-1988) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2]
Hummel, Fenje (*183521-01-1917) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4]
Hummel, Fenje (*23-08-189529-10-1906) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4]
Hummel, Fenje (*28-02-177322-04-1846) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1]
Hummel, Florence (*16-12-192811-06-2009) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.1]
Hummel, Fokke (*1862) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3]
Hummel, Fokke (*07-07-188728-08-1888) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5]
Hummel, Fokke (*10-09-189115-02-1927) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.4]
Hummel, Frans (*29-03-187028-12-1874) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3]
Hummel, Fransina (*19-04-183221-07-1905) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.6]
Hummel, Fransina (*13-10-1881) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.3.1]
Hummel, Geertje (*05-09-180519-05-1887) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.9.1] [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.8.1]
Hummel, Gerben (*07-03-187027-07-1937) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.9]
Hummel, Germen (*06-09-186719-05-1868) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5]
Hummel, Gerrit (*15-03-186015-03-1949) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.6]
Hummel, Gerrit (*27-11-188525-11-1955) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3]
Hummel, Gooitske (*06-02-1921) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.5]
Hummel, Goy [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.1]
Hummel, Harm (*02-09-183521-10-1880) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3]
Hummel, Harmannus (*11-05-184727-10-1913) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Hummel, Riek (*192704-12-1927) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3]
Hummel, Hendrica (*1929) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3]
Hummel, Hendrik [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Hummel, Neeltje [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.2]
Hummel, Hillechien [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Hummel, Hillegonda [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.5]
Hummel, Hiltje (*19-06-186406-09-1954) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.6]
Hummel, Hiltje (*190430-01-1978) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.9]
Hummel, Hiltje (*21-05-191423-05-1914) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3]
Hummel, Hiltje (*06-05-190129-08-1966) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.11]
Hummel, Itje (*28-05-1862) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.1]
Hummel, Jacob (*25-04-192123-05-1978) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.4]
Hummel, Jacoba (*191406-08-1914) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3]
Hummel, Jacoba (*1915) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.5]
Hummel, Jan (*19-04-182010-08-1893) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8]
Hummel, Jan (*1878) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.1]
Hummel, Jan (*03-01-1880) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1.1]
Hummel, Jan [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3]
Hummel, Jannes (*15-01-185801-04-1925) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.5]
Hummel, Jannes (*13-05-188920-06-1966) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3]
Hummel, Jannes (*04-03-1908) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.9]
Hummel, Jannes (*21-12-192229-04-1985) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8]
Hummel, Jannes (*16-03-188326-02-1960) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4]
Hummel, Jannes (*07-12-176630-12-1842) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3]
Hummel, Jannes (*01-12-182219-08-1825) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3]
Hummel, Jeltje [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.6.1]
Hummel, Jenne (*12-08-186521-11-1896) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4]
Hummel, Jenne (*15-02-186125-02-1939) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4]
Hummel, Jim (*14-10-190429-10-1991) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12]
Hummel, Jenne (*1914) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6]
Hummel, Jenne [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.6]
Hummel, Jenne (*21-02-182521-08-1899) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3]
Hummel, Jenne (*30-10-1933<1938) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12]
Hummel, Jenne [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12]
Hummel, Jitske (*28-06-1897) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.9]
Hummel, Jitske [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Hummel, Johanna [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Hummel, Johannes (*26-01-1854) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1]
Hummel, Johannes (*1889) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.3]
Hummel, Joe (*27-05-189110-10-1987) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6]
Hummel, Jannes (*10-01-183008-01-1913) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5]
Hummel, Kathy [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.3]
Hummel, Klaas (*179719-06-1883) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3]
Hummel, Klaas (*26-09-186322-05-1953) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3]
Hummel, Klaske (*12-07-1918) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.5]
Hummel, Lambertus [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Hummel, Lemke (*25-08-1877) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.8]
Hummel, Lemke (*22-06-186601-08-1866) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3]
Hummel, Lemke (*01-04-182724-08-1899) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.4]
Hummel, Layne (*11-01-189529-02-1984) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8]
Hummel, Lisa [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.8.2.2]
Hummel, Louwe (*24-02-1869) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8]
Hummel, Louwe (*1882) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.3.2]
Hummel, Louwe (*08-08-179201-03-1837) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8]
Hummel, Lugtertje [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1]
Hummel, Martin [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.4]
Hummel, Martje (*18-08-179931-01-1877) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15]
Hummel, Martje (*03-12-179721-12-1864) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.9]
Hummel, Neeltje [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.3]
Hummel, Pieter (*11-08-1881) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1]
Hummel, Pietje (*03-12-189814-12-1989) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.10]
Hummel, Pietje (*24-04-189209-09-1963) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.9]
Hummel, Renske (*26-03-189413-08-1906) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.4]
Hummel, Renskje (*04-09-1885) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.8.1]
Hummel, Rink (*01-02-185408-05-1932) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.3]
Hummel, Sabien [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.3.2]
Hummel, Siets [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.1]
Hummel, Sietske (*26-07-1900) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5]
Hummel, Sietske (*03-07-193027-12-1975) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.12.1]
Hummel, Sijbrand (*08-07-190212-01-1966) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.7.1]
Hummel, Steve [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.4.6.3]
Hummel, Sytse (*192119-12-1927) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3]
Hummel, Thea (*18-10-1912) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.2]
Hummel, Taetske (*07-07-191607-07-1982) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.4]
Hummel, Tieme [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Hummel, Trientje (*05-03-186601-01-1891) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5]
Hummel, Trientje (*17-12-190115-04-1931) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.9]
Hummel, Trientje (*17-11-1851) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.3.2]
Hummel, Trijntje (*02-09-191710-08-2003) [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.4]
Hummel, Wiepke (*29-03-186713-01-1943) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.6.3.4]
Hummel, Wiepke (*1871)
Hummel, Willem [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.1]
Hummel1, [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.4]
Hummel2, [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.4]
Hummel3, [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.4]
Hummel4, [Kind van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.3.5.5.3.8.4]
Hummelen, Hendrik (*19-04-179831-12-1881) [Schoonouder van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.7.2]
Hut, Aafke (*25-10-187526-03-1967) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.5]
Hut, Alberdina (*24-08-189028-11-1968) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.10]
Hut, Derktje (*14-05-190224-05-1979) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.4]
Hut, Frans (*20-11-190515-12-1996) [Zoon van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.4]
Hut, Frouktje (*26-11-189810-06-1934) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.2]
Hut, Frouktje [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.1]
Hut, Geertje [Dochter van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1.2.4]
Hut, Henderikus (*19-04-184227-11-1918) [Partner van 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15]
Hut, Henderikus (*01-04-189722-06-1971) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.2.1]
Hut, Henderikus (*07-01-190418-06-1994) [Nummer 1.1.2.1.1.1.1.1.1.4.1.8.3.1.15.4.1]