alfaer logo 
Aldfaer

Kwartierstaat

Middels onderstaande links kan de kwartierstaat op een drietal manieren worden bekeken, te weten:

Uitleg bij Kwartierstaat Tekstueel

De tekstuele weergave spreekt voor zich. Het overzicht begint bij de proband en toont alle voorouders van deze persoon. Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u door te klikken op de naam van de persoon zijn persoonskaart weergeven.

Uitleg bij Kwartierstaat Bladoverzicht

Binnen het kwartierblad kan er door middel van klikken op het kwartiernummer van de desbetreffende persoon, deze als proband worden geselecteerd. Dit betekend dat het overzicht wordt ververst en alle voorouders van deze proband worden getoond. Daarnaast is het mogelijk door op de naam van een persoon te klikken de persoonskaart van de desbetreffende persoon te zien.

Uitleg bij Kwartierstaat Cirkel

Hieronder nog een drietal tips hoe er genavigeerd kan worden binnen de kwartiercirkel: